Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Dávky PPM a RP

15.07.2018

Dobrý den, chtěla bych se zeptat když pracuji v Rakousku a bydlím v České republice jestli bych měla nárok na Mateřskou dovolenou z Rakouska? Či případně jiné dávky z Rakouska? Děkuji

Dobrý den,
v první řadě je nutno uvést informaci, že poradna je zaměřena na problematiku vyplývající z českého právního systému a nedisponuje odborníky na zahraniční sociální právo. Podařilo se mi pouze zjistit v obecné rovině, jaká obdobná dávka je vyplácena v Rakousku místo peněžité pomoci v mateřství, tak jak je vyplácena u nás.
Z rakouského systému zdravotního pojištění jsou poskytovány věcné a peněžité dávky. Z věcných dávek jde o lékařskou a stomatologickou péči, úhrady za léky, hospitalizaci a rehabilitaci. Mezi peněžité dávky patří nemocenské (Krankengeld), peněžitá pomoc v mateřství (Wochengeld) a přídavek na dítě (Kinderbetreuungzgeld).
Peněžitá pomoc v mateřství náleží ženám po dobu osmi týdnů před předpokládaným datem porodu, v den porodu a po dobu osmi týdnů po porodu. Dávka plně nahrazuje výdělek, vypočítává se z čistého příjmu za poslední tři měsíce. U osob zaměstnaných na tzv. volnou smlouvu je výše dávky stanovena fixní částkou 7,30 EUR za den. Nárok nenáleží, pokud je pojištěnkyni vyplácena mzda.
Předpokládám tedy, že pracujete v Rakousku pro rakouského zaměstnavatele a nárok na dávku budete mít dle tamních zákonů, pro detaily je nutno se informovat na rakouských úřadech.
Pokud nejste v ČR účastna nemocenského pojištění, nebudete mít nárok na českou peněžitou pomoc v mateřství. Protože Vaše ekonomická zainteresovanost je v Rakousku, bude i Rakousko primárním státem pro výplatu dávky odpovídající rodičovskému příspěvku v ČR. Pokud by dávka z Rakouska byla nižší, než dávka vyplácená v ČR, tak z důvodu Vašeho bydliště v ČR (i Vašeho dítěte) bude ČR státem sekundárním příslušným k doplácení příspěvku do tuzemské výše.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Délka rodičovské dovolené

03.07.2018

Dobrý den,jaká by byla možnost čerpání rodičovské dovolené v případě,že nyní jsem na RD,která bude trvat ještě rok a na tuto by navazovalo další těhoteství.Před tím jsem pracovala a nyní chodím na brigádu.
Mohla bych si délku určit sama nebo nebo je to nějak dané,pokud matka mezi dvěma RD nenastoupí do zaměstnání? děkuji

Dobrý den, Vážená paní,
děkujeme Vám za Váš dotaz do poradny.
Vašemu dotazu rozumím tak, že Vám trvá pracovní poměr a u svého zaměstnavatele čerpáte rodičovskou dovolenou a zároveň si na dohodu přivyděláváte ( u svého nebo jiného zaměstnavatele).
V souladu s § 196 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.
Toto bude platit i u dalšího dítěte a těhotenství. Nejdříve budete čerpat mateřskou dovolenou a přitom dostávat z nemocenského pojištění (pokud Vám skutečně i nadále trvá pracovní poměr) peněžitou pomoc v mateřství („PPM“ nebo lidově „mateřskou“). Podpůrčí doba pro PPM je 28 týdnů (zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů), pak požádáte popřípadě o dovolenou (§ 217 odst. 5 ZP) a následně o rodičovskou dovolenou – nejdéle však do 3 let věku dítěte, to znamená, že můžete požádat zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou např. do 2 let věku dítěte.
Po PPM požádáte prostřednictvím příslušného úřadu práce o rodičovský příspěvek, což je dávka od státu (ne od zaměstnavatele) podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Blíže v naší příručce pro rodiče nebo na www.mpsv.cz.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Dovolená

01.07.2018

Dobry den, chci se zeptat zda mam narok na radnou dovolenou za rok 2018 kdyz MD budu mit od 26.6.2018 do 7.1.2019 pak budu na RD dekuji za odpoved

Dobrý den, Vážená paní,
Vašemu dotazu rozumím tak, že pracujete, trvá Vám pracovní poměr a dne 26. 6. 2018 jste nastoupila na mateřskou dovolenou a začala pobírat peněžitou pomoc v mateřství („PPM“ nebo lidově „mateřská“). Nárok na dovolenou za rok 2018 mít budete za předpokladu, že jste od 1. 1. 2018 do nástupu na PPM odpracovala 60 pracovních dní (směn). Délku Vám nemůžu uvést, protože nevím, zda jste již před nástupem na MD, dovolenou nečerpala nebo nebyla nemocná.
O dovolenou požádejte v souladu s § 217 odst. 5 ZP, to je tak, aby bezprostředně navazovala na konec Vaší MD. Tato dovolená se nekrátí.
Zároveň požádáte o rodičovskou dovolenou, ta naváže na dovolenou.
Samotná dovolená je pro účely dovolené posuzována jako výkon práce, takže Vám vznikne ještě nárok na dovolenou i za rok 2019, a to poměrná část.
Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Otec na RD

29.06.2018

Téma: OTEC NA RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ, MATKA ZAMĚSTNÁNA V NĚMECKU, VYBRALA JIŽ MATEŘSKOU A RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVĚK Dobrý den, prosím Vás o zodpovězení 10.otázek. Fakta: Matka a otec dítěte nejsou sezdáni. Oba mají trvalé bydliště v ČR, nicméně není shodné, každý má jiné a to v původním místě svého narození. Jejich dítě má z důvodu nesezdání rodičů automaticky trvalé bydliště u matky.
V roce 2017 se jim narodila dcera, všichni - matka, otec i dcera mají české občanství. Matka pracuje v Německu, otec je zaměstnán v Čechách. Matka má nahlášenou rodičovskou dovolenou u německého zaměstnavatele do srpna 2018 (věk dcery 1 rok a 3 měsíce) a již pobírala rodičovský příspěvek z Německa (zažádáno a čerpáno v Německu). V současné době již žádný příspěvek matka nepobírá a dobíhá jí pouze konec rodičovské dovolené. Otec se poté bude od srpna (budou se s matkou krýt cca 2 dny na rodičovské dovolené - DOTAZ 1: je to v pořádku?) starat o dítě. Otec plánuje být s dítětem přibližně cca 4 měsíce ( max až 1 rok) doma a pečovat o něj. DOTAZ 2: Co je pro otce výhodnější? Jít na rodičovskou dovolenou nebo si vzít neplacené volno? DOTAZ 3: Je povinen otec platit si sám zdravotní a sociální pojištění během doby kdy se bude starat o dítě? (rodičovská dovolená kontra neplacené volno) DOTAZ 4: Hraje pro sociální a zdravotní pojištění nějakou roli to, že mateřská dovolená a rodičovský příspěvek byl čerpán matkou v zahraničí? DOTAZ 5: V případě, že je pro otce výhodnější zažádat si rodičovskou dovolenou na 4 měsíce, je potřeba mít trvalé bydliště dítěte a trvalé bydliště otce sjednocené nebo to nehraje roli? Má si otec přehlásit dceru k sobě at má s ním stejný trvalý pobyt? DOTAZ 6: Hraje roli pojištění dcery? Dcera je navázána na pojištění matky v Německu, má tedy německou zdravotní pojištovnu. Je potřeba, aby měla české pojištění? Aby stát platitl za otce pojištění? DOTAZ 7: Může si otec zažádat o rodičovský příspěvek v Ćechách, když již matka pobírala rodičovský příspěvek v zahraničí? DOTAZ 8: V případě, že matka odpracuje plánované 4 měsíce (kdy otec pečuje o dítě) a rozhodne se, že chce opět nastoupit na rodičovskou dovolenou, může zažádat podruhé zaměstnavatele v Německu o rodičovskou dovolenou? Resp. Je povinen zaměstnavatel přijmout/respektovat tuto rodičovskou dovolenou? Aniž o ni byl informován při žádosti o první rodičovskou dovolenou? Existuje nějaká lhůta pro oznámení druhé rodičovské dovolené? DOTAZ 9: V případě, že matka po 4 měsících nenastoupí na rodičovskou dovolenou a místo toho ukončí pracovní poměr u německého zaměstnavatelde. Kde se může přihlásit na úřad práce? V Česku nebo Německu? Matka pracovala posledních cca 10 let v Německu. DOTAZ 10: Kde má matka nárok na podporou v nezaměstnanosti - v čechách nebo Německu a jak velkou? Děkuji Vám mockrát předem za zodpovězení dotazů

Dobrý den,
otec dítěte může nastoupit na rodičovskou dovolenou, tu poskytuje zaměstnavatel maximálně do 3let věku dítěte. Čerpání RD musí zaměstnavatel umožnit. Samozřejmě je lepší čerpat RD, protože po ukončení RD musí zaměstnavatel přidělit zaměstnanci práci dle pracovní smlouvy. V době čerpání RD nemůže zaměstnanec dostat výpověď. Neplacené volno zaměstnavatel nemusí poskytnout, je to jeho dobrá vůle, v případě že ho poskytne, není zaměstnanec chráněn proti výpovědi /1,2/.
Za osoby na RD platí zdravotní pojištění stát. Nemocenské pojištění se neplatí, ale doba péče o dítě se počítá jako doba náhradní pro důchod. V případě neplaceného volna by se otec přihlásil na pojišťovně jako osoba celodenně a řádně pečující o dítě do 7let věku a zdravotní pojištění by za něj platil opět stát. To, že byl rodičovský příspěvek vyčerpá, nehraje žádnou roli pro rodičovskou dovolenou ani zdravotní pojištění, vše je vázáno na rodičovskou dovolenou, což je rozdíl /3,4/.
Trvalé bydliště dítěte a otce nehraje pro rodičovskou dovolenou žádnou roli, o RD se žádá zaměstnavatel, hlavní je, že je otec zapsán v RL dítěte /5/.
O RP si můžete zažádat v případě, že nebyla vyčerpána částka 220000Kč, do této částky se započítává i RP vyplácený v cizině. RP lze čerpat až do 4let věku dítěte, maximálně však do vyčerpání částky 220000Kč /7/.
V ostatních dotazech Vám bohužel nepomohu, postup německých úřadů a ani německé právní předpisy nezná a nemá naše poradna k dispozici. Doporučuji vám, abyste se obrátila na místní německý pracovní úřad a dále na příslušnou Famillienkasse.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: PPM otce, RD otce

27.06.2018

Dobrý den,

měla bych dotazy ohledně PPM na kterou nastupuje otec od 7.týdne na celou dobu, poté i na rodičovskou. Matka je vedena na ÚP a nevzniká ji právo na PPM. Otec je zaměstnán na vedlejší úvazek (11.000Kč za měsíc) a zároveň je OSVČ jako vedlejší činnost (cca 350000Kč za rok). PPM bude pobírat s obou. RP na 2-3roky.

1.Existuje lhůta, kdy má otec nahlásit odchod na PPM v zaměstnání?
2. Může zaměstnavatel otci PPM zamítnout?
3.Jelikož se jedná o druh nemocenské, řeší kontrola zda-li se pečuje otec o dítě? Např. jako kontrola při nemocenské?
4.Je nutné přerušit činnost OSVČ když je z ní pobírán PPM? Nebo je pozastavení činnosti dle výše výdělku?
5. Matka bude nejspíš nucena se odhlásit z ÚP, je nějaká možnost jak zajistit aby zdravotní/sociální pojištění matky platil stát? Je možné aby oba rodiče byli na rodičovské dovolené? (fakticky bude PPM a poté rodičovský příspěvek pobírat jen jeden tedy otec, ale pečovat o dítě budou oba rodiče) V případě, že ano, může si matka zároveň přivydělat, buď na DPP, DPČ nebo OSVČ? Počítá se případně matce tato doba do důchodu?
6. Započítává se otci doba kdy pobírá PPM i RP do důchodového pojištění?
7. Může si během pobírání PPM a RP otec přivydělat na DPP, DPČ nebo OSVČ?

Děkuji za Váš čas a odpověď na mé obsáhlé dotazy.

Dobrý den,
otec může nastoupit na MD od 7. týdne věku dítěte, zaměstnavatele je dobré informovat např. po narození dítěte. Je dobré tak učinit v případě, kdy je třeba zaučit někoho nového. Zaměstnavatel nemůže odmítnout toto volno poskytnout. V době pobírání PPM nechodí žádné kontroly a není třeba dodržovat režim práce neschopného.
Pokud osoba samostatně výdělečně činná pobírá peněžitou pomoc v mateřství (PPM) z nemocenského pojištění OSVČ, nemůže po dobu vyplácení této dávky osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Tu však není třeba přerušovat nebo ukončovat, pokud v době pobírání dávky PPM je podnikání (přesně řečeno samostatná výdělečná činnost) vykonáváno prostřednictvím zaměstnanců nebo spolupracujících osob této OSVČ. V praxi tedy platí, že nevykonává-li OSVČ samostatnou výdělečnou činnost osobně, ale prostřednictvím jiné osoby (například chod prodejny zajišťují pouze prodavačky apod.), PPM jí náleží v plné výši.
Platí také, že při pobírání PPM je možné podnikat, pokud jde o jinou činnost, než ze které se PPM vyplácí. Je-li PPM vyplácena ze zaměstnání (přesně řečeno z nemocenského pojištění zaměstnanců), je možné během pobírání dávky vykonávat samostatnou výdělečnou činnost bez omezení.
Předpokládám, že si otec platí dobrovolné nemocenské pojištění, ne jen povinné zdravotní pojištění.
Jestliže matce nevznikne nárok na PPM, začne dnem porodu pobírat rodičovský příspěvek ve výši 7600Kč. RP může čerpat i přesto, že neměla nárok na PPM a výši RP lze upravit dle denního vyměřovacího základu otce. Matka nemůže ale čerpat rodičovskou dovolenou protože nemá zaměstnavatele, který rodičovskou dovolenou svým zaměstnancům poskytuje / je rozdíl mezi rodičovskou dovolenou a rodičovským příspěvkem – jsou to dva různé instituty/.
Za koho platí stát zdravotní pojištění, najde na stránkách https://www.vzp.cz/platci/informace/stat/za-koho-plati-pojistne-stat
Během RD si rodič může neomezeně přivydělat, tzn., můžete uzavřít další pracovní poměr, popř. DPP, DPČ. Během rodičovské dovolené můžete vykonávat výdělečnou činnost pro stávajícího i jiného zaměstnavatele. Ovšem, je nutno respektovat zákoník práce, který v § 304 uvádí, že zaměstnanci (i na rodičovské dovolené) mohou vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Omezení se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.
Zaměstnavatelé často nabízejí rodičům během rodičovské dovolené práci (brigádu) v dalším základním pracovněprávním vztahu, většinou na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. Tato práce má jedno omezení, rodič v tomto dalším pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny jako práce v původní pracovní smlouvě. To znamená, že může vykonávat pouze jiné práce, než vykonával na základě původní pracovní smlouvy.
Můžete tedy uzavřít další pracovní poměr se stávajícím zaměstnavatelem, ale na jiný výkon práce /např., původně prodavačka, nyní uklízečka/, ideálně se uzavírá na dobu určitou, po dobu trvání rodičovské dovolené. Původní pracovní smlouva nezanikne, pokud bude nová sepsaná na jiný druh práce. Můžete uzavřít další pracovní poměr s jiným zaměstnavatele, ale pokud půjde o stejný výkon práce /např. prodavačka X prodavačka/, musíte mít souhlas stávajícího zaměstnavatele.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Konec RD, neplacené volno, další zaměstnání

27.06.2018

Dobrý den, nahlásila jsem v práci, kde mám dobu neurčitou, rodičovskou dovolenou do třech let věku dítěte, tzn. do 11.1.2019. Na úřadu práce mi ale řekli, že rodičovský příspěvek pobírám pouze do 31.12.2018. Těch zbylých jedenáct dní pro mě znamená, že za mě nikdo neplatí zdravotní pojištění a že musím nastoupit do práce k 1.1.2019? Lze prodloužit rodičovskou dovolenou do čtyř let věku dítěte? Jelikož se mi návrat do práce, kde mám dobu neurčitou, blíží, ale chtěli bychom dítě druhé, které se nám bohužel nedaří a mám možnost nastoupit od září do jiné práce (jiný zaměstnavatel). Je možné, abych neztratila nárok na PPM, prodloužit si rodičovskou dovolenou u zaměstnavatele, kde mám dobu neurčitou, na čtyři roky a nastoupit do nové práce a doufat, že se mi podaří otěhotnět a neztratit tak nárok na PPM? Děkuji

Dobrý den,
rodičovskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel nejdéle do 3let věku dítěte. Nelze ji prodloužit do 4let věku dítěte. Lze však požádat zaměstnavatele o neplacené volno např. do věku 4let dítěte. Zaměstnavatel s tímto nemusí souhlasit.
Vy budete RD čerpat až do 11.9.2019 a je úplně jedno, že rodičovský příspěvek budete pobírat např. jen do prosince 2018. Zdravotní pojištění za Vás platí stát jako za osobu na rodičovské dovolené.
Pokud budete mít zaměstnavatele, nárok na PPM Vám vznikne. Jestliže budete mít stále stejného zaměstnavatele, pak podle § 19 odst. 4 zákona č. 187/2006 Sb., platí: pokud u zaměstnankyně za trvání téhož zaměstnání vznikne nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, považuje se za denní vyměřovací základ denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ /DVZ/ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství. PPM tedy v žádném případě nebude nižší a bude se počítat jako u předešlého dítěte.
Samozřejmě můžete uzavřít další pracovní poměr s jiným zaměstnavatelem, ale bylo by dobré vědět, zda Váš stávající zaměstnavatel bude souhlasit s neplaceným volnem po 3. narozeninách dítěte. Pokud ne, musela byste nějak řešit návrat do zaměstnání, nebo ukončení pracovního poměru.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Pracovní poměr skončil

25.06.2018

obrý den,

chtěla bych se informovat. Před skončením mateřské dovolené budu nastupovat na rodičovskou. Jak dopředu to mám řešit a co je třeba vyplnit za dokumenty ? Pracovní úvazek mi už skončil, ale vešla jsem se do ochranné lhůty tak proto pobírám mateřskou….musím ještě něco řešit se zaměstnavatelem při nástupu na rodičovskou dovolenou ?

Dobrý den, Vážená paní,

děkujeme za Váš dotaz do poradny.

K dotazu uvádím, protože Váš pracovní poměr skončil, nemáte již zaměstnavatele a nebudete čerpat rodičovskou dovolenou.

Před u končením pobírání peněžité pomoci v mateřství požádejte o rodičovský příspěvek. Potřebné informace naleznete na www. mpsv.cz. Jedná se o dávku od státu podle zákona č. 117/1995 Sb, o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Mateřská dovolená

20.06.2018

Dobrý den,
Po mateřské dovolené (mateřská mi končí 13.7.) se plánují vrátit na své původní pracovní místo. Požádala jsem o vyčerpání veškeré dovolené tak, aby bezprostředně navazovala na mou mateřskou. K dispozici mám celkem 30 dnů (20 dnů řádné zákonné dovolené + 5 dnů, které zaměstnavatel dává všem zaměstnancům navíc nad rámec zákona + 5 dnů zbývajících z roku 2017). Zaméstnavatel mi však odpověděl, že mi umožní v červenci a srpnu vyčerpat pouze 20 dnů volna. Zbytek si mám naplánovat na pozdější část roku. Prosím o informací, zda mám možnost trvat na vyčerpání celých 30 dnů v kuse, i když zbývajících 10 dnů je nad rámec zákona. Dále prosím o info., zda mám jako kojící matka nějaká pracovní zvýhodnění - například možnost odmítnout vyslání na služební cestu, možnost požádat o práci z domova atp.
Předem děkuji mnohokrát za vyjádření

Vážená paní,
Zaměstnaná matka nebo otec pečující o děti do věku 8 let smí být vyslán na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem. Zaměstnavatel ho může přeložit jen na jeho žádost. U osamělých rodičů platí totéž pravidlo do věku 15 let dítěte. Přestávky na kojení řeší § 242 zákoníku práce. Zaměstnankyni, která kojí své dítě, je zaměstnavatel povinen poskytnout kromě přestávek v práci zvláštní přestávky ke kojení. Zaměstnankyni, která pracuje po stanovenou týdenní pracovní dobu, přísluší na každé dítě do konce 1 roku jeho věku 2 půlhodinové přestávky a v dalších 3 měsících 1 půlhodinová přestávka za směnu. Pracuje-li po kratší pracovní dobu, avšak alespoň polovinu týdenní pracovní doby, přísluší jí pouze 1 půlhodinová přestávka, a to na každé dítě do konce 1 roku jeho věku. Přestávky ke kojení se započítávají do pracovní doby a přísluší za ně náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Pokud se týká dovolené, máte právo vyčerpat veškerou dovolenou. Podle § 217 odst. 5 zákoníku práce platí, požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět. Pokud se týká čerpání nadstandartní dovolené, řídí se též zákoníkem práce, ale je třeba ověřit, zda zaměstnavatel ve vnitřním předpisu nebo kolektivní smlouva nestanoví podrobnější pravidla.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.