Souhlas a informace o zpracování osobních údajů / Newsletter

Zaškrtnutím políčka „Chci dostávat zajímavé informace o činnosti Aperia“, případně políčka “Ano” poskytujete souhlas k tomu, aby nevládní organizace APERIOperio – Společnost pro zdravé rodičovství, z.s., Dřevná 2, Praha 2, 128 00, IČ 26528215, registrován ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka L 11650 (dále jen „Aperio“) zpracovávala Vámi poskytnuté osobní údaje dle dále uvedených podmínek:

Aperio bude uchovávat a zpracovávat následující údaje: vaše jméno, příjmení,  e-mail a kraj vašeho pobytu. K těmto údajům APERIO přiřazuje dále údaje o službách, které jste využili.

 

Účely zpracování:

  • zařazení do databáze Aperia  sloužící k rozesílání informací souvisejících s Aperiem
  • zpracování statistik

Informace související s Aperiem mohou být zasílány e-mailem nebo prostřednictvím personalizovaných reklam na Facebooku, Skliku a Google Adwords.

Důvodem pro shromažďování a zpracovávání jména, příjmení a kontaktu je zasílání informací o činnosti Aperia, informace o kraji pobytu slouží pro zmapování dosahu našich služeb, ke statistickým účelům.

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas, který je dobrovolný. Údaje budeme zpracovávat do doby, kdy svůj souhlas odvoláte e-mailem zaslaným na adresu: barbora.cernohorska@aperio.cz, nebo prokliknutím odkazu, který najdete v patičce každého hromadně zaslaného e-mailu. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

K Vašim osobním údajům budou mít přístup vybraní zaměstnanci Aperia, kteří spravují newsletter a databázi, kteří jsou řádně proškoleni a dále zpracovatelé databáze – Josef Jelínek – nasidarci.cz a firma Ecomail, případně Mailchimp (nástroj sloužící k hromadným rozesílkám), se kterými máme ochranu osobních údajů smluvně ošetřenu, Facebook, Seznam a Google; k osobním údajům mohou mít přístup také dodavatelé těchto subjektů, kteří jsou při zpracování osobních údajů v postavení dalšího zpracovatele. Žádnému dalšímu příjemci Vaše údaje poskytovat nebudeme.

Kromě práva kdykoliv svůj souhlas odvolat, máte právo na přístup ke svým osobním údajům, můžete žádat opravu či doplnění údajů, anebo požádat o kopii osobních údajů, které vedeme. Máte právo na výmaz e-mailového kontaktu z aktivního adresáře a toto právo realizujeme automaticky po odvolání souhlasu. Samotný e-mail pak zůstává na seznamu blokovaných, aby nedopatřením nemohlo dojít k nevyžádanému zaslání. Můžete využít také právo přenositelnosti údajů k jinému správci údajů.

Kontaktní osoba pro věci osobních údajů: barbora.cernohorska@aperio.cz

Pokud byste měli za to, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány zákonně, můžete žádat omezení zpracování či vznést u Aperia námitku proti zpracování osobních údajů. Můžete také podat stížnost u  Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, www.uoou.cz. “

V případě jakéhokoli požadavku se na nás neváhejte obrátit.

Děkujeme za vaši důvěru, APERIO

Aperio
Neziskovka roku 2018
CHCI PODPOŘIT KRIZOVOU POMOC PRO RODIČE
Podpořte nás