Aperio

Právní minimum v období před porodem, během a po porodu

Legislativní analýza Právní minimum v období před porodem, během a po porodu se věnuje v první řadě právům rodiček a novopečených rodičů. Můžete se seznámit se základními právy klientek. Těmi jsou zejména právo na informovaný souhlas se zákrokem, včetně poučení o povaze zákroku, rizicích a alternativách, dále rodičovská práva a povinnosti a práva rodičky v nemocnici. Najdete zde také informace ke zdravotnické dokumentace včetně příkladů.

Dále se analýza zabývá související problematikou profese dul. Dula ženě poskytuje emocionální podporu a potřebné informace během těhotenství, porodu a šestinedělí. Těžištěm její práce je nepřetržitá psychická i fyzická podpora ženy během porodu. Dula neposkytuje zdravotnické služby, není porodní asistentkou ani lékařem, nezasahuje do jejich kompetencí, ale spolupracuje s nimi, stejně jako s otcem a dalšími členy rodiny. Ačkoliv nejsou vyloučeny situace, kdy by byla pomoc či porada poskytnuta bezplatně, duly obecně poskytují své služby soustavně a za úplatu.

Dalším tématem analýzy jsou právní předpisy oboru porodní asistentky. Pokud jde o právní úpravu profese porodní asistentky, je třeba na úvod zmínit povinnosti, které členským státům EU ukládá evropské právo, konkrétně Směrnice Rady 80/155/EHS, jejímž cílem je v zásadě harmonizovat postup členských států EU při regulaci profese porodní asistentky v rámci jednotného trhu. Vnitrostátním (českým) právem je stanovena potřebná odborná způsobilost porodních asistentek, definice výkonu povolání, úprava činností, které mohou porodní asistentky s plnou kvalifikací vykonávat samostatně, včetně specifického výčtu těchto činností. V analýze je rozebrán současný, v mnoha ohledech nedostačující stav právní úpravy oboru porodní asistence v ČR, včetně jeho konkrétních dopadů v praxi. Na závěr je zařazena podrobná informace týkající se registrací zdravotnických zařízení porodních asistentek, především je popsán pojem nestátního zdravotnického zařízení a rozebrána současná praxe českých správních úřadů v této oblasti, včetně rozboru jejich konkrétních rozhodnutí.

Text vychází z právních norem platných a účinných v roce 2007.


 

Celý text si můžete do svého počítače stáhnout ve formátu PDF (velikost 1,5 MB) nebo ve formátu DOC (velikost 1,7 MB).

V případě aktuálních dotazů je Vám k dispozici naše bezplatná právní poradna pro rodiče.


Obsah analýzy:

 

 1. Práva klientek / rodiček
  • 1.1. Právo na informovaný souhlas se zákrokem
  • 1.2. Rodičovská práva a propouštění novorozenců do domácí péče
 2. Zdravotnická dokumentace
 3. Doprovod při porodu a právní regulace profese duly
 4. Porodní asistentky
  • 4.1. Právní úprava profese porodní asistentky
  • 4.2. Registrace zdravotnických zařízení porodních asistentek
  • 4.3. Úhrady za činnosti prováděné porodními asistentkami
  • 4.4. Právní odpovědnost porodní asistentky
  • 4.5. Seznam nejvýznamnějších právních předpisů souvisejících s porodní asistencí

Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství