Aperio

Porodnice Klatovy

11.11.2015 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Klatovská nemocnice a.s.
Typ zařízení
privátní
Adresa
Plzeňská 569, 339 38 Klatovy II
Kontakt
tel. 376 335 111 (ústředna), info@nemkt.cz,  www.nemkt.cz
Primář
MUDr. Bohumil Kuneš, 376 335 441,kunes@nemkt.cz
Vrchní sestra
Mgr. Markéta Burešová, tel. 376 335 504, buresova@nemkt.cz
Kurz předporodní přípravy
Mgr. Markéta Burešová, tel. 376 335 504, buresova@nemkt.cz
Těhotenské cvičení
Mgr. Markéta Burešová, tel. 376 335 504, buresova@nemkt.cz

Služby před porodem

Registrace k porodu není nutná.

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod k porodu.

Porodnice pořádá těhotenské cvičení.

Jednorázové informativní schůzky o průběhu porodu porodnice nepořádá.

Prohlídky porodních sálů a pokojů, na kterých jsou ženy v šestinedělí, jsou nabízeny všem rodičkám i jejich doprovodu.

Podmínky k porodu

K porodu smí ženu doprovázet maximálně 2 osoby. Kromě rodinných příslušníků a přátel to může být dula či jakákoliv vybraná porodní asistentka nebo lékař. Přítomnost porodní asistentky, se kterou žena rodila, u porodu v porodnici, popř. jiného doprovodu, pokud žena přijede kvůli komplikacím do porodnice po porodu započatém doma je možná. Přítomnost staršího sourozence novorozence u porodu není možná. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány a považuje je pro personál za závazné.

Personál je zvyklý spolupracovat s dulou.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař. Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, je jí to běžně umožněno.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze jedna žena. Porodnice má k dispozic 3 takové místnosti.

První doba porodní

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze jedna žena a jsou vybaveny spíše jako civilní pokoje. Tyto místnosti nejsou vybaveny jen jako sál, ale žena zde má možnost relaxace, odpočinku, je zde k dispozici široká postel, vana, vlastní soc. zařízení, počítač atd. Porodnice má k dispozic 3 takové místnosti. Doprovod může být přítomen 1. době porodní.

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr a holení nejsou nutné, ženy si o nich mohou rozhodnout samy.

Zákaz jídla i pití je nutný.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

K tišení porodních bolestí jsou nabízeny spíše farmakologické metody, a to epidurální anestezie, analgetika nebo ENTONOX. Nejčastěji jsou nabízena analgetika.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využití:  porodního míče, sprchy, vany, poslechu hudby, aromaterapie, masáže prováděné personálem, žíněnky. Nejčastěji je nabízena sprcha.

Epidurální analgezii porodnice nabízí od září 2004.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní  žena zůstává ve stejné místnosti jako během 1. doby porodní. Místnost pro 2. dobu porodní je vyhrazena pouze pro 1 rodičku. Doprovod může být přítomen 2. době porodní.

Při fyziologickém porodu si žena může zvolit z následujících poloh: v kleku, ve dřepu, vleže bez přivázaných nohou, na posteli nebo na porodním křesle.

V případě porodu císařským řezem doprovod rodičky může být přítomen operaci.

Fyziologický porod vede obvykle porodní asistentka. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací – personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

Spontánní porod placenty není vyčkáván (je podáván oxytocin). Pupeční šňůra je přerušena obvykle až po dotepání.

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí být doprovod s rodičkou.

Po porodu může být matka s dítětem v nepřetržitém kontaktu, potřebná vyšetření se provádějí na těle matky či v její bezprostřední blízkosti. Dítě po porodu není obvykle oddělováno od matky (např. z důvodu vyšetření). Po porodu je matka žádána o souhlas, zda může být dítě vyšetřeno aj. odděleně od ní. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno. Dítě je současně s matkou převezeno na oddělení šestinedělí. U poporodních vyšetření dítěte může být přítomen i doprovod rodičky. Ženy po císařském řezu nejsou vždy dávány na JIP.

Porodnice podporuje vytvoření vazby matky a dítěte, tzv. bonding, po fyziologickém vaginálním porodu, po vaginálním porodu s komplikacemi, po předčasném porodu i po porodu císařským řezem. Dítě je přiloženo k prsu, aby mohlo být zahájeno kojení. V případě porodu císařským řezem je dítě přiloženo k tváři matky.

Porodnice nemá oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností. Nemocnice neužívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování. Dojde-li k vážnějším komplikacím, děti jsou převáženy do FN Plzeň.

Šestinedělí, podpora kojení

K prsu se dítě přikládá nejpozději do půl hodiny po porodu.

Porodnice dodržuje 9 bodů z 10 k úspěšnému kojení.

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Nepodává náhražky, šidítka, dudlíky apod. kojeným dětem.
  • Povzbuzuje k zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups).

Rooming-in je možný ve všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Na oddělení šestinedělí je 5 dvoulůžkových a 1 trojlůžkový pokoj. Ve všech je k dispozici zařízení na koupání dítěte. Porodnice má také 2 jednolůžkové nadstandardní pokoje, které jsou navíc vybaveny TV, ledničkou, kuchyňskou linkou, telefonem a vlastním sociálním zařízením. Doprovod může být s rodičkou na nadstandardním pokoji na oddělení šestinedělí. Nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera umožňuje porodnice po dohodě. Nadstandardních pokojů je dostatek pro všechny zájemkyně.

Návštěvy jsou dovoleny na všech pokojích žen, a to v době od 14,30 do 16,30 hod. Starší děti rodiček mohou na pokoje bez omezení. Porodnice neumožňuje doprovodu žen po porodu sekcí, aby se po dobu indispozice matky po operaci mohli starat o dítě oni.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.).

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází za 4 dny. Po císařském řezu za 5 dní.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění (horká linka kojení). Návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti nenabízí.

Zvláštní služby

Porodnice neposkytuje speciální služby rodičkám s postižením. Porodnice má k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení a umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí), personál ji v tom podporuje. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami.

V nemocnici je k dispozici psycholog/psycholožka.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovním.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici funguje osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností ) klientek.

Porodnice nezprostředkovává ženám návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat anglicky, německy a rusky.

Porodnice poskytuje rodičkám s postižením komunikační karty,komunikační tablet pro hluchoněmé nebo cizince

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem. Od září 2005 má titul „baby-friendly hospital".

Umožňuje odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Doprovod rodičky k porodu: 400 Kč

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 500 Kč/den

Poplatek za pokoj pro pobyt včetně doprovodu:750 Kč/den

Strava pro doprovod : snídaně 38 Kč, oběd 70 Kč, večeře 58 Kč

Statistiky

Počet porodů: 682 (v r. 2013)*

Míra císařských řezů: 27,6 % (v r. 2013)*

* zdroj dat: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015

Aktualizace medailonu

11. 11. 2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 13

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství