Aperio

Porodnice Kroměříž

23.11.2015 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Kroměřížská nemocnice, a.s.
Typ zařízení
krajské
Adresa
Havlíčkova 660/73, 767 55 Kroměříž
Kontakt
tel. 573 322 111 (ústředna), post@nem-km.czwww.nem-km.cz
Primář
MUDr. Jaroslav Přibík, tel. 573 322 353, jaroslav.pribik@nem-km.cz
Vrchní sestra
Bc. Klára Čečatková, tel. 573 322 258, klara.cecatkova@nem-km.cz
Kurz předporodní přípravy
Bc. Klára Čečatková, 573 322 258, klara.cecatkova@nem-km.cz
Těhotenské cvičení
Bc. Klára Čečatková, 573 322 258, klara.cecatkova@nem-km.cz; DiS. Stanislava Melichárková, 573 322 511, stanislava.melicharkova@nem-km.cz

Služby před porodem

Porodnice nepořádá kurzy předporodní přípravy, pořádají je soukromé porodní asistentky. Porodnice se podílí na jejich pořádání účastí svých lékařů - porodníků.

Pro všechny ženy a jejich doprovod připravuje porodnice také jednorázová informativní setkání o průběhu porodu, která nejsou součástí předporodního kurzu.

Porodnice nepořádá cvičení pro těhotné.

Prohlídky porodních sálů a pokojů, na nichž jsou ženy po porodu,  jsou nabízeny všem těhotným ženám i jejich doprovodu zdarma každou středu ve 14,30 hod.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

K porodu může ženu doprovázet 1 osoba. Kromě rodinných příslušníků a přátel to může být dula či jakákoliv vybraná porodní asistentka nebo lékař. Personál je zvyklý spolupracovat s dulou. K porodu nemůže jako doprovod starší sourozenec novorozence. Pokud žena rodila doma a přijede do porodnice kvůli komplikacím, je umožněna porodní asistentce, se kterou rodila, přítomnost na porodním sále. Podmínkou účasti je dodržování pokynů personálu. Doprovod může zůstat s rodičkou po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány a považuje je za závazné.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař. Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, je jí to běžně umožněno.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze jedna žena. Porodnice má k dispozici 5 takových místností.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh, resp. je umožněna svobodná volba aktivity rodičky.

Klystýr a holení nejsou nutné, ženy si o jejich aplikaci mohou rozhodnout samy. Zákaz jídla během porodu není nutný, pití je umožněno v průběhu celého porodu.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn v 1. i 2. době porodní intermitentně.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí: porodní míč, porodní vak, ribstole, porodní stolička, sprcha, vana, poslech hudby, aromaterapie, masáže prováděné personálem. Nejčastěji je nabízen porodní míč.

Z farmakologických metod tišení bolesti jsou k dispozici následující: epidurální anestezie, analgetika, inhalační analgetikum Entonox. Nejčastěji jsou nabízena analgetika.

Častěji jsou nabízeny nefarmakologické metody tlumení bolesti.

Druhá doba porodní

Porodnice nabízí dvě možnosti, kde strávit druhou dobu porodní - ve stejné místnosti jako v první době porodní  (porodní box) nebo na samostatném porodním boxu (navazuje na místnost připomínající spíše útulný civilní pokoj - válendy, křeslo, TV, radio, stoleček). Ve všech porodních místnostech rodí vždy pouze jedna žena.

Je-li porod fyziologický, může si žena zvolit jinou než klasickou polohu vleže, pololeže či polosedě na posteli, a to v kleku, ve stoje, na porodní stoličce, na porodním vaku, ve dřepu, vleže bez přivázaných nohou, na posteli, na porodním křesle. Dvěma nejčastěji praktikovanými polohami jsou vleže, pololeže nebo polosedě na posteli bez připevněných nohou a vsedě na porodní stoličce. Porod do vody není možný.

V případě porodu císařským řezem může být doprovod s rodičkou v kontaktu do poslední chvíle před operací a ihned po výkonu. Může být též  na operačním sále v průběhu operace. Novorozence doprovod zpravidla vidí ihned po ošetření na operačním sále a transportu na novorozenecké oddělení. Rodička není po císařském řezu odvezena na jednotku intenzivní péče. Porodnice umožní doprovodu žen po porodu císařským řezem, aby se mohl starat o novorozence po dobu indispozice matky. V případě císařského řezu je možný bonding již na operačním sále dle přání matky.

Rodičky po předchozím císařském řezu mají zpravidla možnost vaginálního porodu.

Fyziologický porod vede většinou porodní asistentka a lékař dohlíží na jeho průběh. Celkový přístup zdravotnického personálu je spíše vyčkávací - personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí být doprovod s rodičkou po dobu pobytu na porodním sále, tj. cca 2 hodiny.

Spontánní porod placenty není vyčkáván (je podáván oxytocin).

Dítě po porodu není obvykle oddělováno od matky (např. z důvodu vyšetření). Po porodu je umožněn ihned kontakt dítěte s matkou, dále je dítě ošetřeno na porodním boxu a nadále je umožněn společný pobyt matky, partnera a dítěte (za podmínky fyziol. poporodní adaptace) na porodním sále. Přerušení pupečníku probíhá po jeho dotepání. Pokud je nutné přerušení kontaktu mezi matkou a dítětem, je k tomu vyžádán souhlas matky. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno.

Porodnice podporuje vytvoření vazby matky a dítěte, tzv. bonding, po fyziologickém vaginálním porodu, po vaginálním porodu s komplikacemi, po porodu císařským řezem. Bonding je podporodván rovněž po předčasném porodu. Nemocnice neužívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování. porodnice nemá oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností. V případě vážnějších komplikací jsou děti s nízkou porodní hmotností převáženy do perinatologických center - KNTB Zlín, Brno, Olomouc.

Bonding je uskutečňován přiložením novorozence na břicho matky po porodu. Dítě od matky není vůbec odděleno, veškerá péče probíhá u matky. Pokud dojde při porodu ke komplikacím, je kontakt individuální. Pokud je nutné novorozence převážet do Krajské Baťovy nemocnice ve Zlíně, není matka automaticky převážena. Je převezena následně.

Ambulantní porod je možný.

Šestinedělí, podpora kojení

Porodnice dodržuje 10 z 10 bodů k úspěšnému kojení.

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům jinou potravu a nápoje kromě mateřského mléka bez lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Nepodává náhražky, šidítka, dudlíky apod. kojeným dětem.
  • Povzbuzuje k zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups).

V r. 2009 bylo při propuštění výlučně kojeno 96% dětí, v r. 2011 99%. V r. 2013 celkem 530 dětí, přičemž proběhlo 574 porodů. V r. 2014 bylo při propuštění výlučně kojeno 89,4%.

Rooming-in je možný na všech pokojích. Částečný rooming-in je také možný. Pobyt dítěte s matkou na pokoji je zajištěn přístrojem monitorujícím dechové pohyby dítěte - tzv. Baby sense.

Doprovod může být s rodičkou na nadstandardním pokoji na oddělení šestinedělí. Na oddělení šestinedělí je 1 jednolůžkový nadstandardní, 5 dvoulůžkových a 2 trojlůžkové pokoje. Ve všech je k dispozici zařízení na koupání dítěte, sprcha, WC. Nadstandardní pokoj je navíc vybaven telefonem, TV, ledničkou, kávovarem a varnou konvicí. Pokoj pro nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera porodnice má jeden. Nadstandardních pokojů není dostatek pro všechny zájemkyně.

Návštěvy jsou dovoleny na všech pokojích žen, doporučeny jsou odpolední hodiny, fakticky však kromě nočních hodin neomezeně. Starší děti rodiček mohou na pokoje bez věkového omezení.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.), odsávačky, ručníky a fény.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází  za 72 hod. od porodu domů. Po císařském řezu odchází většinou za 4 dny.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění. Běžně nabízí rovněž službu porodní asistentky v domácnosti, kterou hradí zdravotní pojišťovna.

Zvláštní služby

Porodnice poskytuje služby i ženám s postižením. Porodnice má  k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení. Porodnice umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky, přirozeně (bez lékařských intervencí) je personálem podporována. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat  mimo jiné italsky, rusky, anglicky a německy.

V porodnici/nemocnici jek dispozici psycholog/psycholožka. V případě nutnosti je možné zajistit psychologické nebo psychiatrické konzilium.

Porodnice je schopna na žádost rodičů zajistit spolupráci s duchovním.

Porodnice  je schopna zajistit pro klientky vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientů.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem a má titul "Baby-friendly hospital.

Neumožňuje odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Předporodní kurz: 500 Kč

Doprovod rodičky k porodu: zdarma

Nadstandardní pokoj: 360 Kč/den

Doprovodu na pokoji 24hod denně: 660 Kč/den (bez stravy, která je možná za poplatek)

Stravování doprovodu je možné za poplatek 150 Kč/den

Statistiky

Počet porodů: 585 (v r. 2013)*

Míra císařských řezů: 26,6 % (v r. 2013)*

* zdroj dat: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015

Aktualizace medailonu

23. 11. 2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 7

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství