Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Volba délky pobírání RP u OSVČ

23.09.2018

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na jeden dotaz v souvislosti s rodičovským příspěvkem. Jako OSVČ si neplatím nemocenské pojištění nemám tedy nárok na mateřský příspěvek. Na rodičovský příspěvek ale ano. Ten mohu čerpat od termínu narození dítěte, jako OSVČ jsem však omezena v určení délky pobírání rodičovského příspěvku a to na nejkratší možnou dobu 29 měsíců. Dočetla jsme se ale, že když budu v průběhu těhotenství alespoň 3 měsíce platit nemocenské pojištění, mám následně nárok na to, zvolit si délku pobírání rodičovského příspěvku. Ráda bych si totiž rodičovský příspěvek naplánovala na kratší dobu než je stanovených 29 měsíců, proto se ptám, zda je to skutečně tak, případně, jaké mám možnosti. Děkuji a přeji pohodový den.

Dobrý den.

Jak píšete, pokud si dobrovolně jako OSVČ neplatíte nemocenské pojištění, nevznikne Vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), ale až od narození dítěte nárok rovnou na rodičovský příspěvek (RP). Abyste si mohla zvolit částku RP vyšší než 7 600 Kč za měsíc, musela byste mít Vy či otec dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7600 Kč (velmi zjednodušeně řečeno by muselo být 70 % měsíčního příjmu Vašeho či otce dítěte vyšší než 7 600 Kč). Máte tedy v podstatě dvě možnosti - být žadatelkou o RP, ale doložit příjem otce dítěte a zvolit výši dle jeho denního vyměřovacího základu. Tato možnost připadá v úvahu, pokud ke dni narození dítěte bude otec splňovat podmínky pro nárok na PPM (účasten nemocenského pojištění alespoň 270 dnů v posledních 2 letech a být účasten nemocenského pojištění v den narození dítěte).
Druhá možnost je, jak píšete. Pokud budete nemocensky pojištěna alespoň 3 měsíce bezprostředně předcházející dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti, budete mít nárok na nemocenské. Pokud tedy splníte tuto podmínku, budete mít od 6. týdne před termínem porodu nárok na tzv. nemocenské v souvislosti s porodem a poté si budete moci zvolit výši RP (samozřejmě za předpokladu splnění podmínek výše denního vyměřovacího základu - viz výše). Konkrétní a podrobnější informace Vám zodpoví na úřadu práce, kde se o RP žádá.

Související ustanovení:
§ 30 zákona o státní sociální podpoře
...
(2) Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění (dále jen „denní vyměřovací základ“).
(3) Rodič volí výši rodičovského příspěvku do částky
a) nepřevyšující 7600 Kč měsíčně,
b) převyšující 7600 Kč měsíčně, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7600 Kč, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně. V případě, že u každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte uvedený denní vyměřovací základ, vychází se při stanovení výše rodičovského příspěvku z toho denního vyměřovacího základu, který je vyšší, nebo
c) 1,5násobku částek uvedených v písmenu a) nebo b) v případě péče o vícerčata, nejvýše však do výše 1,5násobku 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně.

§ 24 zákona o nemocenském pojištění
Podmínkou nároku na nemocenské z pojištěné činnosti, která je samostatnou výdělečnou činností, je dále účast na pojištění jako osoby samostatně výdělečně činné podle § 11 alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo dni, od něhož je nařízena karanténa. Ustanovení věty první platí přiměřeně pro zahraničního zaměstnance.

§ 57
Vznik dočasné pracovní neschopnosti
(1) Ošetřující lékař rozhodne o vzniku dočasné pracovní neschopnosti
...
f) pojištěnky, která doložila potvrzením orgánu nemocenského pojištění, že nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství z žádné pojištěné činnosti, a to od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu,
...

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Nárok na peněžitou pomoc v mateřství, nemocenské v souvislosti s porodem nebo rodičovský příspěvek?

22.09.2018

Dobrý den!
Měl bych dotaz ohledně peněžité pomoci v mateřství.
Čekáme se ženou druhé dítě. Žena nastoupila po první "mateřské" do práce 11.6. 2018 a má smlouvu na dobu určitou do konce roku 2018. Cca před dvěma týdny zjistila, že je po druhé těhotná. Termín porodu cca 1.5. 2019. Po ukončení pobírání rodičovského příspěvku na první dítě a nástupem do práce byla manželka cca rok na úřadu práce. Jinak před nástupem první rodičovské dovolené pracovala přes deset let.
Chtěl bych se zeptat, zda bude mít při druhém dítěti nárok na příspěvek v mateřství, či za stávající situace "jen" na rodičovský příspěvek?
Děkuji za odpověd

Dobrý den.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů.
Předpokládám, že podmínku potřebné doby účasti na nemocenském pojištění po stanovenou dobu Vaše manželka nesplní – do doby účasti na nemocenském pojištění se bude počítat doba zaměstnání, nikoli evidence u úřadu práce nebo péče o dítě po skončení pracovního poměru, nelze započítat ani trvání předchozího pracovního poměru, pokud skončil před více něž 2 lety přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.
V souvislosti s narozením dítěte tedy bude Vaše žena mít nárok „pouze“ na rodičovský příspěvek, a to poprvé za měsíc, ve kterém se dítě narodí.
Pro úplnost dodávám, že pokud by žena byla za trvání pracovního poměru uznána práce neschopnou, např. z důvodu tzv. rizikového těhotenství, popř. pokud by ke vzniku této neschopnosti došlo ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne skončení pracovního poměru, lékař by ukončil pracovní neschopnost až uplynutím 6 týdnů po porodu. Nemocenské pobírané v období od počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu do konce 6. týdne po porodu je tzv. nemocenským v souvislosti s porodem. Teprve poté by žena pobírala rodičovský příspěvek.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: stěhování do USA po vyčerpání rodičovského příspěvku

21.09.2018

Dobrý den, za pár měsícú se stěhujeme do USA. Jsem aktuálně na mateřské dovolené a pobírám rp. Plánuju rozvázat pracovní poměr a všechny náležitosti si přesunout do USA. V té době již budu mít rodičovský příspěvek vyčerpán. Můj dotaz je zda budu muset příspěvek vrátit nebo je v pořádku po vyčerpáni opustit krajinu a jestli je potřeba to někam hlásit? Rodičovskou dovolenou jsem si původne určila na 3roky a syn má teprve 16mesícú. Vím, že příspěvek s dovolenou nesouvisí ale chci si být jistá, že neporuším zákon nebo nezuústanu dlžná? Děkuji

Dobrý den
pokud již budete mít rodičovský příspěvek vyčerpán, můžete samozřejmě opustit ČR bez rizika vrácení příspěvku. Váš odjezd nemusíte na ÚP hlásit.

Právní předpisy:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená

19.09.2018

Dobrý den,
v současné době jsem na rodičovské dovolené a pobírám rodičovský příspěvěk.Současně si však přivydělávám u dosavadního zaměstnavatele 2,5 hod.denně.O dítě po tuto dobu pečuje babička.Bohužel již nemám nárok na dovolenou.Pokud si vezmu v práci neplacené volno,kdo za mě zaplatí zdravotní pojištění.Je potřeba něco hlásit na ZP?
V dubnu 2018 mi RP skončí. Končí též RD?
Jako učitelka si budu muset vzít na prázdniny též neplacené volno,jelikož mi dovolená nebude stačit.V případě neplaceného volna za mě zdravotní pojištění zaplatí stát?Synovi v té době bude 18 měsíců.Moc děkuji.

Vážená paní,
stát je plátcem pojistného mj. za příjemce rodičovského příspěvku, ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené, osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství a osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. V případech, kdy osoby, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, mají příjmy ze zaměstnání, jsou plátci pojistného stát i tyto osoby. To znamená, že pokud spadáte do některé z těchto kategorií, zaplatí pojistné na zdravotní pojištění stát. Je však důležité, aby pojišťovna o této skutečnosti byla informována. Pokud nyní jste příjemcem rodičovského příspěvku a budete čerpat v zaměstnání neplacené volno, stát za Vás bude hradit pojistné na zdravotní pojištění z titulu, že jste příjemcem rodičovského příspěvku. Po skončení rodičovského příspěvku za Vás stát může hradit pojistné z důvodu péče o dítě.

Jestliže rodič osobně celodenně pečuje o dítě, např. čerpá neplacené pracovní volno po skončení rodičovské dovolené a rodičovského příspěvku, je za něj stát plátcem pojistného na zdravotní pojištění, a to z důvodu péče o dítě. Rodič ovšem musí zároveň splnit tyto podmínky:
• Celodenně, osobně a řádně pečovat alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Tato podmínka není splněna především v případě, kdy je dítě umístěno v zařízení s týdenním či celoročním pobytem.
• Děti nenavštěvují předškolní zařízení déle než 4 hodiny denně a v případě školních dětí družinu.
• Nemá příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.
Rodič musí výše uvedené skutečnosti oznámit zdravotní pojišťovně a podepsat čestné prohlášení, že splňuje všechny požadované podmínky. Tyto podmínky nepochybně splňujete.
Po skončení rodičovského příspěvku zdravotní pojišťovna požaduje i předložení rozhodnutí o odnětí rodičovského příspěvku. Vše lze zpravidla vyřídit bez formalit, e-mailem. Stejnou oznamovací povinnost má i zaměstnavatel, pokud pracovní poměr trvá (tj. u neplaceného volna u dítěte staršího tří let).

Vzor čestného prohlášení osoby pečující o dítě (děti)
Čestné prohlášení osoby pečující o dítě (děti) podle § 7 odst. písm. k) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Čestně prohlašuji, že splňuji podmínky celodenní osobní a řádné péče alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Pečuji o dítě (děti) .......................... (jméno a příjmení) datum narození ....................... Dítě, které je předškolního věku, není umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje čtyři hodiny denně. (Dítě, které plní povinnou školní docházku, je umístěno ve školním zařízení po dobu návštěvy školy, tj. nenavštěvuje družinu.) Nemám příjmy ze zaměstnání ani ze samostatné výdělečné činnosti. Jako součást tohoto prohlášení přikládám rodný list dítěte (předkládá se jen v případě, že dítě je pojištěno u jiné pojišťovny než pojištěnec). Dále prohlašuji, že tento nárok neuplatňuje žádná jiná osoba.
V.........................dne.........................
.........................
Podpis
Je třeba zdůraznit, že rodičovská dovolená podle zákoníku práce a rodičovský příspěvek (finanční podpora) podle zákona o státní sociální podpoře jsou dva samostatné a na sobě nezávislé právní instituty.
Příklad: Matka se vrátila po 1,5 roce rodičovské dovolené do zaměstnání. Dítě hlídá v době výkonu zaměstnání babička. Matka zvolila čerpání rodičovského příspěvku na tři roky.
Matka může pobírat RP, protože splnila podmínky pro jeho pobírání, i když nečerpá rodičovskou dovolenou.
Příklad: Matka zvolila RP na dva roky. Po dvou letech zjistila, že dítě je často nemocné, a proto se rozhodla, že bude čerpat rodičovskou dovolenou do 3 let.
Matka po dovršení druhého roku věku dítěte nepobírá rodičovský příspěvek, ale čerpá rodičovskou dovolenou.
Pokud budete čerpat delší volno, můžete požádat zaměstnavatele o čerpání rodičovské dovolené, např. 2 měsíce – po dobu prázdnin apod. To za Vás zase bude stát hradit pojistné z důvodů čerpání rodičovské dovolené. Rodičovská dovolená je upravena v § 196 zákoníku práce: k prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. To znamená, že o rodičovskou dovolenou můžete žádat i opakovaně.
Právní předpisy:
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Volba výše rodičovského příspěvku

19.09.2018

Dobrý den,

V listopadu 2017 se nám s manželem narodil první syn. Oba jsme v té době ještě byli studenti, manžel zároveň i OSVČ, vzhledem k tomu, že jsem však neměla nárok na PPM žádala jsem rovnou po porodu o rodičovský příspěvek, přičemž nám dle nových pravidel je pravidelně vyplacena částka 7600 Kč. Manžel již mezitím studium na VŠ ukončil a věnuje se čistě práci jako OSVČ s čistým příjmem kolem 30 tis měsíčně, já studuji dále. Momentálně jsme se rozhodli pro druhého potomka jehož narození očekáváme v květnu 2019, nestihli bychom tedy RP při současné výši vyčerpat. Já už výši měnit nemohu, je zde nějaký způsob jak výši změnit prostřednictvím manžela? I když příjmy měl v době narození syna nižší a stoupli až od začátku roku 2018?

Dobrý den.
Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte.
Volba výše rodičovského příspěvku se odvíjí od denního vyměřovacího základu ke dni narození dítěte; pozdější zvýšení příjmů, nemá na předmětnou volbu bohužel vliv. Pro úplnost připomínám, že u OSVČ je nezbytná též účast na nemocenském pojištění OSVČ, která je dobrovolná a vzniká na základě přihlášky.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Výše přivýdělku při pobírání rodičovského příspěvku

18.09.2018

Dobry den,
od srpna 2016 jsem na rodičovské dovolené a od dubna 2018 pobiram nový rodičovský příspěvek na nejmladší dítě v rodině. Chtěla bych nastoupit na brigádu kvůli zvyseni příjmu v rodině. Zajímá mě zda je výše přivýdělku při čerpání rodičovského příspěvku dána nějakou maximální výší abych o rodičovský příspěvek zbytečně nepřišla?
Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,

čerpání rodičovského příspěvku (RP) nijak neomezuje výši možného přivýdělku, můžete si tedy vydělat libovolnou částku za měsíc. Na co je však třeba si dát pozor, je případná docházka dítěte mladšího 2 let do předškolního zařízení - maximem je 46 hodin měsíčně, při překročení byste o RP přišla. Jakmile dítě dosáhne 2 let věku, docházka se již nesleduje.

§ 31 zákona o státní sociální podpoře
...
(3) Podmínka osobní celodenní péče se též považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží, jestliže
a) dítě, které nedosáhlo 2 let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci,
...

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Rodičovský příspěvek

18.09.2018

Dobrý den,
před nástupem na matřskou jsem byla OSVČ, činnost jsem si pozastavila po uplynutí doby pobírání mateřského příspěvku z důvodu,že bych musela do konce tohoto roku platit zálohy, protože jsem před nástupem na mateřskou byla 2m.na nemocenské, tak si nemohu dát tento rok činnost jako vedlejší. Manžel pracuje v Rakousku, tudíž by nám mělo vyplácet rodičovský příspěvek odtud. Manžel se bude ale v příštím roce vracet zpět do ČR a máme v plánu, že bude 6m.evidován na pracovním úřadě, než by nastoupil do nového zaměstání zdet (tou dobou už si já mohu OSVČ opět obnovit a dát na vedlejší činnost (nebudu platit zálohy) ) Jak by se tedy pokračovalo ve vyplácení co by manžel nastoupil na Ú.P. a později po nástupu do zaměstání zde? Odkud by nám byla vyplácena rodič.dávka? Děkuji za odpověď, krásný den.

Dobrý den,
příslušný k výplatě rodičovského příspěvku je vždy ten stát, kde má rodina střed zájmu. Střed zájmu se primárně určuje dle ekonomické zainteresovanosti, tedy tam, kde dochází k nějaké výdělečné činnosti alespoň jednoho z rodičů. Pokud by byla ekonomická zainteresovanost u obou rodičů a u každého v jiném státě, došlo by na další hodnotící kriteria, tedy například na skutečné místo bydliště. Jakmile otec přestane v Rakousku vykonávat výdělečnou činnost, bude hodnotícím kritériem jednak Vaše obnovená živnost, tak i Vaše skutečné bydliště v ČR a státem primárně příslušným k výplatě rodičovského příspěvku bude ČR.
Hezký den.

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Rodičovský příspěvek a ošetřovné

17.09.2018

Dobrý den,
prosím o informaci, jak je to s nárokem na ošetřovné. 1.1.2019 se budu vracet zpět do zaměstnání, přičemž rodičovský příspěvek (RP) budu pobírat do 1.9.2019. Když dítě onemocní, budu mít nárok na ošetřovné i době pobírání RP, nebo až po jeho vyčerpání? A pokud ošetřovné během čerpání RP nenáleží, co tedy slouží k omluvení nepřítomnosti zaměstnance v práci, když dítě nemůže z důvodu nemoci do školky? Děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Při pobírání rodičovského příspěvku Vám bude v případě nemoci dítěte náležet ošetřovné. Při pobírání rodičovského příspěvku lze pobírat mzdu, lze tedy také pobírat dávky, které mzdu nahrazují např. právě ošetřovné.
Nárok na ošetřovné však nebude mít v případě nemoci dítěte např. otec dítěte. Dle § 39 odst. 3 zák.č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění totiž ošetřovné nenáleží, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě má nárok na rodičovský příspěvek podle zvláštního právního předpisu; to neplatí, pokud tato jiná osoba nemůže o dítě pečovat z důvodu nemoci, úrazu, karantény, porodu apod.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.