Aperio

Porodnice Šumperk

18.11.2015 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Šumperská nemocnice, a.s.
Typ zařízení
akciová společnost
Adresa
Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk
Kontakt
tel. 583 331 111, http://nemocnicesumperk.agel.cz/oddeleni/gyn-por.html, tel. 583 332 321, gyn.por.odd.
Primář
MUDr. Miloš Vysloužil, tel. 583 332 301, milos.vyslouzil@sun.agel.cz
Vrchní sestra
Marcela Straková, tel. 583 332 202, marcela.strakova@sun.agel.cz
Kurz předporodní přípravy
Margareta Jirglová, DiS., tel. 583 332 321, 724 249 616, margareta.jirglova@sun.agel.cz
Těhotenské cvičení
Margareta Jirglová, DiS., tel. 583 332 321, 724 249 616, margareta.jirglova@sun.agel.cz

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod k porodu. Kurz probíhá celoročně, vede jej porodní asistentka a účast na něm je dobrovolná. Těhotné ženy mohou začít kdykoliv tyto kurzy navštěvovat, nejsou rozděleny dle stáří gravidity. Přednášky obsahují 8 témat, pravidelně se čtvrtletně opakující.

Jednorázová informativní setkání o průběhu porodu, která nejsou součástí předporodního kurzu, porodnice nepořádá.

Cvičení pro těhotné je součástí předporodního kurzu.  Jedná se o těhotenskou gymnastiku, cvičení na míčích, gravidjógu, dechová a relaxační cvičení.

Prohlídky porodních sálů a pokojů, na kterých jsou ženy v šestinedělí, jsou nabízeny všem rodičkám i jejich doprovodu.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

K porodu mohou ženu doprovázet maximálně 1 osoba. Kromě rodinných příslušníků a přátel to může být jakákoliv vybraná porodní asistentka, dula nebo lékař. Přítomnost staršího sourozence novorozence u porodu je možný. Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, není jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění. Personál je zvyklý spolupracovat s dulou.

Personál je zvyklý zacházet s porodními plány. Považuje je za závazné, snaží se o domluvu s rodičkou.

Přeje-li si žena rodit pouze s porodní asistentkou, je jí to umožněno.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze jedna žena. Porodnice má k dispozici 3 takové místnosti.

První doba porodní

Místnost pro 1. dobu porodní je vyhrazena pouze pro 1 rodičku a doprovod může být přítomen.

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař.

Klystýr, holení, zákaz jídla ani pití nejsou nutné, ženy si o nich mohou rozhodnout samy.

Elektronický monitoring je intermitentní v 1. i 2. době porodní.

Porodnicí nabízené metody tlumení bolesti jsou častěji farmakologické. Nejčastěji analgetika. Je možné též použít epidurální anestézii. Je možné použít i metody nefarmakologické – porodní míč, porodní vak, ribstole, sprcha, poslech hudby, aromaterapie. Nejčastěji je nabízen porodní míč.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní žena vždy zůstává v místnosti, kde trávila první dobu porodní. Místnosti pro 1. i 2. dobu porodní je vybaveny spíše jako klasické sály (ne jako civilní pokoje). Ve všech místnostech rodí vždy pouze jedna žena.

Při fyziologickém porodu si žena může volit z těchto poloh: v kleku, na porodní stoličce, na porodním vaku, ve dřepu, vleže bez přivázaných nohou, vleže s přivázanýma nohama, pololeže či polosedě na posteli. Dvěma nejčastěji praktikovanými polohami jsou klasická poloha bez připevněných nohou a porod na porodním vaku. Porod do vody není možný.

Fyziologický porod vede obvykle porodní asistentka a lékař dohlíží na jeho průběh. Celkově je přístup zdravotnického personálu vyčkávací nebo aktivní – závislý na konkrétní situaci.

V případě porodu císařským řezem smí být doprovod rodičky přítomen operaci. Pacientky po operačním porodu zůstávají na porodním sále do stabilizace. Po převozu z centrálních operačních sálů je dítě přiloženo na  porodním sále matce ke kojení. Porodnice neumožňuje doprovodu žen po operačním porodu starat se o novorozence po dobu indispozice matky. Ženy po CS nejsou nutně dávány na JIP. Kontakt dítěte s matkou v případě císařského řezu probíhá dle přání matky. Rodičky po předchozím císařském řezu mají zpravidla možnost vaginálního porodu.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí být doprovod s rodičkou neomezeně dlouho. Spontánní porod placenty není vyčkáván (je podáván oxytocin).

Dítě není obvykle po porodu odddělováno od matky. Po porodu je matka žádána o souhlas, zda může být dítě vyšetřeno aj. odděleně od ní. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno. Přerušení pupečníku je prováděno po jeho dotepání.

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňována v systému rooming-in po fyziologickém porodu a v případě komplikací taktéž dle stavu matky a dítěte, rovněž v případě porodu císařským řezem. Dítě od matky není vůbec odděleno, veškerá péče probíhá u matky. Po předčasném porodu bonding podporován není. Spolupráce s nedonošeneckým oddělením je také dle stavu matky a dítěte. Nemocnice neužívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování. Děti jsou v případě závažnějších stavů převáženy většinou do Fakultní nemocnice v Olomouci. Matky nejsou s nimi automaticky převáženy, jsou propuštěny 2.-3.den po porodu dle zdravotního stavu.

Ambulantní porod není možný.

Šestinedělí, podpora kojení

Doprovod může být s rodičkou na nadstandardním pokoji na oddělení šestinedělí.

Porodnice dodržuje 9 bodů k úspěšnému kojení:

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Nedává kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod.
  • Povzbuzuje zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups) a upozorňujete na ně matky při propouštění z porodnice.

V r. 2012 bylo při propuštění výlučně kojeno 99% dětí.

Na oddělení šestinedělí jsou 3 jednolůžkové nadstandardní, 6 trojlůžkových a 2 vícelůžkové pokoje. Doprovod může být s rodičkou na nadstandardním pokoji na oddělení šestinedělí. Ve všech pokojích je zařízení na koupání dítěte. Nadstandardní pokoje jsou navíc vybaveny dřevěným nábytkem, postýlkou s nebesy, TV, lednicí, telefonem, ventilátorem, lůžkem pro doprovod a vlastním sociálním zařízením. Na těchto pokojí je také možný nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera. Počet nadstandardních pokojů je nedostatečný pro všechny zájemkyně.

Kontakt matky s dítětem na oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností je regulovaný.

Návštěvy jsou dovoleny na pokojích dle provozního řádu denně od 9.00 do 18.00hod. Děti mohou na pokoje bez věkového omezení.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.).

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází za 72 hod., po císařském řezu obvykle žena odchází za 4 dny.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění, provozuje laktační poradnu. Horká linka kojení je k dispozici 24 hodin denně. Návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti nenabízí.

Zvláštní služby

Porodnice má k dispozici bezbariérové pokoje i sociální zařízení. Nemá  zkušenosti s handicapovanými rodičkami. Je možné poskytnout v takových případech ubytování i s doprovodem na nadstandartním pokoji. Porodnice ženám s postižením poskytuje také sociální služby (nespecifikovala jaké). Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky, přirozeně (bez lékařských intervencí), je personálem podporována. Personál porodnice se umí přizpůsobit dané situaci.

Porodnice nemá k dispozici psychologa/psycholožku.

Porodnice nespolupracuje s duchovními.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat slovensky, rusky, německy a anglicky.

Porodnice je schopna poskytnout vegetariánskou stravu.

Osobami pověřenými přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientek jsou v porodnici vedoucí sestra a vrchní sestra.

Porodnice nezprostředkovává návštěvní službu porodní asistentky doma u rodičky.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem a má titul „baby-friendly hospital".

Umožňuje odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Doprovod rodičky k porodu: zdarma

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 350 Kč/den

Nadstandardní pokoj pro matku i pro pobyt doprovodu: 450 Kč/den

Těhotenské cvičení: 50 Kč/lekce

Těhotenské plavání: 50 Kč/lekce

Ultrazvukový záznam na DVD včetně nosiče: 300 Kč

Fotografie z ultrazvukového vyšetření: 50 Kč

Další zpoplatněné služby: epidurální analgezie na žádost, zapůjčení odsávačky, baby sense

Statistiky

Počet porodů: 926 (v r. 2013)*

Míra císařských řezů: 31,5 % (v r. 2013)*

* zdroj dat: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015

Aktualizace medailonu

18. 11. 2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 4

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství