Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Nárok na PPM

19.11.2018

Dobrý den, od února 2014 do 30.4. 2018 jsem pracovala u zaměstnavatele A bez přerušení na pracovní smlouvu.

Od 1.4.2018 mám DPČ u zaměstnavatele B (51 hodin měsíčně) a od 1.5.2018 mám u téhož zaměstnavatele i pracovní smlouvu na úvazek 0,7. Na DPČ mám víc peněz než na PS. Zastávám u téhož zaměstnavatele dvě pracovní pozice. Nástup na mateřskou mám od 28.11. do 11.12.2018.

Nevím si rady s dvěma věcmi:
1) Z jaké částky a za jaké období se mi bude počítat mateřská?
2) Jakou činnost budu moci vykonávat po dobu mateřské nebo rodičovské?

Mnohokrát děkuji.

Dobrý den,
podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění a jsou následující:
- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM;
- v den nástupu na PPM trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta 180 dní ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na PPM, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání PPM (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého PPM náleží.
Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium –na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění; pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte)
- nárok na peněžitou pomoc v mateřství mají jen ty OSVČ, které si v předchozích dvou letech alespoň 270 dní před nástupem na mateřskou dovolenou platily nemocenské pojištění, z toho nejméně 180 dnů v posledním roce před počátkem podpůrčí doby.
Pro získání PPM je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.

Denní vyměřovací základ se u PPM zjistí tak, že se započitatelný příjem (tj. veškerý příjem podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; nejčastěji se bude jednat o úhrn hrubé mzdy za kalendářní měsíce) zúčtovaný v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém zaměstnankyně nastoupila na mateřskou dovolenou) dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období.
Takto stanovený denní vyměřovací základ podléhá redukci, která se u PPM provede tak, že částka do první redukční hranice se počítá 100%, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60%, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30% a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Výši redukčních hranic platných od 1. 1. kalendářního roku vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.
Nejjednodušší je nalézt si kalkulačku pro výpočet PPM, např. na https://www.mpsv.cz/cs/11580 kam po zadání DVZ /najdete na výplatní pásce/ Vám bude spočítaná výše PPM. Její délka je 28 týdnů /196 dní/ při porodu jednoho dítěte.
Rozhodným obdobím je tedy 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém zaměstnankyně nastoupila na mateřskou dovolenou. Pokud zaměstnání trvá méně než 12 měsíců, bude rozhodným obdobím tato kratší doba. PPM se tedy bude vypočítávat pouze z Vašeho posledního zaměstnání.

Ze zaměstnání A Vám nárok mna PPM nevznikne, jelikož už Vám skončila 180denní ochranná lhůta. U zaměstnavatele B bohužel nevím, jestli z DPČ odvádíte sociální pojištění. Pro informace o vzniku nároku na PPM možné kontaktovat call centrum nemocenského pojištění České správy sociálního zabezpečení:
Call centrum nemocenského pojištění vyřizuje dotazy veřejnosti a poskytuje informace o dávkách nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství) na telefonním čísle 800 050 248. Více na http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/call-centra/

V době pobírání PPM bude moci vykonávat to zaměstnání, ze kterého nebudete pobírat PPM, nebo jakékoliv jiné.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Nárok na PPM ze skončeného zaměstnání

19.11.2018

Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat na pár dotazů.
1.11.2018 jsem podala výpověď u firmy u které jsme skoro dva roky, s tím, že už nemohu ze strany zaměstnavatele trpět jeho chování. Výpověď mi tedy končí 31.12.2018. Co když v této době těhotním, mám nárok na PPM? Za celé dva roky jsem marodila jen jednou a to týden.
Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění a jsou následující:
- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM;
- v den nástupu na PPM trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta 180 dní ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na PPM, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání PPM (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého PPM náleží.
Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium –na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění; pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte)
- nárok na peněžitou pomoc v mateřství mají jen ty OSVČ, které si v předchozích dvou letech alespoň 270 dní před nástupem na mateřskou dovolenou platily nemocenské pojištění, z toho nejméně 180 dnů v posledním roce před počátkem podpůrčí doby.
Pro získání PPM je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.

Po ukončení pracovního poměru, tedy od 1.1.2019 Vám poběží 180denní ochranná lhůta do jejíhož konce musíte být maximálně 8 týdnů před termínem porodu, abyste měla nárok na PPM ze skončeného zaměstnání. Záleží tedy, kdy otěhotníte. Pokud by to bylo ke konci výpovědní lhůty, nemusí už nárok na PPM vzniknout.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Podmínky PPM

18.11.2018

Dobrý deň,

Chcela by som Vás poprosiť o radu ohľadom PPM.
Do 31.8.2017 som bola zamestnaná cca 10 rokov na HPP u zamestnávateľa 1.
Od 15.5.2018 do 8.8.2018 = 86 dní u zamestnávateľa 2 (z dôvodu tehotenstva mi pracovný pomer ukončili do konca skúšobného obdobia).
(Eventuálne ešte od 1.9.2014 do 15.6.2017 som študovala na SOŠ popri zamestnaní kvôli zmene povolania.)
Nástup na MD prebehol dňa 15.10.2018.
Tým pádom splňujem podmienku nástupu na MD v ochrannej lehote, ktorá trvala tak dlho, ako zamestnanie pred nástupom. Spolu so zamestnaním 1 by som mala spĺňať i podmienku účasti na poistení aspoň 270dní za posledné 2 roky.

Súčasne od roku 2012 som bola i OSVČ, do 31.8.2017 som mala ako vedľajšiu činnosť a od ukončenia zamestnania 1 ako hlavnú a hradila som si minimálne dobrovoľné poistné. Z toho mi bolo priznané 116Kč/deň PPM.

Dnes som sa však dozvedela, že PPM mi bola odmietnutá kvôli „ustanovení § 32 odst. 5 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění“.

A ak som to správne pochopila, tým, že sa mi priznali PPM z OSVČ, tak už nie je dôvod zlučovať doby poistenia zo zamestnania a tým pádom dostanem len minimálne PPM z OSVČ? A PPM nie je možné ani odmietnuť, t. j. s príjmom cca 3500 Kč mesačne budem musieť vystačiť minimálne po dobu 14 týždňov a to po dobu aspoň 6 týždňov po pôrode dieťatka, kedy vlastne ani nemôžem vykonávať podnikateľskú činnosť? Možnosť naďalej vykonávať podnikateľskú činnosť by bola pre mňa omnoho výhodnejšia, než poberať PPM.

Ďakujem Vám za radu.

Dobrý den, Vážená paní,

cituji ze zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů:
§ 32
(5) Je-li uplatňován nárok na peněžitou pomoc v mateřství z pojištění, v němž není splněna podmínka účasti na pojištění podle odstavce 2, započtou se pro splnění této podmínky doby účasti na pojištění z předchozích pojištění v období dvou let před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství; překrývající se doby účasti na pojištění lze započítat jen jednou. Je-li zároveň uplatněn nárok na peněžitou pomoc v mateřství z jednoho nebo více pojištění, ve kterých je splněna podmínka účasti na pojištění podle odstavce 2, a z pojištění, v němž není splněna tato podmínka, započtou se pro splnění této podmínky v pojištění, v němž tato podmínka splněna nebyla, jen ty dny v období dvou let před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství, v nichž trvala účast na pojištění v 270 dnech souběžně v takovém počtu pojištění, z nichž je nárok na peněžitou pomoc v mateřství uplatňován. Není-li podmínka účasti na pojištění podle odstavce 2 splněna ve více pojištěních, započtou se pro splnění této podmínky doby účasti na pojištění v období dvou let před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství jen u toho pojištění, v němž je nejvyšší denní vyměřovací základ; přitom platí postup podle věty první a druhé.

Výklad k odst. 5

Obecná čekací doba nemusí být splněna v jednom pojištění, nýbrž doby jednotlivých pojištěných činností, v nichž nebyla splněna podmínka čekací doby, lze ve stanoveném rozsahu započítat tak, aby podmínka čekací doby byla splněna. Splněním obecné čekací doby ve více pojištěních neznamená vznik nároku na výplatu více dávek (náleží vždy ze všech pojištění dávka jen jednou, srov. § 14 odst. 2 větu druhou větu druhou); to, že podmínky nároku byly splněny ve více pojištěních, se projeví v úhrnném denním vyměřovacím základu podle § 20. Pojištěním se zde rozumí jak pojištění zaměstnanců, tak pojištění osob samostatně výdělečně činných. V případě podle věty druhé lze pro zápočet do čekací doby v tom pojištění, v němž není podmínka čekací doby splněna, započítat z jiného pojištění pouze doby pojištění, které se vzájemně překrývají.
Příklady zápočtů pro splnění podmínky čekací doby:
Zaměstnankyně nastupuje na peněžitou pomoc v mateřství od 1. října 2013 ze zaměstnání, které vzniklo od 1. dubna 2013. Od 1. ledna 2013 do 31. března 2013 byla vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a před tím byla v období dvou let před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství (od 1. října 2011) zaměstnána od 1. února 2012 do 31. prosince 2012. V posledním zaměstnání nebyla sice čekací doba splněna, avšak s přičtením předchozího zaměstnání je čekací doba splněna.
Žena nastupuje na peněžitou pomoc v mateřství od 1. října 2009 (tj. šest týdnů před očekávaným dnem porodu) ze zaměstnání, které vzniklo od 1. prosince 2007. K 1. říjnu 2009 trvalo ještě další zaměstnání, které žena uzavřela od 1. května 2009. V období posledních dvou let před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství byla žena zaměstnána ještě v dalších zaměstnáních od 1. listopadu 2008 do 31. prosince 2008 a od 1. října 2007 do 31. prosince 2007. V zaměstnání, které vzniklo od 1. prosince 2007, je podmínka čekací doby splněna. V zaměstnání, které vzniklo od 1. května 2009, podmínka čekací doby splněna není; k době trvání tohoto zaměstnání lze přičíst pouze dobu zaměstnání, které vzniklo od 1. listopadu 2008 a trvalo do 31. prosince 2008, a z doby zaměstnání, které vzniklo od 1. října 2007, jen dobu od 1. prosince 2007 do 31. prosince 2007, tj. doby zaměstnání, které se překrývají se zaměstnáním, které vzniklo od 1. prosince 2007, avšak ani s tímto přičtením nebude v druhém zaměstnání splněna podmínka čekací doby.
_______________________________________

Podrobné informace a vysvětlení Vám sdělí Vaše příslušná správa sociálního zabezpečení nebo call centrum – telefon: 800 050 248 a stisknete 2. Podle Vašeho rodného čísla nahlédnou do spisu a vše Vám vysvětlí.

Pokud Vám potvrdí, že na PPM máte nárok jen z podnikání, pak byste po šestinedělí musela požádat o ukončení pobírání PPM (opět Vám poradí na call centru). Při telefonování buďte prosím trpělivá, chvíli trvá než se dovoláte, ale pak se Vám velmi ochotně věnují.

Dále od narození dítěte můžete požádat o rodičovský příspěvek. Po dobu, co budete pobírat PPM, budete dostávat rodičovský příspěvek RP ve výši rozdílu RP – PPM.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Nárok na peněžitou pomoc v mateřství po skončení zaměstnání

18.11.2018

Dobrý den, jsem zaměstnaná cca 2,5 roku na HPP a s přítelem chceme založit rodinu. Jedná se mi o to, že bych ráda dala výpověď protože nechci trávit své těhotenství už v této práci, nehodlám s ní pokračovat ani poté, je to příliš stresující. Jedná se mi o to, zda budu moc i přesto zažádat o mateřskou (ne rodičovský příspěvek 220 000 Kč) ale ten druhý příspěvek, který se počítá z platu. Jsem zároveň OSVČ (obor ubytování). Bude nějaká možnost zažádat o tento příspěvek v případě že budu v tu dobu např. 6 měsíců už nezaměstnaná? Nebo bude lepší jít raději na rizikové (to z důvodu vycházek moc nechci). Mockrát děkuji za odpověď a přeji krásný den.

Dobrý den.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů.
Pokud nejste účastna nemocenského pojištění jako OSVČ a po skončení pracovního poměru nenastoupíte do nového zaměstnání, pak by Vám vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství ze skončeného zaměstnání, pokud by Vaše zaměstnání skončilo v době těhotenství a nástup na peněžitou pomoc v mateřství (6-8 týdnů před očekávaným dnem porodu) by spadal do ochranné lhůty 180 kalendářních dnů. Podpůrčí doba činí při narození 1 dítěte zpravidla 28 týdnů. Žádost o dávku se předkládá (bývalému) zaměstnavateli.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: nárok na peněžitou pomoc v mateřství

15.11.2018

Dobry den, mam na vas dotaz na vysi druhe mateřské. V soucasne dobe jsem na rodicovske dovolene s prvnim ditetem. V breznu mi rodicak skonci a v dubnu nastoupim na materskou s druhym ditetem. V zamestnani, ze ktereho jsem odcházela na první materskou jsem skončila, mela jsem smlouvu na dobu určitou. Nyni behem rodicaku uz rok pracuji u jineho zamestnavatele (na pracovni smlouvu, částečný úvazek ). Bude se mi materska pocitat z prijmu, ktery mam u noveho zamestnavatele nebo se jedna o retezovy porod do čtyř let veku prvniho dítěte a materska tedy bude stejná jako u prvního dítěte. Dekuji

Dobrý den,

dl e§ 19 odst 1. písm 3) zákon o nemocenském pojištění je dáno, že u zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství; přitom se porovnávají denní vyměřovací základy před jejich úpravou. Vzhledem k tomu, že se u Vás jedná o jiné zaměstnání, peněžitá pomoc v mateřství se Vám bude počítat ze stávajícího zaměstnání na zkrácený úvazek.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: zkušební doba a rizikové těhotenství

12.11.2018

Dobrý den. Dovolují se na vás obrátit s mym dotazem . Snažila jsem se nejdříve prolistovat již zodpoveženě dotazy ale nenasla jsem odpověď ohledně zkušební doby v zaměstnani@RIZIKOVÉ TĚHOTENSTVÍ.
Jsem zaměstnsnkyni od 24.9.2018 předtím jsem byla rok na UP a předtím rok na nemocenské. Nyní jsem otehotnela. Zkušební doba mi konci 23.12. Delam 13.5 hod směny., krátký, dlouhý tyden. Je mi 39 a mám za sebou 3 potraty. Na miminku mi velmi záleží, z prace jsem velmi unavena. MysleLa jsem že vydržím po dobu zkus.doby , kvuli tomu ať me zaměstnavatel neukonci smlouvu a at mi ne zanikne nárok na PPM. Ale zdrave miminko je pro me nejdulezitejsi. Zaroven nejsme s přítelem v situaci kdy bychom finančni situaci nemuseli řešit. Ikdyz on mi rika ať praci neresim,důležitě at jsem v pohode. Můžete mi Prosím poradit jak se mám zachovat na co mám nárok. ? Děkuji moc predem za Vas čas
Děkuji

Dobrý den,
vzhledem k věku a proběhlým komplikacím s těhotenstvím,bych doporučila nastoupit do pracovní neschopnosti a pobírat od 15tého dne nemocenské (prvních 14 dní pracovní neschopnosti za trvání pracovního poměru proplácí zaměstnavatel/první tři dny jsou neplacené-karenční doba/). Pokud bude zaměstnání ve zkušební době ukončeno (nesmí být zaměstnavatelem ukončeno v prvních 14ti dnech pracovní neschopnosti), nárok na peněžitou pomoc v mateřství Vám z ochranné lhůty sice nevznikne, ale pokud budete byla v pracovní neschopnosti až do plánovaného nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (i po skončení pracovního poměru), náleželo by Vám nemocenské poskytované v souvislosti s porodem. V tomto je nutné si dojít na příslušnou OSSZ a požádat o potvrzení, že Vám nevzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Vašemu ošetřujícímu lékaři doložíte následně toto potvrzení správy sociálního zabezpečení, že nesplňujete podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství, lékař nebude Vaši pracovní neschopnost k 6.týdnu před očekávaným datem porodu ukončovat, nýbrž v ní bude pokračovat až do konce šestého týdne po porodu, jestliže nebudete i nadále práce neschopná z jiných důvodů, než je souvislost s těhotenstvím a porodem. Následně budete mít nárok na rodičovský příspěvek s možností jeho volby.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Nárok na PPM při převzetí dítěte

10.11.2018

Dobrý den,
jsem u zaměstnavatele na neplaceném volnu z důvodu péče o dítě do 4 let věku (v pěstounské péči). Na dítě jsem pobírala PPM i RP, RP jsem dočerpala v 6/2018. Dítěti budou 4 roky ve 3/2019.
Nyní jsme schválení pro další dítě. Budu mít nárok na PPM, pokud další dítě převezmeme do 4.narozenin staršího dítěte, když už od 6/2018 nepobírám RP a jsem vedena jako osoba pečující? Mohla bych mít nárok na PPM i po 4.narozeninách staršího dítěte, pokud mi zaměstnavatel prodlouží neplacené volno a budu stále osoba pečující nebo by za mě zaměstnavatel i jako za osobu pečující musel platit odvody? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění a jsou následující:
- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM;
- v den nástupu na PPM trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta 180 dní ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na PPM, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání PPM (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého PPM náleží.
Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium –na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění; pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte)
- nárok na peněžitou pomoc v mateřství mají jen ty OSVČ, které si v předchozích dvou letech alespoň 270 dní před nástupem na mateřskou dovolenou platily nemocenské pojištění, z toho nejméně 180 dnů v posledním roce před počátkem podpůrčí doby.
Pro získání PPM je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.

Z výše uvedeného vyplývá, že při převzetí dalšího dítěte do věku 4let prvního budete mít nárok na PPM, neboť splníte všechny podmínky. /neplacené volno do 4 let věku dítě se počítá jako doby náhradní potřebná do oněch 270dní/: Pokud budete neplacené volno čerpat i po 4.roce věku dítěte, tak po určitou dobu /prakticky ještě v 5tech prvního dítěte/budete mít také nárok na výplatu PPM – podmínka 270dní musí být splněna v posledních 2letech a zde by se počítala ještě neplacené volno do 4let. Podmínkou je trvající pracovní poměr.

Za dobu neplaceného volna se sociální pojištění /do kterého patří i nemocenské pojištění, které je nutné pro výplatu PPM /ani daň z příjmů neplatí, respektive vyměřovací základ je nulový, neboť zaměstnanci neplynou žádné příjmy.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Nárok na PPM, pojištění - cizí prvek

08.11.2018

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na několik informací. V ČR s přítelem žijeme a pracujeme od roku 2014. Máme zde oba práci na dobu neurčitou. Nemáme v ČR přechodný ani trvalý pobyt (oba jsme občané SK s TP na SK) V lednu 2019 čekáme miminko.
1.) Mám v ČR nárok na peněžitou pomoc v mateřství i na rodičovský příspěvek? Pokud ano kde žádám o rodičovský- na úřadě, podle adresy zaměstnavatele?
2.) Budu v ČR po celou dobu MD a RD pojištená já i dítě? Na VZP mi paní řekla že když zde nemáme trvalý pobyt tak já ani díte nebudeme pojištění? (Což mi připadá jako hloupost)
3.) Je nutné vybavit si kvůli něčemu přechodný pobyt?
4.) Co všechno je potřeba vyřídit v souvislosti s dítětem po porodu?

Děkuji moc za odpověď

Dobrý den.

Abyste měla v ČR nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM. Nástup na PPM nastává dle volby nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před očekávaným termínem porodu.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.

Jelikož zde již delší dobu pracujete a jste tedy nemocensky pojištěna, nárok na PPM Vám vznikne.
Jestliže Vy i partner pracujete v ČR, vznikne Vám zde i nárok na rodičovský příspěvek (RP), o který se žádá na úřadu práce dle trvalého pobytu žadatele. Pokud zde trvalý pobyt nemáte, jde nejspíše o krajskou pobočku dle místa (faktického) bydliště. Informaci si doporučuji ověřit např. telefonicky na ÚP.

Jelikož Vám zde trvá pracovní poměr, jste tady zaměstnána, musíte zde být i zdravotně pojištěna. Zdravotní pojištění lze mít současně jen v jednom státu. Dítě spadá pod zdravotní pojišťovnu, ve které je v době narození dítěte pojištěna matka. Tuto skutečnost je nutné zdravotní pojišťovně nahlásit do 8 dnů po narození dítěte.

Potvrzení o přechodném pobytu není podmínkou pobytu občana EU na území ČR, je proto ponecháno na jeho vůli, zda o vydání tohoto potvrzení požádá či nikoliv.

Potvrzení o přechodném pobytu se vydá na žádost občana EU, který hodlá pobývat na území ČR déle než 3 měsíce a neohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem nenarušil veřejný pořádek.
Důvody proč si vyřídit potvrzení o přechodném pobytu: Jak uvedeno výše, občan EU nemá právní povinnost vyřídit si potvrzení o přechodném pobytu. Toto potvrzení ovšem může být z řady důvodů výhodné anebo dokonce i nutné. Potvrzením o přechodném pobytu totiž získá občan EU průkaz, kterým bude moci osvědčovat nejen svou totožnost, nýbrž i svou evidenční adresu na území ČR, což může být velmi praktické pro styk s úřady, na poště, v bankách atd. Pouze s potvrzením o přechodném pobytu také může občan EU získat rodné číslo, které rovněž usnadňuje život v české společnosti (např. řada zaměstnavatelů vyžaduje po svých zaměstnancích sdělení rodného čísla a tvrdí jim – neprávem ovšem – že je bez rodného čísla nemohou zaměstnat). Potvrzení o přechodném pobytu je dále nutné pro možnost nabývat v ČR nemovitosti.

Zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/prechodny-pobyt.aspx
https://infocizinci.cz/cr/prechodny-pobyt-pro-cizince-v-cr/
http://poradna-prava.cz/www/old/pobyt-uzemi-cr.html

Po porodu musíte nahlásit nového pojištěnce Vaší zdravotní pojišťovně. Dále nahlaste narození dítěte zaměstnavateli. Nezapomeňte také narození dítěte nahlásit vlastníkovi bytu (družstvo, majitel, společenství vlastníků) z důvodu úpravy záloh na některé služby spojené s užíváním bytu, i na dítě se totiž rozpočítávají společné náklady jako (např. odpad, výtah apod.).

S pozdravem

Související ustanovení:

§ 66 zákona o státní sociální podpoře
Orgány rozhodující o dávkách
(1) O dávkách rozhodují krajské pobočky Úřadu práce.
(2) Místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce se řídí místem, kde je oprávněná osoba hlášena k trvalému pobytu podle zvláštních předpisů, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 3).

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.