Aperio

V roce 2011 APERIO oslavilo 10 let existence

31.03.2011 |

20. března 2011 oslavilo APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství deset let existence. Od doby svého vzniku se APERIO stalo stálicí mezi neziskovými organizacemi v České republice.

APERIO bylo založeno pro podporu a kultivaci oblasti porodnictví a poporodní péče a časem rozšířilo své aktivity o další oblasti, které jsou důležité pro nastávající matky a budoucí i stávající rodiny. Po deseti letech pokrývají naše aktivity oblasti porodnictví a před a poporodní péče, vzdělávání, poradenství a posilování právního povědomí rodičů, posilování postavení rodičů v legislativě a na trhu práce. Díky našemu úsilí jsme získali ocenění, partnery v zahraničí i respekt v České republice.

 • Naše webové stránky (www.aperio.cz) navštíví průměrně 40 000 lidí měsíčně. Náš webový portál poskytuje informace a poradenství budoucím a stávajícím rodičům.  Jeho vysoká návštěvnost nás velmi těší - 480 000 návštěv ročně.
 • Za deset let existence APERIA prošlo našimi kurzy a vzdělávacími aktivitami přes 2 100 lidí. Vzdělávací aktivity byly a jsou zaměřeny na budoucí matky, rodiče, ale i na zaměstnavatele.
 • APERIO v roce 2010 získalo první místo v soutěži „Národní cena kariérového poradenství“ za model vzdělávání pro sólo rodiče. U tohoto vzdělávání APERIO prokázalo, že dokáže reagovat na změny v rodinách.
 • APERIO se stalo organizací uznanou MPSV na léta 2010-2012 pro činnost v oblasti prorodinných aktivit.
 • Již pátým rokem vydáváme příručku nejen pro rodiče "Nebojujte s úřady a zaměstnavateli", která každoročně shrnuje změny v legislativě dopadající na rodiče. Příručka vychází v nákladu 6500-8000 ks ročně a díky dotacím, které na ni získáváme, ji můžeme distribuovat bezplatně.
 • Od roku 2005 provozujeme bezplatnou webovou poradnu, na kterou se ročně obrátí s dotazem přes 3800 lidí a jejích služeb využívají i zaměstnavatelé. Do roku 2010 naši poradci a poradkyně zodpověděli na 19 000 dotazů. Poradkyně se rekrutují z řad matek-právniček na rodičovské nebo mateřské dovolené.
 • APERIO je členem poradních orgánů vlády, kde sleduje chystané legislativní změny a hlídá, aby jejich dopady nebyly v rozporu s potřebami rodičů. APERIO cítí, že důležitým úkolem v této oblasti je zastat se rodin, matek a otců tam, kde jejich hlas je příliš slabý. Zpracováváme a zveřejňujeme komentáře a stanoviska k připravovaným zákonům v médiích a účastníme se přípravy těchto zákonů v poradních orgánech Vlády ČR. Vydali jsme několik dokumentů, např. Zprávu o stávajícím stavu porodnické péče v ČR a Vybrané problémy v oblasti rovného postavení žen a mužů pečujících o děti a návrhy jejich řešení (2005). Přispěli jsme do řady stínových a hodnotících zpráv. Jednou z posledních jsou zprávy „Krize jako nový začátek, nebo promarněná šance?", Stínová zpráva k hodnocení plnění mezinárodní úmluvy CEDAW a další.
 • Jako první v ČR jsme vypracovali metodiku genderových auditů a plánů rovnosti pro firmy (2007), kterou pravidelně aktualizujeme a kterou jsme zpřístupnili i ostatním neziskovým organizacím. Do roku 2010 jsme zrealizovali 9 genderových auditů firem v ČR.
 • APERIO bylo průkopnickou organizací v oblasti porodnictví a za dobu své existence vydalo několik publikací např. již 9 let vydáváme příručku „Průvodce porodnicemi“, která nabízí unikátní přehled služeb porodnic v ČR včetně zkušeností žen, unikátní knihu Porodních příběhů (SmartPress, 2006), Zásady péče pro podporu normálního porodu Institutu Lamaze nebo IMBCI.
 • APERIO je členskou organizací několika národních a mezinárodních organizací např. ENCA – European Network of Childbirth Associations, IMBCO - International MotherBaby Childbirth Organization pro Evropu, ČŽL – Česká ženská lobby.
 • Díky naší podpoře organizace LOM (Liga otevřených mužů) dokázala prosadit téma aktivního otcovství do společenských debat (projekt Moderní táta v r. 2007).

Odborné ocenění našich služeb pro rodiče

APERIO získalo 1. místo v soutěži Národní cena kariérového poradenství 2010, v kategorii Celoživotní poradenství.

Euroguidance - logoEuroguidance - banner

Soutěž je vyhlašována každoročně pod záštitou Centra Euroguidance, které je součástí Domu zahraničních služeb a podporováno MŠMT ČR. České centrum Euroguidance je součástí sítě národních center pro kariérové poradenství a další vzdělávání v rámci celé Evropy.

Ocenění jsme získali za odborné služby pro sólo rodiče, kterým poskytujeme poradenské služby (semináře, webináře) usnadňující vstup/návrh na trh práce a jsou připravené s ohledem na potřeby této cílové skupiny rodičů.

Tisková zpráva ke stažení ZDE ve formátu DOC (velikost 135 KB).
Prezentace z tiskové konference ke stažení ZDE ve formátu PDF (velikost 254 kB).

Euroguidance - předávání ceny, foto 1

Euroguidance - předávání ceny, foto 2

Rychlé odkazy

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Prosíme, podpořte také vy nás.

Děkujeme za podporu

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

Oblíbené

Řešíte mateřskou, návrat do práce, podnikání nebo rozvod?
Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017

legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.



Nové služby

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

Otevřená registrace, počet míst omezen

Praktické

Counselling for Foreign National Parents Living in the Czech Republic

osobní a telefonické poradenství pro rodiče

Složité situace v rodičovství, APERIO stojí při vás

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.


APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.