Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: CIzinka matkou v ČR

17.05.2018

Dobry den, jsem slovenka zijica v Praze 7let, pracuji jako lekarka a mam tady prechodny pobyt. Momentalne jsem od prosince na neschopence pro rizikovou graviditu. Rada bych se informovala jestli je nutne menit pobyt z prechodneho na trvaly ev. Jake vyhody a nevyhody pro mne totu zmenou plynou, nejen ohledne materske a rodicovske dovolene ale obecne. Dekuji za Vasi odpoved.

Dobrý den,
domnívám se, že v tom nebude žádný rozdíl, jste občankou EU a zákon tak ve většině záležitostí nerozlišuje mezi trvalým nebo přechodným pobytem, hovoří jen o pobytu. Za dobře podrobně zpracované informace o všech záležitostech spojených s narozením dítěte cizince v ČR považuji stránku http://www.cicpraha.org/cs/socialni-poradenstvi/manzelstvi-narozeni-ditete-rodina/narozeni-ditete-cizince.html a další informace zejména o sociálním zabezpečení matek cizinek naleznete na http://www.cicpraha.org/cs/socialni-poradenstvi/manzelstvi-narozeni-ditete-rodina/socialni-zabezpeceni-matek-cizinek.html.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Střídáni matky a otce na mateřské dovolené

17.05.2018

Dobrý den,
potřeboval bych si ujasnit mateřskou dovolenou v případě střídání matky a otce.
Manželka pracuje na OSVČ (platí si minimální nemocenskou) a já na normální pracovní poměr.
Když bychom se na mateřské vystřídali, bylo by možné aby manželka byla na mateřské prvních 6 týdnu a po šestinedělí bych se s ní vystřídal a byl na mateřské 22 týdnů?
Předem moc děkuji.

Dobrý den,
to, co uvádíte, je vlastně právě principem střídání rodičů na mateřské dovolené. Řeší se to sepsáním dohody o převzetí dítěte do péče uzavřené mezi otcem a matkou. Je třeba mít ověřené podpisy, pakliže dohodu podepíšete přímo před pracovníkem české správy sociálního zabezpečení, ověření podpisu potvrdí on sám. Dohodu lze uzavřít nejdříve od počátku sedmého týdne po narození dítěte. Jen výpočet délky čerpání peněžité pomoci v mateřství je lehce chybný. Matka takto vyčerpá zpravidla 12 týdnů (minimálně šest týdnů před porodem a šest po porodu) a otec pak může čerpat ten zbytek. Je nezbytné upozornit, že po dobu, po kterou budete čerpat dávku Vy, nemůžete vykonávat tu výdělečnou činnost, z jejíhož nemocenského pojištění bude dávka vyplácena.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Znovunastoupení na RD

15.05.2018

Dobrý den jsem na rodičovské dovolené s 15 měsíčním dítětem a pracují na hlavní prácovni poměr ve firmě ve smlouvě na tři roky. Dneskem jsem chtěla podat výpověď zaměstnavatel mi odmítl ze prý dohodou do konce měsíce. Chci se zeptat zda jde podat výpověď okamžitě s důvodem péči o dítě.

Dobrý den,
jestli to chápu správně, pak čerpáte RD a zároveň pracujete buď pro stejného zaměstnavatele, nebo pro jiného zaměstnavatele. Jestliže máte dítě do 3let věku dítěte, může kdykoliv opět začít čerpat RD, zaměstnavatel Vám to musí umožnit. Odejít můžete prakticky ze dne na den.
Jinak ukončení pracovního poměru je na dohodě – spolu se dohodnete, který oboum stranám vyhovuje, pokud podáte výpověď /zaměstnavatel jí musí přijmout/, od prvního dne následujícího měsíce Vám běží dvouměsíční výpovědní lhůta, po kterou musíte ještě do práce chodit, popř. se řádně omluvit /pracovní neschopnost, ošetřovačka…/.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Ukončení RD s ukončením pracovního poměru

15.05.2018

Dobrý den, ráda bych požádala o nějaký způsob řešení: k poslednímu červnu mi končí pracovní smlouva, ale do konce srpna bych ráda byla na rodičovské (dítě bude mít 3r 31.8.). V práci mi navrhli, abych nastoupila k 1.7., jinak už smlouvu prodlužovat nechtějí. Lze možné například požádat o smlouvu, kde budou dané neodpracované měsíce bez úplaty, nebo to řešit například neplacenou dovolenou? Je nějaká jiná možnost?
Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,
rodičovská dovolená je volno, které poskytuje zaměstnavatel maximálně do věku 3 let věku dítě z důvodu péče o dítě. V případě, že Vám skončí pracovní poměr v době čerpání rodičovské dovolené, skončí i Vaše RD, protože ji už nemáte logicky u koho čerpat. Nic to ale nemění na věci, že nadále můžete čerpat rodičovský příspěvek, zdravotní pojištění za Vás platí stát a doba péče o dítě do věku 4let se počítá jako doba náhradní pro odchod do důchodu.
Nevím, jaký máte důvod čerpat RD i po skočení nynějšího pracovního poměru. Pokud je to pro Vás z nějakého důvodu důležité, musela byste uzavřít nový pracovní poměr a v něm nastoupit znovu na RD. Pokud zaměstnavatel nemá problém s Vámi uzavřít pracovní poměr na dva měsíce, od 1.7.-31.8., kdy budete čerpat RD, není to nic proti ničemu.
Možná by mi pomohlo znát Váš důvod, protrváte na čerpání RD až do konce srpna. V případě, že jsem neodpověděla dost jasně, zkuste mi to popsat více a odkázat se mou dnešní odpověď.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Pozdější nástup na MD a brzký návrat z MD

09.05.2018

Dobrý den.mam termin porodu na konci května 2018. a taky mam narok na mateřsku dovolenu. jen že ja bych chtěla pracovat až do porodu a pak conejdřive se vratit do prace. Třeba za 6 týdnu po porodu. Je to možný? mužu nějak vynechat mateřsku dovolenu a hned nastoupit na rodičovsku po porodu? Děkuji za odpověd.

Dobrý den,

pokud jste v dobrém zdravotním stavu, můžete klidně pracovat co nejdéle, třeba až do porodu. Výplata PPM ("mateřské"), pokud o ni budete žádat, se Vám však o tuto dobu zkrátí. Takže pokud např. nastoupíte na PPM nikoliv 6 týdnů před termínem porodu, ale až týden před termínem, nebude Vaše podpůrčí doba činit 28 týdnů, ale pouze 23 týdnů, pokud byste pracovala až do porodu, pak by podpůrčí doba byla max. 22 týdnů. Stejně to platí i o případném dřívějším návratu z MD - pokud se vrátíte do zaměstnání, ze kterého Vám PPM plyne, dříve, oberete se o tuto dobu vyplácení PPM.
Podmínky, které je však při nástupu na MD (ať již budete žádat o PPM, či nikoliv) nutno dodržet, je, že minimální délka MD je 14 týdnů a zároveň není možné MD ukončit dříve než po šestinedělí. Proto pokud u zaměstnavatele na MD nastoupíte, můžete se do práce vrátit nejdříve po 14 týdnech, ať už PPM budete pobírat, či nikoliv.
Příklad: Pracovat budete až do 1 týdne před termínem porodu, týden před porodem tedy nastoupíte na MD - budete se moci vrátit do práce na svoji pozici až 13 týdnů po porodu.

Dle mého názoru nástup na mateřskou dovolenou (MD) není Vaší povinností, ale Vaším právem. Existuje však i odlišný právní názor, který naopak říká, že nástup na MD je vlastně povinností zaměstnankyně, a tedy že musí alespoň na oněch 14 týdnů na MD nastoupit. V tomto případě bude tedy klíčové, jaký názor bude zastávat Váš zaměstnavatel a zda Vám tedy umožní příp. na MD nenastoupit a řešit Vaši nepřítomnost v práci po dobu těsně před porodem a pár týdnů po porodu jinak. Možností místo nástupu na MD by mohlo být čerpání řádné dovolené (a pokud by nedostačovala, pak požádat o čerpání neplaceného volna). Pak byste se mohla vrátit do práce v podstatě kdykoliv. Samozřejmě v tomto případě by Vám PPM nenáleželo.

Možností, jak nepřijít o PPM a zároveň pracovat, je nastoupit na své prac. pozici na MD a zároveň uzavřít u zaměstnavatele jinou novou prac. smlouvu či dohodu o prac. činnosti (DPČ) nebo dohodu o provedení práce (DPP) na jiný druh práce, kterou byste mohla vykonávat po dobu Vaší MD. Při čerpání PPM totiž nelze vykonávat pouze tu činnost, ze které její výplata náleží, lze ale tedy pracovat na jinou smlouvu a současně o PPM nepřijít.

Pokud Vám na PPM vznikl nárok, pak přestože byste ji nepobírala, na rodičovský příspěvek byste měla nárok až po uplynutí podpůrčí doby PPM (tedy po 22 týdnech po porodu).

§ 30b zákona o státní sociální podpoře
...
(3) Má-li v rodině jeden z rodičů v kalendářním měsíci nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, rodičovský příspěvek náleží, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a těmito dávkami nemocenského pojištění. Jako nárok na nemocenské podle věty první se posuzuje nárok na náhradu uvedenou v § 5 odst. 1 písm. b) bodu 53i).

Zákoník práce:

Mateřská a rodičovská dovolená
§ 195
Mateřská dovolená
(1) V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů; porodila-li zároveň 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů.
(2) Mateřskou dovolenou zaměstnankyně nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem.
(3) Vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů, protože porod nastal dříve, než určil lékař, přísluší mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí doby stanovené v odstavci 1. Vyčerpá-li však zaměstnankyně z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů z jiného důvodu, přísluší jí mateřská dovolená ode dne porodu jen do uplynutí 22 týdnů, popřípadě 31 týdnů, jde-li o zaměstnankyni, která porodila zároveň 2 nebo více dětí.
...
(5) Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena (§ 198 odst. 2) před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

§ 196
Rodičovská dovolená
K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Povinnost zaměstnavatele držet zaměstnankyni místo po návratu z RD

03.05.2018

Dobry den. Jelikož se informace na internetu rozchazeji, chci vas poprosit o radu ohledne navratu do zamestnani po RD. Mame 1.dite,manzelka je na RD od 1/2018. Zamestnavatel je povinen ji přijmout zpet do 12/2020. Pokud by vsak napriklad v 10/2020 znovu porodila, zacne se ji pocitat nova 3leta ochrana lhuta, po kterou je zamestnavatel povinen ji drzet misto nebo ji 12/2020 o. L. konci a je tedy lepsi se alespon na par mesicu vratit do prace a az pote otehotnet znovu? Dekuji

Dobrý den,

zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci dle pracovní smlouvy. Toto platí, ať se zaměstnanec vrací po rodičovské dovolené (RD), neplaceném volnu, dočasné pracovní neschopnosti atd. Vždy, až na určité zákonné výjimky, musí zaměstnavatel zaměstnanci přidělit práci dle druhu práce, tak jak je uvedena v pracovní smlouvě.

Shrnuto: zaměstnavatel musí držet manželce místo až do 3 let věku dalšího dítěte. Pozor jen na častý omyl - po návratu z RD není zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnance na přesně stejné místo ("na původní židli"), pouze je povinen přidělovat práci dle prac. smlouvy (tedy např. pokud je ve smlouvě uvedena pozice "Asistentka", musí přidělit pozici asistentky, ale např. klidně pro jinou osobu či oddělení). Pouze po návratu ihned z mateřské dovolené (tedy po dobrání peněžité pomoci v mateřství po 28 týdnech) má zaměstnanec nárok přímo na "svoji původní židli", tedy přesně svoji pozici.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Další těhotenství na RD, návrat do práce

03.05.2018

Dobrý den,
jsem momentálně na RD do července 2018, kdy bych se měla vracet zpět do práce (2 roky dítěte). Výplatu rodičovské mám momentálně nastavenou do 3 let věku dítěte. Do práce jsem se rozhodla vrátit až ve 3 letech dítěte. Zaměstnavatel mi tedy zaslal žádost o prodloužení RD do 3 let věku dítěte. Zjistila jsem však, že jsem znovu těhotná. Zajímá mne tedy, jaké mám možnosti a jak bude probíhat výplata dávek MD a dávek RD.
- V případě, že bych prodloužení RD nepodepsala a šla například na nemocenskou a poté nastoupila 6 týdnů před termínem porodu na MD. Budu mít vyplácené nemocenské dávky a z jaké částky + budu mít nárok na výplatu dávek MD a poté dávek RD?
- V případě, že bych prodloužení RD podepsala, budu mít nárok na výplatu MD a z jaké částky?
- jsou ještě nějaké další možnosti? Která z těchto variant je finančně nejpříznivější?

Předpokládám, že není možné pobírat příspěvek RD a nemocenskou souběžně. Příspěvek RD si budu zkracovat.

Mnohokrát děkuji za odpověď.

Dobrý den.

1) Pokud si rodičovskou dovolenou (RD) neprodloužíte, den po 2. narozeninách dítěte máte povinnost nastoupit zpět do práce, kde Vám bude přidělena práce dle Vaší prac. smlouvy. Pokud lékař rozhodne o dočasné pracovní neschopnosti (DPN), bude Vám náležet 4.-14. den neschopnosti náhrada mzdy od zaměstnavatele (poskytuje se za prac. dny), od 15. dne Vám bude náležet nemocenské jakožto dávka nemocenského pojištění (vyplácí se za kalendářní dny). Výše nemocenského činí 60 % denního vyměřovacího základu (DVZ) - zjednodušeně řečeno 60 % hrubé mzdy.
DVZ se zjistí tak, že se vyměřovací základ za rozhodné období vydělí počtem kal. dnů připadajících na rozhodné období (pokud jsou v rozhodném období tzv. vyloučené dny, počet dní se o ně snižuje; vyloučenými dny jsou např. dny prac. neschopnosti, mateřská a rodičovská dovolená).
Rozhodným obdobím je obecně předchozích 12 kal. měsíců předcházející měsíci, ve kterém vznikla dočasná prac. neschopnost. Pokud však v tomto období není vyměřovací základ (kterým je celkový úhrn výdělku za rozhodné období) či je v něm méně než 30 kal. dní, kterými se vyměřovací základ dělí, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Prakticky tedy ve Vašem případě, pokud byste na DPN nastoupila ihned po RD či méně než 30 dní po RD, bude rozhodným obdobím první předchozí kal. rok, ve kterém došlo k nástupu na mateřskou dovolenou, pokud je v něm vyměřovací základ a alespoň 30 kal. dní. Pokud po návratu z RD budete nějakou dobu pracovat, než nastoupíte na nemocenské, a bude tedy v rozhodném období alespoň 30 kal. dní mimo vyloučené dny, bude se nemocenské počítat z klasického rozhodného období předchozích 12 měsíců (prakticky tedy z Vašeho hrubého výdělku po návratu z RD).

Co se týče peněžité pomoci v mateřství (PPM), její výše na rozdíl od nemocenského činí 70 % DVZ. Postup pro výpočet DVZ je stejný jako u nemocenského. Pokud však nastoupíte na PPM (v období mezi 8. - 6. týdnem před termínem porodu) do 4 let věku předchozího dítěte, máte zaručenou min. stejnou výši PPM jako u předchozího dítěte.

V rozmezí 8. a 6. týdne před termínem porodu si zvolíte nástup na PPM, poté budete pobírat PPM po dobu 28 týdnů (pokud se nejedná o vícerčata) a poté přejdete na rodičovský příspěvek (RP), jehož měsíční výši si budete moci zvolit až do max. výše, kterou je obecně řečeno výše Vaší PPM. Dle zvolené výše měsíční dávky můžete zvolit délku pobírání RP, jak Vám bude vyhovovat. Výše se dá změnit jednou za 3 měsíce.

2) Pokud byste si RD prodloužila do 3 let věku dítěte, pak byste tedy přecházela z RD plynule na další MD. Opět platí předchozí - pokud je nástup na PPM do 4 let věku předchozího dítěte, je zaručena min. stejná výše PPM jako u předchozího dítěte. Po dobrání PPM byste opět začala čerpat RP.

3) Jak lze vidět z popisu těchto dvou situací, finančně příznivější je pro Vás varianta návratu z RD a poté pobírání nemocenského, pokud Vám lékař potvrdí pracovní neschopnost. Jelikož účelem nemocenského je náhrada vypadlého příjmu, náleží jen v případech, kdy byste za jiných okolností pobírala mzdu - tedy jen v případě návratu z RD. Na RD Vám žádný příjem ze zaměstnání nenáleží, proto pokud byste zůstala na RD, nemocenské by Vám ani v případě pracovní neschopnosti nenáleželo. Je však třeba si také uvědomit, že samozřejmě s výplatou nemocenského bude spojen i příslušný režim s určením vycházek, který bude nutné dodržovat, jinak hrozí sankce a odebrání dávky; naopak na RD Váš režim nikdo nehlídá.
Samozřejmě logicky ještě výhodnější variantou z finančního hlediska je, pokud nejde o rizikové těhotenství a jste schopna pracovat, nastoupit a vykonávat pro zaměstnavatele práci co nejdéle to bude možné a poté přejít na nemocenské, příp. rovnou až 8-6 týdnů před termínem porodu na mateřskou dovolenou a pobírání PPM.

Na závěr ještě dodávám, že pobírání RP a nemocenského ze zaměstnání souběžně možná je.

Související ustanovení:

§ 19 zákona o nemocenském pojištění
...
(3) U zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství; přitom se porovnávají denní vyměřovací základy před jejich úpravou podle § 21.

DENNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD
§ 18

(1) Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, pokud se dále nestanoví jinak; jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (odstavec 7), snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Denní vyměřovací základ se zaokrouhluje s přesností na 2 platná desetinná místa.
(2) Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé kalendářní měsíce v rozhodném období. Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné je úhrn měsíčních základů v rozhodném období, z nichž tato osoba zaplatila pojistné na pojištění. Do úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění podle věty první se zahrnují i ty vyměřovací základy, z nichž nebylo odvedeno pojistné z důvodu překročení maximálního vyměřovacího základu18a); do úhrnu měsíčních vyměřovacích základů podle věty druhé se zahrnují jen ty měsíční vyměřovací základy, z nichž bylo odvedeno pojistné v souladu se zvláštním právním předpisem1).
(3) Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, pokud se dále nestanoví jinak.
(4) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v období, kdy od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla.
(5) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v kalendářním měsíci, v němž vzniklo pojištění zaměstnance, považuje se za denní vyměřovací základ jedna třicetina započitatelného příjmu, kterého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl v tomto kalendářním měsíci. Jde-li o zaměstnání malého rozsahu nebo o zaměstnání na základě dohody o provedení práce, považuje se v tomto případě za denní vyměřovací základ jedna třicetina vyměřovacího základu zaměstnance dosaženého v tomto kalendářním měsíci.
(6) Nemá-li zaměstnanec v rozhodném období stanoveném podle odstavce 3 vyměřovací základ nebo není-li v rozhodném období alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Rozhodné období podle věty první začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství, rodičovská dovolená

26.04.2018

Dobry den, rada bych se zeptala ohledne penezite podpory v materstvi... Situace je nasledovna... Manzel je ve sluzebnim pomeru, zaroven pobira rodicovsky prispevek na dite a na rodicovske dovolene podnika. Nyni cekame dalsi dite. Manzel se ma do zamestnani vracet na zac.srpna, miminko se ma narodit na konci srpna. Chci se tedy zeptat,pokud by od 7.tydne ditete nastoupil na materskou a cerpal PMM, z ceho se mu bude vypocitavat? Pripadne, kdyby se dite narodilo drive- tedy tak ze by manzel do zamestnani vubec nestacil nastoupit...vypocitava se PMM automaticky z vydelku pred prvni materskou? U zivnosti si nic navic neplati, pouze to co plyne ze zakona - soc. a zdr.pojisteni. A jeste jeden dotaz... Po narozeni druheho ditete automaticky ukonci cerpani rod.prispevku na prvni dite...muze ale pokracovat v materske dovolene az do 3 let veku ditete nebo musi prave na tech 7 tydnu do puv.zamestnani?
Moc dekuji
Hezky den

Dobrý den.
Peněžitá pomoc v mateřství činí 70 % denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (např. pracovní neschopnost, rodičovská dovolená) snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém došlo k nástupu na mateřskou dovolenou.
Nemá-li zaměstnanec v rozhodném období vyměřovací základ nebo není-li v rozhodném období alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Rozhodné období začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost. Takto se bude postupovat, pokud otec dítěte před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství do zaměstnání nenastoupí.
Denní vyměřovací základ se upraví pro výpočet peněžité pomoci v mateřství tak, že do částky první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.
V roce 2018 první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1000Kč, druhá redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 499 Kč, třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2 998 Kč.
Pro orientační výši dávky můžete použít kalkulačku na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – http://www.mpsv.cz/cs/11580
Vzhledem k tomu, že ze samostatné výdělečné činnosti není Váš manžel účastný nemocenského pojištění, nebude mít výkon samostatné výdělečné činnosti na výši peněžité pomoci v mateřství žádný vliv.
Dle § 82 zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění má příslušník nárok na rodičovskou dovolenou na základě žádosti, a to v rozsahu, v jakém o ni požádá, nejdéle však do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.
Pro úplnost dodávám, že narození dalšího dítěte či nástup na peněžitou pomoc v mateřství je třeba v souvislosti s rodičovským příspěvkem oznámit příslušnému úřadu práce – kontaktnímu pracovišti státní sociální podpory.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

RODIČE NA START! 2018

19. května, 14:00, park Na Pankráci
Chcete zkusit bosochodíčky, chůzi po skle nebo žhavých uhlíkách?
Zveme na benefiční běh a zábavné odpoledne pro celou rodinu 1km/5km/minitratě, pochod s dítětem v šátku, bosochodníky, chůze po skle i žhavém uhlí, kreativní dílničky a mnoho dalšího.


Na podporu bezplatné právní poradny APERIO.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.