Aperio
01.02.2018 | #rodinné právo

Vstoupit do manželství – ANO, či NE?

Příběh z poradny:

Romana se s Václavem seznámila na dovolené, a od té doby spolu žijí. Oba dva již prožili manželství s někým jiným, mají děti z předchozích vztahů. Po svých zkušenostech se nakonec dohodli, že se znovu oddávat nebudou. Václav nedávno odešel do důchodu. K desátému výročí svého vztahu se rozhodli jet na dovolenou do míst, kde se před lety poznali. Po několika dnech pěkné dovolené se Václavovi udělalo velmi špatně, zpětně se zjistilo, že důvodem byl srdeční infarkt. Lékařská pomoc však nebyla dostatečně rychlá a Václav po několika dnech v nemocnici zemřel. Do Romaniny velké ztráty se nepříjemně promítla skutečnost, že nebyli sezdáni. Václavův dům, ve kterém spolu bydleli, zdědil jeho syn. Zákon totiž upřednostňuje v dědictví manželku a děti zesnulého, oproti družce. Romana také nemá nárok na vdovský důchod. Pokud by byli s Václavem manželé, byla by Romana v mnohem lepší pozici než nyní jako pozůstalá družka.

Možná patříte mezi ty, pro které je institut manželství podstatou rodinného života, anebo
vám pro život s partnerem/partnerkou připadá daleko lepší jiné soužití. Každý pocházíme z
jiného rodinného kontextu, máme za sebou, ale i před sebou jiné zkušenosti, které odrážejí
náš pohled na ideální formu partnerského soužití.

Na tomto místě příručky bychom se chtěli zcela vyvarovat moralizování anebo
přesvědčování k tomu, že manželství je pro vás vhodnější. Tak jako každý člověk je
individualitou, tak i každý vztah mezi dvěma lidmi je osobitý. Je proto možné, že pro některé
páry je vhodnější variantou s partnerem/partnerkou setrvat vedle sebe bez úředního nebo
církevního potvrzení. Pro jiné páry, zejména pokud plánují společně počít a vychovávat děti,
je naopak vhodnější uzavřít manželství.

Manželství je závazkem pro oba partnery. Zákon upravuje jejich vzájemné povinnosti k sobě
samým, vůči své rodině a blízkým. Na rozdíl od nesezdaných páru stát manžele privileguje a
manželství považuje za vyšší stupeň partnerského vztahu. I my se domníváme, že byť se v
dnešní době společnost a zvyky rychle proměňují, manželský sňatek má svá opodstatnění a
nesporné přínosy.

Pouze manželé mohou čerpat některé daňové a důchodové výhody, týkají se jich také lepší
podmínky v dědictví a rodinném právu. Věnujme se tedy na následujících řádcích některým
praktickým výhodám, které manželství může poskytnout.


Osvojení dítěte

Manželský pár je zvýhodněn v případě osvojení dítěte. Zákon jednoznačně upřednostňuje
manžele oproti nesezdanému páru. Pouze manželé totiž mohou podle občanského zákoníku
osvojit dítě. Většina ústavních soudců navíc manželský svazek považuje zpravidla za
stabilnější než soužití nesezdaných párů, přináší také větší jistotu pro dítě v případě
rozchodu.


Sdělení zdravotního stavu

Důležitou výhodou manželství je také komunikace s lékaři a zdravotnickým zařízením.
Pokud by došlo např. k dopravní nehodě a manžel by zůstal v bezvědomí, informace o
pacientovi dostane manželka automaticky. Pokud má o informace zájem jiná osoba, musí
nejprve prokázat, že je osobou blízkou. To ale v praxi bývá u nesezdaných párů
problematické.

 

Hypotéka a úvěry

Manželský pár má obvykle snazší přístup k úvěrům a vyšší šanci získat hypotéku. Dva lidé
mohou lépe soustředit své příjmy a prokázat jejich dostatek pro dosažení požadované
částky úvěru. Pro poskytovatele půjček je zase manželský pár zajímavý tím, že za dluh
odpovídají dva, nikoli jeden dlužník, pokud tedy nemají soudně zrušeno společné jmění
manželů.


Spolupracující osoba

Živnostníkovi může pomáhat tzv. spolupracující osoba, která nemusí mít živnostenské
oprávnění. V praxi se jedná často o manželku, která manželovi pomáhá s výkonem samostatně výdělečné činnosti. Na spolupracující osobu může OSVČ převést část svých
příjmů a výdajů, navíc je možné provést daňovou optimalizaci.


Sleva na manželku

Pokud roční příjem manželky nebo manžela nepřesáhne 68 000 Kč, může manžel nebo
manželka uplatnit roční daňovou slevu ve výši 24 840 Kč. Je-li jeden z manželů držitelem
průkazu ZTP/P, daňová sleva je dvojnásobná. Uplatnění daňové slevy na
manžela/manželku je možné uplatnit v ročním zúčtování daně prováděném
zaměstnavatelem za zaměstnance nebo v daňovém přiznání. Jako podklad pro uplatnění
této slevy slouží čestné prohlášení manžela/manželky, že vlastní příjmy za příslušný rok
nepřesáhly částku 68 000 Kč.


Dědictví

Pokud jeden z manželů zemře, je podle zákona řazen druhý z manželů do první třídy dědiců.
V první třídě jsou také děti zesnulého. V případě úmrtí druha nebo družky upřednostňuje
občanský zákoník nejprve děti, poté rodiče zesnulého. Teprve pokud zesnulý neměl
potomky, může se zákonná posloupnost v dědictví posunout nejen ve prospěch rodičů, ale i
osoby, která žila nejméně rok před smrtí zesnulého ve společné domácnosti, o domácnost
se starala, případně byla na zesnulém existenčně závislá.


Vdovský a vdovecký důchod

Vdova/vdovec má nárok na vdovský/vdovecký důchod po zemřelém manželovi/manželce.
Nárok vzniká za předpokladu, že zemřelý pobíral starobní důchod, invalidní důchod, ke dni
úmrtí splnil podmínky pro přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu anebo
zemřel následkem pracovního úrazu. Důchod je vyplácen po dobu jednoho roku a dále po
uplynutí jednoho roku při splnění zákonných podmínek, např. při péči o děti, o závislé rodiče
nebo dosažením požadovaného věku. Důchod je možné obnovit anebo vznikne nárok na
trvalé pobírání důchodu. Na úvodním příběhu Romany je vidět, proč pro ni neuzavření
manželství může představovat finanční problémy.


Předmanželská smlouva

Před samotným vstupem do manželství je možné upravit majetkové poměry
předmanželskou smlouvou. Pro některé je to „malování čerta na zeď“, které zbytečně
pohlcuje záměr snoubenců strávit spolu celý život. Pokud však předmanželské vypořádání
majetku vnímáme ne jako přípravu konce manželství, ale naopak jako prevenci, stává se
tento dokument důležitým vztahovým momentem, kdy se spolu oba partneři baví a
transparentně domlouvají na tom, co je mé a co tvé.

Na závěr připojujeme výrok Alfreda Adlera, který je zároveň naším doporučením pro úvahy o
vstup do manželství:Následuj své srdce, a nezapomeň si s sebou k tomu vzít svůj rozum.

 

________________________

"Rodiče tu jsou pro děti. Pro rodiče je tu APERIO."

Další příběhy, informace a rady najdete v naší příručce pro rodiče Nebojujte se zákony.

Svůj konkrétní případ můžete konzultovat v naší APERIO poradně pro rodiče.
_________________________

Líbí se vám, co děláme? Pomáhejte s námi dalším rodičům, přispějte na APERIO poradnu.

Dejte nám like , ať se o nás dozví ještě více rodičů.

_________________________

 

 

Rychlé odkazy

 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


APERIO KURZY

ČEKÁTE MIMINKO?
Objevte naše kurzy pro budoucí rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech


Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech Tchibo, Mall, Zoot a dalších přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na podporu APERIA. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA