Aperio

Porodnice Jablonec nad Nisou

19.11.2015 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Nemocnice Jablonec nad Nisou
Typ zařízení
městské
Adresa
Nemocniční 115, 466 00 Jablonec nad Nisou
Kontakt
tel. 483 345 111 (ústředna), nemjbc@nemjbc.czwww.nemjbc.cz
Primář
MUDr. Bohumil Svoboda, tel. 483 345 500, svoboda@nemjbc.cz
Vrchní sestra
Hana Appeltová, tel. 483 345 501, hana.appeltova@nemjbc.cz
Kurz předporodní přípravy
Hana Appeltová (viz vrchní sestra) 
Těhotenské cvičení
Hana Appeltová (viz vrchní sestra)

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurz předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod, jehož součástí je i prohlídka porodnického oddělení, včetně porodních pokojů.

Pro všechny ženy a jejich doprovod porodnice pořádá jednorázová informativní setkání o průběhu porodu.

Porodnice pořádá cvičení pro těhotné ve spolupráci s rehabilitačním oddělením.

Rodička, která se chystá rodit v této porodnici, se objedná kolem 28. týdne těhotenství k sepsání porodopisu.

Podmínky k porodu

K porodu mohou ženu doprovázet maximálně 2 osoby (malé prostory). Kromě rodinných příslušníků (přítomnost staršího sourozence novorozence dosud neřešili) a přátel to může být dula či jakákoliv vybraná porodní asistentka nebo lékař. Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, je jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila (zodpovědnost má personál porodnice). Doprovod může s rodičkou zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodním plánem, považuje jej za závazný, pokud nedojde ke komplikacím ohrožujícím bezpečí rodičky a dítěte.

Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou je jí to běžně umožněno.

Personál porodnice dosud spolupracoval s dulou u 3 porodů.

Místnosti, v nichž žena tráví první dobu porodní, jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze jedna žena. Porodnice má k dispozici 3 takové místnosti a žena v nich může trávit i ostatní doby porodní.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Holení a klystýr je prováděn po dohodě s rodičkou. Pití není omezováno a příjem stravy závisí na situaci a stavu rodičky.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní, pokud stav rodičky a průběh porodu nevyžaduje kontinuální sledování.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využití teplé lázně (vana), sprchy, relaxačních pomůcek (balóny, žebřiny, porodní stolička), dále poslech hudby a aromaterapii, pokud si ji žena zajistí sama.

Epidurální analgezie je poskytována na přání rodičky (nadstandardní služba) nebo na základě lékařské indikace (není hrazena rodičkou).

Druhá doba porodní

Ve druhé době porodní žena zůstává v místnosti, kde trávila první dobu porodní. Všechny porodní místnosti jsou zařízeny spíše jako civilní pokoje (lékařské vybavení skryto do vestavěných skříní, závěsy, záclony, umělé květiny, barevné zdi) a rodí v nich vždy pouze jedna žena.

Je-li porod fyziologický, žena si může vybrat jinou než klasickou polohu vleže, pololeže či polosedě na posteli, a to v sedě na porodní stoličce, ve stoje nebo polodřepu s opěrou nebo v závěsu. Dvěma nejčastěji praktikovanými polohami je porod vleže, pololeže nebo polosedě na posteli bez připevněných nohou a porod na porodní stoličce. Porod do vody není možný.

Po předchozím císařském řezu je rodičkám u dalšího porodu umožňováno rodit spontánně, pokud to stav rodičky a dítěte umožní.

V případě porodu císařským řezem může být partner přítomen operaci. Většina císařských řezů je prováděna ve svodné anestezii. Po ošetření je doprovod rodičky s dítětem na operačním sále v blízkém kontaktu s matkou. Ženy po operaci jsou 1. den na pooperačním pokoji (jednotka intenzivní péče není) a jsou sledovány intenzivněji. S odmítnutím tohoto postupu se zatím v porodnici  nesetkali. Porodnice neumožní doprovodu žen po císařském řezu, aby se mohl, po dobu indispozice matky po operaci, starat o dítě.

Fyziologický porod vede většinou lékař a porodní asistentka je mu k dispozici jako pomocnice. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše aktivní - zdravotnický personál řídí a kontroluje porod, rodičku i dítě.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období smí doprovod zůstat s rodičkou pouze 2 hod., než je převezena na poporodní pokoj (déle pouze na nadstandardním pokoji).

Po porodu bývá dítě od matky odděleno na dobu kratší než 7 min., z důvodu poporodních vyšetření. U nich může být přítomen i doprovod. Matka je o postupu poučena, souhlas podepisuje v rámci celkové péče (s odmítnutím oddělení dítěte se zatím v porodnici nesetkali). K přerušení pupečníku dochází ihned. Pokud si rodička přeje, je možné jej přerušit po dotepání.

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňována na základě přání rodiček (blíže porodnice nespecifikovala). V porodnici se rodí pouze termínové porody. V případě, že je nutný převoz novorozence na novorozeneckou jednotku intenzivní péče, je převážen do Liberce nebo Ústí nad Labem. Matka může být převezena v případě, že ji nemocnice přijme.

Ambulantní porod není spíše možný, jelikož není dle porodnice dořešena péče pediatra v terénu.

Šestinedělí, podpora kojení

Porodnice dodržuje 10 bodů k úspěšnému kojení:

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Nedává kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod..
  • Povzbuzuje zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups) a upozorňujete na ně matky při propouštění z porodnice.

Rooming-in je možný ve všech pokojích, částečný rooming-in porodnice umožňuje na přání matky. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Na oddělení šestinedělí je 1 nadstandardní jednolůžkový a 6 dvoulůžkových pokojů. Ve všech je k dispozici zařízení na koupání dítěte, sprcha, WC, telefon, TV, lednice. Na nadstandardním pokoji je navíc možný 24 hod. nepřetržitý pobyt partnera.Pokoje a WC jsou bezbariérové, sprcha také.

Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen, a to ve všední dny od 14,30 do 17,00hod., o víkendu od 14,00 do 18,00hod. Na nadstandardním pokoji kdykoliv.

V porodnici mají ženy k dispozici zdarma základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.) a dětské jednorázové pleny v omezeném množství.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází min. 72 hodin po porodu domů.

Po císařském řezu žena obvykle odchází 5. den  (den operace se nepočítá).

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění. Návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti nenabízí.

Zvláštní služby

Porodnice neposkytuje speciální služby rodičkám s postižením. Pokud si žena s postižením přeje porodit  fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí) je v tomto záměru personálem podporována. Personál porodnice má minimální zkušenosti s hendikepovanými rodičkami. Porodnice umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem, pokud je v porodnici k tomu volný pokoj.

V nemocnici/porodnici je dispozici psycholog.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat anglicky, německy, rusky.

Porodnice je  schopna zajistit pro klientky vegetariánskou stravu.

Porodnice se dosud nesetkala se zájmem o spolupráci s duchovními.

V porodnici/nemocnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientek.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není  perinatologickým centrem a má titul „baby-friendly hospital“.

Umožňuje odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Předporodní kurz: 150Kč

Doprovod rodičky k porodu: 700Kč, u plánovaného císařského řezu 1000Kč

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 350Kč/den

Poporodní pokoj pro nepřetržitý 24 hod. pobyt celé rodiny: 350Kč/den

Statistiky

Počet porodů v r. 2013: 1425

Míra císařských řezů v r. 2013: 24,6 %

(zdroj: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015)

 

Aktualizace medailonu

19.11.2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

_______________________________________________________________________________________________________


Pomozte s námi na svět novému nezávislému on-line Průvodci porodnicemi.

Jak bude vypadat a možnost PODPOŘIT NOVÉHO PRŮVODCE najdete na Darujme.cz.


banner-pp-podporte-novy-600.jpg-Cg5zl1HFtwnS3fD2DXRCPnLt.jpg 

#Na tom, jak rodíme a přicházíme na svět, záleží.

Podporou nového online Průvodce podpoříte nejen budoucí rodiče a jejich děti v nejcitlivějším a velmi důležitém období, ale i české porodnice, kterým jde o kvalitní zdravotní péči.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 7

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství