Aperio

Porodnice Český Krumlov

18.11.2015 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Nemocnice Český Krumlov
Typ zařízení
krajské
Adresa
Nad Nemocnicí 153, 381 27 Český Krumlov
Kontakt
tel. 380 761 111 (ústředna), www.nemckr.cz
Primář
MUDr. Jan Shon, tel. 380 761 264, JanShon@seznam.cz
Vrchní sestra
Lenka Trojáková, tel. 380 761 394
Kurz předporodní přípravy
Bc.Lenka Trojáková www.budumama.cz
Těhotenské cvičení
Bc.Lenka Trojáková www.budumama.cz

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod. Kurz trvá čtyři hodiny a je rozdělen do čtyř lekcí. Vede jej porodní asistentka. Účast na kurzech  je dobrovolná.

Pro ženy (i jejich doprovod) může porodnice uspořádat jednorázové informativní setkání v případě, že o ně samy požádají.
Porodnice pořádá cvičení pro těhotné, které není součástí předporodních kurzů. Nabízí 4 lekce plavání + 5 lekcí cvičení na suchu.

Prohlídky porodních sálů a pokojů, na kterých jsou ženy po porodu, jsou nabízeny všem rodičkám i jejich doprovodu.

Registrace rodičky k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

K porodu mohou ženu doprovázet maximálně 2 osoby. Kromě rodinných příslušníků a přátel to může být také vybraná porodní asistentka nebo lékař (i když nepatří k personálu porodnice). Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, je jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila. Doprovod může zůstat s rodičkou po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.
Přítomnost staršího sourozence novorozence u porodu je možná.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař. Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou je jí to běžně umožněno.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány a považuje je za závazné.

Personál porodnice je zvyklý spolupracovat s dulou.

Místnosti pro první dobu porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze jedna žena. Porodnice má k dispozici 2  takové místnosti.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Aplikace klystýru ani holení nejsou nutné. Zákaz jídla a pití jsou nejsou nutné, příjem tekutin je spíše doporučován.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn v 1. i 2. době porodní intermitentně.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využití porodního míče, porodního vaku, ribstole, závěsného lana, sprchy, vany, poslech hudby, aromaterapie. Nefarmakologické metody tišení bolesti jsou nabízeny častěji než-li farmakologické, přičemž nejčastěji je rodičkám nabízena možnost využití vany.

Z farmakologických metod tišení bolesti jsou k dispozici: epidurální anestezie a analgetika. Analgetika jsou nabízena častěji. Epidurální analgezie je poskytována na žádost ženy, personál ji bez lékařské indikace nenabízí. Paracervikální blok a neuroplegickou analgezii personál poskytuje bez omezení.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní žena zůstává v místnosti, kde trávila první dobu. Místnosti vypadají spíše jako civilní pokoje. 1 místnost je vybavena masážním sprchovým boxem, dvojlůžkem, nábytkem, CD přehrávačem. Ve všech porodních místnostech rodí vždy pouze jedna žena.

Je-li porod fyziologický, může si žena zvolit z následujících poloh: v kleku, ve stoje, na porodním vaku, ve dřepu, vleže bez přivázaných nohou, vleže s přivázanýma nohama, na posteli, v závěsu. Dvěma nejčastěji praktikovanými polohami jsou vleže, pololeže nebo polosedě na posteli, bez připevněných nohou a na porodním vaku. Od 1.4.2006 je možnost porodit do vody (v r. 2009 - 4 porody do vody, r. 2011 - 8, r. 2013 - 6).

V případě porodu císařským řezem může být doprovod rodičky přítomen operaci. Většina sekcí je prováděna ve spinální anestezii. Po operaci nejsou ženy překládány na jednotku intenzivní péče. Je praktikován co nejčasnější a nejčastější kontakt s dítětem. Porodnice umožní doprovodu žen po porodu císařským řezem, aby se mohl, po dobu indispozice matky po operaci, starat o dítě - podmínkou je volný příslušně vybavený pokoj (porodnice má 2 takové pokoje). Kontakt dítěte s matkou v případě císařského řezu probíhá dle přání matky.

Rodičky po předchozím císařském řezu mají zpravidla možnost vaginálního porodu.

Fyziologický porod bez komplikací vede většinou lékař. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací – pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

Spontánní porod placenty není vyčkáván (je podáván oxytocin).

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí být doprovod s rodičkou pouze 2 hodiny, než je převezena na poporodní pokoj. Po porodu může být matka s dítětem v nepřetržitém kontaktu. Dítě po porodu není obvykle oddělováno od matky. Po porodu je matka žádána o souhlas, zda může být dítě vyšetřeno aj. odděleně od ní. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno. U poporodních vyšetření dítěte může být přítomen doprovod rodičky. K prsu se dítě přikládá nejpozději do půl hodiny po porodu. Přerušení pupečníku se provádí po dotepání pupečníku.

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňován tak, že dítě je přiloženo k prsu, aby mohlo být zahájeno kojení. Je umožněn okamžitý kontakt matky a dítěte v případě fyziologického vaginálního porodu, po vaginálním porodu s komplikacemi, po předčasném porodu i po porodu císařským řezem. Dítě je přiloženo k prsu, aby mohlo být zahájeno kojeníV případě porodu s komplikacemi dle stavu dítěte. V případě, že je nutný převoz novorozence na nedonošenecké oddělení do Českých Budějovic, je matka převážena dle svého zdravotního stavu a volné kapacity na nedonošeneckém oddělení. Nemocnice neužívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování a nemá oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností.

Ambulantní porod je možný.

Šestinedělí, podpora kojení

K prsu se dítě přikládá nejpozději do půl hodiny po porodu.

Porodnice dodržuje 9 z 10 bodů k úspěšnému kojení:

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Nepodává náhražky, šidítka, dudlíky apod. kojeným dětem.
  • Nepodporuje zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups).

V r. 2009 i 2010 bylo při propuštění výlučně kojeno 97% dětí, v r. 2011 96%, v roce 2013 celkem 660 dětí.

Rooming-in a částečný rooming-in jsou možné na všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Na oddělení šestinedělí jsou 2 jednolůžkové nadstandardní (sociální zařízení, telefon, TV, lednice) a 4 dvoulůžkové pokoje. Ve všech pokojích je k dispozici zařízení na koupání dítěte. V jednom nadstandardním pokoji je navíc WC, sprcha, telefon a lednice. Na tomto pokoji je rovněž možný nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera. Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen, a to denně od 14,00 do 17,00hod. Starší děti mohou na návštěvy bez omezení. V porodnici mají ženy k dispozici zdarma dětské jednorázové pleny. Nadstandardních pokojů je dostatek pro všechny zájemkyně.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází za 72 hod. domů. Po císařském řezu žena obvykle odchází za 4 dny. Na své výslovné přání může odejít kdykoliv dříve.

Porodnice nenabízí pomoc při kojení po propuštění z porodnice a nezprostředkovává službu porodní asistentky v domácnosti. V porodnici není k dispozici psycholog/psycholožka.

Zvláštní služby

Porodnice poskytuje speciální služby pro rodičky s postižením. Porodnice má k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení a umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí) je v tomto záměru personálem podporována. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami. Porodnice má možnost spolupráce s tlumočníkem pro hluchoněmé rodičky.

Porodnice nespolupracuje na případné přání rodičů s duchovním.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat v angličtině, němčině.

Porodnice není schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientek.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem. Má titul „baby-friendly hospital". Umožňuje odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Doprovod k porodu: zdarma

Předporodní kurz pro rodičky: 600Kč

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 350Kč/den

Poporodní pokoj pro 24 hod. nepřetržitý pobyt celé rodiny: 500Kč/den

Statistiky

Počet porodů v r. 2013: 681

Míra císařských řezů v r. 2013: 19,7 %

(zdroj dat: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015)

 

Aktualizace medailonu

18.11.2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 36

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství