Aperio

Porodnice Příbram

14.11.2015 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Typ zařízení
krajské
Adresa
U Nemocnice 84, Příbram 261 26
Kontakt
tel. 318 641 111 (ústředna), www.nemocnicepribram.cz
Primář
MUDr. Petr Chudáček, tel. 318 641 301, petr.chudacek@onp.cz
Vrchní sestra
Bc. Ludmila Nováčková, tel. 318 641 303, ludmila.novackova@onp.cz
Kurz předporodní přípravy
por.as. Markéta Skurková, por.as. Tereza Kleinbauerová, DiS, tel. 318 641 302, 318 641 317
Těhotenské cvičení
por.as. Martina Haasová, DiS, tel. 318 641 302, tehulky.cviceni@seznam.cz

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurz předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod. Kurz je jednorázový a trvá 3 hodiny. Vede jej porodní asistentka. Účast na kurzech je dobrovolná.

Porodnice pořádá od 20. týdne těhotenství cvičení, které není součástí předporodních kurzů.

Prohlídky porodních sálů a pokojů, na nichž jsou ženy po porodu,  jsou nabízeny všem těhotným ženám i jejich doprovodu. Prohlídky porodních sálů se konají pravidelně, každé první pondělí a po telefonické domluvě kdykoliv.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

Rodičku mohou dopovázet k porodu maximálně 2 osoby. Kromě rodinných příslušníků (kromě dříve narozených dětí rodičky) a přátel to může být dula či jakákoliv vybraná porodní asistentka nebo lékař. Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, je jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila. Personál  porodnice je zvyklý spolupracovat s dulou. Doprovod může zůstat s rodičkou po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař. Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, je jí to běžně umožněno.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány a považuje je za závazné.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze jedna žena. Porodnice má k dispozici 3 takové místnosti.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Aplikace klystýru, holení a zákaz pití ani jídla nejsou nutné, ženy si rozhodují samy. Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

Z farmakologickýc metod tišení bolesti je k dispozici: epidurální anestezie, analgetika a Entonox. Nejčastěji je nabízena epidurální anestezie.

Nefarmakologické metody tišení bolesti jsou nabízeny častěji než farmakologické.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využití porodního míče, porodního vaku, ribstole, závěsného lana, porodní stoličky, sprchy, poslechu hudby, aromaterapie. Nabízena je kombinace těchto možností-míč, sprcha, vak.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní žena zůstává v místnosti, kde trávila první dobu. Místnosti  jsou zařízeny spíše jako civilní pokoje (dřevěný nábytek, záclony, tlumené světlo, hudba).

Je-li porod fyziologický, může si žena zvolit jinou než klasickou polohu vleže, pololeže či polosedě na posteli, a to v kleku, na porodní stoličce, na porodním vaku, na porodním křesle. Dvěma nejčastěji praktikovanými polohami jsou vleže, pololeže nebo polosedě na posteli, bez připevněných nohou a tatáž poloha s připevněnýma nohama. Porod do vody není možný.

Po předchozím císařském řezu je rodičkám u dalšího porodu umožňováno rodit spontánně.

V případě porodu císařským řezem doprovod může být přítomen operaci. Dítě je po narození přiloženo k tváři matky. Ženy jsou po operaci převáženy na oddělení šestinedělí, kontakt s novorozencem je možný ihned po porodu. Přiložení ihned, jak je to po operaci možné. Porodnice neumožňuje doprovodu starat se o novorozence po dobu indispozice matky po operaci.

Fyziologický porod většinou vede samostatně porodní asistentka, lékař je přítomen a dohlíží na průběh porodu. Celkový přístup zdravotnického personálu je spíše aktivní – personál neřídí, ale spíše kontroluje porod, rodičku i dítě.

V době mezi porodem a přeložením na poporodní pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

Spontánní porod placenty je vyčkáván (není podáván oxytocin). Pupeční šňůra je přerušena obvykle až po dotepání.

Dítě po porodu není obvykle oddělováno od matky (např. z důvodu vyšetření). Po porodu je matka žádána o souhlas, zda může být dítě vyšetřeno aj. odděleně od ní. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno. V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) může být doprovod s rodičkou neomezeně dlouho.

Po porodu se praktikovaný způsob navázání kontaktu mezi matkou a dítětem řídí aktuálním stavem dítěte a přáním matky. U poporodních vyšetření může být přítomen i doprovod rodičky.

Porodnice podporuje vytvoření vazby matky a dítěte, tzv. bonding, po fyziologickém vaginálním porodu, po vaginálním porodu s komplikacemi, po předčasném porodu i po porodu císařským řezem. Bonding, je uskutečňována pokládáním novorozence po porodu na břicho matky a přiložením dítěte k prsu. Pokud nastanou při porodu komplikace, dle stavu novorozence a matky. V případě, že je nutný převoz novorozence na nedonošenecké oddělení dle příslušné nedonošenecké jednotky, matka není automaticky převážena. Děti s nízkou porodní hmotností nebo s komplikacemi jsou převáženy na vyšší specializované pracoviště Praha, Plzeň, Písek. Nemocnice užívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování.

Ambulantní porod není možný.

Šestinedělí, podpora kojení

Porodnice dodržuje 9 z 10 bodů k úspěšnému kojení:

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Povzbuzuje zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups) a neupozorňujete na ně matky při propouštění z porodnice.

V r. 2011 bylo 80% dětí při propuštění výlučně kojeno. V r. 2013 bylo výlučně kojeno 520 dětí.

Rooming-in je možný na všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Od dubna 2012 jsou rodičky uloženy na nově zrekonstruovaném oddělení šestinedělí. Po porodu jsou ženy umístěny na dvoulůžkových pokojích. Celkově je na oddělení šestinedělí 16 lůžek. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením a televizí. Ve všech pokojích je zařízení na koupání dítěte. Pokud to provoz umožní, může být každý pokoj využit jako nadstandardní pokoj s volným přístupem návštěv v době od 10.00 do 20.00 hodin, kde může být s rodičkou ubytován i doprovod, pro něho je možné zajistit celodenní stravu. Nadstandardních pokojů není dostatek pro všechny zájemkyně.

Novorozenci jsou hned po porodu na pokoji s matkou (systém rooming-in). Pokud nemohou být z nejrůznějších důvodů stále s matkou, je jim k dispozici 7 lůžek na novorozeneckém oddělení, které je součástí oddělení šestinedělí.

Ženy po porodu mohou na samostatných pokojích navštěvovat i jejich starší děti. Návštěvy na oddělení poporodní péče jsou od 10,00 do 20,00hod. ve společných prostorách - jídelna, chodba, vestibul. Vzhledem k systému rooming-in si v 98% maminky nepřejí návštěvy na pokojích.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, aj.) a dětské jednorázové pleny.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází za 72 hod.  Po císařském řezu žena obvykle odchází za 4 dny. Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění. Má 2 laktační poradkyně.  Návštěvní službu porodní asistentky v domácnosti nenabízí.

Zvláštní služby

Porodnice má k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení. Umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem.  Přítomnost blízké osoby je v těchto případech  samozřejmostí, možný je i  kontakt se sociální pracovnicí, pokud o něj žena požádá. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky, přirozeně (bez lékařských intervencí), je personálem podporována.

V porodnici/nemocnici není k dispozici psycholog.

Porodnice nespolupracuje na případné přání rodičů s duchovními.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat anglicky.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici je osoba pověřená přijímáním písemných podnětů (připomínky, stížnosti) klientek.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem, má titul „baby-friendly hospital".
Neumožňuje odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Doprovod rodičky k porodu:  partner zdarma, dula nebo porodní asistentka 1 000 Kč (v ceně i ochranné pomůcky), ostatní 2 000 Kč

Předporodní kurz pro rodičky (1 lekce): 250 Kč (včetně partnera)

Vstup na operační sál: 500 Kč

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 700 Kč/den (ceník ONP)

Pokoj pro nepřetržitý 24 hod. pobyt celé rodiny: 1000 Kč/den (dtto)

Celodenní strava pro doprovod: 160 Kč

Entonox: zpoplatněn

Statistiky

Počet porodů v r. 2013: 972

Míra císařských řezů v r. 2013: 30,3 %

(zdroj dat: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015)

 

Aktualizace medailonu

14.11.2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

_________________________________________________________________________________________________________

Pomozte s námi na svět novému nezávislému Průvodci porodnicemi.

Jak bude vypadat a možnost PODPOŘIT NOVÉHO PRŮVODCE najdete na Darujme.cz.


banner-pp-podporte-novy-600.jpg-Cg5zl1HFtwnS3fD2DXRCPnLt.jpg 

#Na tom, jak rodíme a přicházíme na svět, záleží.

Podporou nového online Průvodce podpoříte nejen budoucí rodiče a jejich děti v nejcitlivějším a velmi důležitém období, ale i české porodnice, kterým jde o kvalitní zdravotní péči.

Děkujeme, že s námi pomáháte měnit přístup k tomu, jak u nás přicházejí děti na svět.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 19

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství