Aperio

Porodnice Olomouc

01.11.2015 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
Typ zařízení
fakultní
Adresa
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Kontakt
tel. 588 444 103, porgyn@fnol.cz, http://www.fnol.cz/perinatologicke-centrum_57.html
Primář
přednosta - prof. MUDr. Radovan Pilka Ph.D, tel 588 444 104, Radovan.Pilka@fnol.cz
Vrchní sestra
Bc. Viera Petřvaldská, tel. 588 444 104, Viera.Petrvalska@fnol.cz
Kurz předporodní přípravy
Bc. Zuzana Straková, Zuzana.Strakova@fnol.cz
Těhotenské cvičení
Bc. Zuzana Straková, Zuzana.Strakova@fnol.cz

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy - jednorázové nebo kompletní. Je nutné se telefonicky (585 854 122/123) objednat.

Podmínky k porodu

Rodí se na porodnických boxech, za standardních podmínek, dle doporučení perinatologické sekce. Porod vede lékař, v případě fyziol. porodu event. samostatně porodní asistentka. Z pomůcek máme k dispozici – porodnickou stoličku, matraci, míče, aromaterapii.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze jedna žena, která zde, bez stěhování, tráví i další doby porodní. Doprovod může být vždy přítomen. Porodnice má k dispozici 7 takových místností, které vypadají spíše jako civilní pokoje než-li klasické porodní sály. K porodu mohou ženu doprovázet 2 osoby. Přítomnost staršího sourozence novorozence u porodu je možná. Přítomnost porodní asistentky, se kterou žena rodila, u porodu v porodnici, popř. jiného doprovodu, pokud žena přijede kvůli komplikacím do porodnice po porodu započatém doma, je možná. Personál je zvyklý spolupracovat s dulou.

Personál porodnice je zvyklý pracovat s porodními plány a považuje je za závazné. O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař (v případě operativního ukončení přednosta kliniky nebo vedoucí lékař).

Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou není jí to běžně umožněno.

Registrace k porodu není nutná.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

O aplikaci klystýru, holení, příjmu jídla a tekutin rozhoduje žena sama.

Elektronický monitoring je při normálním porodu v 1. době porodní prováděn intermitentně, ve 2. době porodní kontinuálně.

Častěji jsou nábízeny farmakologické metody tišení bolesti. Z farmakologických metod tlumení bolesti porodnice běžně nabízí: epidurální anestezii, analgetika, plyn Entonox. Nejčastěji je nabízen Entonox. Nefarmakologické tlumení bolesti – porodní míč, porodní stolička, sprcha, poslech hudby, aromaterapie, masáže prováděné personálem. Nejčastěji je nabízeno využití sprchy.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní žena zůstává v místnosti, kde trávila první dobu. Všechny místnosti jsou zařízeny spíše jako civilní pokoje a rodí na nich vždy pouze jedna žena.

Je-li porod fyziologický, může si žena zvolit z následujících poloh: v kleku, na porodní stoličce, ve dřepu, vleže bez přivázaných nohou, vleže s přivázanýma nohama, na posteli, na boku. Dvěma nejčastěji praktikovanými polohami jsou vleže, pololeže nebo polosedě na posteli nebo na boku. Rodičky po předchozím císařském řezu mají zpravidla možnost vaginálního porodu.

U porodu císařským řezem smí být doprovod rodičky v předsálí operačního sálu a doprovodit novorozeneckou sestru a lékaře k ošetření novorozence. Na vlastním operačním sále být nemůže. Ženy jsou po operaci  hospitalizovány na jednotce intermediární nebo intenzivní péče. Porodnice částečně umožňuje doprovodu žen po porodu sekcí, aby se po dobu indispozice matky po operaci mohli starat o dítě oni. Na oddělení šestinedělí jsou dvojlůžkové pokoje. Zde nemohou být otcové přes noc.

Dítě je po operativním porodu od matky odděleno obvykle do rána dalšího dne. Obvykle kontakt s dítětem probíhá až po „probuzení" z anestezie, kdy přichází dětská sestra s dítětem ke kojení.

Fyziologický porod bez komplikací vede většinou porodní asistentka a lékař dohlíží na jeho průběh. Celkový přístup zdravotnického personálu (aktivní nebo vyčkávací) je závislý na konkrétní situaci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí být doprovod s rodičkou nepřetržitě i po převozu na poporodní pokoj.

Pupeční šňůra je přerušena obvykle dříve než po dotepání. Spontánní porod placenty není vyčkáván (je podáván oxytocin).

Dítě po porodu není obvykle oddělováno od matky (např. z důvodu vyšetření). Po porodu je matka žádána o souhlas, zda může být dítě vyšetřeno aj. odděleně od ní. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno. Po porodu může být matka s dítětem v nepřetržitém kontaktu, potřebná vyšetření se provádějí na těle matky nebo v její bezprostřední blízkosti. Dítě je současně s matkou převezeno na oddělení šestinedělí. U poporodních vyšetření může být přítomen i otec.

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňována v případě fyziologického vaginálního porodu bez komplikací, v případě předčasného porodu i porodu císařským řezem. Není podporodván v případě fyziologického vaginálního porodu s komplikacemi, pokud to zdravotní stav nedovoluje. Nejde o to, jak byl porod hodnocen (komplikace ano ne), ale jaký je aktuální zdravotní stav matky nebo novorozence po porodu. Bonding je podporován tak, že dítě od matky není vůbec odděleno, veškerá péče probíhá u matky. Kontakt dítěte s matkou v případě císařského řezu probíhá dle přání matky. Nemocnice užívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování. Kontakt matky s dítětem na oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností je volný.

Ambulantní porod není možný.

Šestinedělí, podpora kojení

K prsu se dítě přikládá nejpozději do půl hodiny po porodu.

Porodnice dodržuje všech 10 bodů k úspěšnému kojení.

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům jinou potravu a nápoje kromě mateřského mléka bez lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Nepodává náhražky, šidítka, dudlíky apod. kojeným dětem.
  • Povzbuzuje k zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups).

Rooming-in  je  možný na všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Na oddělení šestinedělí jsou 4 jednolůžkové nadstandardní a 11 dvoulůžkových pokojů. Ve všech pokojích je k dispozici zařízení na koupání dítěte, sprcha a WC. Nadstandardní pokoj je navíc vybaven TV, lednicí a telefonem. Umožňuje také nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera. Nadstandardních pokojů je dostatek pro všechny zájemkyně.

Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen, kdykoliv. Starší děti mohou na návštěvy bez omezení.

V porodnici mají ženy k dispozici zdarma základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, aj.) a dětské jednorázové pleny.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází za 72 hod.

Po císařském řezu žena obvykle odchází za 5 dní.

Zvláštní služby

Porodnice má k dispozici bezbariérové pokoje i sociální zařízení. Má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami. Ubytování těchto žen spolu s doprovodem je možné. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí) je v tomto záměru personálem podporována. Další specializované služby pro hendikepované rodičky: trvalá přítomnost partnera, překladač on-line do znakové řeči, dále dle typu postižení. Maximálně se snaží vycházet vstříc.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovními.

V nemocnici je k dispozici psycholog/psycholožka.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat anglicky. Porodnice disponuje kontakty na překladatele většiny jazyků.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky vegetariánskou stravu.

V porodnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientek.

Porodnice nezprostředkvává návštěvní službu porodní asistentky doma u rodičky.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice je perinatologickým centrem a má titul „baby-friendly hospital". Umožňuje také odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Předporodní kurz: 300 Kč jednorázový kurz, 100 Kč jednotlivá lekce u kompletního kurzu (celkem možno 6 lekcí), doprovod zdarma

Doprovod rodičky k porodu: zdarma

Poplatek za nadstandardní pokoj: 800 Kč/den

Poplatek za pokoj pro pobyt včetně doprovodu: Možno na nadstandardním pokoji, poplatek se nemění.

Entonox a epidurální analgézie: zdarma

Statistiky

Počet porodů: 2224 (v r. 2013)*

Míra císařských řezů: 33,6 % (v r. 2013)*

* zdroj dat: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015

Aktualizace medailonu

01. 11. 2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

_______________________________________________________________________________________________________

Pomozte s námi na svět novému nezávislému on-line Průvodci porodnicemi.

Jak bude vypadat a možnost PODPOŘIT NOVÉHO PRŮVODCE najdete na Darujme.cz.


banner-pp-podporte-novy-600.jpg-Cg5zl1HFtwnS3fD2DXRCPnLt.jpg 

#Na tom, jak rodíme a přicházíme na svět, záleží.

Podporou nového online Průvodce podpoříte nejen budoucí rodiče a jejich děti v nejcitlivějším a velmi důležitém období, ale i české porodnice, kterým jde o kvalitní zdravotní péči.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 8

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství