Aperio

Webová poradna pro rodiče

Bezplatná poradna pro budoucí rodiče, rodiče, rodiny, sólo rodiče, rodiče se zdravotním postižením, prarodiče. Partnerské a rodinné vztahy, výchova dětí, slaďování zaměstnání a rodinného života, rodinné právo, rodiče v zaměstnání - pracovněprávní problematika, znevýhodňující/diskriminující situace na trhu práce, hledání zaměstnání a příprava na výběrové řízení, dávky státní sociální podpory.

Zodpovídáme pouze dotazy spojené s rodičovstvím a mateřstvím.

Téma: nároky po skončení rodičovské dovolené

15.01.2018

Dobrý den,

15.1. 2018 mi končí rodičovská dovolená a v tento den bych měla nastoupit zpět k zaměstnavateli. Zaměstnavatel však pro mě v současné době nemá pracovní místo na plný úvazek a nabídl mi poloviční. Nabídka mi vyhovuje, nicméně dceru mi do školky vezmou až od března tohoto roku. Do té doby pro ni bohužel nemám hlídání. Co je potřeba si se zaměstnavatelem dohodnout (podepsat) do 15.1. 2018, aby mi pracovní místo držel do začátku března apk mě třeba "nevyšplouchl"? Podotýkám, že nabídka začít později vzešla ze strany zaměstnavatele, tak skutečně předpokládám, že má o mne zájem. Předpokládám také, že bude potřeba upravit současnou pracovní smlouvu o dodatek, který bude upravovat jak délku doby, na kterou je 1/2 úvazek sjednáván, tak platové podmínky. Je možné si zde nastavit podmínku, že po skončení 1/2 úvazku mi zaměstanvatel nabídne opět plný úvazek? Nerada bych nyní přešla z pracovního úvazku na dobu neurčitou na úvazek s dobou určitou, kde by hrozila, že po jejím skončení nebudu mít nárok ani na odstupné ani na práci. Jak je možné toto v dodatku formulovat? Rodičovský příspěvek mám zatím nastavený do 4 let věku dítěte. Je lepší si rodičovský příspěvek nechat doběhnout nebo jej ukončit s nástupem do práce? Jak je to s placením soc. a zdrav. poj.? Pokud bychom se nakonec se zaměstnavatelem na práci nedohodly, tedy podmínky 1/2 úvazku by nebyly pro mne akceptovatelné a zaměstnavatel pro mne neměl plný úvazek, co a do kdy je potřeba zajistit, tak abych měla nárok na odstupné a případně podporu v nezaměstnanosti.

Děkuji

Dobrý den,

nejlepší by bylo domluvit se se zaměstnavatelem na neplaceném volnu (ovšem nejste ani v této době chráněna proti výpovědi) a na vaší zdravotní pojišťovně se hlásit jako osoba pečující. Stát je plátcem zdravotního pojištění za osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku při splnění zákonných podmínek. Za osobu pečující se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec, nebo matka dítěte, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Za příjmy ze zaměstnání se pro účely veřejného zdravotního pojištění nepovažuje dohoda o pracovní činnosti s výdělkem pod 2 500 Kč měsíčně, případně dohoda o provedení práce s příjmem nepřevyšujícím 10 000 Kč měsíčně.
Co se týká přechodu z částečného pracovního úvazku na plný, je možné i toto upravit v dodatku k pracovní smlouvě. Do dodatku je možné uvést, že tento se sjednává do určitého data a poté nadále platí pracovní smlouva původní. Co se týká rodičovského příspěvku, záleží na Vás, je možné zároveň pracovat i pobírat rodičovský příspěvek.Pokud budete příjemkyní rodičovského příspěvku bude plátcem zdravotního pojištění stát i Vy z Vašeho příjmu. Sociální pojištění se bude hradit z Vašeho příjmu.
Po návratu z rodičovské dovolené či neplaceného volna musí zaměstnavatel přidělovat práci dle pracovní smlouvy. Pokud zaměstnavatel pracovní místo odpovídající pracovní smlouvě nemá, je změna pracovní pozice možná jen s Vaším souhlasem a musí být písemná. Pokud nabídne pracovní místo, které neodpovídá Vaší pracovní smlouvě, nemusíte na jeho nabídku přistupovat.Je na zaměstnavateli, aby situaci řešil.
Pokud zaměstnavatel žádné pracovní místo odpovídající pracovní smlouvě nemá a Vy na změnu pracovní smlouvy nepřistoupíte, pak zřejmě zaměstnavatel přistoupí k podání výpovědi.Zatímco zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu, zaměstnavatel má tyto důvody taxativně vymezeny (§ 52, zákoníku práce).
Pokud by Vám dal zaměstnavatel výpověď z důvodů vymezených v § 52 písm a-c (nadbytečnost) měla byste nárok na tříměsíční odstupné. Nárok na odstupné byste měla i v případě, kdy byste ze zmíněných důvodů skončila pracovní poměr se zaměstnavatelem dohodou, ovšem je nutno v této dohodě vymezit výpovědní důvod (§ 67,odst. 1, zákoník práce). Výpovědní doba u podání výpovědi zaměstnavatelem činí minimálně dva měsíce.
Pokud jde o konání práce v době, kdy by běžela výpovědní doba, pak platí Vaše pracovní smlouva, tj. zaměstnavatel by Vám musel přidělovat práci dle ní. Pokud by to z jeho strany nebylo možné, jedná se o překážku na jeho straně, kdy zaměstnankyni náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku, a to v zásadě po celou dobu trvání překážky v práci, resp. do ukončení pracovního poměru.

Právní úprava:
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Podnikání při rodičovském příspěvku

15.01.2018

Dobrý den, 28.11.2017 jsem porodila dceru a nyní jsem ukončila šestinedelí které jsem byla na nemocenské. Nyní nastupuji na rodičovskou dovolenou jsem OSVČ a ráda bych pokračovala v práci (pokud to nějak půjde), jsem realitní makléřka. Můj dotaz zní, zda je možnost plně pracovat a neplatit sociální a zdravotní pojištění. Všude čtu, že je možnost vydělat jen určitou částku aby se nemuselo platit pojištění. Jak to prosím je a kolik tedy můžu vydělat? Děkuji za odpověď

Dobrý den,
při čerpání rodičovského příspěvku může mít jeho příjemce neomezený výdělek ať ze závislé činnosti (pracovní poměr, DPP, DPČ) tak na základě jeho vlastní podnikatelské činnosti. Není mi ovšem jasné, proč by v této době neměly z výdělečné činnosti odváděny příslušné pojistné částky a daně. Sice je příjemce rodičovského příspěvku státním pojištěncem zdravotního pojištění, ale v případě, že podniká, tak musí ještě ze svého zisku příslušné odvody zaplatit. Nicméně ale může svou živnost přihlásit jako vedlejší, nemusí pak platit povinné minimální částky a odvádí jen ze skutečného zisku.
Doporučuji podrobně prozkoumat portál www.jakpodnikat.cz, kde je tato problematika dobře zpracována.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Popření otcovství

15.01.2018

Dobrý den,

na konci roku 2016 jsem otěhotněla. Myslela jsem, že s bývalým partnerem, s kterým jsme v té době byli rozejítí. Vrátili jsme se k sobě s tím, že budeme tedy rodina. Zašli jsme na Matriku a podepsali souhlas s otcovstvím. Malý se narodil a udělali jsme testy DNA. Ty prokázali, že otec v RL není biologický. Chceme podat s otcem zapsaným v RL Žalobu na popření otcovství a vymazat ho tak z tama. Ještě to není půl roku od narození. Jak postupovat? Jak dlouho to bude trvat? Jsme v dobrém vztahu s nebiologickým otcem. Jde to tedy nějak dohodou, nebo se musí soudně? Oba jsme se situací srozumnění. Kolik budou tedy Náklady na řízení? Jsem tudíž samoživitelka na Rodičovské dovolené a penize nemám. Biologickeho otce uvadet nechci a nebudu. Dekuji za radu.

Dobrý den,
muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může otcovství k dítěti popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte. Může tak učinit do šesti měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno; dojde-li k určení otcovství před narozením dítěte, neskončí lhůta dříve než šest měsíců po jeho narození. V případě, kdy test DNA vylučuje biologické otcovství, je naplněna podmínka, že otcovství je vyloučeno. Matka dítěte může popřít, že otcem dítěte je muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, a to ve lhůtách stanovených výše. Je tedy nutno podat žalobu na popření otcovství, situaci včetně výsledku testu DNA v ní popsat a ideálně připojit rovnou vyjádření druhé strany. Nelze ale vyloučit, že soudce i tak nařídí dokazování znaleckým posudkem s testem DNA, aby bylo zachováno právo dítěte znát své rodiče.
Neumím odhadnout, jak dlouho by celá záležitost měla trvat, Vy ale nebudete s dosud zapsaným otcem ve sporu, takže to celou věc urychluje. Náklady řízení platí ve sporu neúspěšná strana, nicméně vy nebudete ve sporu, logiku by tedy mělo, že náklady řízení soud určí hradit oběma stranám. Do nákladů řízení je nutno započítat i případný znalecký posudek, který může stát okolo 15 tisíc Kč. Fakt, že Váš bývalý partner nenese za nastalou situaci žádnou odpovědnost a není tak odůvodnitelné, aby nesl náklady tohoto řízení, je již na vašem morálním rozhodnutí.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Dítě se narodilo v cizině

14.01.2018

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat na nárok pobírání rodičovského příspěvku a porodného pokud se dítě narodí v cizině a dítě bude mít dvojí občanství, budu muset žádat v cizině nebo v Česku? Děkuji.

Dobrý den.

Děkuji za Váš dotaz, zároveň se však omlouvám, že neodpovím konkrétně, protože Váš dotaz obsahuje velmi málo informací.

Pokud je to tak, že žijete, bydlíte (nejen, že zde máte trvalý pobyt) s dítětem a otcem dítěte v ČR, budete o dávky žádat v ČR.

Pokud žijete mimo ČR v jiném státě v rámci EU, budou se dávky řídit pravidly přednosti podle Směrnic EU, kdy na prvním místě je místo výkonu práce, pak kde rodina fakticky žije.

Pokud žijete mimo ČR v jiném státě, který nespadá do EU, pak musíte dávky řešit v zemi, kde žijete.

Dávky státní sociální podpory podle zákona č. 117/1995 Sb. jsou

a) dávky poskytované v závislosti na výši příjmu
1. přídavek na dítě,
2. příspěvek na bydlení,
3. porodné,

b) ostatní dávky
1. rodičovský příspěvek,
2. pohřebné.
Obecně ke všem dávkám:
1. Nárok na dávky má pouze fyzická osoba, jestliže ona a s ní společně posuzované osoby jsou hlášeny k trvalému pobytu na území České republiky (občané České republiky) nebo mají trvalý pobyt (cizinci) na území České republiky a mají zde bydliště. Cizinci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky, jsou oprávněnými osobami po uplynutí 365 dní ode dne hlášení k pobytu. Do doby 365 dnů pobytu na území České republiky se nezapočítává doba, kdy je osoba žadatelem o udělení azylu ubytovaným v pobytovém středisku Ministerstva vnitra. Dávky státní sociální podpory náleží rovněž dalším, v zákoně o SSP uvedeným osobám, které nemají na území České republiky trvalý pobyt, pokud zde mají bydliště. Do okruhu oprávněných osob spadají také občané Evropské unie, krytí nařízením EP a Rady (ES) č. 883/2004 nebo nařízením Rady (ES) č. 1408/71 nebo nařízením EP a Rady (EU) č. 492/2011.
2. Systém SSP chápe rodinu jako soužití rodičů a nezaopatřených dětí ve společné domácnosti. Za nezaopatřené dítě je považováno dítě do skončení povinné školní docházky a dále, pokud se buď připravuje na budoucí povolání nebo je zdravotně postižené, nejdéle však do 26 let. U příspěvku na bydlení jsou společně posuzovány všechny osoby, které jsou v bytě hlášeny k trvalému pobytu, podmínka společné domácnosti se nevyžaduje.
3. Při posuzování nároků na dávky SSP se netestuje majetek rodiny, pouze příjmy, a to také pouze u některých dávek.
4. V závislosti na příjmu rodiny jsou poskytovány přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné. Bez ohledu na příjem rodiny se poskytují rodičovský příspěvek a pohřebné.
5. Základem pro stanovení nároku a výši některých dávek včetně určení hranice příjmů osoby či rodiny je životní minimum.
6. Dávky SSP zohledňují jak příjmovou tak i sociální situaci rodiny. Čím je v rodině více nepříznivých sociálních událostí, tím více a vyšších dávek je rodině poskytováno. Rodina může pobírat více dávek SSP souběžně.
7. Příjmy rozhodné pro nárok na dávky SSP zahrnují především příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a dále dávky nemocenského a důchodového pojištění a podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci včetně obdobných příjmů z ciziny. Do rozhodného příjmu se započítávají tzv. "čisté" příjmy, tj. příjmy po odpočtu pojistného na sociální pojištění, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a po odpočtu daně z příjmu, příp. výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení podle zákona o daních z příjmů. Do příjmu se nezapočítává výživné, které v rozhodném období platila osoba dítěti, se kterým je pro účely stanovení rozhodného příjmu osobou společně posuzovanou. Taxativní výčet rozhodných příjmů je uveden v § 5zákona o SSP.
8. Dávky se vyplácí v české měně, převodem na platební účet příjemce nebo poštovním poukazem, a to podle rozhodnutí příjemce dávky.
9. Neplnění povinné školní docházky dítěte, za něž je rodiči pravomocně uložena sankce za neplnění povinností souvisejících s řádným plněním povinné školní docházky, má za důsledek postih v podobě snížení výplaty rodičovského příspěvku.
10. Žádosti o poskytování dávek SSP vyřizuje Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu, resp. jejich kontaktní pracoviště dle místa trvalého pobytu osoby, která uplatňuje svůj nárok na dávky. Odvolacím místem proti rozhodnutí Úřadu práce České republiky je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
11. Adresy, telefony a úřední hodiny jednotlivých pracovišť naleznete na stránce http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/local.
12. Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV.
13. Nárok na výplatu dávek SSP zaniká uplynutím 3 měsíců ode dne, za který dávky náleží (tj. že můžete požádat o rodičovský příspěvek 3 měsíčně zpětně). U dávek jednorázových (porodné, pohřebné) zaniká nárok uplynutím 1 roku od vzniku nároku na dávku.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Místo výkonu práce

14.01.2018

Dobrý den,
moc děkuji za odpověď.
Nastupuji 16.1. po rodičovské do práce. Místo mne je samozřejmě zástup. Zaměstnavatel se rozhodl, že si paní ještě nechá. Jestli dobře chápu, mám nárok se vrátit na "její"- své původní místo před nástupem RD. Jinak jsem pracovala na provozovně č.1, mám to uvedeno ve smlouvě (smlouva na dobu neurčitou), paní je za mne na této provozovně. Tzn, že se vrátím na provoz č.1 a paní "musí" jít vykonávat prac.činnost na provoz č.2 ? I v případě, že má uvedeno místo výkonu práce na provoz.č.1? Provozovny mají odlišné adresy.
Moc děkuji za odpověď,

Dobrý den,

ještě jednou,

Ano, je to tak, jak uvádíte. Problém může nastat v tom, jak má paní sepsánu pracovní smlouvu. Je možné, že vedle sebe budete dvě ze stejnou pracovní smlouvou (druh práce i místo výkonu práce) a obě můžete trvat na své pracovní smlouvě. Paní by však jako zástup za MD A RD (za Vás) měla mít pracovní poměr jen na ten zástup, tj. na dobu určitou. Pokud to tak je, pak máte vy nárok na toto Vaše místo.

Pokud to zaměstnavatel paní ve smlouvě neuvedl, pak se musíte se zaměstnavatelem dohodnout , jak již jsem psala v předchozí odpovědi.

Držím palce.

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Dovolená

14.01.2018

Dobrý den,
prosím o radu ohledně nároku na dovolenou.
Zaměstnanec, muž čerpal v roce 2016 mateřskou dovolenou a bezprstředně po MD čerpal řádnou dovolenou, jelikož MD se považuje za výkon práce, čerpal plných 25 dní.
Jak to bude s nárokem při 2 MD - nástup na MD od 12.11.2017...nárok opět bude 25 dní?
Děkuji

Dobrý den,
v roce 2018 vznikne zaměstnanci, tím, že bude čerpat MD a „odpracuje“ tak základní podmínku vzniku nároku na dovolenou za kalendářní rok, tj. 60 dní, nárok na dovolenou za rok 2018 v rozsahu 25 dní, a to bude-li čerpat dovolenou dle § 217 odst. 5 zákoníku práce, tj. bezprostředně po MD.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Trvalý pobyt dítěte

14.01.2018

Dobrý den, s partnerem žijeme v Praze jako nesezdaný pár. On má trvalé bydliště zde v Praze, já na Ostravsku. Jak je to s trvalým bydlištěm našeho dítěte? Četla jsem, že dítě bude mít automaticky trvalý pobyt tam, kde já. Mám tedy několik otázek:
Neplynou z toho příliš velké organizační nevýhody, kdy budu muset cestovat tak daleko? Je možné, aby dítě dostalo trvalý pobyt rovnou v Praze a mělo ho jinde než já?
V kterých případech bych musela jet něco řešit na úřady do místa svého (dítěte) trvalého pobytu?
Chtěla jsem své trvalé bydliště měnit až po svatbě, tak teď nevím, zda měnit OP nyní kvůli bydlišti a časem znovu kvůli svatbě.
Děkuji za radu,

Dobrý den,
ano, je to tak, dítě má od data narození uveden v evidenci obyvatel trvalý pobyt shodný s trvalým pobytem jeho matky. Změnit místo trvalého pobytu můžete – ohlásíte změnu místa trvalého pobytu dítěte jako jeho zákonný zástupce.
Na úřadu práce v Praze můžete o dávky ( např. porodné, rodičovský příspěvek) žádat, i když máte trvalý pobyt v Ostravě. V dnešní době „počítačů“ by neměl být z hlediska jednání s nimi, problém to, že žijete v Praze a trvalý pobyt máte v Ostravě.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Porodné

14.01.2018

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, jestli mám nárok na porodne, když já jsem ceska a otec dítěte je slovák, trvalý pobyt tu nemá, ale pracuje tady. Na úřadě mi porodne zamítli, ale před 2 lety jsem porodne dostala, otec byl stejný. Na to mi řekli, že mi to špatně vyplatili. Tvrdili, že bychom museli být manželé. Ale když jsem si pak volala na odbor sociální a rodinné péče, bylo mi řečeno, že to tak není, že nárok mam. Tak by mě zajímalo, jak to doopravdy je. Předem děkuji za odpověď

Dobrý den.
Dle mého názoru ze zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů na porodné nárok máte, protože jako rodina bydlíte, žijete a dokonce otec pracuje v ČR.
Můžete se obrátit s dotazem:
• Přímo na metodika úřadu a žádat vysvětlení.
• Dále je nad úřady práce Generální ředitelství úřadů práce ČR - http://portal.mpsv.cz/upcr/gr - se svými krajskými pobočkami; rovněž s nimi můžete konzultovat.

Pokud by se věc nevysvětlila; žádost si podejte, úřad vydá rozhodnutí, a pokud bude zamítavé, můžete se odvolat na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Další dotazy >>

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Vyzkoušeli jsme

 Nežehlící košile

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska

Staňte se mentorkou

...další APERIO kurzy pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.