Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Ukončení pracovního poměru v době RD, podpora v nezaměstnanosti

21.08.2017

Dobrý den, prosím o radu ohledně ukončení pracovního poměru po skončení rodičovské dovolené. Pokud bych se se zaměstnavatelem nedohodla na pokračování prac.poměru a dala jsem, resp. dostala jsem výpověď. Na jak vysokou podporu v nezaměstnanosti mám případně nárok? Vypočítává se podpora z výdělku před MD/RD nebo bych pobírala minimální podporu. Rodičovská dovolená mi končí 7.12.2017, to budou synovi 3 roky.

Dobrý den,
pokud se budete evidovat na ÚP bezprostředně po ukončení RD, bude Vaše podpora minimální. Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči, jehož poslední činností byla „náhradní doba“, tj. péče o dítě do 4 let věku.
Minimální podpora činí: první dva měsíce 4050 Kč měsíčně, další dva měsíce 3240 Kč měsíčně, zbývající měsíc 2970 Kč měsíčně.
Jestliže dostane výpověď z pracovního poměru /tu můžete dostat až první den po ukončení RD, tedy 8.12.2017/, pak Váš pracovní poměr skončí až po uplynutí výpovědní lhůty, která činí 2 měsíce a začala by běžet od 1.1.2018. Pracovní poměr by tak skončil až posledního února 2018. Po dobu výpovědní lhůty Vám náleží mzda či náhrada za ni. Při ukončení pracovního poměru výpovědí se vám bude vypočítávat případná podpora v nezaměstnanosti z dosaženého výdělku (mzdy, náhrady mzdy ve výpovědní době, příp. pravděpodobného výdělku). To znamená, že podpora bude první a druhý měsíc činit 65% tohoto výdělku, třetí a čtvrtý měsíc 50% a od pátého měsíce 45%. Toto je pro Vás jistě finančně výhodnější. Aby to tak bylo počítáno, musíte se na ÚP zaregistrovat do 3 dnů od ukončení pracovního poměru.

Právní úprava:
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Návrat do práce po skončení rodičovské dovolené

20.08.2017

Dobrý den, blíží se můj návrat do zaměstnání po druhé rodičovské dovolené.

Rodičovská dovolená s druhým dítětem mi končí 11.11.2017 kdy má syn 3 roky - nástup do zaměstnání je v den jeho 3.narozenin nebo den po?

Mám smlouvu na dobu neurčitou, mateřské a rodičovské dovolené mi navazovaly. Pracovala jsem na plný úvazek, pozice referent ekonomického úseku, jen ranní směny.

Nyní mi zaměstnavatel oznámil, že pro mě nemá stejnou pozici (přijal místo mě někoho jiného, smlouva na neurčito) a nabízí mi pozici jinou, která mi bohužel nevyhovuje (směny, pravděpodobně nižší plat, pracovní víkendy).
Zatím zvažuji pro a proti.

Prosím o radu jak postupovat v případě, že nebudu mít o jeho nabídku zájem. Jak řešit případnou výpověď, abych nebyla ztratná, aby mě přijali na ÚP a dostala bych podporu atd.

Ještě mě zajímá, zda, pokud bychom se nějak domluvili a dal by mi třeba novou pracovní smlouvu, zda by zde platila zkušební doba?

Děkuji

Pokud čerpáte rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte, pak byste měla nastoupit do zaměstnání první pracovní den následující po třetích narozeninách dítěte, tj. 12.11.2017, pokud se se zaměstnavatelem nedohodnete jinak.
Po skončení rodičovské dovolená je Vám zaměstnavatel povinen přidělovat práci podle pracovní smlouvy, nemá-li ji a nedohodne-li se s Vámi jinak, jedná se o překážku v práci na jeho straně, a po dobu jejího trvání Vám náleží náhrada mzdy.
Zaměstnavatel Vám může dát výpověď pouze z důvodů stanovených v § 52 zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění). Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměru uplynutím výpovědní doby, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Pracovní poměr lze skončit též dohodou, k té Vás ovšem zaměstnavatel nemůže nutit, v takovém případě, skončí pracovní poměr sjednaným dnem.
Pokud jste se stala nadbytečnou v důsledku organizačních změn, pak Vám při skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele z tohoto důvodu nebo dohodou z téhož důvodu náleží odstupné.
Po skončení pracovního poměru se můžete evidovat u úřadu práce, vznikne Vám nárok na podporu v nezaměstnanosti. Podpůrčí doba činí 5 měsíců.
Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč dosáhl ve svém posledním zaměstnání takto:
1.–2. měsíc ve výši 65 %, 3.–4. měsíc ve výši 50 % a od 5. měsíce ve výši 45 %.
Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance. Vzor Potvrzení je možno získat na: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.
Orientační kalkulačka výpočtu podpory v nezaměstnanosti:
http://www.penize.cz/kalkulacky/podpora-v-nezamestnanosti
Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči, jehož poslední činností byla „náhradní doba“, tj. péče o dítě do 4 let věku.
Minimální podpora činí:
- první dva měsíce 4050 Kč měsíčně,
- další dva měsíce 3240 Kč měsíčně
- zbývající měsíc 2970 Kč měsíčně.

Pokud po skončení rodičovské dovolené nastoupíte do zaměstnání a budete pobírat mzdu (či její náhradu), pak výše podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce 50% dále pak 45% průměrného měsíčního čistého výdělku dosahovaného v posledním zaměstnání. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti (v roce 2016 tedy maximálně 15 660 Kč).
Pokud bylo uchazeči vyplaceno odstupné z posledního zaměstnání, podporu v nezaměstnanosti obdrží teprve poté, co vyprší doba odpovídající výši odstupného.
Pokud s Vámi zaměstnavatel bude uzavírat smlouvu na zcela novou pozici, pak je možné sjednat i zkušební dobu.

Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství

20.08.2017

Dobrý den,
Vopred děkuji za vaší radu.
Abych načrtla můj problém. Od roku 2011 jsem zaměstananá na dobu určitú v zdravotníckemu sektoru. Zmluva mi končím 31.8.2017 a pak měla být prodloužená na dobu neurčitou. Teď 2 týdny před koncem zmluvy mi jí zaměstnavatel bez vysvětlení ukončil. Takže od 1.9.2017 budu nezaměstnaná. Momentálne jsem v cca 6 týdnu těhotenství, zatím jsem u gynekológa nebyla ale již jsem objednaná. Zaměstnavatel o tehle situáciu neví. Můžete mi prosím poradiť jak mám dál postupovať? Je v téhle situáci pokud se tehotenství potvrdí lepší zůstat na PN ( i vzledem věku a nevoľnostem) ? Jak to bude pokud bude PN pokračovať i po 31.8.2017... budu mít nárok na mateřskou ? Můžete mi prosím poradit? Děkuji velice

Vážená paní,
jednou možností je zajít za zaměstnavatelem celou situaci mu otevřeně vysvětlit a požádat jej o prodloužení pracovního poměru do nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Jen upozorňuji, že pracovní poměr může být prodloužen dvakrát. Pokud zaměstnavatel nemůže nebo nebude chtít pracovní poměr prodloužit, je možné zůstat v dočasné pracovní neschopnosti.

Pokud Vás lékař uzná dočasně pracovně neschopnou, můžete zůstat v dočasné pracovní neschopnosti až do nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Není rozhodné, že pracovní poměr skončí.

Základní podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství jsou: V den, od něhož je dávka přiznávána, musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta a v posledních dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů.

U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.

Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů (u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů).

Podle mého názoru byste měla nástup na peněžitou pomoc v mateřství během 180 dnů stihnout nejspíše 8 týdnů před očekávaným dnem porodu.

Právní předpisy:
187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Ukončení pracovního poměru, odstupné

08.08.2017

Dobrý den, potřebuji poradit, jak je to s odstupným při dohodě dle kolektivní smlouvy, když zaměstnankyně spadá do kategorie ¼ za každý celý odpracovaný rok, ona však z toho byla šest let na mateřské dovolené. Vyplácí se ¼ i za roky na mateřské nebo ne?

Předem děkuji

Dobrý den,
bohužel nechápu, co znamená ve Vašem dotazu ¼ a žádnou takovou kategorii neznám. Odstupné je vypláceno dle zákona, může být dále upraveno v kolektivní smlouvě, ale toto ujednání nesmí být v rozporu se zákonem /nemůže být nižší, než určuje zákon/. Po dobu rodičovské dovolené jste stále zaměstnána a roky se tedy počítají jako odpracované.
Na odstupné je nárok v případě, že byla dána výpověď z důvodu rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele, z důvodu nadbytečnosti nebo i tehdy pokud pracovní poměr byl rozvázán z těchto důvodů dohodou. Odstupné náleží ve výši nejméně:
• jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok;
• dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky;
• trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Evidence uchazečů o zaměstnání

08.08.2017

Dobrý den,
Zhruba za 14 dnů mám termín porodu. K 31.7.2017 jsem proto jako OSVČ přerušila svou hlavní činnost, kterou jsem provozovala 6 let, platila si zdravotní, sociální zálohy. Jelikož jsem si ale neplatila nemocenskou, chápu že nemám nárok na pobírání mateřské dovolené, ale až na rodičovský příspěvek, který lze čerpat až po narození dítěte. 1.8.2017 jsem se proto chtěla zaregistrovat na úřadu práce. Tam mi však bylo řečeno že neví, jestli mne mohou jako těhotnou registrovat vzhledem k blížícímu se termínu porodu a že jsem-dle zdravotní pojišťovny-v pracovní neschopnosti, tudíž nevhodným adeptem pro ucházení se o zaměstnání. Podle mne v pracovní neschopnosti nemohu být když jsem si nemocenskou neplatila a od státu nepobírám žádné dávky. Z mé strany to vidím jako diskriminaci při uplatňování práva na zaměstnání ze strany úřadu práce. Prosím o Váš názor na celou situaci.
Děkuji za odpověď.

Vážená paní,

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti neobsahuje žádné ustanovení umožňující odmítnutí těhotné ženy v evidenci uchazečů o zaměstnání. Doporučuji trvat, aby Vaši žádost o registraci uchazečů o zaměstnání přijali a písemným rozhodnutím Vás neevidovali. Proti takovému rozhodnutí se lze odvolat. Pak je možné se obrátit opět na naši poradnu. Diskriminace na základě těhotenství se považuje za diskriminaci na základě pohlaví.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Výpovědní lhůta, konec RD

28.06.2017

Dobrý den,
V srpnu 27.8.2017 mi končí rodičovská dovolená – syn bude mít 3 roky. Bohužel v zaměstnání se mi nepovedlo se domluvit, jen mi vzkázali, že mám 28.8.2017 nastoupit na plný uvazek, což bohužel není možné kvůli péči o syna a potřebuji dát výpověd. Potřebovala bych vědět, pokud doručím výpověď do 30.6. s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která uběhne k 31.8. a skončí mi pracovní poměr. Já bych ale měla 28.8. nastoupit po RD. Pokud tedy do práce přijdu 28.8. a do 31.8. ty zbývající 4 dny skutečně odpracuji, bude to v pořádku? Abych neměla absenci? Mě by to takto vyhovovalo, ale nevím jestli to není problém souběh nástupu po RD a té výpovědi. A mám to nějak připsat k té výpovědi?
Děkuji za radu

Dobrý den,
pokud Vaše RD skončí ve výpovědní lhůtě, musíte na zbytek dní opravdu nastoupit zpět do zaměstnání. Ve Vašem případě tedy pokud dáte výpověď v měsíci červnu, tak pracovní poměr skončí posledním srpna. Ve dnech 28. – 31.8. půjdete do zaměstnání.
Toto má pro Vás i tu výhodu, že pokud se pak do 3 dnů zaregistrujete na ÚP, bude Vám podpora v nezaměstnanosti vypočítávána z výdělků dosaženého po RD a nebude pobírat pouze minimální podporu, kterou byste pobírala při registraci na ÚP, když byste šla rovnou z RD.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Ukončení pracovního poměru, odstupné

28.06.2017

Dobrý den,
mám dotaz ohledně pracovní smlouvy na dobu určitou - do ledna 2018.
Zaměstnavatel (soukromá firma) mne přijal jako kuchaře, s tím, že nemám výuční list na obor kuchaře a nyní mne chce vyhodit dohodou, jeho argument je právě v tom, že nyní může mít kuchaře s výučním listem - známého, atd. a to mu vyhovuje více. Navíc vyplácí jen životní minimum na výplatní pásku. Mám nějakou možnost obrany proti nucenému vyhazovu bez porušení zaměstnaneckých podmínek a tedy zjevného důvodu, který by zaměstnavatele k tomuto kroku opravňoval? Mám nárok na odstupné a za jakých podmínek?
Děkuji velmi za radu.
S tímto jednáním tam již zůstávat nechci, ale také nechci jen tak odejít, když necítím žádný problém na své straně.
pozdravem,

Dobrý den,
z Vašich předchozích dotazů vyplívá, že jste rodič dítěte a splňujete tak podmínky pro zodpovězení dotazu.
Ukončení pracovního poměru dohodou, je o tom, že se obě strany dohodnou na termínu, kdy pracovní poměr skončí a obě strany souhlasí s ukončením pracovního poměru. Pokud Vy pracovní poměr ukončit nechcete, určitě na dohodu nepřistupujte.
Zaměstnavatel Vám může dát výpověď jen ze zákonných důvodů a ty jsou uvedeny v §52 zákoníku práce
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,
f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,
g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,
h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.
Odstupné náleží při skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou z důvodů uvedených v § 52 pím. a)-d) zákoníku práce.

V tuto chvíli nevidím možnost, že by Vám zaměstnavatel mohl dát výpověď ze zákonných důvodů a vyplatit Vám tak i odstupné.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Ukončení pracovního poměru ve zkušební době, těhotenství

22.06.2017

Dobrý den,
ráda bych Vás požádala o radu v následující situaci. Jedná se o státní služební místo,kdy jsem nastoupila dne 1.3. 2017 a úřednickou zkoušku jsem dosáhla dne 5.4.2017 / měla jsem na to 12 měsíců pro vykonání úřed. zkoušky/ s tím, že po úspěchu jsem získala na dobu neurčitou a zvýšil se mně plat dle odprac. let. Chci se zeptat, protože mám zkušební dobu na Rozhodnutí datum do 31.8.2017 jenže jsem těhotná a musela jsem nastoupit na prac. neschopenku dne 7.6.2017 z důvodu zdrav.
Ptám se zda zkušební doba mně opravdu skončí dne 31.8.2017/ ikdyž jsem na prac. neschopnosti tak by se to asi nemělo prodlužovat/ a dále zda mně může teď ve zkušební době správa propustit.
Jak se mám bránit atd. nastoupila jsem na volné státní služební místo ve státní správě.
Děkuji moc za veškeré informace.

Dobrý den,
pokud máte v zaměstnání sjednanou zkušební dobu, tak Vám zaměstnavatel v tomto období může kdykoliv propustit bez udání důvodu. Bohužel ve zkušební době Vás neochrání ani těhotenství.
Pokud budete ale i nadále v pracovní neschopnosti, budete i nadále dostávat nemocenskou.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

Legislativní příručka pro rodiče

Nebojujte se zákony 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf  Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

Nové šance - kurz pro rodiče ve složité situaci
- práce, komunikace, výchova, finance
- seberozvoj, právní minimum
- otevřená registrace, počet míst omezen

 Nové šance

APERIO PRŮVODCE PORODNICEMI

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START!2017


Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40.000,- kč

Chcete pomáhat s námi, přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Podpořte nás, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům! Prosíme, přispějte darem na číslo účtu:
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce.


Při nákupu v internetových obchodech přes web GIVT.cz půjde část z vaší útraty na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc!
Děkujeme!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v TV

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.