Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Navazující mateřská dovolená

20.08.2017

Dobrý den, nyní jsem na MD do tří let věku mého dítěte (do 28.7.2018). Kdy přesně bych musela nastoupit do práce? Je to 29.7. nebo až od 1.9.2018?
Plánujeme druhé dítě a nevím přesně, jak si naplánovat těhotenství, abych nepřišla o peněžitou pomoc v mateřství (= mateřskou)? Dostávám totiž protichůdné informace. Jedni mi říkají, že po ukončení MD musím znovu v práci odpracovat min. 270 dní, abych měla nárok na mateřskou a jiní tvrdí, že to není pravda, když jsem stále vlastně zaměstnanec a mám pracovní smlouvu na dobu neurčitou (před MD jsem pracovala 7 let ve stejné firmě, ze které jsem pak odešla rovnou na MD). Musí se tedy druhé dítě narodit do července 2018, abych plynule přešla na další MD nebo zda stačí být těhotná a porodit 6 týdnů po červenci (max. do 8.9.2018 ), nastoupit tak na další mateřskou dovolenou a brát peněžitou pomoc v mateřství (z čeho se bude počítat?), abych se nemusela již vracet do práce?
V dle zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost držet mi pracovní místo max. tři roky, že? Jak by to ale bylo, kdybych nestihla porodit dítě do 8.9.2018, ale narodilo by se třeba až v listopadu? To bych do práce musela nastoupit, i když bych už byla těhotná? A co když by pro mě neměl zaměstnavatel místo? Moje původní pracovní pozice je totiž obsazená... Když bych ale byla těhotná, ze zákona mě nesmí vyhodit ani pro nadbytečnost, že?? Ale může mi snížit plat, než jaký jsem brala před MD a dát mi "podřadné" místo v kanceláři?? Jde mi o to, z čeho by se mi pak počítala peněžitá pomoc v mateřství a kolik vlastně musím odpracovat dní, abych nepřišla o peněžitou pomoc v mateřství? Počítala by se pak z původního platu nebo z toho nového, sníženého? A má na to vůbec zaměstnavatel právo, aby mi snížit plat?
Nevím ani, jak bych se měla eventuálně postavit k nabídce, abych se už do práce nevracela a prodloužila si MD třeba na 3 roky a několik měsíců... neztrácí tak zaměstnavatel ze zákona povinnost držet mi místo? Nerada bych přišla o možnost vrátit se zpátky do práce po druhém dítěti a pokud by místo nebylo, tak alespoň o odstupné jen kvůli tomu, že bych si první MD měla prodlužovat o několik měsíců. To bych raději na těch pár měsíců do práce nastoupila, ale samozřejmě nechci mít snížený plat. Prosím o radu a odpověď, moc děkuji.

Dobrý den,
rodičovská odvolená je pracovní volno, které Vám zaměstnavatel udělil na základě Vaší žádosti, na dobu dle žádosti, nejdéle lze rodičovskou dovolenou čerpat do dne, kdy dítě dosáhne tří let věku. Následující pracovní den (případně následující pracovní směnu) byste měla nadále pracovat v souladu se svou stále platnou trvající pracovní smlouvou. Jestliže je prvním pracovním dnem u Vašeho zaměstnavatele 30. 7. 2018, měla byste opětovně začít pracovat ten den.

Aby Vám i u druhého těhotenství vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, není nutno fyzicky odpracovat pro zaměstnavatele vlastně nic, stačí mít existující pracovní poměr, je naprosto běžné, že se mateřské a rodičovské dovolené "řetězí" a matka se do práce nevrátí několik let. Abyste tedy nemusela vůbec řešit nic týkající se Vašeho případného návratu do zaměstnání, je třeba, aby nástup na další mateřskou dovolenou (tedy den mezi počátkem osmého a počátkem šestého týdne před plánovaným termínem porodu - dle Vaší volby) byl nejpozději v den skončení rodičovské dovolené. Není třeba tedy porodit, ale být v takovém stupni těhotenství, kdy již budete opět na mateřské dovolené. V tomto případě se výše peněžité pomoci v mateřství bude odvíjet od příjmu dosahovaného před prvním mateřstvím.

Další možností, která může nastat je stav, kdy budete v červenci již těhotná, ale do nástupu na mateřskou dovolenou Vám bude nějaká doba ještě zbývat. V ten okamžik nastupují tři varianty:
1) Vrátíte se do práce, budete pracovat v souladu s Vaší pracovní smlouvou. Zaměstnavatel Vám nemusí v době čerpání rodičovské dovolené držet Vaši pracovní pozici, ale musí Vás po jejím skončení zaměstnávat v souladu s pracovní smlouvou. To znamená zejména dohodnutým druhem práce a v dohodnutém místě výkonu práce. Nemůže Vám tedy přidělit jinou práci, která by neodpovídala Vaší pracovní smlouvě. Pokud takovou práci nemá a nedohodnete se na žádné změně pracovní smlouvy, jde o překážku na jeho straně a měl by Vám až do skončení takové překážky (nebo až do nástupu na mateřskou dovolenou) platit náhradu mzdy. Propustit pro nadbytečnost, i kdyby existovala, by Vás z důvodu Vašeho těhotenství totiž nemohl. Pokud byste pracovala, počítala by se Vaše peněžitá pomoc v mateřství z dosahované mzdy. Její výše musí odpovídat Vaší práci, pokud je výše mzdy součástí Vaší pracovní smlouvy, nelze se od její výše jednostranně odchýlit.
2) Do práce se nevrátíte, protože Váš ošetřující lékař usoudí, že není vhodné, abyste pracovala a vystaví Vám neschopenku. Neschopenku jen odevzdáte svému zaměstnavateli a až do nástupu na mateřskou dovolenou (nebo do ukončení pracovní neschopnosti, pokud se tak lékař rozhodne) budete dostávat nemocenské, pak přejdete na dávky peněžité pomoci. Výše peněžité pomoci se bude odvíjet od příjmu před prvním mateřstvím. Čerpání dávek nemocenského se na výši peněžité pomoci nijak neodrazí. Tato varianta má úskalí v tom, že u pracovní neschopnosti, byť z důvodu rizikového těhotenství, musí lékař určit pevně léčebný režim, tedy v takovém případě vypisuje vycházky. Má to ale významný smysl v případě, že Vám do mateřské dovolené bude zbývat pár týdnů a tak bude lepší, abyste je trávila v klidu doma. Rozhodující slovo ale má v tomto případě ošetřující lékař.
3) Do práce se nevrátíte, protože se dohodnete se zaměstnavatelem na neplaceném volnu až do nástupu na mateřskou dovolenou. Zaměstnavatele nic nenutí takové Vaší žádosti vyhovět, ale protože Vám stejně nemůže dát výpověď, tak většinou s takovou žádostí nemá problém. I jemu to řeší problém, jak naložit s těhotnou zaměstnankyní, kterou by měl zaměstnávat, ale která brzy opět zaměstnání opustí. Výše peněžité pomoci se bude odvíjet od příjmu před prvním mateřstvím.

Protože někdy člověk míní a příroda si dělá, co chce, je také nutno počítat i s variantou, že v době ukončení rodičovské dovolené těhotná nebudete. V takovém případě se budete vracet do práce, jako každý jiný zaměstnanec. Platí totéž co je výše uvedeno u varianty návratu do práce v těhotenství. Musí být vše dle pracovní smlouvy. Je zde pouze ten rozdíl, že by Vám mohl zaměstnavatel dáte výpověď pro nadbytečnost. Taková nadbytečnost by ale musela skutečně existovat. Zaměstnanec se stane nadbytečným vzhledem krozhodnutí zaměstnavatele o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivity práce nebo o jiných organizačních změnách. Aby byla výpověď pro nadbytečnost platná a oprávněná, musí být splněny následující podmínky:
Zaměstnavatel musí rozhodnout o organizační změně a následně ji také provést
Mezi vaší nadbytečností a organizační změnou musí být přímá souvislost
Bylo již mnohokrát judikováno, že přijetí jiného zaměstnance na totéž místo na dobu neurčitou, nevytváří nadbytečnost a zaměstnavatel by tak legálnost výpovědi neustál. Jde ale o situaci, kdy byste u soudu napadla žalobou neplatnost výpovědi.
Pokud budeme uvažovat o situaci, že by výpověď byla dána platně, počala by Vaše výpovědní doba běžet od 1.8 2018 (pokud by zaměstnavatel stihl doručit Vaší výpověď ještě v červenci - poprvé Vám ji může doručit až 29.7.) a pracovní poměr by tak končil v září. Po tuto dobu by Vás musel zaměstnavatel zaměstnávat v souladu s pracovní smlouvou a nebo Vám platit náhradu mzdy za překážku na své straně. Pokud by Vám výpověď doručil až v srpnu, výpovědní doba by skončila v říjnu. Po skončení pracovního poměru by Vám vznikl nárok na odstupné ve výši tří průměrných měsíčních výdělků. Pokud byste v období běhu výpovědní doby otěhotněla, výpovědní doba by se tak zastavila a neběžela by po všechny ochranné doby, tedy v době těhotenství, mateřské a rodičovské dovolené. V době, kdy byste mezi rodičovskou dovolenou a mateřskou dovolenou čerpala řádnou dovolenou, by výpovědní doba opět běžela. Po započetí rodičovské dovolené by se opět zastavila. Má tedy význam nechat běžet výpovědní dobu a neuzavírat dohodu o skončení pracovního poměru, protože se tak prodlužuje šance na vznik nároku na další peněžitou pomoc v mateřství.

V případě, kdy by zaměstnavatel s Vámi dohodl neplacené volno (ať byste byla těhotná nebo nebyla), tak to nic nemění na nároku na odstupné. I v době, kdy byste byla na neplaceném volnu, tak Váš pracovní poměr trvá a pracovní smlouva platí. Jediné, v čem by byl rozdíl, pokud byste nebyla těhotná a dostala výpověď pro nadbytečnost, neměla byste nárok na náhradu mzdy ve výpovědní době, protože byste byla na neplaceném volnu. V těhotenství byste výpověď nemohla dostat ani při neplaceném volnu.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Čerpání dovolené bezprostředně po mateřské dovolené

16.08.2017

Dobrý den.
Chtěla bych se zeptat, zda je povinností účetní informovat zaměstankyni před ukončením mateřské dovolené o stavu její dovolené ? Nebo je to čistě na zaměstnankyni, jestli si požádá zaměstnavatele ? Osobně jsem vůbec netušila, že si já musím sama žádat a čerpat dovolenou mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

účetní nemá povinnost vás poučit, kdy a jak máte dovolenou čerpat; údaj po počtu nevyčerpaných dní dovolené máte uveden na výplatní pásce.. Vaše právo na čerpání dovolené bezprostředně po mateřské dovolené je upraveno v § 217 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů takto: "Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět." Tato dovolená se nekrátí.

Pokud jste tak neučinila ( o dovolenou takto nepožádala), nic se neděje, o dovolenou nepřijdete,vyčerpáte ji po skončení rodičovské dovolené. Jen se tato dovolená za příslušný kalendářní rok bude krátit za dny čerpání rodičovské dovolené v tomto daném roce, a to za prvních 100 takto zameškaných pracovních dní (směn) o 1/12 z celkového nároku na dovolenou za kalendářní rok a dále se bude krátit za každých dalších 21 pracovních dní (směn). Obvykle toto krácení není nijak výrazné.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: PPM a rodičovský přeíspěvek

14.08.2017

Dobrý den, ráda bych se zeptala jak je to s prispevkem v materstvi a rodicovským prispevekem pokud jsme slovenka, pracující v ČR 15 let. S tým že tady nemám trvalý ani přechodný pobyt, trvalý pobyt mam na SK. Sociální i zdravotní pojištění platím v ČR celých 15 let, mám tady i kontaktní adresu v bytu, který jsem v ČR koupila. Ráda bych ale v době kdy budu s dítetem na "mateřské dovolené" žila zase na slovensku u rodičů. Lze pobírat oba příspěvky i když se fyzicky nebudu s dítetem nacházet v ČR? Po mateřské se zase plánuji vrátit do práce v ČR. Děkuji

Dobrý den,
peněžitá pomoc v mateřství (PPM nebo lidově „mateřská) vám plyne z vašeho pracovního poměru v ČR a prostřednictvím vašeho zaměstnavatele ji budete vyřizovat. Vyplácet vám ji bude obvodní správa sociálního zabezpečení v ČR.
Nárok na dávky státní sociální podpory (mimo jiné rodičovský příspěvek) má pouze fyzická osoba, jestliže ona a s ní společně posuzované osoby jsou hlášeny k trvalému pobytu (občané) nebo mají trvalý pobyt (cizinci) na území České republiky a mají zde bydliště. Cizinci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky, jsou oprávněnými osobami po uplynutí 365 dní ode dne hlášení k pobytu. Do doby 365 dnů pobytu na území České republiky se nezapočítává doba, kdy je osoba žadatelem o udělení azylu ubytovaným v pobytovém středisku Ministerstva vnitra. Dávky státní sociální podpory náleží rovněž dalším, v zákoně o SSP uvedeným osobám, které nemají na území České republiky trvalý pobyt, pokud zde mají bydliště. Do okruhu oprávněných osob spadají také občané Evropské unie, krytí přímo použitelnými předpisy EU - Nařízením EP a Rady (ES) č. 883/2004 a Nařízením EP a Rady (EU) č. 492/2011.
Domnívám se, že když vám v ČR bude trvat pracovní poměr, máte zde bydliště (koupila jste zde byt) tak nevadí, že s miminkem budete dočasně u rodičů na Slovensku. Po ukončení pobírání PPM o rodičovský příspěvek v ČR požádejte.
Právní předpisy:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociál ní podpoře, ve znění pozdějších předpisů
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Přerušované čerpání rodičovské dovolené

13.08.2017

Dobry den, chtela bych se zeptat, jak je to s nastupem na rodicovskou dovolenou, pokud nenavazuje na materskou dovolenou. Po materske dovolene budu cerpat u zamestnavatele dovolenou a po ni nastoupim zpet do pracovniho pomeru. V pripade, ze by se ale prace a pece o dite nedaly skloubit, je mozne nastoupit na rodicovskou dovolenou, nebo bych musela ukoncit pracovni pomer, abych mohla zustat s ditetem doma? Dekuji za informaci,

Dobrý den,
O rodičovskou dovolenou budete i v takovémto případě zaměstnavatele moci požádat, ovšem je nutné počítat s tím, že zaměstnavatel nebude moci vašemu požadavku ze den na den vyhovět, protože s takovouto situací již nepočítal. Kdyby tato situace nastala je nutné se dohodnout.

Rodičovskou dovolenou je možné čerpat i přerušovaně a zaměstnavatel je povinen vyhovět. S ohledem na judikát (KS v Hradci Králové 13 Co 413/95) však není zaměstnavatel povinen kdykoliv akceptovat předčasné ukončení rodičovské dovolené zaměstnankyně/zaměstnance. Zrovna tak není zaměstnavatel povinen kdykoliv akceptovat „opakovaný“ či „nový“ nástup na rodičovskou dovolenou. Je proto nutné počítat s tím, že zaměstnavatel bude na žádost reagovat „až to půjde“ s ohledem na zabezpečení provozu.

V ust. § 196 zákoníku práce je totiž uvedeno, že sice zaměstnavatel má povinnost poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou, ale zároveň zákoník práce v tomto ustanovení § 196 uvádí, že rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Zdravotní a sociání pojištění péče o dítě do 4 let věku

12.08.2017

Dobrý den,
ráda bych se zeptala na informace vztahující se k rodičovskému příspěvku.

Zaměstnavateli jsem nahlásila, že bych ráda zůstala s dítětem doma do 3 let věku dítěte, avšak při žádosti o rodičovský příspěvek jsem si zvolila měsíční částku ve výši 10 000 Kč, tzn. po dobu 22 měsíců budu pobírat tento příspěvek. Ovšem za 22 měsíců nebudou dítěti 3 roky, ale 2 roky a 4 měsíce. Ráda bych se zeptala, která instituce pak za mě v "tomto překlenovacím období" bude platit sociální a zdravotní pojištění? Musím podniknout nějaké další kroky, jako například oznámit tuto situaci zaměstnavateli? Již nebudu vedena jako žadatel o rodičovský příspěvek.

Předem děkuji za informace a přeji hezký den.

Dobrý den,
zdravotní pojištění za Vás i nadále bude platit stát, jako za osobu, která je na rodičovské dovolené. Sociální pojištění se odvádí pouze z výdělku, který vy v tuto dobu nemáte. Doba péče o dítě do věku 4 let se ale počítá jako doba náhradní pro potřeby započtení let do důchodu. Nikde nic hlásit nemusíte.

Právní úprava:
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Dovolená a mateřská dovolená

10.08.2017

Dobrý den,

měla bych na Vás následující dotazy.

Jsem těhotná a na MD bych měla nastoupit nejpozději 14.9.2017 (termín porodu je 26.10.2017). Zjistila jsem, že mi příští rok vznikne nárok na dovolenou na zotavenou za kalendářní rok (u nás je to 25 dní), o jejíž čerpání však musím zaměstnavatele požádat tak, aby bezprostředně navazovalo na konec MD, tj. ještě před nástupem na RD. V mém případě bude MD trvat do 28.3.2018 (podmínka 60 pracovních dní bude splněna, vychází to na 63 dnů, včetně jednoho státního svátku). Čili v březnu požádám zaměstnavatele o čerpání dovolené na zotavenou za kalendářní rok 2018 od 29.3.2018 do jejího úplného vyčerpání (mělo by být do 7.5.2018 bez státních svátků) a současně jej požádám o poskytnutí rodičovské dovolené (do konkrétního věku dítěte), a to ode dne následujícího po vyčerpání dovolené na zotavenou (vychází 8.5.2018, což je státní svátek)? Chápu to správně? Byla jsem se na to ptát účetního, ale nějak jsme si nerozuměli. Tvrdil, že mi ji bude krátit.

To mě ale přivedlo k otázce, jak mi počítal nároky na dovolené u předchozích MD a RD. A zjistila jsem následující. U staršího syna jsem to tedy neprocházela. S tím jsem na MD nastupovala v srpnu 2008 a RD mi skončila 5.10.2011. Současně jsem ale již byla těhotná s mladším synem. Od 6.10.2011 jsem začala čerpat MD a do konce roku mi vznikl nárok na celou dovolenou na zotavenou (od 6.10. do 31.12. bylo 62 směn). Jelikož jsem ale od 1.1.2011 do 5.10.2011 čerpala RD, krátila se mi dovolená o 10,5 dne (od ledna do října to činilo celkem 198 "zameškaných" směn, za prvních 100 se krátila o 1/12 a dále se krátila o 4/12 za zbylých 98 směn). Za rok 2011 mi tak vznikl nárok na 14,5 dne dovolené. V roce 2012 jsem pokračovala v čerpání MD až do 18.4.2012 (opět byla podmínka min. 60 směn splněna; dělalo to 78 směn). Jelikož jsem ale nepožádala o její čerpání bezprostředně po skončení MD (Je to moje hloupost. Nicméně je zvláštní, že mě na tuto možnost účetní neupozornil. Ve skutečnosti jsem totiž dle výplatní pásky čerpala do konce dubna 8 dnů dovolené, což odpovídá zbývajícím pracovním dním tohoto měsíce. Už si to tedy nepamatuji, ale musela mezi námi proběhnout nějaká komunikace na toto téma a je zvláštní, že bych čerpala jen osm dnů, když jsem měla možnost vyčerpat více.), byla mi krácena. V období od 1.5.2012 do konce roku bylo 175 dní "zameškaných" směn. Čili kráceno bylo za prvních 100 o 1/12 a za zbývajících 75 o další 3/12, tj. celkem o 8,5 dne. Za rok 2012 i po krácení za překážky vznikl nárok na 16,5 dne.

A teď k otázce. Jak jsem uvedla, mezi MD a RD jsem čerpala 8 dnů. Na výplatní pásce za duben 2012 mám tedy uvedeno čerpání 8 dní a zůstatek 6,5 dne z roku 2011 a 25 dnů za rok 2012 (ještě před krácením). Když jsem se od 1.9.2014 vrátila do zaměstnání, nenapadlo mě si to zkontrolovat. V průběhu měsíců září, října a listopadu se na výplatních páskách neustále měnily hodnoty staré a nové dovolené. Vím, že jsem za účetním byla. Sama jsem to bohužel moc nestudovala a věřila jsem, že to spočítá správně. Výsledek však byl takový, že na výplatní pásce za prosinec roku 2014 zbylo po vyčerpání 7,5 dne 9 dnů dovolené a víc nic. Přitom bych tam měla mít 6,5 dne za rok 2011, 16,5 za rok 2012 a dalších 16,5 dne za rok 2014 (Od září do prosince to činilo 88 pracovních směn, přičemž jsem čerpala 7,5 dne dovolené. Podmínka min. 60 odpracovaných směn byla tedy opět splněna. Za RD od 1.1.2014 do 31.8.2014 bylo 173 pracovních směn "zameškáno". Proto 25 dnů bylo kráceno o 1/12 za prvních 100 a o další 3/12 za zbývajících 73 dnů, tj. o 8,5 dne. Za rok 2014 mi tedy vznikl rovněž nárok na 16,5 dne dovolené.

Tady možná vznikla ta chyba. Možná účetní zaměnil dovolenou z roku 2012 za dovolenou za rok 2014 (obě činily 16,5 dne) a na tu mou starou úplně zapomněl.

Já se tedy teď chci zeptat, zda mám nějakou možnost ještě tento nárok uplatnit. Lze říci, že se přednostně vždy čerpá dovolená z předchozích let? Že bych tedy tuto starou dovolenou vlastně čerpala přednostně, že jsem v roce 2014 a 2015 vyčerpala starou dovolenou, která mi vznikla v době, kdy jsem byla na MD/RD (to je těch 6,5 dne za rok 2011 a 16,5 dne za rok 2012)? V roce 2014 a 2015 jsem vyčerpala celkem 41,5 dne dovolené - z toho 39,5 dne by připadlo na starou dovolenou a 2 dny na dovolenou za rok 2015. V následujících letech jsem vždy čerpala 25 dnů a letos mám vyčerpáno 11 dnů, přičemž počítám s tím, že zbytek vyčerpám ještě před nástupem na MD. Lze to takto posouvat?

Předem děkuji za odpověď a jsem s pozdravem.

Vážená paní,

ad1) dovolená po skončení mateřské dovolené.
Váš názor je naprosto správný. Podle § 223 odst. 1 věty druhé zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce "dovolenou vyčerpanou podle § 217 odst. 5 zákoníku práce (tj. na základě žádosti bezprostředně po skončení mateřské dovolené) před nástupem rodičovské dovolené není možné z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit."

ad2) Podle mého názoru počítáte nárok na dovolenou správně. Svůj nárok na nevyčerpanou dovolenou můžete. Podle mého názoru pouze nyní do konce srpna.
Podle § 218 zákoníku práce platí, že čerpání dovolené podle § 211 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody.
Nemůže-li být dovolená vyčerpána podle předchozího pravidla, je zaměstnavatel povinen určit ji zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku, není-li dále stanoveno jinak. Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.
Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení.
Podle mého názoru jste poprvé mohla určit 1.9.2014 čerpání dovolené podle předchozího pravidla a od tohoto dne běží tříletá promlčecí doba, která skončí 31.8.2017.

Doporučuji zaměstnavateli oznámit čerpání dovolené podle uvedeného pravidla či se s ním písemně dohodnout na jiném čerpání.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Volba nástupu na mateřskou dovolenou

09.08.2017

Dobrý den, potřebovala bych poradit, kdy nastoupit na mateřskou, TP je 3.11., takže mohu nastoupit mezi 8.9. a 22.9. Chtěla bych nastoupit tak, aby mi vznikl nárok na dovolenou v práci i na rok 2018. Půjdu z neschopenky, tak nevím, zda lékařka nebude chtít, abych šla hned 8.9. Pokud bych šla 8.9., skončí mateřská 22.3.2018, tudíž mateřskou „odpracuji“ v roce 2018 59 dní. Četla jsem, že je třeba odpracovat 60 dní, aby vznikl nárok na dovolenou za rok 2018. Pokud bych pak následně čerpala dovolenou, na kterou vznikne nárok za 2017, počítá se to do odpracovaných dní také a bude tedy nárok i na dovolenou za 2018 nebo ne? Děkuji moc!

Dobrý den,
na mateřskou dovolenou a na dávku peněžité pomoci v mateřství lze nastoupit dle vlastní volby v době mezi počátkem osmého a počátkem šestého týdne před plánovaným termínem porodu. O tom vůbec nerozhoduje lékař, termín nástupu si zaměstnankyně (pojištěnka) určuje dle své vůle. Kromě toho by pro Vás bylo nevýhodné nastoupit na počátku osmého týdne, když až do nástupu na peněžitou pomoc v mateřství budete dostávat dávky nemocenského. Nejobvyklejší postup, který lékaři praktikují léta, je stejně, ten, že na peněžitou pomoc v mateřství se nastupuje na počátku šestého týdne před porodem, není tedy třeba řešit problematiku vzniku nároku na celou roční dovolenou (jejíž řešení je v případě MD trvající jen 59 dnů stejně nejednoznačné a právní názory se rozcházejí), protože, Vy "odpracujete" potřebných 60 dnů, když nastoupíte na MD až na počátku šestého týdne.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Navazující mateřská dovolená

06.08.2017

Dobry den,

jeste reaguji na Vasi odpoved na muj predchozi dotaz...nevim, zda si pamatuji dobre...je to tak, ze PPM (vyplaceni) zaridi u CSSZ muj zamestnavatel?
Ja pote budu na CSSZ nekdy dojit pro formulare tykajici se Rodicovskeho prispevku, ktere odevzdam na Urade prace?
Urad prace sdelil, ze staci zmenu ohledne nove PPM na druhe dite oznamit formou nejakeho obycejneho dopisu bez formulare atd., je to tak, nevite?
Zamestnavatele mohu o radnou dovolenou mezi materskou a rodicovskou dovolenou pozadat take jen jednoduchou formou dopisu napr. jiz nyni, kdyz jsem v prubehu 7. mesice tehotenstvi?
A na materskou dovolenou u druheho ditete ze soucasne rodicovske dovolene je povinne nastoupit? Nemohu prejit plynule az narozenim druheho ditete na novou rodicovskou dovolenou a tim stejnym dnem na novy rodicovsky prispevek (bez pobirani PPM)?

Dekuji

Dobrý den,
formulář pro žádost o rodičovský příspěvek získáte na úřadu práce a také jej lze stáhnout na https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/form/edit.jsp?FN=RodP140102101&CMD=EditForm&SSID=oV67Ihxv~lwM9jF00.0_5tNlEAtyin9I.
Sdělení, že se změnily podmínky pro výplatu rodičovského příspěvku (např. tedy, že Vám vznikl nárok na PPM) stačí sdělit úřadu práce obyčejnou prostou formou, žádný formulář neexistuje. O dovolenou si nyní nemůžete požádat, o dovolenou si lze žádat, až na ni vznikne nárok a ten vznikne až čerpáním mateřské dovolené. Proto musíte požádat až s koncem mateřské dovolené, také neexistuje žádný formulář, stačí obyčejná forma dopisu zaměstnavateli.
Otázka, zda je povinnost nastoupit na mateřskou dovolenou, je v této věci nepodstatná. Podstatné je, že Vám vznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství, pak zaniká nárok na rodičovský příspěvek. Pokud nárok na peněžitou pomoc v mateřství nárok máte, tak ani nevidím žádnou výhodu v tom, že byste ji nepobírala, protože rodičovský příspěvek je vždy vyplácen jen do maximální částky 220 tisíc, takže byste si tím finančně nijak nepomohla.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

Legislativní příručka pro rodiče

Nebojujte se zákony 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf  Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

Nové šance - kurz pro rodiče ve složité situaci
- práce, komunikace, výchova, finance
- seberozvoj, právní minimum
- otevřená registrace, počet míst omezen

 Nové šance

APERIO PRŮVODCE PORODNICEMI

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START!2017


Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40.000,- kč

Chcete pomáhat s námi, přidejte se příští rok k nám!



Pomohlo vám APERIO?

Podpořte nás, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům! Prosíme, přispějte darem na číslo účtu:
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce.


Při nákupu v internetových obchodech přes web GIVT.cz půjde část z vaší útraty na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc!
Děkujeme!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v TV

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.