Aperio

Porodnice Ostrava Vítkovice

21.11.2015 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení Ostrava, Nemocnice Vítkovice a.s.
Typ zařízení
privátní
Adresa
Zalužanského 1192/15, 703 00 Ostrava Vítkovice
Kontakt
tel. 595 633 111 (ústředna),  www.nemvitkovice.cz
Primář
MUDr. Marion Mantič, tel. 595 633 500, marion.mantic@nemvitkovice.cz
Vrchní sestra
Marie Kozelská, tel. 595 633 505, marie.kozelska@nemvitkovice.cz
Kurz předporodní přípravy
Petra Chromková, petra.chromkova@nemvitkovice.cz
Těhotenské cvičení
Jana Neuwirtová, tel. 595 633 577, 595 633 362

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod. Kurz trvá 12 hodin a je rozdělen do 6 lekcí. Vede jej porodní asistentka. Účast na něm je dobrovolná.

Pro všechny ženy i jejich doprovod připravuje porodnice každý čtvrtek v měsíci také jednorázová informativní setkání o průběhu porodu, která nejsou součástí předporodního kurzu. Účast na nich je rovněž dobrovolná.

Porodnice pořádá také cvičení pro těhotné, které není součástí předporodních kurzů. Jedná se o léčebný tělocvik, relaxaci a plavání.

Prohlídky porodních sálů a pokojů šestinedělí porodnice nabízí všem těhotným ženám i jejich doprovodu (každý čtvrtek).

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

K porodu mohou ženu doprovázet maximálně 2 osoby. Kromě rodinných příslušníků (mimo staršího sourozence novorozence) a přátel to může být dula či jakákoliv vybraná porodní asistentka nebo lékař. Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, je jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila (porodní asistentka nezasahuje do lékařských intervencí). Podmínkou účasti je bezinfekčnost a dodržování hygienického řádu. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál je zvyklý zacházet s porodními plány.

Pokud je průběh porodu fyziologický a není ohroženo zdraví matky nebo dítěte, porodní plán je respektován. Porodní plán je konzultován s primářem porodnického oddělení a oddělení šestinedělí.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař ve spolupráci s rodičkou.

Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou není jí to umožněno, lékař musí být vždy přítomen.

Od srpna 2007 je v provozu nový porodní sál. Porodnice má k dispozici 3 porodní pokoje, každý v jiné barvě, které mají vlastní sociální zařízení a místo pro ošetření fyziologického novorozence. Pokoje jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze jedna žena. V těchto místnostech tráví žena 1. i 2. dobu porodní. Pro 1. dobu porodní má porodnice ještě jeden třílůžkový pokoj s televizí. Dále je v porodnici jeden porodní box bez sociálního zařízení pro akutní porody při obsazenosti porodních pokojů.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr, holení, zákaz pití nejsou nutné, ženy si o nich rozhodují samy. Zákaz jídla je spíše nutný, pokud jej však ženy odmítnou, vyhoví se jim.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. době porodní a v 2. době kontinuálně.

Epidurální analgezii personál ženám bez lékařské indikace zatím nenabízí, u císařských řezů je možnost spinální analgezie.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice poskytuje možnost využití sprchy, vany, porodního vaku, porodní stoličky, porodnického křesla se závěsným lanem.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní žena vždy zůstává v místnosti, kde trávila první dobu. Jedna z místností je zařízena spíše jako civilní pokoj (vlastní sprcha, WC, křesla, nadstandardní nábytek, „koutek" pro první ošetření novorozence i pro doprovod). Ve všech porodních místnostech rodí pouze jedna žena.

Při fyziologickém porodu si žena může zvolit jinou než klasickou polohu vleže, pololeže či polosedě na posteli, a to na porodním vaku, na porodní stoličce, v kleku, ve dřepu, ve stoje nebo polodřepu s opěrou nebo v závěsu. Dvěma nejčastěji praktikovanými polohami jsou klasická poloha bez připevněných nohou a na porodním vaku. Porod do vody není možný.

Po předchozím císařském řezu je rodičkám u dalšího porodu umožňováno rodit spontánně.

V případě porodu císařským řezem doprovod rodičky může být přítomen operaci. Porodnice má jeden dvoulůžkový pooperační pokoj pro rodičky po císařském řezu, rodičky nejsou překládány na jednotku intenzivní péče. Na operačním sále je matka v kontaktu s dítětem a dále  po převezení na pokoj dle přání rodičky kdykoliv. Porodnice neumožní doprovodu žen po porodu sekcí, aby se mohl, po dobu indispozice matky po operaci, starat o dítě.

Fyziologický porod vede většinou porodní asistentka a lékař dohlíží na jeho průběh. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací – personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) může být doprovod s rodičkou na porodním sále 2 hodiny po porodu.

Dítě není od matky po fyziologickém porodu odděleno. V případě poporodních komplikací je dítě odděleno na nezbytně nutnou dobu. Matka není výslovně požádána o souhlas k oddělení dítěte. U poporodních vyšetření může být přítomen i doprovod rodičky. K přerušení pupečníku dochází ihned, na přání rodičky po jeho dotepání.

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňována pokládáním novorozence po porodu na hruď matky. Pokud nastanou při porodu komplikace, dle stavu novorozence a rozhodnutí pediatra. V případě, že je nutný převoz novorozence na nedonošenecké oddělení dle příslušné nedonošenecké jednotky, matka je převážena dle jejího zdravotního stavu. Porodnice příjímá porody od ukončeného 36. týdne těhotenství.

Ambulantní porod není možný.

Šestinedělí, podpora kojení

K prsu se dítě přikládá nejpozději do půl hodiny po porodu.

Porodnice dodržuje všech 10 bodů k úspěšnému kojení:

 

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Nedává kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod.
  • Povzbuzuje zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups) a upozorňujete na ně matky při propouštění z porodnice.

V r. 2009 a 2010 bylo při propuštění výlučně kojeno 96% dětí.

Rooming-in je možný ve všech pokojích, částečný rooming-in je možný vyjímečně, přechodně na přání ženy.

Na oddělení šestinedělí jsou 4 jednolůžkové nadstandardní a 9 dvoulůžkových pokojů. Ve všech je k dispozici zařízení na koupání dítěte. Nadstandardní pokoje jsou navíc vybaveny WC, sprchou, telefonem, TV, rádiem, ledničkou a domácím nábytkem. Na jednom z nich je možný i nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera.

Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen, a to denně od 15,00 do 17,00hod., na nadstandardních pokojích od 9,00 do 21,00 hod. Bez věkového omezení mohou na pokoje i starší děti rodiček.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.), dětské jednorázové pleny, odsávačky a léčebnou kosmetiku.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází 4. den domů (den porodu se nezapočítává), po císařském řezu 5. den. Na své výslovné přání může odejít dříve, v závislosti na svém stavu a stavu dítěte. Podmínkou je zajištění péče pediatra a porodní asistentky.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění. Pro kojící a těhotné ženy je nově otevřeno laktační a poradenské centrum, tel. 595 633 540, které také umožňuje prodej a vypůjčení pomůcek pro kojení.

Zvláštní služby

Porodnice neposkytuje speciální služby pro rodičky s postižením. Porodnice má k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí) je v tomto záměru personálem podporována. Personál porodnice má minimální zkušenosti s hendikepovanými rodičkami. Porodnice umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem.

V porodnici/nemocnici je k dispozici psycholog.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovními.

Některý personál porodnice je  schopen s klienty komunikovat anglicky.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici/ nemocnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností ) klientek.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem. Porodnice má od roku 2003 titul "baby friendly hospital".

Odběr pupečníkové krve umožňuje.

Porodnice nabízí provádění obtisků nožičky novorozence, 2x týdně nabízí své služby smluvní fotografka.

V květnu 2009 proběhla rekonstrukce oddělení šestinedělí a novorozeneckého oddělení (provedena výměn všech oken, na pokojích nový nábytek, osvětlení, dorozumívající zařízení, linoleum, nové nátěry dveří, nová vyšetřovna a sociální zařízení pro personál). Dorozumívající zařízení nově zavedeno i na novorozenecké oddělení ke komunikace matka – dětská sestra.

Ceny za služby

Předporodní kurz: 550kč

Účast doprovodu u porodu na porodním boxu: 800kč/1 osobu

Účast doprovodu u porodu císařským řezem: 1200kč/1 osobu

Dvoulůžkový nadstandardní pokoj: 400kč/1 den

Nadstandardní pokoj: 650 kč/1 den

Pobyt rodinného příslušníka na nadst. pokoji: 500kč/1 den

VIP karta - rezervace porodu, přijetí na por. sál: 2500kč (I přes zastavený příjem rodiček)

Epidurální analgezie: 2000kč

Statistiky

Počet porodů v r. 2013: 1535

Míra císařských řezů v r. 2013: 30,1 %

(zdroj: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015)

 

Aktualizace medailonu

25.11.2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 23

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství