Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Ošetřovné

22.09.2018

Dobrý den,dcera byla 10.9-11.9. na operaci kde jí zůstali stehy a dlaha.Od 12.9.jsem na paragrafu.Dnes jsem byl na kontrole a ošetřující lékař mi sdělil,že dcera bude mít ještě jeden týden stehy a dva týdny dlahu,tady do 3.10. bude muset být doma,pak ještě rehabilitace.Nevím ,jak tuto situaci řešit,když zítra je poslední den paragrafu.děkuji za informace.

Dobrý den.
Ošetřovné lze čerpat nejdéle po dobu 9 kalendářních dnů; u osamělých rodičů 16 kalendářních dnů (§ 40 zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění).
Pokud to zdravotní stav dcery vyžaduje, můžete o ni pečovat nadále a zaměstnavatel je povinen omluvit Vaší nepřítomnost v zaměstnání, ošetřovné Vám již ale náležet nebude.
Na uvedené případy nedopadá ani dlouhodobé ošetřovné (to dle § 41a cit. předpisu náleží v případě, že došlo k závažné poruše zdraví, která si vyžádala hospitalizaci, při níž byla poskytována léčebná péče alespoň 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích, nejde-li o akutní lůžkovou péči standardní poskytovanou ošetřované osobě za účelem provedení zdravotních výkonů, které nelze provést ambulantně; a je zde předpoklad, že zdravotní stav po propuštění z hospitalizace do domácího prostředí bude nezbytně vyžadovat poskytování dlouhodobé péče po dobu alespoň 30 kalendářních dnů), nezbývá tedy než zůstat doma bez příjmů, nebo čerpat dovolenou, popř. zajistit péči o dítě jinou osobou (babička, chůva).
Pro úplnost dodávám, že pro obdobné případy lze sjednat komerční pojištění.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Přídavek na dítě

21.09.2018

Zdravím,

už nějakým rokem studuji na VŠ a mám u toho brigády. Loni (2017) jsem podával daňové přiznání pro souběh dvou brigád a ejhle, zastavili mi přídavek na dítě a ještě budu muset něco vracet za minulý rok. Otec nežije, matka je invalidní důchodce. Důchod mé matky by s mou brigádou převýšil o něco málo limit na přídavky. Tak teď k mé otázce, o prázdninách jsem měl brigádu na DPP (výdělek za měsíc nepřesáhl 10 000) a na přídavky bych tedy opět nedosáhl. Podepsal jsem slevu na dani, takže za mě zaměstnavatel neodváděl daně, díky výše výdělku ani pojistné. Kdybych teď tedy přiznal příjem, v následujícím čtvrtletí bych nedosáhl na přídavky, což by pro mne bylo nepříjemné (bydlím na koleji). Je nějak dohledatelné, že jsem měl tu dohodu, když za mě zaměstnavatel nic neodváděl? Případně kdybych prostě poslal prohlášení, že jsem neměl brigádu a oni by na to třeba při nějaké namátkové kontrole přišly, hrozil by z toho nějaký postih?

Děkuji za odpověď.

Dobrý den, Vážený pane,
úřad to zjistit může. Úřad může podat trestní oznámení pro spáchání trestného činu podvodu(mohl by to být podvod) a následně vymáhat zpět neoprávněně poskytovanou dávku.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Kindergeld

21.09.2018

Dobrý den,
bývalý přítel jako pendler mi navrhnul, že si můžu požádat o Kindergeld s tím, že mi nebude dávat vše, jen 3500,- měsíčně, že si část ponechá třeba na benzín do práce. Syn žije v domácnosti se mnou, navštěvuje 4. třídu ZŠ, on si syna tzv. "půjčuje" :-( jak má čas, většinou víkendy, ale není to pravidelně. Od dubna 2018 jsem si veškeré formuláře vyběhala na úřadech sama a teď mi byl Kindergeld přiznán spolu i s doplatkem od ledna 2018. Bohužel mi bývalý přítel nedovolil napsat do žádosti své číslo účtu, ale doplnil si své. Nyní přišly peníze v částce 1746 EUR s tím, že on si půlku nechá. Rozhodl si to sám, že to tak je spravedlivé. Takže si půlku všech dětských přídavků ponechal. Jak se můžu proti tomu bránit? Podotýkám, že alimenty tady u nás platí ve výši 2500,- měsíčně. Moc děkuji za radu

Dobrý den,
přídavky na dítě, kterými Kindergeld je patří dítěti, ne rodiči na osobní potřeby. Celý příspěvek by tak měl být vyplácen Vám, jelikož máte syna svěřeného do péče.
Doporučuji Vám k tomuto kroku přítele písemně vyzvat a čekat na jeho reakci. Bude-li si i nadále polovinu příspěvku nechávat, můžete se obrátit na jeho zaměstnavatele prostřednictvím kterého je dávka vyplácena a uvést svoje číslo účtu, nebo na policii. resp. se celá situace může dostat před soud.
Píšete, že Vám platí na dítě 2500Kč, nemůže tyto peníze míchat s Kindergeld /což je asi polovina dávky/, ten by měl být vyplácen Vám a navíc otec platit výživné.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Přídavky na zletilé děti

21.09.2018

Dobrý den,mám dotaz ohledně přídavků na děti.Máme ve společné domácnosti 4 děti,19,18,6 a 2 roky.Plnoleté děti máme svěřené do pěstounské péče a stále studují.Manželka je na mateřské,výdělek mám jen já.Nyní nám byly odebrány přídavky na děti s vysvětlením,že při dosažení zletilosti druhého z hochů již nejsou posuzovany do společné domácnosti.Nějak tomu nerozumím,když v domácnosti jsou a stále studují.
Děkuji za odpověď

Dobrý den,
netuším, z jakého důvodu Vám přídavky na děti byly odebrány, resp. na starší děti nejsou vypláceny. Jednou z možností je, že přídavek na dítě náležející zletilému (od 18 let věku) nezaopatřenému dítěti se vyplácí tomuto dítěti a to od měsíce následujícího po měsíci, kdy dítě dosáhlo zletilosti. Tedy děti jsou již zletilé a o přídavek si musí požádat samy.
Nezaopatřené dítě může nabýt zletilosti i dnem uzavření manželství. Pokud zletilé nezaopatřené dítě není způsobilé k právním úkonům, vyplácí se přídavek na dítě jeho zákonnému zástupci.
Druhou možností je, že zletilci nedodaly potvrzení o studiu. To je asi vše, co mě k tomu napadá. Pokud by jim přídavky nebyly přiznány, bylo by dobré se proti rozhodnutí odvolat a doložit, že děti jsou stále nezaopatřené, a řádně studují, sdílíte spolu jednu domácnost.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: nárok na porodné

16.09.2018

Dobrý den,mám dotaz ohledně porodného.Kamarádka je těhotná je to její první těhotenství.V současné době je v pracovní neschopnosti z důvodu rizikového těhotenství.Z otcem dítěte nežije,ale bude zapsán v rodném listě.Bude mít v tomto případě nárok na porodné?Moc děkuji za odpověď

Dobrý den,
porodné je dávkou, kterou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením dítěte, nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině. Nárok na porodné má rodina, které se narodilo první nebo druhé živé dítě a jejíž příjem v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte byl nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. Výše porodného činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě, při narození druhého živého dítěte je to 10 000 Kč.
Co se týká otce, tak Krajská pobočka Úřadu práce může dle § 7 odst. 6 při rozhodování o dávkách v případech, kdy společně posuzované osoby spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežijí, rozhodnout, že se neposuzují jako osoby společně posuzované. Výžvné je bráno jako příjem.

Výpočet nároku na dávku např. https://www.penize.cz/kalkulacky/narok-na-porodne

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Výše nemocenského při rizikovém těhotenství

13.09.2018

Dobrý den, měla jsem rodičovskou dovolenou na dva roky a po dvou letech jsem se musela vrátit do práce a pracuji tam pet měsíců. Po celou rodičovskou jsem si z finančních důvodů privydelavala ve stejné firmě na dpp a pak dpc, když jsem překročila 300 hodin. Nyní budu muset bohužel odejít na rizikové kvůli vážným zdravotním problémům . Mohla bych se prosím zeptat, z čeho se mi bude počítat nemocenská? Předem mockrát děkuji za odpověď. S pozdravem

Dobrý den.

Výše nemocenského činí 15. až 30. kalendářní den dočasné pracovní neschopnsoti 60 % denního vyměřovacího základu (DVZ), 31. až 60. den 66 % DVZ a od 61. dne 72 % DVZ. DVZ se zjistí tak, že se vyměřovací základ zjištěný za rozhodné období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Vyměřovací základ je zjednodušeně řečeno celkový příjem za rozhodné období (přesně viz zákon § 18 odst. 2 níže). Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém došlo k nástupu na nemocenské.
Denní vyměřovací základ je nutné následně upravit redukčními hranicemi. Pro rok 2018 platí, že:
- z částky do 1000 Kč se započítá 90 %,
- z částky od 1000 do 1499 Kč se započítá 60 %,
- z částky od 1499 do 2998 Kč se započítá 30 %,
- z částky nad 2998 Kč se nezapočte nic.

Denní výši nemocenského pak spočteme jako 60 %, 66 % resp. 72 % z redukovaného denního vyměřovacího základu dle délky pracovní neschopnosti.

Nemocenské Vám bude náležet z Vašeho současného zaměstnání. Píšete, že přivýdělek na DPP a DPČ Vám trval pouze při rodičovské dovolené, nepíšete však, zda tyto dohody případě zakládaly účast na nemocenském pojištění. Nehledě na to však pokud nyní již tyto pracovněprávní vztahy netrvají, nepřipadá u nich výplata nemocenského v úvahu (ochranná lhůta pro nutnost nástupu na nemocenské po skončení zaměstnání trvá pouze 7 dní).

Zde odkaz na podrobný popis výpočtu: https://www.vypocet.cz/popis-vypoctu-nemocenske

Související ustanovení:

Výše nemocenského
§ 29 zákona o nemocenském pojištění
(1) Výše nemocenského za kalendářní den činí
a) 60 % denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény,
b) 66 % denního vyměřovacího základu od 31. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény,
c) 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.
(2) Výše nemocenského za kalendářní den činí 100 % denního vyměřovacího základu v případech, kdy byl pojištěnec uznán dočasně práce neschopným nebo mu byla nařízena karanténa v důsledku toho, že se prokazatelně podílel v obecném zájmu na hašení požáru, na provádění záchranných nebo likvidačních prací anebo na plnění úkolů ochrany obyvatelstva jako člen jednotky sboru dobrovolných hasičů obce povolané operačním a informačním střediskem integrovaného záchranného systému. To platí obdobně i pro člena ostatní složky integrovaného záchranného systému, který k této složce není v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru.

DENNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD
§ 18
(1) Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, pokud se dále nestanoví jinak; jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (odstavec 7), snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Denní vyměřovací základ se zaokrouhluje s přesností na 2 platná desetinná místa.
(2) Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé kalendářní měsíce v rozhodném období. Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné je úhrn měsíčních základů v rozhodném období, z nichž tato osoba zaplatila pojistné na pojištění. Do úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění podle věty první se zahrnují i ty vyměřovací základy, z nichž nebylo odvedeno pojistné z důvodu překročení maximálního vyměřovacího základu18a); do úhrnu měsíčních vyměřovacích základů podle věty druhé se zahrnují jen ty měsíční vyměřovací základy, z nichž bylo odvedeno pojistné v souladu se zvláštním právním předpisem.
(3) Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, pokud se dále nestanoví jinak.
(4) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v období, kdy od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla.
(5) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v kalendářním měsíci, v němž vzniklo pojištění zaměstnance, považuje se za denní vyměřovací základ jedna třicetina započitatelného příjmu, kterého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl v tomto kalendářním měsíci. Jde-li o zaměstnání malého rozsahu nebo o zaměstnání na základě dohody o provedení práce, považuje se v tomto případě za denní vyměřovací základ jedna třicetina vyměřovacího základu zaměstnance dosaženého v tomto kalendářním měsíci.
(6) Nemá-li zaměstnanec v rozhodném období stanoveném podle odstavce 3 vyměřovací základ nebo není-li v rozhodném období alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Rozhodné období podle věty první začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost.
(7) Vyloučenými dny jsou
a) kalendářní dny omluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci nebo ve službě, za které zaměstnanci nenáleží náhrada příjmu nebo za které mu nebyl poskytnut služební příjem nebo služební plat, s výjimkou kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, za které zaměstnanci nevznikl nárok na nemocenské z důvodu uvedeného v § 25 písm. a) a c), a kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti po ukončení podpůrčí doby podle § 28 odst. 4,
b) kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, v nichž náleží zaměstnanci náhrada mzdy, platu nebo odměny v období prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti (karantény) nebo snížený plat (snížená měsíční odměna) v období prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti (karantény)19); v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 se těmito vyloučenými dny rozumí období prvních 21 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény,
c) kalendářní dny, za které bylo zaměstnanci vypláceno nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, ošetřovné nebo dlouhodobé ošetřovné,
d) kalendářní dny připadající na kalendářní měsíce, za které osoba samostatně výdělečně činná podle zvláštního právního předpisu1) neplatí pojistné na pojištění,
e) kalendářní dny připadající na kalendářní měsíce, v nichž osoba samostatně výdělečně činná nebyla účastna pojištění.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Nástup dítěte do první třídy - příspěvek na pomůcky

11.09.2018

Dobrý den jsem samoživitelka a teď mi nastoupil druhý syn do školy chtěla bych vědět zda mám nárok na nějakou jednorázovou dávku jsem momentálně nemocná dlouhodobě a chtějí ve škole vše zaplatit do konce září a vše jen za jednoho jsou 3000 kč ještě mám druhého syna ten je už víš ale také to pro mě není málo

Dobrý den.
Dávka státní sociální podpory – příspěvek na školní pomůcky (tzv. „pastelkovné“) bylo s účinností od 1. ledna 2008 zrušeno. Dnes systém státní sociální podpory podobnou dávku nezná.
Pokud jste osobou v hmotné nouzi, tj. nemáte dostatečné příjmy a Vaše celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost a současně si tyto příjmy nemůžete z objektivních důvodů zvýšit (uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo využitím majetku) a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním, pak by Vám za zákonem stanovených podmínek mohl vzniknout nárok na mimořádnou okamžitou pomoc – tato dávka je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit; jednou z nich je i nedostatek prostředků k uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí. Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky životního minima jednotlivce. Systém pomoci v hmotné nouzi upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
Bližší informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz/cs/5.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Příspěvek na bydlení

09.09.2018

Dobrý den, obracím se na Vaši poradnu se žádostí o radu. Mám doma 3 měsíční holčičku, zatím jsem student, bydlím s rodiči, otec není v rodném listě (toto se možná změní). V květnu 2019 po skončení studií se plánuji s holčičkou přestěhovat do domu po mé babičce, který je napsaný na mé rodiče. Můj příjem bude tvořit pravděpodobně jen rodičovský příspěvek ve výši 6000 Kč. Vím, že na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, rodiče ale na mě dům nepřepíšou. Budu tedy na příspěvek na bydlení mít nárok, když uzavřu s rodiči nájemní smlouvu a budu tím pádem nájemcem? Děkuji mnohokrát za odpověď.

Dobrý den, Vážená paní,

jednou z podmínek vzniku nároku na příspěvek na bydlení je doložit vztah k bytu (list vlastnictví nebo nájemní smlouva). Nájemní smlouvu můžete uzavřít i s rodiči.

Posuzování příjmu pro vznik nároku na příspěvek na bydlení se odvíjí od příjmů všech osob, které mají na adrese bytu (domu) trvalé bydliště. Takže vy budete muset mít na adrese domu trvalé bydliště, to Vám zapíší, když budete mít nájemní smlouvu.

Pokud ale mají i rodiče v domě trvalé bydliště, popřípadě další jiné osoby, bude se příjem všech těchto osob počítat, pak by se mohlo stát, že na příspěvek nedosáhnete. Musela byste pak požádat, aby tyto osoby byly ze společně posuzovaných osob vyloučeny.

Právní předpis:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.