Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: krátkodobě zvýšený příjem-výživé

20.08.2018

Dobrý den,
S bývalou partnerkou již nežiji, syn (11let) je v její péči. Soudem mi bylo vyměřeno výše výživného na 6000,-, které platím bez zpoždění, doplatil jsem také zpětně zvýšení alimentů. Finančně se podílím také na dalších věcech (tábor, odívání atd.). Se synem se stýkám jak jen to jde, minimálně však jednou za 14 dní na víkend, mé zaměstnání ovlivňuje četnost setkání (cvičení, mise apod.). Nyní např. se mnou a mou novou paní strávil téměř celý červenec a loni také. Můj příjem je cca 32.000,- a od března 2019 do září 2019 se můj příjem zvýší až na 140.000,- za měsíc. V říjnu už budu opět na svých 32.000,-. Bývalá partnerka mi s ohledem na finance vyhrožuje, že se budu ještě divit, že jsme ještě neskončili, domnívám se, že bude žádat soud o zvýšení výživného.
Od doby, kdy pravidelně posílám výživné si pořídila nové auto a spoustu dalších věcí. Proto se obávám, že případné zvýšení výživného bude pouze pro její prospěch.
Mým dotazem je, zdali část mnou vydělaných peněz z mise mohu vložit synovi na účet bez toho, aniž by soud zvýšil výši alimentů. Mohl by soud a přesto zvýšit výši výživného? Nechci krátkodobě zvyšovat jejich standartní životní úroveň na nadstandartní a už vůbec nechci, aby synova matka rozházela peníze, které synovi v budoucnu budou vhod. Jak soud řeší krátkodobý zvýšený příjem?
Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
pokud se Vám krátkodobě zvýší příjem z důvodu pobytu na misi, tak je podle mě Vámi navrhovaný postup odkládání financí na účet dítěte nad rámec výživného v pořádku. Pokud by situace dospěla k tomu, že by matka podala návrh na zvýšení výživného, soud by měl při svém rozhodování k tomuto přihlížet. Ovšem rozhodnutí soudu jako nezávislého orgánu nelze předjímat.

Právní úprava:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník , v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Zdravotní a sociální pojištění po dobrání rodičovského příspěvku

20.08.2018

Dobrý den,

Ráda bych se Vás zeptala na následující:
Podávám žádost o RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK. Dle mého vyměřovacího základu si mohu zvolit výši příspěvku, resp. dobu čerpání. Ideálně bych volila dobu 12-18 měsíců. Tzn. relativně rychlé vyčerpání s tím, že bych poté s financemi hospodařila samostatně. Pokud bych ale s naším chlapečkem zůstávala doma např. ještě půl roku navíc (bez pobírání příspěvku) než začne chodit do školky, jak je to s platbou sociálního a zdravotního pojištění během tohoto období? Je takový plán vůbec možný, a nebo je potřeba čerpání příspěvku skutečně rozložit na celou plánovanou dobu, kdy budu doma s dítětem? (Mimo jiné už v současné době pracuji formou home office na zkrácený úvazek 0,3 na univerzitě - u jiného zaměstnavatele než před nástupem na mateřskou, který za mě tyto dávky odvádí.)

Předem Vám moc děkuji za rady o odpověď.
S pozdravem a přáním pěkného dne

Dobrý den.

Nastavení čerpání délky rodičovského příspěvku (RP) v rámci zákonných možností je na Vás. Nemusíte si rozkládat čerpání po celou dobu, kdy jste doma a pečujete o dítě, ať už jste na rodičovské dovolené (RD), či nikoliv, RP můžete vyčerpat i rychleji. Pokud máte u původního zaměstnavatele stále uzavřený pracovní poměr a jste tedy u něj vedena na RD, odvádí za Vás zdravotní pojištění stát, jelikož se řadíte mezi tzv. státní pojištěnce (viz níže zákon o veřejném zdravotním pojištění § 7 odst. 1 písm. d)).
Zdravotní pojištění je za Vás tedy odváděno jak státem z titulu čerpání RD, tak i Vámi ze zaměstnání na zkrácený úvazek (viz níže § 7 odst. 2).

Co se týče sociálního pojištění, to je odváděno pouze, pokud máte nějaký příjem, pokud jste tedy na RD, sociální pojištění hradit nemusíte.

§ 7
(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:
...
c) příjemce rodičovského příspěvku;
d) ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění;
e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání;
...
k) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,16) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,
...
(2) Mají-li osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až h) a q) příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, je plátcem pojistného stát i tyto osoby.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: zanedbání péče o dítě

20.08.2018

Dobrý den. Muj přitel má dítě se svou expřítelkyní. Dítě si půjčuje každý víkend pokud není třeba nemocné. Nemá to dané soudně.
Já mám pocit že matka své dítě zanedbává. Má plnou pusu zkažených uhnitých zubu, většinou malé oblečení, intimní partie jsou taktéž zanedbané.
Co s tím? Máme strach, že když matku udáme nedá nám už malého vůbec. Komunikace s matkou nulová.

Dobrý den,
pokud, jak uvádíte, s Vámi matka nekomunikuje a dítě jeví známky zanedbání, pak byste to oznámit měli. Oddělení sociálně právní ochrany dětí (sídlí v každé obci/městské části s pověřenou působností) může situaci prověřit bez toho, aniž by udalo, od koho vzešel podnět k prošetření. Pokud by se stalo, že by Vám matka dítě nechtěla vydávat, může otec podat žádost o úpravu styku dítětem soudně.

Právní úprava:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 359/1999 Sb, o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Výživné mezi manžely

19.08.2018

Dobrý den, přesně před měsícem, 14.7.2018 jsme uzavřeli s manželem sňatek. Nyní mi oznámil, že se bude ode mne stěhovat, že si uvědomil, že mu chybí svoboda. Samozřejmě budu nucena podat navrh na rozvod. Z předchozího vztahu mam dceru a manžel syna, na kterého plati 3000,- alimenty. Jelikož pracuji na poloviční úvazek kvůli dceři, kde mám příjem cca 9000,- alimenty na dceru beru 2000,-, a náklady na bydlení nám činí 9400,-. Mohu si podat, aby na mě manžel platil výživné. I přesto že bude bydlet jinde? Jeho příjem činí cca 1300 €. Vůbec jsem nepočítala, že.měsíc po rozvodu budu řešit rozvod a finančně me to zatíží. Děkuji za odpověď

Dobrý den,
v první řadě bych doporučila nečinit ukvapená rozhodnutí, protože jde pravděpodobně o nějaké náhlé hnutí mysli, nemusí jít o definitivní rozhodnutí a skutečný názor Vašeho současného manžela a za pár dnů může být všechno jinak. Rozhodně není nutné okamžitě podávat návrh na rozvod manželství, ostatně to můžete nechat na svém manželovi.
Nyní tedy k tomu, co o manželství stanoví zákon (občanský zákoník). Zánik rodinné domácnosti nezbavuje v souladu s ustanovením § 691 odst. 1 občanského zákoníku manžele povinnosti si navzájem pomáhat a podporovat se. V případě opuštění domácnosti jedním z manželů tak může stále trvat jeho povinnost přispívat na náklady na rodinnou domácnost. Jedná se o případy, kdy manžel trvale opustí rodinnou domácnost, aniž k tomu má důvod zvláštního zřetele hodný, a v rodinné domácnosti zůstává s druhým manželem nezletilé dítě manželů. Při posuzování důvodu opuštění rodinné domácnosti, případně odmítání návratu, by měl soud postupovat podle zásad slušnosti a dobrých mravů. Je ovšem nutno, pokud není tato povinnost plněna dobrovolně, abyste její plnění také vyžadovala soudně. Nicméně, jak jsem z Vašeho dotazu pochopila, nemáte v péči Vaše společné dítě, ale pouze dítě z předchozího vztahu, tam tedy by soud asi nepostupovat tak striktně, jako v případě, kdy by v domácnosti bylo dítě společné.
Na místě je ale také otázka vzájemné vyživovací povinnosti mezi manželi. Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost za splnění pravidla, že mají mít zásadně stejnou životní úroveň. Pokud tato vyživovací povinnost není plněna dobrovolně, lze ji vymoci soudně žalobou. Nicméně je třeba si uvědomit, že jde o vzájemnou vyživovací povinnost, otázkou tedy je, kdo má vlastně lepší životní úroveň a kdo je povinen vyživovat toho druhého. Není v tomto případě v souladu s občanským zákoníkem rozhodné, že manželství trvá jen tak krátkou chvíli.
Než ale přistoupíte k silovému vymáhání všech právních nároků, rozhodně doporučuji se s manželem sejít a pokusit se vyřešit tuto nenadálou situaci dohodou a nějakým prozatímním kompromisním řešením.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Císařský řez na přání

20.08.2018

Dobry den, kdyz zena trva na cisarskem rezu? Je ji dopran? Dekuji

Dobrý den.
Z právního hlediska nikoli.
Císařský řez je velká břišní operace, která má nezanedbatelná rizika pro ženu, ale i pro dítě.
Je to závažný zákrok, zásah do těla, rekonvalescence po sekci je mnohem komplikovanější než po přirozeném porodu. Hojí se jizva, hrozí např. riziko tromboz po operaci, někdy se po sekci hůře kojí, s dalším těhotenstvím se musí počkat déle než po přirozeném porodu, třetí nebo čtvrté těhotenství po sekcích už může být rizikové, děti narozené sekcí mohou mít problémy např. s termoregulací, nebo trpí respiračními problémy atp.
Platí, že k provedení každého lékařského zákroku je třeba jednak souhlasu pacienta, je-li tento souhlas objektivně možné získat a především musí zde být zdravotní indikace a to platí i pro císařský řez. Pokud není indikace dána, lékaři nesmí zákrok provést, bez ohledu na to, zda rodička nebo její rodina si operaci přeje nebo ne. Platí zásada, že rozhodnutí, zda se v konkrétní situaci přistoupí k císařskému řezu nebo nikoliv, je vždy na zdravotnících, kteří by takový postup měli navrhovat pouze vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu dítěte, i zdravotnímu stavu Vašemu. Pokud zde bude indikace, císařský řez navrhnou a pokud rodička odsouhlasí, provedou ho. Rodička může indikovaný a tedy doporučený císařský řez odmítnout, ale nemůže si sekci bez indikace vyžadovat.
Pokud existuje stav, který by mohl, ale také nemusel být indikací k sekci (např. poloha koncem pánevním nebo stav po předchozí sekci či sekcích, jsou stavy, kdy lze rodit buďto sekcí nebo spontánně), může se rodička po dohodě s lékaři k variantě sekce přiklonit a žádat císařský řez, ale nějaká indikace musí být vždy (a samozřejmě souhlas rodičky).
Právní předpisy:
Zákon č. 372/2011. Sb., o zdravotních službách
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Rozvázání pracovního poměru

19.08.2018

Dobry den. K 31.8.2018 mi končí rodičovská dovolená. Mam u zaměstnavatele smlouvu na dobu neurčitou, ale do prace se vratit nemohu. Muj dotaz zní: z ceho se mi bude vypocitavat podpora a jak mam ukončit pracovní poměr? Děkuji za odpověď.

Vážená paní,

pracovní poměr se zaměstnavatelem můžete rozvázat dohodou nebo výpovědí. Dohoda vyjadřuje shodnou vůli obou stran ukončit pracovní poměr k určitému dni. Výpověď byste musela dát v případě, že by zaměstnavatel s dohodou nesouhlasil. Výpovědní doba trvá dva měsíce a běží od prvního dne následujícího měsíce, tj. v případě že dáte výpověď do dne 31.8.2018, výpovědní doba běží od 1.9.2018 do 31.10.2018 a tímto dnem pracovní poměr skončí.

Vzor dohody a výpovědi je možné stáhnout zde:
https://www.prace.cz/poradna/pravni-radce/detail/article/dohoda-o-rozvazani-pracovniho-pomeru-vzor/
https://www.prace.cz/poradna/pravni-radce/detail/article/vypoved-z-pracovniho-pomeru-dana-zamestnancem-vzor/

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč dosáhl ve svém posledním zaměstnání takto:
- 1.–2. měsíc ve výši 65 %, 3.–4. měsíc ve výši 50 % a od 5. měsíce ve výši 45 %.

Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance. Vzor Potvrzení je možno získat na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.
Orientační kalkulačka výpočtu podpory v nezaměstnanosti:
http://www.penize.cz/kalkulacky/podpora-v-nezamestnanosti
Maximální výše podpory činí 16 682 Kč měsíčně.
Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči, jehož poslední činností byla „náhradní doba“, tj. péče o dítě do čtyř let věku, což nastane nejspíš i ve Vašem případě.
Minimální podpora činí:
první dva měsíce 4 315 Kč měsíčně,
další dva měsíce 3 452 Kč měsíčně,
zbývající měsíc/e 3 164 Kč měsíčně.

Právní předpisy

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: ošetřovné a výše příjmu

19.08.2018

Dobrý den,
v červnu 2018 jsem byla několik dní doma s nemocným dítětem na OČR, v červenci 2018 jsem potom čerpala dovolenou asi 8 dní, moje výplata za měsíc 7/2018 byla asi o tři tisíce nižší než obvykle. Počítá se náhrada při dovolené z měsíce června, kdy jsem byla na OČR?

Dobrý den,
výše ošetřovného činí od prvního kalendářního dne 60% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se pro účely ošetřovného stanoví a redukuje stejným způsobem, jako při výpočtu nemocenského. Takže příjem se může redukovat díky ošetřovnému při výplatě za červen.

Zároveň dny ošetřování jsou brány jako vyloučené dny, takže by se do výše průměrného příjmu promítnout neměly. Vyloučené dny jsou kalendářní dny, které se odečítají od počtu kalendářních dnů v rozhodném období při stanovení denního vyměřovacího základu (průměrného příjmu). Tyto dny se nezapočítávají proto, aby nedošlo k neodůvodněnému snížení denního vyměřovacího základu. Vyplacenou částku za červenec by tedy dny ošetřovného ovlivnit neměly. Zkuste se pozeptat účetní zaměstnavatele, jaký byl výpočet.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Daně z příjmu

19.08.2018

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat pracuji na DPP při rodičovském příspěvku, nepřesáhnu částku 68 000,- za rok, z DPP se mi odečítá 15% daň, manžel si tedy může na mne odečíst cca 24000,- Kč při ročním zúčtování. Mohu však i já, uplatnit slevu na dani na poplatníka, když manžel na mě bude mít daňové zvýhodnění? děkuji

Dobrý den,
daňovou slevu na poplatníka si můžete odečíst, pokud u tohoto zaměstnavatele máte podepsané Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (takový ten růžový dvojpapír), pak je Vám daň srážena zálohově a na konci zdaňovacího období se přepočítá a odečitatelná položka na poplatníka se uplatní a případný přeplatek Vám bude vrácen. Pokud je Vám ale daň srážena tzv. srážkovou daní, pak jsou tyto daně zaplaceny již jednou provždy a ani není nutno udělat přiznáni k dani z příjmu.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Ostatní

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.