Aperio

Porodnice Ostrov - uzavřena od 30.6.2018

11.11.2015 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení Ostrov, NEMOS PLUS s.r.o.
Typ zařízení
privátní
Adresa
U Nemocnice 1161, 363 01 Ostrov
Kontakt
tel. 353 612 501 - 3 (ústředna), email@nemostrov.czwww.nemostrov.cz
Primář
MUDr. Peter Holop, tel. 353 364 140, holop@nemostrov.cz
Komunikace s klientkami - kontaktní osoba
MUDr. Markéta Draská, 353 364 149, draska@nemostrov.cz
Kurz předporodní přípravy
as. Lišková Monika, liskova.monika@nemostrov.cz
Vrchní sestra
Viera Záhoráková, tel. 353 364 142, zahorakova@nemostrov.cz

Služby před porodem

Porodnice zabezpečuje komplexní péči o těhotné v ambulanci s ultrazvukovým přístrojem v průběhu celého těhotenství, tj. v rámci prenatálních poraden a screeningových sonografických vyšetření. Pokud rodička absolvovala prenatální péči v průběhu těhotenství u obvodního gynekologa a má zájem rodit v ostrovské porodnici, je vhodné absolvovat prenatální poradny v posledním týdnu před termínem v porodnici (není to povinnost).

V případě zájmu porodnice poskytuje pro rodičku a její doprovod jednorázová, případně opakovaná informativní setkání o průběhu porodu, která vede porodní asistentka nebo MUDr. Markéta Draská.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

Při příjmu je rodička komplexně vyšetřena – jedná se o vyšetření vaginální, dále ultrazvukové, kde se zjišťuje poloha miminka, jeho orientační váha a průtok krve pupečníkem – tzv. Doppler vyšetření a kardiotokografické vyšetření (CTG), kde se monitoruje děložní činnost a ozvy srdíčka miminka.

Dle stádia porodu se pak rodička přesune na porodní box, či do observační místnosti. Doprovázet rodičku může vždy pouze 1 osoba. Po příchodu do porodnice se doprovod převleče do nemocničního prádla a k odložení osobních věcí slouží prostorná šatna se skřínkami na zámek. Kromě rodinných příslušníků může rodičku při porodu doprovázet jakákoliv blízká osoba, či dula. Přítomnost staršího sourozence novorozence u porodu není možná. Přítomnost porodní asistentky, se kterou žena rodila, u porodu v porodnici, popř. jiného doprovodu, pokud žena přijede kvůli komplikacím do porodnice po porodu započatém doma je možná. Doprovod může zůstat s rodičkou po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány a považuje je pro personál za závazné.

Personál je zvyklý spolupracovat s dulou.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař. Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, není jí to běžně umožněno.

O způsobu vedení porodu rozhoduje v lékař. Snaží se však maximálně respektovat přání rodičky. Vedení porodu závisí na anamnéze pacientky – tj. onemocnění, předcházející operace – stav po císaři a podobně. Dále závisí na okolnostech porodu, polohy a postavení miminka, komplikacích, apod. Snahou personálu porodnice je vézt porody přirozenou cestou – vaginálně.

První doba porodní

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou vlastní porodní boxy a dále tzv. observační pokoje. Porodní boxy/sály jsou 2 – žlutý, spíše dynamický a veselejší a modrý, spíše uklidňující a melancholický. Na každém porodním sále je sociální zázemí – WC a prostorná sprcha, do které se pohodlně vejde rodička s doprovodem a i míčem, sloužící hlavně k relaxaci a tlumení porodních bolestí, dále je na sále relaxační vana, moderní polohovací porodní lůžko a vyhřívané novorozenecké lůžko s vybavením pro novorozence. Dalším vybavením je posezení pro doprovod. Porodní lůžko je možné nastavit do rozmanitých poloh. Je vybaveno různými pomůckami, zejména madly, které mohou sloužit jako opěra při I. době porodní, či se dají různě využít i ve II. době porodní. Po porodu se lůžko rozloží na klasickou postel, na které maminka 2 hodiny odpočívá a je zároveň možné lehce kontrolovat životní funkce, krvácení a zavinování dělohy. Observační pokoje jsou taktéž 2, modrý a oranžový, se společným sociálním zázemím – WC a prostorná sprcha, do které se taktéž vejde relaxační míč. V každém pokoji jsou 2 lůžka a plasmová televize s DVD přehrávačem, kde si rodička může přehrávat DVD podle vlastního výběru. Porodní sály a observační pokoje mají vlastní klimatizační jednotku, kde si každá maminka může zvolit teplotu podle potřeby. Součástí pokojů i sálů je taktéž systém alarmů, které ihned upozorní porodní asistentku, či lékaře. O umístění do jednotlivých místností rozhoduje lékař podle stádia porodu a obsazenosti porodních boxů.

Místnostpro první dobu porodní není vyhrazena pouze pro jednu rodičku. žena se na druhou dobu porodní přesouvá do jiné místnosti, která je vybavena spíše jako klasický sál. Doprovod může být během 1. doby porodní s rodičkou.

V první době porodní je doporučován spíše pohyb, změny poloh, relaxace ve sprše, ve vaně, či na relaxačním balóně.

Klystýr, holení ani zákaz jídla a pití během porodu nejsou nutné.

Elektronický monitoring – kardiotokograf, či CTG je při normálním porodu prováděn intermitentně, přibližně jednou za 2 - 3 hodiny. Ozvy plodu se sledují přenosným přístrojem po několika kontrakcích, s blížícím se porodem po každé kontrakci.

Nefarmakologické metody tišení bolesti jsou nabízeny častěji než farmakologické. Z farmakologických metod je možné využít: epidurální anestezii a analgetika. Častěji jsou nabízena analgetika.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využít porodní míč, porodní vak, sprchu, vanu nebo masáže prováděné personálem. Nejčastěji je nabízeno využití sprchy.

Druhá doba porodní

Druhá doba porodní se odehrává na porodním boxu, který je určen vždy pouze pro jednu ženu.

Na porodním sále si žena může zvolit z následujících poloh: v kleku, ve dřepu, vleže bez přivázaných nohou, na porodním křesle. Nejčastěji praktikovanými polohami jsou polohy vleže, pololeže nebo polosedě na posteli, bez připevněných nohou a tatáž poloha s upoutanýma nohama. Výhodou polohovacího lůžka je, že umožňuje i v průběhu porodu vyzkoušet různé polohy. Porod do vody není možný.

V případě porodu císařským řezem doprovod nemůže být přítomen operaci. Ihned po vybavení novorozence může sledovat jeho ošetření. Porody císařským řezem mohou být plánované, kdy je většinou rodička při vědomí a porody akutní, u kterých je operace provedena v celkové narkóze. O formě narkózy vždy rozhoduje lékař z přihlédnutím na danou situaci. Pokud se nejedná o akutní císařský řez a rodička je při vědomí, vidí novorozence po jeho základním ošetření. Doprovod nemůže být přítomen operačnímu výkonu. Doprovod není zdravotní personál, proto zde nemá přístup přímo na operační sál. Čeká před operačním sálem a je v přítomnosti miminka při ošetřování.

Fyziologický porod bez komplikací vede lékař. Celkový přístup zdravotnického personálu je spíše vyčkávací - personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci. Po každém vyšetření jsou podány informace o průběhu porodu a je s rodičkou konzultován další postup porodu. V porodnici se snaží rodit v přítmí, bez rušivých elementů. Novorozenec se podle stavu a adaptace po porodu ukládá do vaničky s teplou vodou, což je tzv. přirozený porod podle známého porodníka Fredericka Leboyera. Po porodu se dítě pokládá ženě na břicho a je snaha o nepřetržitý kontakt mezi rodiči a novorozencem.

Třetí a čtvrtá doba porodní

Spontánní porod placenty je vyčkáván (není podáván oxytocin). Pupeční šňůra je přerušena obvykle ještě před dotepáním.

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí být doprovod s rodičkou neomezeně dlouho. Rodička zůstává na porodním boxu, kde se kontroluje stahování dělohy a krvácení.

Ženy po císařském řezu jsou vždy dávány na JIP. Gynekologicko – porodnické oddělení má k dispozici 2 pokoje jednotky intenzivní péče, kde jsou ženy po operaci umístěny. Tam jsou pod dohledem zdravotního personálu minimálně 24 hodin. Zatím se v ostrovské porodnici nestalo, že klientka pobyt na jednotce odmítla. Novorozenec je k ní přinášen jak často si sama přeje, a snahou je, aby co nejdříve byla umístěna na klasické odd. šestinedělí. Do doby než je žena schopná postarat se o novorozence, je dítě v péči novorozeneckého oddělení. Vše závisí i na šikovnosti  konkrétní klientky. Porodnice zatím neumožňuje doprovodu žen po porodu císařským řezem, aby se mohl, po dobu indispozice matky po operaci, starat o dítě.

Po porodu bývá dítě od matky odděleno z důvodu poporodních vyšetření. Po porodu není matka žádána o souhlas, zda může být dítě vyšetřeno aj. odděleně od ní. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno. U poporodních vyšetření může být samozřejmě přítomen i doprovod ženy.

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňována i v případě porodu s komplikacemi, v případě předčasného porodu, ale nikoliv po porodu císařským řezem. V případě fyziologického porodu je dítě po porodu okamžitě položeno na břicho matky, ihned po nezbytném vyšetření je položeno k matce. Kontakt dítěte s matkou v případě císařského řezu probíhá tak, že dítě je přiloženo k tváři matky. Porodnice nemá oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností. Děti s nízkou porodní hmotností v dobrém stavu zůstavají v naší nemocnici, děti s příliš nízkou porodní hmotností jsou převáženy do nejbližší nemocnice v Karlových Varech. Porodnice neužívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování.

Dítě je současně s matkou převezeno na oddělení šestinedělí.

Šestinedělí, podpora kojení

K prsu se dítě přikládá ihned po nezbytném ošetření, nejpozději ale do půl hodiny po porodu.

Porodnice dodržuje 8 z 10 bodů k úspěšnému kojení.

  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům jinou potravu a nápoje kromě mateřského mléka bez lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Nepodává náhražky, šidítka, dudlíky apod. kojeným dětem.

Rooming-in je možný na všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin. Při jakémkoliv problému s péčí o novorozence, či kojením ochotně pomůže personál šestinedělí, či novorozeneckého oddělení. Podporuje se aktivní přístup maminky k péči o dítě.

Na oddělení šestinedělí jsou 4 jednolůžkové nadstandardní pokoje. Počet dvoulůžkových se řídí momentální potřebou. Ve všech pokojích je k dispozici zařízení na koupání dítěte a televize. Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen a také ve zvláštním, k tomu vyhrazeném prostoru, kdykoliv. Starší děti mohou na návštěvy na pokoje bez omezení. Nadstandardních pokojů je dostatek pro všechny zájemkyně. Doprovod nemůže být s rodičkou na nadstandardním pokoji na oddělení šestinedělí.

V porodnici mají ženy k dispozici zdarma základní oblečení pro dítě i rodičku (košile, košilka, dupačky, zavinovačka, aj.).

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází za 4 dny domů (den porodu se nezapočítává). Porodnice umožňuje ambulantní porod.

Po císařském řezu odchází obvykle za 6 dní.

Zvláštní služby

Porodnice má k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení a umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí), personál ji v tom podporuje. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami.

Porodnice nespolupracuje s duchovními.

V nemocnici je k dispozici psycholog/psycholožka.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat česky, slovensky, německy, anglicky.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientek. P

Ostatní informace o porodnici

-

Ceny za služby

Předporodní kurz: 500 Kč

Doprovod k porodu: 300 Kč, při absolvování předporodního kurzu - doprovod zdarma

Nadstandardní pokoj: 500 Kč/den

Statistiky

Počet porodů v r. 2013: 603

Míra císařských řezů v r. 2013: 15,6 %

(zdroj: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015)

 

Aktualizace medailonu

11. 11. 2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 20

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

A je to tady!

Nová příručka pro rodiče právo, sociální zabezpečení, psychologie 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství, květen 2017

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství