Aperio

Porodnice Chomutov

18.11.2015 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov o.z.
Typ zařízení
krajské
Adresa
Kochova 1185, 430 12 Chomutov
Kontakt
tel. 474 447 111 (ústředna), nsp.nsp@nspcv.czwww.nspcv.cz
Primář
MUDr. Michal Zeman, Ph.D., tel. 474 447 337, michal.zeman@nspcv.cz
Vrchní sestra
Šárka Součková, tel. 474 447 340, sarka.souckova@nspcv.cz
Kurz předporodní přípravy
Miroslava Futerová, registrovaná porodní asistentka, mob. 728 705 148, mi.fut@seznam.cz
Těhotenské cvičení
-

Služby před porodem

Pro porodnici pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy i doprovod soukromá porodní asistentka. Kurz trvá 14 hodin a je rozdělen do 6 dvouhodinových lekcí (6 hodin teorie + 6 hodin v bazénu) včetně návštěvy porodního sálu a oddělení šestinedělí. Účast na něm je dobrovolná. Doprovod je vítán na každé lekci.

Porodnice nepořádá těhotenská cvičení, ale podá maminkám informaci o zařízeních, která tato cvičení pořádají.

Prohlídky porodních sálů a pokojů šestinedělí jsou nabízeny všem těhotným ženám i jejich doprovodu.

Registrace k porodu není nutná. Je doporučené sepsání porodnické dokumentace po 32. týdnu těhotenství na sesterně oddělení šestinedělí nebo porodního sálu (pondělí - neděle, od 11 - 16 hod, tel. 474 447 339).

Podmínky k porodu

K porodu může ženu doprovázet maximálně 1 osoba. Kromě manžela nebo partnera rodičky to může být jakákoliv jiná příbuzná či blízká osoba (i starší sourozenec novorozence). Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, je jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění. Účast doprovodu je zpoplatněna a platí se na porodním sále při porodu.

Personál je zvyklý zacházet s porodními plány. Považuje je za závazné, záleží na způsobu a průběhu porodu.

U porodu může být přítomna i dula, ale pouze jako doprovod a podpora rodičky.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař. Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou je jí to umožněno při fyziologickém porodu.

V místnosti určené pro I. dobu porodní jsou postele oddělené paravánem. Má samostatnou sprchu a WC.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr, holení a zákaz jídla jsou doporučeny. Zákaz pití není nutný, ženy se mohou rozhodnout samy. Monitoring plodu je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice poskytuje možnost využití teplé lázně (vana), sprchy, relaxačních pomůcek (míč, porodní stolička) a poslechu hudby. Nejčastěji jsou nabízeny porodní míč, sprcha a vana.

Epidurální analgezie je poskytována bez omezení. Personál ji nabízí i bez lékařské indikace, na žádost ženy ji ale poskytne.

Druhá doba porodní

Ve 2. době porodní rodička přejde na porodní sál. K dispozici jsou 2 porodní lůžka, která jsou od sebe oddělena zástěnou.

Porod probíhá v poloze pololeže či polosedě. Porod do vody není možný (ve vodě může být rodička v 1. době porodní).

Po předchozím císařském řezu je rodičkám u dalšího porodu umožňováno rodit spontánně, pokud se nevyskytnou kontraindikace k porodu vaginální cestou.

V případě porodu císařským řezem je rodička převezena na operační sál, který je v blízkosti porodního sálu. Doprovod na operační sál není doporučován, je s rodičkou před a po operaci. Po císařském řezu jsou pacientky převezeny na pokoj pooperační intenzivní péče gynekologického oddělení. Je zajištěn i brzký kontakt dítěte s matkou. Z tohoto důvodu je matkám doporučována svodná anestezie při císařském řezu.

Fyziologický porod vede lékař a porodní asistentka je mu k dispozici nebo porodní asistentka a lékař dohlíží na jeho průběh. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací -  personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

Po uplynutí 2 hodin po porodu je žena převezena s dítětem na oddělení šestinedělí.

Třetí a čtvrtá doba porodní

Po porodu může otec dítěte přestřihnout pupeční šňůru, vyfotit nebo natočit novorozené miminko, může si ho sám označit za asistence novorozeneckých sestřiček. Přerušení pupečníku probíhá většinou hned po porodu (tj. ne po dotepání).
V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí být doprovod s rodičkou neomezeně dlouho.

Dítě bývá od matky odděleno na 5 - 10 min. Matka není žádána o výslovný souhlas s oddělením dítěte. Dále je dítě s matkou 2 hod. po porodu. Doprovod rodičky může být přítomen u poporodních vyšetření dítěte.

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňována okamžitým kontantkem matky a dítěte položením dítěte na břicho matky a přiložením k prsu matky po prvotním vyšetření novorozence. V případě porodu s komplikacemi je podpora stejná, záleží na stavu dítěte. V případě, že je nutný převoz novorozence na nedonošenecké oddělení do Mostu, je matka převážena ihned, jakmile to její zdravotní stav dovolí.

Ambulantní porod není možný.

Šestinedělí, podpora kojení

K prsu se dítě přikládá nejpozději do půl hodiny po porodu.

Porodnice dodržuje 4 z 10 bodů k úspěšnému kojení:

  • Porodnice neuvedla, zda má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Neuvedla, zda školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Neuvedla, zda podává novorozencům i jinou potravu a nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Neuvedla, zda podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Neuvedla, zda dává kojeným novorozencům náhražky, šidítka, dudlíky apod..
  • Neuvedla, zda povzbuzuje zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups) a upozorňujete na ně matky při propouštění z porodnice.

V r. 2009 i 2010 bylo při propuštění výlučně kojeno 93% a 95% dětí.

Rooming-in je možný ve všech pokojích, částečný rooming-in je možný. 

Na oddělení šestinedělí jsou 2 jednolůžkové nadstandardní a 8 dvoulůžkových pokojů.Vždy 2 pokoje mají společné WC a sprchu. Ve všech je k dispozici zařízení na koupání dítěte. Nadstandardní pokoje jsou navíc vybaveny WC, sprchou, telefonem, lednicí a rychlovarnou konvicí. 
Pokoj pro nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera porodnice nemá. 

Návštěvy nejsou časově omezovány. Záleží na dohodě s personálem oddělení (je žádána taktnost a ohleduplnost k ostatním rodičkám na oddělení a pokoji). Bez omezení mohou na pokoje i starší děti rodiček. 

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.). Dětské jednorázové pleny porodnice neposkytuje. Doporučené věci do porodnice: věci denní potřeby - příbor, utěrka, toaletní papír, hygienické potřeby - vložky (nejlépe obyčejné dlouhé), osobní věci - minimálně 2 noční košile, kojící podprsenky, vložky do podprsenky, župan, dostatek tekutin, věci pro miminko - 6 látkových plen, osuška, žínka, 5 košilek nebo body, 3 dupačky, čepička, ponožky, rukavičky, bavlněný kabátek, balení jednorázových plen, min. 5 papírových podložek, vlhčené hygienické ubrousky.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází  4. den domů (den porodu se nezapočítává). Po operativním porodu 6. den.

Porodnice má k dispozici na zapůjčení pomůcky ke kojení (odsávačky, kloboučky na bradavky. Po dobu hospitalizace jsou k zapůjčení.

Porodnice nenabízí pomoc při kojení po propuštění ani návštěvní službu porodní asistentky v domácnosti.

Zvláštní služby

Porodnice neposkytuje speciální služby rodičkám s postižením, vychází hendikepovaným rodičkám vstříc v rámci možností oddělení a personálu. Umožní ženám s doprovodem společné ubytování po předchozí dohodě.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

Pro přijímání připomínek klientek je využíván celonemocniční Dotazník spokojenosti hospitalizovaných pacientů.

Porodnice neuvedla, zda je k dispozici v nemocnici psycholog, zda spolupracuje na přání klientů s duchovními a jakými jazyky je personál nemocnice schopen komunikovat s klienty.

Ostatní informace o porodnici

Umožňuje odběr pupečníkové krve (16 odběrů v r. 2009).

Ceny za služby

Předporodní kurz pro rodičky: 1800 - 2400Kč

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 500Kč/den

Doprovod rodičky: 500Kč (držitelé Rodinného pasu mají 10% slevu, tj. 450Kč)

Nadstandardní strava (výběr z 5 jídel, vč. veget. stravy): příplatek 25Kč

Statistiky

Počet porodů: 728 (v r. 2013)*

Míra císařských řezů: 12,8 % (v r. 2013)*

* zdroj dat: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015

Aktualizace medailonu

18. 11. 2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 4

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství