Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství

17.10.2017

Dobrý den mám 2 dotazy prosím. Za 1. pokud mi moje zaměstnání nedovoluje pracovat v době těhotenství tzn., že ihned po zjištění těhotenství jdu na neschopenku, bude se mi mateřská počítat z platu před nemocenskou? A za 2. pokud jsem těhotná a skončí mi prac. smlouva 2 měsíce před porodem jak se řeší období 2 měsíců kdy vlastně nejsem zaměstnaná? Musím se např. registrovat na pracáku? A skončí mi nemocenská zároveň se smlouvou? Moc tomu nerozumím děkuji za odpověď.

Vážená paní,
pokud se týká peněžité pomoci v mateřství a výpočtu, bude se vypočítávat z vašeho příjmu před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství. Konkrétní informace přímo k Vašemu případu Vám sdělí Call centrum nemocenského pojištění, které vyřizuje dotazy veřejnosti a poskytuje informace o dávkách nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství). Telefon 800 050 248. ¨
Pokud se týká dvou měsíců mezi skončením zaměstnání a nástupem na peněžitou pomoc v mateřství, pokud budete stále v dočasné pracovní neschopnosti z důvodu rizikového těhotenství, pak Vám nebudou evidovat jako uchazeče o zaměstnání na úřadě práce. Na úřadě práce se evidujte pouze v případě, že Vaše dočasná pracovní neschopnost nebude dále pokračovat. Dočasná pracovní neschopnost nekončí s pracovním poměrem, ta skončí nástupem na peněžitou pomoc v mateřství nebo ukončením dočasné pracovní neschopnosti.

Právní předpisy:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství a ochranná lhůta

16.10.2017

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jak je to s nárokem na PPM.
Posledního 2,5 roku jsem byla zaměstnaná na HPP, ke 30.9.2017 byl pracovní poměr ukončen dohodou. V té době jsem již byla těhotná. Krátce na to jsem začala pracovat na DPP s příjmem přes 10 000 Kč za měsíc. Práce je to zatím tak na dva měsíce. Na mateřskou můžu nastoupit nejdříve 29.3.2018, ale je možné, že datum se ještě posune. Koncem března mi také končí ochranná lhůta 180 dní z předchozího zaměstnání.

Chtěla jsem se zeptat, jestli tato lhůta běží i v těch měsících, kdy mám příjem z DPP vyšší než 10 000 Kč a zaměstnavatel za mě platí pojištění, a jestli bych tedy měla nárok na PMM i kdybych nastoupila na mateřskou později, případně komu mám v takovém případě podávat žádost o PPM.

Děkuji,

Dobrý den,
dle § 15 odst. 2 zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů.
Z dohody o provedení práce, ale ochranná lhůta neplyne (§ 15 odst. 4 písm. f) zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění), pokud proto nástup na peněžitou pomoc v mateřství nebude spadat do ochranné lhůty v délce 180 kalendářních dnů ode dne skončení zaměstnání, nárok na peněžitou pomoc v mateřství Vám nevznikne.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: nárok na peněžitou pomoc v mateřství

16.10.2017

Dobrý den,
jsem v 14-tém týdnu těhotenství a 30.11.2017 mi končí pracovní smlouva na dobu určitou. V práci již o mém těhotenství ví, pracuji zde 11-tý měsíc a je to má první práce. Předtím jsem studovala vysokou školu a ihned po ní nastoupila do pracovního poměru. Má otázka zní... pokud by jsem po skončení pracovního poměru,který mi určitě prodloužen nebude nastoupila na nemocenskou nebo na úřad práce budu mít poté nárok na matěřskou dovolenou? Všude čtu o 180 denní lhůtě, ale přitom musím být 270 dní nemocensky pojištěná. Nevím zda-li se 270 dní počítá jako 9.kalendářních měsíců(což by jsem splňovala) nebo se to počítá dle odpracovaných dní v práci. Předem Děkuji za odpověd

Dobrý den,

podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění a jsou následující:
- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM;
- v den nástupu na PPM trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na PPM, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání PPM (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého PPM náleží.

Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium –na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění; pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte).

Pro získání dávky je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.

Pokud bylo Vaše předchozí studium úspěšně ukončeno, tak dny studia v posledních dvou letech před nástupem na PPM se Vám započítají do potřebné doby pojištění pro vznik nároku na dávku.Takže podmínky bez problémů splníte.

V případě nástupu na peněžitou pomoc v mateřství po skončení zaměstnání Vám ošetřující lékař vystaví žádost o peněžitou pomoc v mateřství a Vy žádost předáte svému bývalému zaměstnavateli, který k ní vyplní a potvrdí přílohu a oba doklady předá příslušné správě sociálního zabezpečení, která Vám dávku bude vyplácet. Následně budete mít nárok na rodičovský příspěvek s možností volby jeho výše.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Odměňování zaměstnanců

16.10.2017

Dobrý den, jsem na RD a budu se vracet po roce a půl zpět na svou pozici do práce. Mám smlouvu na dobu neurčitou a jsem dlouholetý zaměstnanec.
Má právo zaměstnavatel snížit mi osobní ohodnocení po návratu RD ? Z jakého důvodu že jsem se starala o děti? To mi zavání trochu diskriminačně!!!
Děkuji za odpověď a s pozdravem

Vážená paní,

podle § 110 zákoníku práce platí tato pravidla odměňování zaměstnanců, kteří jsou odměňováni mzdou (podnikatelská sféra):
(1) Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody.
(2) Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce.
(3) Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle vzdělání a praktických znalostí a dovedností potřebných pro výkon této práce, podle složitosti předmětu práce a pracovní činnosti, podle organizační a řídící náročnosti, podle míry odpovědnosti za škody, zdraví a bezpečnost, podle fyzické, smyslové a duševní zátěže a působení negativních vlivů práce.
(4) Pracovní podmínky se posuzují podle obtížnosti pracovních režimů vyplývajících z rozvržení pracovní doby, například do směn, dnů pracovního klidu, na práci v noci nebo práci přesčas, podle škodlivosti nebo obtížnosti dané působením jiných negativních vlivů pracovního prostředí a podle rizikovosti pracovního prostředí.
(5) Pracovní výkonnost se posuzuje podle intenzity a kvality prováděných prací, pracovních schopností a pracovní způsobilosti a výsledky práce se posuzují podle množství a kvality.

V případě, že by zaměstnavatel snížil osobní ohodnocení z důvodu čerpání rodičovské dovolené, jednalo by se o přímou diskriminaci na základě pohlaví. Zaměstnavatel může snížit osobní ohodnocení pouze na základě výše uvedených kritérii.

Jestliže Váš zaměstnavatel nebude postupovat v odměňování v souladu se zákoníkem práce, je možné se obrátit se stížností na inspektorát práce (www.suip.cz), požádat o pomoc ombudsmana (www.ochrance.cz) či podat žalobu k soudu a žádat kompenzaci.

Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Ukončení pracovního poměru ve zkušební době, těhotenství, nárok na PPM

16.10.2017

Dobry den, chtela bych se zeptat ohledne mateřské dovolené. Vubec tomu nerozumim. 1.6.2017 jsem nastoupila na HPP na dobu neurčitou, ale od 10.7.2017 jsem nastoupila na rizikové těhotenství. 10.10.2017 mi zaměstnavatel poslal vypoved ve zkušební dobe ( nechapu tedy proc az po takové dobe). TP mam 7.3.2018. Ma otazka zni jestli musim na ÚP a jestli mam narok na materskou dovolenou. Dekuji

Dobrý den,
podle zákoníku práce lze zkušební dobu u běžných pozic sjednat maximálně na 3 měsíce, u vedoucích pozic může jít až o 6 měsíců. V pracovní smlouvě musíte mít napsanou délku zkušební doby.
Pokud tedy nemáte v pracovní smlouvě uvedenou zkušební dobu na 6 měsíců, je výpověď neplatná. V době těhotenství jste totiž chráněná proti výpovědi a zaměstnavatel Vám ji nemůže dát.
Jestliže v pracovní smlouvě je uvedená zkušební doba na 6 měsíců, pak zaměstnavatel postupoval podle zákona, protože i ve zkušební době může těhotná dostat výpověď.

Jestliže je Váš předpokládaný termín porodu stanoven na 7.3., pak k otěhotnění došlo v červnu, tedy již v době posledního pracovního poměru. Váš pracovní poměr trval 132 dní, tak i ochranná lhůta ze skončeného zaměstnání bude trvat pouze 132 dní. Aby Vám vznikl nárok na PPM, musela byste do 19.2. 2018 /konec ochranní lhůty/ být nejdéle 8 týdnů před porodem, což budete. Bohužel ve svém dotazu nepíšete nic o předchozím zaměstnání, protože pro výplatu PPM musíte ještě splnit podmínku účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM.
Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění a jsou následující:
- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM;
- v den nástupu na PPM trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta 180 dní ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na PPM, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání PPM (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého PPM náleží.
Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium –na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění; pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte)
- nárok na peněžitou pomoc v mateřství mají jen ty OSVČ, které si v předchozích dvou letech alespoň 270 dní před nástupem na mateřskou dovolenou platily nemocenské pojištění, z toho nejméně 180 dnů v posledním roce před počátkem podpůrčí doby.
Pro získání PPM je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.

Jestliže jste v pracovní neschopnosti, nemůžete se současně registrovat na ÚP. Pokud podmínky pro výplatu PPM nesplníte /nebudete mít odpracované potřebnou dobu 270dní/, nebude Vám lékař ukončovat PN 6 týdnů před porodem, ale bude v ní pokračovat ještě 6 týdnů po porodu. Jde o tzv. nemocenské v souvislosti s těhotenstvím a porodem.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: nárok na peněžitou pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek

15.10.2017

Dobrý den,
mám dotaz ohledně nároku na mateřskou - obecně řečeno PPM jestli to říkám dobře a následně na nárok rodičovského příspěvku. Jsem z těch všech zákonů a podmínek už nešťastná a s partnerem se akorát hádáme :( protože každý tvrdíme něco jiného :-/
Pracovní smlouvu mám od 02.05.2016 , s tím, že mi smlouva zatím byla prodloužena pokaždé na určito....nyní do 3.2.2018 a dnes mi paní vedoucí oznámila, že následně dostanu smlouvu na neurčito, ať se nestrachuju, že je se mnou spokojená.
My se s partnerem teď od září snažíme o miminko, a mě zajímá, co se stane, pokud bych koncem roku nebo začátkem roku 2018 zjistila, že jsem těhotná. Co to pro mě znamená :-( Budu mít nárok na mateřskou i rodičovskou? Nějak těm dnům, které se počítají nerozumím. A hlavně se bojím, že se nevejdu kdyžtak do ochranné lhůty, která je těch 180 dnů.
Moc vás prosím o pomoc :-) :-(

Dobrý den,

pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství musíte splnit podmínky pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, a jsou zde následující podmínky:
- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství ;
- v den nástupu na peněžitou pomoc v mateřství trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na peněžitou pomoc v mateřství, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání peněžité pomoci v mateřství (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého peněžitá pomoc v mateřství náleží.

Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium –na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění;pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte).

Pro získání peněžité pomoci v mateřství je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.

Pokud budete těhotná ještě dříve než budete mít smlouvu na dobu neurčitou a skončí Vám pracovní poměr k 3. 2.2018, tak u žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání- max. 180 dní. Nástup na peněžitou pomoc v mateřství je 8 až 6 týdnů před porodem dle volby ženy. Aby Vám vznikl nárok na dávku peněžité pomoci v mateřství, musíte se s nástupem na peněžitou pomoc v mateřství vejít do 180 dnů ochranné lhůty po skončení zaměstnání. V případě nástupu na peněžitou pomoc v mateřství po skončení zaměstnání, Vám ošetřující lékař vystaví žádost o peněžitou pomoc v mateřství a Vy žádost předáte svému bývalému zaměstnavateli, který k ní vyplní a potvrdí přílohu a oba doklady předá příslušné správě sociálního zabezpečení, která Vám dávku bude vyplácet. Následně budete mít nárok na rodičovský příspěvek s možností volby jeho výše.
Pokud by nebyla smlouva v únoru prodloužena, lze v případě zdravotních důvodů nastoupit v ochranné 7denní lhůtě do pracovní neschopnosti a pobírat nemocenské. Pokud byste byla v pracovní neschopnosti až do plánovaného nástupu na peněžitou pomoc v mateřství, náleželo by Vám nemocenské poskytované v souvislosti s porodem. V tomto případě je nutné si dojít na příslušnou OSSZ a požádat o potvrzení, že Vám nevzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Vašemu ošetřujícímu lékaři doložíte následně toto potvrzení správy sociálního zabezpečení, že nesplňujete podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství, lékař nebude Vaši pracovní neschopnost k 6.týdnu před očekávaným datem porodu ukončovat, nýbrž v ní bude pokračovat až do konce šestého týdne po porodu, jestliže nebudete i nadále práce neschopná z jiných důvodů, než je souvislost s těhotenstvím a porodem. Následně budete mít nárok na rodičovský příspěvek s možností jeho volby.

Pokud Vám nevznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství ani na nemocenské, poskytované v souvislosti s porodem, tak dnem porodu začnete pobírat rodičovský příspěvek. Rodič volí od nového roku výši rodičovského příspěvku do částky:
a) nepřevyšující 7 600 Kč měsíčně,
b) převyšující 7 600 Kč měsíčně, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7 600 Kč, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně. V případě, že u každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte uvedený denní vyměřovací základ, vychází se při stanovení výše rodičovského příspěvku z toho denního vyměřovacího základu, který je vyšší, nebo
c) 1,5násobku částek uvedených v písmenech a) nebo b) v případě péče o vícerčata, nejvýše však do výše 1,5násobku 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně.

Horní hranicí měsíčního rodičovského příspěvku nově bude peněžitá pomoc v mateřství, na kterou měl rodič nárok (pro letošek dělá maximální hodnota peněžité pomoci v mateřství 34 470 korun). Měsíční výše rodičovského příspěvku nebude smět přesáhnout 70 procent vyměřovacího základu, tedy zjednodušeně hrubého měsíčního výdělku.

Pokud otec splní podmínky pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství a zaměstnavatel mu vypíše potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku, kde bude potvrzen jeho denní vyměřovací základ, můžete výši rodičovského příspěvku zvolit i na základě příjmu otce (můžete být žadatelem Vy). Volbu výše rodičovského příspěvku můžete volit každé tři měsíce s ohledem na situaci rodiny.

Pokud již budete mít smlouvu na neurčitou, tak jste proti výpovědi chráněna, a budete mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství, neboť podmínku účasti na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství splníte díky předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou. Následně budete mít nárok na rodičovský příspěvek s možností volby jeho výše.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění
Zákon č. 117/1995 Sb., zákon o státní sociální podpoře, v platném znění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství - tzv. vyloučené dny; ochranná lhůta

14.10.2017

Dobrý den mám 2 otázečky. Pokud jsem těhotná a moje zaměstnání mi nedovoluje pracovat tudíž jsem ihned nastoupila na neschopenku, bude se mi PPM počítat z období před nástupem na nemocenskou? A druhý dotaz. Když mám smlouvu na určito a ta mi končí 3 měsíce před termínem porodu tím pádem mi skončí i nemocenská a musím jít na prac. úřad nebo jak se řeší toto období bez zaměstnání během těhotenství?

Dobrý den.
Dny pracovní neschopnosti jsou tzv. vyloučenými dny, které se do výpočtu denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nezahrnují.
Peněžitá pomoc v mateřství činí 70 % denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (např. pracovní neschopnost) snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém došlo k nástupu na mateřskou dovolenou. Pokud dojde k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství v ochranné lhůtě, postupuje se při určení rozhodného období tak, jako by k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství došlo v den, který bezprostředně následuje po dni, ve kterém skončilo pojištění.
Denní vyměřovací základ se upraví pro výpočet peněžité pomoci v mateřství tak, že do částky první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.
Pro orientační výpočet dávky můžete použít kalkulačku na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - http://www.mpsv.cz/cs/11580.
Žádost o dávku se podává bývalému zaměstnavateli.
Pokud po skončení zaměstnání budou nadále dány důvody Vaší pracovní neschopnosti, pak Vám bude nemocenské náležet i nadále. Lékař ukončí Vaši pracovní neschopnost ke dni nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství

13.10.2017

Dobrý den, chci Vás požádat o radu ohledně mého zaměstnání.
Pro svého zaměstnavatele jsem pracovala přes 3 roky. Smlouvu jsem měla uzavřenou na dobu neurčitou. Následně jsem odešla na mateřskou dovolenou s první dcerou, po 1,5 jsem čerpala další mateřskou dovolenou s druhou dcerou. Po 4,5 letech (k 1.9. letošního roku) jsem nastoupila zpět do zaměstnání na původní pozici - ekonom.
Za dobu, co jsem byla pryč, se na mé pozici vystřídala jedna zaměstnankyně jako zástup za mateřskou dovolenou (3,5 roku) a druhá zaměstnankyně (1 rok), která je tam i doposud. Tato zaměstnankyně měla smlouvu na dobu určitou (měla odejít měsíc po mém nástupu), ale nestalo se tak - smlouva ji byla prodloužena.
Jsme tedy na jednu pozici dvě - s tím, že mi bylo sděleno, ať se během měsíce až dvou zaučím (i když mám defakto více zkušeností než moje kolegyně) a potom nám práci rozdělí (i když by práci zastala pouze jedna pracovnice) nebo si nechají jenom tu lepší.

Momentálně (je to tak, že mi vedoucí práci téměř nepřiděluje. Obrací se převážně na kolegyni - a tak činí i ostatní pracovníci firmy (protože jsou tak zvyklí a vlastně ani netuší, co by po mně měli chtít). Nebylo mi přiděleno ani číslo pevné linky, počítač jsem dostala zformátovaný - takže začínám od nuly (nemám žádná data z doby, kdy jsem byla na MD). Na vše se musím dotazovat, případně žádat o přeposlání konkrétních dat (abych byla v obraze).
Popravdě jsem z této situace zoufalá, protože zaměstnavatel se chová tak, jako bych byla já ta, která tam nepatří. Vše komplikuje také to, že jsem již musela čerpat ošetřovné na mladší dceru.
Co mohu v této situaci dělat?
Děkuji

Vážená paní,

výpověď ze strany zaměstnavatele
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodů, které výslovně uvádí zákoník práce. Jedná se o tyto důvody:
• ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část;
• přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část;
• stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách;
• nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí;
• pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci;
• poruší-li zaměstnanec povinnosti dočasně práce neschopného zaměstnance zvlášť hrubým způsobem (tj. nedodržení léčebného režimu);
• nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; nesplňování těchto požadavků může spočívat i v neuspokojivých pracovních výsledcích;
• jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci.

Z jiných důvodů zaměstnavatel dát výpověď nemůže (např. z důvodu těhotenství ženy). Výpověď musí být písemná a musí být doručena zaměstnanci, jinak je neplatná. Výpověď musí obsahovat i vlastnoruční podpis zaměstnavatele či odpovědného zaměstnance, jinak může být zpochybněna autentičnost. Výpověď může být odvolána pouze se souhlasem zaměstnance; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné.

