Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Pracovní poměr na dobu určitou - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství

23.05.2018

Dobrý den,
prosím Vás o radu. Jsem zaměstnaná od 6. 6. 2016, otěhotněla jsem a jsem na neschopence od 3. 4. 2018, bohužel mi končí smlouva 6. 6. 2018 a smlouvu mi neprodlouží. Dočetla jsem sem, že bych měla být v ochranné lhůtě a tudíž by mi měla neschopenka nadále pokračovat i po ukončení pracovní smlouvy. Je potřeba někde nahlásit, že už nejsem zaměstnaná a komu pak dávat lístek na peníze? Jakmile mi ukončí neschopenku, tu mám odevzdat zaměstnavateli nebo na správu sociálního zabezpečení? Z neschopenky můžu nastoupit rovnou na mateřskou a budu mít na mateřskou nárok?
Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,
i po skončení pracovního poměru Vám bude náležet nemocenské.
Tzv. lístek na peníze budete odevzdávat Vašemu bývalému zaměstnavateli.
Oznamovací povinnost v souvislosti se skončením pracovního poměru má zaměstnavatel; z opatrnosti doporučuji kontaktovat Vaši zdravotní pojišťovnu a oznámit ji, že plátcem pojistného na zdravotní pojištění za Vás coby za příjemce dávek nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství), a následně rodičovského příspěvku bude stát.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů.
Váš ošetřující lékař ukončí pracovní neschopnost ke dni nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.
Žádost o peněžitou pomoc v mateřství předložíte Vašemu bývalému zaměstnavateli, výše dávky se bude odvíjet od příjmů dosahovaných v posledním zaměstnání. Pro orientační výpočet dávky můžete použít kalkulačku na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - http://www.mpsv.cz/cs/11580
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Konec pracovního poměru - další těhotenství

23.05.2018

Dobrý den, včera jsem obdržela Vaši odpověď na můj dotaz. (č.43193) Vše bylo srozumitelné, akorát bych se ještě potřebovala doptat, jak by to bylo v případě, kdybych chtěla navázat na další rodičovskou dovolenou. Podle Vaší odpovědi mám nárok na odstupné již teď, během rodičovské dovolené, ale kdybych si ho nárokovala teď, tak pak už teda nejspíš nebudu v ochranné lhůtě, 3 roky, a nemůžu plynule navázat na další mateřskou, kterou mi zaměstnavatel nezaplatí?! Chápu to správně? Mockrát děkuji za cenné rady.

Dobrý den,
pokud dojde ke skončení pracovního poměru, dnem skončení pracovního poměru končí rodičovská dovolená (ve smyslu překážky v práci) a Vaše účast na nemocenském pojištění. Pokud Váš pracovní poměr skončí v době těhotenství a na peněžitou pomoc v mateřství nastoupíte do180 dnů ode dne skončení pracovního poměru, bude Vám náležet peněžitá pomoc v mateřství ze skončeného zaměstnání z titul tzv. ochranné lhůty. Pokud na peněžitou pomoc v mateřství nastoupíte později, aniž byste po skončení pracovního poměru nastoupila do nového zaměstnání, nárok na dávku Vám nevznikne. V souvislosti s péčí o narozené dítě Vám bude náležet rodičovský příspěvek, a to poprvé za měsíc, ve kterém se dítě narodí.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Nárok na PPM v nové práci;

23.05.2018

Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené a pobírám rodičovský příspěvek do třech let věku dítěte, do konce roku 2018. U firmy před odchodem na mateřskou dovolenou mám dobu neurčitou. Do této práce se již vracet nechci. Mám nabídku jít na plný pracovní poměr do jiné práce od září 2018 na dobu určitou na čtyři roky. Když bych ale otěhotněla v "nové práci", měla bych nárok na peněžitou pomoc v mateřství?

Druhý dotaz zní, pracovala jsem na dohodu o provedení práce během rodičovské dovolené. Ve dvou měsících hrubý příjem byl vyšší než 10 000 Kč. Prohlášení poplatníka k dani jsem nepodepsala. Platí za mě zaměstnavatel zdravotní a sociální? Zdravotní pojišťovna u mě nevidí, že by se tento zaměstnavatel přihlásil k platbě zdravotního pojištění. Jak to mám řešit dál?

Děkuji

Dobrý den,

abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM. Nástup na PPM nastává dle volby nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před termínem porodu.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.

Dle toho, co píšete, byste podmínku 1) splnila. Nepíšete, zda hodláte i po nástupu do nové práce setrvat v pracovním poměru, kde jste na rodičovské dovolené (RD), či tento pracovní poměr chcete ještě před návratem z RD ukončit. Ideální by bylo ukončit stávající pracovní poměr až po uplynutí zkušební doby v novém zaměstnání (pro jistotu, jelikož ve zkušební době může být pracovní poměr ukončen z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu a Vy byste se poté měla kam vrátit. Nejlepší by tedy bylo zůstat u stávajícího zaměstnavatele na RD a po uplynutí zkušební doby v novém zaměstnání se s nynějším zaměstnavatelem dohodnout na ukončení pracovního poměru dohodou. Pokud by zaměstnavatel nepřistoupil na dohodu, musela byste podat výpověď a tam je již třeba počítat s dvouměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet od prvního dne následujícího kal. měsíce po doručení výpovědi - zaměstnavatel by tedy mohl i po dobu výpovědí doby trvat na Vašem docházení do práce a výkonu práce, proto je v tomto případě výhodnější ukončit pracovní poměr dohodou. Dále budu počítat s variantou, že byste otěhotněla až v době, kdy byste již v dosavadním zaměstnání nebyla a byla byste zaměstnána pouze u nového zaměstnavatele.
Pokud byste v den nástupu na PPM byla zaměstnána u nového zaměstnavatele, splnila byste i podmínku 2) a nárok na PPM by Vám tedy vznikl. Pokud by z nějakého důvodu došlo k rozvázání nového pracovního poměru (např. ve zkušební době), záleželo by na tom, zda byste se s nástupem na PPM vešla do tzv. ochranné lhůty. Ochranná lhůta plyne z pojištěné činnosti, která skončí v době těhotenství, a trvá tolik dní, kolik dní trvalo zaměstnání, max. 180 dní.
Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) by se v tomto případě počítala ze mzdy v nové práci.

Dále ještě důležitá poznámka: pracovní poměr na dobu určitou je možné uzavřít mezi smluvními stranami na maximálně 3 roky a může být poté maximálně 2x prodloužena (viz níže). Není tedy dle zákona možné uzavřít smlouvu na dobu určitou 4 let.

K druhému dotazu: pokud je odměna z DPP vyšší než 10 000 Kč za měsíc (tedy alespoň 10 001 Kč), zakládá již účast na zdravotním a sociálním pojištění, zaměstnavatel Vás měl za tyto měsíce přihlásit. Buď na toto můžete upozornit přímo zaměstnavatele, pokud by nedošlo k nápravě nebo jste měla pochybnosti, můžete upozornit Vy sama zdravotní pojišťovnu.

§ 39 zákoníku práce

Pracovní poměr na dobu určitou
(1) Pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, nebyla-li výslovně sjednána doba jeho trvání.
(2) Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.
...
(5) Sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem trvání pracovního poměru na dobu určitou v rozporu s odstavci 2 až 4, a oznámil-li zaměstnanec před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Návrh na určení, zda byly splněny podmínky uvedené v odstavcích 2 až 4, mohou zaměstnavatel i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: RD a další těhotenství, PPM

22.05.2018

Dobrý den,
děkuji Vám za Vaši odpověď ještě bych se Vás chtěla zeptat , pokud pobírám rodičovský příspěvek u 1. dítěte a až porodím 2. dítě, tak budu muset zrušit rodičovský příspěvek u 1.dítěte a znovu si zažádat rodičovský příspěvek u 2. dítěte a budu vše muset předat zaměstnavateli k potvrzení kdy jsem nastoupila na mateřskou dovolenou apod. ?
Děkuji Vàm za Vaši odpověď a přeji Vám hezký den.

Dobrý den,
v dostatečně dlouhé době před nástupem na MD dostanete od svého ošetřujícího gynekologa formulář žádosti o peněžitou pomoc v mateřství, který odevzdáte svému zaměstnavateli. Ten formulář dovyplní a odešle na OSSZ. Ve formuláři si sama zvolíte den nástupu na MD v rozmezí 6-8 týdnů před porodem. Po porodu doložíte zaměstnavateli pouze rodný list dítěte, tak, jako tomu bylo u předchozího porodu.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Podpora v nezaměstnanosti

21.05.2018

Dobrý den, dne 30. 5. 2018 mi končí rodičovská dovolená. V zaměstnání jsme se domluvili na ukončení pracovního poměru dohodou z důvodu péče o nezaopatřené dítě ke dni 1. 6. 2018. V zaměstnání budu tedy dva dny čerpat neplacené volno. Zajímá mě, jestli mám tedy nárok na podporu v nezaměstnanosti počítanou z průměrné čisté měsíční mzdy? Děkuji za odpověď.

Vážená paní,

nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč, který splní tyto podmínky:
- v rozhodném období získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností (popř. započítáním náhradní doby zaměstnání) alespoň 12 měsíců důchodového pojištění,
- požádal úřad práce o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti.
Formulář žádosti o podporu v nezaměstnanosti lze vyhledat na
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.
K žádosti se přikládají další dokumenty: evidenční list důchodového pojištění, potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, rodné listy dětí apod.
Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti jsou poslední dva roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
Do rozhodného období se započítává i náhradní doba zaměstnání, tj. zejména doba péče o dítě do čtyř let věku.

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč dosáhl ve svém posledním zaměstnání takto:
1.–2. měsíc ve výši 65 %, 3.–4. měsíc ve výši 50 % a od 5. měsíce ve výši 45 %.
Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance. Vzor Potvrzení je možno získat na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.
Orientační kalkulačka výpočtu podpory v nezaměstnanosti:
http://www.penize.cz/kalkulacky/podpora-v-nezamestnanosti
V případě, že uchazeč o zaměstnání naposledy vykonával SVČ, stanoví se podpora z posledního vyměřovacího základu přepočteného na jeden kalendářní měsíc.
Maximální výše podpory činí 16 682 Kč měsíčně.
Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči, jehož poslední činností byla „náhradní doba“, tj. péče o dítě do čtyř let věku.
Minimální podpora činí:
první dva měsíce 4 315 Kč měsíčně,
další dva měsíce 3 452 Kč měsíčně,
zbývající měsíc/e 3 164 Kč měsíčně.
Vzhledem k tomu, že budete čerpat neplacené volno, za které Vám patrně nebude u zaměstnavatele náležet náhrada mzdy, bude Vaše podpora v nezaměstnanosti minimální. Výše podpory by se mohla odvíjet od výše Vaší mzdy v případě, kdyby Vaší poslední činností bylo zaměstnání, tj. zaměstnavatel by Vám za dva zaplatil náhradu mzdy ve výšio průměrného výdělku.

Stáhněte si zdarma naši novou příručku Nebojujte s úřady a zaměstnavateli, ve které najdete více užitečných informací: http://www.aperio.cz/748/nebojujte-se-zakony-vyuzijte-je-ve-svuj-prospech
(Kapitola Úřad práce, podpora v nezaměstnanosti a kompenazce)

Právní předpisy:
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: nárok na peněžitou pomoc v mateřství

16.05.2018

Dobrý den,
z práce, kde stále trvá můj pracovní poměr, jsem nastoupila na první MD (s prvním dítětem) v dubnu 2014, v květnu 2015 jsem se vrátila zpět do práce. Odpracovala jsem 7 měsíců a v prosinci 2015 nastoupila na MD s druhým dítětem. Po MD jsem nastoupila na rodičovskou, která je nastavená do 3 let věku dítěte (do ledna 2019). Nyní jsem znovu těhotná, termín porodu je v listopadu 2018. Budu mít nárok na MD u třetího dítěte, nebo rovnou nastoupím na RD?
Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,

nárok na peněžitou pomoc v mateřství stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, a jsou zde následující podmínky:

- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství ;
- v den nástupu na peněžitou pomoc v mateřství trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na peněžitou pomoc v mateřství, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání peněžité pomoci v mateřství (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého peněžitá pomoc v mateřství náleží.

Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium –na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění;pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte).

Pro získání peněžité pomoci v mateřství je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.

Vzhledem k tomu, že Vám trvá pracovní poměr, vznikne Vám i nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: RD a další těhotenství, PPM a RP

15.05.2018

Dobrý den,
chtěla bych se Vás zeptat ohledně rodičovského příspěvku.
Zažádala jsem si rodičovský příspěvek na 3 roky, mému dítěti bude 18 měsíců,ale znovu jsem otěhotněla a přibližný termín by mělo být v lednu roku 2019.
Budu muset si znovu zažádat o ppm a zrušit rodičovský příspěvek u prvního dítěte či nezažádat o ppm a pobírat rodičovský příspěvek nadále u prvního dítěte a poté zrušit rodičovský příspěvek až po porodu ?
Děkuji Vám za Vaši odpověď a přeji Vám krásný den

Dobrý den,
pokud trvá Váš pracovní poměr, budete mít nárok na další PPM. Jestliže budete mít stále stejného zaměstnavatele, pak podle § 19 odst. 4 zákona č. 187/2006 Sb., platí: pokud u zaměstnankyně za trvání téhož zaměstnání vznikne nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, považuje se za denní vyměřovací základ denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ /DVZ/ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství. PPM tedy v žádném případě nebude nižší a bude se počítat jako u předešlého dítěte.

Nástupem na další MD /6-8 týdnů před porodem/ Vám vznikne nárok na další PPM. Nástup na MD musíte ohlásit na ÚP, prostřednictvím kterého je Vám nyní vyplácen rodičovský příspěvek. Ten se dnem nástupu na další MD zastaví, neboť nelze čerpat oba tyto příspěvky najednou. Je tedy vhodné dojít si na ÚP a upravit si výši RP tak, abyste do nástupu na MD vyčerpala maximální možnou částku. Nevyplacená částka propadne.
Pokud již zaměstnavatele nemáte, Váš pracovní skončil, nebudete mít nárok na PPM a mateřskou dovolenou a dnem porodu začnete čerpat RP na nejmladší dítě. I toto musíte oznámit na ÚP, neboť RP lze čerpat pouze na nejmladší dítě v rodině. Celé by se to tedy posunulo o dva měsíce, které byste v případě zaměstnání byla na mateřské dovolené.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Nárok na další PPM

15.05.2018

Dobrý den. 7.6.18 mi končí mateřská dovolená, poté budu čerpat řádnou dovolenou, a pak nastoupím na rodičovskou dovolenou. Pokud se svým zaměstnavatelem ukončím pracovní poměr dohodou, budu mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství v případě, že opět otěhotním (mateřská by navazovala na rodičovskou)? Jak se vypočítá?
Jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním na mateřské a rodičovské dovolené v případě, že nebudu v pracovním poměru?
Děkuji.

Dobrý den,
v případě, že ukončíte pracovní poměr a do 180dní od ukončení nenastoupíte na MD, resp. nebudete 6-8 týdnů před porodem, nebudete mít na PPM nárok. Dnem porodu pak začnete pobírat rodičovský příspěvek ve výši 7600Kč.
V případě, že ukončíte pracovní poměr, ale budete pobírat rodičovský příspěvek, zdravotní pojištění za Vás bude platit stát. Sociální pojištění se platí z výdělku, který mít nebude, tzn., hradit ho nebude nikdo. Doba péče o dítě do 4 let věku se ale počítá jako doba náhradní pro důchod.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

RODIČE NA START! 2018

19. května, 14:00, park Na Pankráci
Chcete zkusit bosochodíčky, chůzi po skle nebo žhavých uhlíkách?
Zveme na benefiční běh a zábavné odpoledne pro celou rodinu 1km/5km/minitratě, pochod s dítětem v šátku, bosochodníky, chůze po skle i žhavém uhlí, kreativní dílničky a mnoho dalšího.


Na podporu bezplatné právní poradny APERIO.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.