Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Nástup na MD

16.10.2017

Dobrý den,
čeká mě nástup na mateřskou- termín porodu mám 12.12. Náš firemní účetní mi doporučil, abych nastoupila ne 8, ale 6 týdnů před termínem z toho důvodu, že se mi o to déle bude počítat mzda - a teď nevím, do čeho by se mi měla započítávat- bude mít pozdější nástup na mateřskou nějaký vliv na její výši, nebo později na výši důchodu...?
Já bych raději nastoupila co nejdříve, ze zákona si můžu vybrat,zda 6, nebo 8 týdnů před termínem.

Děkuji,

Dobrý den,
na mateřskou dovolenou nastupuje žena v období 6-8 týdnů před porodem a datum si volí sama. Výše PPM činí 70% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se u PPM zjistí tak, že se započitatelný příjem zúčtovaný v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém zaměstnankyně nastoupila na mateřskou dovolenou) dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období. Takto stanovený průměrný denní příjem podléhá redukci, která se u PPM provede tak, že částka do první redukční hranice se počítá 100%, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60%, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30% a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.
PPM je poskytována při narození jednoho dítěte v délce 28 týdnů. Předpokládám, že Váš firemní účetní měl na mysli to, že o dva týdny budete pobírat mzdu, která je vyšší než 70% redukovaného denního základu. Je opravdu na Vás, kdy se rozhodnete odejít.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: změna výkonu místa práce po rodičovské dovolené

14.10.2017

Dobrý den, manželka je na rodičovské dovolené a v květnu příštího roku se chce vrátit na své původní místo u zaměstnavatele na pozici účetní. Ovšem zaměstnavatel již na její pozici přijal náhradu se kterou již uzavřel smlouvu na dobu neurčitou. Může manželku zaměstnavatel přeřadit na jiné pracoviště v rámci města Prahy pokud jí nabídne stejné nebo obdobné pracovní zařazení? Děkuji za odpověď

Dobrý den,

záleží na tom, jak má manželka definovanou pracovní smlouvu. Pokud má paní v pracovní smlouvě uvedeno místo výkonu práce Praha, pak jí bohužel přeřadit může. Jestliže nabízené pracovní místo pracovní smlouvě odpovídá, má manželka 2 možnosti - buď zkusit tuto pracovní pozici přijmout nebo ukončit pracovní poměr z její strany bez nároku na odstupné.

Pokud nabízená pozice její pracovní smlouvě neodpovídá, nemusí na tuto nabídku přistupovat. Pokud zaměstnavatel nemá jinou práci odpovídající její pracovní smlouvě, pak zřejmě přistoupí k podání výpovědi.

Zatímco zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu, zaměstnavatel má tyto důvody taxativně vymezeny (§ 52, zákoníku práce). Pokud by jí dal zaměstnavatel výpověď z důvodů vymezených v § 52 písm c („stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách“.) (nadbytečnost), měla by nárok na tříměsíční odstupné. Nárok na odstupné by měla i v případě, pokud by ze zmíněných důvodů skončila pracovní poměr se zaměstnavatelem dohodou, ovšem je nutno v této dohodě vymezit výpovědní důvod (§ 67,odst. 1, zákoník práce). Výpovědní doba u podání výpovědi zaměstnavatelem činí minimálně dva měsíce.

Pokud jde o konání práce v době, kdy by běžela výpovědní doba, pak platí její pracovní smlouva, tj. zaměstnavatel by musel přidělovat práci dle ní. Pokud by to z jeho strany nebylo možné, jedná se o překážku na jeho straně, kdy zaměstnankyni náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku, a to v zásadě po celou dobu trvání překážky v práci, resp. do ukončení pracovního poměru.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: ukončení pracovního poměru v době rodičovské dovolené

09.10.2017

Dobrý den,

prosím o radu ohledně ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance v době trvání rodičovské dovolené:
1) Rodičovská dovolená mi končí dne 9. 2. 2018. Výpověď budu podávat v listopadu 2017, výpovědní lhůta bude tedy prosinec a leden. Může výpovědní lhůta běžet takto souběžně s rodičovskou dovolenou?
Má zaměstnavatel právo mě v této výpovědní lhůtě, která běží souběžně s rodičovskou dovolenou, povolat zpět do práce?
2) Vzniká během rodičovské dovolené nárok na dovolenou? Naposledy mi byla řádná dovolená proplacena po skončení mateřské dovolené.
3) Mohu výpověď doručit prostřednictvím datové schránky?
4) Jaké doklady mám od zaměstnavatele vyžadovat (výstupní list a další)

Předem děkuji za odpověď

Dobrý den,
výpovědní doba může běžet i v době rodičovské dovolené.
V době rodičovské dovolené Vás zaměstnavatel nesmí povolat zpět do práce.
Během rodičovské dovolené nevzniká nárok na dovolenou.
Výpověď zaměstnavateli můžete doručit prostřednictvím datové schránky, pokud s touto formou zaměstnavatel souhlasí,výpověď musí být Vámi podepsána elektronickým podpisem. Doručení výpovědi zaměstnavateli je splněno, jakmile ji zaměstnavatel převzal.
Výpověď určená zaměstnavateli je doručena dnem, kdy její převzetí potvrdí zaměstnavatel datovou zprávou podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem nebo zapečetěnou svou uznávanou elektronickou pečetí. Doručení výpovědi určené zaměstnavateli prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací je neúčinné, jestliže se písemnost zaslaná na elektronickou adresu zaměstnavatele vrátila jako nedoručitelná nebo jestliže zaměstnavatel do 3 dnů od odeslání písemnosti nepotvrdil její přijetí datovou zprávou podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem nebo zapečetěnou svou uznávanou elektronickou pečetí.
Při ukončení pracovního poměru je Vám zaměstnavatel povinen vydat potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list) v poslední den trvání pracovního poměru, pokud se se zaměstnavatel nedohodnete jinak. Zaměstnavatel je i povinen, pokud to po něm budete žádat,
vydat Vám posudek o pracovní činnosti (tzv. pracovní posudek) ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení žádosti
Dále je zaměstnavatel povinen Vám vydat na Vaší žádost potvrzení pro Úřad práce ČR o průměrném výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti v poslední den trvání pracovního poměru, pokud se se zaměstnavatelem nedohodnete jinak.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství a RP

02.10.2017

Dobrý den,
mám dotaz...nějak v těch zákonech a podmínkách plavu, spíš se topím. Jsem těhotná, pracovní smlouvu mám od 29.9.2015, jsem asistentka u dětí ve školství, smlouvu mám do 31.8.2018.
Od včerejška, t.j.26.9.2017 mám neschopenku, nevím co bude, asi už mě doktor zpět do práce nepustí. Budu mít nárok na mateřskou i rodičovskou? Nějak těm dnům, které se počítají nerozumím, jak to např. je, když jsem třeba marodila apod.
Děkuji moc za o

Dobrý den.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů; pokud zaměstnání trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta tolik dnů, kolik trvalo zaměstnání.
Pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství je tedy nezbytné, abyste počátkem 6.-8. týdne před očekávaným dnem porodu splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech a aby tato Vaše účast na nemocenském trvala, popř. trvala ochranná lhůta. Účast na nemocenském pojištění zakládá například pracovní poměr,a to i když jde o pracovní poměr na dobu určitou.
Budete mít tedy nárok na peněžitou pomoc v mateřství i na rodičovský příspěvek, o PPM si požádáte tak,že příslušnou žádanku/ formulář, kterou Vám dá a vyplní lékař, odevzdáte zaměstnavateli . O RP budete následně po skončení podpůrčí doby PPM žádat na Úřadu práce. PN a pobírání nemocenské Váš nárok na PPM nijak neovlivní.
31.8.2018 Vám však skončí Váš pracovní poměr, nedohodnete li se se zaměstnavatelem jinak, mateřství nemá na skončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou vliv.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Nárok na řádnou dovolenou

02.10.2017

Dobrý den mam dotaz termin porodu mám na 25.1 chci se zeptat podle výpočtu bych měla pobírat mateřský příspěvek nějak do června 2018 tak zda mam nárok na proplacení celé dovolené 2018 ? ☺ nebo jak to je ?
A zda manžel který je osvč ma nárok na nějaké příspěvky na mě či miminko mnohokrát děkuji za odpověď ☺

Dobrý den,
čerpání rodičovské dovolené se pro účely řádné dovolené považuje za výkon práce. Vy tedy čerpáním mateřské dovolené "odpracujete" potřebných 60 pracovních dnů a vznikne Vám nárok na dovolenou v celé roční výměře. Tuto dovolenou Vám zaměstnavatel nebude proplácet, ale musíte si ji vyčerpat, pak za ni dostanete náhradu mzdy. Pokud požádáte tak, aby navazovala bezprostředně na dočerpanou mateřskou dovolenou a teprve po té, požádáte o rodičovskou dovolenou, nemůže Vám zaměstnavatel za Vaší situace dovolenou zkrátit, můžete čerpat celou roční dovolenou. Je tedy třeba požádat o dovolenou a v návaznosti na ni pak o rodičovskou dovolenou. Je třeba upozornit, že i čerpání řádné dovolené se považuje za výkon práce a matka v té době není v žádné z ochranných dob, při kterých by platil zákaz výpovědi.
Otec dítěte by mohl ( v závislosti na příjmech rodiny - společně posuzovaných osob) čerpat přídavek na dítě, případně i příspěvek na bydlení. Je třeba (například za pomoci některých webových kalkulaček) posoudit, zda by na takové sociální dávky mohl vzniknout nárok. S narozením dítěte také nastává možnost daňové slevy na vyživované dítě a případně i na vyživovanou manželku, jejíž příjem v kalendářním roce nepřesáhl 68 tisíc Kč. Do tohoto příjmu se počítají dávky peněžité pomoci v mateřství, ale rodičovský příspěvek již nikoliv.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: poskytnutí neplaceného volna, pojistné, nesouhlas zaměstnavatele

27.09.2017

Dobrý den, ráda bych se zeptala na pár věcí. Jsem na RD se svým synem. RD, kterou jsem si zvolila na tři roky mi končí 30.4.2018. Ráda bych požádala zaměstnavatele o prodloužení. Pokud jsem to dobře pochopila nelze žádat o prodloužení RD (ta lze poskytnout pouze do 3 let věku dítěte) nýbrž o zádost o neplacené volno? Pokud si současně zažádám o prodloužení výplaty rod.příspěvku (ten se mi sníží z měsíčních 7100 na nějakých 5tis. a něco) bude za me po dobu od května do konce srpna někdo platit zdravotní a sociální pojištění? A pokud by s tím zaměstnavatel nesouhlasil,co bude následovat? Děkuji předem za odpovědi.

Dobrý den,

je to přesně tak, jak píšete. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, v § 196 říká, že rodičovskou dovolenou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni nejvýše do 3 let věku dítěte. Následně lze se souhlasem zaměstnavatele čerpat neplacené volno. Pokud budete pobírat i po skončení rodičovské dovolené rodičovský příspěvek, plátcem pojistného na zdravotní pojištění bude stát bez ohledu na výši dávky. Pojistné na sociální zabezpečení se v době neplaceného volna neplatí, ale osoby pečující o dítě ve věku do čtyř let jsou účastny důchodového pojištění. Účast osob pečujících o dítě ve věku do čtyř let se považuje za tzv. náhradní dobu pojištění pro nárok na důchod.
Pokud by zaměstnavatel s neplaceným volnem nesouhlasil, musela byste buď nastoupit zpět do zaměstnání či ukončit pracovní poměr. Pokud by šlo o druhou variantu, doporučuji ukončit pracovní poměr dohodou ke konci rodičovské dovolené - abyste se vyhnula dvouměsíční výpovědní době, kdy byste měla vykonávat práci dle své pracovní smlouvy.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: plátce pojistného

21.09.2017

Dobrý den, pobiram rodičovský příspěvek do konce září 2017. Od 26 října budu na mateřské dovolené. Se zaměstnavatelem mám smlouvu na dobu neurčitou. Můj dotaz je: kdo zaplatí nemocenské pojištění za měsíc říjen když PPM bude vyplacena až za poslední dny v říjnu. Děkuji.

Dobrý den,
pokud pobíráte rodičovský příspěvek do konce září a od 26 října budete na mateřské dovolené, tak pojistné za Vás bude i v měsíci říjnu hrazeno státem.

Právní úprava:
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Periodická prohlídka v době mateřské dovolené

16.09.2017

Dobrý den,
od 20. 5. 2017 jsem na mateřské dovolené.
Nyní mi přišla e-mailem výzva od zaměstnavatele k absolvování periodické lékařské prohlídky, kde uvádí, že na prohlídku je nutné se objednat do 14 dnů od výzvy.
Chtěla bych se zeptat, zda se musím prohlídce podrobit již nyní, nebo bude stačit před návratem do zaměstnání po rodičovské dovolené, rozhodnu-li se tedy vrátit?
Předem moc děkuji za odpověď.

Dobrý den,

požadavek zaměstnavatele je naprosto mimo právní předpisy. Smyslem prohlídky je ověření zdravotní způsobilosti k práci a vlivu pracovních podmínek na zdraví. Ve chvíli, kdy je zaměstnanec či zaměstnankyně na mateřské či rodičovské dovolené, ztrácí toto posouzení na svém významu. Proto se uvedená prohlídka provádí až po návratu z této dovolené, a to buďto jako prohlídka mimořádná, a v případě, že v době nepřítomnosti zaměstnance byla ukončena platnost dosavadního lékařského posudku periodické prohlídky, jako prohlídka periodická a zároveň mimořádná.

Doporučuji, abyste toto zaměstnavateli sdělila, aby nedošlo k nedorozumění. Zároveň tím ušetříte zaměstnavateli peníze, které by zbytečně za prohlídku nyní vydal.

Právní předpisy:
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf  Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT
jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska
Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

APERIO PRŮVODCE PORODNICEMI

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40.000,- kč

Chcete pomáhat s námi, přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.