Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Samoživitelka- návrat z rodičovské dovolené

19.12.2018

Dobrý den! Jsem matka samoživitelka na rodičovské dovolené. Mám jednu dceru, která bude mít na konci března 2019 tři roky, kdy mně také končí rodičovská dovolená. Předt jsem pracovala přes pět let jako sociální pracovnice v Charitě, mám smlouvu na dobu neurčitou. Na podzim tohoto roku jsem si dala schůzku se zaměstnavatelem ohledně mého návratu do práce. Bylo mi řečeno, jestli bych si nechtěla najít jinou práci, že jsou s mým zástupem spokojeni a nechtějí slečnu vyhazovat. O případném odstupném ani zmínka. Já bych se do zaměstnání chtěla vrátit. Je zde však problém, kterého se chytili a to, že školka pro dceru se otevírá v 6:30 hod v jiném městě, kde bydlíme, a do práce dojíždím cca 30 minut, takže bych nestíhala být v práci v 7 hod. ráno, jak mám, ale cca o 15 minut později. Mají na to právo mě kvůli tomuto odmítnout, když opravdu nemám nikoho jiného, kdo by malou mohl vodit do školky? Děkuji!

Dobrý den.
Po návratu z rodičovské dovolené máte právo na pracovní zařazení dle původní a stále platné pracovní smlouvy.
Zaměstnavatel je tak povinen Vám práci podle pracovní smlouvy a jak to udělá se „ zastupující slečnou“, je čistě jeho problém. Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit Vám práci odpovídající pracovní smlouvě, může navrhnout dohodu o změně obsahu pracovního poměru- nabídnout Vám práci jinou. Obsah pracovního poměru je možné měnit jen po vzájemné dohodě zaměstnavatele a rodiče a vždy písemně. Z důvodu, že máte malé dítě a školka otvírá až v 6 : 30 Vás odmítnout nesmí, šlo by o diskriminaci. Naopak Vy máte právo na vhodnou úpravu pracovní doby.
Podle § 241 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Pro posouzení vážnosti provozních důvodů u zaměstnavatele je rozhodující , jaký zásah do provozu představuje zkrácení nebo posunutí nebo jiné rozvržení pracovní doby ve srovnání se situací, kdyby rodič pracoval bez úprav pracovní doby. Jde především o případy, kdy by úpravou byl znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz činnosti zaměstnavatele a plnění úkolů nebo činnosti.
Posunutí počátku pracovní doby u sociální pracovnice v Charitě, jistě provoz Charity nijak vážně neohrozí, úprava pracovní doby by tedy neměla být problém.
Právní předpis :
Zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce
S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Tzv. půlúvazek - účast na nemocenském a důchodovém pojištění; nárok na dovolenou

19.12.2018

Dobrý den, prosím, pokud od 1. 1. nastoupím na půlúvazek, mám nárok na případnou nemocenskou, OČR nebo dovolenou? A započítává se na důchod? Plat by měl být kol. 15 000 Kč brutto. Velmi děkuji za radu

Dobrý den.
Pracovní poměr s kratší pracovní dobou (tzv. „půlúvazek“) s příjmem cca 15.000,- Kč měsíčně zakládá účast na nemocenském pojištění. Budete mít tedy nárok na dávky nemocenského pojištění – nemocenské i ošetřovné. Rovněž máte nárok na dovolenou. Pokud zaměstnavatel poskytuje 4 týdny dovolené, máte nárok na 4 týdny dovolené, náhrada mzdy za čerpanou dovolenou bude odpovídat sjednanému úvazku. Toto zaměstnání rovněž zakládá účast na důchodovém pojištění.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Nárok na peněžitou pomoc v mateřství při narození 2. dítěte

19.12.2018

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jak je to s nárokem na další PPM a s jeho výší, pokud žena čerpá ve svém zaměstnání (na dobu neurčitou) rodičovskou dovolenou (klasickou do 3 let nebo prodlouženou do 4 let věku prvního dítěte) a přitom začala podnikat jako OSVČ, ale neplatí si nemocenskou. Při prvním dítěti nárok na PPM měla. Jak to bude při druhém?

Předem moc děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě.
Za trvání pracovního poměru trvá i účast na nemocenském pojištění, proto ženě v uvedeném případě nárok na peněžitou pomoc v mateřství vznikne.
U zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství.
Pokud tedy žena nastoupí na peněžitou pomoci v mateřství do 4 let věku předchozího dítěte, bude se výše peněžité pomoci v mateřství odvíjet od stejného denního vyměřovacího základu, bude-li to pro ni výhodnější. Peněžitá pomoc v mateřství tedy nebude nižší, než peněžitá pomoc v mateřství pobíraná v souvislosti s porodem péčí o předchozí dítě.
Vzhledem k tomu, že žena není účastna nemocenského pojištění OSVČ, její samostatná výdělečná činnost výše popsaný nárok na PPM nikterak neovlivní.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Prodloužení rodičovské dovolené

18.12.2018

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, zda je stále platné, že zaměstnavatel musí zaměstnanci umožnit prodloužení rodičovské dovolené až do věku 3 (případně 4) let dítěte a držet mu obdobné pracovní místo, i když zaměstnanec prvně zažádal o kratší rodičovskou dovolenou a následně si ji potřeboval prodloužit? Konkrétně jsem v situaci, kdy chci zaměstnavateli nahlásit rodičovskou dovolenou do 1 roku věku dítěte, ale může se stát, že budu muset kvůli zdravotnímu stavu dítěte zůstat na rodičovské dovolené déle, než plánuji, možná až do 3 let věku. Je mi zaměstnavatel povinen držet pracovní místo s obdobnou náplní práce i v případě prodloužení do 3 let, nebo mám raději rovnou nahlásit 3 roky a případně nastoupit dříve?
Děkuji za informaci.

Dobrý den,

zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci na žádost volno k prohloubení péče o dítě - rodičovskou dovolenou (RD), a to max. do 3 let věku dítěte. Zaměstnanec je do této doby oprávněn svoji žádost opakovat, pokud si tedy požádáte o RD na kratší dobu, můžete RD kdykoliv prodloužit až do 3 let, a to i opakovaně, a zaměstnavatel je povinen vyhovět. Samozřejmě je lepší prodloužení oznámit s dostatečným předstihem, aby se mohl zaměstnavatel zařídit. Jinak je tomu v případě zkrácení RD, dřívější nástup je možný pouze po dohodě se zaměstnavatelem. Ve Vašem případě je tedy lepší požádat o RD např. do 1 roku a případně ji poté dle potřeby prodloužit.

Po třetích narozeninách dítěte je možné zaměstnavatele požádat o neplacené volno, na to však již na rozdíl od RD není právní nárok, záleží tedy čistě na zaměstnavateli, zda Vaší žádosti vyhoví, či nikoliv.

Po návratu z RD (příp. z neplaceného volna) je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci dle pracovní smlouvy, na toto tedy máte nárok, ať se již do práce vrátíte po jakékoli Vámi zvolené době.

§ 196 zákoníku práce
Rodičovská dovolená
K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Svěření dítěte do péče prarodiče

18.12.2018

Dobrý den, mám na Vás dotaz. Jedná se o radu, jak postupovat. Dcera po 4 letech uvedla do Rl otce své dcery, nyní 4,5 letá. Z důvodu alimentů. Ten neplatí. Dcera na něho podala TO. Jenže otec se rozhodl, že požádá soud o odebrání dcery matce. Vnučka je z tohoto důvodu už půl roku umístěna v DD. Bohužel došlo i z jeho strany k podání TO na naši dceru za zanedbání a týrání svěřené osoby.Do rozhodnutí soudu vnučku nechtějí propustit. Vnučka totiž byla měsíc umístěna na dětské psychiatrii, z důvodu, že nechtěla být s přítelem své matky. Došlo k sebepoškozování. Vnučka víceméně vyrůstala u nás, to vše je prokazatelný. Stále chce k nám domů. Otázka zní: kam se jako prarodiče můžeme obrátit, abyjsme vnučku získali do své péče. Děkuji za odpověď. Jsme zoufalí a nevíme co a jak. Jsme finančně zabezpečeny, máme kde bydlet. Myslíte, že by soud k tomuto přihlížel?

Dobrý den,
doporučila bych Vám spojit se se sociální pracovnicí, která má na starosti Vaši vnučku a říci ji o svém úmyslu ji vychovávat. Ona pak prověří Vaší rodinou situaci, vyhodnotí stav a soudu může doporučit svěření vnučky do Vaší péče. Vždy by měla mít přednost rodina /i širší/ před ústavním zařízením.

V podstatě máte dvě možnosti podat soudu:
- návrh na svěření vnučky do Vaší péče , jako do péče jiné fyzické osoby, než rodiče nebo
- návrh na svěření dítěte do Vaší pěstounské péče

Neuvádíte, zda kromě trestního oznámení na matku, podal její otec také žádost o svěření dcery do své péče. Jestliže ano, tak je samozřejmě třeba počítat také s tím, že se soud musí zabývat tím, že by měla být v péči svého zákonného zástupce. Není to ale podmínkou, vždy je třeba mít na zřeteli zájem dítěte a tak může soud vyhodnotit i to, že bude v lepším zájmu dítěte, aby bylo ve Vaší péči než otce, kterého ovšem nezná.
S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Návrat z RD, nadbytečnost

18.12.2018

Dobrý den, momentálně jsem na rodičovské dovolené, 24.3. bude mít dcerka 3 roky. Se zamestnavatelem mám smlouvu na dobu neurčitou a domluveno že budu doma s dítětem 3 roky. Během toho, co jsem doma zaměstnavatel musel z důvodu nedostatku práce dát výpověď i pracovní síle, která pracovala na mém místě. Z důvodu nedostatku práce se nepočítá ani se mnou. Účetní zamestnavatele mi tvrdí, že práci mi zaměstnavatel držet nemusí a tudíž bych měla podepsat výpověď dohodou k dohodnutém z datu. Známá účetní mi zase říkala, že mám nárok na odstupné. Když jsem byla na socialce abych si nastavila dobu rodičovského příspěvku na dobu před dovršením třech let, tak mi paní říkala, že to jde ukončit jen koncem měsíce.Tudiz uz koncem unora.Takze vlastně nevím, ani jak si nastavit konec rodičovské dovolené a jestli mám právo na odstupné a za jakých podmínek. Momentálně chodím k jinému zaměstnavateli tři dny v týdnu na dohodu. Děkuji moc za zodpovězení dotazu

Dobrý den,

po ukončení rodičovské dovolené má zaměstnavatel povinnost Vám přidělovat práci dle Vaší pracovní smlouvy. Nemusí Vám tedy sice držet přesně místo původní ("stejnou židli"), ale musí Vám přidělit práci tak, jak ji máte definovanou ve své pracovní smlouvě.

Pokud zaměstnavatel učinil organizační změnu, v jejímž důsledku jste se stala nadbytečnou, je dán důvod k výpovědi. Zaměstnavatel je Vám tedy v takovém případě po ukončení rodičovské dovolené (RD) oprávněn doručit výpověď z důvodu nadbytečnosti, pak by od prvního dne následujícího kalendářního měsíce začala plynout dvouměsíční výpovědní doba, jejímž uplynutím by Váš pracovní poměr skončil. Výpověď Vám nemůže být doručena během RD, jelikož RD je tzv. ochranou dobou.
Druhou variantou je uzavřít se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru, dohodu je možno uzavřít k libovolnému datu (samozřejmě nikoli v minulosti). U dohody tedy neběží žádná výpovědní doba a prac. poměr končí v dohodě sjednaným dnem.
Zatímco je tedy výpověď jednostranné právní jednání, dohoda je dvoustranná a musí být uzavřena oběma stranami, nikdo Vás tedy k uzavření dohody nemůže nutit.
Pokud by Vám byla po RD dána výpověď z důvodu nadbytečnosti, po dobu běhu výpovědní doby, kdyby pro Vás již zaměstnavatel neměl práci, byste byla doma se 100 % náhradou mzdy, jelikož by šlo o překážku na straně zaměstnavatele.
Ať už by byl pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti ukončen výpovědí či dohodou, ze zákona Vám náleží odstupné ve výši min. trojnásobku průměrného měsíčního výdělku. U případné dohody si doporučuji ohlídat, aby v ní byl uveden důvod rozvázání prac. poměru nadbytečnost.

Pokud byste se zaměstnavatelem uzavřela dohodu o ukončení prac. poměru tak, že byste již po RD neodpracovala ani jeden den (příp. neobdržela náhradu mzdy ani za jeden den), náležela by Vám při evidenci na úřadu práce pouze minimální podpora v nezaměstnanosti. Pokud by k ukončení prac. poměru došlo později, podpora v nezaměstnanosti by se počítala klasicky z Vašeho čistého měsíčního výdělku z posledního zaměstnání - avšak je nutné se na úřadu práce evidovat do 3 pracovních dnů od ukončení zaměstnání (pokud byste se evidovala později, náležela by Vám opět pouze minimální podpora).

Je třeba si uvědomit, že RD a rodičovský příspěvek (RP) jsou dva odlišné instituty. Zatímco RD je volno poskytované zaměstnavatelem max. do 3 let věku dítěte, RP je dávka státní sociální podpory vyplácená úřadem práce max. do 4 let věku dítěte. Doba čerpání RP závisí na Vámi zvolené výši měsíčně vyplácené částky, tuto volbu lze jednou za 3 kal. měsíce změnit, a tím délku pobírání RP prodloužit či zkrátit. RP tedy můžete pobírat klidně i poté, co již nebudete na RD, i když budete nezaměstnaná.

Související ustanovení:
Odstupné
§ 67 zíkoníku práce
(1) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně
a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,
b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,
c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,
...
(4) Odstupné je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se písemně nedohodne se zaměstnancem na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.

Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci
§ 50 zákona o zaměstnanosti
(1) Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku,37) který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období podle pracovněprávních předpisů;38) pokud se u něho tyto pracovněprávní předpisy neuplatňovaly vzhledem k úpravě stanovené zvláštními právními předpisy pro právní vztah, ve kterém vykonával své poslední ukončené zaměstnání, zjistí se pro účely podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci jeho průměrný měsíční čistý výdělek obdobně podle pracovněprávních předpisů.3
...
(3) Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Ukončil-li uchazeč o zaměstnání sám nebo dohodou ve stejný den více zaměstnání, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů, náleží mu podpora v nezaměstnanosti ve výši procentní sazby podpory v nezaměstnanosti podle věty první. Vykonával-li uchazeč o zaměstnání jako poslední před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání samostatnou výdělečnou činnost, ustanovení věty druhé se nepoužije. Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

§ 51
(1) Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu, jestliže
a) splnil podmínku doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)] započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání,
...

§ 26
Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání
(1) Fyzická osoba se zařadí do evidence uchazečů o zaměstnání dnem podání písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání. Požádá-li fyzická osoba o zprostředkování zaměstnání nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo jiných činností, které jsou uvedeny v § 25 odst. 1, nebo činností, které jsou podle § 41 odst. 3 považovány za náhradní doby zaměstnání, zařadí se do evidence uchazečů o zaměstnání ode dne následujícího po skončení zaměstnání nebo těchto činností.
...

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Nárok na PPM

18.12.2018

Dobrý den,
chtěla bych poradit ohledně mých práv vůči zaměstnavateli.
Nastoupila jsem na mateřskou dovolenou 18.10.2018 a od té doby můj zaměstnavatel nedodal správně vyplněné podklady pro výpočet MD na OSSZ. Zaměstnavatel zaslal již 2x chybně vyplněný formulář. OSSZ zaměstnavateli posílá upomínky a návody jak opravit chybně zadaná data, ale zaměstnavatel jim vždy pošle špatně vyplněný formulář. Tím údajně zaměstnavatel plní minimální součinnost s OSSZ a díky tomu mu OSSZ nemůže udělit pokutu a provést výpočet mateřské podle mnou dodané prac. smlouvy a výplatních pásek. Takže už jsem skoro 3 měsíce závislá na výdělku přítele. Je nějaká možnost, jak na zaměstnavatele zatlačit právně?

Dobrý den,
domnívám se, že v takto komplikované situaci jsou cesty dvě, ale ani u jedné bych si netroufla s jistotou tvrdit, že povede k definitivnímu řešení. Svému zaměstnavateli oznamte, že budete nucena proti němu uplatnit náhradu škody, protože vinou nesplnění jeho povinnosti Vám vzniká škoda, protože výpadek příjmu musíte řešit půjčkami. Zaměstnavatel svým (pravděpodobně úmyslným) chováním jednoznačně způsobuje, že Vám nejsou řádně vyplaceny dávky nemocenského pojištění.
Druhou cestou je řešení na správě sociálního zabezpečení, kde bych doporučila se obrátit na vedoucího s prosbou o řešení této situace, kdy zaměstnavatel cíleně maří spolupráci a s dotazem, jak Vy sama můžete být nápomocna, aby bylo vše zdárně dokončeno. To, že jeden z úředníků tvrdí, že jiná možnost řešení neexistuje, nemusí být pravda, může si také jen ulehčovat práci, aby nemusel on problematickou záležitost vyřešit.
S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Změna poměrů k dítěti

18.12.2018

Dobry den, v zari 2018 bylo rozsudkem stanoveno, po domluve obou rodicu,ze deti jsou svereny do pece matky, oba jsme se vzdali moznosti odvolani. Otec ma s detmi velmi siroky kontakt, kazdy druhy vikend (pa-ne) + 2 dny v kazdem pracovnim tydnu... Cely soudni spor se tahl pres 8mesicu.. Ted prisel otec s tim,ze chce stridavou peci a bude otevirat novy soudni spor. Na 3 deti jsme se domluvili na vyzivnem 3600,- na vsechny (3,6 a 8let) . Muj dotaz zni... Muze tak brzy, po tom,kdy jsme se domluvili na peci matky zadat o zmenu? Nic zasadniho se nezmenilo. Bydlime stejne, max je vic casu doma nez driv a ma pritelkyni. Nerada bych deti vystavovala dalsim soudnim sporum, ke kterym nevidim duvod. A co se tyce stridave pece.. Musi s ni souhlasit oba pripadne pta se nekdo deti..??. Komunikace mezi nami je dost obtizna... I nemocne deti pendluji mezi nami-2mi domacnostmi.. U kazdeho rodice jsou jine zasady, vychova,prostredi... Dekuji Vam za odpovedi. Krasny den...

Dobrý den,
i když je základní zásadou dobrého rodičovství po rozchodu rodičů všemožná snaha se dohodnout a řešit záležitosti týkající se dětí co možná minimálně konfliktně a tedy ideálně dohodou, neznamená to, že musíte přistoupit na všechno, co se aktuálně navrhne a co chce otec dětí. Jak uvádíte, k aktuálnímu režimu v poměrech k dětem jste dospěli po vzájemné dohodě a tuto dohodu máte posvěcenu rozhodnutím soudu. Je velmi nepravděpodobné, že by soud po tak krátké době uznal, že došlo k tak zásadní změně okolností, že je třeba znova rozhodovat o poměrech dětí a rodičů. Domnívám se, že je třeba se s otcem komunikovat, zajímat se o jeho důvody, proč náhle po třech měsících hodlá opět dětem takto významně zasáhnout do života a zda je přesvědčen, že to pro děti bude přínosem. je totiž nezbytné mít stále na mysli, že nejde o nic jiného, než o prospěch dětí.
S podzravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.