Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Dítě ze smíšeného manželství - nárok na dávky, občanství

17.10.2017

Dobrý den, potřebovala bych radu.
Jsem v takéto situaci. Před 4,5 rokmi jsem se vdala na Slovensko a mam tu povelený prechodný trvalý pobyt, normálne jsem pracovala ve Fakultní nemocnici jako uřednice, otehotnela jsem a šla na mateřskou dovolenou. V srpnu mi mateřska skončila a pokračuje na rodičovské dovolené a pobíram rodičovský příspěvek.
Manžel v létě dostal dobrou nabídku práce v ČR v Brne a tak sme se rozhodli odstehovat do Vyškova.
No a já si teď nevím rady, co všechno zařídit.
Samozřejme budeme bydlet zatím v podnajmu, ale s tím, že si zde mužu dát trvalý pobyt. No a ja se chci zeptat co všechno musím zařídit aby jsem v ČR neco dostala, jelikož mám 8 mesíční miminko.
Mám takéto otázky?:
Na slovensku musím dat výpoveď, jelikož už se sem nevratime však?
Co všechno mám udelat, kde se hlásit, a co všechno vybavit tady na Slovensku ješte než se odstehujeme?
Budu mít vubec nejaký národ na nejaké dávky?
Potom by me zajímalo, jestli mužu vybavit české občanství pre mého syna, který se narodil tady na Slovensku. A co všechno k tomu potřebuji?
Budu moc vdečna za rady a moje možnosti. Protože na internetu jsem se skoro nic nedozvedela...

Dobrý den,
podstatné je, kde bude určen střed zájmu Vaší rodiny a podle kterého práva tedy je třeba posuzovat nárok na rodičovský příspěvek.
Pro určení státu, ve kterém vzniká nárok na rodinné dávky u osob, na které se vztahují předpisy ES o koordinaci sociálního zabezpečení (nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení ve znění č. 988/2009 a nařízení č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla v oblasti sociálního zabezpečení osob migrujících v rámci EU, je v prvé řadě rozhodující místo výkonu zaměstnání (závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti, včetně situací, které jsou těmto činnostem postaveny na roveň). Pokud daná osoba nevykonává výdělečnou činnost, je příslušným stát, ze kterého je jí vyplácen důchod (starobní, invalidní, pozůstalostní). Jestliže osoba nevykonává výdělečnou činnost ani nepobírá důchod, pak je rozhodujícím místo bydliště (ve smyslu střediska zájmů rodiny). Každý případ je však nutné posuzovat individuálně. Zdánlivě podobné případy se mohou lišit, význam má např. ta skutečnost, zda matka má uzavřenou pracovní smlouvu, přičemž pracovní činnost přerušila z důvodu péče o dítě, nebo v kterém státě bydlí dítě, když jeho rodiče pracují v různých státech EU atd. Domnívám se, že nyní bude nově střed zájmu rodiny v ČR a že tedy je třeba na příslušném úřadu práce požádat o výplatu rodičovského příspěvku. Bude také pravděpodobně nutno doložit, jaký příspěvek jste čerpala na Slovensku
V případě nejasností konkrétní podmínky pro přiznání rodinných dávek vysvětlí příslušní pracovníci úřadů práce, dle místa trvalého pobytu žadatele o rodinnou dávku.
Informace lze také získat na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí
http://portal.mpsv.cz/ssp/local.
Formuláře příslušných žádostí naleznete na http://forms.mpsv.cz/sspforms/
Výpověď na Slovensku dát nemusíte, s nárokem na rodičovský příspěvek to nesouvisí, můžete tuto záležitost řešit až těsně před tím, kdy byste se měla vracet zpátky do zaměstnání, předpokládám, že nyní čerpáte rodičovskou dovolenou a žádné pracovní povinnosti plnit nemusíte.
Dítě, které se narodilo po 1. lednu 1993 ve smíšeném manželství státního občana ČR a státního občana SR, získává občanství ČR narozením a na základě žádosti českého rodiče bude vydáno Osvědčení o státním občanství České republiky.
Doklady potřebné k podání žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR a k zápisu o narození:
- slovenský rodný list dítěte a jedna jeho ověřená kopie a dvě neověřené,
- rodný list matky,
- rodný list otce,
- oddací list rodičů,
- doklad o rozvodu (pokud bylo manželství žadatele rozvedeno),
- doklad totožnosti zákonného zástupce,-
- doklad o získání státního občanství SR rodiče,
- osvědčení o státním občanství ČR rodiče.
Výše uvedené dokumenty je třeba předložit v originále a ve třech neověřených kopiích formátu A4.
Vaše dítě tak bude mít (tedy vlastně již od narození má) dvojí státní občanství po svých rodičívh.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Ambulantní porod

15.10.2017

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda má žena po porodu ( v případě že je v pořádku ona i dítě) právo na to odejít domů dříve? (samozřejmě po domluvě, vyšetřeních, několika hodinách). Slyšela jsem, že pustí matku třeba na revers, ale né dítě. Je opravdu možné, že za zdravé dítě nerozhoduje jeho matka? Díky moc za odpověd.

Dobrý den,
ambulantní porod, byť tomu v řadě porodnic stále nejsou nakloněni, musí dle platných zákonů matce umožněn. Někdy se doporučuje se v porodnici předem domluvit, ale ani tam, kde k domluvě nedojde, nesmí nikdo zabránit matce, aby s dítětem porodnici opustila.
Pokud není život a zdraví novorozence bezprostředně a prokazatelně ohrožen, musí lékaři v porodnici matce i dítěti umožnit odchod například na základě negativního reversu i dříve než po 72 hodinách, které doporučuje WHO (světová zdravotnická organizace. Skutečnost, zda dítě je či není v akutním ohrožení života, musí být řádně zjištěna s využitím dostupných poznatků medicínské vědy a zaznamenána do zdravotnické dokumentace. Platí, že právně způsobilá rodička je sama za sebe oprávněna odmítnout zdravotní péči kdykoliv a za dítě má rodička jako zákonný zástupce právo odmítnout další hospitalizaci tehdy, není-li v daný moment dítě akutně ohroženo na zdraví. Právní úkony za něj činí na základě čl. 6 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně a Občanského zákoníku zákonný zástupce - rodič. Jménem novorozence tedy matka zásadně může rozhodnout o odmítnutí zákroku či pokračující hospitalizace. Oprávnění rodičů jako zákonných zástupců jednat za dítě nevzniká až 72 hodin po porodu, vznikne již v momentu narození, navzdory tomu, že jde o obecně rozšířený názor.
Pokud porodnice odmítá matku i novorozence propustit a nutí je setrvat zmíněných 72 hodin, pak půjde o nucenou hospitalizaci Personál porodnice nemůže zadržovat proti vůli rodičů ani samotného novorozence - dítě může být odděleno od svých rodičů proti jejich vůli, ledaže příslušné úřady na základě soudního rozhodnutí a v souladu s platným právem a v příslušném řízení určí, že takové oddělení je potřebné v zájmu dítěte.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Ukončení docházky do MŠ ze strany rodiče

12.10.2017

Dobrý den,
dcera (necelé 3 roky) začala chodit do MŠ. Po prvních dvou dnech se její chování velmi změnilo, do školky nechtěla, bála se tam, bála se paní učitelky, říkala mi že jí nutí jíst, při vyzvedávání byla pomočená.. Po 5 dnech jsem ji tam už nenutila chodit. Řešila jsem to s učitelkou i s ředitelkou a žádala na zkoušku o změnu třídy. Nebylo mi vyhověno byť na jeden den i když v druhé třídě bylo zpravidla 5 dětí. Dala jsem tedy dceru do dvou různých školek vždy na pár dní na zkoušku a zjistila, že tam je vše v pořádku. Oficiálně jsem tedy přihlásila dceru do jiné od 1.10. a hned ohlásila ukončení docházky v původní MŠ. Bylo mi sděleno, že budu ještě celý měsíc platit školné i když dcera ani jednou nepřijde a bude odhlášená, že legislativa říká, že mají 30 dní na rozhodnutí o ukončení docházky. O té jsem ale rozhodla já jako matka a nevidím důvod platit i za říjen. Peníze si již strhli inkasem a já nevím jestli a jak požadovat částku zpět a zda mám naději na úspěch. Důvodem není můj rozmar, ale přístup školky, resp. učitelek, následně změna chování mé dcery a naprosto žádné řešení nebo podpora školky v daném problému.
Moc děkuji za odpověď. S pozdravem.

Dobrý den.
Školský zákon (zák. č. 561/2004 Sb., v platném znění) ani vyhláška o předškolním vzdělávání (vyhl. č. 14/2005 Sb., v platném znění) podrobnosti ukončení docházky do mateřské školy ze strany rodiče neupravují. Doporučuji Vám prostudovat školní řád příslušné školky, případně se obrátit na zřizovatele.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Insolvence a těhotenství

10.10.2017

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat , jak se postupuje při žádosti insolvence v těhotenství , když trvalá adresa místo bydliště se nachází v České republice a místo pracoviště je v Německé spolkové republice.Pracovní smlouvu mám na dobu neurčitou,veškeré pojištění a bankovní účet mám v místě pracoviště. A jak se řeší přechod na rodičovskou dovolenou mezi splátkami .Děkuji

Dobrý den,
doporučila bych Vám spojit se se svým insolvenčním správcem a o těhotenství ho informovat. Svým těhotenstvím tak přijdete o příjem ze zaměstnání. Je jedno, odkud příjmy máte, jestli z ČR nebo Německa, předpokládám, že insolvenční správce o Vašem zaměstnání v Německu ví.
Z příjmu se Vám vždy strhává částka, ze které jsou uspokojováni Vaši věřitelé tak, aby Vám z příjmu zbylo tzv. nezabavitelné minimum. Tedy i z peněžité podpory v mateřství („mateřská“) a rodičovského příspěvku se Vám bude dále strhávat zabavitelná částka. Během oddlužení musíte za pět let uhradit 30 % z dlužné částky + odměnu insolvenčního správce. Pokud by tomu tak nebylo, může se stát, že insolvence Vám bude zrušena a dluhy zůstanou. Je třeba se spojit s insolvěnčním správcem a vše s ním otevřeně probrat.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Styk s dětmi

10.10.2017

Dobrý den,je mozne,aby manzelka meho partnera se kterou je v rozvodovém řizení zakazala styk jejich dětí se mnou?Sama mam dve deti a nemam zadne psychicke ani jine problemy,jen si myslim,ze jde ze stran y partnerovi ženy o žárlivost.Existuje takový zákon,který umožnuje zákaz styku dětí s novým partnerem,když k tomu není pádný důvod?Dekuji

Dobrý den,
toto je častý problém rozpadlých vztahů. Manželka Vašeho partnera se bude muset smířit s tím, že otec dětí má nový vztah. Nemůže Vám zakázat být ve styku s dětmi, když je má u sebe. Žádný zákon toto neupravuje.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Otcovství

09.10.2017

Dobrý den.
Jak bude nahlíženo na případ, kdy vdaná žena která se dlouhodobě pokoušela otěhotnět se svým zákonným manželem otěhotní po nemanželském sexu. Není si jista kdo je otcem dítěte a obává se, že její muž dítě nepřijme. Může následně vyžadovat výživné po muži se kterým měla mimomanželský styk?

Dobrý den.
Dle § 920, odst. 1 občanského zákoníku (OZ) platí, že: "Není-li matka dítěte provdána za otce dítěte, poskytne jí otec dítěte výživu po dobu dvou let od narození dítěte a přispěje jí v přiměřeném rozsahu na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem". Výživné pro neprovdanou matku a úhradu nákladů spojených s porodem lze přiznat i zpětně, nejdéle ale dva roky ode dne porodu. Dle Vámi uvedeného se domnívám,že na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem Vám přispívá Váš manžel a manžel tedy také pravděpodobně i plní vyživovací povinnost vůči Vašemu dítěti, i když miminko z biologického hlediska není jeho. Pokud bude otcovství Vašeho manžela k Vašemu potomkovi popřeno a otcem určen jiný muž má Váš manžel v takovém případě právo požadovat nyní úhradu nákladů na výživné po biologickém otci dítěte.
Nejdřív,ale musí být podán návrh na popření otcovství Vašeho manžela. Může být spojen s návrhem na určení otcovství pana xy.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: OSVČ a nemoc

08.10.2017

dobrý den.potřebuji poradit. jsem osvč a moje žena je na mateřské se čtvrtým dítětem.ostatní děti 8,6,4 roky jsou ve škole a školce.čili prakticky jsme závislí na příjmech z mého osvč podnikání.pracuji doma sám na sebe v oblasti strojírenství leštění forem na plasty. v poslední době mě začali bolet ruce(pracuji s vybračními nástroji). po vyšetření zjištěno syndrom karpálních tunelů,přetížené šlachy. lékař doporučil omezení v ideálním případě ukončení této činnosti.to všechno je jasné.problém je samozřejmně s financemi. momentálně jsem tedy omezil činnost s čímž souvisí přerušení příjmů.jelikož jsou rodinné měsíční náklady nemalé,jaké jsou prosím možnosti v tomto komplikovaném případě.v první řadě mám tedy na mysli zdravotní a soc.pojištění existuje nějaká možnost přerušení těchto plateb?dále pak možnost získat nějakou podporu či dotaci v této situaci?děkuji.

Vážený pane,
Vaše situace je velmi složitá. Na Vašem místě bych zvážila zaměstnat zaměstnance, který by Vaši práci vykonával a přitom byste mohl mít z jeho činnosti (čátečný) příjem a Vy byste mohl pobírat nemocenské (v tomto případě se pojistné neplatí a po dobu nároku na nemocenské nesmíte konat podnikatelskou činnost, avšak zaměstnance mít smíte) nebo konat jinou práci. Nemocenské lze pobírat za předpokladu, že jste odváděl alespoň tři měsíce pojistné na nemocenské pojištění před vznikem dočasné pracovní neschopnosti. Mohl byste také zajistit více zakázek a více zaměstnanců, které byste řídil a tím byste mohl být finančně zajištěn.
Jinak přichází v úvahu ukončení SVČ a evidence na úřadě práce. Měl byste nárok po dobu prvních 5 měsíců na podporu v nezaměstnanosti. Nejsem si jistá, zda by tento příjem mohl dostačovat potřebám Vaší velké rodiny. V tomto případě byste mohl hledat nové zaměstnání slučitelné s vaším zdravotním stavem.
Dále můžete požádat o dávky státní sociální podpory - přídavek na dítě (info zde: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prid_na_dite) a příspěvek na bydlení (info zde: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni).

Pokud se týká dotací o těchto věcí informace naše organizace neposkytuje. Doporučuji web http://www.chytre-dotace.com/dotace-pro-male-a-stredni-podnikatele.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Pojistné na zdravotní pojištění - otec pobírá PPM, matka pečuje o starší dítě

07.10.2017

Dobrý den,
jsem na rodičovské dovolené, ihned po porodu (bez nároku na PPM), třetí dítě. Manžel by nyní chtěl nastoupit na PPM, dle zákona je to možné do jednoho roku věku. Já chci nastoupit na částečný úvazek do zaměstnání. Holčičce bude rok 10.10., takže musíme jednat rychle. Do práce budu moci nastoupit ale asi až po nové roce. Jaké jsou tedy možnosti pro mě od 10.10. 2017 do konce roku? V době kdy já pozastavím rodičovský příspěvek....Musím si platit zdravotní pojištění? či se registrovat na úřad práce? či je tam osvobození o péči o dítě do sedmi let? Na to nejmenší budu pro nárok na PPM pro manžela sepisovat dohodu o převzetí, ale stahovalo by se to na další dvě děti? (3,5 a 5,5 let). Moc děkuji za odpověď. S přátelským pozdravem

Dobrý den.
Dle § 7 odst. 1 písm. k) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění je stát plátcem pojistného na zdravotní pojištění za osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.
Pokud alespoň jedno ze starších dětí nenavštěvuje mateřskou školu v rozsahu přesahujícím 4 hodiny denně, je možné, aby stát byl plátcem pojistného na zdravotní pojištění za otce dítěte z důvodu čerpání rodičovské dovolené, popř. pobírání peněžité pomoci v mateřství z důvodu péče o nejmladší dceru a za Vás jako za osobu pečující o starší děti. Skutečnost, že státu vznikla nebo zanikla povinnost platit za pojištěnce pojistné je tento povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně.
Evidovat se u úřadu práce je Vaším právem, nikoli povinností, pokud máte sjednané zaměstnání od ledna 2018 a na období od října do ledna zaměstnání nehledáte, není na místě se u úřadu práce evidovat.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Ostatní

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf  Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT
jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska
Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

APERIO PRŮVODCE PORODNICEMI

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40.000,- kč

Chcete pomáhat s námi, přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.