Aperio

Porodnice Domažlice

18.11.2015 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Domažlická nemocnice, a.s.
Typ zařízení
krajské
Adresa
Kozinova 292, 344 22 Domažlice
Kontakt
porodní sál tel. 379 710 235
Primář
MUDr. Jindřich Koudela, tel. 379 710 272
Vrchní sestra
Božena Volfová, tel. 379 710 116, bozena.volfova@donem.cz 
Kurz předporodní přípravy
bližší informace na tel.: 379 710 235 

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné a jejich doprovod. Kurz trvá 16 hodin a je rozdělen do 8 lekcí. Vede jej porodní asistentka a účast na něm je dobrovolná.

Jednorázová informativní setkání o průběhu porodu porodnice 6x do roka.

Prohlídky porodních sálů a pokojů šestinedělí jsou nabízeny všem ženám i jejich doprovodu.

Registrace rodičky k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

K porodu mohou ženu doprovázet maximálně 2 osoby. Kromě rodinných příslušníků a přátel to může být dula či jakákoliv vybraná porodní asistentka nebo lékař. Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, je jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál je zvyklý zacházet s porodními plány a považuje je za závazné.

Personál porodnice neměl možnost zatím spolupracovat s dulou.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař. Je vždy přítomen u porodu. Možnost porodu jen s porodní asistenkou není možná.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze 1 žena. Porodnice má k dispozici 2 takové místnosti. Žena v nich tráví první i druhou dobu porodní.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr a holení individuálně po domluvě. Zákaz jídla ani pití nejsou nutné.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. době porodní a kontinuálně v 2. době porodní.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využití porodní vany, sprchy, relaxačních pomůcek (míče, žebřiny, žíněnka), poslechu hudby a aromaterapie (ženy si musí donést vlastní prostředky).

Epidurální a neuroplegickou analgezii po domluvě i na přání.

Druhá doba porodní

Při fyziologickém porodu si žena může zvolit jinou než klasickou polohu vleže, pololeže či polosedě na posteli s volnýma nohama, a to ve stoje nebo polodřepu s opěrou nebo v závěsu a vsedě na porodní stoličce. Dvěma nejčastěji praktikovanými polohami jsou klasická poloha bez připevněných nohou a ve stoje nebo polodřepu s opěrou nebo v závěsu.

Po předchozím císařském řezu je rodičkám u dalšího porodu umožňováno rodit spontánně.

V případě porodu císařským řezem doprovod rodičky může být přítomen operaci. Ženy po císařském řezu zůstavájí na oddělení šestinedělí. Kontakt dítěte s matkou pak probíhá dle přání a zdravotního stavu matky a to co nejdříve po operaci a co nejčastěji včetně přikládání dítěte k prsu. Porodnice neumožní doprovodu žen po porodu císařským řezem, aby se mohl, po dobu indispozice matky po operaci, starat o dítě.

Fyziologický porod vede většinou porodní asistentka a lékař dohlíží na jeho průběh. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací – personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí být doprovod s rodičkou neomezeně dlouho.

Po porodu je způsob kontaktu mezi matkou a dítětem ponechán na přání matky. Přerušení pupečníku se provádí po dotepání pupečníku.

U poporodních vyšetření novorozence může být přítomen i doprovod rodičky.

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňována položením novorozence ihned po porodu na břicho matky a včasným přiloženým k prsu.

V případě, že je nutný převoz novorozence na jednotku intenzivní péče Fakultní nemocnice v Plzni, matka není automaticky převážena. Porodnice nemá nedonošenecké oddělení.

Požadavek na ambulantní porod zatím v porodnici neměli.

Šestinedělí, podpora kojení

Porodnice dodržuje 9 z 10 bodů k úspěšnému kojení:

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Nedává kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod..
  • Nepovzbuzuje zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups) a upozorňujete na ně matky při propouštění z porodnice.

V r. 2009 i 2010 bylo při propuštění výlučně kojeno 97% dětí.

Rooming-in je možný ve všech pokojích, částečný rooming-in není možný. Na oddělení šestinedělí jsou 2 jednolůžkové nadstandardní a 5 dvoulůžkových pokojů. Ve všech je k dispozici zařízení na koupání dítěte, telefon, sociální zařízení a TV. Na jednom z nadstandardních pokojů je také možný nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera. Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen, a to denně neomezeně. Děti mohou na pokoje bez omezení.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod).

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází 3. den domů (den porodu se nezapočítává). Na své výslovné přání může odejít dříve, ale bez dítěte. Po císařském řezu bez komplikací 3. - 4. den.

Porodnice nenabízí pomoc při kojení po propuštění ani návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti.

Zvláštní služby

Porodnice poskytuje služby a pomoc rodičkám s postižením dle daného postižení. Má k dispozici bezbariérové pokoje i soc. zařízení, kde je možné ubytovat rodičku s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky, přirozeně (bez lékařských intervencí), je personálem podporována.

Porodnice je ochotna spolupracovat v případě potřeby s duchovními.

Porodnice může zajistit návštěvu psychologa.

Personál může komunikovat anglicky, německy, rusky, slovensky.

Je možné poskytovat vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici je osoba pověřená přijímáním případných připomínek nebo stížností klientek.

Ceny za služby

Doprovod rodičky k porodu: 500 Kč

Předporodní kurz pro rodičky: 500 Kč

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 400 Kč/den

Poporodní pokoj pro nepřetržitý 24 hod. pobyt celé rodiny: + 600Kč/den pro další osobu (v ceně 3x jídlo) nebo bez jídla 500Kč/den

Informované souhlasy s hospitalizací a dotazníky pro maminky možno volně stáhnout na www stránkach porodnice.

Statistiky

Počet porodů: 495 (v r. 2013)*

Míra císařských řezů: 17,3 % (v r. 2013)*

* zdroj dat: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015

Aktualizace medailonu

18.11.2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 6

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství