Podmínky použití poradny APERIO

Zaškrtnutím souhlasu s podmínkami použití při odesílání dotazu vyjadřujete svůj souhlas s následujícími podmínkami pro využití bezplatné právní poradny pro rodiče APERIO na webových stránkách www.aperio.cz (dále jen „Poradna“).

Jak Poradna funguje

Poradna poskytuje bezplatné právní poradenství rodičům.

Poradna odpovídá pouze na dotazy související s rodičovstvím a mateřstvím.

Rodiče si často neuvědomují, jak rozpoznat pro ně diskriminující, respektive znevýhodňující situace na trhu práce nebo ve vztahu se zaměstnavatelem, a tak často nevědí, jak v takových případech účinně reagovat. Naší snahou je na tyto situace poukazovat a i formou této poradny je pokud možno eliminovat. Slovo diskriminace je u nás stále spojováno spíše s problematikou diskriminace související s pohlavím, rasou, náboženstvím, věkem, nikoliv však s rodičovstvím. Takové situace se berou spíše jako danost, my chceme podpořit uvědomění, že tato „danost“ není nutná.

Než vložíte dotaz, hledejte nejprve informace v již zodpovězených dotazech (oddíl Vaše dotazy) podle témat či zadaných výrazů a v oddíle Co Vás nejvíc zajímá.

Nenajdete-li potřebné informace na stránkách Poradny, zprostředkujeme vám odpověď odborníka/ice obvykle do 7 dnů (v případě složitějších dotazů může být tato lhůta delší).

Veškeré otázky a odpovědi zveřejňujeme v plném znění na webových stránkách Poradny – nevkládejte do textu dotazu osobní údaje a údaje, které by umožnily Vaši identifikaci, kromě e-mailové adresy. Informace o Vaší e-mailové adrese nebude na stránkách poradny zveřejněna.

Společnost APERIO poskytuje služby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací (viz níže).

V dotazu uveďte všechna fakta potřebná k zodpovězení dotazu, tím umožníte poskytnutí relevantní odpovědi. Neuvedete-li všechny potřebné informace, odpověď nemusí být pro vaši situaci dostačující.

Chcete-li po obdržení odpovědi položit ještě doplňující dotazy, vložte je opět prostřednictvím webových stránek poradny.

Cílem poradny je zvýšit informovanost uživatelů/ek a podpořit je v aktivní obhajobě svých práv; uživatel/ka s poskytnutou odpovědí nakládá dle vlastní vůle a rozhodnutí.

Poskytnutím odpovědi APERIO nepřebírá odpovědnost za jakékoliv následky způsobené případným užitím informací poskytnutých Poradnou.

Ochrana osobních údajů

Odesláním dotazu do Poradny souhlasíte se zařazením Vámi poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze společnosti APERIO jakožto správce a s jejich následným zpracováním pro informační účely správce, tj. zasílání informací o službách, pořádaných kurzech a dalších akcích prostřednictvím elektronických médií, dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu, maximálně však na dobu 5 let, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny další údaje.

Berete na vědomí, že máte práva dle § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné a že svůj souhlas můžete kdykoliv na adrese správce bezplatně odvolat. Máte právo přístupu k údajům: pokud požádáte o informaci o zpracování svých údajů, APERIO je povinno Vám tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Máte právo na opravu údajů, blokování nesprávných údajů či jejich likvidaci apod. V případě pochybností o dodržování práv správcem se můžete na správce obrátit a požádat o vysvětlení a dále požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Vaše právo obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů tímto zůstává nedotčeno.

Ostatní informace

Na služby Poradny není právní nárok.

Provozovatelem a správcem Poradny je občanské sdružení APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, IČ 26528215, se sídlem na adrese V Luhu 6, 140 00, Praha 4 – Nusle.

Společnost APERIO si vyhrazuje právo měnit podmínky použití služby Poradny s ohledem na změny vnitřních podmínek organizace pro její poskytování.

Aperio
Neziskovka roku 2018
CHCI PODPOŘIT KRIZOVOU POMOC PRO RODIČE
Podpořte nás