Aperio

Porodnice Vsetín

25.11.2015 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Vsetínská nemocnice, a.s.
Typ zařízení
krajské
Adresa
Nemocniční 955, 755 32 Vsetín
Kontakt
(ústředna) : 571 818 111,  571 818 542, 571 818 548, info@nemocnice-vs.cz, www.nemocnice-vs.cz
Primář
MUDr. Hlavinka Jiří,  Tel.: 571 818 540 Email: hlavinka@nemocnice-vs.cz
Vrchní sestra
Bc. Fusková Milena,  Tel.:571 818 542 E-mail: fuskovam@volny.cz
Kurz předporodní přípravy
Surmařová Blanka, E-mail: blanka2006sur@seznam.cz
Těhotenské cvičení
Remyos – soukromé zařízení, komerční ceny, tel: 571 490 635, 774 332 246

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod. Kurz trvá 9 hodin a je rozdělen do 3 lekcí. Vede jej porodní asistentka a lékař, účastní se novorozenecká sestra. Účast na kurzu je dobrovolná, s partnerem i bez.

Jednorázová informativní setkání o průběhu porodu porodnice nepřipravuje.

Těhotenské cvičení, které není součástí předporodních kurzů, je vedeno oddělením léčebné rehabilitace.

Prohlídky porodních sálů a pokojů šestinedělí porodnice umožňuje v rámci kurzu a na požádání.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

K porodu mohou ženu doprovázet maximálně 2 osoby. Kromě rodinných příslušníků (mimo staršího sourozence dítěte) a přátel to může být jakákoliv vybraná dula, porodní asistentka nebo lékař. Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, je jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila. Doprovod má možnost zůstat s rodičkou po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Porodnice má k dispozici 3 místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní. Jsou to jednolůžkové pokoje, jejichž součástí je samostatné WC, sprcha, relaxační pomůcky, radiomagnetofon, CD přehrávač, aromalampa. V jednom pokoji je televize. Všechny pokoje mají zajištěnu intimitu pro nastávající rodiče. Třetí pokoj je navíc nadstandardně vybaven porodnickou vanou a ribstolem. Zde je možné rodit do vody.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh, relaxace dle přání rodičky. O způsobu vedení porodu rozhouje lékař.

Personál porodnice je  zvyklý zacházet s porodními plány a považuje je za závazné (případné změny plánu po domluvě s rodičkou).

Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou není jí to běžně umožněno, ale většinu času je na porodním sále přítomna pouze porodní asistentka a fyziologický porod vede vždy porodní asistentka.

O způsobu porodu rozhoduje lékař s respektováním přání rodičky (s vyjímkou císařského řezu).

Klystýr a holení je dle přání rodičky, zákaz jídla je spíše nutný, průběžné pití nealko nápojů je doporučováno.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

Epidurální a neuroplegická analgezie jsou poskytovány vcelku bez omezení. Personál je ženám sám nabízí, i bez lékařské indikace. Paracervikální blok je aplikován pouze na základě indikace.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využití teplé lázně (vana), sprchy, relaxačních pomůcek (balóny) a aromaterapie.

Druhá doba porodní

Druhá doba porodní probíhá na porodním sále v porodním boxu.  Boxy jsou vybaveny moderními porodnickými lůžky pro 2. dobu porodní. Rodička si může zvolit téměř jakoukoliv polohu při porodu (v sedě, na boku, jako na stoličce, na kolenou, v dřepu) i s partnerem za zády na porodním lůžku. Na pokoji s porodnickou vanou je možné rodit i do vody (v r. 2009 - 2 porody do vody, v r. 2010 - 1, v r. 2011 - 0, nebyl zájem).

Po předchozím císařském řezu je rodičkám u dalšího porodu umožňováno rodit spontánně.

Císařský řez se provádí na centrálních operačních sálech, u císařských řezů se preferuje spinální anestezie, pouze při nesouhlasu rodičky nebo u akutních operací se aplikuje celková anestezie. U porodu císařským  řezem nemůže být přítomen  doprovod rodičky, podmínky na centrálních operačních sálech nejsou tomuto přizpůsobeny. Doprovod může do předsálí a poté na oddělení vyčká příjezdu personálu s novorozencem a posléze s matkou. Po císařském řezu jsou ženy automaticky překládány na jednotku intenzivní péče (rodičky pobyt na jednotce dosud neodmítají, ale domluva je možná téměř vždy). Po příjezdu z operačního sálu nebo dospávacího pokoje na oddělení je rodičce dítě ihned přiloženo k prsu, rodička dítě nakojí v přítomnosti partnera. Poté je rodička přeložena na jednotku intenzivní péče a dítě se nosí ke kojení dle potřeby a zdravotního stavu matky. Porodnice nemá k dispozici nadstandardní  pokoje a z tohoto důvodu neumožňuje doprovodu rodičky, aby se staral o novorozence po dobu indispozice rodičky.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) může být doprovod s rodičkou neomezeně dlouho. Do převozu na oddělení šestinedělí zůstává rodička s partnerem v boxu na porodním lůžku pod dohledem porodní asistentky. Fyziologický novorozenec na přání rodičů zůstává v mobilní postýlce s nimi.

Dítě po porodu může být odděleno od matky např. z důvodu poporodních vyšetření na méně než 30 minut, partner může být přítomen. Matka není požádána o předchozí výslovný souhlas, spíše je na to upozorněna. V případě, že matka oddělení dítěte odmítá,  pokud se jedná o fyziologického novorozence, lze vyšetření provést v přilehlém boxu a dítě se poté ponechá v postýlce u matky. Přerušení pupečníku se provádí ihned, na přání rodičky po dotepání pupečníku.

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňována pokládáním novorozence po porodu na břicho matky a časným přisátím k prsu rodičku. Pokud nastanou při porodu komplikace, je po stabilizaci stavu novorozenec přikládán k prsu. V případě, že je nutný převoz novorozence na nedonošenecké oddělení do Zlína, matka není automaticky převážena. Je převezena obvykle druhý den.

Ambulantní porod není možný.

Šestinedělí, podpora kojení

Porodnice dodržuje 10 bodů k úspěšnému kojení:

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Nedává kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod..
  • Povzbuzuje zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups) a upozorňujete na ně matky při propouštění z porodnice.

Na oddělení šestinedělí je 5 třílůžkových pokojů a 1 jednolůžkový. Oddělení bylo v r. 2010 rekonstruováno. Pokoje jsou vybaveny novým nábytkem v moderním barevném designu, mycími komplexy pro mytí i koupání novorozence, pohodlnými polohovacími lůžky, mobilními polohovacími postýlkami a stolečky s výklopnou deskou. Jednolůžkový pokoj je vybaven televizí. Sociální zařízení je společné, ale útulné, v příjemných barvách, s podlahovým vytápěním a možností zachování intimity při osobní hygieně. WC je vybaveno bidetem.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází 3. - 4. den.

Po císařském řezu žena obvykle odchází 5. - 6. den (den císařského řezu se nezapočítává).

Zvláštní služby

Porodnice nemá k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení a nemůže umožnit rodičkám pobyt s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí ) je v tomto záměru personálem podporována. Personál porodnice má zkušenosti s duševně nemocnými a lehce fyzicky hendikepovanými rodičkami.

V nemocnici/porodnici je dispozici psycholog.

Porodnice nespolupracuje s duchovními, jelikož tato služba není požadována od klientů.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat slovensky, rusky, anglicky, německy. V nemocnici existuje seznam pracovníků nemocnice, kteří jsou schopni tlumočit v různých jazycích.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientek. Naprostou samozřejmostí jsou dotazníky spokojenosti, dostupné na oddělení.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem. Od r. 1997 má titul „baby-friendly hospital". Odběr pupečníkové krve umožňuje - spolupracuje s CORD Blood centrem (EUROCORD-Slovakia)

Ceny za služby

Doprovod rodičky k porodu: 500Kč

Předporodní kurz pro rodičky a doprovod: 700Kč (včetně přítomnosti u porodu)

Statistiky

Počet porodů: 749 (v r. 2013)*

Míra císařských řezů: 26,0 % (v r. 2013)*

* zdroj dat: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015

Aktualizace medailonu

25. 11. 2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

 

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 14

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství