Aperio

Porodnice Tábor

24.10.2015 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Nemocnice Tábor, a.s.
Typ zařízení
krajské
Adresa
Kapitána Jaroše 2000/10, 390 03 Tábor
Kontakt
tel. 381 608 111 (ústředna), nemta@nemta.czwww.nemta.cz
Primář
MUDr. Jiří Holub, tel. 381 605 300, jiri.holub@nemta.cz
Vrchní sestra
Jana Nutilová, tel. 381 605 305, jana.nutilova@nemta.cz
Kurz předporodní přípravy
Mgr. Alena Pětivlasová, mob. 775 631 675 (všední dny 15 - 21 hod.), http://mimikurz.cz/
Těhotenské cvičení
Olga Havlíčková, mob. 777 635 319

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod prostřednictvím soukrommé porodní asistentky. Zde je možné také těhotenské cvičení.

Porodnice nepořádá cvičení pro těhotné.

Prohlídky porodních sálů a pokojů, na kterých jsou ženy v šestinedělí, jsou nabízeny všem rodičkám i jejich doprovodu.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

K porodu smí ženu doprovázet maximálně 2 osoby. Kromě rodinných příslušníků a přátel to může být dula či vybraná porodní asistentka nebo lékař, kteří nepatří k personálu porodnice. Přítomnost porodní asistentky, se kterou žena rodila, u porodu v porodnici, popř. jiného doprovodu, pokud žena přijede kvůli komplikacím do porodnice po porodu započatém doma, je možná. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění. Přítomnost staršího sourozence novorozence u porodu není možná.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány, pro personál nejsou však považovány za závazné.

Personál je zvyklý spolupracovat s dulou.

O způsobu vedení porodu rozhoduje rodička. Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, není jí to běžně umožněno.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze jedna žena. Porodnice má k dispozici 3 takové místnosti. Na 2. dobu porodní žena zůstává ve stejné místnosti jako během 1. doby porodní.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýru, holení, zákaz jídla ani pití není nutný.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

Nefarmakologické metody tišení bolesti jsou nabízeny častěji než farmakologické. Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využití porodního míče, porodního vaku, sprchy, vany, poslechu hudby. Nejčastěji je nabízeno využití sprchy. Z farmakologickýc metod tišení bolesti je k dispozici: epidurální anestezie, analgetika a Entonox. Nejčastěji je nabízena epidurální anestezie.

Druhá doba porodní

Během 2. doby porodní žena zůstává ve stejné místnosti jako v průběhu 1. doby porodní. Prostory, kde probíhá samotný porod, jsou zařízeny jako klasické porodní sály. Může v nich rodit vždy pouze 1 žena.

Při fyziologickém porodu si žena může volit libovolnou polohu: ve dřepu, vleže bez přivázaných nohou nebo na porodním křesle. Dvěma nejčastěji praktikovanými polohami jsou klasická poloha s upoutanýma nebo volnýma nohama.

V případě porodu císařským řezem doprovod rodičky může být přítomen operaci. Ženy po císařském řezu nejsou vždy dávány na JIP. Porodnice umožňuje doprovodu žen po porodu sekcí, aby se po dobu indispozice matky po operaci mohli starat o dítě oni. Po porodu je dítě přiloženo k prsu matky, aby mohlo být zahájeno kojení.

Fyziologický porod vede většinou lékař a porodní asistentka je mu k dispozici jako pomocnice. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací – personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí být doprovod s rodičkou neomezeně dlouho.

Spontánní porod placenty není vyčkáván (je podáván oxytocin). Pupeční šňůra je přerušena obvykle až po dotepání.

Dítě po porodu není obvykle oddělováno od matky (např. z důvodu vyšetření). Po porodu je matka žádána o souhlas, zda může být dítě vyšetřeno aj. odděleně od ní. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno. U poporodních vyšetření může být přítomen i doprovod rodičky. Porodnice podporuje vytvoření vazby matky a dítěte, tzv. bonding, po fyziologickém vaginálním porodu a po porodu císařským řezem. Po porodu je dítě přiloženo k prsu matky, aby mohlo být zahájeno kojení. Po vaginálním porodu s komplikacemi ani po předčasném porodu bonding podporován není. Klokánkování porodnice běžně nepraktikuje, v porodnici není oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností. Děti s nízkou porodní hmotností jsou převáženy do Písku nebo Českých Budějovic.

Šestinedělí, podpora kojení

Porodnice dodržuje 10 z 10 bodů k úspěšnému kojení.

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům jinou potravu a nápoje kromě mateřského mléka bez lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Nepodává náhražky, šidítka, dudlíky apod. kojeným dětem.
  • Povzbuzuje k zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups).

V roce 2013 bylo při propuštění výlučně kojeno 875 dětí.

Rooming-in je možný ve všech pokojích, na přání rodičky je možný i částečný roomnig-in. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Na oddělení šestinedělí je 7 dvoulůžkových pokojů. Ve všech je k dispozici zařízení na koupání dítěte a všechny pokoje jsou nadstandardní. Doprovod může být s rodičkou na nadstandardním pokoji na oddělení šestinedělí. Nadstandardních pokojů je dostatek pro všechny zájemkyně.

Návštěvy jsou dovoleny na všech pokojích šestinedělí, kdykoliv (s ohledem na noční klid a dopolední vizity). Starší děti rodiček mohou na pokoje bez věkového omezení.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.).

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází za 3 - 4 dny domů. Po císařském řezu žena obvykle odchází za 5 dní.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění a na žádost rodičky může zprostředkovat návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti, kterou hradí zdravotní pojišťovna.

Zvláštní služby

Porodnice neposkytuje speciální služby rodičkám s postižením. Porodnice má k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení a umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí), personál ji v tom podporuje. Personál porodnice nemá zkušenosti s hendikepovanými rodičkami.

V nemocnici je k dispozici psycholog/psycholožka.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovním.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici funguje osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností ) klientek.

Porodnice nezprostředkovává ženám návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat anglicky a německy.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem a nemá titul „baby-friendly hospital".

Umožňuje odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Doprovod rodičky k porodu: zdarma

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: zdarma

Poplatek za pokoj pro pobyt včetně doprovodu: zdrama

Statistiky

Počet porodů v r. 2013: 1028

Míra císařských řezů v r. 2013: 19,3 %

(zdroj dat: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015)

 

Aktualizace medailonu

24. 10. 2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 2

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství