Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: přihlášení na UP

14.01.2018

Dobrý den V červenci mi skončila rodičovska dovolená můžu se ještě přihlásit na up? Nebo už ne? Zaměstnána sem nebyla a ted sem opet těhotná. Děkuji

Dobrý den,

přihlášení na ÚP je možné.

Právní úprava:
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Evidence na ÚP, těhotenství, nový zaměstnavatel

14.01.2018

Nárok na PPM vs ochranná lhůta a evidence na ÚP

Dobrý den,

na konci října jsem po 4 letech skončila v zaměstnání, od listopadu jsem na ÚP s podporou v nezaměstnanosti a zároveň jsem v té době otěhotněla. Tzn. v ochranné lhůtě jsem do dubna, ale termín porodu mám na konci července. Je nepravděpodobné, že by mě teď někdo do května zaměstnal, ale kdyby ano, mohu na mateřskou odejít i ve zkušební době? Jaký je postup v případě rizikového těhotenství? Děkuji moc za odpověď.

Dobrý den,
v případě, že se Vám podaří uzavřít pracovní poměr, bude pravděpodobně sjednaná zkušební doba. Během této doby s Vámi zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr i bez udání důvodu a to i v případě, že jste těhotná. Jinak pokud by nástup na mateřskou dovolenou vycházel ještě ve zkušební době, můžete odejít, zkušební doba bude přerušena a doběhla by až po vyčerpání mateřské dovolené, případně rodičovské dovolené.
V případě, že by Vaše těhotenství bylo uznáno jako rizikové, lékař Vám může vystavit pracovní neschopnost nejdéle 7 dní po ukončení pracovního poměru. V průběhu pracovního poměru samozřejmě kdykoliv.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Ukončení pracovního poměru po RD, výpovědní lhůta, odstupné

12.01.2018

Dobrý den,

na konci ledna mi končí 3letá rodičovská dovolená. U zaměstnavatele jsem pracovala necelé 2 roky. Domnívám se, že zaměstnavatel nyní nemá pro mě pozici.

Moje první otázka je, zda se i doba mateřské dovolené (6měsíců) započítává do let pracovního poměru. Ptám se na to z důvodu odstupného. Pokud ano, tak bych měla nárok na 3 měsíčni platy odstupného, pokud by se nezapočítavala, tak jen na 2.

Druhá otázka je, zda mám nárok na 2 měsíční výpovědní lhůtu.

Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
zaměstnavatel Vám může dát výpověď jen ze zákonných důvodů a ty jsou uvedeny v §52 zákoníku práce
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,
f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,
g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,
h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v §301a.

Výpověď Vám může dát zaměstnavatel až první den po skončení RD. Od prvního dne následujícího měsíce běží dvouměsíční výpovědní lhůta a pak až pracovní poměr skončí. Máte nárok i na odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku. Zaměstnavatel se může pokusit s Vámi ukončit pracovní poměr i dohodou /bez výpovědní lhůty/, je dobré jako důvod nechat si napsat nadbytečnost. Pak Vám opět náleží odstupné.

Odstupné náleží při skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou z důvodů uvedených v § 52 pím. a)-d) zákoníku práce.
Na odstupné je nárok v případě, že byla dána výpověď z důvodu rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele, z důvodu nadbytečnosti nebo i tehdy pokud pracovní poměr byl rozvázán z těchto důvodů dohodou. Odstupné náleží ve výši nejméně:
• jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok;
• dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky;
• trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.
Délka pracovního poměru se počítá včetně mateřské i rodičovské dovolené, prostě od podepsání smlouvy do ukončení pracovního poměru.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Ukončení pracovního poměru po ukončení RD, podpora v nezaměstnanosti

10.01.2018

Dobrý den, už díky vám vím že pokud se budu vracet po rodičovské dovolené zpět do firmy, kde mé původní místo během rodičovské zaniklo a nenajde se jiné adekvátní - mám nárok na odstupné 3 průměr. výdělky, a protože bych měla zpět nastupovat začátkem měsíce a dvouměsíční výpovědní lhůta se tak bude počítat až od 1. dne měsíce následujícího, bez pár dní mi vychází nárok na zaplacení tedy ještě za téměř 3 měsíce, než mi uplyne výpovědní doba.
Zajímá mě, pokud bych přistoupila na Dohodu o rozvázání pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti, skončila tak hned další den po návratu do práce a získala od firmy celkem 6 průměr. výdělků- jak to bude s registrací na úřadu práce? Vím, že podpora v nezaměstnanosti se tam vyplácí až po "vyčerpání" odstupného rozpočítaného na kalendářní měsíce. Zároveň jsem si zjistila, že do věku 50 let je podpůrčí doba jen 5 měsíců. Takže mě zajímá, když rozvážu prac. poměr začátkem března - tak rozpočítané odstupné by bylo až do začátku září, a pokud stále bych v té době nesehnala práci - měla bych nárok ještě i v to září na podporu v nezaměstnanosti? A bylo by to od září 2 měsíce 65%, 2 měs 50% a pak měsíc 45% nebo by se to počítalo ještě jinak?
Případně kdybych obdržela Výpověď pro nadbytečnost, s koncem výpovědní doby posledního května a dostala 3 průměrné výdělky odstupné - tak na úřadu práce by mi rozpočítání odstupného vyšlo do konce srpna a ta podpůrčí doba by se počítala od začátku září? Kolik měsíců by prosím od toho září trvala a v jaké procentuální výši z čistého prům. výdělku by se počítala?
PS: Doufám, že při rozvázání prac. poměru najdu další práci dřív než do půl roku, ale zajímají mě raději všechny varianty. Zvažuji, jestli by mělo pak vůbec u mě význam se na ÚP registrovat.
Děkuji moc za upřesnění všech dotazů a pomoc v této problematice, pro laika je v tom náročné se zorientovat.

Dobrý den,
v případě, že s Vámi zaměstnavatel ukončí pracovní poměr výpovědí, pak následuje výpovědní doba, která je dvouměsíční a běží od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi; protože Vaše pracovní pozice je zrušena, budete po dobu běhu výpovědní doby doma a bude se jednat o překážku v práci na straně zaměstnavatele a bude Vám náležet náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku (u Vás pravděpodobného výdělku – viz vysvětlení dále) a při poslední výplatě Vám bude vyplaceno odstupné ve výši dle zákoníku práce, u Vás trojnásobek průměrného (pravděpodobného)měsíčního výdělku. Pracovní poměr skončí až po uplynutí výpovědní lhůty. Poté se můžete registrovat na ÚP, podpora v nezaměstnanosti Vám začne být vyplácena až po 3 měsících, tedy po době – za kolik měsíců bylo vyplaceno odstupné. Příklad: výpověď dostanete v lednu, výpovědní lhůta poběží od 1.2. a pracovní poměr skončí 31.3. – po tuto dobu budete doma na překážkách a pobírat náhradu. Pak Vám bude vyplaceno odstupné ve výši 3 měsíčních platů. Od 1.4. se můžete registrovat na ÚP, nárok na podporu Vám vznikne, ale její výplata bude odložena o 3měsíce, začnete ji tedy pobírat až od 1.7.2018, pokud stále budete v evidenci ÚP.
Pokud pracovní poměr skončíte dohodou, musí s tím obě strany souhlasit. Pak neběží žádná výpovědní lhůta a pracovní poměr skončí dohodnutým datem. Pokud je důvod ukončení PP dohodu nadbytečnost, je třeba to tam napsat a i tak Vám vzniká nárok na odstupné vy výši 3měsíčních platů /pokud se dohodnete, může být odstupné i vyšší, např. za 5 měsíců – jde o dohodu, zákonný nárok je jen 3 měsíce/. Na ÚP se můžete registrovat ihned po ukončení PP a s podporu to bude stejné jako ve výše uvedeném případě.

Nárok na podporu má občan ČR, který v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získal alespoň 12 měsíců důchodového pojištění nebo potřebnou dobu pojištění získal prostřednictvím tzv. náhradních dob (pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, péče o dítě do čtyř let, atd.)Doba, kterou jste čerpala rodičovskou dovolenou, se Vám počítá jako náhradní doba pojištění (§41 odst. 3 písm. c zákona o zaměstnanosti) a podpora bude minimální.
Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči:
• jehož poslední činností byla „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do 4 let věku - to by byl i Váš případ;
• který bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu;
• jemuž nelze stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ.

Jestliže po ukončení RD neodpracujete ani jeden den, vznikne Vám nárok na podporu v nezaměstnanosti, která však bude minimální. Podpora v nezaměstnanosti stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu. Podpora v nezaměstnanosti tedy činí v příslušných úsecích podpůrčí doby první dva měsíce 4315 Kč, další dva měsíce 3452 Kč, a poslední měsíc 3164 Kč.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Ukončení pracovního poměru, podpora v nezaměstnanosti

08.01.2018

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat v lednu 2016 jsem nastoupila na nemocenskou protože jsem otěhotněla a nemohla jsem dále vykonávat práci ve skladu, 31.3.2016 mi skončila smlouva na dobu určitou.Do července jsem tedy pobírala nemocenskou a od července do ledna 2017 peněžitou pomoc v mateřství. Od unora 2017 pobíram rodičovský příspěvek a rodičovskou mám na 2 roky takže v září 2018 mi skončí.Poté se musím zaevidovat na úřád práce? A budu mít nárok napodporu v nezaměstanosti?

Dobrý den,
evidovat se u úřadu práce je právem, nikoliv povinností. Musíte však počítat s tím, že s ÚP musíte spolupracovat, tzn. i musíte být připravena nastoupit do nabízeného zaměstnání /mít tedy zajištěné hlídání dítěte/.
Nárok na podporu má občan ČR, který v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získal alespoň 12 měsíců důchodového pojištění nebo potřebnou dobu pojištění získal prostřednictvím tzv. náhradních dob (pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, péče o dítě do čtyř let, atd.)Doba, kterou jste čerpala rodičovskou dovolenou, se Vám počítá jako náhradní doba pojištění (§41 odst. 3 písm. c zákona o zaměstnanosti) a podpora bude minimální.
Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči:
• jehož poslední činností byla „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do 4 let věku - to by byl i Váš případ;
• který bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu;
• jemuž nelze stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ.

Jestliže po ukončení RD neodpracujete ani jeden den, vznikne Vám nárok na podporu v nezaměstnanosti, která však bude minimální. Podpora v nezaměstnanosti stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu. Podpora v nezaměstnanosti tedy činí v příslušných úsecích podpůrčí doby první dva měsíce 4315 Kč, další dva měsíce 3452 Kč, a poslední měsíc 3164 Kč.

Právní úprava:
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Ukončení pracovního poměru po RD, podpora v nezaměstnanosti

07.01.2018

Dobrý den,
obracím se na Vás se žádostí o radu v následujícím:
v srpnu 2016 opustila naše dcera, svobodná matka, svoje roční dítě (otec dítěte v RL neuveden). Jelikož jsem musela celou záležitost ihned řešit, odešla jsem ze zaměstnání na PN (od 9/2016-1/2017); od 2/2017 nám byl vnuk soudem svěřen do péče a já pobírala MD, poté RD a dočerpala to, co dcera nechala. Na moje místo zaměstnavatel přijal jiného zaměstnance a se mnou již nepočítá. Nerada bych dělala jakékoliv potíže, vzhledem k tomu, že v mé situaci mi vyšel vstříc a umožnil mi, toto celé řešit tak, aby nebyl ohrozen nezletilý. Můj problém je v tom, že nevím, jak mám správně formulovat výpověď z pracovního poměru tak, aby mi nebyla krácena podpora v nezaměstnanosti. Také bych ráda věděla, z čeho se mi bude tato podpora vypočítávána. Zaměstnána jsem byla od roku 2009 až doposud. Dočetla jsem se, že pokud je dána výpověď z vážných důvodů, podpora se nekrátí. Dle ZoZ je péče o dítě do 4let jedním z vážným důvodů, na které je brán zřetel. Ukončit PP bych měla již v měsící 3/2018. Zaměstnavatel netrvá na výpovědní době. Děkuji za odpověď a krásný zbytek dne

Dobrý den,
evidovat se u úřadu práce je právem. Musíte však počítat s tím, že s ÚP musíte spolupracovat, tzn. i musíte být připravena nastoupit do nabízeného zaměstnání /mít tedy zajištěné hlídání dítěte/.
Nárok na podporu má občan ČR, který v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získal alespoň 12 měsíců důchodového pojištění nebo potřebnou dobu pojištění získal prostřednictvím tzv. náhradních dob (pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, péče o dítě do čtyř let, atd.). Doba, kterou jste čerpala rodičovskou dovolenou, se Vám počítá jako náhradní doba pojištění (§41 odst. 3 písm. c zákona o zaměstnanosti) a podpora bude minimální.
Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči:
• jehož poslední činností byla „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do 4 let věku - to by byl i Váš případ;
• který bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu;
• jemuž nelze stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ.

Jestliže po ukončení RD neodpracujete ani jeden den, vznikne Vám nárok na podporu v nezaměstnanosti, která však bude minimální. Podpora v nezaměstnanosti stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu. Podpora v nezaměstnanosti tedy činí v příslušných úsecích podpůrčí doby 4315 Kč, 3452 Kč, 3164 Kč.
Doporučuji tedy pracovní poměr ukončit dohodou po odpracování alespoň jednoho dnu a jako důvod ukončení uvést péče o dítě.

Právní úprava:
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Podpora v nezaměstnanosti

03.01.2018

Dobrý den,

chci se zeptat, zda je nějaká šance na získání podpory v nezaměstnanosti, když jsem v posledních dvou letech pracovala na DPČ (mám potvrzení o příjmech) a zároveň jsem byla OSVČ ale s nulovým ziskem (neplatila jsem zálohy, protože jsem navíc měla status studenta)? Zároveň mám záznam v rejstříku trestu. Je nějaká možnost se na UP dostat, případně získat nějakou podporu, když je to takový chaos? Třeba i tak, že bych si vybrala rekvalifikační kurz - získala bych během kurzu nějakou podporu?
Děkuji za odpověď.

Vážená paní,

nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč, který splní tyto podmínky:
• v rozhodném období získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností (popř. započítáním náhradní doby zaměstnání) alespoň 12 měsíců důchodového pojištění;
• požádal úřad práce o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti.
Formulář žádosti o podporu v nezaměstnanosti lze vyhledat na
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.
K žádosti se přikládají další dokumenty – evidenční list důchodového pojištění, potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, rodný list dětí apod. Evidenčním listem důchodového pojištění doložíte Vaši pracovní činnost za poslední dva roky a účast na důchodovém pojištění. Každý zaměstnavatel je povinen každému zaměstnanci vydat evidenční list důchodového pojištění.
Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti jsou poslední dva roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
Do rozhodného období se započítává i náhradní doba zaměstnání, tj. zejména doba péče o dítě do 4 let věku, resp. do 10 let v případě, že se jedná o osobu závislou na péči jiné osoby alespoň ve stupni I.
Doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti (tzv. podpůrčí doba) činí u uchazeče o zaměstnání:
• do 50 let věku 5 měsíců;
• od 50 do 55 let věku 8 měsíců;
• nad 55 let věku 11 měsíců.
Pro délku podpůrčí doby je rozhodující věk uchazeče dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.
Výše podpory v nezaměstnanosti
Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč dosáhl ve svém posledním zaměstnání takto:
1.–2. měsíc ve výši 65 %, 3.–4. měsíc ve výši 50 % a od 5. měsíce ve výši 45 %.
Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance. Vzor Potvrzení je možno získat na: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.
Více informací na https://www.mesec.cz/clanky/propustili-vas-od-ledna-2018-dostanete-vyssi-podporu/.

Záznam v rejstříku trestů není pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti podstatný.

V případě, že budete v evidenci uchazečů o zaměstnání, můžete požádat o rekvalifikaci a podporu při rekvalifikaci. Na zařazení do rekvalifikace není právní nárok. Ve Vašem případě mohou odmítnout rekvalifikaci z důvodu Vašeho studia.

Právní předpisy:
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

03.01.2018

Dobrý den do poradny a vše nejlepší do roku 2018.
Chtěla jsem se poradit, jak reagovat v zaměstnání na "taktní" upozornění, že stále chybím v práci z důvodu časté nemocnosti svého syna.
Protože jsem po ukončení rodičovské dovolené hledala pracovní místo se zkráceným úvazkem a stále jsem nenacházela, rozhodla jsem se změnit úplně profesi. Udělala jsem si kvalifikační kurz asistenta pedagoga a zaměstnala mě paní ředitelka v jedné vesnické škole v pozici asistent pedagoga. Teď mám čerstvě po zkušební době a oznámila jsem v práci, že mám syna nemocného a tudíž nemůžu min. 10 dní do práce, protože má antibiotickou léčbu. Paní ředitelka mi napsala "podivný" mail. Z jeho obsahu se domnívám, že po návratu do práce by mi mohla nabízet ukončení pracovního poměru dohodou. Ráda bych se spletla, ale kdyby přeci jenom, jak mám na tento "návrh" reagovat? Samozřejmě, že chci mít zaměstnání, ale taky během nemoci nemám syna kam dát, musím se o něj starat sama, hlídací příbuzné nemáme a manžel musí živit rodinu.
Přijde mi to jako velká diskriminace zaměstnaných žen s nemocnými dětmi.
Moc Vám děkuji za odpověď.

Dobrý den,
zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,
f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,
g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,
h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance

Nic z toho u Vás nepřipadá v úvahu, zkušební doba již skončila. Další možnost, jak ukončit pracovní poměr je dohoda o ukončení pracovního poměru. S tímto úkonem však musí souhlasit obě strany, nikdo Vás nemůže k podpisu dohody „tlačit“. Nárok na ošetřování člena rodiny máte, zaměstnavatel by s touto možností měl počítat. Bohužel toto neovlivníte.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Vyzkoušeli jsme

 Nežehlící košile

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska

Staňte se mentorkou

...další APERIO kurzy pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.