Aperio

Porodnice Neratovice

20.06.2017 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Nemocnice Neratovice
Typ zařízení
privátní
Adresa
Alšova 462, 277 11 Neratovice
Kontakt
www.nemocnice-neratovice.cz, registrace k porodu na tel. 739 603 692
Primář
MUDr. Stanislav Martan, tel. 315 637 306, primar.gynekologie.ner@mediterra.cz
Vrchní sestra
Pavlína Ptáčková, tel. 725 833 018 (prac.dny 6.30-15 h), vrchni.gynekologie.ner@mediterra.cz
Kurz předporodní přípravy
Pavlína Ptáčková, tel. 725 714 836, predporodni.kurzy.ner@mediterra.cz (objednávejte se alespoň týden předem)

Těhotenské cvičení

-

Služby před porodem

K porodu je nutné se zaregistrovat nejlépe mezi 28-30 týdnem těhotenství na čísle 739 603 692 nebo 315 637 474. Registrace k porodu probíhají denně 13-15 hod v pracovní dny mimo středy.

Porodnice pořádá prohlídky porodnice každé pondělí v 16 a 17 hodin.

Předporodní kurzy se konají vždy v úterý od 16 do 18 hodin a od 18 do 20 hodin po domluvě s porodními asistentkami. Přihlášení na adrese: predporodni.kurzy.ner@mediterra.cz nebo na telefonním čísle: 725 714 836.

Podmínky k porodu

Porod probíhá na samostatných porodních sálech. Rodičky mají k dispozici rehabilitační míče a jiné pomůcky, pomocí nichž se mohou uvolnit v průběhu 1. doby porodní. Využít mohou jak vanu, tak i sprchu.

Na přání je možná účast otců nebo jiných příbuzných u spontánních porodů, při ošetření novorozence i u porodu císařským řezem.

Doprovod při porodu poskytují porodní asistentky Nemocnice Neratovice: Pavlína Ptáčková , Jarmila Trhoňová , Květoslava Nováková, Milada Barešová, Lenka Vejvodová, Dita Schniererová, Věra Nováková, Lenka Szkrobolová. Kontakt na porodní asistentky: 725 714 836.

Personál je zvyklý zacházet s porodními plány. Považuje porodní plán za závazný kromě přání vedoucích ke konfliktu se zákonem.

Personál porodnice je zvyklý spolupracovat s dulou.

Během porodu o rodičku pečuje tým - lékař, porodní asistentka, sanitárka, doprovod - každý má svůj úkol a není možné kohokoliv z procesu vyřadit. Pokud si žena přeje rodit výhradně s porodní asistentkou, jej jí to umožněno.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr ani holení se rutinně neprovádí. Zákaz jídla a pití nejsou nutné, ženy si o nich mohou rozhodnout samy.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. době porodní. Ve 2. době porodní je monitoring kontinuální.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využití teplé lázně (vana), sprchy, relaxačních pomůcek (balón, žíněnka, porodní stolička), aromaterapie. Nejlepší zkušenosti mají s využitím teplé lázně s aromaterapií - oleje firmy ATOK.

Z farmakologických metod je nečastěji používanou metodou epidurální anestezie, je možné využít též analgetika a spasmolytika.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní žena vždy přechází na porodní sál. Porodnice má k dispozici dva porodní sály – každý sál je vybaven nadstandarním porodním lůžkem. V obou rodí pouze jedna žena.

Při fyziologickém porodu si žena může zvolit jinou než klasickou polohu vleže, pololeže či polosedě na posteli, a to v sedě na porodní stoličce. Nejběžnější poloha pro porod je vsedě na lůžku s podepřenými zády nebo v případě zájmu na porodní stoličce. Porod do vody není možný.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař. Lékař vždy informuje ženu o možném postupu a jeho alternativách v daném konkrétním případě.

Císařské řezy jsou prováděny přednostně v lokální anestezii (SAB - varianta epidurálu). U porodu císařským řezem na operačním sálu nemůže být přítomen doprovod rodičky, a to z prostorových a hygienických důvodů. Partner/tatínek však může být přítomen hned u prvního ošetření novorozence. V případě císařského řezu nejsou maminky překládány na jednotku intenzivní péče, ale zůstávají na oddělení. Je tak možný, co nejuzší kontakt matky s novorozeným dítětem. Žena je personálem podporována v kontaktu s dítětem a postupné péči o něj. Za pomoci rodiny a dětských sester může matka novorozence přiložit k prsu bezprostředně po příchodu z operačního sálu. Porodnice umožní doprovodu žen po císařském řezu, aby se mohl na samostatném pokoji, po dobu indispozice matky po operaci, starat o dítě.

Třetí a čtvrtá doba porodní

Po porodu není dítě od matky odděleno, pokud to dovolí jejich zdravotní stav. U vyšetření dítěte může být přítomen i doprovod ženy. V případě oddělení dítěte je matka požádána o výslovný souhlas. Pokud žena odmítá dát souhlas (i vpřípadě, že rodila císařským řezem)je dítě vyšetřeno až po 2 hodinách – v přítomnosti matky, nebo v druhém případě – negativní reverz. Kontakt dítěte s matkou v případě císařského řezu probíhá na operačním sále. Je podporován oční kontakt.

K přerušení pupečníku dochází dle přání matky a stavu dítěte, tj. i po jeho dotepání.

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňován podporou nepřetržitého kontaktu matky s dítětem. Bonding je podporodván v případě fyziologického vaginálního porodu a rovněž v případě vaginálního porodu s komplikacemi. Porodnice nemá novorozeneckou jednotku intenzivní péče. O převozu dítěte rozhoduje převozová služba. Matka je přeložena za dítětem v případě volné kapacity v dané nemocnici.

Ambulantní porod není možný.

Šestinedělí, podpora kojení

Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Porodnice dodržuje 6 z 10ti bodů k úspěšnému kojení:

  • Nemá písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu - nepraktikuje v tomto žádné rutinní postupy.
  • Neškolí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Na základě dohody s matkou, individuálně, dává kojeným novorozencům náhražky, šidítka, dudlíky apod..
  • Nepovzbuzuje zakládání skupin dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups).

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění. Návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti porodnice nenabízí.

Na oddělení šestinedělí je 5 nadstandardních jednolůžkových, 1 dvoulůžkový, 1 trojlůžkový a 4 čtyřlůžkové pokoje. Jako nadstandardní jsou hodnoceny jednolůžkové a dvoulůžkový pokoj, které jsou navíc vybaveny TV, lednicí, kvalitnějšími postelemi. Umožňují rovněž nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera. Pokoje se liší cenou za ubytování. K dispozici je 1 vícelůžkový pokoj, kde se za ubytování nepřiplácí.

Rooming-in je možný ve všech pokojích.

Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen, kdykoliv. V případě vícelůžkových pokojů do 20,00 hodin, poté pouze na chodbách. Starší děti rodiček mohou na návštěvy na pokoje bez omezení.

V porodnici mají ženy k dispozici zdarma základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.), dětské jednorázové pleny, dětská kosmetika a spodní prádlo na jedno použití.

Na všech pokojích je samostatné sociální zařízení.

Na jednolůžkových pokojích může s ženou pobývat rodinný příslušník.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází 3. den. Po císařském řezu žena obvykle odchází 4. den dle zdravotního stavu.

Zvláštní služby

Porodnice má k dispozici bezbariérové pokoje, ale ne sociální zařízení. Personál porodnice je ochoten maximálně pomoci. Porodnice umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem na jednolůžkovém pokoji. Nabízí možnost absolutního soukromí pro matku a rodinu v rámci nadstandartních pokojů.  Na těchto pokojích může přespat i otec, a tak má rodina možnost trávit společně s miminkem veškerý čas strávený v naší porodnici. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí), je v tomto záměru personálem podporována. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami. Některé porodní asistentky a sanitárky ovládají znakovou řeč.

V nemocnici/porodnici není k dispozici psycholog/žka. Je možná spolupráce s externím psychiatrem/ou a jinak je možné dostat kontakty na psychology/žky mimo nemocnici.

Porodnicei spolupracuje s  duchovním na případné přání klientek.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientek.

Personál porodnice je schopen komunikovat s klientkami anglicky a rusky.

Ceny za služby

Ceník je k dispozici na webu nemocnice www.nemocnice-neratovice.cz:

Předporodní kurz: 400 Kč/os. za jeden blok, 1000 Kč za kompletní předporod.kurz 

Rodinný příslušník u porodu: bezplatný, příp. 600Kč

Těhotenské masáže: 600 Kč/60 min.

Nadstandardní pokoj: 1200 - 1400Kč/den

Pokoj pro pobyt včetně doprovodu: + 500Kč/den

Statistiky

Počet porodů v r. 2013: 859

Míra císařských řezů v r. 2013: 34,1 %

(zdroj dat: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015)

 

Aktualizace medailonu

20. 6. 2017

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

_________________________________________________________________________________________________________

Pomozte s námi na svět novému nezávislému Průvodci porodnicemi.

Jak bude vypadat a možnost PODPOŘIT NOVÉHO PRŮVODCE najdete na Darujme.cz.


banner-pp-podporte-novy-600.jpg-Cg5zl1HFtwnS3fD2DXRCPnLt.jpg 

#Na tom, jak rodíme a přicházíme na svět, záleží.

Podporou nového online Průvodce podpoříte nejen budoucí rodiče a jejich děti v nejcitlivějším a velmi důležitém období, ale i české porodnice, kterým jde o kvalitní zdravotní péči.

Děkujeme, že s námi pomáháte měnit přístup k tomu, jak u nás přicházejí děti na svět.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 79

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství