Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Dřívější návrat z RD

15.05.2018

Dobry den,jsem nyni na rodicovske dovolene a do 7/2018 (2 roky ditete) pobiram rodicovsky prispevek.Se svym zamestnavatelem jsem se pri odchodu na materskou s prvni dcerou dohodla bohuzel jen ustne,ze se za dva roky vratim.Ve dvou letech dcery se mi narodila druha.Nyni i ta mladsi uz bude mit dva roky a ja svemu zamestnavateli rekla,ze chci zpet do prace.Tvrdi,ze pro mne nema misto a ze se dohodneme na odstupnem.Ale po tom,co jsem mu sdelila na kolik mam narok,zvolil taktiku vyckavani a je ticho.Muzu na nej nejak zatlacit,ze me musi vzit zpet nebo mi musi dat odstupne a ja se s nim dohodnu na ukonceni pomeru,kdyz jsme spolu pri odchodu na materskou nic nesepsali?Jako ze se chci vratit uz po dvou letech?

Moc dekuji za odpoved.

Dobrý den,
bohužel, sama už víte, že je lepší veškeré dohody dát i na papír a nechat si je potvrdit. V zákoně se uvádí, že nepožádali zaměstnanec o kratší RD, máte se za to, že ji bude čerpat do 3let věku dítěte. Dříve nemá zaměstnavatel žádnou povinnost Vás přijmout. Tady bude problém v tom, že zaměstnavatel zapírá ústní dohodu/ostatně tato dohoda by musela být domluvena i po porodu druhého dítěte/ a nemáte prostředky, zaměstnavatele nějak k Vašemu návratu donutit.

Pro Vás je nyní důležité, že RD můžete čerpat ještě rok a třeba po roce se budete mít kam vrátit, zaměstnavatel pro Vás bude mít vhodnou pracovní pozici. Během této doby můžete uzavřít další pracovní poměr, nebo některou z dohod. Během RD si rodič může neomezeně přivydělat, tzn., můžete uzavřít další pracovní poměr, popř. DPP, DPČ. Během rodičovské dovolené můžete vykonávat výdělečnou činnost pro stávajícího i jiného zaměstnavatele. Ovšem, je nutno respektovat zákoník práce, který v § 304 uvádí, že zaměstnanci (i na rodičovské dovolené) mohou vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Omezení se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.
Zaměstnavatelé často nabízejí rodičům během rodičovské dovolené práci (brigádu) v dalším základním pracovněprávním vztahu, většinou na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. Tato práce má jedno omezení, rodič v tomto dalším pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny jako práce v původní pracovní smlouvě. To znamená, že může vykonávat pouze jiné práce, než vykonával na základě původní pracovní smlouvy.
Můžete tedy uzavřít další pracovní poměr se stávajícím zaměstnavatelem, ale na jiný výkon práce /např., původně prodavačka, nyní uklízečka/, ideálně se uzavírá na dobu určitou, po dobu trvání rodičovské dovolené. Původní pracovní smlouva nezanikne, pokud bude nová sepsaná na jiný druh práce. Můžete uzavřít další pracovní poměr s jiným zaměstnavatele, ale pokud půjde o stejný výkon práce /např. prodavačka X prodavačka/, musíte mít souhlas stávajícího zaměstnavatele.

Při pobírání rodičovského příspěvku může být rodič výdělečně činný, jeho příjmy nejsou nijak omezeny. Na dobu své výdělečné činnosti je však dítěti povinen zajistit péči jiné zletilé osoby s tím, že dítě nesmí navštěvovat jesle, mateřskou školu či obdobné zařízení nad zákonem stanovený rozsah (tj. 46 hodin měsíčně); u dítěte staršího 2 let není návštěva v předškolním zařízení nikterak omezena.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Přivýdělek na dohodu o provedení práce

15.05.2018

Dobrý den,

od 23. 4. 2018 jsem na mateřské dovolené a čerpám od státu PPM. V zaměstnání, ze kterého jsem šla na MD, jsem byla vedena jako Administrativní pracovník obchodního oddělení. Po mém odchodu na MD mě stávající zaměstnavatel požádal o vyhotovení překladů z anglického jazyka do českého na základě Dohody o provedení práce. Dohoda je psaná na období 2. - 30. 4. 2018. Mohu tuto dohodu podepsat, aniž bych přišla o státní příspěvek? Dohoda uvádí hrubou mzdu, bude tato mzda později zdaněna?

Předem moc děkuji za Vaši odpověď.

Vážená paní,

podle § 34b odst. 2 zákoníku práce platí, že zaměstnanec v dalším základním pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny. Jelikož v prvním základním pracovněprávním vztahu čerpáte mateřskou dovolenou, tj. jste na překážkách v práci a navíc pobíráte peněžitou pomoc v mateřství. Podle § 16 písm a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění pojištěnec nemá nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, otcovské a ošetřovného za dobu, po kterou
vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží, práci nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnost. Právní předpisy nevylučují čerpání mateřské dovolené a pobírání peněžité pomoci v mateřství v jednom základním pracovněprávním vztahu a současně výkon pracovní činnosti v jiném základním pracovněprávním vztahu pro téhopž zaměstnavatele. To znamená, že uzavřít dohodu o provedení práce s druhem práce překladatelské práce je možné a dokonce postup, který navrhuje zaměstnavatel s ohledem na citovaná ustanovení zákonů doporučuji.

Informace
Stáhněte si zdarma naši novou příručku Nebojujte s úřady a zaměstnavateli, ve které najdete více užitečných informací: http://www.aperio.cz/748/nebojujte-se-zakony-vyuzijte-je-ve-svuj-prospech

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Čerpání dovolené po MD

12.05.2018

Dobry den,
žádala jsem svého zaměstnavatele o čerpání řádné dovolené po skončení mateřské dovolené. Dovolená mi byla zaplacena, ale z hrubého průměru 119kč/hod, přitom před nástupem na MD můj průměr byl 196kč/hod. Je tento postup správný? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
pokud Váš pracovní poměr trvá, pak jste po ukončení mateřské dovolené klasickou dovolenou čerpala, nikoliv že Vám byla proplacena. Až po vyčerpání dovolené jste mohla začít čerpat rodičovskou dovolenou.
Nemám k dispozici veškeré podklady, proto Vám doporučím se s tímto dotazem obrátit na mzdovou účetní Vašeho zaměstnavatele.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: OSVČ vedlejší

11.05.2018

Dobrý den,
prosím Vás, od ľtopadu roku 2017 pobírám mateřský příspěvek od 1.6. budu pobírat rodičovský příspěvek. Od roku 2016 jsem zaměstnaná a zároveň si přivýdělávám na živnostenský list jako vedlejší činnost. K 1.4.2018 mi skončila v zaměstnání práci.smlouva, chtěla bych se zeptat co teď musím vše oběhat a jestli je vůbec možné být na MD/RD a mít vedlejší OSVČ?A musím teď na Živnostenský úřad pozměnit živnost na hlavní činnost ?Než mi skončila prac smlouva zaměstnavatel mi platil sociální a zdravotní ale jak to bude teď, jestli se vůbec vyplatí přivýdělek? Moc děkuji

Dobrý den,
samostatná výdělečná činnost se dle ustanovení § 9 odst. 6 zákona o důchodovém pojištění v roce 2015 považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud OSVČ v kalendářním roce:
• vykonávala zaměstnání,

Zaměstnáním se rozumí činnost zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců. Zaměstnáním se pro účely výkonu vedlejší činnosti rovněž rozumí činnost zakládající účast na sociálním zabezpečení podle právních předpisů státu, s nímž má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení nebo státu aplikujícím koordinační nařízení.

• měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,

• měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti, není-li osobou blízkou,

Pečuje-li o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby, více osob současně, považuje se samostatná výdělečná činnost za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost u té OSVČ, která byla určena písemnou dohodou všech osob za osobu pečující v největším rozsahu; nedojde-li k této dohodě, považuje se samostatná výdělečná činnost za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost u té OSVČ, která podle rozhodnutí příslušné OSSZ pečuje o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby, v největším rozsahu.

• vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání,
• byla nezaopatřeným dítětem podle ust. § 20 odst. 4 písm. a) zákona. č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (studium)

Jelikož budete pobírat RP, bude Vaše OSVČ považována stále jako vedlejší a nic se pro Vás nezmění. Je třeba jen ohlásit, že pobíráte rodičovský příspěvek. Ten lze pobírat až do 4let věku dítěte a minimální vyplacená částka je 50Kč. Pokud neplánujte uzavřít pracovní poměr, doporučuje se RP rozložit opravdu až do 4let věku dítěte. Pokud RP vyčerpáte, Vaše SVČ bude považována za hlavní.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Výdělečná činnost na MD

10.05.2018

Dobrý den,
Rada bych se zeptala 15.5.2018 musím nastoupit na MD (6týdnů před porodem) v práci bych chtěla pokračovat. I zaměstnavatel s tím nemá problém. Otázka zní mohu hned druhy den nastoupit na DPČ kde samozřejmě budu na jiné pracovní pozici?
A druhy dotaz se týká: zda-li mohu zůstat na DPČ i hned po porodu tj. i v šestinedeli? Že bych pobírala mareřskou a zároveň mzdu z DPČ?
Jde mi o to ze nechci “vypadnou” z pracovního procesu. Chtěla bych takto na DPČ pokračovat až do řádného nástupu do zaměstnání po RD.
Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,

pokud na své současné pracovní pozici nastoupíte na mateřskou dovolenou (MD) a budete z tohoto pojištění po tuto dobu pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM), můžete u téhož zaměstnavatele uzavřít DPČ, avšak na jiný druh práce, a tuto práci vykonávat i po dobu MD. Pouze pokud byste vykonávala původní práci, PPM by Vám nenáležela, pokud však budete vykonávat práci jinou na jinou smlouvu (dohodu), o PPM nepřijdete.

Názor na práci v šestinedělí se různí, jeden právní názor je takový, že v šestinedělí by se nemělo pracovat vůbec. Převažující názor je však takový, že v šestinedělí nelze vykonávat pouze tu práci, u které jste nastoupila na MD. Práci na DPČ tedy můžete vykonávat po celou dobu MD, i v šestinedělí (samozřejmě pokud Vám to zdravotní stav dovolí), a bude Vám tak současně náležet PPM i odměna z DPČ.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: výdělečná činnost při pobírání rodičovského příspěvku

08.05.2018

Dobrý den, som na materskej dovolenej - pobírám RP- sme ve finanční nouzi - defacto žijeme len z RP-mam moznost si prividelat u meho zamestnavatele na dohodu o provedení práce nebo dpč - je to nejak finančne obmezené -kolik si mozem mesíčne prividelat? jak je to se sociálkou a zdravotkou - to platí štát?

dakujem za pochopení

Dobrý den,

Dobrý den,
přivýdělek je u pobírání rodičovského příspěvku neomezen, jen musí být zajištěna péče o dítě jinou zletilou osobou (neprokazuje se).

Pokud budete mít uzavřenou pracovní smlouvu, odvádí se jak zdravotní tak sociální pojištění. Pokud budete mít uzavřenou DPČ, pak pokud výše měsíčního výdělku přesáhne 2500 Kč, odvádí se jak zdravotní tak sociální pojištění. U dohody o provedení práce se odvody na zdravotní a sociální pojištění platí, pokud výdělek přesáhne 10 000 Kč měsíčně.

Pokud budete příjemkyní rodičovského příspěvku a budete mít příjem, tak zdravotní pojištění budete platit Vy i stát a sociální pojištění jen Vy z výdělku v druhém zaměstnání za podmínek uvedených výše.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Výdělečná činnost na rodičovské dovolené

06.05.2018

Dobrý den,chtěla bych se zeptat, jsem na RD ,zároveň brigadne zamestnana,zaměstnavatel mi odmítá vyplacení peněz,které mám stanovené dle smlouvy,chce po mne,abych mu zpětne podepsala snížení mzdy , ja na snížení mzdy přistoupila,ale nikoliv zpětné za již odpracovane dny, ale od nového měsíce.nacez mi bylo napsáno,ať už do práce nechodím.vypoved máme ale 14denni,chci všechny penize co mi náleží a nevím jak se zachovat, zda těch 14dnu pokračovat v práci nebo zůstat doma.vsechna komunikace probíhá mailem a žádnou vypoved podepsanou nemám.

Dobrý den,
předpokládám, že činnost pro zaměstnavatele vykonáváte na základě dohody o provedení práce či pracovní činnosti. Dle § 77 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, se pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti vyžaduje písemná forma, jinak se k výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží.
Prostý e-mail (bez zaručeného elektronického podpisu) nemůže písemnou formu nahradit.
Doporučuji Vám v uvedené věci kontaktovat Vašeho zaměstnavatele a vyjasnit si celou situaci – pokud už ani jeden z Vás nemá zájem ve spolupráci pokračovat, je na místě ukončit pracovní vztah dohodou.
Zaměstnavatel Vás rozhodně nemůže nutit zpětně souhlasit se snížením mzdy (odměny), pokud Vám odměnu řádně nevyplatil, vyzvěte jej písemně k zaplacení dlužné částky. Pokud Vám ani přes urgenci nebude dlužná částka doplacena, budete nucena vymáhat ji soudní cestou.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Přivýdělek na RD

01.05.2018

Dobrý den, můžete mi prosím poradit? Rodičovskou dovolenou mám nastavenou na 2roky. Nastupovat bych měla tedy druhý den po skončení rodičáku pokud to chápu dobře? Dostala jsem nabídku do jiného zaměstnání ale jaká je prosím moje povinnost kdy ohlásit a dát výpověď? Musí mi běžet dvouměsíční výpověď až po uplynutí rodičáku a měla bych ještě nastoupit nebo ji mohu dát 2 měsíce před nástupem do starého zaměstnání tak abych mohla nastoupit hned do nové práce? Děkuji za odpověď

Dobrý den,
zaměstnavatel poskytuje rodičovskou dovolenou maximálně do věku 3let dítěte. Vy jste pravděpodobně zaměstnavatele požádala pouze o dva roky, tzn. RD si můžete prosloužit ještě o jeden rok. Vůbec nevadí, že již nebudete čerpat rodičovský příspěvek.

Během RD si rodič může neomezeně přivydělat, tzn., můžete uzavřít další pracovní poměr, popř. DPP, DPČ. Během rodičovské dovolené můžete vykonávat výdělečnou činnost pro stávajícího i jiného zaměstnavatele. Ovšem, je nutno respektovat zákoník práce, který v § 304 uvádí, že zaměstnanci (i na rodičovské dovolené) mohou vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Omezení se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.
Zaměstnavatelé často nabízejí rodičům během rodičovské dovolené práci (brigádu) v dalším základním pracovněprávním vztahu, většinou na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. Tato práce má jedno omezení, rodič v tomto dalším pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny jako práce v původní pracovní smlouvě. To znamená, že může vykonávat pouze jiné práce, než vykonával na základě původní pracovní smlouvy.
Můžete tedy uzavřít další pracovní poměr se stávajícím zaměstnavatelem, ale na jiný výkon práce /např., původně prodavačka, nyní uklízečka/, ideálně se uzavírá na dobu určitou, po dobu trvání rodičovské dovolené. Původní pracovní smlouva nezanikne, pokud bude nová sepsaná na jiný druh práce. Můžete uzavřít další pracovní poměr s jiným zaměstnavatele, ale pokud půjde o stejný výkon práce /např. prodavačka X prodavačka/, musíte mít souhlas stávajícího zaměstnavatele.

V této situaci bych tedy požádala zaměstnavatele o další čerpání RD a domluvila si další pracovní poměr. Je možné, že tam z nějakého důvodu nebudete spokojená, pracovní poměr třeba skončí ve zkušební době atd. a po roce se tedy budete mít kam vrátit. V případě, že budete v novém zaměstnání spokojená, stačí zhruba 3 měsíce před koncem RD podat výpověď, od prvního dne následujícího měsíce poběží dvouměsíční výpovědní lhůta a pracovní poměr skončí až po jejím uplynutí. To je pak třeba spočítat.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.