Aperio

Webová poradna pro rodiče

Bezplatná poradna pro budoucí rodiče, rodiče, rodiny, sólo rodiče, rodiče se zdravotním postižením, prarodiče. Partnerské a rodinné vztahy, výchova dětí, slaďování zaměstnání a rodinného života, rodinné právo, rodiče v zaměstnání - pracovněprávní problematika, znevýhodňující/diskriminující situace na trhu práce, hledání zaměstnání a příprava na výběrové řízení, dávky státní sociální podpory.

Z kapacitních a finančních důvodů Vás prosíme, abyste hledali informace nejprve v již zodpovězených dotazech, nebo v publikaci Nebojujte se zákony.

Zodpovídáme přednostně dotazy mimopražských tazatelů, kteří se nachází v sociálně tíživé situaci.

Počet dotazů, které dnes ještě můžeme přijmout: 2

Téma: Adopce a peněžitá pomoc v mateřství

27.05.2017

Dobrý den chtěla bych se zeptat,když dávám dítě do přímé adopce,kdy musím ukončit mateřskou jestli až,když proběhne soud po 3 měsících?A kdy může pobírat mateřskou adoptivní matka?Můžeme pobírat peněžitou pomoc v mateřství obě současně? Děkuji za odpověď

Dobrý den.
U pojištěnky, která porodila, nesmí být podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství kratší než 14 týdnů a nesmí skončit před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu (§ 35 odst. 1 zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenské pojištění, v platném znění). Z uvedeného vyplývá, že musíte vyčerpat peněžitou pomoc v mateřství alespoň v tomto rozsahu.
Adoptivní matka bude mít za splnění zákonem stanovených podmínek nárok na peněžitou pomoc v mateřství na základě ustanovení § 32 odst. 2 písm. b) cit předpisu jako pojištěnec, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Za takové rozhodnutí se považuje:
a) rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jiné osoby,
b) rozhodnutí soudu o osvojení dítěte,
c) rozhodnutí soudu o předání dítěte do péče budoucího osvojitele,
d) rozhodnutí soudu o předání dítěte osvojiteli do péče před osvojením,
e) jmenování fyzické osoby poručníkem dítěte,
f) rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče a do pěstounské péče na přechodnou dobu,
g) rozhodnutí soudu o svěření dítěte do předpěstounské péče zájemci o pěstounskou péči,
h) rozhodnutí soudu o nařízení předběžného opatření o péči o dítě,
i) podání návrhu soudu na zahájení soudního řízení o ustanovení fyzické osoby poručníkem dítěte, jestliže tato osoba o dítě osobně pečuje a nemá k němu vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá toto soudní řízení.
Peněžitá pomoc v mateřství se neposkytuje za dobu, po kterou pojištěnka nepečuje o narozené dítě, a dítě bylo z tohoto důvodu svěřeno do péče nahrazující péči rodičů (§ 36 odst. 1 písm. d) cit. předpisu), tj. v době, kdy bude dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů, o dítě bude pečovat adoptivní matka, které bude vyplácena peněžitá pomoc v mateřství, Vám peněžitá pomoc v mateřství vyplácena nebude.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Téma: Pracovní poměr na dobu určitou - peněžitá pomoc v mateřství při narození 2. dítěte

26.05.2017

Dobrý večer,
měla bych velkou prosbu o Vaši radu. Přemýšlíme s manželem o druhém dítěti. Našemu prvnímu synovi budou 8. srpna 2 roky. Chcem se zkusit snažit o druhé ted od léta. Rodičovský příspěvěk na první mi končí v květnu 2018. Má otázka zní, když mi skončí rodičovský příspěvek na první dítě nebudu pak už nic pobírat tudíš budu bez příjmu? Co když bych v té době byla znovu těhotná a nemohla jít do práce? Měla jsem pracovní smlouvu právě na dobu určitou a nevím, jak to v tomhle případě je. Jestli bych šla znovu na nemocenskou do porodu druhého dítěte pak přešla na mateřskou a následně rodičovský příspěvek? Nebo mám jít do práce na rok a pak se snažit o druhé?

Děkuji moc za odpověd´. S pozdravem

Dobrý den.
Vzhledem k tomu, že Váš pracovní poměr byl uzavřen na dobu určitou, která již uplynula, nejste v současné době účastna nemocenského pojištění. V případě pracovní neschopnosti, Vám nebude náležet nemocenské, v případě těhotenství nebudete mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství. V souvislosti s péči o druhé dítě Vám bude náležet rodičovský příspěvek, a to poprvé za měsíc, ve kterém se dítě narodí.
V době těhotenství Vám nebude náležet žádná speciální dávka; v závislosti na výši příjmů Vaší rodiny můžete splnit podmínky vzniku nároku na některou z dávek státní sociální podpory, např. přídavek na dítě nebo příspěvek na bydlení; pro bližší informace můžete např. využít aplikaci sociální poradce na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - http://portal.mpsv.cz/soc/poradce.
Pokud byste nastoupila do zaměstnání, pak by Vám vznikla účast na nemocenském pojištění a při vzniku pracovní neschopnosti byste od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti měla nárok na nemocenské. Při splnění podmínky doby účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství Vám vznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Do doby účasti na nemocenském pojištění se započítává doba trvání pracovního poměru, včetně pracovní neschopnosti a doba trvání předchozího pracovního poměru v uvedené lhůtě, včetně mateřské a rodičovské dovolené; nikoli však péče o dítě, po skončení pracovního poměru. Výše dávky se bude odvíjet od příjmů dosahovaných v posledním zaměstnání. Pokud nesplníte potřebnou dobu účasti na nemocenském pojištění, nevznikne Vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství, ale v souvislosti s těhotenstvím a péčí o narozené dítě Vám bude náležet tzv. nemocenské v souvislosti s porodem od počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu do konce 6. týdne po porodu.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Téma: Práce při MD

25.05.2017

Dobrý den, pracuji jako zdravotník nelékař s prac. smlouvou na dobu neurčitou. Budu nastupovat na MD. Avšak měla bych u stejného zaměstanavatele zůstat z důvodu zajištění odborné garance zdravotnického zařízení. Jakým způsobem (typem smlouvy) vyřešit tuto situaci, pokud chci zůstat na MD + RD? A odkdy mi tak může zaměstavatel vyplácet odměnu - je to až po ukončení MD? Děkuji

Dobrý den,
aby jste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství, nesmíte vykonávat tu výdělečnou činnost, z jejíhož nemocenského pojištění Vám dávka bude vyplácena. Jestliže se spolu se zaměstnavatelem chcete domluvit na spolupráci i o tuto dobu, může práci vykonávat na základě dohody o pracovní činnosti nebo na základě dohody o provedení práce. Protože půjde o smlouvu se stejným zaměstnavatelem, musí být tato dohoda uzavřena na jiný druh práce, než máte uvedeno v pracovní smlouvě (co pak budete fakticky vykonávat je samozřejmě věc jiná). Po skončení čerpání peněžité pomoci v mateřství můžete nadále pracovat na základě své pracovní smlouvy. Abyste mohla čerpat rodičovský příspěvek, nemusíte čerpat rodičovskou dovolenou, můžete tedy pracovat v režimu, který si se zaměstnavatelem dohodnete, stačí jen příslušným způsobem upravit pracovní smlouvu. A nebo můžete i nadále pracovat na základě některé z dohod uzavřených mimo pracovní poměr.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Téma: Zrušení otcovství

25.05.2017

Dobrý den,
mám dotaz , má 19letá dcera má přítele(25let), který před třemi lety bez uvážení podepsal uznání otcovství dítěti své bývalé přítelkyně, které prokazatelně není jeho, v době početí již spolu nechodili. Dohodli se že je to pouze formalita, aby dítě mělo někoho v rodném listě, i bývalá přítelkyně si je vědoma že otcem dítěte není a žádné alimenty po něm nikdy nevyžadovala. Nyní ale chlapec potřebuje do oddlužení doklad že jsou alimenty placeny a bývalá přítelkyně mu toto chce podepsat jen když jí zaplatí alespoň rok, vydírá.
Je možné nějak zrušit otcovství? Chlapec nikdy dítě neviděl, nestýká se s ním ani s jeho matkou a stýkat nebude. Otcovství bylo podepsáno za podivných okolností, chlapec byl v tu dobu léta bezdomovcem, zcela bez prostředků, bylo mu jedno co podepisuje, možná byl i pod vlivem drog nebo opilý. Nyní se chce znovu postavit na nohy, dělá autoškolu, pracuje, vyřizuje se insolvence, je bez návykových látek. Alimenty na dítě které není jeho a nikdy ho neviděl zasáhnou velmi negativně do jeho života i do života mé dcery, žádné vyšší příjmy se u nich nedají předpokládat, chlapec má pouze základní vzdělání a dcera invaliditu 3.st. Těžko si mohou pořídit nějaký společný majetek (dítě jako případný dědic,apod) nehledě na nyní komplikovanou insolvenci, případně může chlapec přijít i o řidičák který potřebuje aby se dostal do práce.
Je možné zrušit toto otcovství? Dítěti jsou 3 roky, DNA by prokázala že otcem není. Děkuji.

Doplnění:
Dobrý den, měla bych ještě jeden dotaz ohledně přítele mé dcery, který byl 6let bezdomovcem. Jeho matka ho vyhodila z domova několik měsíců před jeho 18tými narozeninami, tj. jako nezletilého, může se jednat o trestný čin? Alimenty na něj v tu dobu ještě pobírala, nechávala si je pro sebe. Chlapec zůstal na ulici zcela bez prostředků, pár měsíců před závěrečnými zkouškami, tj. nedodělal ani učební obor, přitom se učil dobře. Následky jednání matky si ponese po celý život, má pouze základní vzdělání, zdravotní i psychické problémy spojené s dlouhodobým pobytem na ulici, několik exekucí. Domnívám se že matka porušila svou vyživovací povinnost vůči dítěti které nebylo schopno se samo o sebe postarat. Je možné ji po 6ti letech nějak za toto žalovat? Děkuji

