Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Nástup na RD a pobírání RP

15.09.2018

Dobrý den,

po MD jsem nenastoupila rovnou na rodičovskou dovolenou, ale vrátila jsem se do práce na své původní místo. Synovi je nyní skoro 1 rok a ráda bych na RD nastoupila a začala pobírat i rodičovský příspěvek. Má to nějaké omezení? Bude RD nějak krácen?

Vím, že mi zaměstnavatel do 3 let věku dítěte musí umožnit na RD nastoupit. Mohu o nástup na RD zažádat ze dne na den nebo je tam nějaká lhůta?

Děkuji,

Dobrý den,
rodičovskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel do 3let věku dítěte. Nemusíte vždy žádat o maximální dobu, ale RD lze čerpat i po částech, zaměstnavatel Vám vždy musí RD umožnit čerpat. Na RD lze nastoupit prakticky ze dne na den, zaměstnavatel by s tím měl umět poradit.
Při pobírání rodičovského příspěvku může být rodič výdělečně činný, jeho příjmy nejsou nijak omezeny. Na dobu své výdělečné činnosti je však dítěti povinen zajistit péči jiné zletilé osoby s tím, že dítě nesmí navštěvovat jesle, mateřskou školu či obdobné zařízení nad zákonem stanovený rozsah (tj. 46 hodin měsíčně); u dítěte staršího 2 let není návštěva v předškolním zařízení nikterak omezena.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Výše mzdy

13.09.2018

Dobrý den, chtěla jsem moc poprosit, zda byste mi mohli poradit ohledně výpočtu výše mzdy za měsíc srpen. V měsíci srpnu jsem 15.9.2018 nastupovala na MD a odpracovala jsem tedy z měsíce srpna 80 hodin ze 184 hodin. Moje hrubá mzda je 45.900 Kč a v daném měsíci jsem nečerpala žádnou dovolenou ani jsem nebyla nemocná a přišla mi čistá mzda pouhých 9.332 Kč, což se mi zdá nějak málo.

Předem moc děkuji za pomoc a radu a přeji hezký den.

Dobrý den.

Pokud jste v daném měsíci až do nástupu na mateřskou dovolenou vykonávala práci a nečerpala dovolenou či nebyla např. nemocná apod., náleží Vám mzda v poměrné výši za dobu, co jste skutečně odpracovala. Pokud Vám za měsíc srpen přišla mzda nižší, obraťte se na zaměstnavatele, potažmo účetní. Bohužel takto nelze vyřešit, kde nastal problém. Nepíšete, zda máte mzdu sjednanou např. jako složenou ze základní mzdy + příplatek/osobní ohodnocení - např. zda jste v měsíci nesplnila podmínky pro osobní ohodnocení apod. Doporučuji se tedy informovat o výpočtu Vaší mzdy.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Období mezi koncem RD a nástupem na další MD

10.09.2018

Dobrý den,
v současné době se nacházím na rodičovské dovolené do 3 let věku dcery (tj. do 21.10. 2018) již bez výplaty rodičovského příspěvku (již jsem vyčerpala 220 000,-). Jsem opětovně v jiném stavu a termín porodu mi vychází na 17. 12. 2018. Nástup na peněžitou pomoc v mateřštví je 6-8 týdnů před porodem, což mi úplně o pár dní nevýjde. Jak mám nejlépe situaci vyřešit? Mám jít na pár dní na neschopenku? Do práce mě kvůli cca pár dnům nevezmou. Pracovní volno by mi jistě dali, ale říkám si, že je pro mě nejvýhodnější jít asi na neschopenku a z neschopenky hned na mateřskou, nemám pravdu???,Děkuji za info

Dobrý den.

Pokud máte nahlášenou rodičovskou dovolenou (RD) do 3 let věku dítěte, jste povinna se následující pracovní den po 3. narozeninách dítěte dostavit do zaměstnání a vykonávat práci dle pracovní smlouvy. Na tento postup máte ze zákona nárok. Jestliže Vám zaměstnavatel oznámil, že Vás na tak krátkou dobu přijmout nechce, jelikož je to pro něj z organizačního a administrativního hlediska zbytečně náročné, může Vás nechat doma. Jelikož by však šlo o překážku na jeho straně, byla byste doma za 100% náhradu mzdy. Pokud Vám ještě zbyla nějaká nevyčerpaná dovolená, může být také mezidobí vyřešeno právě čerpáním dovolené.
Zaměstnavatel Vás nemůže nutit k nástupu na dočasnou pracovní neschopnost (DPN), toto je vždy jen na rozhodnutí ošetřujícího lékaře na základě Vašeho zdravotního stavu. Pokud Vás lékař uzná DPN a nedoporučí tedy návrat do zaměstnání, navážete plynule na RD neschopenkou. Neschopenku lékař ukončí ke dni přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Nárok na "původní židli" po návratu z RD

24.08.2018

Měla bych doplňující dotaz k již zodpovězenému dotazu. Potřebuji vědět, jak je to s mojí “židlí”, když nastoupím do 3 let dítěte. Mám na ní nárok nebo nikoliv? Děkuji

Dobrý den.

Nárok na "původní židli" máte pouze v případě, že se do práce vracíte z mateřské dovolené (MD), která trvá 28 týdnů od nástupu na MD. Pokud se vracíte později, vracíte se z rodičovské dovolené (RD) a nárok na "původní židli" již nemáte. Máte však nárok na zařazení dle Vaší pracovní smlouvy, záleží tedy hodně na tom, jak máte druh práce a pracovní pozici určenou ve smlouvě. Např. pokud byste měla ve smlouvě "učitelka", "účetní", jde o poměrně široké označení a zaměstnavatel má více možností, kam Vás umístit, zatímco např. označení "mzdová účetní", "učitelka AJ a ČJ" je již užší a zaměstnavatel Vás musí zařadit takto. Záleží tedy, jak máte druh práce ve Vaší pracovní smlouvě, a tím se zaměstnavatel musí řídit.

§ 47 zákoníku práce
Nastoupí-li zaměstnanec po skončení výkonu veřejné funkce .... nebo zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené ...., je zaměstnavatel povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, je zaměstnavatel povinen zařadit je podle pracovní smlouvy.

§ 38
Povinnosti vyplývající z pracovního poměru
(1) Od vzniku pracovního poměru je
a) zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem,
...

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Zdravotní a sociální pojištění po dobrání rodičovského příspěvku

20.08.2018

Dobrý den,

Ráda bych se Vás zeptala na následující:
Podávám žádost o RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK. Dle mého vyměřovacího základu si mohu zvolit výši příspěvku, resp. dobu čerpání. Ideálně bych volila dobu 12-18 měsíců. Tzn. relativně rychlé vyčerpání s tím, že bych poté s financemi hospodařila samostatně. Pokud bych ale s naším chlapečkem zůstávala doma např. ještě půl roku navíc (bez pobírání příspěvku) než začne chodit do školky, jak je to s platbou sociálního a zdravotního pojištění během tohoto období? Je takový plán vůbec možný, a nebo je potřeba čerpání příspěvku skutečně rozložit na celou plánovanou dobu, kdy budu doma s dítětem? (Mimo jiné už v současné době pracuji formou home office na zkrácený úvazek 0,3 na univerzitě - u jiného zaměstnavatele než před nástupem na mateřskou, který za mě tyto dávky odvádí.)

Předem Vám moc děkuji za rady o odpověď.
S pozdravem a přáním pěkného dne

Dobrý den.

Nastavení čerpání délky rodičovského příspěvku (RP) v rámci zákonných možností je na Vás. Nemusíte si rozkládat čerpání po celou dobu, kdy jste doma a pečujete o dítě, ať už jste na rodičovské dovolené (RD), či nikoliv, RP můžete vyčerpat i rychleji. Pokud máte u původního zaměstnavatele stále uzavřený pracovní poměr a jste tedy u něj vedena na RD, odvádí za Vás zdravotní pojištění stát, jelikož se řadíte mezi tzv. státní pojištěnce (viz níže zákon o veřejném zdravotním pojištění § 7 odst. 1 písm. d)).
Zdravotní pojištění je za Vás tedy odváděno jak státem z titulu čerpání RD, tak i Vámi ze zaměstnání na zkrácený úvazek (viz níže § 7 odst. 2).

Co se týče sociálního pojištění, to je odváděno pouze, pokud máte nějaký příjem, pokud jste tedy na RD, sociální pojištění hradit nemusíte.

§ 7
(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:
...
c) příjemce rodičovského příspěvku;
d) ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění;
e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání;
...
k) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,16) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,
...
(2) Mají-li osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až h) a q) příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, je plátcem pojistného stát i tyto osoby.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Převzetí dítěte do péče

19.08.2018

Dobrý den,
moje matka je těhotná po dlouhých diskuzích jsme se dohodli že bych si jako její dcera převzala dítě do péče a byla sním na mateřské, je to vůbec možné? Jáké jsou u toho podmínky? A je možné aby dítě mnelo příjmení matky za svobodna ?
Moc prosím o jakékoliv rady.
Děkuji

Dobrý den,
bohužel ve svém dotazu neuvádíte žádné bližší informace, které by mohly přispět ke kvalitní radě. Neuvádíte, zda jste sama zletilá (bez toho by Vám soud pravděpodobně těžko svěřil dítě do péče), neuvádíte proč by měla být péče o dítě převzat a a zejména neřešíte otázku otce budoucího dítěte, který by samozřejmě měl také rodičovskou zodpovědnost a do věci by měl zasahovat. K tomuto je nutno upozornit, že, je-li matka vdaná, bude otcem dítěte automaticky její manžel a teprve po narození dítěte je možno podat žalobu na popření otcovství.
Z hlediska práva je nutno rozlišovat při převzetí dítěte dvě odlišné skutečnosti. Jednak nárok na čerpání mateřské a rodičovské dovolené a jednak vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství a na rodičovský příspěvek.
Zákoník práce stanoví, že právo na mateřskou a rodičovskou dovolenou má zaměstnankyně nebo zaměstnanec, kteří převzali dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo dítě, jehož matka zemřela; rozhodnutím příslušného orgánu se rozumí rozhodnutí, které se považuje za rozhodnutí o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů pro účely státní sociální podpory. Mateřská dovolená přísluší zaměstnankyni ode dne převzetí dítěte po dobu 22 týdnů, a převzala-li zaměstnankyně 2 nebo více dětí, po dobu 31 týdnů, nejdéle však do dne, kdy dítě dosáhne věku 1 roku. Rodičovská dovolená přísluší ode dne převzetí dítěte až do dne, kdy dítě dosáhne věku 3 let; zaměstnankyni, která čerpala mateřskou dovolenou, rodičovská dovolená přísluší až po skončení této mateřské dovolené. Nárok na tato pracovní volna by Vám tedy vznikla v případě, že máte pracovní poměr. Jak již z dikce zákona vyplývá, k možnosti čerpat mateřskou dovolenou při převzetí dítěte je nezbytné předchozí rozhodnutí příslušného orgánu. Dítě musí být kvalifikovaným způsobem předáno do Vaší péče, nelze se jen tak mezi Vámi a matkou domluvit, že se o dítě budete starat Vy.
Pokud splníte podmínky vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství, pak budete po dobu mateřské dovolenou zabezpečena touto dávkou, po jejím vyčerpání pak můžete žádat o rodičovský příspěvek.
Dítě se bude jmenovat po matce (za předpokladu, že otec zůstane neuveden, jinak se musí spolu na jménu dohodnout). Pokud je matka provdána , pak se dítě bude jmenovat tak, jak se manželé dohodli při uzavírání manželství. Dítěti lze nechat změnit jméno na matričním úřadu, je nutno uvést důvod, pro který má být změna provedena. Bude-li mít dítě otce, je třeba ke změně také jeho souhlas.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Rodičovská dovolená, další těhotenství, pracovní neschopnost

16.08.2018

Dobrý den, potřebovala bych poradit se svou situací.Končí mi 19měsíční rodičovská dovolená. Tento měsíc mi byla zaslána poslední dávka. Z důvodů rizikového těhotenství jsem měla přejít od září na neschopenku. Bohužel jsem potratila. Momentálně nemám kam dát 2letého syna a v práci jsem už dříve nahlásila, že nenastoupím a nepočítají se mnou. Chci se zeptat, zda je možné si ještě rodičovskou prodloužit a být doma bez příspěvku. U zaměstnavatele se dohodneme. Ještě teda nevím, zda mi po potratu dají neschopenku na rekonvalescenci. To zjistím na příští kontrole. Chceme další dítě a už teď vím, že těhotenství bude bráno jako rizikové. Nevím jak to mám nejlépe udělat, abych pak mohla na neschopenku nastoupit. Pokud bych si nemohla prodloužit mateřskou je i možnost se třeba nechat někde na dohodu částečně zaměstnat a být účastníkem zdrav.pojištění a až bych otěhotněla tak poté přejít na nemocenskou? Mnohokrát děkuji.

Dobrý den,
rodičovskou dovolenou můžete čerpat ve Vámi zvoleném rozsahu, nejdéle do 3 let věku dítěte. Vaší žádosti o prodloužení rodičovské dovolené (maximálně do 3 let věku dítěte) je zaměstnavatel povinen vyhovět.
Rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená jsou 2 rozdílné, na sobě nezávislé instituty – lze tedy čerpat rodičovskou dovolenou, aniž byste pobírala rodičovské příspěvek. Plátcem pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance na rodičovské dovolené je stát.
Připomínám, že pokud jste v době trvání rodičovské dovolené uznána práce neschopnou, nemocenské Vám nenáleží.
S ohledem na plánované další těhotenství, které bude spojeno s pracovní neschopností, je ve Vašem případě nejvhodnější prodlužovat rodičovskou dovolenou postupně, např. po 3 měsících.
Pokud v době, kdybyste měla nastoupit do zaměstnání, budete v pracovní neschopnosti z důvodu rizikového těhotenství, do zaměstnání samozřejmě nenastoupíte. Zaměstnavateli tuto skutečnost oznámíte a doložíte a ten je povinen omluvit Vaší nepřítomnost v zaměstnání. Od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti Vám bude náležet nemocenské. Od 4. do 14. dne pracovní neschopnosti náleží práce neschopnému zaměstnanci náhrada mzdy. Náhrada mzdy se neposkytuje za první 3 dny pracovní neschopnosti. Pokud prvních 14 dnů pracovní neschopnosti bude spadat do období rodičovské dovolené, budete po jejím skončení pobírat rovnou nemocenské.
Za předpokladu, že Vaše těhotenství bude důvodem k pracovní neschopnosti po celou dobu těhotenství, ukončí lékař Vaši pracovní neschopnost ke dni nástupu na mateřskou dovolenou (6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu). V době mateřské dovolené Vám bude náležet peněžitá pomoc v mateřství.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Rozvázání pracovního poměru

15.08.2018

Dobrý den.
Jsem na rodicovske dovolene,(dite2,5roku). muj zamestnavatel se zrusil k 31.7.2018. Chce ukonceni dohodo,coz mu podepsat nechci. mam narok na vypoved z jeho strany s odstupnym. kdy muzu smlouvu podepsat(s jakym datem)abych neprisla o příspěvky a nemusela si nic platit(zdravotni.) ?muze to byt k poslednimu v mesici,nebo az po skonceni rodicovske? Dekuji

Vážená paní,
zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodů, které výslovně uvádí zákoník práce.
Jedná se mj. o tyto důvody:
• ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část;
• přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část;
• stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců
za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách;
Z jiných důvodů zaměstnavatel dát výpověď nemůže (např. z důvodu těhotenství ženy). Výpověď musí být písemná a musí být doručena zaměstnanci, jinak je neplatná. Výpověď musí obsahovat i vlastnoruční podpis zaměstnavatele či odpovědného zaměstnance, jinak může být zpochybněna autentičnost. Výpověď může být odvolána pouze se souhlasem zaměstnance; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné.
Zaměstnavatel nesmí dát výpověď rodičům, kteří jsou v tzv. ochranné době. To je v době, kdy rodič čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou nebo kdy je v dočasné pracovní neschopnosti.
Zákaz výpovědi v ochranné době se nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci pro organizační změny, tj. z důvodu rušení zaměstnavatele nebo jeho části. Zaměstnavatel Vám tedy výpověď dát může.
Pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby. O dobu rodičovské dovolené se neprodlužuje. Ze stejného důvodu můžete uzavřít dohodu o rozvázání pracovního poměru. Za Vašeho pohledu jde o podmínky dohody. Měla by obsahovat ustanovení o odstupném. Na odstupné je nárok v případě, že byla zaměstnanci dána výpověď z důvodu rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele, z důvodu nadbytečnosti nebo pokud pracovní poměr byl rozvázán z těchto důvodů dohodou. Odstupné náleží ve výši nejméně:
• jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok;
• dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky;
• trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.
Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.