Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Zaměstnání a dávky nemocenského pojištění

14.11.2018

Dobrý den,
mám dotaz ohledně práce na DPP při mateřské dovolené. Pracuji 3,5 roku na plný úvazek, nyní již na dobu neurčitou. K tomu současně na DPP u stejného zaměstnavatele, tato práce je papírová, lze ji provádět z domu, výdělek z tohoto je 10000Kč měsíčně. Nyní jsem těhotná, pro komplikace nyní čerpám zbylou dovolenou, ale od příštího týdne budu nastupovat na nemocenskou, která zřejmě potrvá až do porodu.
Dotaz mám ohledně práce na DPP, je možné, že mi zaměstnavatel bude i v době nemocenské platit těch 10000Kč, když budu z domu práci dělat (jde opravdu o cca hodinu práce za měsíc). Dále bych se chtěla zeptat, jestli můžu při čerpání mateřské pokračovat v této dohodě, i když už trvá před nástupem na mateřskou a ev. pokud ne, od kdy můžu na dohodu, která trvala před mateřskou zase nastoupit. Asi chápete, že nechci přijít o výdělek za práci, kterou jsem bez problémů schopna dělat z domova, prakticky za pár minut.

Děkuji mockrát za odpověď.

Vážená paní,

podle § 16 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění platí, že pojištěnec nemá nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, otcovské a ošetřovného za dobu, po kterou vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží, práci nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnost. Právní předpisy nevylučují souběh zaměstnání s jiným zaměstnáním, ze kterého náleží dávky nemocenského pojištění (peněžitá pomoc v mateřství či nemocenské). U dočasné pracovní neschopnosti je však třeba dodržet léčebný režim včetně vycházek. Právní předpisy (zejm. zákoník práce – zákon č. 262/2006 Sb.) nezakazují práci na dohodu o provedení práci v souvislosti s porodem.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek

14.11.2018

Dobrý den,
prosím o radu ohledně čerpání rodičovské dovolené. Manžel je cizinec, občan EU. Já jsem stále v zaměstnaneckém poměru v ČR (zaměstnavatele jsem požádala o 3roky RD, což schválil). Děti (dvojčata) se narodily v jiném státě, mimo EU a rok jsme žili mimo EU. Splnila jsem podmínky pro PPM a tu také čerpala. Nyní po roce jsme se vrátili do ČR, vyřídila jsem rodné listy pro děti a nyní mají trvalé bydliště a zdravotně jsou pojištěny v ČR. Teď jsem zažádala o rodičovský příspěvek a čekám na vyjádření. Můj dotaz je, zda je nějaká spojitost mezi čerpáním rodičovského příspěvku a zaměstnáním. Pokud by mi byl příspěvek přiznán a já ho vyčerpala během kratší doby, než po dobu 3 let, musím po této době nastoupit do zaměstnání, či to někde hlásit? A jak by to bylo se sociálním a zdravotním pojištěním? Moc Vám děkuji za objasnění

Dobrý den, Vážená paní,

u zaměstnavatele jste požádala podle zákoníku práce o čerpání rodičovské dovolené do 3 let věku dětí.

Od státu, bez ohledu na to, zda čerpáte nebo nečerpáte rodičovskou dovolenou u svého zaměstnavatele, dostáváte podle zákona č. 117/1995 Sb., o dávkách státní sociální podpory, rodičovský příspěvek.

Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek jsou tedy dva odlišné a na sobě nezávislé právní instituty.

Pokud bude rodičovský příspěvek vyplácen např. do 2 let věku dítěte, nemusíte nastoupit zpět do práce, protože jste požádala zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou do 3 let věku dětí. Rodičovská dovolená je důležitá osobní překážka v práci, po kterou jste u zaměstnavatele omluvena z výkonu práce. Do 3 let věku Vašich dvojčat jste chráněna před výpovědí ze strany zaměstnavatele (s výjimkou ukončení činnosti zaměstnavatele) a pří návratu do práce ve 3 letech věku dětí je zaměstnavatel povinen Vás zaměstnat v souladu s Vaší pracovní smlouvou.

Po dobu rodičovské dovolené je za Vás plátcem zdravotního pojištění stát. Pro účely důchodového pojištění je doba péče o dětí, a to až do jejich 4 let věku náhradní dobou. Nemocenské pojištění se neodvádí, nemáte výdělek.

Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 46/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Přeji hezký den.

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Rodičovský příspěvek a výkon práce

27.10.2018

dobry den chtěla bych se poptat jsem na mateřské dva a pul roku, našla jse možnost dobrého pracovního poměru již pracuji tři tydny.A moje otázka zni mam normali pracovni smlouvu a nevim zda se mi z platu odečita socialni a zdravotni pojištěni když jsem vedena na na uřadu. Děkuji

Vážená paní,
předpokládám, že vedením na úřadu máte na mysli, že jste příjemcem rodičovského příspěvku. Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena. Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. Jestliže jste uzavřela pracovní poměr, ze mzdy se odvádí pojistné na zdravotní a sociální pojištění jako u kteréhokoliv zaměstnance.
Pokud byste byla vedena jako uchazeč o zaměstnání na úřadě práce, je výše výdělku omezena polovinou minimální mzdy, která činí 12 200 Kč. Tento přivýdělek je pak třeba oznámit úřadu práce. Pokud by výdělek byl vyšší, je třeba se z evidence uchazečů o zaměstnání odhlásit.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Neplacené volno z důvodu péče o dítě do 4 let věku

17.10.2018

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat,jsem na rodičovském dovolené,kterou jsem si prodloužila na čtyři roky,stále pobírám dávky. Zaměstnavateli jsem to oznámila. Chtějí po mě dohodu o neplaceném volnu,protože zákoník práce nezná 4letou rodičovskou a potvrzení od úřadu práce,že dávky dostávám. Tím mi samozřejmě zaniká nárok na pracovní místo. Jak je to potom s výpovědí a mám nárok na odstupné?
Pracovala jsem v lékárně jako laborantka,zaměstnavatel,ale už lékárnu neprovozuje.
Moc děkuji za odpoved

Dobrý den.
Rodičovskou dovolenou ve smyslu zákoníku práce, tj. jako překážku v práci, po dobu jejíhož trvání je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnankyně v práci, lze čerpat nejdéle do 3 let věku dítěte (§ 196 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění).
Rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená jsou 2 nezávislé instituty, lze pobírat rodičovský příspěvek a nečerpat rodičovskou dovolenou a naopak.
Pokud chcete pečovat o dítě do 4 let věku dítěte, je zcela na místě uzavřít dohodu o neplaceném volnu a doložit potvrzení o tom, že pobíráte rodičovský příspěvek, aby bylo zřejmé, že plátcem pojistného na zdravotní pojištění je za Vás nadále stát, ovšem nikoli již jako osobu na rodičovské dovolené, ale jako za příjemce rodičovského příspěvku.
I v době neplaceného volna trvá Váš pracovní poměr. Po skončení neplaceného volna je Vám zaměstnavatel povinen přidělovat práci podle pracovní smlouvy, nedohodne-li se s Vámi jinak.
Pokud jste měla uzavřenou pracovní smlouvu na pozici laborantky v lékárně, přičemž zaměstnavatel již lékárnu neprovozuje a nedohodne se s Vámi jinak, pak Vám můžete dát výpověď např. z důvodu nadbytečnosti v důsledku organizačních změn (§ 52 písm. c) zákoníku práce). Proti výpovědi nejste v době neplaceného volna chráněna. Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, která činí zpravidla 2 měsíce, nebyla-li sjednána výpovědní doba delší, a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Byla-li dána výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. a) – c) zákoníku práce, tj. rušení či přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, nebo z důvodu tzv. nadbytečnosti v důsledku organizačních změn, pak má zaměstnanec nárok na odstupné; jeho výše se odvíjí od délky trvání pracovního poměru, při trvání pracovního poměru po dobu alespoň 2 let, činí odstupné nejméně trojnásobek průměrného výdělku.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Rodičovský dovolená, rodičovský příspěvek a nástup na mateřskou dovolenou s dalším dítětem

13.10.2018

Dobrý den,

ráda bych se zeptala na tuto situaci: Jsem nyní na RD s prvním dítětem. Začátkem 03/2019 se má narodit druhé dítě. Na ÚP jsem si zvýšila měsíční částku tak, abych stihla vybrat celý rodičovský příspěvek do konce 12/2018 s tím, že teď nevím, jak je to s čerpáním mateřské dovolené za druhé dítě v případě, že rodičovský příspěvek NENAVAZUJE na mateřskou dovolenou, tj. rodičovský příspěvek za první dítě doberu 31.12.2018, ale na mateřskou dovolenou s druhým dítětem mohu jít nejdříve 11.1.2019. Co těch 11 dní, kdy nebudu ani v evidenci ÚP ani na mateřské dovolené? Dostanu pak podobnou výši mateřské dovolené jako s prvním dítětem? Jinak jsem stále vedena jako zaměstnanec na mateřské dovolené.

Předem děkuji za informaci.

Dobrý den.
Předpokládám, že máte uzavřený pracovní poměr na dobu neurčitou a nyní čerpáte rodičovskou dovolenou, která bude ukončena dnem nástupu na mateřskou dovolenou s druhým dítětem.
Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek jsou dva rozdílné instituty, lze tedy čerpat rodičovskou dovolenou a nepobírat rodičovský příspěvek a naopak.
Připomínám také, že v době mateřské a rodičovské dovolené je za Vás plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát.
Nemusíte mít tedy žádné obavy z toho, že rodičovský příspěvek dočerpáte už v měsíci prosinci a na peněžitou pomoc v mateřství nastoupíte až v lednu.
V souvislosti s narozením druhého dítěte budete mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství; u zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství. Výše dávky se tedy bude odvíjet minimálně od stejného denního vyměřovacího základu, jako tomu bylo při narození předchozího dítěte.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: pojistné a rodičovská dovolená

30.09.2018

Dobrý den,

jsem na rodičovské dovolené na 3 roky. Rodičovský příspěvek pobírám do 2 let dítěte. Ten třetí rok, kdy nebudu pobírat příspěvek mi bude hrazeno zdravotní a sociální pojištění (resp. započítává se do důchodu)?
Dále bych ráda stihla druhé dítě do 3 let věku syna, tedy bych plynule přešla na mateřskou dovolenou a následně na rodičovskou dovolenou na další 3 roky. Má zaměstnavatel povinnost mi držet místo?

Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

dle §7 odst. 1. písm. d) zákona o zdravotním pojištění je stát plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené. Sociální pojištění se nehradí, ale péče o dítě do 4 let se počítá jako náhradní doba pojištění pro účely nároku na důchod.

I po navazující druhé mateřské a rodičovské dovolené je zaměstnavatel přidělovat práci dle pracovní smlouvy.

Právní úprava:
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Dítě v nemocnici - mateřská a rodičovská dovolená, peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek

25.09.2018

Dobrý den,
syn se narodil 4.7.2018 a od té chvíle je v nemocnici. Pobírám PPM, syn je nyní v nemocnici v Praze. Je postižený a ve velmi vážném stavu, nyní vůbec nevíme, kdy bude z nemocnice propuštěn.
1) Je pravda, že mohu stále pobírat PPM, i když je syn v nemocnici? Na sociálce mi po telefonu řekli, že ano, ale ráda bych to věděla jistě.
Jak postupovat dále?
2) Budu žádat zaměstnavatele o proplacení dovolené po čerpání PPM. Mohu?
3) Budu zaměstnavetele žádat o poskytnutí dovolené do 3 let věku dítěte. Mohu? A mám na to nárok? Musí mi vyhovět?
4) A mohu pobírat rodičovský příspěvek od úřadu práce? I když bude syn v nemocnici? Co když ho z nemocnice propustí za půl roku po ukončení PPM?
Předem děkuji za informace a případný odkaz na odpovídající aktuální legislativu.

Dobrý den,
zde jsou odpovědi na Vaše dotazy:
1) Pokud nenastoupíte zpět do zaměstnání, můžete pobírat peněžitou pomoc v mateřství po celou podpůrčí dobu. Pokud byste do zaměstnání nastoupila, došlo by k přerušení výplaty peněžité pomoci v mateřství podle § 36 písm. b) zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění.
2) V návaznosti na mateřskou dovolenou můžete čerpat dovolenou. Dle § 217 odst. 5 zák.č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti zaměstnankyně o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala na mateřskou dovolenou.
3) Jestliže dítě bylo ze zdravotních důvodů převzato do péče kojeneckého nebo jiného léčebného ústavu a zaměstnanec nebo zaměstnankyně zatím nastoupí do práce, přeruší se tímto nástupem mateřská nebo rodičovská dovolená; její nevyčerpaná část přísluší ode dne opětovného převzetí dítěte z ústavu do své péče, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let (§ 198 odst. 2 zákoníku práce). Pokud však do práce nenastoupíte, můžete čerpat rodičovskou dovolenou i v době pobytu dítěte v nemocnici.
4) Je-li dítě, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek ze zdravotních důvodů ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče déle než 3 kalendářní měsíce, nenáleží výplata rodičovského příspěvku od čtvrtého kalendářního měsíce poskytování lůžkové péče. V této době však může rodič provést volbu výše rodičovského příspěvku. Věta první neplatí, jestliže rodič o dítě umístěné ze zdravotních důvodů ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče osobně celodenně a řádně pečuje (§ 30 odst. 2 zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění).
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Nástup na mateřskou dovolenou

24.09.2018

Dobrý den,
v současné době jsem od 11.9. na neschopence vystavené Krajskou nemocnicí T. Bati ve Zlíně. Termín porodu mám stanoven na 20. 11. Chtěla bych se zeptat zda mohu 1. 10. nastoupit na mateřskou dovolenou a kdo mi vydá patřičnou žádost. Od 1. 10. za mě v zaměstnání nastupuje náhrada.
Děkuji
S pozdravem

Dobrý den.
Na mateřskou dovolenou žena nastupuje 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu; den nástupu si žena v uvedeném rozmezí volí sama.
Zvláštní žádost k čerpání mateřské dovolené se nepodává, nástup na mateřskou dovolenou postačí zaměstnavateli pouze oznámit. Žena zpravidla doručí zaměstnavateli tiskopis o nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Tento tiskopis vystaví příslušný ošetřující lékař (gynekolog), který též ukončí pracovní neschopnost ke dni nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.