Aperio

Porodnice Uherské Hradiště

30.11.2015 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Uherskohradišťská nemocnice, a.s.
Typ zařízení
krajské
Adresa
J.E.Purkyně 365, 686 68  Uherské Hradiště
Kontakt
tel. 572 529 111 (ústředna), nemuh@nspuh.czwww.nemuh.cz
Primář
MUDr. Jiří Březina, tel. 572 529 500, brezina@nemuh.cz
Vrchní sestra
Čestmíra Jarošová, tel. 572 529 502, jarosova@nemuh.cz
Kurz předporodní přípravy
Milena Dominiková, tel. 572 529 503, 732 569 415
milena.dominikova@email.cz - v Uherském Hradišti, 
Iva Kadlicová, tel. 572 633 712, 608 541 547, I.Kadlicova@seznam.cz - v Uherském Brodě (soukromý subjekt, nejedná se o kurzy pořádané porodnicí )
Těhotenské cvičení
Milena Dominiková, tel. 572 529 503, 732 569 415
milena.dominikova@email.cz - v Uherském Hradišti, 
Iva Kadlicová, tel. 572 633 712, 608 541 547, I.Kadlicova@seznam.cz - v Uherském Brodě (soukromý subjekt, nejedná se o kurzy pořádané porodnicí )

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné a jejich doprovod. Kurzy probíhají v Uherském Hradišti i Uherském Brodě. Kurz trvá 18 hodin a je rozdělen do 6 lekcí. Vede je porodní asistentka. Účast na něm je dobrovolná.

Jednorázové informativní schůzky pro těhotné ženy, které nejsou součástí předporodního kurzu, porodnice nepořádá, může je připravit pro rodičky a partnery rodiček, pokud o ně sami požádají.

Cvičení pro těhotné porodnice pořádá v rámci kurzů předporodní přípravy. Jedná se těhotenskou gymnastiku a  plavání.

Prohlídky porodních sálů jsou nabízeny všem ženám i jejich doprovodu. Na požádání porodnice umožňuje také prohlídky pokojů, na kterých jsou ženy po porodu.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

Od podzimu 2008 je porodnice  v nových prostorách.

Dále je zde 1 třílůžkový pokoj pro maminky, jejichž stav vyžaduje hospitalizaci a 1 jednolůžkový pokoj pro maminky s diagnozou preeklampsie.

Ženu mohou doprovázet k porodu 2 osoby. Přítomnost staršího sourozence novorozence u porodu není možná.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař. Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, je jí to běžně umožněno. Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, je jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány. Porodnice však nepovažuje porodní plán za závazný (pro personál). Personál porodnice je zvyklý spolupracovat s dulou.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován pohyb a změny poloh. Dále je možná aplikace tepla - vana, sprcha, termofor, masáže, aromaterapie, muzikoterapie.

Maminky mají k dispozici 3 samostatné pokoje s WC a sprchou, kde jsou od přijetí až do převezení na odd. šestinedělí, na 1 z pokojů je vana, pokoje jsou vybaveny polohovacími porodními lůžky, KTG, balony, por,. vakem, por. židličkami, maminky mohou využívat aromaterapie, muzikoterapie. Nechybí vyhřívané pulty pro ošetření, zvážení a změření novorozence, zázemí pro doprovod. Každá místnost je určena vždy pouze pro jednu rodičku. Místnosti jsou vybaveny spíše jako civilní pokoje.

Fyziologický porod  vede porodní asistentka, lékař „dohlíží", porod je veden dle přání a porodního plánu rodičky. Při patologii rozhoduje lékař.

Klystýr, holení ani zákaz pití nejsou nutné, ženy si o nich rozhodují samy. Zákaz jídla rovněž není nutný.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn v 1. i 2. době porodní intermitentně.

Porodnice nabízí tyto farmakologické způsoby tlumení bolesti: Epidurální anestezii.

Z nefarmakologickýc metod tišení porodních bolestí jsou k dipozici následující: porodní míč, porodní vak, porodní stolička, sprcha, vana, poslech hudby, aromaterapie, masáže prováděné personálem. Nejčastěji je nabízena sprcha.

Nefarmakologické metody tlumení bolesti jsou nabízeny častěji než farmakologické.

Druhá doba porodní

Žena si může zvolit z těchto porodních poloh: v kleku, ve stoje, na porodní stoličce, na porodním vaku, ve dřepu, vleže bez přivázaných nohou, na posteli, na porodním křesle.

Dále je možný porod do vody. V roce 2012 proběhlo takto 16 porodů z celkového počtu 1108. V roce 2014 to byly 4 porody.

V případě porodu císařským řezem může být  doprovod rodičky v blízkosti operačního sálu. Operační sál je hned vedle porodních pokojů, doprovod může být v blízkosti oper. sálu, je mu umožněn kontakt s dítětem a po operaci i s rodičkou. U plánovaných SC je možná spinální anestezie.

V případě porodu císařským řezem nemůže být doprovod rodičky přítomen operaci. Rodičky po předchozím císařském řezu mají zpravidla možnost vaginálního porodu. Rodičky jsou překládány na jednotku intenzivní péče. Porodnice umožní doprovodu žen po porodu císařským řezem, aby se mohl, po dobu indispozice matky po operaci, starat o dítě. Kontakt dítěte s matkou v případě císařského řezu probíhím dítěte k tváři.

Fyziologický porod bez komplikací vede většinou porodní asistentka a lékař dohlíží na jeho průběh. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací – personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí doprovod s rodičkou zůstat neomezeně dlouho.

Dítě po porodu není obvykle oddělováno od matky (např. z důvodu vyšetření). Matka je požádána o předchozí výslovný souhlas s oddělením od dítěte. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno. Doprovod může být přítomen u poporodních vyšetření dítěte. K přerušení pupečníku dochází po dotepání pupečníku. Dítě je též odděleno v případě komplikací u dítěte nebo matky a to do doby než zvládnou společný pobyt. K přerušení pupečníku dochází po dotepání pupečníku.

Spontánní porod placenty není vyčkáván (je podáván oxytocin).

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňována přiložením novorozence k matce po fyziologickém vaginálním porodu. V případě porodu s komplikacemi nebo předčasného porodu nebo porodu císařským řezem bonding podporován není. Podpora bondingu probíhá tek, že dítě je přiloženo k prsu matky, aby mohlo být zahájeno kojení. Nemocnice užívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování. Kontakt matky s dítětem na oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností je volný.

V případě vážných komplikací jsou děti převáženy do KNTB Zlín.

Ambulantní porod je možný.

Šestinedělí, podpora kojení

Dítě je matce přiloženo k prsu nejpozději do půl hodiny po porodu.

Porodnice dodržuje všech 10 bodů k úspěšnému kojení.

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům jinou potravu a nápoje kromě mateřského mléka bez lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Nepodává náhražky, šidítka, dudlíky apod. kojeným dětem.
  • Povzbuzuje k zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups).

V roce 2012 počet dětí, které byly při propuštění z porodnice výlučně kojeny dosahoval 94,7 %.

Rooming-in a částečný rooming-in je možný ve všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Na oddělení šestinedělí je 8 dvojlůžkových pokojů s WC, sprchou a zázemím pro miminko, 2 jednolůžkové pokoje nadstandardní, 1 dvojlůžkový nadstandardní pokoj s možností pobytu doprovodu, dvojlůžkovou JIP pro maminky po SC.  Doprovod může být s rodičkou na nadstandardním pokoji na oddělení šestinedělí. Nadstandardních pokojů není dostatek pro všechny zájemkyně.

Na pokojích šestinedělí je umyvadlo či jiné zařízení pro koupání dítěte.

Návštěvy jsou umožněny na pokojích žen i ve zvláštním, k tomu vyhrazeném prostoru, a to denně od 6,00 do 22,00hod. Bez omezení věku mohou na návštěvu i starší děti rodiček.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.).

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází za 72 hod.

Po císařském řezu žena obvykle odchází za 5 dní.

Zvláštní služby

Porodnice má k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení a umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí), personál ji v tom podporuje. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami.

Porodnice spolupracuje na přání rodičů s duchovními.

V nemocnici je k dispozici psycholog/psycholožka.

Je  schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat anglicky, německy a rusky.

Porodnice nenabízí návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti.

V porodnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientek.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem. Má titul „baby-friendly hospital".

Porodnice umožňuje odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Doprovod k porodu: 500 Kč

Předporodní kurz: 1100 Kč

Poplatek za nadstandardní pokoj: 500 + 30 Kč/den

Poplatek za pokoj pro pobyt včetně doprovodu: 700 Kč/den

Aplikace epidurální analgezie: 2000 Kč

Aplikace entonoxu: 1000 Kč

Statistiky

Počet porodů: 1118 (v r. 2013)*

Míra císařských řezů: 15,7 % (v r. 2013)*

* zdroj dat: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015

Aktualizace medailonu

30. 11. 2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 36

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství