Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Daňová zvýhodnění

13.12.2017

Dobrý den,
ohledně dětských přídavků na děti jsem slyšela názor, že je lépe, když se nežádá o měsíční výplatu, ale o zpětné vyplácení. Důvodem je to, že se může stát, že s ohledem na odvedené daně může vzniknout přeplatek a jenutné jej vrátit.
Děkuji

Dobrý den,
je v podstatě jedno, jak budete uvedené daňové zvýhodnění využívat. Zda měsíčně, nebo 1x za rok. Daňové zvýhodnění na dítě lze využít jako tzv., daňový bonus, nemělo by se tedy stát, že při správném zúčtování jednou ročně budete něco doplácet.
Roční vyplácení může mít vliv na dávky státní sociální podpory, a to tak že v daném čtvrtletí, kdy byl bonus vyplacen, příjem přesáhne hranici a následující čtvrtletí nebudete mít nárok na dávky státní sociální podpory /příspěvek na bydlení, přídavek na dítě/, což se někomu může nevyplatit.

Právní úprava:
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Povinná školní docházka

13.12.2017

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat v jakém termínu je podle zákona nutné přihlásit dítě do prvního ročníku základní školy 2018. Dále by mě zajímalo jestli se zápisem do konkrétní školy musí souhlasit podle zákona oba zákonní zástupci.

Předem děkuji.

Se srdečným pozdravem.

Dobrý den,
základním právním předpisem upravujícím povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (§ 36 odst. 1 školského zákona). Podle ustanovení § 36 odst. 3 školského zákona platí následující. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Školský zákon ve svém § 36 odst. 4 stanoví povinnost zákonného zástupce přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 školského zákona plní žák povinnou školní docházku
v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.
Zákon tedy stanoví primární školu, kde dítě má zahájit povinnou školní docházku, tam by se dalo říci, že není potřeba dohody rodičů, protože do spádové školy dítě zkrátka patří a ředitel školy má dítě přijmout. Pokud ale rodiče chtějí, aby dítě navštěvovalo školu jinou, musí se na tom dohodnout. Rodiče, i v situaci kdy je péče o dítě svěřena jen jednomu z nich, mají stále oba stejnou rodičovskou zodpovědnost a musí oba rozhodovat o zásadních záležitostech týkajících se jejich dítěte. Pokud nejsou takové dohody schopni, pak je možno nahradit souhlas rodiče rozhodnutím soudu, ale v každém případě využití až takto extrémního řešení je cestou do pekel a rozhodně nepřispěje situaci mezi rodiči. Je jasné, že vždy bude obětí takového sporu společné dítě. Z dostupných informací a také z vlastní zkušenosti mohu uvést, že při výběru základní školy (alespoň tedy jejího prvního stupně) nemá být rozhodujícím kritériem jen to, zda je nějaká škola považována za kvalitnější či nikoliv (pokud nejde opravdu o nějaký extrém), ale také to, že je obvykle doporučeno, aby dítě navštěvovalo školu ve svém prostředí, aby své spolužáky mohlo potkávat i odpoledne na kroužcích, na hřišti, aby nebylo sociálně vyloučeno z místa svého bydliště tím, že bude chodit do jiné školy než děti v jeho okolí.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Nabytí plné svéprávnosti

11.12.2017

Dobrý den.
Je mi 17 let a jsem z Dětského domova. Mám o 3 roky starší přítelkyni a plánujeme miminko.
Co vše musím splňovat k "zplnoletneni"? Chtěli bychom už spolu začít bydlet. Proto se tedy ptám co k tomu potřebuji splňovat, zda to něco stoji a popřípadě na kolik % by soud mohl můj návrh přijmout a zplnoletnit mne.
Předem děkuji za odpověď :)

