Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Dohoda o provedení práce a pracovní neschopnost

20.05.2018

Dobry den, ke dni 31.5.mi skonci rodicovsky prispevek s dvouletym ditetem. V soucasnosti mam pouze Dohodu o provedeni prace s vydelkem cca 700kc mesicne. Do puvodni prace se vratit nemuzu, protoze nemam kam umistit dite. Mam v teto situaci narok na prac.neschopenku, pokud bych ji potrebovala?

Dobrý den,
pokud je Váš pracovní poměr ukončen a nevejdete se do 7denní ochranné lhůty po jeho skončení a máte aktuálně jen dohodu o provedení práce s výdělkem cca 700 Kč měsíčně, nebude Vám po skončení nároku na rodičovský příspěvek hrazeno zdravotní pojištění a tedy Vám nevzniká nárok na nemocenské dávky. Pokud ovšem původní pracovní poměr ukončen ještě nebyl, nárok na nemocenské Vám vzniká,pokud již nebudete na rodičovské dovolené.

Pokud platí 1. varianta, tak za Vás může být i nadále plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát jako za osobu pečující. Podmínky jsou následující: Dle zákona o zdravotním pojištění (z.č. 48/1997 Sb.)je v § 7 dáno, že stát je plátcem pojistného za osobu celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby na rodičovské dovolené nebo příjemce rodičovského příspěvku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.Za příjmy ze zaměstnání se pro účely veřejného zdravotního pojištění nepovažuje dohoda o pracovní činnosti s výdělkem pod 2 500 Kč měsíčně, případně dohoda o provedení práce s příjmem nepřevyšujícím 10 000 Kč měsíčně.
Co se týká sociálního pojištění, tak pojistné na sociální zabezpečení se platí jen z příjmu, tudíž i jako osoba pečující pojistné hradit nemusíte. I zde se doba péče o dítě do 4 let věku dítěte považuje za náhradní dobu pojištění pro účely důchodového pojištění.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Ekekuce a ošetřovné

18.05.2018

Dobry den ,chci se zeptat zda kdyz mam exekuci a musela jsem byt v Breznu na osetrovačce ze jsem mela nemocnou dceru tak vyplati mi to ? Nebo se na to dyl ceka na schvaleni? Vedouci tvrdila ze na zacatku Kvetna odevzdala papiry na Socialku ale kdyz mam exekuci tak to trva je to pravda? dekuji

Dobrý den,
pokud zaměstnavatel na základě exekučního příkazu provádí srážky z Vaší mzdy, vztahuje se příkaz na srážky ze mzdy i na nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství (§ 299 o.s.ř.), nikoli však na ošetřovné.
Nicméně v příloze o žádosti o dávku zaměstnavatel uvádí i údaje o srážkách ze mzdy.
Dávky se vyplácejí nejpozději ve lhůtě do 1 měsíce následujícího po dni, v němž byl stanovený doklad pro nárok na výplatu dávky doručen okresní správě sociálního zabezpečení (§ 110 zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění), pokud účetní předala podklady až počátkem května, dávka by Vám měla být vyplacena do začátku června.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Nemocenské

17.05.2018

Dobrý den,
můj přítel byl na rodičovské dovolené, na kterou nastoupil 1. ledna 2016. Délka trvání rodičovské dovolené měla být do 3 let dítěte, což je do 14.7. tohoto roku.
Bohužel vážně onemocněl. Před Vánoci jsme zjistili, že má nádor v kolenním kloubu. Vzhledem k zhoršujícím se potížím s chůzí (od září chodil o francouzských holích), nemohl se o syna starat. K 31. lednu tohoto roku proto ukončil se souhlasem zaměstnavatele rodičovskou dovolenou, na kterou jsem od 1. února nastoupila já, a on si nechal od 1. února vystavit neschopenku. Ta byla vystavena v nemocnici Na Bulovce, kde byl od 25.1. tohoto roku hospitalizovaný. Hospitalizace trvala cca 6 týdnů. Po návratu domů se stále nebyl o malého schopen starat, docházel na rehabilitace, nyní je na rehabilitačním pobytu.
Zaměstnavatel mu proplatil část náhrady za nemoc (3. -14. den), následně nedostal nic. Správa sociálního zabezpečení odmítá nemocenskou proplatit, neboť prý v době čerpání rodičovské dovolené na ni nemá nárok. Telefonicky jsem je kontaktovala a vysvětlila, že rodičovské dovolené jsme se vystřídali. On ji ukončil k 31. lednu, já ji mám od 1. února. Bylo mi vysvětleno, že to nevadí. Protože neodpracoval žádný den, nevzniká mu na nemocenskou nárok. Odpracovat den samozřejmě nemohl. Stejně tak se starat o malého a zůstat na rodičovské dovolené.
Je tento postup správný? Můžeme se do 30 dnů odvolat, poraďte mi prosím, co do odvolání uvést.
Děkuji.

Dobrý den.
V době rodičovské dovolené dávky nemocenského pojištění nenáležejí. Po ukončení rodičovské dovolené při splnění zákonem stanovených podmínek nárok na dávky vzniká, aniž by rodič nastoupil zpět do zaměstnání.
Dle § 28 odst. 5 zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, se ale nemocenské nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou mělo trvat pracovní volno bez náhrady příjmu, pokud dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena nejdříve dnem, který následuje po dni nástupu na takové volno.
Je možné, že o toto ustanovení se opírá předmětné rozhodnutí.
Skutečnost, že rodičovskou dovolenou nyní čerpáte Vy, není rozhodujícím kritériem, neboť rodičovskou dovolenou mohou čerpat oba rodiče současně.
Doporučuji Vám pečlivě prostudovat příslušné rozhodnutí a případně se obrátit na osobní právní poradnu, kde bude možné rozhodnutí poradci předložit – bez znalosti předmětného rozhodnutí Vám nemohu pomoci s koncepcí případného odvolání.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Dluh na výživném a úřad práce

16.05.2018

Dobrý den, chtěla bych se opět zeptat , zda postup úřadu je správný.Od ledna jsem na MD, A jsem žadatelkou o příspěvek v HN. Žádost podána od 11.4.2018. V minulé době před cca.7 lety jsem měla dluh na výživném na nezletilou dceru, kterou měl v péči její otec.Dnes již dluh na výživném nemám, a dcera již není nezletilou osobou.Má partnera a čekají už druhého potomka.Dnes mi paní úřednice volala, že jejich metodik někde našel z minulých let doklady o tom, že jsem měla dluh.A že potřebují potvrzení, zda je uhrazen.Toto potvrzení však nemám.Ale dluh jsem splatila dnes již dospělé dceři. Chtěla bych vědět, zda toto mohou po takové době po mně chtít.popřípadě, i kdybych měla dluh byť jen nepatrný,zda se promlčení dluhu vůbec těchto dávek týká.Děkuji za odpověď , s přáním hezkého dne.

Dobrý den, Vážená paní,

děkujeme za Váš dotaz.

Právo na výživné jako takové se nepromlčuje. Promlčují se ale opakující se dávky výživného.

Právo na „opakující se plnění výživného“ (pravidelné dávky výživného) se promlčuje, a to po 3 letech od doby, kdy měly být tyto jednotlivé dávky alimentů plněny. Jinak tomu ale je, pokud soud v rozhodnutí přiznal k zaplacení na výživné určitou částku, ta se pak promlčuje po 10 letech.
Tedy obecně řečeno, je-li soudem stanovena konkrétní finanční částka výživného, vztahuje se na tuto částku promlčecí lhůta.

Pokud promlčecí lhůta uplynula, neměli by na úřadě potvrzení chtít.

Uvádíte, že potvrzení nemáte. Potvrzení by Vám mohla napsat Vaše dcera.

• V případě, že by i nadále měl vůči doložení potvrzení výhrady, můžete se obrátit na nadřízený orgán pracovních úřadů s žádostí o stanovisko: Generální ředitelství úřadu práce (kontakt: http://portal.mpsv.cz/upcr/gr).

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: nárok na ošetřovné

12.05.2018

Dobry den, v soucasne dobe pracuji na castecny uvazek a take jeste pobiram rodicovsky prispevek. Syn, na ktereho prispevek pobiram se zranil a musim s nim zustat doma. Mam narok v praci zazadat o osetrovne na syna, i kdyz pobiram rodicovskou? Dekuji

Dobrý den,
zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek. Pokud jste při pobírání rodičovského příspěvku nastoupila do zaměstnání a onemocnělo vám dítě, máte nárok na ošetřovné, i když pobíráte rodičovský příspěvek.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, dávky

11.05.2018

Dobrý den, po­tre­bo­va­la bych po­ra­dit. Jsem pres rok na ura­du pra­ce pred tim jsem pra­co­va­la ale ne­mam ob­de­la­nej rok. Po­da­ri­lo se mi ote­hot­net a v cerven­ci 2018 mam ter­min po­ro­du, kdy a kde si te­dy mu­zu za­za­dat o ma­ter­skou ne­bo ro­di­cov­sky prispe­vek? A na co mam na­rok kdyz me pri­tel opus­til a zusta­la jsem bez pe­nez a jsem mo­men­tal­ne u mam­ky a tr­va­ly po­byt mam sta­le u sve­ho pri­te­le. De­ku­ju za od­po­ve­d.

Dobrý den.
Peněžitá pomoc v mateřství je dávkou nemocenského pojištění. Vzhledem ke skutečnosti, že jako uchazečka o zaměstnání nejste účastna nemocenského pojištění, nebudete mít na peněžitou pomoc v mateřství nárok.
V souvislosti s narozením dítěte Vám vznikne nárok na rodičovský příspěvek, a to poprvé za měsíc, ve kterém se dítě narodí.
V závislosti na výši příjmů Vám může vzniknout nárok na porodné – na tuto dávku má nárok žena, která porodila první nebo druhé živé dítě, pokud příjem rodiny v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte byl nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. Dávka se vyplácí jednorázově a její výše činí při narození prvního dítěte 13 000,- Kč.
Otec dítěte má vůči dítěti vyživovací povinnost. Otec dítěte má též vyživovací povinnost vůči matce (§ 920 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). Není-li matka dítěte provdána za otce dítěte, poskytne jí otec dítěte výživu po dobu dvou let od narození dítěte a přispěje jí v přiměřeném rozsahu na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Soud může na návrh těhotné ženy uložit muži, jehož otcovství je pravděpodobné, aby částku potřebnou na výživu a příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem poskytl předem. Soud může rovněž na návrh těhotné ženy uložit muži, jehož otcovství je pravděpodobné, aby předem poskytl částku potřebnou k zajištění výživy dítěte po dobu, po kterou by ženě náležela jako zaměstnankyni podle jiného právního předpisu mateřská dovolená, tj. při narození jednoho dítěte po dobu 28 týdnů.
V závislosti na výši příjmů můžete splnit podmínky pro některou z dalších dávek státní sociální podpory, např. přídavek na dítě. Bližší informace o dávkách naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz/cs/2; můžete využít též aplikaci sociální poradce (http://portal.mpsv.cz/soc/poradce) nebo se obrátit na příslušné pracoviště státní sociální podpory.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Příspěvek na bydlení

04.05.2018

Dobrý den, od června 2017 pobiram příspěvek na bydlení ziju sama s dcerou. V únoru 2018 jsem dodala potřebné papíry pro další čtvrtletí a dodnes mi nedorazily penize. Chtěla bych Zadat nějakou náhradu škody co mi vznikla za nezaplacené najmy. Další věci nechci rozebírat veřejné co mám tedy podle vás delat dekuji za odpověď

Dobrý den,
příspěvek na bydlení je specifický v tom že se zde dokládají příjmy výdaje za bydlení za předchozí 3 měsíce (přesněji za předchozí kalendářní čtvrtletí). Pokud tedy o přídavek žádáte v dubnu 2018, dokládají se příjmy a výdaje za leden 2018 – březen 2018, pokud byste žádali v červenci 2018, pak to je duben až červen 2018, a tak dále. Není tedy chyba v tom, že jste požadované doklady doložila až v únoru? Dostala jsem nějaké rozhodnutí o zamítnutí či přerušení vyplácení dávky? Odvolala jste se? Od ledna 2018 jsou u příspěvku na bydlení změny, doložila jste vše správně?

Od ledna 2018 platí následující: až dosud žadatel náklady na bydlení dokládal celkovou (paušální) částkou. Nově tak budete muset veškeré náklady na bydlení podrobně rozepsat na jednotlivé položky. U všech těchto položek pak uvedete, zda dané náklady platíte, resp. neplatíte zálohově. Zúčtování zálohových plateb pak bude nutné doložit minimálně jednou ročně.
U nájemních vztahů, které jsou sjednány na méně než 12 měsíců, je nutné zúčtování předložit vždy ke konci platnosti smlouvy. K nově podaným žádostem od 1. ledna 2018 musí být vždy doloženo poslední zúčtování zálohových plateb, nejpozději do 12 měsíců po jejich posledním zúčtování.
Pokud ale přehled nedoložíte, nebudete mít na příspěvek na bydlení nárok nebo vám Úřad práce ČR dávku odejme.
V tuto chvíli mám od Vás velmi málo informací, samozřejmě si můžete stěžovat, nejprve k nadřízenému dané úřednice až po MPSV. S náhradou byste podle mě musela k soudu s civilní žalobou.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Zpětvzetí podání

04.05.2018

Dobrý den,

dnes jsem podala žádost o změnu výše rodičovské dovolené, vyplněnou po konzultaci s úřednící, ovšem podanou prostřednictvím datové schránky. Bohužel až poté jsem zjistila, že mi nepodala úplně správné informace a volba částky mohla být vyšší.
Je nějaká možnost toto podání skrz datovou schránku zrušit/ odvolat?

Děkuji za odpověď,

S pozdravem

Vážená paní,
v řízení o dávce se postupuje správního řádu. Úřad je návrhem vázán. Žadatel může podle § 45 správního řádu zúžit předmět své žádosti nebo vzít žádost zpět; toto právo nelze uplatnit v době od vydání rozhodnutí správního orgánu prvního stupně do zahájení odvolacího řízení.

Podle § 66 odst. 1 písm a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět. Následně podat žádost novou.

Také můžete požádat o změnu obsahu podání, tuto změnu obsahu podání Vám musí úřad práce povolit. Výhodou tohoto postupu je zachování data podání k přiznání dávky.

Žádost o rodičovský příspěvek lze podávat datovou schránkou, to znamená, že oba úkony lze učinit přes datovou schránku. Stačí napsat jen: Beru zpět žádost o rodičovský příspěvek podanou datovou schránkou dne......

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

RODIČE NA START! 2018

19. května, 14:00, park Na Pankráci
Chcete zkusit bosochodíčky, chůzi po skle nebo žhavých uhlíkách?
Zveme na benefiční běh a zábavné odpoledne pro celou rodinu 1km/5km/minitratě, pochod s dítětem v šátku, bosochodníky, chůze po skle i žhavém uhlí, kreativní dílničky a mnoho dalšího.


Na podporu bezplatné právní poradny APERIO.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.