Aperio

Porodnice Písek

11.11.2015 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Nemocnice Písek a.s.
Typ zařízení
městské
Adresa
Čapkova 589, 397 23  Písek
Kontakt
tel. 382 772 466 (ústředna), tehotenstvi@nemopisek.czwww.nemopisek.cz
Primář
MUDr. Michal Turek, MBA, tel. 382 772 450
Vrchní sestra
Mgr. Simona Bulková, tel. 777 366 540, vrchni-gynpor@nemopisek.cz
Kurz předporodní přípravy
Mgr. Doskočilová L., Bc. Bočková Jaroslava, tehotenstvi@nemopisek.cz
Těhotenské cvičení
Mgr. Doskočilová L., Bc. Bočková Jaroslava, tehotenstvi@nemopisek.cz

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod. Kurz je rozdělen do 10 hodinových lekcí. Vede jej porodní asistentka. Účast na něm je pro ženy dobrovolná, pro doprovod povinná.

Porodnice nepřipravuje jednorázová informativní setkání o průběhu porodu, která nejsou součástí předporodního kurzu.

Cvičení pro těhotné porodnice pořádá v rámci kurzů předporodní přípravy. Jedná se o těhotenskou gymnastiku a relaxaci.

Prohlídky porodních sálů a pokojů šestinedělí porodnice umožňuje na požádání.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

K porodu mohou ženu doprovázet maximálně 2 osoby. Kromě rodinných příslušníků a přátel to může být jakákoliv vybraná porodní asistentka nebo lékař nebo dříve narozené děti rodičky. Podmínkou účasti je absolvování předporodního kurzu nebo jednorázového informativního setkání. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Přítomnost porodní asistentky, se kterou žena rodila, u porodu v porodnici, popř. jiného doprovodu, pokud žena přijede kvůli komplikacím do porodnice po porodu započatém doma je možná. Personál je zvyklý spolupracovat s dulou.

V porodnici jsou  2 samostatné porodní boxy vybavené por. lůžkem, dalším lůžkem, křeslem, gym ball, výhřevným lůžkem pro novorozence, přístroji pro monitorování stavu plodu, v dosahu WC, sprcha, vana  - první i druhou dobu porodní tráví žena v téže místnosti (vždy pouze 1 žena).

Personál je zvyklý zacházet s porodními plány a považuje je pro sebe za závazné.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař. Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, je jí to běžně umožněno. První dobu porodní vede u fyziologického porodu porodní asistentka. Ve II. době porodní je lékař vždy přítomen na porodním sále - porod vede porodní asistentka a lékař dohlíží na průběh (u vícerodiček) nebo vede porod lékař a porodní asistentka je mu k dispozici (u prvorodiček).

První doba porodní

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze jedna žena a jsou vybaveny spíše jako klasický sál, ne jako civilní pokoj. Porodnice má k dispozici 2 takové místnosti. Doprovod může bát přítomen v 1. době porodní.

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr a holení nejsou nutné. Zákaz jídla ani pití během porodu není nutný.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn v 1. i 2. době porodní intermitentně.

Farmakologické metody tišení porodních bolestí jsou nabízeny častěji než nefarmakologické metody. Dostupné farm. metody jsou: analgetika a epidurální anestezie (nabízena nejčastěji) nebo je možné využít inhalační anestezii Entonox (zpoplatněno).

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice poskytuje možnost využití porodního míče, sprchy, vany, poslechu hudby, aromaterapie, masáže prováděné personálem. Nejčastěji je nabízen porodní míč.

Na druhou dobu porodní žena vždy zůstává v místnosti, kde trávila první dobu. Všechny místnosti jsou zařízeny jako klasické porodní sály a rodí v nich pouze jedna žena.

Druhá doba porodní

Fyziologický porod probíhá vleže bez přivázaných nohou, na posteli. Porod do vody není možný.

V případě porodu císařským řezem doprovod rodičky může být přítomen operaci. Po operaci jsou ženy 24hodin na jednotce intenzivní péče. Porodnice neumožňuje doprovodu žen po porodu sekcí, aby se po dobu indispozice matky po operaci mohli starat o dítě oni.

S odmítnutím pobytu na jednotce se v této porodnici zatím nesetkali, řešili by ji individuálně.

95% císařských řezů probíhá ve svodné anestezii – matka po porodu dítě vidí, je informována přítomným pediatrem o jeho stavu, po ukončení císařského řezu je novorozenec přinesen matce a přikládán k prsu.

Fyziologický porod bez komplikací vede porodní asistentka. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše aktivní – personál řídí a kontroluje porod, rodičku i dítě (po domluvě s rodičkou).

V době mezi porodem a přeložením na poporodní pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

Spontánní porod placenty není vyčkáván (je podáván oxytocin). Pupeční šňůra je přerušena obvykle až po dotepání.

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) může být doprovod s rodičkou neomezeně dlouho.

Dítě po porodu není obvykle oddělováno od matky (např. z důvodu vyšetření). Matka je požádána o výslovný souhlas, zda může být dítě vyšetřeno odděleně od ní. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno.

U poporodních vyšetření může být přítomen i doprovod ženy.

Porodnice podporuje vytvoření vazby matky a dítěte, tzv. bonding, po fyziologickém vaginálním porodu, po vaginálním porodu s komplikacemi a po porodu císařským řezem. Bonding je podporodán tak, že dítě od matky není vůbec odděleno, veškerá péče probíhá u matky. Kontakt dítěte s matkou v případě císařského řezu probíhá dle přání matky. U předčasného porodu bonding podporován není. Při péči o nedonošené děti v porodnici běžně tzv. klokánkování nepraktikují. Kontakt matky s dítětem na oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností je regulovaný.

Šestinedělí, podpora kojení

K prsu se dítě přikládá nejpozději do půl hodiny po porodu.

Porodnice dodržuje 10 z 10 bodů k úspěšnému kojení.

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům jinou potravu a nápoje kromě mateřského mléka bez lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Nepodává náhražky, šidítka, dudlíky apod. kojeným dětem.
  • Povzbuzuje k zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups).

V roce 2013 bylo při propuštění výlučně kojeno 780 dětí.

Rooming-in je možný ve všech pokojích. Částečný rooming-in není možný.

Na oddělení šestinedělí jsou 2 jednolůžkové nadstandardní a 5 trojlůžkových pokojů. Ve všech je k dispozici sprcha a zařízení na koupání dítěte. Nadstandardní pokoje jsou navíc vybaveny WC, telefonem a televizí. Pokoj pro nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera porodnice nemá. Doprovod může být s rodičkou na nadstandardním pokoji na oddělení šestinedělí. Nadstandardních pokojů není dostatek pro všechny zájemkyně.

Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen, a to ve všední dny od 15,00 do 17,00hod., o víkendech od 14,00 do 17,00hod. Bez věkového omezení mohou na pokoje i starší děti rodiček.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.) a dětské jednorázové pleny.

Po fyziologickém porodu žena odchází domů dle vlastního přání.

Po císařském řezu žena obvykle odchází za 5 dní.

Porodnice umožňuje ambulantní porod.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění. Návštěvní službu porodní asistentky v domácnosti nenabízí.

Zvláštní služby

Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí) je v tomto záměru personálem podporována. Porodnice nemá k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení. Je umožněno ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami.

Porodnice je ochotna spolupracovat s duchovními. V nemocnici je k dispozici psycholog/psycholožka.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat anglicky a německy.

Je možno zajistit vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientek.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice je perinatologickým centrem a má titul „baby-friendly hospital".

Odběr pupečníkové krve umožňuje.

Ceny za služby

Předporodní kurz: 600 Kč

Doprovod rodičky k porodu: zdarma

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 500Kč/den

Poplatek za pokoj pro pobyt včetně doprovodu: 500Kč/den

Užití Entonoxu je zpoplatněno.

Statistiky

Počet porodů v r. 2013: 807

Míra císařských řezů v r. 2013: 29,0 %

(zdroj dat: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015)

 

Aktualizace medailonu

11. 11. 2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 1

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství