Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Přídavek na dítě v Rakousku

16.10.2017

Dobrý den,jsem rozvedená a s ex mám 12 letého syna.Bývalý dělá delší dobu v Rakousku a na syna mam 3000 kc alimentu.V CR mi byl pozastaven příspěvek na díte z důvodu ze by si měl můj exmanzel vyridit pridavky tam.Chci se zeptat jestli nebo jaká výška alimentu je potřeba k vyřízení příspěvků na dite v rakousku,podle něj má výška alimentu není dostačující.Nevím kam se jinam obrátit snad mi poradite.Dekuji

Dobrý den,
přídavek na dítě není nijak vázán na výživné na dítě, které otec na syna platí. Tzn., v Rakousku si může požádat o tuto dávku a nemá to nic společného s výživným ani jeho výší, kterou platí.
Neuvádíte údaje o sobě, zda a případně, ve kterém státě vykonáváte výdělečnou činnost. Pokud je jediná výdělečná činnost v Rakousku, potom je státem výplaty dávky Rakousko. Pokud s dítětem žijete v ČR, kde zároveň trvá i Váš pracovní poměr, primárním státem výplaty dávky by byla ČR a Rakousko by ev. doplácelo rozdíl mezi výší dávek poskytovaných v Rakousku a ČR. Výše přídavku na dítě v Rakousku je cca 111€.
V případě, že Vám vznikne nárok na přídavky na děti v Rakousku, kontakty na osoby pomáhající věc vyřídit naleznete na internetu. Doporučuji Vám, abyste se informovali u Beratungszentrum für Migranten und Migrantninen - migrant.at
Způsob podání žádosti na přídavky na děti v Rakousku naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí zde
https://portal.mpsv.cz/eures/podminky/rakousko/. Zde je mj. umístěn formulář v Němčině na žádost o dávky.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Přřídavek na dítě, příspěvek na bydlení

16.10.2017

Dobrý den , mám dotaz : Já na mateřské dovolené rok a dcerka máme trvale bydlíste na jedné adrese otec jinde , ale žije s námi.
Známá mi doporučila ať zkusím podat žádost o příspěvek na bydlení a o přídavek na dítě. Ten by mi byl schválen posuzují prý jen s trvalým bydlištěm na adrese.ale má otazka je :
Mohu pobírat příspěvek na bydlení a zároveň i přídavek na dítě kdyz ziju a otcem dítěte ale je vedený na jiné adrese ?
Děkuji .

Dobrý den,
příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže
• jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35), a zároveň
• součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.
Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny a nákladů na bydlení za rozhodné období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí.
Za společně posuzované osoby se považují všechny osoby, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu; podmínka, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby, se nevyžaduje.

Pro posouzení nároku přídavek na dítě je podstatné, jaký je příjem společně posuzovaných osob. Okruh společně posuzovaných osob pro dávky státní sociální podpory, kam patří i přídavek na dítě, upravuje zákon č. 117/1995 Sb., O státní sociální podpoře, v platném znění. § 7 tohoto zákona mimo jiné říká, že:
Za rodinu se pro účely tohoto zákona považuje, není-li dále stanoveno jinak, oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby, a není-li těchto osob, považuje se za rodinu sama oprávněná osoba. Žádná z osob nemůže být posuzována jako oprávněná osoba nebo jako společně posuzovaná osoba současně ve více rodinách, jde-li o společně posuzované osoby pro účely přídavku na dítě, porodného a rodičovského příspěvku; jestliže je některá z uvedených osob společně posuzována pro účely přídavku na dítě nebo porodného, může být současně posuzována s jinými osobami jako společně posuzovaná pro příspěvek na bydlení podle odstavce 5, jsou-li splněny podmínky pro takový postup.
Společně posuzovanými osobami jsou, není-li dále stanoveno jinak,
a) nezaopatřené děti ,
b) nezaopatřené děti a rodiče těchto dětí; za rodiče se považují i osoby, jimž byly nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, manžel, partner rodiče nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova po rodiči nebo uvedené osobě a druh (družka) rodiče nebo uvedené osoby,
c) manželé, partneři) nebo druh a družka, nejde-li o rodiče posuzované podle písmene b),
d) nezaopatřené děti, jejich rodiče, pokud jsou nezaopatřenými dětmi a jsou osamělí, a rodiče [písmeno b)] těchto rodičů,

Sama asi cítíte, že formulář pro dané dávky by nebyl pravdivě vyplněn a nikdy nevíte, kdo z okolí může úřady upozornit na to, že s Vámi žije další osoby, jejíž příjmy jste neuvedla.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Žádost o RP, porodné

16.10.2017

Dobrý den,
na mateřskou dovolenou jsem nastoupila 13.5.2017 od te doby pobiram materskou dovolenou. Chtela jsem.se zeptat kdy je vhodná doba zajit si na urad prace? Na zacatku listopadu nebo radeji uz ted? A zda si sebou k zadosti vzit i potvrzeni o mych prijmech? Manzel je bohuzel dlouhodobe nezamestany, staral se o prarodice a z me vyplaty jsme vysli. Ovsem ted uz je to jine. Manzel jde hledat praci do zahraničí a nevim zda po me na urade nebudou chtit dolozit nejake potvrzeni ze manzel nepracuje? Jak je to i v pripade zadosti o porodne?zjistuje urad proc manzel nepracuje a potrebuje potvrzeni? Dekuji vam moc.

Dobrý den,
ve svém dotazu píšete, že jste 13.5. 2017 nastoupila na MD a zřejmě tak pobíráte peněžitou pomoc v mateřství a u zaměstnavatele čerpáte mateřskou dovolenou.
PPM se vyplácí při narození 1 dítěte 28 týdnů, výplata Vám tak bude končit v měsíci listopadu.
Nevím, co myslíte tím „zajít na ÚP“ žádat o rodičovský příspěvek /RP/, či se registrovat na ÚP?
O RP se žádá na ÚP, k vyplněnému formuláři v žádosti o RP je třeba doložit rodný list dítěte, na které je podávána žádost, Potvrzení o denním vyměřovacím základu, podle kterého se stanovuje výše a délka rodičovského příspěvku.
ÚP nebude zjišťovat, proč manžel nepracuje, nebude je zajímat ani, že nepracuje. Pokud však manžel začne pracovat v některé ze zemí EU/tuto skutečnost musíte nahlásit do 8 dní od rozhodného data/, bude se výplata rodičovských dávek řídit tzv., pravidly přednosti.
Většinou za vyplácení dávek odpovídá ta země, kde nárok vaší rodiny vyplývá ze zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti.
Vyplývá-li váš nárok na dávky ze zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti v obou uvažovaných zemích, je za poskytování dávek odpovědná ta země, v níž žijí vaše děti, pokud v ní zároveň také pracuje jeden z rodičů. V ostatních případech je odpovědná ta země, kde budou dávky nejvyšší.
Vyplývá-li váš nárok v obou zemích z vyplácení důchodu, je za vyplácení dávek odpovědná ta země, v níž žijí vaše děti, pokud v ní zároveň jeden z rodičů pobírá důchod. V ostatních případech je to ta země, kde máte pojištění nejdéle, nebo kde máte nejdéle bydliště.
Pokud váš nárok vyplývá ze skutečnosti, že v obou zemích máte bydliště, odpovídá za dávky ta země, kde žijí vaše děti.
Protože Vy máte stále platnou pracovní smlouvu a pokud budete i nadále s dětmi žít ČR, bude primárním státem pro výplatu RP ČR.

Porodné je dávka státní sociální podpory, jejímž smyslem je přispět na nákup věcí potřebných pro dítě. Porodné je poskytováno především ženám, které porodí dítě.
Nárok na porodné má žena, která splňuje tyto dvě podmínky:
• porodila své první nebo druhé živé dítě, popř. více dětí současně;
• rozhodný příjem v její rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,7, tj. u tříčlenné rodiny (rodiče a narozené dítě) 20 817Kč, u čtyřčlenné rodiny /otec, matka, dítě do 6 let a novorozenec/ do 25 515 Kč, / otec, matka, dítě od 6 do 15 let a novorozenec/ do 26 595Kč. Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, je kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě (děti) narodilo. Narozené dítě je společně posuzovanou osobou pro určení hranice příjmu rozhodného pro nárok na porodné.
Nárok na porodné může mít také
• otec dítěte, pokud matka dítěte, která splňovala podmínky nároku na porodné, zemřela a porodné jí nebylo vyplaceno;
• osoba, která dítě převzala do trvalé péče nahrazující péči rodičů.
Příklad: Dítě se narodí 2. 7. 2017. Příjmy rodiny se zjišťují za období od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017.
Výše porodného činí 13 000 Kč u prvního živě narozeného dítěte, 10 000 Kč u druhého živě narozeného dítěte, u dvou a více narozených dětí 23 000 Kč, přičemž nezáleží, zda půjde o jejich první, nebo následný porod. K Žádosti o porodné (formulář) se přikládá rodný list dítěte/dětí. Žádosti o poskytování dávek státní sociální podpory vyřizují krajské pobočky Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu osoby, která má na dávku nárok, tj. oprávněné osoby.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Výživné se do příjmu počítá

16.10.2017

Dobrý den, již jsem se ptala: "dotaz ohledně příspěvku na bydlení, případně dalších možných přídavků na děti. Jsem rozvedená a tři děti (10, 11 a 15 let) máme s bývalým manželem ve střídavé péči. Já žiji v nájemním bytě, platím cca 15.000,-Kč nájemné a služby (11000 čistý nájem, 3000,-Kč zálohy na teplou vodu, topení a ostatní služby v panelovém domě, 800,-elektrika a 200,-Kč plyn). Děti jsou zatím trvale hlášeny u mě. Můj čistý měsíční příjem je cca 20000,-Kč a navzájem si s manželem platíme výživné (měsíčně on posílá mně 4275,-Kč a já jemu 3975,-)." Jiné příjmy ani přídavky na děti nepobírám.
Jak se tedy do rozhodného příjmu započítává výživné při střídavé péči? Ve skutečnosti je můj měsíční příjem tedy cca 20000,- + 300,-Kč (rozdíl výživného, o který mi bývalý manžel posílá vyšší alimenty)? Žijeme ve městě do 10000 obyvatel. Úřad práce mi spočítal výši příspěvku na bydlení ve výši 1037,-Kč. Pokud použiji kalkulačku pro výpočet výše příspěvku a vyplním všechny potřebné údaje, vychází mi mnohem vyšší částka příspěvku. Na 1037,- by můj plat musel dosahovat výše cca 37000,-Kč, což samozřejmě nemám. Nevím, zda se mi příjem nenavýšil o alimenty, které prakticky ale posílám otci dětí zase zpátky.
Děkuji

Dobrý den,

podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, je to tak, že se započte do vašeho příjmu výživné ve výši 4 275 Kč. To, že vy platíte výživné otci se ve výpočtu příjmu nezohlední, zrovna tak, jako se nezohledňuje, že si z výplaty platíte například životní nebo důchodové pojištění nebo splácíte hypotéku.

Zkusím počítat pomocí kalkulačky:
Příjem 24 275 Kč
Náklady na bydlení: 15 000 Kč
Příspěvek na bydlení: 4 913 Kč

Je pravdou, že kalkulačka slouží k orientačnímu výpočtu, ale ten rozdíl mezi „kalkulačkou“ a tím co vypočetl úřad není nikdy takto velký. Běžte na úřad znovu a požádejte o nový výpočet. To vypadá, jako by nevypočítali životní minimum vaší rodiny.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Přeplatek za služby a příspěvek na bydlení

16.10.2017

Dobrý den, podávala jsem žádost o příspěvek na bydlení za 2. čtvrtletí, který mi byl přiznán. Zapomněla jsem ale doložit přeplatek za vyúčtování služeb (voda+teplo). Chtěla bych to tedy doložit dodatečně za 3. čtvrtletí - bude mi hrozit nějaký postih za opožděné dodání tohoto přeplatku nebo přímo odebrání dávky? Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,

co se týká přeplatku za služby, pokud žádáte o příspěvek na bydlení, tak platí, že tento přeplatek se zahrnuje v kalendářním čtvrtletí, ve kterém jej obdržíte. Viz konkrétně § 25, zákon o státní sociální podpoře:

