Aperio
02.10.2016 |

ZAJÍMALO VÁS V NAŠÍ PORADNĚ:

Jak je to s umístěním dítěte do školy, když se rodiče nemohou dohodnout na škole?

Paní Naďa A. kontaktovala poradnu Aperio v polovině srpna. Na telefonickou linku se obrátila kvůli sporu s bývalým manželem o to, kam nastoupí jejich syn do základní školy. Stěhovala se totiž s chlapcem do jiného města.


„Jsem už téměř tři roky rozvedená, s bývalým manželem žijeme dávno odděleně. Máme spolu syna, kterého mi soud svěřil do výhradní péče. Můj syn nastupuje od září do první třídy, a právě v tom máme s bývalým největší neshody – potřebuji se přestěhovat do jiného města a chci, aby syn nastoupil do školy tam. Jenomže to můj bývalý manžel nemůže za žádnou cenu přijmout. Situace je dokonce v takové fázi, že věc již řeší soud, který má vydat předběžné opatření o tom, kam má syn do školy nastoupit.“  

 

 

 Během hovoru se dále ukázalo, že se již paní Naďa pokoušela syna přihlásit do nové „spádové“ školy (tzn. škola, v jejímž správním obvodu má dítě trvalý pobyt). Nicméně tamější ředitel odmítl přihlášku akceptovat. „Dokud prý nerozhodne soud, nemůže syna přijmout. Já se ale přestěhovat musím, práci již mám zajištěnou a nechci syna nechávat v dosavadním městě s tím, že tady sice začne povinnou školní docházku, ale po pár týdnech hned přestoupí školy v místě našeho nového bydliště“. Z popisu situace paní Nadi je zřejmé, že celá záležitost je obsáhlá a značně komplikovaná, sama uvedla, že si připadá „jako v kleštích“.

Co na to APERIO? 

Po konzultaci s poradkyní Aperia došla paní Naďa k nejdůležitějším otázkám, se kterými potřebovala pomoci – zda může udělat něco s rozhodnutím ředitele, který nesouhlasí s nástupem syna do školy? A na jakou další instituci se může obrátit pro pomoc?

Opora ve školském zákoně

Poradkyně Aperia zjistila pro paní Naďu důležité informace. Podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 36 odst. 7, musí ředitel spádové školy přednostně přijmout žáky právě s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

K tomu se váže důležitý rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 18. dubna 2013, sp. zn. 28 Co 158/2013. Je v něm uvedeno následující: 

"Protože dítě je povinen přijmout k povinné školní docházce jen ředitel spádové školy, může se stát, že dítě nebude zapsáno do žádné základní školy, protože ani jeden z rodičů nesouhlasil se spádovou základní školou, dítě není přihlášeno do žádné školy k povinné školní docházce, a buď probíhá, nebo ani neprobíhá soudní spor o odstranění neshody mezi rodiči. Pak takové dítě podle ustanovení § 36 odst. 7 zahájí povinnou školní docházku ve své spádové škole automaticky." 

Lze doplnit, že v případě nesouhlasu rodičů o to, kam bude dítě chodit do školy, nehraje roli jsou-li rodiče manželé, nebo rozvedeni či nesezdaní.

Může pomoci ombudsman

Obdobným sporům se věnuje Veřejný ochránce práv neboli ombudsman. Na něj se může obrátit každý občan, pokud se domnívá, že úřady v jeho věci nejednají v souladu s právem nebo jsou nečinné, nebo mají jiné výhrady k jejich postupu. Takovou stížnost, resp. podání lze učinit i přes webové stránky www.ochrance.cz. V článku ombudsmanky je rovněž uvedena informace, že „že pokud soud ještě nevydal rozhodnutí ani předběžné opatření o tom, kam dítě půjde do školy, může takové předběžné opatření vydat i sám ředitel školy.“ Celý článek zde: http://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2015/zapisy-prvnaku-pod-tlakem-reditele-musi-zajistit-rovnost-deti/

Poradkyně Aperia všechny tyto informace předala emailem paní Nadě a doporučila, aby ještě před začátkem školního roku přihlásila syna k trvalému pobytu v místě nového bydliště. Její syn pak zahájí povinnou školní docházku automaticky v dané spádové škole. Obrátit se může také na institut Veřejného ochránce práv.

Paní Naďa toto vyjádření přijala velmi vděčně, syna nakonec opravdu přijali ke studiu ve škole v novém bydlišti.
Jako vyjádření své vděčnosti poukázala poradně Aperio finanční dar, díky kterému budeme moct odpovědět dotazi i těch, kteří by si placenou radu nemohli dovolit.

 

WEBOVÁ PORADNA 7/24/365
TELEFONICKÉ PORADENSTVÍ ÚT+ČT 
OSOBNÍ KONZULTACE po objednání

APERIO podává sólo rodičům pomocnou ruku:

          

Rychlé odkazy

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Prosíme, podpořte také vy nás.

APERIO kurzy pro rodiče

KURZY pro nastávající rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT
jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska
Staňte se mentorkou


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

APERIO poradenství pro rodiče

právní otázky - rodinné právo, pracovní právo, sociální zabezpečení rodiny; psychologické problémy

osobní a telefonické poradenství pro rodiče

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40.000,- kč

Chcete pomáhat s námi, přidejte se příští rok k nám!Složité situace v rodičovství, APERIO stojí při vás

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.


APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.