Aperio

Porodnice Prachatice

14.11.2015 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Nemocnice Prachatice a.s.
Typ zařízení
krajské
Adresa
Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice
Kontakt
tel. 388 600 111 (ústředna), gynekologie@nempt.cz, www.nempt.cz
Primář
MUDr. Wackershauser Bohuslav, tel.388 600 214,wackershauser@nempt.cz
Vrchní sestra
Jiřina Vymětalová, tel. 388 600 220, vymetalova@nempt.cz
Kurz předporodní přípravy
Alena Kochmová (porodní asistentka), tel. 723 164 398
Těhotenské cvičení
Alena Kochmová (porodní asistentka), tel. 723 164 398

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod. Kurz je rozdělen do pěti tematických celků a jeho celková délka je pět hodin. Kurzy vede porodní asistentka a účast na nich je dobrovolná.

Pro všechny ženy připravuje porodnice také jednorázová informativní setkání o průběhu porodu, která nejsou součástí předporodního kurzu. V případě zájmu se mohou zúčastnit i partneři.

Porodnice nepořádá samostatné těhotenské cvičení, v rámci předporodního kurzu však ženy mohou docházet na plavání pro těhotné.

Prohlídky porodních sálů jsou nabízeny všem rodičkám i jejich doprovodu. Prohlídky pokojů, na kterých jsou ženy po porodu, umožňuje porodnice na požádání.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

K porodu smí ženu doprovázet maximálně 2 osoby. Může to být manžel nebo kdokoliv z příbuzných. Přítomnost staršího sourozence novorozence není dovolena. Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, není jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila. Důvodem je fakt, že každý pracovník/ice, který/á chce zasahovat do průběhu porodu, musí mít pracovní smlouvu s vedením nemocnice.  Doprovod může zůstat s rodičkou po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány. Považuje je za závazné.

Personál porodnice je zvyklý spolupracovat s dulou.

O způsobu vedení porodu rozhoduje rodička. Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou je jí to běžně umožněno. Porodnice je přihlášena do projektu ,, Přirozené porody v porodnici ".

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze jedna rodička. Doprovod může být přítomen. Místnosti jsou vybaveny spíše jako civilní pokoje.

Klystýr, holení, zákaz jídla a pití během porodu nejsou nutné.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn v 1. i 2. době porodní intermitentně.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí:  porodní míč, ribstole, porodní stoličku, sprchu, hydromasáž - panel s masážními tryskami, poslech hudby, aromaterapii, masáže prováděné personálem. Ke každé ženě je přistupováno individuálně a dle probíhajícího porodu jsou nabízeny i různé možnosti tlumení bolesti.

Z farmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí:epidurální anestezie a analgetika. Častěji jsou nabízena analgetika.

Častěji jsou nabízeny nefarmakologické metody.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní se žena vždy musí přestěhovat do jiné místnosti. Všechny místnosti určené pro vlastní porod jsou zařízeny jako klasické porodní sály a rodí v nich vždy pouze jedna žena.

Při fyziologickém porodu si žena nemůže zvolit jinou než klasickou polohu vleže s připevněnýma nebo volnýma nohama nebo na porodním křesle. Porod do vody není možný. Rodičky po předchozím císařském řezu mají zpravidla možnost vaginálního porodu.

V případě porodu císařským řezem může být doprovod rodičky přítomen operaci. Většina sekcí je prováděna ve spinální anestezii, a proto je možné příložení novorozence k prsu i po císařském řezu. Po operaci nejsou ženy vždy překládány na jednotku intenzivní péče. Porodnice umožní doprovodu žen po porodu císařským řezem, aby se mohl, po dobu indispozice matky po operaci, starat o dítě.

Fyziologický porod bez komplikací vede většinou porodní asistentka. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací - personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí doprovod zůstat s rodičkou neomezeně dlouho. Po porodu může být matka s dítětem v nepřetržitém kontaktu, potřebná vyšetření se provádějí na těle matky či v bezprostřední blízkosti, dítě je současně s matkou převezeno na oddělení šestinedělí. U poporodních vyšetření dítěte může být přítomen doprovod rodičky. Pokud má být dítě odděleno od matky, je požádána matka o výslovný souhlas. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno. K přerušení pupečníku dochází po jeho dotepání. Spontánní porod placenty není vyčkáván (je podáván oxytocin).

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňována kontantkem matky a dítěte na břichu matky a přiložením novorozence k prsu matky, ne však v případě porodu s komplikacemi nebo předčasného porodu. U porodu císařským řezem je dítě přiloženo k prsu. Nemocnice neužívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování. Porodnice nemá oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností. Pokud je nutný převoz novorozence na nedonošenecké oddělení do Českých Budějovic nebo Písku, je matka převážena dle volné kapacity na nedonošeneckém oddělení.

Ambulantní porod není možný.

Šestinedělí, podpora kojení

K prsu se dítě přikládá nejpozději do půl hodiny po porodu.

Porodnice dodržuje 9 z 10 bodů k úspěšnému kojení:

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Personál porodnice nepodává náhražky, šidítka, dudlíky apod. kojeným dětem.
  • Nepovzbuzuje k zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups).

Rooming-in je možný ve všech pokojích. Na oddělení šestinedělí jsou 3 jednolůžkové nadstandardní a 8 dvoulůžkových pokojů. Ve všech je k dispozici zařízení na koupání dítěte. Na nadstandardních pokojích je navíc WC, sprcha, telefon, TV, lednice, lůžko pro otce a civilní nábytek. Doprovod může být s rodičkou na nadstandardním pokoji na oddělení šestinedělí. Návštěvy jsou dovoleny na všech pokojích žen, kdykoliv. Bez omezení mohou přijít i starší děti rodičky. Nadstandardních pokojů je dostatek pro všechny zájemkyně.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.), dětské jednorázové pleny a spodní prádlo na jedno použití.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází za 72 hod. domů. Po císařském řezu za 5 dní. Ambulantní porod je možný.

Zvláštní služby

Porodnice má k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení a umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí) je v tomto záměru personálem podporována. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami.

V nemocnici je k dispozici psycholog/psycholožka.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovním.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat v angličtině, němčině, francouzštině, ruštině.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientek - na oddělení vedoucí sestra, v nemocnici hlavní sestra.

Porodnice nezprostředkovává návštěvní službu porodní asistentky doma u rodičky.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem a usiluje o titul „baby-friendly hospital". Umožňuje odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Doprovod rodičky k porodu: zdarma

Předporodní kurz pro rodičky: 1000 Kč

Poplatek za nadstandardní pokoj na porodním sále: 200 Kč

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 300 Kč/den

Poplatek za pokoj pro pobyt včetně doprovodu: 400 Kč/den

Pro doprovod lze objednat stravu celodenní, i jednotlivě (snídani či oběd nebo večeři).

Fotografování profesionálem

Statistiky

Počet porodů v r. 2013: 347

Míra císařských řezů v r. 2013: 23,4 %

(zdroj dat: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015)

 

Aktualizace medailonu

14. 11. 2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 2

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství