Aperio

Porodnice Nové Město na Moravě

20.11.2015 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Typ zařízení
krajské
Adresa
Žďárská 610, 592 31  Nové město na Moravě
Kontakt
tel. 566 683 111 (ústředna), www.nnm.cz
Primář
MUDr. František Petrů, tel. 566 683 320
Vrchní sestra
Jana Slezáková, tel. 566 683 343
Kurz předporodní přípravy
Magda Svobodová, tel. 566 615 771
Těhotenské cvičení
Magda Svobodová, tel. 566 615 771

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod k porodu. Kurz trvá 12 hodin a je rozdělen do 6 lekcí. Vede jej porodní asistentka a účast na něm je dobrovolná.

Pro ženy a jejich doprovod může porodnice uspořádat také jednorázovou informativní schůzku o průběhu porodu, která není součástí předporodního kurzu, a to v případě, že o ni sami požádají.

Cvičení pro těhotné je součástí předporodního kurzu. Vede jej školená lektorka předporodní přípravy.

Prohlídky porodních sálů a pokojů, na kterých jsou ženy v šestinedělí, jsou nabízeny všem rodičkám i jejich doprovodu.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

K porodu ženu doprovází zpravidla 1 osoba, ale personál porodního sálu akceptuje i více osob z řad rodinných příslušníků a přátel. Doprovodem může být i vybraná porodní asistentka nebo lékař, kteří patří k personálu porodnice. Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, je jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál porodnice je ochoten vyhovět porodním plánům rodiček, pokud není ohrožen zdravotní stav matky ani dítěte. Porodní plán není považován za závazný.

O vedení porodu rozhoduje lékař.

Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou není  jí to běžně umožněno (v 2. a 3. době porodní je vždy přítomen lékař).

Personál porodnice je zvyklý spolupracovat s dulou.

Porodnice má k dispozici příjmovou část a tři místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní. Dva pokoje jsou jednolůkové se společným sociálním zařízením (sprchový masážní panel, WC, bidet, umyvadlo, zrcadlo). Jeden pokoj je dvoulůžkový rovněž s vlastním sociálním zařízením. Standardním vybavením na pokojích je TV, CD přehrávač s rádiem.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb, změny poloh a využití úlevových technik.

Klystýr, holení, zákaz jídla a pití nejsou nutné. Porodní asistentka rodičkám individuálně vysvětlí výhody doporučovaného postupu a rodička má právo se sama rozhodnout, jaký postup zvolí.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní. Možné v různých polohách (v sedě, na boku).

Epidurální analgezie a paracervikální blok jsou poskytovány vcelku bez omezení. Personál je ženám sám nabízí, i bez lékařské indikace.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využití teplé lázně (vana), sprchy, aromaterapie, masážních pomůcek (balóny, molitanové podložky, žebřiny, masážní pomůcky, porodní stoličku, porodní vak ), TV a poslechu hudby. Nejčastěji jsou využívány porodní míč, masážní vana a masážní sprcha.

Druhá doba porodní

V porodnici se většina porodů v druhé době porodní odvádí na klasickém porodním sále. Zde rodí vždy pouze jedna žena. Samotnou druhou dobu porodní lze však absolvovat na přání rodičky i na předporodním pokoji (bez stěhování na klasický sál, pokud tomu nebrání zdravotní stav matky a dítěte a není předpokládána žádná poporodní komplikace).

Při fyziologickém porodu si žena může volit jinou než klasickou polohu vleže, polosedě či vsedě na porodním lůžku, a to např. ve dřepu (po individuální domluvě s porodní asistentkou). Porod do vody je možný (v r. 2009 - 3 porody do vody, v r. 2011 - 5).

V případě porodu císařským řezem může být doprovod rodičky přítomen operaci pouze vyjímečně, vyjímku lze učinit po domluvě s primářem oddělení. Doprovod může být přítomen ihned při prvním ošetření novorozence, rodičku pak může doprovod navštívit ihned po operaci na jednotce intenzivní péče. Po porodu císařským řezem jsou ženy ukládány automaticky přeloženy na jednotku intenzivní péče, která je pro gynekologicko - porodnické oddělení. Dítě je  přikládáno k prsu co nejdříve od ukončení operace.

Fyziologický porod vede většinou porodní asistentka a lékař dohlíží na jeho průběh. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací – personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy na lůžku na porodním sále.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí být doprovod s rodičkou a novorozencem, než jsou převezeni na poporodní oddělení. Užití mobilních telefonů, fotoaparátů, videokamer je možno bez omezení.

Po porodu nebývá dítě od matky odděleno z důvodu poporodních vyšetření. Pokud je nutné oddělení dítěte, je vyžádán výslovný souhlas matky, která je pediatrem informována o důvodech oddělení. U poporodních vyšetření může být přítomen i doprovod rodičky.

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňován podporou kontaktu matky s dítětem při jakémkoliv vedení porodu a na základě zdravodního stavu matky a dítěte. Porodnice dává přednost při předčasných porodech (asi v 99% případů) k převozu matky i dítěte současně před porozením dítěte většinou do Fakultní nemocnice v Brně.

Ambulantní porod je možný ve vyjímečných případech se svolením primáře porodnice.

Šestinedělí, podpora kojení

K prsu se dítě přikládá nejpozději do půl hodiny po porodu (pokud je stav novorozence zcela fyziologický,  lze dítě přiložit k prsu bezprostředně po porodu).

Porodnice dodržuje 10 bodů k úspěšnému kojení:

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Nedává kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod..
  • Povzbuzuje zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups) a upozorňujete na ně matky při propouštění z porodnice.

V posledních třech letech bylo při propuštění výlučně kojeno 99% dětí.

Rooming-in je možný ve všech pokojích. V případě, že je matka vyčerpána, lze zcela bez problémů domluvit na přechodnou dobu částečný rooming-in, aby mohla rodička dostatečně odpočívat.

Na oddělení šestinedělí jsou 3 jednolůžkové a 11 dvoulůžkových pokojů. V jednolůžkových pokojích je samostatné WC a bidet. Jeden jednolůžkový pokoj je vybaven jako nadstandardní a má, kromě WC, navíc sprchu, telefon, TV, zařízení hotelového typu a samostatný pokoj pro návštěvy (apartmá). Na tomto pokoji je možný nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera. Ostatní návštěvy v denní době na tomto pokoji nejsou časově omezeny.

Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen, a to denně od 13,00 do 17,00hod. Stejně tak jsou možné, ve zvláštním k tomu vyhrazeném prostoru, krátké návštěvy mimo návštěvní dobu. Starší děti rodiček mohou na pokoje bez věkového omezení.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.) a 10ks dětských jednorázových plen.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází 4. - 5. den domů (den porodu se nezapočítává).

Po císařském řezu žena obvykle odchází 6. - 7. den.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění. Při problémech se lze obrátit telefonicky na sestry novorozeneckého oddělení, porodní asistentky nebo lze kontaktovat školenou lektorku předporodní přípravy. Návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti nenabízí, ale individuální domluva pomoci by jistě při vážných problémech byla možná.

Zvláštní služby

Porodnice má k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení. Porodnice umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem, nabízí rodičkám s postižením nadstandardní jednolůžkový bezbariérový pokoj na gynekologickém oddělení - 250Kč/noc. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lék. intervencí), musí fyziologický porod řešit s ošetřujícím lékařem individuálně dle závažnosti základního onemocnění, kdy je předem podrobně poučena lékařem. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovními.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat anglicky a rusky.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V  porodnici/nemocnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientek.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem. Od roku 2003 má titul „baby-friendly hospital".

Umožňuje odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Doprovod rodičky k porodu: 220Kč

Předporodní kurz pro doprovod: 400Kč

Předporodní kurz pro rodičky: 400Kč

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 500Kč/den

Poporodní pokoj pro 24hod. nepřetržitý pobyt celé rodiny: 500Kč/den

Statistiky

Počet porodů: 774 (v r. 2013)*

Míra císařských řezů: 20,4 % (v r. 2013)*

* zdroj dat: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015

Aktualizace medailonu

20. 11. 2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 5

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství