Aperio

Ideální máma, ideální táta a střet s realitou

Tuhle otázku jsme si položili v létě, když jsme začali chystat náš workshop na Kongres žen. Nešlo nám o to zjistit, kdo by měl vyzvedávat děti ve školce nebo nosit domů peníze. Chtěli jsme se podívat na to, jaké vlastnosti by ideální máma nebo ideální táta měli mít. Vlastnosti totiž s sebou nesou emoční náboj, který pomáhá doplnit obrázek načrtnutý jinými typy studií. Ty říkají, že náš pohled na matky a otce je poněkud stereotypní - většina z nás očekává, že vydělávat peníze bude muž, zatím co o děti by se měla starat především žena. Jaké ale osobní charakteristiky mají podle nás obě pohlaví k výkonu rodičovské role?

Připravili jsme krátký dotazník, kde jsme se ptali na to, jaké charakteristiky by přiřadili odpovídající jednak sami sobě (pokud byli sami rodiči), a následně ideální matce a ideálnímu otci. (Ptali jsme se i na jejich vlastní rodiče - článek o tom, jak dopadl tento výzkum, vás čeká později.) Nakonec jsme se rodičů ještě jednou zeptali, jak se cítí ve své rodičovské roli (na velmi nesofistikované škále “naprosto skvěle - hrozně”). Použili jsme přitom metodu tzv. sémantického diferenciálu. Dotazník jsme zveřejnili na sociálních sítích a během prázdnin ho vyplnilo 105 respondentů. Z nich byla většina žen a jen menší část (18%) tvořili muži. Převažovali mladí lidé - téměř polovině účastníků bylo 35 či méně let - a vysokoškoláci. A co náš miniprůzkum ukázal?

Ideální matka vs. ideální otec

Přestože podle charakteristiky vzorku (převažovaly vzdělanější, mladší ženy a celkově osoby se zájmem o téma rodičovství) by se dalo čekat, že vlastnosti ideálního otce a matky budou splývat, ukázalo se, že i v této skupině panují očekávání odpovídající obvyklým genderovým stereotypům (viz graf). Od otců se očekává, že budou více pracovití, silní, aktivní či nezávislí; od matek naopak, že budou více poddajné, pečující, chápavé či přátelské.

Jak se skutečně vnímají matky a otcové

Realita se od ideálu naštěstí dost lišila. Matky a otcové (50 žen a 14 mužů), kteří vyplnili dotazník, se charakterizovali velmi podobně - a to jsme vzali v potaz i velikost vzorku a posunuli hladinu významnosti. Jediná dimenze, ve které dosáhl rozdíl mezi otci a matkami statistické významnosti (pozor, délka sloupců může být zavádějící), byla v polaritě Smutný/á - Šťastný/á: otcové častěji uváděli, že se cítí šťastnější než ženy.


Spokojenost žen a mužů s rodičovstvím

Nejvýznamnější rozdíl mezi otci a matkami byl ale v odpovědi na otázku, jak se cítí ve své rodičovské roli. Zatímco otcové v našem vzorku odpovídali v převážné většině, že jednoznačně pozitivně, matky byly zdrženlivější a dvě z nich dokonce přiznaly, že se jako rodiče necítí vůbec dobře.


Co z toho vyplývá? Vzhledem k velikosti vzorku a metodologii nelze dělat z našeho průzkumu převratné ani jednoznačné závěry, jeho zjištění ale korespondují se zjištěními větších sociologických studií i s tím, co pozorujeme u našich klientů a klientek. Pro ženy je rodičovství spojeno s větší zátěží při slaďování práce a rodiny a leží na nich i zodpovědnost za emoční pohodu a výchovu dětí. Naši respondenti také charakterizovali ideální matku lepšími pro-sociálními dovednostmi. Od otců obvykle čekáme, že rodinu finančně zajistí a budou ji bránit (jak říká i jedna předvolební kampaň) - a tomu odpovídají i charakteristiky, které respondenti přiřadili ideálním otcům v našem průzkumu. V realitě ale potkáváme mámy, které vydělávají peníze, a táty, kteří pečují o děti - a způsob, jak se charakterizují matky a otcové, se také příliš neliší. 

Rodičovství je krásné a náročné samo o sobě. Pokud na sebe klademe nepřiměřené nároky, zbytečně si ubíráme enegii. Je vidět, že ženy si s tím lámou víc hlavu než muži a o to méně se cítí v mateřské roli komfortně.
Takže dámy, nevzdávejte se svých ideálů, ale nebuďte k sobě tak přísné. 

Příště se podíváme na to, jak vidíme my naše rodiče a jejich přístup k rodičovství.

Rychlé odkazy

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Prosíme, podpořte také vy nás.

APERIO kurzy pro rodiče

KURZY pro nastávající rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT
jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska
Staňte se mentorkou


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

APERIO poradenství pro rodiče

právní otázky - rodinné právo, pracovní právo, sociální zabezpečení rodiny; psychologické problémy

osobní a telefonické poradenství pro rodiče

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40.000,- kč

Chcete pomáhat s námi, přidejte se příští rok k nám!Složité situace v rodičovství, APERIO stojí při vás

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.


APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.