Dobrý den,
občanský zákoník stanoví, že u nesezdaných rodičů se má za to, že otcem je muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením matky a tohoto muže. Takto lze určit otcovství i k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato. Prohlášení se činí osobně před soudem nebo před matričním úřadem. Nezletilý, který není plně svéprávný, činí prohlášení vždy před soudem. Toliko tedy k postupu, jak se "podepisuje" uznání otcovství, minimálně muselo dojít k uznání otcovství na matrice.
Dále občanský zákoník stanoví, že muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může otcovství k dítěti popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte. Může tak učinit do šesti měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno; dojde-li k určení otcovství před narozením dítěte, neskončí lhůta dříve než šest měsíců po jeho narození. Ono vyloučení možnosti býti otcem samozřejmě může znamenat, že testy DNA by jeho biologické otcovství vyloučilo, ve Vámi popsaném případě však došlo již k marnému uplynutí popěrné lhůty. Nastupuje tedy poslední možnost a to využití ustanovení § 793 občanského zákoníku, které uvádí, že vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva, může soud i bez návrhu zahájit řízení o popření otcovství, bylo-li otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale otec dítěte takto určený nemůže být jeho otcem. Soud zpravidla současně pozastaví výkon rodičovské odpovědnosti. Je tedy na místě pokusit se podat žalobu na popření otcovství s odůvodněním, které by odpovídalo právě § 793. Bylo by vhodné být zastoupen někým, kdo má v této věci zkušenosti.
K Vaší druhé otázce se vztahuje § 201 trestního zákoníku:

§ 201 Ohrožování výchovy dítěte
(1) Kdo, byť i z nedbalosti, ohrozí rozumový, citový nebo mravní vývoj dítěte tím, že
a) svádí ho k zahálčivému nebo nemravnému životu,
b) umožní mu vést zahálčivý nebo nemravný život,
c) umožní mu opatřovat pro sebe nebo pro jiného prostředky trestnou činností nebo jiným zavrženíhodným způsobem, nebo
d) závažným způsobem poruší svou povinnost o ně pečovat nebo jinou svou důležitou povinnost vyplývající z rodičovské zodpovědnosti,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Kdo umožní, byť i z nedbalosti, dítěti hru na výherním hracím přístroji, který je vybaven technickým zařízením, které ovlivňuje výsledek hry a které poskytuje možnost peněžité výhry, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ze zavrženíhodné pohnutky,
b) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu,
c) spáchá-li takový čin opětovně, nebo
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

Podle případných okolností případu by mohlo jít o trestný čin, za který by mohl být udělen trest až dvě léta či až pět let. Od výše trestu se po té odvíjí také doba, za kterou se takový trestný čin promlčí. Pokud by byl tento trestný čin kvalifikován dle odstavce 1) byl by již po třech letech promlčen. Pokud by byl kvalifikován dle odstavce 3, je promlčecí lhůta desetiletá.
Jiná věc je, že matka neoprávněně přijala výživné na dítě, které fakticky nevyživovala a nestarala se o něj. Nicméně i zde existuje obecná tříletá promlčecí lhůta pro uplatnění nároku na vydání takového obohacení.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Téma: U dohod nelze překážku v práci uplatnit

25.05.2017

Dobrý den, pracuji od září 2016 na DPČ (úvazek 18,75h týdně). Dělám administrativní práce, které nevyžadují pravidelnou pracovní dobu, do práce dochází různě, obvykle 3 dny v týdnu. Mám u tohoto typu pracovní smlouvy nárok na placené volno za bezpříspěvkové dárcovství krve? Předem děkuji za odpověď. S pozdravem.

Dobrý den.
Ne, nemáte nárok pracovní volno s náhradou mzdy. Dárcovství krve je dle zákoníku práce jiný úkon v obecném zájmu, tedy překážka v práci na straně zaměstnance, kterou však u dohod konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, nelze uplatnit.
Právní předpis:
§ 77, § 203 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Další dotazy >>

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

NOVÉ ŠANCE

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.


Nové služby

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nové šance

Otevřená registrace, počet míst omezen

Řešíte mateřskou, nástup do práce,
rozvod, podnikání nebo jiné?

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Podpora pro sólo rodiče

Na stránkách
www.saminadeti.cz najdete užitečné tipy, odkazy, rady ad. saminadeti.cz

APERIO kurzy pro rodiče

VÍCE O KURZECH ZDE

Užitečné:

Nebojte se přihlásit o to, co patří vašim dětem

vasevyzivne.cz

Pomoc obětem domácího a sexuálního násilí

vasevyzivne.cz

Kalkulačky MPSV

Výpočet dávek v roce 2016
nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Výpočet výše náhrady mzdy v roce 2016
v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO? - podpořte nás


Prosíme, přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete
na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

logo MPSV logo MHMP

DámePráci.cz - link do aplikace

Líbí se vám nový web?

Naše webové stránky prošly rekonstrukcí. Vyplněním krátkého formuláře nám velmi pomůžete.
Budeme rádi za Vaše postřehy a připomínky.
APERIO