Dobrý den,
navrhne-li nezletilý, který není plně svéprávný, aby mu soud přiznal svéprávnost, soud návrhu vyhoví, pokud nezletilý dosáhl věku šestnácti let, pokud je osvědčena jeho schopnost sám se živit a obstarat si své záležitosti a pokud s návrhem souhlasí zákonný zástupce nezletilého. V ostatních případech soud vyhoví návrhu, je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého. Takto byste mohl nabýt plné způsobilosti k právům a povinnostem.
Svéprávnost (dříve způsobilost k právním úkonům) nabývá člověk dosažením zletilosti (18 let svého věku) nebo již zmíněným přiznáním svéprávnosti (emancipací) a také uzavřením manželství. K uzavření manželství osoby mladší 18 let je potřeba přivolení soudu. Řízení lze zahájit jen na návrh nezletilého, který dovršil 16 let věku. Účastníci tohoto řízení jsou pak ti, kteří hodlají uzavřít manželství a zákonní zástupci nezletilého. Svéprávnost takto nabytá se neztrácí ani zánikem manželství, ani prohlášením manželství za neplatné
V DD je o Vás plně postaráno, co se materiální stránky týče. V 17 letech asi ještě studujete a nebudete se schopen sám živit. Ještě svůj návrh zvažte.
Za návrh na zahájení řízení o přiznání svéprávnosti se neplatí žádný soudní poplatek. Při sepsání návrhu se můžete inspirovat v již zveřejněných vzorech návrhu a podání, které naleznete zde: http://1url.cz/l5EO nebo o pomoc se sepsáním požádat sociální pracovnici v DD.

Právní úprava:
Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Zanedbání péče o dítě

05.12.2017

Dobrý den chci se zeptat.Kdepak mam nahlásit slečnu,ktera porad dokola dela to samé.Stara se o dceru ale jak má skoro 3rocky neumí ani mluvit chodit na nočník.nebyla sni skoro ani jednou u praktického lékaře.A to nejhorší bere drogy a tátha si narkomany domu nechává je hlídat.Prosím poraďte hlavně mi jde o to abych byl anonym.Ale už se na to nemůžu divat chudák ta malička.

Dobrý den,
podnět na podezření o zanedbávání, zneužívání či týrání dítěte může podat každý občan (při podezření na týrání dítěte platí ohlašovací povinnost), ve věci následně jedná zákonný zástupce, pokud je tento agresorem, je nezletilému dítěti ustanoven kolizní opatrovník. Oznámení může učinit i samo nezletilé dítě. Oznámení se podává na oddělení sociálně právní ochrany dětí.
Po oznámení (písemném, telefonickém, osobním, ale i anonymním) je vždy situace dítěte prošetřena pracovníkem oddělení sociálně-právní ochrany dětí, po prokázání podezření ze spáchání trestného činu je dále jednáno ve spolupráci s Policií ČR.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Holandsko

03.12.2017

Dobrý den chtěla bych vás poprosit o radu i pomoc ohledně toho že se nám dne 20.11.2017 narodil syn v Holandsku. Jak máme postupovat. Na gemente nám dali nějaký papír a nic jiného nám k tomu neřekli.
Já a můj přítel jsme České národnosti a bydlíme v Holandsku.
Děkuji předem za odpověď a přeji hezký den

Dobrý den,
bohužel ve svém dotazu nepíše, v čem byste potřebovala poradit. Potřebujete vědět, zda máte nárok na nějaké dávky z ČR? Potřebujete zařídit pas pro dítě? Něco jiného? Zkuste to prosím upřesnit a znovu se případně obraťte na naší poradnu.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Osamělý rodič

03.12.2017

Dobrý den. Mám dotaz, jsem matka dvou dětí (4 a 6 let). Obě děti mají svého otce uvedeného v rodném listě. Momentálně ziji já a děti u přítele (druha). Otec děti platí alimenty, je vyloučen ze společně posuzovaných osob. Já mám stále zamestnani kde si vydělám cca 10 tis. Jsem tedy vedena jako matka samozivitelka??? Děkuji za odpověď.

Vážená paní,

Za osamělého rodiče se pro účely zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce považuje rodič, který je svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s druhem. Vy žijete s druhem, to znamená, že nejste osoba osamělá.

Podle zákona č. 117/1995 sb., o státní sociální podpoře se k druhovi (družce) jako ke společně posuzované osobě přihlíží, jen žije-li s oprávněnou osobou (§ 7 odstavec 1) nebo s osobou uvedenou v § 7 odstavci 2 alespoň tři měsíce.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Pěstounská péče

01.12.2017

dobry den muj dotaz je na dlouhe povidani abyste pravnicky.pravnici pochopili , ale tak aspon par nebo aspon jednu radu prosim od vas ,, mam nezletilou 3 letou dceru kterou mi vzali ped rokem jsem bez duvodne ani to neni pravda ale obvinili me z neceho co jsem neudelala ani bych nikdy neudelala neveri mi nikdo a vzali mi mou nezletilou dceru dali ji do pestounske rodiny na prechodnou dobu na 1 rok nic este neni vyreseny porad se soudim a nejak nijak to este nedopadlo a poustounum bude koncit prechodni doba , a dnes mi prislo usneseni kde je psano ze jiny manzelove podali navrh o na vydani predbezneho opatreni , dale je psano soud rozohdl beze me ze nezletila se predava do pece budoucich úestounu manzelum jinym nez je ted unich abyste pochopili . Do prahy kde manzelove bydleji a to do pravomone rozhodnuti o sverene nezletile do pestounske pece. prosim moc prosim moc o pomoc pravnicky a pravnici kteri o tomhle neco vy ? nakou radu co mam delat abych oni uplne neprisla a mohu se do 15 dnu odvolat urcite se chci odvolat ale nevim co tam presne napsat aby me pochopili a ona nesla do jiny rodiny chci aby byla semnou umne dekuji moc vsem o radu a pomoc dekuji nashledanou

Dobrý den,
nevím, co se stalo, z čeho jste byla obviněna, že Vám dceru odebrali. To však nic nemění na tom, jak se v těchto případech postupuje. Běžný postup je takový, že se dítě svěří do péče přechodných pěstounů /PPPD/, kteří se však o dané dítě mohou starat maximálně jeden rok. Dělá se proto, aby dítě nemuselo do ústavní péče, kde přeci jen nemá individuální péči, tak jako jí má v rodině u přechodného pěstouna. Po celou tuto dobu, kdy je dítě u PPPD se sociální pracovnice snaží vyřešit problém Váš a dítěte. Samozřejmě prioritní je, aby se dítě mohlo vrátit zpět do rodiny. To má ale určité podmínky, a sleduje se jejich naplňování. Podmínky se stanovují v návaznosti na důvod odebrání /který neznám/, tzn., pokud např. bylo dítě odebráno, protože s ním matka přespávala na ulici, podmínkou pro získání dítěte zpět, bude zajištění bydlení. Rodiče tedy musí zapracovat na tom, aby si sehnali vhodné bydlení, kde dále budou moc dítě vychovávat.
Jak jsem psala, PPPD je omezena časem, maximálně rok a ten už u Vás uplynul, nebo se blíží konec. Pokud se během tohoto období nevyřeší situace, proč bylo dítě odebráno / v našem ukázkovém příkladu si rodiče neseženou bydlení/, dítěti se hledá jiná vhodná náhradní rodinná péče. Tou je pak dlouhodobá pěstounská péče. Ani v tomto případě však dítě neztrácíte!! Budete znát jméno a adresu pěstounů, s dítětem se budete moci i nadále stýkat / po domluvě s pěstouny/a i nadále se vlastně bude čekat na to, až si svůj stav upravíte, abyste mohla převzít dítě zpět do péče. Nemusíte se tedy bát, že o dcerku přijdete, jen je třeba zapracovat na odstranění důvodu odebrání dcery a ne se jen soudit. Soud za Vás nic nevyřeší.

Právní úprava:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Daňové zvýhodnění na manželku

27.11.2017

Dobrý den. Pred manzelstvim jsem koupil stavebni parcelu. Chci nyni darovat polovinu tohoto pozemku manželce nebo převést na společné jmění manželů. Současně v tomto roce chci uplatnit slevu na manželku,jelikož má nižší roční příjem než 68000,- Kč. Zajímalo by mě,jestli budu mít nárok na danou slevu. Nebo jak případně jinak na ni převést výše uvedený podíl, abych měl nárok i na daňovou slevu na manželku. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,
manželce můžete darovat polovinu předmětného pozemku, popř. o něj rozšířit společné jmění manželů, aniž byste v důsledku tohoto postupu přišel o možnost uplatnit daňové zvýhodnění na manželku. Uvedený dar, popř. rozšíření společného jmění manželů nebude považováno za příjem, který by bránil uplatnění daňového zvýhodnění.
S podrobnějšími dotazy z oboru daní Vám doporučuji obrátit se na daňového poradce, případné další dotazy týkající se rodičovství Vám rádi zodpovíme v naší poradně.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Ostatní

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Vyzkoušeli jsme

 Nežehlící košile

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska

Staňte se mentorkou

...další APERIO kurzy pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.