Aperio

Webová poradna pro rodiče

Bezplatná poradna pro budoucí rodiče, rodiče, rodiny, sólo rodiče, rodiče se zdravotním postižením, prarodiče. Partnerské a rodinné vztahy, výchova dětí, slaďování zaměstnání a rodinného života, rodinné právo, rodiče v zaměstnání - pracovněprávní problematika, znevýhodňující/diskriminující situace na trhu práce, hledání zaměstnání a příprava na výběrové řízení, dávky státní sociální podpory.

Z kapacitních a finančních důvodů Vás prosíme, abyste hledali informace nejprve v již zodpovězených dotazech, nebo v publikaci Nebojujte se zákony.

Zodpovídáme přednostně dotazy mimopražských tazatelů, kteří se nachází v sociálně tíživé situaci.

Počet dotazů, které dnes ještě můžeme přijmout: 8

Téma: Výživné mezi manžely

19.08.2018

Dobrý den, přesně před měsícem, 14.7.2018 jsme uzavřeli s manželem sňatek. Nyní mi oznámil, že se bude ode mne stěhovat, že si uvědomil, že mu chybí svoboda. Samozřejmě budu nucena podat navrh na rozvod. Z předchozího vztahu mam dceru a manžel syna, na kterého plati 3000,- alimenty. Jelikož pracuji na poloviční úvazek kvůli dceři, kde mám příjem cca 9000,- alimenty na dceru beru 2000,-, a náklady na bydlení nám činí 9400,-. Mohu si podat, aby na mě manžel platil výživné. I přesto že bude bydlet jinde? Jeho příjem činí cca 1300 €. Vůbec jsem nepočítala, že.měsíc po rozvodu budu řešit rozvod a finančně me to zatíží. Děkuji za odpověď

Dobrý den,
v první řadě bych doporučila nečinit ukvapená rozhodnutí, protože jde pravděpodobně o nějaké náhlé hnutí mysli, nemusí jít o definitivní rozhodnutí a skutečný názor Vašeho současného manžela a za pár dnů může být všechno jinak. Rozhodně není nutné okamžitě podávat návrh na rozvod manželství, ostatně to můžete nechat na svém manželovi.
Nyní tedy k tomu, co o manželství stanoví zákon (občanský zákoník). Zánik rodinné domácnosti nezbavuje v souladu s ustanovením § 691 odst. 1 občanského zákoníku manžele povinnosti si navzájem pomáhat a podporovat se. V případě opuštění domácnosti jedním z manželů tak může stále trvat jeho povinnost přispívat na náklady na rodinnou domácnost. Jedná se o případy, kdy manžel trvale opustí rodinnou domácnost, aniž k tomu má důvod zvláštního zřetele hodný, a v rodinné domácnosti zůstává s druhým manželem nezletilé dítě manželů. Při posuzování důvodu opuštění rodinné domácnosti, případně odmítání návratu, by měl soud postupovat podle zásad slušnosti a dobrých mravů. Je ovšem nutno, pokud není tato povinnost plněna dobrovolně, abyste její plnění také vyžadovala soudně. Nicméně, jak jsem z Vašeho dotazu pochopila, nemáte v péči Vaše společné dítě, ale pouze dítě z předchozího vztahu, tam tedy by soud asi nepostupovat tak striktně, jako v případě, kdy by v domácnosti bylo dítě společné.
Na místě je ale také otázka vzájemné vyživovací povinnosti mezi manželi. Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost za splnění pravidla, že mají mít zásadně stejnou životní úroveň. Pokud tato vyživovací povinnost není plněna dobrovolně, lze ji vymoci soudně žalobou. Nicméně je třeba si uvědomit, že jde o vzájemnou vyživovací povinnost, otázkou tedy je, kdo má vlastně lepší životní úroveň a kdo je povinen vyživovat toho druhého. Není v tomto případě v souladu s občanským zákoníkem rozhodné, že manželství trvá jen tak krátkou chvíli.
Než ale přistoupíte k silovému vymáhání všech právních nároků, rozhodně doporučuji se s manželem sejít a pokusit se vyřešit tuto nenadálou situaci dohodou a nějakým prozatímním kompromisním řešením.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Císařský řez na přání

19.08.2018

Dobry den, kdyz zena trva na cisarskem rezu? Je ji dopran? Dekuji

Dobrý den.
Z právního hlediska nikoli.
Císařský řez je velká břišní operace, která má nezanedbatelná rizika pro ženu, ale i pro dítě.
Je to závažný zákrok, zásah do těla, rekonvalescence po sekci je mnohem komplikovanější než po přirozeném porodu. Hojí se jizva, hrozí např. riziko tromboz po operaci, někdy se po sekci hůře kojí, s dalším těhotenstvím se musí počkat déle než po přirozeném porodu, třetí nebo čtvrté těhotenství po sekcích už může být rizikové, děti narozené sekcí mohou mít problémy např. s termoregulací, nebo trpí respiračními problémy atp.
Platí, že k provedení každého lékařského zákroku je třeba jednak souhlasu pacienta, je-li tento souhlas objektivně možné získat a především musí zde být zdravotní indikace a to platí i pro císařský řez. Pokud není indikace dána, lékaři nesmí zákrok provést, bez ohledu na to zda rodička nebo její rodina si operaci přeje nebo ne. Platí zásada, že rozhodnutí, zda se v konkrétní situaci přistoupí k císařskému řezu, nebo nikoliv, je vždy na zdravotnících, kteří by takový postup měli navrhovat pouze vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu dítěte, i zdravotnímu stavu Vašemu. Pokud zde bude indikace, císařský řez navrhnou a pokud rodička odsouhlasí, provedou ho. Rodička může indikovaný a tedy doporučený císařský řez odmítnout, ale nemůže si sekci bez indikace vyžadovat.
Pokud existuje stav,který by mohl ,ale také nemusel být indikací k sekci(např. poloha koncem pánevním nebo stav po předchozí sekci či sekcích, jsou stavy,kdy lze rodit buďto sekcí nebo spontánně),může se rodička po dohodě s lékaři k variantě sekce přiklonit a žádat císařský řez, ale nějaká indikace musí být vždy (a samozřejmě souhlas rodičky )
Právní předpisy :
Zákon č. 372/2011. Sb., o zdravotních službách
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Rozvázání pracovního poměru

19.08.2018

Dobry den. K 31.8.2018 mi končí rodičovská dovolená. Mam u zaměstnavatele smlouvu na dobu neurčitou, ale do prace se vratit nemohu. Muj dotaz zní: z ceho se mi bude vypocitavat podpora a jak mam ukončit pracovní poměr? Děkuji za odpověď.

Vážená paní,

pracovní poměr se zaměstnavatelem můžete rozvázat dohodou nebo výpovědí. Dohoda vyjadřuje shodnou vůli obou stran ukončit pracovní poměr k určitému dni. Výpověď byste musela dát v případě, že by zaměstnavatel s dohodou nesouhlasil. Výpovědní doba trvá dva měsíce a běží od prvního dne následujícího měsíce, tj. v případě že dáte výpověď do dne 31.8.2018, výpovědní doba běží od 1.9.2018 do 31.10.2018 a tímto dnem pracovní poměr skončí.

Vzor dohody a výpovědi je možné stáhnout zde:
https://www.prace.cz/poradna/pravni-radce/detail/article/dohoda-o-rozvazani-pracovniho-pomeru-vzor/
https://www.prace.cz/poradna/pravni-radce/detail/article/vypoved-z-pracovniho-pomeru-dana-zamestnancem-vzor/

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč dosáhl ve svém posledním zaměstnání takto:
- 1.–2. měsíc ve výši 65 %, 3.–4. měsíc ve výši 50 % a od 5. měsíce ve výši 45 %.

Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance. Vzor Potvrzení je možno získat na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.
Orientační kalkulačka výpočtu podpory v nezaměstnanosti:
http://www.penize.cz/kalkulacky/podpora-v-nezamestnanosti
Maximální výše podpory činí 16 682 Kč měsíčně.
Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči, jehož poslední činností byla „náhradní doba“, tj. péče o dítě do čtyř let věku, což nastane nejspíš i ve Vašem případě.
Minimální podpora činí:
první dva měsíce 4 315 Kč měsíčně,
další dva měsíce 3 452 Kč měsíčně,
zbývající měsíc/e 3 164 Kč měsíčně.

Právní předpisy

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: ošetřovné a výše příjmu

19.08.2018

Dobrý den,
v červnu 2018 jsem byla několik dní doma s nemocným dítětem na OČR, v červenci 2018 jsem potom čerpala dovolenou asi 8 dní, moje výplata za měsíc 7/2018 byla asi o tři tisíce nižší než obvykle. Počítá se náhrada při dovolené z měsíce června, kdy jsem byla na OČR?

Dobrý den,
výše ošetřovného činí od prvního kalendářního dne 60% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se pro účely ošetřovného stanoví a redukuje stejným způsobem, jako při výpočtu nemocenského. Takže příjem se může redukovat díky ošetřovnému při výplatě za červen.

Zároveň dny ošetřování jsou brány jako vyloučené dny, takže by se do výše průměrného příjmu promítnout neměly. Vyloučené dny jsou kalendářní dny, které se odečítají od počtu kalendářních dnů v rozhodném období při stanovení denního vyměřovacího základu (průměrného příjmu). Tyto dny se nezapočítávají proto, aby nedošlo k neodůvodněnému snížení denního vyměřovacího základu. Vyplacenou částku za červenec by tedy dny ošetřovného ovlivnit neměly. Zkuste se pozeptat účetní zaměstnavatele, jaký byl výpočet.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Daně z příjmu

19.08.2018

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat pracuji na DPP při rodičovském příspěvku, nepřesáhnu částku 68 000,- za rok, z DPP se mi odečítá 15% daň, manžel si tedy může na mne odečíst cca 24000,- Kč při ročním zúčtování. Mohu však i já, uplatnit slevu na dani na poplatníka, když manžel na mě bude mít daňové zvýhodnění? děkuji

Dobrý den,
daňovou slevu na poplatníka si můžete odečíst, pokud u tohoto zaměstnavatele máte podepsané Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (takový ten růžový dvojpapír), pak je Vám daň srážena zálohově a na konci zdaňovacího období se přepočítá a odečitatelná položka na poplatníka se uplatní a případný přeplatek Vám bude vrácen. Pokud je Vám ale daň srážena tzv. srážkovou daní, pak jsou tyto daně zaplaceny již jednou provždy a ani není nutno udělat přiznáni k dani z příjmu.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Podpora v nezaměstnanosti

19.08.2018

Dobrý den,
ráda bych se vás zeptala, vrátila jsem se po mateřské dovolené (4roky) do svého původního zaměstnání, tzn. smlouva na dobu neurčitou stále trvá. Avsak po 2 měsících dostávám výpověď dohodou. Pokud nastoupim na úřad práce, než si najdu jiné zaměstnání, bude mi podpora vypočtena z výše mého posledního platu (tyto 2 měsíce) nebo mám nárok pouze na minimální podporu po mateřské-náhradní době. Nebo-li kolik měsíců po mateřské dovolené se musí odpracovat, aby se podpora vypočítávala již z platu posledního zaměstnání?
Děkuji moc za odpověď

Dobrý den,
výpověď dohodou neexistuje. Buď jste mohla z nějakého zákonem uznaného důvodu dostat jednostrannou výpověď a nebo jste musela se zaměstnavatelem uzavřít dvoustrannou dohodu o uzavření pracovního poměru k určitému datu. Nárok na případnou podporu v nezaměstnanosti se bude vypočítávat ze mzdy, které jste dosahovala po svém návratu, není nutno odpracovat nějakou delší dobu. Jak vysoká bude Vaše podpora však závisí také na tom, z jakého důvodu byla dohoda o rozvázání pracovního poměru uzavřena. Jestliže totiž bez vážného důvodu dobrovolně ukončíte pracovní poměr (a uzavření dohody je dobrovolné ukončení pracovního poměru), bude Vám podpora v nezaměstnanosti snížena. Uchazeč o zaměstnání, který před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, má nárok na podporu v nezaměstnanosti jen ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu (tedy na sníženou výměru podpory v nezaměstnanosti, a to první 2 měsíce o 20 %, další 2 měsíce o 5 %).
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Rodičovský příspěvek

19.08.2018

Dobrý den,

měla bych 2 dotazy ohledně rodičovského příspěvku.

Jsem matka samoživitelka. S manželem rozvedení nejsme, ale on žije ve Velké Británii a o dceru nejeví zájem a ani nepřispívá na její potřeby. Já jsem se z dcerou loni vrátila zpět do ČR.
V lednu 2018 mi byl přiznán rodičovský příspěvek na dcerku s tím, že si soudně musím zažádat o její svěření do mé péče. Příspěvek čerpám od února a Soud už proběhl a dcera je v mé péči, takže ted ponesu rozsudek na úřad práce. V rozsudku ale stojí, že jsme měli s manželem finanční vyrovnaní před mým odjezdem z V.B., tudíž mám "našetřeny" nějaké peníze , které chci použít na pořízení vlastního bydlení až budu zase pracovat (ted žijeme s dceru u mých rodičů) a bojím se, že tímto příjdu o rodičovský příspěvek. Můžete mi prosím říct, jak to je? Můžu mít našetřeno, nebo ne? Nežádám o žadné sociální dávky, ale pouze o rodičovský příspěvek.

Druhý dotaz se týká toho, že jsem úspěšně absolvovala přijimací zkoušky na vysokou školu. Je to dálkové studium, jednou týdne na 4 hodiny. Za studium se neplatí, ale bylo mi řečeno, že si budu muset platit sociální a zdravotní pojištění. Potřebovala bych vědět, jak to funguje, když jsem na rodičovské dovolené a plánuji na ní zůstat ještě 2 roky. Může mě úřad práce z RD "vyhodit", jelikož chci dálkově studovat? A pokud ne, budou za mě platit sociální pojištění? A jak je to se zdravotním pojištěním?

Děkuji mnohokrát
S pozdravem

Vážená paní,
pokud se týká rodičovského příspěvku. Úřad práce nezkoumá majetkové poměry žadatele o dávku. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 a více dětí narozených současně, má rodič nárok až na vyčerpání celkové částky 330 000 Kč. Jestliže lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7 600 Kč, může rodič volit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku až do této výše. Pokud žádá o rodičovský příspěvek o dvě a více současně narozené děti, může provést volbu až do výše 1,5 násobku 70% 30násobku denního vyměřovacího základu. V případě, že denní vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho základu, který je vyšší, aniž rodič s vyšším denním vyměřovacím základem o rodičovský příspěvek žádá, nebo ho pobírá. Pokud ani jednomu z rodičů nelze stanovit denní vyměřovací základ, nebo 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu je nižší než 7 600 Kč, rodič volí výši rodičovského příspěvku až do částky 7 600 Kč měsíčně, v případě dvou a více současně narozených dětí do částky 11 400 Kč měsíčně. Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce.
Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena. Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností nebo studovat, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.
Úřad práce nezjišťuje studium, nemůže Vám být příspěvek z tohoto důvodu odebrán. Stát je plátcem pojistného mj. za příjemce rodičovského příspěvku, ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené. V případech, kdy osoby, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, mají příjmy ze zaměstnání, jsou plátci pojistného stát i tyto osoby. To znamená, že Vás bude hradit pojistné na zdravotní pojištění stát z titulu nároku na rodičovský příspěvek. Doporučuji si na zdravotní pojišťovně ověřit, zda je vše v pořádku. Pokud se týká sociálního pojištění, odvádí se jen z příjmů. Pokud rodič příjmy nemá, pojistné se neodvádí.
Pro úplnost dodávám, že podmínkou nároku na starobní důchod je pojištění v rozsahu nejméně 35 let. Od 1. 1. 2010 je doba pojištění v rámci důchodové reformy postupně prodlužována z 25 let až na 35 let. Dobou pojištění je především doba zaměstnání, ze kterého se odvádí pojistné na důchodové pojištění, popř. výkonu SVČ a dále také náhradní doby pojištění. Další podmínkou je dosažení důchodového věku, který je odstupňován podle roku narození pojištěnce. Důchodový věk pojištěnců lze vyhledat na http://www.mpsv.cz/cs/618.
Náhradní dobou pojištění je mj. doba péče o dítě do 4 let věku. Po dobu trvání náhradní doby pojištění nevzniká osobě povinnost platit pojistné na důchodové pojištění. Tato povinnost nevzniká ani státu. Náhradní doby důchodového pojištění se započítávají do celkové doby důchodového pojištění pro vznik nároku na důchod.
Rodiče mohou podat žádost o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění na adrese ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5, a to buď písemně, elektronicky, podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo datovou zprávou. Žádost musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno, příjmení, rodné příjmení a adresu nebo ID datové schránky, na kterou bude informativní list zaslán. Občan má právo na zaslání informativního listu jednou za kalendářní rok. Informativní list zašle Česká správa sociálního zabezpečení občanovi do 90 dnů ode dne doručení jeho žádosti.
Informace
• Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz
• Zdravotní pojišťovny, např. www.vzp.cz, www.ozp.cz
Právní předpisy:
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství

19.08.2018

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat na možnost čerpání 3. mateřské dovolené v řadě.
Byla jsem zaměstnána na HPP na dobu neurčitou. V roce 2014 jsem nastoupila na mateřskou a následně na rodičovskou dovolenou. V roce 2016 přesně po dvou letech se situace opakovala. Nyní pobírám rodičovský příspěvek, který jsem si prodloužila až do 4 let věku dítěte a u zaměstnavatele mám prozatím hlášený návrat ve 3. letech dítěte.
Dočetla jsem se, že je možné znovu čerpat mateřskou dovolenou, pokud se dítě narodí do 4 let od nástupu na předchozí MD. Je to pravda, i v mém případě (3 "řetězové" mateřské po sobě)? Tedy 4 roky po druhém dítěti?
Co když mi zaměstnavatel po 3. roce dítěte nedá náhradní volno, ale nabídne mi ukončení pracovního poměru? Ztrácím tím nárok na novou mateřskou dovolenou?
Moc děkuji za Vaši odpověď.

Vážená paní,
ano. Potvrzuji, že pokud budete v pracovním poměru, máte právo čerpat mateřskou dovolenou, jakožto nárokové neplacené volno. Pokud se týká peněžité pomoci v mateřství (PPM), platí následující. Pro nárok na PPM se doba rodičovské dovolené i neplaceného volna do 4 let věku dítěte posuzuje jako doba účasti na nemocenském pojištění. PPM náleží při narození dalšího dítěte i bez návratu do zaměstnání. V praxi to znamená, že matce, u níž při nástupu na další PPM trvá pracovní poměr, nárok na další PPM vzniká vždy. Nebude-li mít matka v rozhodném období žádný příjem ze zaměstnání (např. z důvodu čerpání rodičovské dovolené) nebo není-li v rozhodném období alespoň 7 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, považuje se za rozhodné období první předchozí kalendářní rok, v němž měla matka započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Z tohoto příjmu se určí denní vyměřovací základ pro výpočet další PPM. Vzniká-li za trvání stejného zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte nárok na PPM, porovnává se denní vyměřovací základ před redukcí s denním vyměřovacím základem před redukcí u předchozího dítěte. Matce náleží PPM z vyměřovacího základu, který je pro ni výhodnější. Pokud se dítě narodí po dovršení věku 4 let předchozího dítě, vzniká také nárok na peněžitou pomoc v mateřství, ale bez porovnání vyměřovacího základu. Pro úplnost uvádím základní podmínky nároku na tuto dávku. V den, od něhož je dávka přiznávána, musí trvat účast na nemocenském pojištění (tj. být zaměstnaná) nebo ochranná lhůta a v posledních dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů. U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů. Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů (u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů).
Těhotná matka, vracející se z rodičovské dovolené s jedním dítětem a nastupující po krátké době opět na mateřskou dovolenou s dítětem dalším, má v mezidobí tato řešení:
• nastoupit do zaměstnání na dobu do nástupu na další mateřskou dovolenou;
• zažádat zaměstnavatele o neplacené pracovní volno, ale zaměstnavatel není povinen žádosti vyhovět;
• je-li těhotenství rizikové, nastoupit dočasnou pracovní neschopnost. Nárok na nemocenské vzniká po skončení

Těhotná žena je v ochranné době, zaměstnavatel s Vámi nesmí rozvázat pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti. Podle mého názoru, pokud budete zaměstnavatele včas informovat, jistě Vám neplacené volno poskytne. Zaměstnavateli se nevyplatí Vás zaměstnat na několik měsíců.

Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Další dotazy >>

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.