Aperio

Ideální máma, ideální táta a střet s realitou

Tuhle otázku jsme si položili v létě, když jsme začali chystat náš workshop na Kongres žen. Nešlo nám o to zjistit, kdo by měl vyzvedávat děti ve školce nebo nosit domů peníze. Chtěli jsme se podívat na to, jaké vlastnosti by ideální máma nebo ideální táta měli mít. Vlastnosti totiž s sebou nesou emoční náboj, který pomáhá doplnit obrázek načrtnutý jinými typy studií. Ty říkají, že náš pohled na matky a otce je poněkud stereotypní - většina z nás očekává, že vydělávat peníze bude muž, zatím co o děti by se měla starat především žena. Jaké ale osobní charakteristiky mají podle nás obě pohlaví k výkonu rodičovské role?

Připravili jsme krátký dotazník, kde jsme se ptali na to, jaké charakteristiky by přiřadili odpovídající jednak sami sobě (pokud byli sami rodiči), a následně ideální matce a ideálnímu otci. (Ptali jsme se i na jejich vlastní rodiče - článek o tom, jak dopadl tento výzkum, vás čeká později.) Nakonec jsme se rodičů ještě jednou zeptali, jak se cítí ve své rodičovské roli (na velmi nesofistikované škále “naprosto skvěle - hrozně”). Použili jsme přitom metodu tzv. sémantického diferenciálu. Dotazník jsme zveřejnili na sociálních sítích a během prázdnin ho vyplnilo 105 respondentů. Z nich byla většina žen a jen menší část (18%) tvořili muži. Převažovali mladí lidé - téměř polovině účastníků bylo 35 či méně let - a vysokoškoláci. A co náš miniprůzkum ukázal?

Ideální matka vs. ideální otec

Přestože podle charakteristiky vzorku (převažovaly vzdělanější, mladší ženy a celkově osoby se zájmem o téma rodičovství) by se dalo čekat, že vlastnosti ideálního otce a matky budou splývat, ukázalo se, že i v této skupině panují očekávání odpovídající obvyklým genderovým stereotypům (viz graf). Od otců se očekává, že budou více pracovití, silní, aktivní či nezávislí; od matek naopak, že budou více poddajné, pečující, chápavé či přátelské.

Jak se skutečně vnímají matky a otcové

Realita se od ideálu naštěstí dost lišila. Matky a otcové (50 žen a 14 mužů), kteří vyplnili dotazník, se charakterizovali velmi podobně - a to jsme vzali v potaz i velikost vzorku a posunuli hladinu významnosti. Jediná dimenze, ve které dosáhl rozdíl mezi otci a matkami statistické významnosti (pozor, délka sloupců může být zavádějící), byla v polaritě Smutný/á - Šťastný/á: otcové častěji uváděli, že se cítí šťastnější než ženy.


Spokojenost žen a mužů s rodičovstvím

Nejvýznamnější rozdíl mezi otci a matkami byl ale v odpovědi na otázku, jak se cítí ve své rodičovské roli. Zatímco otcové v našem vzorku odpovídali v převážné většině, že jednoznačně pozitivně, matky byly zdrženlivější a dvě z nich dokonce přiznaly, že se jako rodiče necítí vůbec dobře.


Co z toho vyplývá? Vzhledem k velikosti vzorku a metodologii nelze dělat z našeho průzkumu převratné ani jednoznačné závěry, jeho zjištění ale korespondují se zjištěními větších sociologických studií i s tím, co pozorujeme u našich klientů a klientek. Pro ženy je rodičovství spojeno s větší zátěží při slaďování práce a rodiny a leží na nich i zodpovědnost za emoční pohodu a výchovu dětí. Naši respondenti také charakterizovali ideální matku lepšími pro-sociálními dovednostmi. Od otců obvykle čekáme, že rodinu finančně zajistí a budou ji bránit (jak říká i jedna předvolební kampaň) - a tomu odpovídají i charakteristiky, které respondenti přiřadili ideálním otcům v našem průzkumu. V realitě ale potkáváme mámy, které vydělávají peníze, a táty, kteří pečují o děti - a způsob, jak se charakterizují matky a otcové, se také příliš neliší. 

Rodičovství je krásné a náročné samo o sobě. Pokud na sebe klademe nepřiměřené nároky, zbytečně si ubíráme enegii. Je vidět, že ženy si s tím lámou víc hlavu než muži a o to méně se cítí v mateřské roli komfortně.
Takže dámy, nevzdávejte se svých ideálů, ale nebuďte k sobě tak přísné. 

Příště se podíváme na to, jak vidíme my naše rodiče a jejich přístup k rodičovství.

Rychlé odkazy

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut
právního poradenství zdarma.

APERIO KURZY

ČEKÁTE MIMINKO?
Objevte naše kurzy pro budoucí rodiče

NACHÁZÍTE SE V OBTÍŽNÉ SITUACI?
Sílu vám dodá program Nové šance v Praze a Olomouci

Práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj

Nové šance


Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech Tchibo, Mall, Zoot a dalších přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na podporu APERIA. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.