Aperio

Webová poradna pro rodiče

Bezplatná poradna pro budoucí rodiče, rodiče, rodiny, sólo rodiče, rodiče se zdravotním postižením, prarodiče. Partnerské a rodinné vztahy, výchova dětí, slaďování zaměstnání a rodinného života, rodinné právo, rodiče v zaměstnání - pracovněprávní problematika, znevýhodňující/diskriminující situace na trhu práce, hledání zaměstnání a příprava na výběrové řízení, dávky státní sociální podpory.

Zodpovídáme pouze dotazy spojené s rodičovstvím a mateřstvím.

Téma: Péče o dítě

19.11.2017

Dobrý den, s partnerkou jsme se rozhodli založit rodinu. Jde o rozhodnutí spíše z rozumu, protože partnerce je 38 a mě 47 a ani jeden děti nemáme. Partnerka původně děti nechtěla, ale rozhodla se že mi vyhoví, protože pro mě je potomek životním cílem. Máme ale ústní dohodu, že po ukončení kojení se partnerka vrátí zpět do práce a o dítě se budu pak starat já. Zároveň jsme domluvení že v případě že se rozejdeme, zůstane dítě u mě. Chtěl bych se tedy zeptat, zda jde taková domluva ošetřit písemně a zda zákon takovou dohodu vůbec umožňuje.
Děkuji.

Dobrý den,
samozřejmě, že něco takového lze sepsat i do písemné dohody. Jen je třeba mít na paměti, že taková dohoda bude fungovat jen do té doby, dokud ji obě smluvní strany budou ochotny dodržovat. Existuje samozřejmě i možnost nechat si takovou dohodu rovnou schválit soudně, ale domnívám se, že to není na pořadu dne. Otázkou je, kdo z Vás se chce takovou dohodou více "jistit" a o čem vlastně. Pokud se Vám narodí dítě, budete již stále rodiči společného dítěte. Je také třeba počítat s tím, že, co si nyní zejména budoucí maminka představuje, že by pro ni bylo ideální v otázce péče o dítě, může být po té, co bude mít miminko pár týdnů doma, úplně jinak.
Fakt, že chcete být s potomkem na rodičovské dovolené, je již zcela běžný a v pořádku, nikde není stanoveno, že by se o dítě musela starat matka, pokud chce pokračovat v práci. Jen si rozvrhněte, zda péči převezmete ještě v době případného čerpání peněžité pomoci v mateřství či až po jejím dočerpání (v naší poradně bylo již opravdu mnohokrát zpracováno téma čerpání peněžité pomoci v mateřství otcem), abyste zbytečně o dávku nepřišli.
Otázku svěření dítěte do péče po teoretickém rozchodu můžete vyřešit třeba hned po narození ideálně tak, že si necháte schválit dohodu u soudu. V takovém případě, byste měl dítě v péči oficiálně administrativně Vy, i když fakticky by bylo v péči společné a po rozchodu by se tato otázka nemusela řešit. Nicméně to neznamená, že kdyby vůbec někdy k rozchodu došlo a praktická otázka by se musela opravdu řešit, nepodala by matka návrh k soudu na změnu takového rozhodnutí. Život je zkrátka nepřetržitý vývoj a nejde stanovit něco na věčné časy. Ostatně svěření dítěte do péče znamená fakticky opravdu jen to, s kým dítě bezprostředně více bydlí, kdo mu dává jíst, dělá s ním úkoly a podobně. Rodičovská práva a povinnosti (rodičovská zodpovědnost) zůstává u obou rodičů stále stejně silná a na všech podstatných záležitostech týkajících se dítěte se stejně budete muset podílet společně.
Věřím, že tyto otázky jsou stejně pouze teoretické, protože budete do budoucna spokojená rodina a Vy skvěle pečující tatínek.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Vznik nároku na dovolenou, krácení dovolené

19.11.2017

Dobrý den,

Chtěla bych požádat o radu, protože naše účetní si není jistá..
V roce 2012 jsem porodila dceru (9/2012), mezi MD a RD jsem požádala o čerpání dovolené.
Na RD jsem měla být do 9/2015, nicméně jsem v 6/2015 porodila syna. Bohužel jsem zapomněla podat žádost o čerpání dovolené mezi MD a RD. Když jsem si na to vzpomněla, tak jsem si řekla, že si ji nechám k nové dovolené po nástupu do práce. Nyní jsem ale zjistila, že mi dovolená buďto úplně propadla nebo byla zkrácena.
Můžete mi prosím napsat, jak to přesně je a na kolik dovolené bych nyní měla mít nárok i v případě, pokud by byla zkrácena.
Myslím si ale, že toto je chyba na straně personálního / účetního oddělení firmy. Pokud ode mě dostali informaci o nové MD, měli mě dle mého informovat o nutnosti vyčerpání dovolené. Spousta lidí ani neví, že mají nárok na dovolenou za dobu čerpání MD.
Děkuji za pomoc
S pozdravem

Dobrý den,
v první řadě je nutno upozornit, že nejde o chybu na straně zaměstnavatele. Čerpání dovolené dle zákoníku práce určuje zaměstnavatel s jednou jedinou výjimkou a tou je právě dovolená mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou. Zaměstnavatel právě nesmí zaměstnankyni nařídit čerpání řádné dovolené v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou, takže když si zaměstnankyně zažádá o rodičovskou dovolenou, tak její čerpání vezme na vědomí a nařídit řádnou nesmí. Naopak, kdyby si zažádala nejprve o čerpání řádné dovolené, je to jediné období, kdy bez výjimky musí její žádosti vyhovět. Nicméně starat se o svá práva musí každý člověk sám, takže není povinností zaměstnavatele sdělovat, že na dovolenou vznikl nárok, sice někdy zaměstnavatel toto zaměstnanci sdělí (tedy spíše mu to sdělí hodná paní účetní například), ale není výjimkou, že to ani zaměstnavatel sám neví a dokonce je schopen tvrdit, že nárok nevznikl.
Nicméně se domnívám, že ve Vašem konkrétním případě zase k takové ztrátě nedošlo. Rozhodně neztrácíte nárok na dovolenou. Pokud Nárok na dovolenou Vám vznikl čerpáním mateřské dovolené v roce 2015. Vznikl Vám nárok na celou roční výměru, tento nárok nezmizí, ale "potáhne" se až do té doby, dokud neskončí Vaše rodičovská dovolená. Pak rovnou po jejím skončení musí zaměstnavatel nařídit její čerpání.
Neuvádíte konkrétně, kdy jste nastoupila na mateřskou dovolenou, ani kdy přesně Vám skončila. Krácení dovolené nastane, pokud zameškáte 100 a více pracovních dnů (směn) v kalendářním roce. Budou se Vám tedy sčítat všechny pracovní dny před nástupem na mateřskou dovolenou zameškané čerpáním rodičovské dovolené a všechny dny po jejím skončení zameškané čerpáním rodičovské dovolené u dalšího dítěte. Pokud tedy budeme vycházet z toho, že v roce 2015 jste mohla zameškat nejvíce 251 pracovních dnů a doba čerpání mateřské dovolené se považuje za výkon práce a tudíž jste cca 125 pracovních dnů z tohoto "odpracovala", mohla jste zameškat zhruba 126 pracovních dnů (záleží přesně na dnech, ve kterých jste čerpala mateřskou dovolenou). Dovolená Vám tudíž může být zkrácena maximálně o dvě dvanáctiny roční výměry. O jednu dvanáctinu bude zkrácena za prvních zameškaných 100 dnů a o další za každých ucelených zameškaných 21 dnů. Pokud tedy bude Vaše zameškaná doba 121 a více, půjde o zkrácení o dvě dvanáctiny.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Práce při rodičovské dovolené

19.11.2017

Dobrý den,
jsem otec dítěte, se kterým je manželka na rodičovské dovolené a pobírá příspěvek, návrat do práce neplánuje. Já pracuji na hlavní pracovní poměr (zaměstnavatel A), ale nastupuji na dva roky na rodičovskou dovolenou souběžně s manželkou. Během této doby budu pomáhat ženě a zároveň bych chtěl také nějakou dobu pracovat, ale u jiného zaměstnavatele (zaměstnavatel B).

Je pro otce možné po dobu RD pracovat i na HPP jinde, než u původního zaměstnavatele? Pokud by šlo o HPP, vím o podmínce jiného předmětu činnosti - stačí, pokud obě firmy A a B nejsou konkurenty? Nebo nesmí mít ani stejný předmět činnosti, např. "výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" i když podnikají v jiných oblastech a nijak si nekonkurují?

Z pohledu daní je to potom tak, že i když nastoupím do jiného HPP, tak SP a ZP by za mě po dobu rodičovské dál platil stát? Musím v takovém případě něco oznamovat jednomu ze zaměstnavatelů (A nebo B), nebo pro ně se nic nemění a tato skutečnost pro ně není podstatná?

Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,
zákoník práce nyní nerozlišuje pojmy jako hlavní a vedlejší pracovní poměr a zároveň nijak nezakazuje mít uzavřeno několik pracovních smluv pro různé zaměstnavatele, jen je zaměstnanec povinen plnit své závazky z těchto smluv. Jestliže ale u jednoho zaměstnavatele budete čerpat rodičovskou dovolenou, nemusíte zde chodit do práce a můžete tak být schopen plnit závazky u nějakého jiného. Původnímu zaměstnavateli ani není třeba tuto skutečnost oznámit, konflikt se zákoníkem práce v otázce povinností zaměstnance by mohl nastat pouze v případě, že byste chtěl vykonávat výdělečnou činnost, která by byla shodná s hlavním předmětem činnosti Vašeho zaměstnavatele. V takovém případě byste k výkonu takové výdělečné činnosti potřeboval souhlas svého zaměstnavatele. Není ale podstatné, jaké jsou předměty činnosti zaměstnavatelů A a B, ale to, co byste dělal konkrétně Vy. Extrémně zjednodušeně si to lze představit takto: Pracujete jako účetní u výrobce cukrovinek. Chcete jít pracovat jako účetní u jiného výrobce cukrovinek. V tomto případě konflikt nenastává, protože Vaší výdělečnou činností bude účetní činnost, souhlas nepotřebujete. Nicméně souhlas byste potřeboval, kdybyste sám (například jako OSVČ) chtěl při zachování původního pracovního poměru vyrábět cukroví, případně také, kdybyste pro jiného zaměstnavatele nastoupil jako cukrář. Je ovšem nutno vědět, že porušení této povinnosti zákoníku práce definitivně stejně může rozhodnout až soud v případném sporu. Další věcí, kterou je třeba prověřit, je Vaše pracovní smlouva, zda v ní není sjednána konkurenční doložka (samozřejmě legálně sjednána). Domnívá se tedy, že pokud je Vaše konkrétní činnost odlišná od předmětu podnikání zaměstnavatele, tak mu o své druhé práci vůbec nemusíte ani nic sdělovat.
Budete muset pouze u svého nového zaměstnavatele sdělit skutečnost, že máte jinde trvající pracovní poměr, protože nebudete schopen odevzdat personalistovi potvrzení o zaměstnání (dříve "zápočtový list"), protože to se vystavuje až po skončení pracovního poměru. Stejně tak můžete mít jen u jednoho ze zaměstnavatelů podepsáno prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, takže u druhého se Vám bude daň strhávat v zálohách a k definitivnímu přepočítání daní dojde až po ukončení kalendářního roku v daňovém přiznání, které si budete pravděpodobně sám podávat. Teprve v tomto daňovém přiznání dojde k odečtu daňové slevy na poplatníka, na vyživované dítě a případně na vyživovanou manželku.
Pojistné na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění se odvádí tam, kde vzniká příjem, takže to budete mít odvedeno standardně z příjmu jako u každého jiného zaměstnání. Je možné, aby bylo za poplatníka odváděno částečně jako za státního pojištěnce a částečně z jeho příjmu. Toto je ale starost zaměstnavatele, to bude zpracovávat a odvádět z Vaší mzdy on.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Více činností pro jednoho zaměstnavatele

19.11.2017

Dobrý den,

jsem na rodičovské dovolené. U zaměstnavatele mám smlouvu na dobu neurčitou a plánuji pro něj pracovat na DPČ (stejný výkon práce jako před nástupem na mateřskou) a také na živnostenský list (práce jiná, než kterou jsem doposud vykonávala). Chtěla jsem se zeptat, zdali souběh těchto dvou prací pro stejného zaměstnavatele nevadí a zdali nebude ohrožen rodičovský příspěvek?
Moc Vám děkuji.

Dobrý den,
s čerpáním rodičovského příspěvku Vaše pracovní aktivity vlastně nijak nesouvisí, jediné, co nesmíte, je nechat dítě v předškolním nebo obdobném zařízení na dobu delší než stanovuje zákon (u dítěte do 2 let je to 46 hodin měsíčně, u staršího dítěte se již docházka nesleduje). Problém je ve Vaší plánované DPČ. Vy nemůžete mít u zaměstnavatele uzavřené dvě smlouvy se stejným předmětem činnosti, což byste měla v pracovní smlouvě a v DPČ. Buď by musela DPČ být uzavřena na jiný druh práce a nebo pracujte ve svém pracovním poměru pouze s nějakou vzájemně dohodnutou změnou pracovní smlouvy (velikost úvazku, místo výkonu práce apod.). Čerpání rodičovské dovolené totiž není podmínkou čerpání rodičovského příspěvku, ten můžete dostávat i když Vaše práce bude normálně pokračovat. Pokud plánujete ještě k tomu mít samostatnou výdělečnou činnost vedlejší, pak nevidím problém.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: přivýdělek na rodičovské dovolené

19.11.2017

Dobrý den,

v současné době jsem na rodičovské dovolené s půlročním dítětem a pobírám rodičovský příspěvek. Můj stávající zaměstnavatel, u kterého mám smlouvu na dobu neurčitou, mi nabídl přivýdělek. Rád by se mnou uzavřel další smlouvu na jinou činnost, HPP, na zkrácený úvazek. Je možné v mé situaci takovou smlouvu podepsat?

Velmi děkuji za odpověď.

Dobrý den,

v době rodičovské dovolené můžete uzavřít další pracovní poměr i některou dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr za níže uvedených podmínek. Jestliže jste na rodičovské dovolené, pak můžete pro svého zaměstnavatele pracovat pouze na jiný druh práce, než jste pracovala před nástupem na mateřskou dovolenou. Zákoník práce totiž nepřipouští u téhož zaměstnavatele výkon prací stejného druhu na základě jiného pracovněprávního vztahu (§ 34b odst. 2 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění). Takže, pokud se jedná o jinou práci na jinou smlouvu, pak další práci pro zaměstnavatele vykonávat můžete.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Zápis rodičovství na matrice

18.11.2017

Dobry den,chtela bych se zeptat cekam miminko,ale ziju s pritelkyni je mozne na matrice zapsat na misto otce svoji pritelkyni?Nebo je to u nas v CR nemozne?Dekuji za odpoved...

Dobrý den,
Český právní řád neumožňuje zapsat narozenému dítěti do rodného listu dvě matky nebo dva otce. Dosud také není umožněno adoptovat dítě druhého z partnerů, i když takové návrhy na změnu zákona již dlouho jsou prostřednictvím legislativního procesu diskutovány. V nedávné době rozhodl Ústavní soud o jednom individuálním případu, kdy bylo odmítnuto soudem nižšího stupně zapsat dítěti do rodného listu dva otce, ale zde šlo o specifický příklad, kdy partneři ve státě, ve kterém je toto umožněno, vychovávali dvě děti, byli zapsáni oba do jejich rodného listu a protože jeden z otců byl státním příslušníkem ČR, tím pádem po něm děti měli také české občanství, snažil se domoci vydání českého rodného listu. Do toho však byl zapsán sám jako otec a kolonka druhá zůstala prázdná. Během několika soudních řízení bylo rozhodnuto o nutnosti akceptovat rodný list dítěte tak, jak byl vydán v druhém státě. Nicméně ani to zatím nepovede k situaci, ve které by bylo možno zapsat Vašemu dítěti do rodného listu dvě matky.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Styk dítěte s otcem

18.11.2017

Dobry den
chci se zeptat s byvalou partnerkou mame syna ktery se narodil 22.3.2015 a asi od pul roku jeho veku spolu nezijeme. Matka neustale brani v kontaktu a bojuje za to abych ze synem byl. Soucasna situace je takova ze jsem s nim liche patky od 14:30 do 18:30 a v zimnim case od 14:30 do 18:00 a sude soboty od 10:00 do 18:00. chtel bych moc byt s fandou uz i pres noc a o vanocich nebo silvestru. Dal jsem zadost na soud protoze s matkou neni rec a nereaguje na moje zadosti a k soudu jsem dal ze bych chtel viend jednou za 14 dni a poresit i prazdniny a vanocei sivestra ale u soudu me bylo receno ze si pro syna nejezdim pravidelne a ze pokud chci nejake soudni rozhodnuti tak me da to co uz mame v dohode ty casy a navic jakmile to vyda soudnim rozhodnutim a ja si neprijdu tak me bude pokutovat ze nejezdim a nezajima ji to ze jsem pracovne pryc ze jedine co me omluvi je lekar a tak at si rozmyslim co chci. Tim padem jsem byl nucen zadost na to ze chcy ze synem byt dele musel stahnout a uz nevim jak dal :( Po soude jsem voal na socialku a tam me rekla ze me nema jak pomoct v tom abych byl ze synem a at si to dam zase klidne na soud a zazadam treba o zmenu soudkyne. A tim rozhovor se socialkou byl u konce :( prosil jsem matku kolikrat ze mam dovolenou a ze ona jezdi pracovat do prahy kazdy tyden a ze bych byl rad s fandou nez aby ho dala do jesli ale moje zadosti uplne ignorovala a ignoruje cokoli ja chci nejak zmenit :( Asi jedina moznost je nasetrit na nejake super pravniky a zkusi to s nima a nebo to vzdat byt s fandou jen ty vymezene hodiny ktere jsou strasne malo :( a doufat ze az bude moct on sam si rict kde a jak dlouho chce byt ze on sam rekne ze chce byt s tatou dele....ale to je myslim az v deseti nebo jedenacti letech veku :( ach jo nevim co mam delat:( Jen jeste k tomu ze pokazde nejezdim pro syna ... jsem vojak a casto jsem na cviceni mimo domov, ale dam vzdy dopredu vedet matce a treba ji i prosim ze mam volno pred cvicenim jestli muzu byt ze synemm ale take marne :( Mate nejakou radu prosim?

Dobrý den,
ačkoliv jsou Vámi uváděná vyjádření soudkyně velmi sporná a podle mého názoru nepravdivá (nebyl byste pokutován za to, že jste nevyužil svého práva na styk se synem ze služebních důvodů), tak je nutno přiznat, že u rodičů, kteří v zaměstnání nemají pravidelný režim, je tento postup většinou uplatňován. Obvykle soud nechává styk s dítětem na okamžité dohodě rodičů, protože při stanovení pevných dní, které není možno využit, nic nenutí druhého rodiče, aby poskytl nějaký náhradní termín. Samozřejmě, že do budoucna nic nebrání tomu, abyste opět navrhoval změnu styku s dítětem, které bude starší a budete o něj moci pečovat i na delší dobu. Nyní však vidím jako aktuálně nejvíce průchozí řešení v dohodě s matkou, nejlépe za pomoci nějaké mediační služby nebo alespoň za účasti OSPODu.
Neuvádíte z jakého jste kraje či města, mohli byste se v budoucnu setkat i s postupem soudu, který je poněkud odlišný od dosud zaběhlé praxe. Někteří soudci již začali postupovat ve sporech o děti dle cochemské praxe, která se zaměřuje přísně na zájem dítěte a na specializované postupy všech zúčastněných, aby děti byly rozvodem rodičů zasaženy co možná nejméně a dopadlo to pro ně nejlépe jak lze. Informace můžete čerpat zejména na stránce http://cochem.cz/, i kdyby soud podle této praxe dosud nepostupoval, naleznete zde mnoho inspirativních informaci, jak co nejméně zatěžujícím způsobem vyřešit otázky společných dětí. Na stránce http://www.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=163&o=153&k=6632&d=353259 můžete nalézt tzv. rodičovský plán, který má rozcházejícím se rodičům pomoci uzavřít dohodu a vyhnout se tak spornému řízení, válce, která nebude ku prospěchu vůbec nikomu.
Domnívám se, že nejvíce pomůže, aby i matka pročetla všechny možné dostupné informace o této iniciativě, protože to obvykle má lepší dopad na případnou budoucí dohodu o dítěti, než silový soudní spor, byť s účastí drahého a schopného právníka se specializací na rodinné právo.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Výživné a péče o dítě

18.11.2017

Dobrý den, jsem zoufalá, děti (15 let syn, 17 dcera)mám ve své péči. Doteď mi otec platil 1500,- na jedno dítě. Dětem jsem nikdy nebránila být u otce, jezdí k němu jak oni chtějí. Ani soudem jsme neměli určeno kdy budou u mě a kdy u otce. Je to 8let co mi platí ( občas ani nezaplatil), požádala jsem o zvýšení výživného a rok zpětně na dceru protože již rok je na stř.škole a náklady se stále zvyšují. Dcera mě úplně odsoudila za to že chci po jejich otci tolik peněz a že bude bydlet u svého otce a on že prý bude žádat do své péče. Dcera mě úplně odsoudila že jsem jí i jejímu otci zničila život a jeho přítelkyni taky protože čekají dítě. Vždy jsem dětem vše platila a snažila se a jejich otce nikdy nezajímalo zda na to mám. Hrozně moc se bojím že o ní přijdu. Prosim co mam dělat? ?? Děkuji moc za radu.

Dobrý den,
děkuji za Vaší zprávu, jsem ráda, že jste se obrátila na Aperio. Rozumím tomu, jak Vás reakce dcery a její vnímání celé situace zaskočilo, přestože se oprávněně snažíte zajistit finanční zabezpečení svých dětí, kdy spolu s jejich věkem stoupají také nároky na pokrytí jejich potřeb. Když se na to podívám z úhlu pohledu slečny, která dospívá, tak její reakce může být odrazem toho, že v tomto věku se sice mnohdy dospívající vidí již jako dospělí, o to více ale mohou překvapit svými pevnými názory a rezolutními stanovisky. Takové černobílé vidění světa bývá obranou proti nejistotě, kterou v sobě mladý člověk může pocítit, pokud se věci nebo vztahy kolem něho mění. Je to asi poněkud kostrbaté vysvětlení, ale opravdu to bývá tak, že jsou mladí lidé velmi pevní v názorech, které dokonce mohou obrátit proti svým nejbližším. V tuto chvíli je spíše na místě zkusit to těžké - být trpělivá a ustát odmítavé přesvědčení dcery. Určitě je důležité dceru pochopit právě z jejího úhlu pohledu, nicméně stále platí, že finanční zabezpečení rodiny máte na starosti Vy. Možná zkuste s dcerou strávit volný čas a chvíli se užít jen tak, pokud na to bude prostor, je téma nekonfliktně otevřít a vysvětlit ji právě své povinnosti a svou roli v této situaci.

Šárka Faltová

Níže přikládáme také právní rozbor Vaší situace:

V návaznosti na to, co k věci napsala kolegyně psycholožka, navrhuji s dcerou, která je téměř dospělá, při rozhovoru otevřít již tedy dospělé téma. Dcera by měla vědět, jak to v otázce výživného na nezaopatřené děti obvykle chodí. Obvyklé schéma stanovení výše výživného vychází z rozdělení příjmu povinného rodiče na tolik dílů, kolik má vyživovacích podílů včetně sebe. Pokud tedy otec dětí (zatím) má pouze dvě vyživovací povinnosti, mělo by výživné vycházet primárně zhruba z jedné třetiny jeho příjmu na každé dítě, která bude upravena dle věku dětí a dle jejich odůvodněných potřeb. Posuzuje se také celková životní úroveň a hmotná situace povinného rodiče, která se samozřejmě zvyšuje v situaci, kdy v domácnosti jsou dospělí dva s dvěma příjmy. Po narození dítěte samozřejmě otci vznikne další vyživovací povinnost k dítěti a také k jeho matce.
Dcera by měla vědět, že standardem je zvyšování výživného každé tři roky, protože to přibližně odpovídá zvyšujícím se potřebám dětí na výživu a výchovu. Také je důležité, aby si takto velká dcera uvědomila, že výživné lze žádat až tři roky zpětně a že tedy Váš postup je vůči povinnému otci velmi benevolentní a že jste sama musela svými silami dorovnávat životní úroveň svých dětí, aby netrpěly nedostatkem.

Můžete s dcerou probrat situaci, kdy nebudete proti, že by (byť jen na zkoušku) šla bydlet ke svému otci. Není nutno hned soudně měnit rozsudek o svěření do péče, protože tento nabytím její zletilosti stejně pozbude významu. Proberte v klidu s dcerou, ať si tedy tuto situaci naplánuje a udělá si sama představu, jak to celé bude fungovat. Ať si uvědomí, že bude-li v péči otce, bude fér, abyste Vy k jeho rukám na svou 17 let starou dceru platila stejné výživné jako on dosud a zbytek nákladů bude muset platit on. Je samozřejmé, že mít dítě v péči je zpravidla nákladnější než na dítě platit soudem stanovené obvykle velmi nízké výživné, tak pokud mají se svým otcem pocit, že je to řešení, které oba chtějí, pak to můžete všichni zkusit. Nedomnívám se, že byste tímto postupem svou dceru ztratila, můj osobní názor je, že jí to tatínek velmi rychle vysvětlí sám, protože zjistí, že je to pro něho velmi náročné nejen finančně ale také organizačně.
Po dosažení zletilosti dcera nebude již v péči ani jednoho z Vás, nicméně vyživovací povinnost k ní z důvodu studia bude samozřejmě pokračovat. Případné vymáhání výživného si ale zletilá dcera bude muset zajistit již sama.

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Další dotazy >>

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Vyzkoušeli jsme

 Nežehlící košile

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska

Staňte se mentorkou


...další APERIO kurzy pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.