Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Dávky pěstounské péče v zahraničí

20.07.2018

kdyz se odstehuju do cizuny a budu mit souhlas rodicu tedy prijdu o pěstounske davky jake davky nebo co budu pobirat v německu je tam taky pěstounska peče

Dobrý den,
společnou podmínkou pro všechny pěstounské dávky je, že žadatel musí mít trvalý pobyt a bydliště na území České republiky (nemusí se shodovat). V ojedinělých případech může tuto podmínku prominout Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Postup německých úřadů a ani německé právní předpisy nezná a nemá naše poradna k dispozici, proto Vám nemohu sdělit, jestli nějaké dávky budete pobírat v Německu. Předpokládám ale, že to bude složité, protože děti Vám byly svěřeny českým soudem do pěstounské péče. Zkuste požádat svou doprovodnou organizaci, se kterou máte jako pěstoun uzavřenou smlouvu o zjištění víc informací, pokud je to v jejích možnostech.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Nárok ma dávky SSP

15.07.2018

Dobry den ,
chci se zeptat kdyz si přitel nechal delat dane na naseho syna cca 13tisc mu vraceli ,jestli ja budu mit narok na přídavek na ditě.V byte k trvalemu pobytu jsem hlasena jen se synem .
A k prispevku na bydleni ,prisel mi preplatek 5200kc (voda a teplo )
mesicne najem a energie 8900kc o kolik mi sniží nebo uplne seberou prispevek na bydleni ?dekuji

Dobrý den,
naše poradna nedisponuje programem na výpočet dávek státní sociální podpory, ani nemám k dispozici všechny potřebné informace. Přídavek na dítě i příspěvek na bydlení jsou dávkou, která je závislá na příjmu rodiny a to konkrétně na příjmu za předchozí čtvrtletí. V červenci tedy budete dokládat příjem za měsíce duben, květen a červen. Jestliže jste v těchto měsících dostala přeplatek na vyúčtovaných službách a přeplatek na daních, budete muset toto uvést a je dost možné, že příspěvek na bydlení bude nižší. Pokud byl příjem rodiny vyšší než 2,7 násobek životního minima, zanikne Vám nárok na přídavek na dítě.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Dlouhodobé ošetřovné

15.07.2018

Dobrý den, od 4.7. pobírám na manžela dlouhodobé ošetřovné. Vzhledem k tomu, že se jedná o nově zavedenou dávku, ne všechny instituce (lékaři, mzdové účtárny...) mají přesné informace o jejím poskytování.
Chtěla bych se proto zeptat, zda při opětovné hospitalizaci manžela (při zhoršení jeho zdravotního stavu) se dlouhodobé ošetřovné ruší a na další mám pak nárok až za 12 měsíců, nebo lze dlouhodobou péči pouze přerušit (bez nároku na dávky) a pokračovat v ní opět při jeho propuštění do domácí péče. Nerada bych manžela předala do péče LDN.
Děkuji za odpověď.

Dobrý den, Vážená paní,
děkuje za Váš dotaz do poradny.

Pojištěnci může vzniknout nárok na další dlouhodobé ošetřovné nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne, za který měl naposledy při téže potřebě dlouhodobé péče nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného.

Podpůrčí doba u dlouhodobého ošetřovného začíná prvním dnem vzniku potřeby dlouhodobé péče a končí dnem, v němž končí tato potřeba péče; podpůrčí doba však trvá nejdéle 90 kalendářních dnů.

Dlouhodobé ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny, v nichž pojištěnec poskytoval dlouhodobou péči a v nichž zároveň tato potřeba péče trvala.

Dlouhodobé ošetřovné se nevyplácí za kalendářní dny, kdy trvala hospitalizace ošetřované osoby, s výjimkou prvního a posledního kalendářního dne hospitalizace.

Ošetřovaná osoba je fyzická osoba, u které došlo k závažné poruše zdraví, jež si vyžádala hospitalizaci, při níž byla poskytována léčebná péče alespoň 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích. Nesmí však přitom jít o akutní lůžkovou péči standardní poskytovanou ošetřované osobě za účelem provedení zdravotních výkonů, které nelze provést ambulantně. Dále je třeba, aby zdravotní stav ošetřované osoby po propuštění z hospitalizace do domácího prostředí nezbytně vyžadoval poskytování dlouhodobé péče po dobu alespoň 30 kalendářních dnů.

Při splnění uvedených podmínek rozhodne ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče o vzniku potřeby dlouhodobé péče a vystaví předepsaný tiskopis Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče (dále „RPDP“), a to na žádost ošetřované osoby, jejího zákonného zástupce, opatrovníka anebo osoby určené ošetřovanou osobou. Tiskopis je průpisný a má tři díly.
Vyplněný I. díl RPDP (vzor vyplnění zde) ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče zašle okresní správě sociálního zabezpečení, příslušné dle sídla poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, a to nejpozději třetí pracovní den následující po dni, v němž bylo toto rozhodnutí vydáno.
Zbývající II. a III. díl RPDP předá ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče v den propuštění z hospitalizace ošetřované osobě, popřípadě jejímu zákonnému zástupci, opatrovníku anebo osobě určené ošetřovanou osobou.
Ošetřovaná osoba, její zákonný zástupce, opatrovník anebo osoba určená ošetřovanou osobou předkládá při první kontrole zdravotního stavu u ošetřujícího lékaře poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče II. díl RPDP (vzor vyplnění zde), který jí byl vystaven při skončení hospitalizace. Poslední, III. díl tiskopisu RPDP (vzor vyplnění zde), slouží ošetřujícím osobám k prokázání existence potřeby dlouhodobé péče.
Převzetí ošetřované osoby do své péče ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče oznámí příslušné okresní správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopise Hlášení ošetřujícího lékaře, a to nejpozději v pracovní den následující po dni, kdy k převzetí do péče došlo.
Nejméně jednou měsíčně ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče potvrdí pro účely výplaty dávky dlouhodobého ošetřovného trvání potřeby dlouhodobé péče na tiskopisu Potvrzení o trvání/Rozhodnutí o skončení potřeby dlouhodobé péče, kde v části A vyplní údaj o trvání potřeby dlouhodobé péče, a to ke dni vydání tohoto potvrzení nebo nejvýše 3 kalendářní dny dopředu. Tiskopis s vyplněnou částí A předá ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče ošetřované osobě, popřípadě jejímu zákonnému zástupci, opatrovníku anebo osobě určené ošetřovanou osobou.
Ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče rozhoduje o ukončení potřeby dlouhodobé péče pokud:
• uplynula podpůrčí doba v délce trvání 90 kalendářních dnů ode dne vzniku potřeby dlouhodobé péče, tj. ode dne, kdy bylo rozhodnuto o potřebě dlouhodobé péče,
• v průběhu podpůrčí doby vyšetřením zjistí, že zdravotní stav ošetřované osoby již další poskytování dlouhodobé péče nevyžaduje, a to ke dni, kdy tuto skutečnost zjistil, nebo nejpozději třetím kalendářním dnem následujícím po dni tohoto vyšetření, nebo
• v průběhu podpůrčí doby se ošetřovaná osoba nedostaví ve stanoveném termínu ke kontrole trvání potřeby dlouhodobé péče nebo se nepodrobí kontrole zdravotního stavu u určeného poskytovatele zdravotních služeb, aniž by prokázala existenci vážných důvodů, pro které se k této kontrole nebo vyšetření nemohla dostavit, a to ke dni kontroly nebo vyšetření.

Ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče při rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče vyznačí datum, ke kterému potřeba dlouhodobé péče skončila a datum rozhodnutí na II. díl RPDP a zašle jej OSSZ příslušné dle sídla poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče, a to nejpozději 3 pracovní den následující po dni, v němž bylo rozhodnutí vydáno.
Následně po rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče vystaví ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče pro účely výplaty dávky dlouhodobého ošetřovného tiskopis Potvrzení o trvání/Rozhodnutí o skončení potřeby dlouhodobé péče, kde v části A vyplní údaj o tom, že potřeba dlouhodobé péče daný den skončila. Tiskopis s vyplněnou částí A předá ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče ošetřované osobě, popřípadě jejímu zákonnému zástupci, opatrovníku anebo osobě určené ošetřovanou osobou.

SHRNUTÍ PRO VÁS:
Institut nemocenského pojištění „dlouhodobé ošetřovné“ má řešit případy, kdy je tu předpoklad, že se zdravotní stav zlepší (poúrazové stavy) nebo případy, kdy v době pobírání dlouhodobého ošetřovného rodina zajistí péči o nemocnou osobu jiným způsobem. Dlouhodobé ošetřovné neřeší případy závažných dlouhodobých stavů pacienta. Dlouhodobé ošetřovné, respektive potřebu dlouhodobé péče posuzuje lékař, zda tu potřeba je nebo není. Institut přerušení dlouhodobého ošetřovného zákon nezná.
Správně uvádíte, že se jedná o novou dávku nemocenského pojištění, proto Vám doporučuji i konzultaci v call centru České správy sociálního zabezpečení : 800 050 248.
Právní předpis:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Ukončení pracovní neschopnosti

14.07.2018

Dobrý den,jsem v pracovní neschopnosti od 9.7.2018.PN bude ukončena k 20.7.2018 a od 21.7.2018 bude v zaměstnání 14 dní celozávodní dovolená.Kdy mám zaměstnavateli odevzdat ukončení neschopenky?Mohu již 20.7. tedy v den ukončení PN,protože dalších 14 dní v práci nikdo nebude?21.7. odjíždím na dovolenou,tak abych měla vše v pořádku a vyřešené.
Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
příslušnou část tiskopisu "Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti ", tj.V. díl. - "Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti tiskopisu" předávají zaměstnanci neprodleně svému zaměstnavateli, můžete jej tedy odevzdat již v den ukončení pracovní neschopnosti.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Vyrovnávací příspěvek

13.07.2018

Dobrý den,

žádám Vás o následující radu. Když jsem otěhotněla, pracovala jsem v chemickém prostředí. Informovala jsem proto zaměstnavalatele, který mě přeřadil na jinou bezpečnou pozici. Dostala jsem však dodatek k pracovní smlouvě, kde mění mou pozici, pracovní dobu atd. a dodatek ke smlouvě o individuálním poskytování mzdy, kde nemám uvedené prémie, ve výši 4000 kč. Nyní tedy budu mít výplatu menší o 4000 kč + nebudu mít připlatky za noční atd.. Zajímalo by mne, zda jsem povinna dodatek ke smlouvě o individuálním poskytování mzdy podepsat. Dále by mne zajímalo, zda bych dosáhla na vyrovnávací příspěvek v těhotenství. Není tato podpora nějak limitována? Například neposkytuje se jen ženám, které nepřekročí např. 20 000 kč? Pokryje vyrovnávací příspěvek celou ušlou mzdu? Když jsem zadala do internetové kalkulačky svou hrubou měsíční mzdu, kterou jsem měla před otěhotněním a hrubou měsíční mzdu, kterou bych měla mít nyni, vypočítala mi 0 kč příspěvek. Obávám se, že pokud dodatek podepíšu, budu mít o několik tisíc menší výplatu než jsem zvyklá.

Moc Vám děkuji za rady.

Dobrý den, Vážená paní,
děkujeme za Váš dotaz do poradny.
Odpověď na Vaši otázku nalezneme v následujících právních předpisech:
• § 37 odst. 1 písm. b) a § 153 zákoníku práce – zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ZP);
• Vyhláška č.180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích);
• zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (ZNP).
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (VPTM)
VPTM se poskytuje zaměstnankyni, která byla z důvodu těhotenství a mateřství dočasně převedena na jinou práci a z ní má bez svého zavinění nižší výdělek. Dávka náleží:
• těhotné zaměstnankyni,
• zaměstnankyni do konce 9. měsíce po porodu,
• zaměstnankyni, která kojí,
pokud byly převedeny na jinou práci, protože práce, kterou předtím vykonávaly je těmto ženám zakázána (podle právního předpisu) nebo pokud podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře ohrožuje jejich zdraví (anebo těhotenství, mateřství, schopnost kojení).
VPTM se poskytuje za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení na jinou práci. Těhotné zaměstnankyni se příspěvek vyplácí nejdéle do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Z důvodu ohrožení mateřství se vyrovnávací příspěvek poskytuje nejdéle do konce 9. měsíce po porodu a u žen, jejichž schopnost kojit je ohrožena, pak po dobu kojení.
Výše VPTM se stanoví jako rozdíl redukovaného denního vyměřovacího základu zjištěného ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci a průměru jejích započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení.
U VPTM se postupuje při stanovení a redukci denního vyměřovacího základu stejně jako u peněžité pomoci v mateřství.

K VAŠIM DOTAZŮM:“ Dále by mne zajímalo, zda bych dosáhla na vyrovnávací příspěvek v těhotenství. Není tato podpora nějak limitována? Například neposkytuje se jen ženám, které nepřekročí např. 20 000 kč? Pokryje vyrovnávací příspěvek celou ušlou mzdu? Když jsem zadala do internetové kalkulačky svou hrubou měsíční mzdu, kterou jsem měla před otěhotněním a hrubou měsíční mzdu, kterou bych měla mít nyni, vypočítala mi 0 kč příspěvek. Obávám se, že pokud dodatek podepíšu, budu mít o několik tisíc menší výplatu než jsem zvyklá.“
Uvádíte, že pracujete v chemickém provozu, který je neslučitelný z těhotenstvím, proto buďto ze zákona nebo podle rozhodnutí lékaře nebo také z důvodu noční práce je zaměstnavatel Vás povinen převést na jinou vhodnou práci. Zaměstnavatel Vás převedl a podle Vámi vykonávané práce Vám náleží mzda – zaměstnavatel Vám písemně sděluje, kolik mzda činí. Je to jednostranné jednání zaměstnavatele, ne smlouva. Vy podepisujete převzetí, doručení, nikoliv zda souhlasíte nebo nesouhlasíte.
VPTM je dávkou podle zákona o nemocenském pojištění. Při jeho výpočtu se nevychází z průměrné mzdy, ale počítá se s redukovaným denním vyměřovacím základem (jako u nemocenské nebo peněžité pomoci v mateřství). Od takto zredukovaného dřívějšího Vašeho výdělku se odečte současný výdělek. Rozdíl se rovná VPTM. U vyšších výdělků se může stát, že rozdíl je nula. Redukční hranice naleznete na www.cssz.cz.

• Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se nevyplácí za kalendářní dny ve kterých zaměstnankyně:
• byla v dočasné pracovní neschopnosti či karanténě,
• čerpala mateřskou či rodičovskou dovolenou,
• ošetřovala dítě mladší 10 let nebo o ně pečovala či ošetřovala jiného člena domácnosti,
• čerpala pracovní volno bez náhrady příjmu nebo služební volno, za které nebyl poskytnut příjem nebo plat,
• měla neomluvenou nepřítomnost v práci či byla účastna stávky.
Některé skupiny zaměstnankyň nemají vzhledem k charakteru vykonávané činnosti na VPTM nárok (např. zaměstnankyně účastné pojištění ze zaměstnání malého rozsahu, zaměstnankyně zaměstnané na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce či členky kolektivních orgánů právnické osoby uvedené v § 5 písm. a) bodě 18 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).

PODROBNĚJI:
Podmínkou nároku na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství je:
- vznik stanovené sociální události, tj. převedení zaměstnankyně na jinou práci
- dosahování nižšího započitatelného příjmu z důvodu tohoto převedení
Nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství má těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně v období do konce devátého měsíce po porodu a zaměstnankyně, která kojí, a to i po uplynutí devátého měsíce po porodu; to platí obdobně pro příslušnici.

Podle § 41 odst. 3 zákoníku práce není-li možné dosáhnout účelu převedení zaměstnankyně v rámci pracovní smlouvy, může ji zaměstnavatel převést i na práci jiného druhu, než byl sjednán v pracovní smlouvě, a to i bez souhlasu zaměstnankyně; práce, na kterou má být zaměstnankyně převedena, musí být podle § 41 odst. 6 zákoníku práce pro ni vhodná vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu. Pokud však zaměstnavatel tuto vhodnou práci pro zaměstnankyni, kterou je povinen převést, nemá, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele a v tomto případě přísluší zaměstnankyni podle § 208 zákoníku práce náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku; protože přísluší tato náhrada, nepřísluší vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství nevzniká, požádá-li zaměstnankyně o tzv. neplacené pracovní volno, byť by důvodem žádosti bylo těhotenství zaměstnankyně.

V případě více pojištění (zaměstnání) náleží vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství ze všech pojištění; podmínky nároku i výše dávky se zjišťují v každém pojištění zvlášť.

O tom, že jsou dány důvody pro převedení na jinou práci, rozhoduje poskytovatel pracovnělékařských služeb.

U oprávněné zaměstnankyně je důvodem převedení na jinou práci
 výkon práce, která je zakázána podle právního předpisu. Tímto právním předpisem je shora uvedená vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích;
 rozhodnutí ošetřujícího lékaře o tom, že práce, kterou žena koná, ohrožuje v konkrétním případě těhotenství, mateřství, schopnost kojení nebo zdraví ženy.

 Pro účely nároku na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se považuje za převedení na jinou práci také úprava pracovních podmínek spočívající
 a) ve snížení množství požadované práce a pracovního tempa, popřípadě zproštění výkonu některých prací, kterým se odstraní příčiny, na základě kterých je taková práce zakázána těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu nebo kojícím ženám, nebo která ohrožuje těhotenství ženy, její zdraví, mateřství nebo kojení,
 b) v přeložení k výkonu práce do jiného místa nebo k převedení na jiné pracoviště z důvodu, že práce na dosavadním pracovišti je zakázána těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu nebo kojícím ženám, nebo ohrožuje těhotenství ženy, její zdraví, mateřství nebo kojení,
 c) ve zproštění výkonu noční práce (služby v noci).
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Kindergeld a ukončení školy

13.07.2018

Dobry dem prosim bas o radu můj nevlastní syn ma kterého pobiram kindergeld dostal na vysvědčení 3 pětky a tim pádem nemůže dělat opravné skousky a opakovat třetí ročník nechce měl 4lety obor a asi od 5.7.2018 už pracuje na stálý prac úvazek tak jsem napsal ma familienkasse co se stalo a ze chci zrušit přídavky a zpětně jsem obdržel dopis ze potřebují nějaké potvrzení o ukončení školy a napsat důvod proč se tak stalo musim to odeslat do 24.8.2018 jinak mi priznane pridavky na dítě od listppadu zruší a ja to budu muset vrátit tak prosím o radu co mám přesně udělat děkuji

Dobrý den.
Potvrzení o ukončení školy a proč bylo studium ukončeno Vám vydá škola, když ji o to požádáte.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Dávky

13.07.2018

pro Jitku Kocianovou
Dobrý den jde o to, že nejsem vedená ani na úřadu práce a nejsem ani zaměstnaná.A Musí se za mne zaručit někdo z rodiny kdo má odpracováno více než 2 roky v jednom zaměstnání, abych mohla pobírat rodičovský příspěvek? A započítává se příjem všech posuzovaných osob v jedné domácnosti? A pokud jde o dvě bytové jednotky musí mít každá bytová jednotka své Č.P.? Protože inkaso (elektřinu) si platí jak babička,tak i otec každý zvlášť.A chci se také zeptat až se půjdu nahlásit na Ú.P. zda budu mít nárok na PPM když jsem SŠ dokončila minulý rok? A pokud ne,tak na co vše budu mít nárok pokud se na Ú.P. přihlásím?

Dobrý den.

Navazuji na svoji předchozí odpověď(PROSÍM PŘEČTĚTE SI JI POZORNĚ) a znovu opakuji, to co jsem již uvedla, žádné záruky pro žádost o rodičovský příspěvek, nejsou požadovány.

K příspěvku na bydlení ….u domu, ve kterém vznikly dvě bytové jednotky, toto úřadu doložíte výpisem z listu vlastnictví vedeném příslušným katatsrálním úřadem. I dům s jedním číslem popisným lze rozdělit na dvě bytové jednotky, ale toto musí být v katastru nemovitostí zapsáno. Pokud by vznikl problém s tím, že na adrese domu jste všichni zapsáni (máte tu trvalý pobyt) tak požádáte o vyloučení osob, které bydlí v jiné bytové jednotce a bude se pak počítat příjem jen těch osob, které bydlí v jedné bytové jednotce. U elektřiny doložité, že je placeno za každou bytovou jednotku zvlášť (jsou dva elektroměry). Musíte o tomto všem komunikovat s úřadem práce.

K peněžité pomoci v mateřství (PPM nebo lidově “mateřská”)

Podmínky vzniku nároku na PPM:

Základní podmínkou nároku na PPM je účast na pojištění (tj. např. trvání pojištěného zaměstnání) v době nástupu na PPM.TUTO PODMÍNKU NESPLŇUJETE!!! Nástupem na PPM se rozumí den, jenž si pojištěnka sama určí v období od počátku 8. týdne do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu, popř. se jím rozumí den porodu, ke kterému došlo před nástupem na PPM. Jestliže si pojištěnka den nástupu na PPM v tomto období neurčí, rozumí se dnem nástupu na PPM počátek 6. týdne před očekávaným dnem porodu.

Nárok na dávku má i žena, která nastoupí na PPM po skončení pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta pro případy uplatnění nároku na peněžitou pomoci mateřství u žen, jejichž pojištění skončilo v době těhotenství, činí 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo. Pokud pojištění zaniklo mimo dobu těhotenství, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku nemocenského pojištění (pokud pojištění trvalo alespoň po tuto dobu). Ochranná lhůta však neplyne z některých pojištěných činností (např. z dohod o provedení práce, ze zaměstnání malého rozsahu).

Nárok na PPM má i pojištěnec, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte a to na dobu nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.

Další podmínkou nároku na tuto dávku je účast pojištěnce na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM. TOTO SI MUSÍTE SPOČÍTAT!!! NEBO VÁM TO DLE VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE, TERMÍNU PORODU, ATD, SPOČÍTAJÍ NA SPRÁVĚ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.

Do doby účasti na nemocenském pojištění se pro nárok na PPM započítává:

• doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzervatoři považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění, jestliže toto studium bylo úspěšně ukončeno,
• a doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, pokud byl tento důchod odňat a zároveň po odnětí tohoto důchodu vznikla, popř. dále trvala pojištěná činnost, za předpokladu, že se výše uvedené doby nekryjí s pojištěnou činností.

Podpůrčí doba (doba poskytování dávky) u PPM začíná dnem nástupu na PPM. Podpůrčí doba činí 28 týdnů u pojištěnky, která porodila, a to i v případě, že se jedná o zaměstnankyni, která je neprovdaná, ovdovělá, rozvedená či z jiných vážných důvodů osamělá. U pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů, přičemž po uplynutí 28 týdnů podpůrčí doby PPM náleží, jen jestliže pojištěnka dále pečuje alespoň o dvě z těchto dětí. U pojištěnce, pokud převzal dítě do péče (na základě rozhodnutí příslušného orgánu, z důvodu úmrtí matky, z důvodu dlouhodobého závažného onemocnění matky nebo na základě dohody podle ustanovení § 32 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění) činí podpůrčí doba nejdéle 22 týdnů. Pokud tento pojištěnec pečuje zároveň o dvě nebo více dětí, činí podpůrčí doba 31 týdnů, přičemž po uplynutí 22 týdnů podpůrčí doby PPM náleží, jen jestliže pojištěnec dále pečuje alespoň o dvě z těchto dětí. Do této doby se v některých případech započítává doba, po kterou pobírala PPM matka dítěte, kromě prvních 6 týdnů po porodu, kdy PPM náleží výhradně matce. U pojištěnky, která porodila, však nesmí být podpůrčí doba u PPM kratší než 14 týdnů, a nesmí skončit před uplynutím 6 týdnů od data porodu. .
Výše PPM činí 70% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
Denní vyměřovací základ se u PPM zjistí tak, že se započitatelný příjem (tj. veškerý příjem podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; nejčastěji se bude jednat o úhrn hrubé mzdy za kalendářní měsíce) zúčtovaný v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém zaměstnankyně nastoupila na mateřskou dovolenou) dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období.
Takto stanovený denní vyměřovací základ podléhá redukci, která se u PPM provede tak, že částka do první redukční hranice se počítá 100%, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60%, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30% a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Výši redukčních hranic platných od 1. 1. kalendářního roku vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením. Redukční hranice od 1. 1. 2018 činí:

1. redukční hranice 1 000 Kč
2. redukční hranice 1 499 Kč
3. redukční hranice 2 998 Kč

Nezaměstnanost
Pokud se zaevidujete na úřadu práce, nevznikne Vám nárok na podporu v nezaměstnanosti (nepracovala jste). Po dobu evidence u úřadu práce nejste účastna nemocenského pojištění (ZDRAVOTNÍHO ANO, POZOR, ABYSTE NEMĚLA DLUH NA ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ); TAKŽE EVIDENCÍ U ÚŘADU PRÁCE PODMÍNKY NA PPM NESPLNÍTE.

ŽÁDAT O RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK MŮŽETE I KDYŽ NEVZNIKL NÁROK PPM, A TO OD DATA NAROZENÍ DÍTĚTE. TAKÉ MŮŽETE ŽÁDAT O “LEPŠÍ” VARIANTU RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU PODLE PŘÍJMU OTCE DÍTĚTE A Z NĚJ VYPOČÍTANÉHO DENNÍHO VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU PRO ÚČELY PPM (VIZ MINULÁ ODPOVĚĎ).

V případě nejasností pište.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Ošetřovné

10.07.2018

dobry den chci se zeptat.na ošetřovné člena rodiny- dne 4.7. 2018 byl nárok na ošetřovné ukončen.dítě je znova nemocné s jinou nemocí.mám tedy nárok na další ošetřovné od 5.7.( byl to svátek ) byli jsme na pohotovosti, ale pro papír si musím k obvodní. a to bude 9.7. děkuji

Vážená paní,

nejdříve pouze v obecné rovině. Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu ošetřování nemocného člena domácnosti, nebo péče o zdravé dítě mladší 10 let z důvodů uzavření, školského nebo dětského zařízení (zapříčiněného havárií, epidemií či jinou nepředvídanou událostií), ošetřovné též náleží v případech, kdy byla dítěti nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla.
Podmínkou nároku na ošetřovné je, že ošetřovaná osoba žije se zaměstnancem v domácnosti. Tato podmínka neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem (Pro účely zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění se v případě rozvodu manželství a svěření dítěte soudem do společné nebo do střídavé péče obou rodičů za domácnost považuje domácnost každého z těchto rodičů).
Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu PPM nebo má nárok na rodičovský příspěvek. Toto omezení neplatí v případě, kdy tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace zákonem stanovené, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.
V témže případě ošetřování (péče) náleží ošetřovné jen jednou a jen jednomu z oprávněných nebo postupně dvěma oprávněným, jestliže se v témže případě ošetřování (péče) vystřídají. Vystřídání je možné jen jednou.
Podpůrčí doba u ošetřovného počíná prvním kalendářním dnem potřeby ošetřování a činí nejdéle 9 kalendářních dnů. Jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, činí podpůrčí doba nejdéle 16 kalendářních dnů.
Běh podpůrčí doby se u ošetřovného staví po dobu poskytování zdravotních služeb ošetřované osobě u poskytovatele lůžkové péče.
Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se pro účely ošetřovného stanoví a redukuje stejným způsobem, jako při výpočtu nemocenského.

Ochranná lhůta není pro ošetřovné stanovena. O postupu při uplatnění nároku na ošetřovné a o výplatě dávek nemocenského pojištění se více dozvíte na http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/osetrovne.htm

Jestliže ve Vašem případě byla podpůrčí doba vyčerpána, pak již nelze na "novou nemoc - diagnózu" nemocenské čerpat. Z pohledu nemocenského pojištění se však jedná o pouhou změnu diagnozy a jednu nemoc. Zákon nevylučuje, aby ošetřující lékař rozhodl o potřebě ošetřování vícekrát za měsíc z důvodu různých diagnóz, a vždy se ošetřovné vyplácí za 9, (resp. 16 dnů). Jestliže ale na sebe ošetřování bezprostředně navazuje, ošetřované se vyplácí jen jednou. Jinak samozřejmě platí, pokud při první nemoci nebylo vyčerpáno 9 (16) podpůrčí doby ošetřovného, ošetřovné Vám právem náleží. Můžete zkusit požádat ministra práce a sociálních věcí o prominutí tvrdosti zákona. Obdobný případ byl řešen veřejným ochráncem práv, viz
https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2017/pozor-na-limity-osetrovneho/.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.