Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Podpora v nezaměstnanosti

20.03.2018

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. V červnu mi končí rodičovská dovolená. Dítě by mělo v záři (snad) nastoupit do MŠ. U bývalého zaměstnance jsem měla smlouvu na dobu určitou, která již vypršela. A vzhledem k časové prodlevě mezi koncem rodičáku a nástupu do školky budu muset zřejmě na ÚP. Z čeho se mi bude vypočítávat podpora než nastoupím do práce? Ze mzdy před nástupem na mateřskou nebo z rodičovské?

Vážená paní,

nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč, který splní tyto podmínky:
- v rozhodném období získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností (popř. započítáním náhradní doby zaměstnání) alespoň 12 měsíců důchodového pojištění,
- požádal úřad práce o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti.
Formulář žádosti o podporu v nezaměstnanosti lze vyhledat na
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.
K žádosti se přikládají další dokumenty: evidenční list důchodového pojištění, potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, rodné listy dětí apod.

Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti jsou poslední dva roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

Do rozhodného období se započítává i náhradní doba zaměstnání, tj. zejména doba péče o dítě do čtyř let věku, resp. do 10 let věku v případě, že se jedná o osobu závislou na péči jiné osoby alespoň ve stupni I.

Doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti (tzv. podpůrčí doba) činí u uchazeče o zaměstnání:
do 50 let věku pět měsíců,
od 50 do 55 let věku osm měsíců,
nad 55 let věku 11 měsíců.
Pro délku podpůrčí doby je rozhodující věk uchazeče dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč dosáhl ve svém posledním zaměstnání takto:
1.–2. měsíc ve výši 65 %, 3.–4. měsíc ve výši 50 % a od 5. měsíce ve výši 45 %.
Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance. Vzor Potvrzení je možno získat na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.
Orientační kalkulačka výpočtu podpory v nezaměstnanosti:
http://www.penize.cz/kalkulacky/podpora-v-nezamestnanosti
Maximální výše podpory činí 16 682 Kč měsíčně.
Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči, jehož poslední činností byla „náhradní doba“, tj. péče o dítě do čtyř let věku.
Minimální podpora činí:
první dva měsíce 4 315 Kč měsíčně,
další dva měsíce 3 452 Kč měsíčně,
zbývající měsíc/e 3 164 Kč měsíčně.
Z výše uvedené vyplývá, že vaší poslední činností bude péče o dítě čtyř let, tj. náhradní doba, proto výše Vaší podpory bude minimální.

Informace
• Call centrum služeb zaměstnanosti MPSV je k dispozici pro případ rady při zprostředkování
zaměstnání, evidence na úřadu práce, při vyplácení podpory v nezaměstnanosti, rekvalifikaci a dalších sociálních situacích. Podrobnosti o službě lze vyhledat na https://portal.mpsv.cz/sz/call_centrum
Telefon: +420 844 844 803
Hovory jsou zpoplatněny sdíleným tarifem modrá linka dle tarifikace operátora, z jehož sítě je voláno.

• Úřady práce: www.uradprace.cz
• Webová poradna spolku APERIO – Společnosti pro zdravé rodičovství – pro uchazeče o zaměstnání při návratu z mateřské/rodičovské dovolené: www.aperio.cz/poradna
• Webové portály zaměřené na hledání a nabídku zaměstnání: www.jobs.cz

Stáhněte si naší novou příručku Nebojujte s úřady a zaměstnavateli, ve které najdete více užitečných informací: http://www.aperio.cz/748/nebojujte-se-zakony-vyuzijte-je-ve-svuj-prospech
(kap. Úřad práce, podpora v nezaměstnanosti a kompenazce)

Právní předpisy

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Ukončení pracovního poměru

16.03.2018

Dobrý den,
jsem na rodičovské dovolené s dcerou, které byly v říjnu 2017 dva roky. Vzhledem k tomu, že u svého zaměstnavatele bylo z důvodu reorganizace zrušeno celé oddělení, ve kterém jsem pracovala, je jisté, že po návratu do práce dostanu výpověď pro nadbytečnost. Nicméně v současné době má zaměstnavatel problémy a hrozí i možnost, že ukončí svoji činnost, případně dojde k nějaké fúzi, či naopak rozštěpení, přičemž bych po plánovaném návratu (ve 3 letech dítěte) přišla o svůj nárok na odstupné, když by společnost již neexistovala. Mám k tomuto následující dotazy. Když bych zašla za zaměstnavatelem již nyní s vizí, že mám v plánu se vrátit do práce ihned, k čemuž z výše uvedených důvodů nedojde, a zaměstnavatel mě již nyní propustí a já takto dostanu odstupné, musím se jít ihned zaregistrovat na ÚP? Zdravotní pojištění, pokud se nepletu, za mě do 7 let platí každopádně stát, nicméně důchodové pojištění ani v tomto případě platit nemusím? Jde mi o to, že do jiného zaměstnání nyní nastoupit nemohu, neboť jsem s dcerou doma a navíc dostudovávám vysokou školu, a proto návrat do práce plánuji až za rok, po nástupu dcery do školky. Mám ale obavu, abych nemusela obcházet a vyřizovat nabídky z ÚP, když do žádného zaměstnání stejně nyní nastoupit nemohu. Pokud ale zůstanu nadále ve stavu zaměstnanců u stávajícího zaměstnavatele, u kterého jsem pracovala před nástupem na mateřskou 10 let, předpoklad, že se vrátím, nemám žádný a navíc je možné, že přijdu o svůj nárok na odstupné, což je 2 + 3 platy, což bych z pochopitelných důvodů nerada. Můžete mi prosím zjistit možná rizika obou variant a i případně doporučit vhodný postup, abych nepřišla o odstupné a zároveň mohla zůstat ještě rok doma bez vedlejších výdajů?
Děkuji, s pozdravem.

Dobrý den,
zaměstnavatel nemá žádnou povinnost Vás přijmout z rodičovské dovolené dříve, než jste původně požádala. Je to jen na jeho dobré vůli. Co se týká registrace na ÚP, pak ta není povinná, na ÚP se budete registrovat ve chvíli, kdy budete mít zájem o zprostředkování zaměstnání a budete mít zajištěno hlídání dítěte. Zdravotní pojištění za Vás bude platit stát, jako za osobu pečující o dítě do věku 7let /musíte se jít na svou pojišťovnu k tomuto přihlásit/ a péče o dítě do věku 4let se započítává jako doba náhradní pro důchod.

Nemohu předjímat kroky, které zaměstnavatel udělá a jak by to bylo po ukončení RD. Je možné, že nová firma přebere i stávající zaměstnance. Co můžete nyní udělat je, že si sjednáte schůzku se svým zaměstnavatelem a nabídnete mu ukončení pracovního poměru dohodou /§49 zákoníku práce/ z důvodu nadbytečnosti. Pak by Vám náleželo odstupné.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Ukončení pracovního poměru dohodou

16.03.2018

Dobrý den, synovi budou 17.5. 2018 tři roky. RD mám na tři roky. V době RD jsem se přestěhovala a se současným zaměstnavatelem jsem se dohodla, že již nenastoupím a že pracovní poměr ukončíme dohodou. Nyní mi jde o to, ke kterému dni mám napsat výpověď, jestli toho 17. 5. nebo až 18. 5., abych byla řádně pojištěna a který den se musím hlásit na ÚP. Děkuji.

Dobrý den,
pokud jste se dohodla se svým zaměstnavatelem na ukončení pracovního poměru, tak jste se museli dohodnout i na datu ukončení. Od toho to je dohoda. Pracovní poměr můžete ukončit dohodou kdykoliv, tedy i v době kdy ještě čerpáte RD, maximálně první den po ukončení.
V druhé části píšete o výpovědi z Vaší strany /§ 50 zákoníku práce/, což je zcela něco jiného, než dohoda /§ 49 zákoníku práce/a je to třeba rozlišovat. U výpovědi totiž běží od prvního dne následujícího měsíce dvouměsíční výpovědní lhůta, po kterou byste musela do zaměstnání docházet.

Návrh na skončení pracovního poměru dohodou nemusí mít žádné zvláštní náležitosti, postačí pokud je zřejmé komu je určen, kdo jej činí, co navrhuje a je opatřen datem a podpisem. V návrhu tedy uveďte, že navrhujete skončení pracovního poměru dohodou ve smyslu § 49 zákoníku práce z důvodu péče o dítě, a to ke dni (konkrétní datum).

Na ÚP se hlásit nemusíte, není to žádná povinnost, pokud se však registrovat chcete a stojíte v tuto chvíli o zprostředkování nového zaměstnání, registrovat se můžete až po ukončení pracovního poměru. Pokud se zaregistrujete do 3dní po ukončení pracovního poměru, bude se to brát jako kdyby registrace navazovala na ukončení pracovního poměru.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Podpora v nezaměstnanosti

09.03.2018

Dobrý den,
chtěla bych Vás poprosit o zodpovězení mého dotazu, který se týká ohledně konce mé rodičovské dovolené k 8.4.2018.
K mému zaměstnavateli se mohu po skončení mé rodičovské dovolené vrátit, ale nemůžu jelikož z časového vytížení mého manžela a z důvodu toho, že můj zaměstnavatel je v Praze (já v Litoměřicích) není možné dojíždět, navíc školku má můj syn až od září.Chtěla bych tedy ukončit pracovní poměr.Má otázka zní jak správně formulovat toto ukončení,abych dostala na ÚP podporu, která by se mi vypočítávala z mého platu.Vím, že musím do tohoto ukončení uvést vážný důvod a to péči o nezletilé dítě do věku 4let.Jak,ale formulovat toto ukončení:
a) Výpověď ze strany zaměstnance z vážných důvodu péče o nezletílé dítě do 4let?
b) Dohoda o ukončení pracovního poměru z vážných důvodů péče o nezletilé dítě do 4let?
V případě výpovědi musím dodržet 2měsíční výpovědní lhůtu? K jakému datu má být toto ukončení, když 8.4. mi končí rodičovská?Je to k 8.4. nebo 9.4.? Je nutné do tohoto ukončení ještě něco napsat,abych dostala podporu z mého platu?
Děkuji za odpověď

Vážená paní,

nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč, který splní tyto podmínky:
v rozhodném období získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností (popř. započítáním náhradní doby zaměstnání) alespoň 12 měsíců důchodového pojištění,
požádal úřad práce o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti.
Formulář žádosti o podporu v nezaměstnanosti lze vyhledat na
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.
K žádosti se přikládají další dokumenty: evidenční list důchodového pojištění, potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, rodné listy dětí apod.
Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti jsou poslední dva roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
Do rozhodného období se započítává i náhradní doba zaměstnání, tj. zejména doba péče o dítě do čtyř let věku.
Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč dosáhl ve svém posledním zaměstnání takto:
1.–2. měsíc ve výši 65 %, 3.–4. měsíc ve výši 50 % a od 5. měsíce ve výši 45 %.
Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance. Vzor Potvrzení je možno získat na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.
Orientační kalkulačka výpočtu podpory v nezaměstnanosti:
http://www.penize.cz/kalkulacky/podpora-v-nezamestnanosti
Maximální výše podpory činí 16 682 Kč měsíčně.
Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči, jehož poslední činností byla „náhradní doba“, tj. péče o dítě do čtyř let věku.
Minimální podpora činí:
první dva měsíce 4 315 Kč měsíčně,
další dva měsíce 3 452 Kč měsíčně,
zbývající měsíc/e 3 164 Kč měsíčně.
Příklady:
• Uchazeč bezprostředně po čerpání tříleté rodičovské dovolené žádá o podporu v nezaměstnanosti.
– Výše podpory v nezaměstnanosti bude minimální.
• Uchazeč, který ke konci rodičovské dovolené uzavře se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru, má nárok na odstupné.
– Výše podpory v nezaměstnanosti bude minimální.
• Uchazeč nastoupí po skončení rodičovské dovolené do zaměstnání dne 30. 8. 2018, dne 31. 8. 2018 jeho zaměstnání skončí.
– Výše podpory se stanoví z pravděpodobného výdělku, odvozeného z hodinové mzdy za dny 30. 8. 2018 a 31. 8. 2018.
Výše podpory v nezaměstnanosti při skončení zaměstnání dohodou nebo zaměstnancem
Zaměstnanci, kteří ukončí zaměstnání bez vážného důvodu sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, mají nárok na sníženou podporu v nezaměstnanosti, tj. 45 % průměrného čistého měsíčního výdělku z posledního zaměstnání. Uvedené se netýká případů, kdy zaměstnanec ukončí pracovní poměr z vážného důvodu. Vážným důvodem může být:
- nezbytná osobní péče o dítě ve věku do čtyř let,
- místo výkonu nebo povaha zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
- vážné osobní důvody, například etické, mravní či náboženské,
- důvody hodné zvláštního zřetele, kterými mohou být i šikana na pracovišti, mobbing a podobně.
Vážným důvodem může být přestěhování.
Vážné důvody musí uchazeč úřadu práce hodnověrně prokázat. Vážný důvod se zpravidla zjišťuje z obsahu výpovědi, dohody či potvrzení o zaměstnání. Posuzování probíhá v rámci správního řízení na základě zjištěných a prokázaných skutečností.

Doporučuji zaměstnavateli navrhnout rozvázání pracovního poměru k 9.4.2018 dohodou. Je pravděpodobné, že zaměstnavatel bude souhlasit. Za tento den by vám zaměstnavatel měl zaplatit náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Tím Vaší poslední činností bude zaměstnání, ze kterého bude odvedeno pojistné na důchodové pojištění, což doložíte evidenčním listem důchodového pojištění. Zaměstnavatel Vám pak na speciálním formuláři potvrdí výši pravděpodobného měsíčního výdělku a z této částky se pak bude odvíjet vaše podpora v nezaměstnanosti. Zdůrazňuji, že v tomto případě je nutné se zaevidovat na úřadě práce do tří dnů od skončení zaměstnání, jinak vaší poslední činností bude náhradní doba a tím bude Vaše peněžitá pomoc v mateřství minimální. Pokud Vám však zaměstnavatel náhradu mzdy nevyplatí, bude Vaše podpora v nezaměstnanosti minimální. Jako důvod rozvázání pracovního poměru doporučuji uvést - nezbytná osobní péče o dítě ve věku do čtyř let protože dítě nebylo přijato do předškolního zařízení,
- místo výkonu nebo povaha zaměstnání druhého manžela
- přestěhování do vzdáleného místa od pracoviště.
Podle mého názoru úřad práce tyto vážné důvody uzná.

Právní předpisy
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Podpora v nezaměstnanosti

06.03.2018

Dobry den, rada bych se zeptala a poprosila o radu. Od brezna 2016 jsem zamestnana se smlouvou na dobu urcitou do konce brezna 2017. Pred timto zamestnanim jsem rok nepracovala (3/2015 az 3/2016). Nyni jsem ve 15. tydnu tehotenstvi a na neschopence od pulky ledna (termin porodu mam 23.8.). Chci se zeptat, pokud mi vyprsi smlouva a skonci mi zdravotne problemy napriklad na konci dubna a tim padem mi i ukonci neschopenku, jestli muzu na urad prace a budu mit narok na podporu? Na neschopence bych nerada zustavala dele, nez je nutne. Jeste doplnim, ze jsem puvodem ze Slovenska s trvalym pobytem tady v Cechach. Predem dekuji za odpoved.

Vážená paní,

nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč, který splní tyto podmínky:
• v rozhodném období získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností (popř. započítáním náhradní doby zaměstnání) alespoň 12 měsíců důchodového pojištění;
• požádal úřad práce o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti.
Formulář žádosti o podporu v nezaměstnanosti lze vyhledat na
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.
K žádosti se přikládají další dokumenty – evidenční list důchodového pojištění, potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, rodný list dětí apod.

Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti jsou poslední dva roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
Výše podpory v nezaměstnanosti
Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč dosáhl ve svém posledním zaměstnání takto:
1.–2. měsíc ve výši 65 %, 3.–4. měsíc ve výši 50 % a od 5. měsíce ve výši 45 %.
Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance. Vzor Potvrzení je možno získat na: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.
Orientační kalkulačka výpočtu podpory v nezaměstnanosti:
http://www.penize.cz/kalkulacky/podpora-v-nezamestnanosti.
Maximální výše podpory v roce 2018 činí 16 682 Kč měsíčně. Výše uvedené podmínky splníte, jelikož Vás jste pracovala 12 měsíců a bylo za Vás odváděno pojistné na důchodové pojištění, nárok na podporu v nezaměstnanosti Vám vznikne.

Právní předpisy

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Podpora v nezaměstnanosti

06.03.2018

Dobrý den,
30/9/2017 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou - pobírat PPM budu do 9/4/2018 a následně zažádám o rodičovský příspěvek.
Pracovní poměr jsem měla na dobu určitou, skončil mi 28/2/2018.
Protože již nemám zaměstnavatele, tedy nebudu mít de facto žádnou rodičovskou dovolenou. Také chci hned po PPM nastoupit do jiného zaměstnání, které ale zatím hledám.
Dotaz je tento, je možné nějakým způsobem dosáhnout na podporu v nezaměstnanosti vypočtenou z výše mzdy z předchozího zaměstnání? Pokud se zaeviduji na ÚP do 3 dnů po skončení PP (tedy 6.3.2018), přestože ještě pobírám PPM, budu moci požádat o podporu v nezaměstnanosti? Dočetla jsem se, že souběh podpory v nezam. a dávek nemocenského pojištění (kam spadá i PPM) není možný. Je ale možné žádost o podporu posunout tak aby mi byla vyplácena až po skončení PPM? Chci se vyhnout tomu, abych se evidovala po skončení PPM - tedy 10/4/2018 a dostala podporu v nezaměstnanosti vypočtenou z náhradní doby - péče o dítě, což by byly celkem směšné částky.
Děkuji za odpověď.

Vážená paní,
vzhledem k tomu, že Vám zaměstnání skončilo, již Vám nic nebrání v evidenci uchazečů o zaměstnání, protože podle § 25 odst. 2 písm c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti platí, že uchazečem o zaměstnání se nemůže stát fyzická osoba v době, po kterou pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu. Po dobu nároku na peněžitou pomoc v mateřství se podpora v nezaměstnanosti nevyplácí - § 44 odst. 1 písm b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč, který splní tyto podmínky:
• v rozhodném období získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností (popř. započítáním náhradní doby zaměstnání) alespoň 12 měsíců důchodového pojištění;
• požádal úřad práce o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti.
Jestliže po skončení peněžité pomoci v mateřství požádáte o podporu v nezaměstnanosti, může Vám vzniknout nárok na podporu v nezaměstnanosti vypočtenou ze zaměstnání, za podmínky, že jste odpracovala 12 měsíců v posledních 2 letech před podáním žádosti (do tzv. rozhodného období).
Potvrzuji, že je nutné se zaevidovat 6.března 2018 na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Skončení pracovního poměru

04.03.2018

Dobrý den, 10.2. mi končí RD a měla bych se vracet do práce. Neofociálně vím, že místo odpovídající pracovní smlouvě pro mě nemají, zaměstnavatel se zatím k řešení nemá. Po ukončení pracovního poměru se budu hlásit na úřad práce a ráda bych měla nárok na podporu nejen v minimální výši. Na jaký způsob ukončení pracovního poměru by pro mě bylo nejvhodnější přistoupit - výpověď (může být výpovědní doba jen do konce dubna?) nebo dohodu? A lze např. na dohodu ukončit pracovní smlouvu koncem dubna a do té doby "být na překážkách"? Děkuji za odpověď!

Dobrý den.
Po skončení rodičovské dovolené, by Vám měl zaměstnavatel přidělovat práci podle pracovní smlouvy, pokud se s Vámi nedohodne jinak. Pokud takovou práci nemá, jedná se o překážku v práci na jeho straně a po dobu jejího trvání máte nárok na náhradu mzdy.
Pokud jste se stala tvz. nadbytečnou v důsledku organizačních změn, pak obdržíte výpověď z důvodu uvedeného v § 52 písm. c) zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.
Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, ta činí zpravidla 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Ve výpovědní době je Vám zaměstnavatel povinen přidělovat práci podle pracovní smlouvy, pokud se s Vámi nedohodne jinak, nemá-li ji, jedná se o překážku v práci na jeho straně a po dobu jejího trávní Vám náleží náhrada mzdy.
Na skončení pracovního poměru se můžete také dohodnout, v takovém případě skončí pracovní poměr sjednaným dnem. Pokud byl pracovní poměr skončí dohodou z důvodu uvedeného v § 52 písm. c) cit. předpisu, budete mít nárok na odstupné.
Je tedy možné i Vámi uvedené řešení - skončení pracovního poměru dohodou k 30.4. s tím, že v období od skončení rodičovské dovolené do skončení pracovního poměru budete pobírat náhradu mzdy z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele.
Pokud po skončení rodičovské dovolené nastoupíte do zaměstnání a budete vykonávat práci, za kterou obdržíte mzdu, popř. pokud budete pobírat náhradu mzdy z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele, a zaevidujete se po skončení zaměstnání u úřadu práce, budete mí t nárok na podporu v nezaměstnanosti, jejíž výše se bude odvíjet od příjmů dosahovaných v zaměstnání. Podpůrčí doba činí 5 měsíců. Výše podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce 50% dále pak 45% průměrného měsíčního čistého výdělku dosahovaného v posledním zaměstnání. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti (v roce 2018 tedy maximálně 16 682 Kč). Pokud bylo uchazeči vyplaceno odstupné z posledního zaměstnání, podporu v nezaměstnanosti obdrží teprve poté, co vyprší doba odpovídající výši odstupného. Evidovat se je však třeba po skončení pracovního poměru, pokud byste po skončení pracovního poměru pečovala o dítě a teprve poté se evidovala u úřadu práce, poslední činností by byla péče o dítě, tj. náhradní doba a výše podpory v nezaměstnanosti by byla minimální.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Evidence uchazečů o zaměstnání

22.02.2018

Dobrý den,v září 2018 mi končí rodičovský příspěvek,dceři bude 2roky a půl. Budu se evidovat na úřad práce. Smlouva v práci mi skončila. Měla jsem smlouvu na dobu určitou.Chtěla jsem se zeptat na částku,která mi bude úřadem vyplácena a jak dlouho a jestli si mohu k podpoře přivydělat na brigádě.
Předem moc děkuji za odpověď.
S pozdravem

Vážená paní,

výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč dosáhl ve svém posledním zaměstnání takto:
1.–2. měsíc ve výši 65 %, 3.–4. měsíc ve výši 50 % a od 5. měsíce ve výši 45 %.
Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance. Vzor Potvrzení je možno získat na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.
Orientační kalkulačka výpočtu podpory v nezaměstnanosti:
http://www.penize.cz/kalkulacky/podpora-v-nezamestnanosti
Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči, jehož poslední činností byla „náhradní doba“, tj. péče o dítě do čtyř let věku, tak jak je tomu ve Vašem případě.
Minimální podpora činí:
první dva měsíce 4 315 Kč měsíčně,
další dva měsíce 3 452 Kč měsíčně,
zbývající měsíc/e 3 164 Kč měsíčně.

Uchazeč o zaměstnání a možnost přivýdělku (tzv. nekolidující zaměstnání)
Uchazeč si může přivydělat až do výše poloviny minimální mzdy, tj. 6 100 Kč měsíčně (od 1.1.2018), po dobu trvání tohoto zaměstnání však nenáleží podpora v nezaměstnanosti. Zaměstnáním se rozumí výdělečná činnost na základě pracovního či služebního poměru nebo dohody o pracovní činnosti. Výkon nekolidujícího zaměstnání nesmí být překážkou pro poskytování součinnosti úřadu práce při zprostředkování vhodného zaměstnání a pro přijetí nabídky vhodného zaměstnání. Přivýdělek na dohodu o provedení práce není možný.
V praxi to tedy znamená, že uchazeč o zaměstnání i po dobu výkonu nekolidujícího zaměstnání s úřadem práce spolupracuje, projednává doporučená volná pracovní místa. Uchazeč je povinen úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti a ve lhůtě stanovené úřadem práce dokládat výši měsíčního výdělku. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky sčítají.

Právní předpisy

§ 50 a násl. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Máte chuť pomáhat rodičům v podobné situaci? Naučíme vás efektivní techniky provázení a projíme s mentees.

Staňte se mentorkou

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!



Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.