Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Změna obsahu pracovního poměru

24.08.2017

Dobrý den,
prosím o radu, jak mám postupovat.
V prosinci mi končí rodičovská dovolená a měla bych se vrátit do zaměstnání. Jsem doma od roku 2012 - rodičovská se dvěma dětmi. V zaměstnání mám smlouvu na dobu neurčitou. Moje původní místo pro mě zaměstnavatel již nemá, nabídl mi pozici, kterou ze zdravotních důvodů nemohu přijmout. Na moje místo přeřadil jinou pracovnici, která má také smlouvu na dobu neurčitou, pracuje zde už mnoho let, jen dělala na jiné pozici, kterou mi právě teď zaměstnavatel nabízí. Jiné místo pro mě zaměstnavatel nemá a řekl, že si tedy mám hledat místo jinde. Když jsem se mu zmínila o odstupném, tak mi vynadal, že výpověď mi nedal a nedá, tak jaképak odstupné, že práci mi nabídl a je můj problém, že jsem ji nepřijala. Našla jsem si tedy jinou práci jinde, kde bych měla od září nastoupit. Výpověď u současného zaměstnavatele jsem zatím nedala. Prosím o radu, jak mám dále postupovat? Mám nad odstupným mávnout rukou a dát výpověď dohodou (na tu zaměstnavatel řekl, že by přistoupil) nebo mám čekat, jak to v současném zaměstnání dopadne?
Moc děkuji za Vaši odpověď a přeji hezký den

Vážená paní,

Váš zaměstnavatel Vám navrhl změnu obsahu pracovního poměru. Vy nejste povinna změnu přijmout, můžete ji odmítnout. Obsah Vaší pracovní smlouvy zůstává zachován. Není pravda pokud Vám zaměstnavatel nabídne (jakoukoliv) práci, že jste povinna ji přijmout. V případě, že zaměstnavatel splní zákonné podmínky, a dojde ke zrušení pracovního místa, může Vám dát z důvodu nadbytečnosti výpověď z pracovního poměru. V tomto případě Vám bude náležet odstupné. Také zaměstnavatel může z důvodu nadbytečnosti nabídnout jinou dohodu o rozvázání pracovního poměru. I v tomto případě Vám náleží odstupné. Ve vaší situaci záleží jen na Vás, jaký postup zvolíte. Nabídnout zaměstnavateli dohodu můžete vždycky. Podle mě je vhodné vyčkat, jaké to bude v novém zaměstnání. Třeba nebudete spokojená a budete o odstupné bojovat. Naopak třeba zaměstnavatel na Vás bude tlačit s dohodou, protože to pro něj bude "jen" trojnásobek odstupného.

Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: dávky na dítě- Lucembursko

23.08.2017

Dobry den
Chtel bych se zeptat na materskou a pridavky na dite, jak postupovat a na co mam narok pokud jsem zamestnancem v Lucembursku, dekuji s pozdravem

Dobrý den,
zodpovídáme pouze dotazy týkající se českého práva. Pokud ve smyslu lucemburského práva máte nárok na zmíněné dávky, nárok na dávky Vám z titulu Vašeho zaměstnání v Lucembursku pravděpodobně vznikne. Pokud v Lucembursku dávka neexistuje, či nesplňujete podmínky vzniku nároku dle tamního práva, nárok na dávku Vám bohužel nevzniká.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: návrat po rodičovské dovolené

23.08.2017

Dobrý den, minulý týden jsem se vrátila po třech letech rodičovské do práce, podle pracovní smlouvy z roku 2005, která je na dobu neurčitou s udáním konkrétního místa pracoviště-oddělení. Šéf mi začátkem tohoto týdne onámil, že pro mě vlastně práci nemá, protože po mém odchodu ji rozdělil
mezi mé kolegy a že se mi bude snažit najít práci vrámci firmy. Řekla jsem mu, že mu novou prac. smlouvu nepodepíšu. Taktéž se nabízí výpověď z org. důvodů a odstupné. Je rozdělení mé práce mezi jinak kvalifikované zaměstance ( všichni mají VŠ) narozdíl ode mě, když ta práce tam ve skutečnosti je, důvodem ke zrušení mého místa? Jaké jiné možnosti, krom toho, že mě tam séf nechá a dá mi třeba jinou práci ( o čemž tedy pochybuji) ještě existují a jak se mám bránit?? Díky za info

Dobrý den,
vrátí-li se rodič do práce po rodičovské dovolené, nemá zaměstnavatel povinnost jej zařadit na původní práci a pracoviště. Má jen obecnou povinnost přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy.
Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, např. protože udělal organizační změnu -rozdělil práci mezi jiné zaměstnance, může navrhnout dohodu o změně obsahu pracovní smlouvy, tj. nabídnout rodiči práci jinou -nemusíte přijmout. Pokud by zaměstnavatel žádné pracovní místo odpovídající pracovní smlouvě pro Vás neměl a Vy byste trvala na zařazení dle původní pracovní smlouvy, je to bráno jako překážka v práci na straně zaměstnavatele a je na něm, aby situaci řešil. Nevyhnutelným řešením by v tomto případě zřejmě bylo skončení pracovního poměru. Skončit pracovní poměr můžete buď dohodou nebo výpovědí.
Zatímco zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu, zaměstnavatel má tyto důvody taxativně vymezeny (a to v ustanovení § 52 zákoníku práce). Ve Vašem případě by se s největší pravděpodobností uplatnil důvod pod písmenem c) zmíněného ustanovení , kdy se jedná o tzv. „nadbytečnost“.

Pokud by Vám dal zaměstnavatel výpověď z uvedeného důvodu, měla byste nárok na tříměsíční odstupné (§ 67 odst. 1 zákoníku práce). Nárok na stejné odstupné byste měla i v případě, kdy by ze zmíněného důvodu skončil Váš pracovní poměr po vzájemné dohodě se zaměstnavatelem (§ 67odst. 1 zákoníku práce). Výpovědní doba je u podání výpovědi zaměstnavatelem i zaměstnancem stejná a činí minimálně dva měsíce.

Ještě pro úplnost uvedu základní informaci o konání práce během běhu výpovědní doby. Pokud jde o konání práce v této době, pak samozřejmě platí vaše pracovní smlouva, tj. zaměstnavatel by Vám musel přidělovat práci v souladu s ní (pracovní smlouvou). Pokud by to z jeho strany nebylo možné, jedná se o překážku na jeho straně (jak je již ostatně uvedeno výše), kdy zaměstnankyni (zaměstnanci) náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku, a to v zásadě po celou dobu trvání překážky v práci, resp. do doby ukončení pracovního poměru.

Aby Vás mohl zaměstnavatel propustit na základě organizační změny, musí být jasná uskutečněná organizační změna a musí být příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizačních změnách a Vaší nadbytečností. Zaměstnavatel je povinen Vás s touto změnou seznámit. Nepostačuje pouhé oznámení, že byly provedeny organizační změny bez jejich konkretizace. Ovšem, zákoník práce nestanoví pro rozhodnutí zaměstnavatele o příslušné organizační změně požadavek písemné formy ani nepředpokládá, že by muselo být zaměstnavatelem nějakým způsobem zveřejněno. V případě, že byste měla pocit, že organizační změna je uskutečněná jen fiktivně"aby Vám mohl dát výpověď", pak se můžete domáhat neplatnosti výpovědi, bohužel jen soudní cestou. Pokud máte pocit, že zaměstnavatel porušuje právní předpisy, v dané věci se můžete též obrátit na inspektorát práce místně příslušný podle sídla zaměstnavatele (www.suip.cz). Inspektoráty práce kontrolují dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů v pracovně právních vztazích, mohou provádět kontroly a ukládat pokuty, nemohou však řešit spory mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem, k tomu je kompetentní pouze soud.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Výpověď z důvodu organizačních změn

23.08.2017

Dobrý den, již jsem Vám psala asi v květnu. Zatím jsem na RD. Můj šéf mě nechce vzít zpět na mé místo, přestože mám v prac. smlouvě uvedeno čísto odd, kde jsem pracovala. Jelikož jsem se rozhodla nepříjmout jiné nabídky v podniku ( v nemocnici) ), připadá v úvahu výpověď pro nadbytečnost. Šéf mi řekl, že se mnou nehodlá komunikovat až do dne mého nástupu, což dodržuje, přestože tam chodím na dohodu a vídáme se. Zajímá mě, co vše se skrývá pod pojmem "org. důvody". Nikdo jiný by výpověď nedostal než já, vše je tam stejné, přibyli za ty tři roky dva nový zaměstnanci, žádný jako zástup za mě,práce kterou jsem dělala dělají jiní,jinak kvalifikovaní on tvrdí, že tam není, nebo že je jí tak málo, že to zvládne s lidmi, které tam má. Je toto důvod pro výpověď? Díky za ifo

Dobrý den,

dle § 52 písm. c) zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění), může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď,
stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.

Je tedy třeba, aby byly splněny tyto předpoklady:
- rozhodnutí o organizačních změnách (tj. rozhodnutí o změně úkolů zaměstnavatele, technického vybavení, snížení počtu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce)
- nadbytečnost zaměstnance
- příčinná souvislosti mezi rozhodnutí o organizačních změnách a nadbytečností zaměstnance.

Forma rozhodnutí o organizační změně není stanovena a není ani předepsáno, že by rozhodnutí muselo být u zaměstnavatele „vyhlášeno“ nebo jiným obdobným způsobem zveřejněno. Rozhodnutí o organizačních změnách může být učiněno písemně nebo jiným způsobem, který nevzbuzuje pochybnost, že bylo přijato. Postačuje, aby s ním byl seznámen jen dotčený zaměstnanec ve výpovědi z pracovního poměru.

O rozhodnutí o organizačních změnách jde tehdy, jestliže sledovalo změnu úkolů zaměstnavatele, technického vybavení, snížení počtu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo jinou organizační změnu, pomocí níž zaměstnavatel chce regulovat počet svých zaměstnanců a jejich profesní nebo kvalifikační složení tak, aby zaměstnával jen takový počet zaměstnanců a v takovém profesním nebo kvalifikačním složení, jaké odpovídá jeho potřebám. Rozhodnutí o organizačních změnách nemusí být nutně spojeno s absolutním snížením počtu zaměstnanců. Může se týkat jen jediného zaměstnance.

Zaměstnanec je nadbytečným tehdy, jestliže jeho práce, kterou je povinen konat podle pracovní smlouvy pro zaměstnavatele, není na základě rozhodnutí o organizačních změnách zcela nebo v dosavadním rozsahu potřebná. Nadbytečným je zaměstnanec též tehdy, jestliže podle rozhodnutí o organizační změně zaměstnanci odpadne jen část jeho dosavadní pracovní náplně nebo pouze některá z více dosud vykonávaných prací. O výběru nadbytečného zaměstnance rozhoduje zaměstnavatel.

O příčinnou souvislost mezi rozhodnutím o organizační změně a nadbytečností zaměstnance jde tehdy, nastala-li nadbytečnost určitého zaměstnance následkem provedení rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně, tedy, bylo-li rozhodnutí o organizačních změnách bezprostřední příčinou nadbytečnosti zaměstnance.

(komentář k § 52 písm. c) zákoníku práce – Bělina, Drápal a kol. Zákoník práce, C.H.Beck, 2015)

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Alimenty

23.08.2017

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, přítel platí alimenty bývalé ženě ve výši 3000 Kč. (jeho čistý příjem činí 19 000 Kč), ona chce zažádat o navýšení - dle mého k tomu soud nesvolí.
Bývalá plánuje svatbu, pokud se ji narodí dítě v novém manželství, bude na to brán ohled při určování alimentů na první dítě?

Dobrý den.

Výživné je upraveno v (novém) občanském zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění) v § 910 a násl.
Pro určení rozsahu výživného jsou rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného (dítěte) a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (rodiče).

Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů.
Pouze z údaje o výši příjmů otce nelze ani odhadnout výši výživného, neboť soud při stanovení výše zkoumá celkové majetkové poměry rodičů a dále potřeby dítěte – ty se mění s ohledem na věk dítěte, jeho zdravotní stav atd.
Pro orientační představu o poměru výše výživného k platu lze nahlédnout do tabulky vypracované Ministerstvem spravedlnosti. Jedná se však jen o doporučující (nikoli závazný materiál), v rozhodnutí se vždy zohledňuje konkrétní situace. Údaje jsou tedy jen orientační a stanovené výživné se může významně lišit.
Tabulka vypadá následovně:
Věk dítěte Díl z platu připadající na výživné
0 - 5 let 11 – 15 %
6 - 9 let 13 – 17 %
10 – 14 let 15 – 19 %
15 - 17 let 16 – 22 %
18 a více let 19 – 25 %

Jak je uvedeno výše, při stanovení výživného zkoumá soud majetkové poměry rodičů, pokud se matka dítěte znovu provdá a narodí se jí další dítě, může dojít ke změně majetkových poměrů a tato skutečnost může mít vliv i na výši výživného. Nemusí tomu však tak být vždy.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství a příjem ze zaměstnání

23.08.2017

Dobrý den, chtěla bych se zeptat kdyby šel na mateřskou manžel, který je zaměstnán na HPP. Tak po dobu pobírání mateřské může i nadále pracovat?
Takže by pobíral mateřskou a ještě plat od zaměstnavatele? Děkuji

Dobrý den,
v době pobírání peněžité pomoci v mateřství nesmí příjemce dávky vykonávat práci v zaměstnání, ze kterého mu dávka náleží, a nesmí mít z tohoto zaměstnání příjem.
Není tedy možné, aby manžel pobíral peněžitou pomoc v mateřství ze zaměstnání a zároveň plat (mzdu) v tomtéž zaměstnání.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Rodinné dávky

22.08.2017

Dobrý den chci se zeptat už pobiram 4 roky kindergeld na mě prvního syna .ted sem zadala on-line o elternheld porodila sem druhého syna ale mám ho s jiným partnerem prosím co vše potřebuji jaké dokumenty k přídavkum zadám já jsem stále zaměstnána děkuji za odpoved

Vážená paní,

vzhledem k tomu, že Vaši situaci popisujete velmi stručně a s ohledem na složitost problematiky rodinných dávek v EU, doporučuji Vám se obrátit na naše specialisty v telefonické nebo osobní poradně. Zde je více prostoru pro dialog a poradce může lépe zjistit Vaši situaci a poradit Vám. Více informací na http://www.aperio.cz/725/vitejte-v-poradne-aperio.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: dohoda o svěření do péče

22.08.2017

Dobrý den,
prosím mohli byste mi poradit, na koho se obrátit, abych měla nějaký status samoživitelky. S otcem dítěte jsme se rozešli ve dvou letech dítěte a na všem jsme se dohodly. Nikdy jsme nebyli sezdaní a on již má novou rodinu, tedy opět bez sňatku dítě.

Ráda bych využila příspěvek pro dítě na sport, který je však podmíněn potvrzením, že jsem samoživitelka. Vlastně nevím, jestli by náhodou pro mě nebylo výhodnější mít toto soudně vymezené.

Budu moc ráda za jakoukoli radu,
Děkuji,

Dobrý den,
podle mne je nejlepší sepsat s otcem dítěte dohodu o svěření dítěte do Vaší péče a povinnosti otce platit výživné v dané výši. Soud jen schválí Vaši dohodu, tedy za předpokladu že nebude dítěti na újmu. Na rozdíl od dohody uzavřené jen mezi Vámi, bude takové soudní rozhodnutí již právně vymahatelné a uznatelné u státních úřadů.

Právní úprava:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

Legislativní příručka pro rodiče

Nebojujte se zákony 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf  Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

Nové šance - kurz pro rodiče ve složité situaci
- práce, komunikace, výchova, finance
- seberozvoj, právní minimum
- otevřená registrace, počet míst omezen

 Nové šance

APERIO PRŮVODCE PORODNICEMI

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START!2017


Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40.000,- kč

Chcete pomáhat s námi, přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Podpořte nás, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům! Prosíme, přispějte darem na číslo účtu:
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce.


Při nákupu v internetových obchodech přes web GIVT.cz půjde část z vaší útraty na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc!
Děkujeme!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v TV

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.