"(3) Pro zjištění nákladů na bydlení za kalendářní čtvrtletí se započítávají i částky tvořící náklady na bydlení, které byly v tomto kalendářním čtvrtletí zaplaceny jako záloha nebo byly v tomto období doplaceny, a to i za období delší, než je kalendářní čtvrtletí, za které se náklady na bydlení zjišťují. Byla-li v období kalendářního čtvrtletí, za které se náklady na bydlení zjišťují, vrácena částka jako přeplatek na nákladech na bydlení, snižuje se částka nákladů na bydlení v tom kalendářním čtvrtletí, kdy k vrácení částky došlo, a to i v případě, že vrácená částka byla za dobu delší než toto kalendářní čtvrtletí."

Z výše uvedené citace zákona tedy vyplývá, že vrácený přeplatek ovlivňuje výši nákladů na bydlení. Náklady na bydlení se v kalendářním čtvrtletí, kdy byl přeplatek vrácen, snižují právě o výši přeplatku. Přeplatek jako takový tedy není „příjem“, ale snižuje náklady na bydlení.

Pokud by byl přeplatek příliš vysoký, může tak dojít i k tomu, že v daném čtvrtletí budete mít náklady na bydlení jen velmi nízké, nebo dokonce nulové či záporné. Pak byste za toto čtvrtletí nemusela mít nárok na příspěvek na bydlení. Na ty byste pak měla nárok zase až v dalším čtvrtletí.

Uvádíte, že jste za II. Q přeplatek neuvedla. Doporučuji, abyste se na úřadě dohodla a třeba úřednice najde smírnou cestu (vzájemné započtení II. a III. Q), jak situaci vyřešit, ale nemusí tomu tak být. Správně by to mělo být tak, že II.Q přepočítá i s přeplatkem a vy budete část nebo celý příspěvek vracet. Za další čtvrtletí pak budete úřadu dokládat skutečné příjmy a náklady a úřad vám dle těchto údajů přizná a vypočte příspěvek.

Postih by vás čekal v případě, že byste přeplatek za služby zamlčela, brala v neoprávněné výši příspěvek na bydlení, pak by se mohlo jednat o správní delikt. Takto však, kdy chcete celou situaci řešit, bude vše v pořádku.

O tom, že úřady práce si dělají šetření klienty uváděných údajů svědčí tisková zpráva, kterou si můžete přečíst zde: https://portal.mpsv.cz/upcr/media/tz/2016/02/2016_02_19_tz_davky_odhaleni_zneuziti_rok_2015.pdf.

Právní předpis:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Nedoručené sociální dávky

13.10.2017

Dobry den. Tento mesic tedy rijen jsem nedostala pridavky na deti a ani prispevek na bydleni. Zadala jsem si v cervenci vsecky papiry jsem mela v poradku a v srpnu i v zari jsem penize dostala. Ted se budou dokladat papiry az koncem rijna. Tak nevim kde se stala chyba. Vsem kamaradkam co bydli ve stejnem meste prisli jen me ne. Tak nevim co se deje. Diky za pomoc

Dobrý den,
nárok na sociální dávky je posuzován dle příjmu za předchozí kalendářní čtvrtletí, čtvrtletí skončilo na konci září, podle mého názoru tedy také je možno příjmy za předchozí čtvrtletí je možno doložit až nyní v říjnu, tedy po ukončení září. Ke zpoždění mohlo dojít i nějakou opravdu jen administrativní či provozní chybou, Vámi zcela nezaviněnou, ale naprosto není v silách poradny Aperia, abychom mohli znát důvod, proč Vám dávky nebyly vyplaceny, nemůžeme Vám tedy nijak pomoci. Doporučuji Vám obrátit se s tímto dotazem na místně příslušný úřad práce, který Vám dávky vyplácí a pravděpodobně Vám bude sděleno, v čem mohl nastat problém.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Ošetřovné a peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek

13.10.2017

Dobrý den.
Dcera na řádné mateřské onemocněla poporodní trombózou, nemohla chodit a nemohla se starat o druhorozenou dceru. Její manžel si proto musel vzít OČR (nemocensky též řádně pojištěn ze svého pracovního poměru) na druhorozenou dceru, jelikož její matka onemocněla a nemohla se o ni řádně postarat. Nyní dcera končí mateřskou a začíná pobírat rodičovský příspěvek a bylo jí oznámeno, že tento příspěvek jí nyní krátí o dávky OČR, které čerpal její manžel, když byla nemocná.
Nezdá se mi toto vůbec správně, protože oba byli řádně zaměstnáni, z jejich mzdy je (bylo) odváděno nemocnenské pojistění a nyní defacto byl její manžel doma "zadarmo", protože částku (již tak malou), kterou dostal za OČR sebrali nyní dceři z rodičovského příspevku.
A ještě dotaz - jak by to bylo s OČR pro manžela nyní, když dcera pobírá příspěvek v rodičovství a stalo by se znova, že onemocní a nebude se moci starat o druhorozenou dceru.
Mnohokrát děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Dle § 39 odst. 3 zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek; to neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, apod., nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud matka onemocní, otec dítěte může pobírat ošetřovné z důvodu péče o dítě, přestože matka pobírá rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství.
Dle § 36 zákona o nemocenském pojištění se peněžitá pomoc v mateřství nevyplácí pojištěnci za dobu, po kterou nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé (tj. trvající déle než 1 měsíc) onemocnění, pro které byl uznán dočasně práce neschopným, a dítě bylo z tohoto důvodu v péči jiné fyzické osoby. Pominou-li tyto důvody, pro které se peněžitá pomoc v mateřství pojištěnci nevyplácela, pokračuje se ve výplatě peněžité pomoci v mateřství, až do uplynutí podpůrčí doby, s tím, že se prodlužuje se podpůrčí doba o dobu, po kterou se mu peněžitá pomoc v mateřství nevyplácela. Je-li rodič pobírající rodičovský příspěvek ze zdravotních důvodů ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče déle než 3 kalendářní měsíce, nenáleží výplata rodičovského příspěvku od čtvrtého kalendářního měsíce (§ 30b odst. 2 zák.č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění).
V ostatních případech by měly být dávky vyplaceny.
Domnívám se, že se jedná o nedorozumění a doporučuji Vaší dceři žádat vysvětlení s odkazem na příslušná ustanovení zákona a případnému nesprávnému rozhodnutí se bránit.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Příspěvek na bydlení

10.10.2017

Dobrý den, mám dotaz ohledně příspěvku na bydlení, případně dalších možných přídavků na děti. Jsem rozvedená a tři děti (10, 11 a 15 let) máme s bývalým manželem ve střídavé péči. Já žiji v nájemním bytě, platím cca 15.000,-Kč nájemné a služby. Děti jsou zatím trvale hlášeny u mě. Můj měsíční příjem je cca 20000,-Kč a navzájem si s manželem platíme výživné (měsíčně on posílá mě 4275,-Kč a já jemu 3975).
Mám nárok na příspěvek na bydlení či jiné dávky?
Děkuji

Příspěvek na bydlení
• Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy.
• Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže
o jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35), a zároveň
o součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.
• Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny a nákladů na bydlení za rozhodné období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí.
• Za společně posuzované osoby se považují všechny osoby, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu; podmínka, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby, se nevyžaduje.
• Do rozhodného příjmu rodiny se započítávají příjmy všech společně posuzovaných osob. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.
• Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu, u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady (viz dále). U všech bytů se dále započítávají náklady za energie, vodné a stočné, odpady a vytápění.
• Výše nákladů srovnatelných s nájemným u bytů vlastníků a družstevních bytů činí pro období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 za kalendářní měsíc částku:
Počet osob v rodině podle
§ 7 odst. 5 zákona Kč
jedna 1 944
dvě 2 660
tři 3 478
čtyři a více 4 194

• Výše částek, které se započítávají v případě vytápění pevnými palivy, činí pro období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 za kalendářní měsíc:
Počet osob v rodině
podle § 7 odst. 5 zákona Kč
jedna 711
dvě 973
tři 1 272
čtyři a více 1 572

• Náklady na bydlení se pro nárok a výši příspěvku na bydlení stanoví jako jejich průměr za předcházející kalendářní čtvrtletí. Do nákladů na bydlení se započítávají
o uhrazené a doložené náklady na bydlení pokud rodina v bytě, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, v rozhodném období žila,
o 80 % příslušných normativních nákladů na bydlení za každý měsíc, pokud rodina, v bytě, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, v rozhodném období nebo po jeho část nežila,
o náklady na bydlení uhrazené v původním bytě, pokud se stejný okruh společně posuzovaných přestěhoval do nového bytu a v původním bytě jim byl poskytován příspěvek na bydlení.
• Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují nájemné, resp. srovnatelné náklady a ceny služeb a energií. Jsou propočítány na průměrnou spotřebu služeb a energií a přiměřenou velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.
• Výše částek normativních nákladů na bydlení činí pro období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 pro:

a. bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy
Počet
osob
v rodině Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2017
do 31. 12.2017 podle počtu obyvatel obce v Kč měsíčně
Praha více než
100 000 50 000 -
99 999 10 000 -
49 999 do
9 999
jedna 7 720 6 114 5 822 4 950 4 763
dvě 11 004 8 806 8 407 7 213 6 957
tři 14 896 12 022 11 500 9 939 9 604
čtyři a více 18 577 15 112 14 482 12 599 12 195
b.
c. v družstevních bytech a bytech vlastníků
Počet
osob
v rodině Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků
platné od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v Kč měsíčně
Praha více než
100 000 50 000 -
99 999 10 000 -
49 999 do
9 999
jedna 4 357 4 357 4 357 4 357 4 357
dvě 6 429 6 429 6 429 6 429 6 429
tři 8 880 8 880 8 880 8 880 8 880
čtyři a více 11 244 11 244 11 244 11 244 11 244

Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35. Pokud jsou skutečné náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, náleží příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi těmito náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, resp. 0,35.

Příspěvek na bydlení si spočítáte např. zde: https://www.penize.cz/kalkulacky/prispevek-na-bydleni

Kalkulačka vás povede, co – jaké údaje tam vložit, jaké údaje jsou pro výpočet důležité. Jinak by vám příspěvek spočítali na úřadu práce. Z toho mála údajů, co jste uvedla, odhaduji , že na příspěvek dosáhnete.

Váš příjem je příjem ze zaměstnání a výživné na děti, popřípadě přídavky na děti. Náklady na bydlení jsou vaše skutečné náklady zy bydlení, tj. např. nájemné, služby spojené s bydlením – elektřina, plyn, voda.

Přídavek na dítě

• Přídavek na dítě je základní, dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí
• Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší než 2,4násobek částky životního minima rodiny. Pro nárok na dávku se posuzuje příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí, za příjem se považuje i rodičovský příspěvek.

• Přídavek je vyplácen ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte.

Věk nezaopatřeného dítěte v rodině Výše přídavku na dítě v Kč měsíčně
do 6 let 500
od 6 do 15 let 610
od 15 do 26 let 700

Úplná rodina (oba rodiče) s počtem nezaopatřených dětí
Životní minimum rodiny
Hranice rozhodného příjmu v Kč měsíčně pro nárok na přídavek na dítě (2,4násobek životního minima rodiny)
jedno do 6 let 7 710 18 504
dvě 5, 8 let 9 850 23 640
tři 5, 8, 12 let 11 990 28 776
čtyři 5, 8, 12, 16 let 14 440 34 656

informace získáte také na: www.mpsv.cz

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf  Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT
jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska
Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

APERIO PRŮVODCE PORODNICEMI

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40.000,- kč

Chcete pomáhat s námi, přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.