Nadbytečnost jako výpovědní důvod je početní nebo profesní. Zaměstnavatel v důsledku této změny už nepotřebuje práci zaměstnance buď vůbec, nebo v původním rozsahu. Je třeba, aby existovalo rozhodnutí o organizačních změnách, zaměstnanec byl nadbytečný a byla příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizačních změnách a nadbytečností zaměstnance. O výběru zaměstnance, který je nadbytečný, rozhoduje sám zaměstnavatel.

Zaměstnanec nemusí být vždy pro zaměstnavatele nadbytečným již v době podání výpovědi. Protože platnost právního jednání je třeba posuzovat v okamžiku a se zřetelem na okolnosti, kdy bylo právní jednání učiněno. Rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o organizačních změnách, které má za následek nadbytečnost konkrétního zaměstnance, musí být přijato před podáním výpovědi. Pracovní poměr podle podané výpovědi však nesmí skončit dříve, než nastala účinnost rozhodnutí o organizačních změnách. Zaměstnavatel je povinen s organizační změnou seznámit zaměstnance.

Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, protože zaměstnavatel učinil rozhodnutí o organizačních změnách, pak je možné rozvázat dohodou či výpovědí s rodičem pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti:
V tomto případě je třeba, aby
- existovalo rozhodnutí o organizačních změnách, v jejichž důsledku se zaměstnanec stal nadbytečný
- byla příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizačních změnách a nadbytečností zaměstnance.
V tomto případě má zaměstnanec nárok na odstupné.
Podle mého názoru ve vašem případě nedojde k žádné reorganizaci - změně organizace práce. Jedná se o organizační pochybení zaměstnavatele, nemůže proto ani s jednou z Vás platně rozvázat pracovní poměr výpovědí. V tomto případě zaměstnavatel nemůže dát rodiči vracejícímu se z rodičovské dovolené výpověď z organizačních důvodů, přestože je „nadbytečný“. Důvodem je neexistence organizační změny. Výpověď by v tomto případě byla neplatná a zaměstnanec by mohl zaměstnavatele úspěšně žalovat.

Zatím nemůžete činit nic, jen požadovat přidělování práce podle pracovní smlouvy. V případě, že dostanete výpověď, doporučuji, abyste zaměstnavateli sdělila, že rozvázání pracovního poměru považujete za neplatné.
• Dal-li zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď, je třeba, aby zaměstnanec oznámil zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával. Pracovní poměr zaměstnance trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout mu náhradu mzdy.
Přesahuje-li celková doba, za kterou by měla zaměstnanci příslušet náhrada mzdy nebo platu, 6 měsíců, může soud na návrh zaměstnavatele jeho povinnost k náhradě mzdy nebo platu za další dobu přiměřeně snížit. Soud při svém rozhodování přihlédne zejména k tomu, zda byl zaměstnanec mezitím jinde zaměstnán, jakou práci tam konal a jakého výdělku dosáhl nebo z jakého důvodu se do práce nezapojil.
• Rozvázal-li zaměstnavatel pracovní poměr neplatně, avšak zaměstnanec neoznámí, že trvá na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával, platí, pokud se se zaměstnavatelem nedohodne písemně na jiném dnu skončení, že jeho pracovní poměr skončil dohodou, byla-li dána neplatná výpověď, uplynutím výpovědní doby.
• Neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí je třeba uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním. Obdobně se postupuje v případě, kdy byl pracovní poměr neplatně ukončen dohodou. Dvouměsíční lhůta je tzv. lhůta propadná (prekluzivní). To znamená, že žalobu na určení její neplatnosti je třeba doručit soudu v uvedené lhůtě. Po jejím uplynutí není možné se dovolávat vyslovení neplatnosti výpovědi u soudu.

Zaměstnavatel také může navrhnout rozvázání pracovního poměru dohodou, pak doporučuji, abyste požadovala více než pětinásobek odstupného. V praxi se vyskytuje osmi až deset násobek.

Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf  Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT
jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska
Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

APERIO PRŮVODCE PORODNICEMI

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40.000,- kč

Chcete pomáhat s námi, přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.