Aperio

Porodnice Ostrava - Poruba

22.11.2015 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnická klinika Ostrava - Poruba, Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava
Typ zařízení
fakultní
Adresa
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba
Kontakt
tel. 597 371 111, http://porodnice.fno.cz, fno@fno.cz
Přednosta
MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA, tel. 597 371 801, ondrej.simetka@fno.cz
Vrchní sestra
Markéta Omachtová Tel.: 59 737 18 03  E-mail: marketa.omachtova@fno.cz
Kurz předporodní přípravy
tel. 597 371 818 (porodní sál)
popis kurzů předporodníí přípravy ke stažení ZDE - soubor ve formátu DOC, velikost 39 kB
Těhotenské cvičení
tel. 597 371 818 (porodní sál)

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod. Viz příloha medailonu.

Porodnice připravuje jednorázová informativní setkání o průběhu porodu, která nejsou součástí předporodního kurzu, pokud si o ně žena požádá.

Cvičení pro těhotné je součástí kurzů předporodní přípravy.

Prohlídky porodních sálů jsou součástí kurzu nebo na požádání. Prohlídky pokojů šestinedělí porodnice jsou nabízeny všem ženám.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

K porodu může ženu doprovázet neomezený počet osob. Kromě rodinných příslušníků a přátel to může být dula či vybraná porodní asistentka nebo lékař, dula, dále plnoleté děti rodičky. Podmínkou účasti je dodržení hygienických podmínek, celková způsobilost a plnoletost. Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, je jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila (záleží také na  typu komplikace). Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál je zvyklý zacházet s porodními plány a považuje je při fyziologickém porodu za pro sebe závazné po konzultaci s rodičkou v případě sporných bodů.

Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, je jí to běžně umožněno.

Personál porodnice je zvyklý spolupracovat s dulou.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař společně s rodičkou na základě aktuálního stavu porodu.

Porodnice má 5 místností se sociálním zařízením, které připomínají civilní pokoje. Zde tráví jedna žena první i druhou dobu porodní.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr a holení nejsou nutné, je vyhověno přání ženy. Zákaz pití a jídla  nejsou nutné.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. době porodní i ve 2. době porodní.

Poordnice nabízí následující farmaceutické metody tišení bolesti: epidurální anestezie, analgetika, Entonox. Epidurální analgezie a neuroplegická analgezie jsou poskytovány bez omezení. Epidurální a neuroplegickou analgezii personál nabízí i bez lékařské indikace. Nejčastěji je nabízena epidurální anestezie.

Častěji jsou rodičkám nabízeny nefarmakologické prstředky k tišení bolesti. Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice poskytuje: porodní míč, porodní vak, ribstole, porodní stolička, sprcha, poslech hudby, aromaterapie, masáže prováděné personálem. Nejčastěji je doporučována masáž prováděná personálem.

Druhá doba porodní

Na porodním sále si žena může zvolit jinou než klasickou polohu vleže, pololeže či polosedě na porodním lůžku bez připevněných nohou a to: v kleku, ve stoje, na porodní stoličce, ve dřepu, na porodním křesle. Porod do vody není možný.

Po předchozím císařském řezu je rodičkám u dalšího porodu umožňováno rodit spontánně, pokud nepřetrvává nebo nevznikne nová kontraindikace k vaginálnímu vedení porodu.

V případě porodu císařským řezem doprovod rodičky může být přítomen operaci. Po operaci nejsou ženy vždy překládány na jednotku intenzivní péče. Rodička může být monitorována i na observačním lůžku na porodním sále. 
Matka je v kontaktu s dítětem bezprostředně po vybavení, přikládá se ke kojení v nejkratší možné době. Porodnice umožní doprovodu žen po porodu sekci, aby se mohl, po dobu indispozice matky po operaci, starat o dítě. Kontakt dítěte s matkou v případě císařského řezu probíhá dle přání matky.

Fyziologický porod na porodním sále vede většinou porodní asistentka a lékař dohlíží na jeho průběh.

Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací – personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na poporodní pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) může být doprovod s rodičkou pouze 2 hod., než je převezena na poporodní pokoj.

Po fyziologickém porodu může být matka s dítětem v nepřetržitém kontaktu, potřebná vyšetření se provádějí na těle matky či v její bezprostřední blízkosti, dítě je současně s matkou převezeno  na oddělení šestinedělí. K přerušení pupečníku dochází obvykle až po dotepání, pokud si rodička nepřeje jiný způsob (přerušení pupečníku otcem dítěte atd.). U poporodních vyšetření může být přítomen i doprovod rodičky. Pokud je nutné oddělení dítěte od matky, není vyžádán její výslovný souhlas. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno. Spontánní porod placenty je vyčkáván (není podáván oxytocin).

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňován podporou nepřetržitého kontaktu mezi matkou a dítětem. Dítě od matky není vůbec odděleno, veškerá péče probíhá u matky. Pokud si rodička přeje, je jí dítě ihned položeno na břicho, vyšetření dítěte pediatrem může probíhat v náručí matky a dítě je co nejdříve přiloženo matce k prsu. Při porodu s komplikacemi je kontakt matky a dítěte jakmile je to možné dle jejich zdravotního stavu. Nemocnice má novorozeneckou jednotku intenzivní péče. Kontakt rodičů s dítětem na nedonošeneckém oddělení je voný a klokánkování je podporováno.

Bonding je podporodvám po  fyziologickém vaginálním porodu, po  vaginálním porodu s komplikacemi, po předčasném porodu i po porodu císařským řezem.

Ambulantní porod je možný, pokud má rodička domluvenou následnou péči s pediatrem.

Šestinedělí, podpora kojení

K prsu se dítě přikládá nejpozději do půl hodiny po porodu.

Porodnice dodržuje všech 10 bodů k úspěšnému kojení|:

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Nedává kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod..
  • Povzbuzuje zakládání skupin dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups).

Rooming-in i částečný rooming-in (dle stavu matky a dítěte) je možný. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Na oddělení šestinedělí jsou 2 jednolůžkové, 4 dvoulůžkové a 6 trojlůžkových pokojů. Ve všech pokojích je WC, sprcha, telefon a zařízení na koupání dítěte. 3 pokoje jsou nadstandardní (lednice, TV, hifi věž, polohovací postel, damaškové povlečení, obrazy) a umožňují nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera. Nadstandardních pokojů je dostatek pro všechny zájemkyně.

Na nadstandardních pokojích jsou návštěvy možné kdykoliv, na ostatních pokojích denně od 16,00 do 18,00hod. Ženy po porodu mohou navštěvovat jejich starší děti nad 10 let věku.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.), dětské jednorázové pleny na prvních 24 hodin a firemní balíčky.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází dle svého přání. Po císařském řezu  žena obvykle odchází za 3 dny.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění a na požádání může zprostředkovat také návštěvní službu porodní asistentky v domácnosti, kterou hradí pojišťovna.

Zvláštní služby

Veškerá porodnická péče je poskytována rodičkám s jakýmkoliv postižením. Pro tuto péči je porodnice vybavena personálně i materiálně a má dlouhodobé zkušenosti s ženami s postižením. Jsou též k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení. Pokud si žena s postižením přeje porodit  fyziologicky (pokud možno bez  lékařských intervencí), je v tomto záměru personálem podporována. Porodnice umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovními.

V nemocnici/porodnici je dispozici psycholog/psycholožka.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat -  anglicky, německy, rusky, francouzsky, polsky, maďarsky, vietnamsky

Porodnice je  schopna zajistit pro klientky vegetariánskou stravu.

V  porodnici/nemocnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientek.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice je perinatologickým centrem. Od září 2005 má titul "baby - friendly hospital".

Umožňuje odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Předporodní kurz: 1250 Kč za 4 lekce s plaváním

Doprovod rodičky k porodu: zdarma (900 Kč u císařského řezu)

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 1200 Kč/den

Poporodní pokoj pro nepřetržitý 24hodinový pobyt celé rodiny: 1550 Kč/den (v případě doprovodu)

Vyžádaná epidurální analgezie: 1500 Kč

Užití Entonoxu u porodu: 900 Kč

Statistiky

Počet porodů v r. 2013: 2007

Míra císařských řezů v r. 2013: 30,8 %

(zdroj: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015)

 

Aktualizace medailonu

25.11.2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 17

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství