Aperio

Porodnice Náchod

20.11.2015 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Typ zařízení
krajské
Adresa
Purkyňova 446, 547 69 Náchod
Kontakt
tel. 491 601 111 (ústředna),
Primář
MUDr. Marek Střecha, tel.  491 601 741
Vrchní sestra
Radka Frýbová, tel. 491 601 742, frybova.radka@nemocnicenachod.cz
Kurz předporodní přípravy
Lukášová Ivana (staniční sestra), lukasova.ivana@nemocnicenachod.cz
Těhotenské cvičení
Bc. Chudá Pavla

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy. Kurz trvá 8 hodin a je rozdělen do 2 lekcí. Zúčastnit se mohou i partneři, kteří o to sami požádají. Kurzy vede porodní asistentka. Účast  je dobrovolná.

Pro ženy a jejich doprovod může porodnice rovněž uspořádat jednorázovou informativní schůzku o průběhu porodu v případě, že o to sami požádají.

Porodnice nepořádá cvičení pro těhotné. Těhotenské plavání je v Náchodě organizováno plaveckým bazénem v Náchodě, kurzy cvičení a přípravy na porod jsou pořádány při ambulantních pracovištích privátních gynekologů.

Prohlídky porodních sálů a pokojů šestinedělí pro rodičky i jejich doprovod jsou pouze na požádání nebo po domluvě mohou být součástí předporodních kurzů.

Podmínky k porodu

Po rekonstrukci v roce 2007 jsou v porodnici nové 3 porodní sály, vybavené relaxačními pomůckami, 1 sál vybavený hydromasážní vanou, na všech sálech klimatizace, příjemné barevné prostředí, pohodlná el. ovladatelná porodnická křesla (po rozložení lůžka).

K porodu smí ženu doprovázet maximálně 1 osoba. Kromě rodinných příslušníků (i dříve narozených dětí rodičky) a přátel to může být i jakákoliv vybraná porodní asistentka nebo lékař. Doprovod může zůstat s rodičkou po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány, akceptuje je při normálním porodu bez komplikací, za závazné je nepovažuje.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař. Porody vedou lékaři i porodní asistentky, při spontánním porodu nezasahují a snaží se vyhovět přáním rodičky.

Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou je jí to  umožněno. Lékař je fyzicky přítomen a ošetřuje případná porodní poranění (podmínkou je fyziologické těhotenství a porod).

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze jedna žena. Porodnice má k dispozici celkem dvě místnosti.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr, holení a zákaz pití nejsou nutné, ženy si o nich mohou rozhodnout samy. Zákaz jídla je spíše nutný, pokud ho však žena odmítne, vyhoví se jí.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využití teplé lázně (vana), sprchy a relaxačních pomůcek (balón, žíněnka, masážní strojek), poslechu hudby, aromaterapie a masáží prováděných personálem.

Epidurální analgezii porodnice poskytuje po předchozí domluvě a je-li to organizačně možné (přítomnost anesteziologa).

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní se žena stěhuje do jiné místnosti. Jedna z místností, kde probíhá samotný porod, je zařízena spíše jako civilní pokoj (nábytek).  Ve všech porodních místnostech rodí vždy pouze jedna žena.

Při fyziologickém porodu si žena může zvolit jinou než klasickou polohu vleže, pololeže či polosedě na posteli bez připevněných nohou, a to v sedě na porodní stoličce a v kleku. Dvěma nejčastěji praktikovanými polohami jsou klasická poloha bez připevněných nohou a porod v sedě na porodní stoličce.

V případě porodu císařským řezem může být doprovod rodičky přítomen operaci pouze v místnosti propojené s operačním sálem u proskleného okna. Císařský řez se provádí na gynekologickém operačním sále.

Prostory op. sálu na gynekologii nejsou prostorově uzpůsobeny tak, aby bylo zajištěno během operace oddělení civilní osoby od sterilního prostoru, minimální prostor v předsálí je využit i novorozeneckým resuscitačním lůžkem a dětským personálem. Prostory nebyly rekonstruovány s porodnicí.

Ženy jsou umístěny následně na pooperační pokoj pro císařské řezy z důvodu nustnosti intenzivnějšího sledování pacientky po podání anestezie. Kontakt s dítětem je zajištěn novorozeneckým oddělením prakticky ihned po převozu na tento pokoj. Ženy jsou předem informovány o zvyklostech oddělení. Pokud ženy mají možnost nadstandardního pokoje na porodnici, lze je u nekomplikovaných pooperačních stavů na jejich žádost uložit ihned po operaci na nadstandardní pokoj na porodnici.

V případě spinální anestezie probíhá kontakt matky s dítětem již na operačním sále a při celkové anestezii bezprostředně, jak je žena převezena na pooperační pokoj. V obou případech je umožněn kontakt s doprovodem ženy při ošetření novorozence a v období, kdy je ještě rodička na operačním sále a dítě se adaptuje na vyhřívacím lůžku.

V případě, že je žena na nadstandardním pokoji (jednolůžkový pokoj), potom porodnice umožní  doprovodu ženy po císařském řezu, aby se mohl, po dobu indispozice matky po operaci, starat o dítě.

Fyziologický porod vede většinou lékař a porodní asistentka je mu k dispozici jako pomocnice. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše aktivní – personál řídí a kontroluje porod, rodičku i dítě.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí být doprovod s rodičkou pouze 2 hodiny, než je převezena na oddělení šestinedělí.

Dítě je od matky po porodu odděleno na dobu kratší než 30 min., z důvodu poporodních vyšetření -každý novorozenec je do dvou hodin vyšetřen pediatrem. U vyšetření může být přítomen doprovod rodičky. U žen po operativních porodech, po velkých krevních ztrátách a pokud je žena kolabující a nadměrně unavená, je dítě v péči novorozeneckých sester, které je přinášejí ke ko. J

Šestinedělí, podpora kojení

K prsu se dítě přikládá nejpozději do půl hodiny po porodu.

Porodnice dodržuje všech 10 bodů k úspěšnému kojení.

Rooming-in je možný ve všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Na oddělení šestinedělí je 1 dvoulůžkový, 1 trojlůžkový a 3 vícelůžkové  pokoje. Ve všech je k dispozici zařízení na koupání dítěte. Návštěvy jsou dovoleny pouze v návštěvní místnosti, ve vymezených hodinách. Nově i nadstandartní pokoje -1 lůžkové ,kde je možný i pobyt partnera .

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka apod.) a dětské jednorázové pleny a hygienické pomůcky.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází 3-4. den domů (den porodu se nezapočítává).

Po císařském řezu žena obvykle odchází 5-6.den.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění. Návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti nenabízí.

Zvláštní služby

Pro rodičky s postižením porodnice poskytuje: bezbariérový přístup na pokoj a soc. zařízení, zvýšenou ošetřovatelskou péči pro matku i dítě vzhledem k potřebám postižené matky, rehabilitaci, konzultace ústavního psychologa, nadstandardní stravu či speciální dietu, doprovod a pobyt blízké osoby, ubytování spolu s doprovodem, novorozenecké oddělení nabízí zapůjčení monitoru dechu na 6 měsíců do domácího prostředí. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí) je v tomto záměru personálem podporována. Personál porodnice má  zkušenosti s handicapovanými rodičkami.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovními. Na přání  personál porodnice může duchovní kontaktovat a umožnit přítomnost duchovního na oddělení.

Personál porodnice  je schopen s klienty komunikovat v angličtině, němčině a ruštině.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu i nadstandardní stravu na objednání.

V  porodnici/nemocnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností ) klientek. Na každém pokoji je deník pro klientky na jejich připomínky a podněty, které pravidelně řeší s vrchní sestrou a event. jinými zdrav. pracovníky či pracovníky služeb (stravování, úklid, sociální pracovnice).

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem. Od r. 2003 má titul „baby-friendly hospital".

Neumožňuje odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Doprovod k porodu:  400Kč

Statistiky

Počet porodů v r. 2013: 1235

Míra císařských řezů v r. 2013: 16,4 %

(zdroj: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015)

 

Aktualizace medailonu

20. 11. 2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 5

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství