Aperio

Porodnice Ostrava

21.11.2015 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Městská nemocnice Ostrava
Typ zařízení
městské
Adresa
Nemocniční 20, 728 80 Ostrava
Kontakt
tel. 596 191 111 (ústředna), mnof@mnof.czwww.mnof.cz
Primář
MUDr. Marek Ožana, tel. 596 194 581, marek.ozana@mnof.cz
Vrchní sestra
Dana Cechelová, tel. 596 194 580, dana.cechelova@mnof.cz
Kurz předporodní přípravy
Mgr. Renáta Dobranská, tel. 596 194 451 (porodní sál), renata.dobranska@mnof.cz
Těhotenské cvičení
Mgr. Renáta Dobranská, tel. 596 194 451 (porodní sál), renata.dobranska@mnof.cz

Služby před porodem

V rámci předporodní přípravy nabízí porodnice kurzy pro těhotné maminky, které vedou porodní asistentky.

1. typ - teorie bez tělesných aktivit

2. typ  - teorie + cvičení

3. typ  - teorie + cvičení + plavání

Cvičení probíhá od 30. týdne těhotenství, jedenkrát týdně cca 120 minut (1 hodina aktivní části, která je složena z cvičení a plavání, 1 hodina teoretické přípravy). Kurzy probíhají každé úterý 14:00 - 16:30 hodin. Celkem 5 lekcí po 2 hodinách.

Prohlídka porodního sálu probíhá každý pracovní čtvrtek v 16 hod.

Nově rekonstruovaný porodní trakt přijímá porody od 6. června 2011. Nachází se v přízemí budovy H.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

K porodu smí ženu doprovázet doprovod (je možné více osob) dle domluvy s personálem porodnice. Kromě rodinných příslušníků (s vyjímkou staršího sourozence dítěte) a přátel to může být jakákoliv vybraná porodní asistentka nebo lékař. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění. Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, je doprovod možný dle domluvy a stavu rodičky. Přítomnost staršího sourozence novorozence u porodu není možná.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány. Personál nepovažuje plány za závazné.

Personál porodnice je zvyklý spolupracovat s dulou.

Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, je jí to běžně umožněno.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař.

Oddělení porodního sálu nyní disponuje celkem 7 předporodními lůžky z toho 4 lůžka tvz. intermediální péče - observační pokoj, a 3 lůžka rozdělená do samostatných nadstandardních por.boxů (k dispozici plazmová TV, telefon, samostatné sociální zařízení včetně sprchy).

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh. Místnost pro 1. dobu porodní je vyhrazena pouze pro 1 rodičku. Místnost pro 1. dobu porodní je vybavena spíše jako civilní pokoj. Doprovod k porodu může být přítomen 1. době porodní.

Klystýr a holení nejsou nutné, vyhoví se přání ženy. Zákaz jídla ani pití nejsou nutné, ženy si o nich mohou rozhodnout samy.

Příjem tekutin během porodu podporují a i u tzv. operačních pohotovostí doporučují příjem tekutin 100 ml za 1 hodinu.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

Z farmakologických metod tlumení bolesti porodnice nabízí: epidurální anestezii, analgetika a plyn entonox. V průběhu porodu je možné poskytnout tlumení bolesti formou tzv. epidurální analgesie - nejčastěji nabízená farmakologická metoda. U rodiček, které mají zájem o tuto metodu, a jejich pojišťovna ji nehradí, je možná úhrada přímou platbou dle aktuálního ceníku. O požadavku k zavedení epidurální analgezie je vhodné informovat personál porodního sálu již při přijetí.

K tlumení porodních bolestí jsou většinou nabízeny nefarmakologické typy metod tlumení bolesti. Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využití sprchy, relaxačních pomůcek (balón, vak, stolička), poslechu hudby a masáží prováděných personálem, aromaterapie, závěs na hrazdě por. lůžka, polohování na žíněnce. Nejlepší zkušenosti jsou se sprchou (nejčastěji nabízenou), porodním vakem a balónem.

Druhá doba porodní

Na 2. dobu porodní rodička zůstává ve stejné místnosti jako v 1. době porodní a je vyhrazena rovněž jen pro jednu rodičku.

Všechny porodní boxy jsou vybaveny  moderním hydraulickým  porodním stolem, který po předchozí domluvě s personálem umožňuje rodičce rodit i v alternativních polohách. Porodní sál disponuje porodní vanou s možností pobytu zde v I. době porodní, nejsou-li kontraindikace.

Při fyziologickém porodu si žena může zvolit jinou než klasickou polohu vleže, pololeže či polosedě na posteli, a to na porodním vaku nebo na porodní stoličce, v kleku, ve stoje, ve dřepu, vleže bez přivázaných nohou, na porodním křesle, na žíněnce, na boku aj. Dvěma nejčastěji praktikovanými polohami jsou klasická poloha s volnýma nohama (s připoutanýma pouze na přání ženy) nebo v podřepu s možností opory a to oboje na nové polohovatelné porodnické posteli. Porod do vody není možný.

Po předchozím císařském řezu může žena rodit vaginálně, jsou-li splněny podmínky dle porodnické sekce České gynekologicko - porodnické společnosti.

V případě porodu císařským řezem může být doprovod rodičky přítomen operaci. Pokud není zdravotní kontraindikace, je volba druhu anestezie na rozhodnutí rodičky. Ženy po císařském řezu jsou překládány na jednotku intenzivní péče (odmítnutí zatím neřešili). Je možnost (po poučení pacientky a podepsání tzv. reversu) přeložení ženy ihned na normální oddělení. Pokud je císařský řez ve spinální anestezii, první kontakt matky s dítětem probíhá ihned po porodu. Kontakt dítěte s matkou v případě císařského řezu probíhá dle přání matky (obvykle přiložení k prsu nebo tváři matky). Jinak na oddělení jednotky intenzivní péče standartně jako po spontánním porodu s přihlédnutím ke stavu matky (dítě je nošeno ke kojení na jednotku). Porodnice neumožní doprovodu žen po porodu císařským řezem, aby se mohl, po dobu indispozice matky po operaci, starat o dítě.

Fyziologický porod vede většinou porodní asistentka a lékař dohlíží na jeho průběh. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše aktivní – personál řídí a kontroluje porod, rodičku i dítě.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

Spontánní porod placenty je vyčkáván (není podáván oxytocin).

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí být doprovod s rodičkou pouze 2 hod., než je převezena na oddělení šestinedělí.

Dítě po porodu není obvykle oddělováno od matky (např. z důvodu vyšetření). Matka je požádána o výslovný souhlas, v případě odmítnutí je vyhověno přání matky, pokud to její stav a stav dítěte dovolí. U poporodních vyšetření může být přítomen i doprovod rodičky. Při fyziologickém porodu je pupečník přerušován po jeho dotepání, dle přání matky, v případě ohrožení novorozence je přerušen ihned.

Ženy po CS jsou vždy dávány na JIP.

Každá dětská postýlka na porodním sále je vybavena speciální podložkou, která snímá dechovou činnost novorozence a alarmuje při jejich poruchách.

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňován podporou kontaktu mezi matkou a dítětem. Po porodu je dítě položeno na nahé břicho matky. Bonding je podporován i v případě porodu s komplikacemi, porodu císařským řezem nebo předčasném porodu. Nemocnice užívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování. Nemocnice má intermediární oddělení, kam má přístup matka i otec volný. Matka je 2. - 3. den po porodu k dítěti přeložena jako doprovod. V případě nutnosti je dítě převezeno na  novorozeneckou jednotku intenzivní péče do blízké fakultní nemocnice.

Ambulantní porod je možný, pokud je zajištěna péče terénního pediatra.

Šestinedělí, podpora kojení

K prsu se dítě přikládá nejpozději do půl hodiny po porodu.

Porodnice dodržuje všech 10 bodů k úspěšnému kojení:

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Nedává kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod..
  • Povzbuzuje zakládání skupin dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups).

V r. 2012 bylo 97% dětí při propuštění výlučně kojeno, v r. 2014 bylo při propuštění výlučně kojeno 1520 dětí.

Rooming-in i částečný rooming-in je možný ve všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Na oddělení šestinedělí je 10 dvoulůžkových pokojů s možností přistýlky a 3 jednolůžkové nadstandardní pokoje. Ve všech je zařízení na koupání dítěte. Nadstandardní pokoje jsou navíc vybaveny vlastním sociálním zařízením, telefonem, TV, ledničkou a civilnějším zařízením. Umožňují také nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera. Nadstandardních pokojů není však dostatek pro všechny zájemkyně.

Návštěvy jsou dovoleny na pokojích, a to denně od 10 do 11 hod. a od 15 do 17 hod. Na nadstandardních pokojích kdykoliv. Starší děti rodiček mohou na pokoje bez věkového omezení.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.).

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází za 72 hod.

Po císařském řezu žena obvykle odchází za 4 dny po porodu.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění. Na žádost ženy může zprostředkovat také návštěvní službu porodní asistentky v domácnosti, kterou si hradí žena sama, pokud ji neuhradí její zdravotní pojišťovna (je nutné u dané pojišťovny zjistit).

Zvláštní služby

Porodnice poskytuje služby rodičkám s postižením dle možností. Porodnice má k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí), je v tomto záměru personálem podporována. Porodnice umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem.

V nemocnici/porodnici je k dispozici psycholog/psycholožka.

Porodnice spolupracuje na žádost rodičů s duchovními.

Personál porodnice je  schopen s klienty komunikovat anglicky, německy, rusky, francouzsky, polsky, slovensky.

Porodnice je  schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientek.

Porodnice nezprostředkvává návštěvní službu porodní asistentky doma u rodičky.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice je intermediárním centrem (přijímá porody od ukončeného 32. týdne těhotenství) a od r. 1993 má titul „baby-friendly hospital".

Umožňuje odběr pupečníkové krve pro uchování kmenových buněk pro eventuelní budoucí potřebu dítěte.

Ceny za služby

Doprovod rodičky k porodu: zdarma, druhá a další doprovodná osoba u porodu -  300 Kč

Balíček oblečení na prodní sál: 280 Kč

Přítomnost osoby u císařského řezu: 1210 Kč

Předporodní kurz pro rodičky:

1. typ 575 Kč - teorie + cvičení

2. typ 1150 Kč - teorie + cvičení + plavání

3. typ 120 Kč - manipulace s novorozencem

4. typ 120 Kč - baby masáže

Epidurální analgezie: 1700 Kč

Entonox: 800 Kč

Nadstandardní pokoj na porodním sále: 1 500 Kč – rezervace nadstandardního pokoje (max. 2 týdny před porodem, nevratná částka)

Nadstandardní pokoj na porodním sále s vanou: 1000 Kč
Rezervace nadstandardního pokoje s vanou na por. sále - max. 2 týdny před porodem - nevratná částka 1 500 Kč

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 750 Kč/den

Poplatek za pokoj pro pobyt včetně doprovodu: 1050 Kč/den

Balíček oblečení u porodu na porodním sále (pokud si nedonese své oblečení): 280 Kč

Kompletní ceník placených služeb zde: http://www.mnof.cz/data/files/user/gynekologie_a_porodnictvi/nadstandardni_a_hrazene_sluzby.pdf

Statistiky

Počet porodů v r. 2013: 1243

Míra císařských řezů v r. 2013: 23,0 %

(zdroj: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015)

 

Aktualizace medailonu

25.11.2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

_______________________________________________________________________________________________________

Pomozte s námi na svět novému nezávislému on-line Průvodci porodnicemi.

Jak bude vypadat a možnost PODPOŘIT NOVÉHO PRŮVODCE najdete na Darujme.cz.


banner-pp-podporte-novy-600.jpg-Cg5zl1HFtwnS3fD2DXRCPnLt.jpg 

#Na tom, jak rodíme a přicházíme na svět, záleží.

Podporou nového online Průvodce podpoříte nejen budoucí rodiče a jejich děti v nejcitlivějším a velmi důležitém období, ale i české porodnice, kterým jde o kvalitní zdravotní péči.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 3

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství