Aperio

Porodnice Hořovice

14.01.2015 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Porodnice Hořovice, U Sluneční Brány
Gynekologicko - porodnické oddělení, NH Hospital a.s.
Typ zařízení
privátní
Adresa
K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice
Kontakt
tel. 311 542 289, porodní sál 311 542 289, neonatologie 311 542 234
recepce@nemocnice-horovice.cz, www.nemocnice-horovice.cz
Primář
MUDr. Aleš Klán, tel. 311 542 293, klan@nemocnice-horovice.cz
Vrchní sestra
Bc. Pavla Fikarová, tel. 311 542 208, fikarova@nemocnice-horovice.cz
Primářka neonatologie
MUDr. Milena Dokoupilová, tel. 311 542 364, dokoupilova@nemocnice-horovice.cz
Staniční sestra neonatologie
Mgr. Kamila Přádová, tel. 311 542 478, pradova@nemocnice-horovice.cz
Kurz předporodní přípravy
Blanka Puldová, cervenkova@nemocnice-horovice.cz
Kurz - beseda o novorozenci
MUDr. Milena Dokoupilová, tel. k objednání 311 542 234

Služby před porodem

Porodnice pořádá 2 besedy:
1. Předporodní příprava pro těhotné ženy a jejich doprovod
2. Beseda o novorozenci a podpoře kojení

Pokud to provoz dovolí, po předporodním kurzu je také prohlídka porodního sálu a oddělení šestinedělí.

Tato setkání je vhodné domluvit telefonicky: předporodní beseda – 311 542 289, beseda o novorozenci 311 542 234.

Podmínky k porodu

K porodu mohou ženu doprovázet maximálně dvě osoby starší 18 let. Dříve narozené děti rodičky nemohou být porodu přítomny. Doprovázející osoby nesmí mít infekční onemocnění nebo jevit známky opilosti. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány. S jednotlivými body (požadavky ženy) porodního plánu žena seznamuje personál při přijetí na porodní sál. Personál považuje plán za závazný a pracuje s ním celou dobu porodu. K úpravě plánu dochází podle průběhu porodu (např. bezprostřední ohrožení zdraví a života rodičky či novorozence) a/nebo nově vznikajících potřeb ženy.

Personál je zvyklý spolupracovat s dulou. Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, není jí to běžně umožněno. O způsobu a vedení porodu rozhoduje lékař.

Místnosti určené pro pobyt rodiček ve všech třech dobách porodních jsou uspořádány tak, že v nich může rodit vždy pouze jedna žena. Porodnice má k dispozici 3 takové místnosti. Tyto místnosti jsou komfortně vybavené, rodička v nich prožívá i s doprovodem první, druhou a třetí dobu porodní a dvě hodiny po porodu. V porodní místnosti je zároveň vybavení pro ošetření novorozence a zajištění jeho bezpečného pobytu s matkou a doprovodem dvě hodiny po porodu. Doprovod rodičky může použít k odpočinku vlastní lůžko.

Součástí porodnického traktu je i operační sál na provedení císařského řezu.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr, holení nejsou nutné, ženy se mohou rozhodnout samy. Jídlo částečně omezují, pití neomezují, vaří různé druhy čajů podle přání ženy.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využití teplé lázně (vana), sprchy, relaxačních pomůcek (balóny, žebřiny, vaky, žíněnky, stolička, závěs), poslechu hudby a TV a aromaterapie (pouze s vlastními prostředky).

Epidurální a neuroplegická analgezie jsou poskytovány vcelku bez omezení. Personál je bez lékařské indikace nenabízí, na žádost ženy je poskytne.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní ženy zůstávají v místnosti, kde trávily první dobu. Všechny porodní místnosti jsou zařízeny jako civilní pokoje – nábytek, dekorace, lůžko pro doprovod, lednice, TV, telefon, připojení na osobní počítač. Rodí v nich vždy pouze jedna žena. Součástí pokoje je vana. K pokoji náleží vlastní sprcha a WC.

Při fyziologickém porodu si žena může zvolit jinou než klasickou polohu vleže, pololeže či polosedě na posteli, a to v sedě na porodní stoličce, ve stoje nebo polodřepu s opěrou nebo v závěsu, na porodním vaku, v kleku a ve dřepu. Vana je využívána pouze v 1. době porodní. Dvěma nejčastěji praktikovanými polohami jsou klasická poloha bez připevněných nohou a v sedě na porodní stoličce.

V případě porodu císařským řezem může být doprovod rodičky (maximálně 1 osoba) po domluvě s operatérem přítomen operaci. Porod císařským řezem se provádí přímo v traktu porodních sálů, většinou ve spinální anestezii, novorozenec se ošetřuje v blízkosti matky, matka si ho poté může pohladit, nepřikládá se. Dále je odnesen na novorozenecký observační box. K prsu se přikládá za 1-2 hod. dle jeho klinického stavu nebo dle maminky.

Fyziologický porod vede většinou lékař a porodní asistentka mu asistuje. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací – personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci. Snaží se, aby o rodičku pečovala pouze 1 porodní asistentka a 1 lékař. Respektují přirozený průběh porodu.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli. V této místnosti je doprovod a na vyhřívaném lůžku i fyziologický novorozenec.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období smí být doprovod s rodičkou neomezeně dlouho. Matka může být s dítětem v nepřetržitém kontaktu, potřebná vyšetření se provádějí v její bezprostřední blízkosti. Dítě je současně s matkou převezeno na oddělení šestinedělí. U poporodních vyšetření dítěte může být přítomen i doprovod ženy.

Volba způsobu přerušení pupeční šňůry probíhá dle porodního plánu a domluvy s rodičkou.

Ženy po sekcích jsou převezeny na JIP. Po císařském řezu probíhá kontakt dítěte s matkou tak, že se po porodu hladí, laskají, první přiložení mezi 1-2 hodinou života, poté každé cca 3 hodiny. Porodnice v současné době již při nenaplněnosti oddělení umožňuje, aby se po dobu indispozice matky po operaci mohl o dítě starat otec dítěte.

Bonding - podpora vytvoření vazby matky a dítět

Po fyziologickém vaginálním porodu
po domluvě s matkou je dítě položeno na její bříško nebo na výhřevné lůžko v její bezprostřední blízkosti. Po ošetření uloženo na bříško na její hrudník.

Po vaginálním porodu s komplikacemi
dle zdravotního stavu dítěte

Po císařském řezu

zatím standardní bonding neprovádíme, po císařském řezu probíhá kontakt dítěte s matkou tak, že se po porodu hladí, laskají.
První přiložení mezi 1-2 hodinou života až na oddělení šestinedělí.

Po předčasném porodu

pokud to zdravotní stav dovolí, je umožněn krátký kontakt matky a dítěte k pohlazení a laskání, poté jsou děti umístěny na JIP novorozenců. Aktuálně máme k dispozici 10 plně vybavených monitorovaných lůžek. Do péče přijímáme novorozence od 31. týdne těhotenství nebo patologické donošené novorozence, nejčastěji s poruchou poporodní adaptace nebo s jinými komplikacemi (vrozené vady, infekce...). Součástí JIP oddělení jsou i pokoje rooming in s 5ti lůžky, kde jsou umísťovány matky po propuštění ze šestinedělí a děti po stabilizaci stavu.

Kontakt matky záleží na klinickém stavu a síle nezralosti miminka a nutnosti intervencí. Matka i otec mohou za dítětem 24 hod. denně, bez omezení. Ostatní členové přístup na JIP novorozenců nemají. Matku se snažíme co nejrychleji zaučit do běžné péče o miminko (sama přebaluje, měří teplotu, krmí – vše pod dohledem specializovaných sester,  časné klokánkování).

Na vyšší pracoviště jsou převáženi jen velmi kriticky nemocní novorozenci vyžadující dlouhodobou řízenou ventilační podporu nebo jinou specializovanou léčbu.

Ambulantní porod

Ambulantní porod je možný po předešlé dohodě a pokud porod a poporodní adaptace novorozence a stav matky probíhá bez komplikací. Vyžadujeme písemné potvrzení dětského lékaře, že si přebere novorozence takto časně do své péče a zajistí odběr screeningů.

Šestinedělí, podpora kojení

První přiložení se provádí u zdravého novorozence většinou v první hodině života dle jeho adaptace většinou na porodním sále. U žen po císařském řezu mezi 1. - 2. hodinou po porodu již na oddělení šestinedělí. Nemocní a nezralí novorozenci se přikládají dle jejich zdravotního stavu. Většina maminek je rozhodnuta, že bude své dítě kojit, protože si uvědomuje, že kojení významně přispívá ke zdravému vývoji dítěte a umožňuje nejtěsnější kontakt mezi matkou a dítětem.  Výživa mateřským mlékem je nepřirozenější  a také nejlevnějším způsobem výživy každého dítěte. Tato porodnice patří mezi zdravotnická zařízení, která významně podporují kojení. Ze zkušeností je ale patrné, že ne vždy se to zcela daří. Kojení se musí naučit maminka i miminko a je k tomu potřeba velká dávka trpělivosti. Na oddělení šestinedělí se děti nedokrmují bez souhlasu maminky.

Porodnice nedodržuje všech 10 bodů k úspěšnému kojení, protože s nimi v takto striktní podobě úplně nesouhlasí, nicméně kojených dětí odchází více než 90%.

Součástí oddělení šestinedělí je IMP pokoj se třemi lůžky pro maminky po císařském řezu nebo jiném komplikovaném porodu. Děti jsou maminkám přinášeny v 2-3 hodinových intervalech ke kojení. Na ostatních pokojích je trvalý systém rooming in.

Na oddělení šestinedělí jsou 3 pokoje jednolůžkové, 9 pokojů dvoulůžkových, z čehož tři pokoje z dvoulůžkových mohou být využity pro hospitalizaci s otcem. Celková kapacita oddělení je po rekonstrukci 24 lůžek. Všechny pokoje mají plné vybavení k péči o dítě, jsou vybaveny chladničkou, TV a počítačem, součástí pokoje je hygienické zařízení ( WC+sprcha).

Návštěvy jsou neomezené, doporučené návštěvní hodiny jsou - dopoledne 10 - 11 hod., odpoledne 13:30 - 19 hod. z důvodu vizit a roznášení jídel. V případě potřeby lze návštěvy domluvit individuálně.

V porodnici mají ženy k dispozici zdarma základní vybavení pro novorozence (oblečky, plenky, kosmetiku). Je vhodné si donést jedno balení jednorázových plenek z domova.

Po fyziologickém porodu žena odchází obvykle 3. - 4. den domů, po císařském řezu pak 4. - 6. den. V porodnici funguje v rámci novorozeneckého oddělení Horká linka pro pomoc při kojení či jiných problémech u dětí do 6 měsíců věku, po domluvě i domácí návštěvy laktačních poradkyň. Pouze v indikovaných případech porodnice nabízí také návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti.

Zvláštní služby

Porodnice poskytuje speciální služby rodičkám s postižením. Snaží se o individuální přístup. K dispozici je v rámci oddělení bezbariérové hygienické zázemí.

Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky, přirozeně (bez lékařských intervencí) je v tomto záměru po domluvě s porodníkem personálem podporována. Výjimkou jsou případy, kdy je možnost fyziologického porodu jasně kontraindikována z důvodu základního onemocnění (např. ošetřující lékař/specialista na daný typ postižení fyziologický porod vylučuje). Personál porodnice nemá příliš zkušenosti s hendikepovanými rodičkami. Porodnice umožňuje ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem, pokud je volný pokoj.

V nemocnici je k dispozici psycholog.

Na případné přání rodičů může porodnice předat kontakt na duchovní.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat anglicky, německy, rusky a řecky.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V nemocnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientek.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice je od dubna 2014 perinatologickým centrem intermediární péče, nemá titul „baby-friendly hospital“. Odběr pupečníkové krve bude opět obnoven k 1. 1. 2015, ale pouze pro vlastní potřebu.

Od 6. 1. 2003 je porodnice po celkové rekonstrukci.

Ceny za služby

Doprovod rodičky k porodu: 550 Kč/osoba

Vana na první dobu porodní: 500 Kč

Novorozenecká beseda: 150 Kč/osoba

Nadstandardní pokoj: 500 Kč/den

Pokoj pro pobyt včetně doprovodu: 1500 Kč/den

Statistiky

Počet porodů v r. 2013: 1401

Míra císařských řezů v r. 2013: 25,3 %

(zdroj dat: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015)

 

Aktualizace medailonu

20. 11. 2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

_______________________________________________________________________________________________________


Pomozte s námi na svět novému nezávislému on-line Průvodci porodnicemi.

Jak bude vypadat a možnost PODPOŘIT NOVÉHO PRŮVODCE najdete na Darujme.cz.


banner-pp-podporte-novy-600.jpg-Cg5zl1HFtwnS3fD2DXRCPnLt.jpg 

#Na tom, jak rodíme a přicházíme na svět, záleží.

Podporou nového online Průvodce podpoříte nejen budoucí rodiče a jejich děti v nejcitlivějším a velmi důležitém období, ale i české porodnice, kterým jde o kvalitní zdravotní péči.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 105

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství