Aperio

Babičky a dědečkové z Evropy na workshopu APERIO v Praze

Prarodiče z dvanácti evropských zemí se setkali na mezinárodním workshopu, který APERIO uspořádalo na přelomu května a června v Praze.

Proč prarodičovství, APERIO a tento rok? APERIO podporuje aktivní rodičovství, které zahrnuje i prarodičovství a tak jsem se rozhodli připravit pro prarodiče seminář, jaký se v naší zemi dosud nenabízel. K záměru oslovit prarodiče nás mimo jiné inspiroval i letošní Evropský rok aktivního stárnutí a mezigeneračního soužití.

„Představuji vám Patricka z Francie, bývalého univerzitního profesora, který má dva vnuky, a toto je Annie z Belgie, povoláním psycholožka, která má pět vnoučat." Takto byl zahájen vzájemnými rozhovory a představováním první večer týdenního workshopu, kde se sešlo osmnáct prarodičů z dvanácti států, v průměrném věku pětašedesát let, aby si vyměnili své prarodičovské zkušenosti a získali inspiraci i nové znalosti. Na základě přihlášek a motivačních dopisů byli vybráni z několika desítek zájemců a jejich účast byla financována z grantu evropského programu Grundtvig, zaměřeného na vzdělávání dospělých a celoživotní učení. Podmínkou k účasti byla mimo jiné schopnost komunikovat anglicky.

Dobrodružství prarodiče - přednáškaDopoledne prvního dne mluvili babičky a dědečkové (mezi nimiž byly i dva manželské páry) o tom, jak prožívají vlastní prarodičovství a jaké modely, problémy a úspěchy vnímají v této oblasti ve svém okolí. S lektorkou Evou Labusovou se pak zamýšleli nad otázkou, zda poskytují dnešní rodiče a společnost dětem všechno co potřebují, a jak k tomu mohou přispívat prarodiče. V interaktivním semináři byl zdůrazněn význam raného dětství i role prarodičů, účastníci také přemýšleli o vlastních potřebách i o potřebách svých vnoučat. Jedna z přítomných babiček ocenila přínos tohoto programu slovy: „Uvědomila jsem si, jaké jsou v dnešní společnosti nejčastější rozpory mezi potřebami dětí a tím, co skutečně od rodičů dostávají."

Dobrodružství prarodiče - sdílení zkušenostíOdpoledne hovořili účastníci s psycholožkou Olgou Marlin o vztahu mezi rodiči a prarodiči. Někteří pak komentovali, co jim to přineslo. „Bylo zajímavé vybavit si vzpomínky z dětství na mé prarodiče." „Uvědomil jsem si, jak změnit vztah k mému vlastnímu dítěti, které se stalo rodičem." „Podíval jsem se na svou minulost a díky té reflexi se pokusím v budoucnu přispívat ke zlepšování vztahů v rodině."

Večer v hotelu, kde se celá akce konala, zhlédli babičky a dědečkové skvělý český film Babí léto.

Druhý den byl věnován celodenní exkurzi v centru Elpida, které nabízí nejrůznější služby seniorům, od kurzů přes poradnu a časopis, až po pěvecký sbor složený ze seniorek a doprovázený rockovou kapelou Please The Trees. Tady se naši evropští dědečkové a babičky dozvěděli, co Elpida nabízí, vyzkoušeli si lekci počítačového kurzu a společně pak nasprejovali své tváře na zeď před Elpidou. Tím se zapojili do jejího street-artového projektu The Wall – 537 Faces. Z Elpidy do hotelu se navraceli minibusem přes centrum města, kde se od profesionálního průvodce dozvěděli to nejzajímavější z historie i současnosti Prahy.

Dobrodružství prarodiče - IT workshop 1 Dobrodružství prarodiče - IT workshop 2

Dobrodružství prarodiče - IT workshop 3 Dobrodružství prarodiče - graffiti happening 1

Dobrodružství prarodiče - graffiti happening 2 Dobrodružství prarodiče - graffiti happening 3

Dobrodružství prarodiče - graffiti happening 4Dobrodružství prarodiče - graffiti happening 5

 

Středeční ráno uvedl krátký koncert pozvaných dětí, připomínající blížící se Mezinárodní den dětí. Následný workshop s psycholožkou Simonou Hoskovcovou se zaměřil na vztahy v rodině v klidných i krizových obdobích. Diskutovalo se o tom, jak fungují současné rodiny, co podporuje dobré kontakty a vztahy a co je zhoršuje, jak odpovědnost za malé nebo starší členy rodiny souvisí s dostupnými službami péče. A také o tom, co je a není pro děti bezpečné a jak odlišně můžeme bezpečí vnímat. Lektorka pak rozvíjela téma krizových období rodin a možnou roli prarodičů v nich, přičemž příklady krizových situací přinášeli sami účastníci (rozvod, nemoc nebo úmrtí v rodině, ztráta zaměstnání, finanční krize, závislosti, apod.). Účastníci oceňovali zejména získané informace k tomu, jak si poradit v obtížných situacích, i vzájemné zkušenosti, které sdíleli.

Dobrodružství prarodiče - workshop s psycholožkou 1 Dobrodružství prarodiče - workshop s psycholožkou 2

 

Dobrodružství prarodiče - prezentace rodokmenů 1Čtvrteční program byl veden genealogem Ivo Štěpánkem a byl ve znamení tvorby vlastních rodokmenů. Účastníci nejprve vyslechli základní přednášku z oboru, kde se dozvěděli mnohé o historickém vývoji evropské rodiny, o rodech, generacích, rodinných archivech, jménech předků, o možných podobách rodokmenů i o užitečných internetových zdrojích. Poté dostali praktické rady k přípravě vlastního rodokmenu a začali tvořit. Na velké plochy papíru do připravených tabulek zapisovali informace o svých předcích, o sobě i o potomcích a nalepovali dovezené rodinné fotografie. V podvečer pak probíhala prezentace rodokmenů, které byly vyvěšeny na paravany a kdo chtěl, vyprávěl o své současné rodině, jejím životě a a jejích tradicích. Někteří sdíleli s ostatními životní příběh svého předka, kterého si váží, kterého si vybrali a jehož příběh předem doma zpracovali.

Dobrodružství prarodiče - tvorba rodokmenů 1 Dobrodružství prarodiče - tvorba rodokmenů  2

„Dívám se tu dneska na sebe jako na člena dlouhé řady předků a potomků našeho rodu a zamýšlím se nad tím celým rodem, kam patřím, kam patří moje vnoučata a jaká je naše rodinná historie. Vytvářel jsem takový rodokmen poprvé. Doma ho vyvěsím na zeď a budu si u něj povídat se svými vnoučaty. A všechny ty prezentace a příběhy z rodin ostatních byly fantastické," řekl poté  Raimo z Finska.

„Bylo skvělé vidět fakta, která už jsem znala, na jednom papíře. Najednou jsem objevila v našem rodě tolik zajímavých podobností," komentovala výsledek Kinga z Maďarska.

Dobrodružství prarodiče - tvorba rodokmenů 3 Dobrodružství prarodiče - prezentace rodokmenů 2

 

Poslední den celého workshopu zahájila lékařka Iva Holmerová dynamickou přednáškou o seniorech v dnešní společnosti, kde se dotýkala různých témat a iniciovala k nim živou diskusi – o aktivním stárnutí, soužití generací, mýtech o stáří, zdraví seniorů, seniorech v komunitě. Účastníci mimo jiné představovali seniorské, prarodičovské a mezigenerační iniciativy ve svých zemích. Dozvěděli jsme se, že někde pomáhají senioři dobrovolnicky v hospicech nebo pracují jako zdravotní klauni u dětí v nemocnicích, jinde pomáhají ve školách dětem s dyslexií nebo s dětmi dělají domácí úkoly, případně jsou ku pomoci dětem, aby mohly bezpečně přecházet na přechodech silnic. V některých zemích jsou Domy seniorů umístěné záměrně ve stejných budovách jako jesle, školky nebo dětské domovy, v mnoha zemích funguje adoptivní prarodičovství a leckde se nabízejí zajímavé programy v muzeích, galeriích a knihovnách, ať už pro seniory, nebo speciálně pro děti a prarodiče.

 

Dobrodružství prarodiče - oslava Dne dětí 3Při krátkém happeningu na oslavu Dne dětí napsali všichni účastníci na karty jména a věk svých vnoučat. Karty pak byly rozvěšeny na cihlovou zeď a spolu s dorty a písní jsme na dálku popřáli nejen těmto pětatřiceti evropským vnoučatům a vnučkám, ale všem dětem na světě mnoho zdraví a spokojené dětství.

 

 

 

 

Dobrodružství prarodiče - oslava Dne dětí 1 Dobrodružství prarodiče - oslava Dne dětí 2

 

Dobrodružství prarodiče - art workshop 1Poslední odpoledne bylo vskutku tvořivé. Dva zážitkové workshopy pod vedením akademické malířky a cvičitelky tai-ji Táni Svatošové přinesly pohyb, relaxaci, tvůrčí nadšení i spoustu legrace. „Vědomá stopa pohybu" je originální metodou lektorky a podporuje s využitím taiji rozvoj grafomotoriky u předškolních dětí. Všichni si zkusili nejen pohyby taiji, ale i malování na velké plochy papíru - prsty a vodou, školní houbou a nakonec velkými štětci. „Terra Incognita" byl terapeutický workshop s využitím keramické hlíny a mnoha symbolickými významy. Zúčastnění ve dvou skupinách modelovali, co by potřebovali k životu v imaginární zemi, poté své výtvory proměňovali za účelem společného soužití v takové zemi, vzájemně představovali a diskutovali o tom, co a proč kdo vytvořil a jak se v takovém uvažování a tvoření projevují odlišné generace. Na základě společné dohody nebylo konečné dílo vypáleno v keramické peci, ale bylo proměněno zpátky v hlínu, kterou mohou dál využívat pro své tvoření děti.

Dobrodružství prarodiče - art workshop 2 Dobrodružství prarodiče - art workshop 3

Dobrodružství prarodiče - art workshop 4 Dobrodružství prarodiče - art workshop 5

 

Při závěrečném večeru jsme povídali, hodnotili, děkovali, přáli a při tónech harmoniky a při zpěvu se pak loučili.

Babičky a dědečkové na našem workshopu byli skvělí. Nebáli se zkoušet neznámé, ochotně sdíleli své zkušenosti, úspěchy i obavy, naslouchali si navzájem a mnohé učili i nás, kteří program připravili. Seminární atmosféru oživovali neformálními vstupy – zpívali s harmonikou, tančili, nabízeli ochutnávky jídel ze svých zemí, učili se česky, povídali o svých městech, kulturách, tradicích. Říkají, že si odvezli nejen mnoho znalostí, dovedností a materiálů, ale i nová přátelství, která udržují i po skončení workshopu v dopisech, emailech, při sdílení fotografií, videí a plánování dalších setkání. Slibují také, že budou šířit myšlenky workshopu ve svých zemích.

„Byla to opravdu událost, která vás potká jednou za život. Jsem ráda, že jsem dostala šanci být na tomto workshopu a přemýšlet o prarodičovství tak, jak jsem o něm dříve nepřemýšlela – získala jsem jak informace, tak i dovednosti. Také jsem potkala skvělé lidi se stejným pohledem na život!" Maija, Finsko.


Blog španělské účastnice se spoustou krásných fotek z celého týdenního workshopu (ve španělštině).


Děkujeme všem účastníkům a účastnicím za jejich přínos k workshopu (Annie z Belgie, Claude a Patrick z Francie, Pasquale z Itálie, Mariana a Ivanka z Bulharska, Kostas z Řecka, Raimo, Maija a Marja-Leena z Finska, Vasilija ze Slovinska, Ramona ze Švédska, Rafael a Lola ze Španělska, Kinga z Maďarska, Janina z Polska, Olda z České republiky a Anna z ČR a Velké Británie).

Děkujeme všem lektorkám a lektorům za výborné přednášky a vedení diskusí, děkujeme organizaci Elpida za přípravu celého jednoho dne programu.

Děkujeme také dobrovolnicím a dobrovolníkům, bez jejichž pomoci bychom se neobešli (Adéla Rudá, Natálie Pivoňková, Denisa Krausová, Alžběta Labusová, Anna Frombergerová, Julie Kovaříková, Michal Stránský, Anna Stránská, Jiří Jiráček, Hugo Tichý, Věra Břicháčková).

Děkujeme týmu APERIO, který workshop připravoval a uskutečnil. (Za APERIO příprava a realizace: Lucie Suchochlebová Ryntová a Dagmar Ouřadová. Spolupráce: Eliška Kodyšová, Veronika Šindelářová, Lucie Staňová, Bára Černohorská, Markéta Tichá, Katka Boháčová.)

Za udělení grantu v rámci programu Grundtvig děkujeme Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy (NAEP).

Lifelong Learning Programme, Grundtvig - logo

 

 

 


APERIO využije získané zkušenosti z tohoto workshopu k nabízení nových vzdělávacích služeb i dalším prarodičům v České republice. Sledujte naše stránky, zveme vás k účasti!

Rychlé odkazy

 

Příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY, využijte je ve svůj prospěch - 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010
variabilní symbol 333

Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Kurzy pro rodiče

Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE.

Doporučujeme

DámePráci.cz

Poradí vám poradna APERIO a práci najdete s aplikací DámePráci.cz

Zkrácené úvazky

Donoři

Obsah sekce Rodina a práce je podpořen v rámci projektu Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OP LZZ