Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Výživné pro dítě, matku, souhlasné prohlášení o jméně

19.11.2018

Dobrý den,jsem v 7.měsíci těhotenství a přítel nás opustil a odešel k jiné.Nyní řeším,jak je to s výší alimentu pro miminko a výživné pro mě.Pokud jeho čistý příjem je 48tis.Kč,bude to jeho druhé dítě.Také bych ráda věděla,jak je to s příjmením.Musí být vždy po otci,pokud chci,aby platil na mimi a podílel se na výchově?

Mnohokrát děkuji za Vaši odpověď

Dobrý den,
výše výživného na dítě se vždy určuje podle dvou základních kritérií – na jedné straně se jedná o schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného rodiče. Soud zjišťuje jeho majetkové poměry, a to nejen aktuální příjmy, ale i možnosti příjmů s ohledem na vzdělání, praxi a zdravotní stav (tj. jakých příjmů dosahují lidé pracující v daném oboru). Soud v této souvislosti taktéž zkoumá, zda se povinný rodič nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, zda nemá v dané oblasti nápadně malé příjmy atd. Dále by měl soud přihlížet k celkové majetkové situaci povinného, tzn. ke způsobu bydlení, vlastnictví nemovitostí, vlastnictví cenností, ale i třeba nákladnost každodenního života dané osoby. Soud bere do úvahy i majetek získaný děděním, darováním, v rámci restitucí apod. Ke zjištění skutečného majetkového stavu soud činí dotazy např. u finančního úřadu, soudů, stavebních spořitelen apod.
Na druhé straně musí soud dále zohledňovat odůvodněné potřeby dítěte (závisí zejména na jeho věku a zdravotním stavu a dalších skutečnostech souvisejících s dítětem). Soud může určit částku vyšší nebo i nižší, než je navrhovaná. Není stanovená žádná horní ani spodní hranice výše výživného. Dohodnou-li se rodiče na výši výživného, soud většinou jejich dohodu schválí.
Při výpočtu orientační výše výživného se základ bere čistý příjem povinného rodiče, bez jakýchkoliv dalších odpočtů, tedy bez zohlednění nákladů na domácnost, splátek úvěrů, hypoték, leasingů apod.
Doporučující tabulka pro určení výše výživného
věk dítěte výše výživného
v % z příjmu
do 5 let 11 až 15 %
od 6 do 9 let 13 až 17 %
od 10 do 14 let 15 až 19 %
od 15 do 17 let 16 až 22 %
nad 18 let 19 až 25 %
Tabulka má doporučující charakter, není závazná.

Dále máte nárok na výživné neprovdané matce. Dané je upraveno ustanovením § 920 občanského zákoníku, kde je dáno, že právo na příspěvek na výživu je po dobu dvou let od narození dítěte a dále má neprovdaná matka nárok od otce dítěte požadovat příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím, pokud se na tom v těhotenství nepodílel. Pod pojem náklady spojené s těhotenstvím a slehnutím se běžně řadí náklady na těhotenské šaty, obuv, zvláštní léky, náklady na pobyt v nemocnici a lékařský zákrok apod. Pod tento termín však nelze podřadit náklady, které matce vznikly při pořizování výbavičky dítěte, kočárku, postýlky, sedačky atd. Toto by bylo možno již považovat na náklady výživného na dítě.
Přiměřený příspěvek na výživu by měl soud individuálně určit tak, aby byly zajištěny všechny odůvodněné potřeby matky dítěte. Zákonem je stanovena tříletá promlčecí lhůta pro uplatnění nároku, která běží ode dne slehnutí.

Co se týká příjmení, tak na společném příjmení /ať už po matce či otcovi/ se můžete dohodnout již před porodem a učinit o tomto rozhodnutí prohlášení na matrice. Zde by utec musel uznat otcovství k nenarozenému dítěti a dohoda upravuje i na jakém jméně a příjmení jste se dohodli. Pokud nebudete mít s sebou do porodnice toto souhlasné prohlášení o jméně, bude se dítě po porodu jmenovat po vás a otec nebude v rodném listu uveden.

Právní úprava:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Styk dítěte s otcem

17.11.2018

Dobrý den,
asi budu mít dotaz úplně jiný než všichni ostatní.
Mám dceru (7let)ve své péči . Ex manžel má rozsudkem dané vídání dcery.Jednou za 14 dni víkend ji má ex manžel. Má otázka zní: zda je vhodné a dobré pro dítě, aby když je nemocná a zrovna bohužel má být u otce, aby jako nemocná trávila víkend u něj. Otec mi nevěří, že je nemocná a dožaduje se aby dítě trávilo v horečkách s ním 40km od domova.
Děkuji za odpověď

Dobrý den,
příliš nechápu kritérium vhodnosti, na které se ptáte. Z lékařského hlediska nemohu tuto otázku posoudit, jednak poradna Aperia je poradnou právní a jednak se takové situace budou lišit samozřejmě jedna od druhé. Z právního pohledu na věc je třeba si uvědomit, že převážná většina rodičů (tedy i otců) je naprosto stejně schopna se o své dítě postarat v jakékoliv situaci. Nic tedy nebrání tomu, aby nemocné dítě bylo v opatrování otce a tento o něj pečoval v době, kdy je na něm řada. Je ovšem nutno posoudit i ohledy na případnou náročnost cestování s nemocným dítětem, což ale v případě cesty autem asi také nemusí být velký problém. Jste oba rodiče téhož dítěte a je Vaší rodičovskou povinností se dohodnout na záležitostech dítěte tak, aby byly ku prospěchu dítěti a Vaše osobní vzájemné problémy mají jít stranou. S tím vším také souvisí povinnost podrobně se informovat o všech záležitostech týkajících se dítěte. Jestliže je nemocné dítě na víkend u otce, je pochopitelné, že budete chtít častěji vědět informace o tom, jak se má, a je na místě, abyste o tom s otcem v klidu mohla komunikovat, abyste neměla strach.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Komunikace mezi rodiči o nezletilých dětech

17.11.2018

Dobrý den, prosím o radu, pomoc.
Manžel má z přechozího manželství dvě děti - slečny 9 a 12 let. Děti jsou svěřeny do péče matce. Styk s dětmi je dohodou. Manžel pravidelně platí výživné, koupíme oblečení, boty, aktovky, platíme kroužky a školní družinu,samozřejmě dárky atd...ve financích problém z jeho strany není. Problém je v komunikaci mezi rodiči. Slečny k nám jezdí rády, snažíme se jim vyhovět v tom, jak chtějí trávit čas a troufám si říct, že i na mne si velmi dobře a rychle zvykly. Ale problém máme s jejich maminkou. Rádi bychom vídali děti častěji, nyní to vychází 1x, když dobře tak 2x za měsíc na víkend. Tu starší jsme nyní neviděli i 6týdnů. Výmluvou nebo omluvou bývají neomci, nachlazení a pak se dovíme, že byli nakupovat, v zábavném parku atd. To asi bohužel bývá standardní jak jsem si pročítala zkušenosti ostatních otců, ale dá se s tím něco dělat? Nyní ale ještě vyvstal celkem závažný problém - a sice obě slečny navštěvují psychologa, jelikož byly vystaveny poměrně dlouhodobému a náročnému období - cca 3roky měla maminka přítele, který byl hrubý, nevíme jak až moc "násilný"...víme, že obě slečny měly z tohoto člověka strach a nyní se vše odráží na jejich psychice. Už tenkrát jsme se chtěli bavit o střídavé péči. Jen jsme ji exmanželce navrhli, ta děti natolik vystrašila, že přijdou o maminku apod. scénáře, že k nám ani nechtěli jezdit. Dětem to pak manžel vysvětlil a situace se jakžtakž uklidnila. Nyní je situace taková, že jsme zjistili že nám exmanželka nesděluje důležité informace např. jaký je výstup ze sezení u psycholožky, jak můžeme s holkama pracovat, mluvit, dále manžel zjistil že mladší dcera měla panický záchvat ve škole a její psychika se nyní řeší i se školní psycholožkou - to vše se dovzídá až zpětně a až v rámci třídních shůzek od učitelky, místo aby o tom všem informovala exmanželka. Nevíme, proč nechce spolupracovat, vždyť se jedná o psychické a celkové zdraví dětí. Místo toho manžela nebo i mne jen obviňuje a vymýšlí problémy. Prosím tedy i ve jménu svémo manžela, jak můžeme v tomto případě postupovat? Komunikace s exmaneželkou bohužel nikam nevede, jelikož se jedná primárně o obviňování a hledání víníka, místo konstruktivní diskuse. Bohužel také víme, že pravdu různě otáčí a pak se např. od třídní učielky dovídáme úplně jiné informace. Bohužel nefunguje důvěra. Nechceme situaci podcenit. Prosím, může nám někdo poradit, jak v tomto případě postupovat? nevím, jestli třeba nějaký meidátor, nebo zda má manžel právo na výstupy psycholog. sezení, od lékaře, apod....opravdu netuším. Vždyť i ta špatná komunikace mezi rodiči dětem rozhodně neprospívá. Popravdě, jsem v poslední době byla součástí této komunikace a ikdyž se manžel drží a snaží se klást konkrétní otázky a snaží se konstruktivně vést diskusi, bohužel exmanželka útočí a brání se této diskusi. Prosím, jak v tomto případě máme nastavit komunikaci? Na koho se můžeme obrátit? Já chápu že je ta žena zraněná, ale zde jde o zdraví dětí a chceme jim pomoci. Děti se k nám chystají na víkend, těší se, právě třídní učitelka si všimla, že po víkendech s námi, je ta mladší plná energie a radosti a po čase to vždy sklouze do "uzlíčku nervů" jak to popsala. Nedokážeme přijmout fakt, že bychom s tím nic neudělali jen proto, že nám v tom jejich maminka brání nebo nespolupracuje. Děkuji za odpověď i za rady.

Dobrý den,
samozřejmě by bylo ideální, kdyby se rodiče dokázali v zájmu svých dětí normálně domluvit a ve všech těchto záležitostech spolupracovat. Tam, kde domluva z různých vztahových příčin není možná, je pokus o vyřešení situace prostřednictvím mediátora velmi doporučovaný a obvykle i velmi úspěšný. Problém je ale v tom, že nyní nelze matku dětí donutit, aby se takových sezení zúčastňovala, pokud nebude mít sama na vyřešení situace zájem. Mediační služby jsou zpoplatněné a to i v případě, kdy je nařídí při svém rozhodování soud. Jedině v případě, že by soud při některém z budoucích sporů o novou úpravu poměrů k dětem rozhodl, že nerozhodne dříve, než proběhne pokus o dohodu za účasti mediátora, pak by se museli rodiče takových sezení zúčastnit, jinak by jim to samozřejmě bylo při rozhodování velmi k tíži.
Jiná věc je ale, co se týká sdělování informací. Matka s otcem se navzájem musí informovat o všech zásadních záležitostech týkajících se dětí. Pokud toto nefunguje, má otec nesporně jasnou možnost žádat informace od ošetřujících lékařů, učitelů i psychologů. Oba rodiče mají k dětem stále stejně silnou rodičovskou odpovědnost skládající se z práva a povinností. Svěření dětí do péče znamená jen jakési pevnější zakotvení pravidel, kdo bude o děti běžně pečovat ve smyslu zajišťování jejich běžných potřeb. O všech zásadních záležitostech musí rodiče komunikovat a najít společné řešení.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Vypořádání SJM

16.11.2018

Dobry den,
chtel bych Vas pozadat o radu v nasi situaci.

Ma pritelkyne se chce rozvest s manzelem. Vlastni spolecny dum, ktery nyni prodavaji. Manzel ma na sebe napsan jak dum s pozemky, tak 2 hypoteky. Jedna hypoteka pouziva zastavu toho domu, tedy oba se dohodli, ze tuto hypoteku splati z casty za prodej domu.

Problem nastava u druhe hypoteky, kde je moje pritelkyne napsana jako rucitel. Manzel vsak tuto hypoteku vyplatit nechce z prodeje domu, nebot by mu pak jiz zustalo malo penez.

Chtel bych se zeptat, jakym zpusobem byste nam doporucovali postupovat a hlavne, co bychom nemeli opomenout ve vyporadani majetku pri rozvodu. Maji spolecne jmeni manzelu.

Z pochopitelnych duvodu nechceme, aby zustala rucitelem. Jak byste nam prosim radili postupovat?

Pokud by nebylo mozne, se zbavit rucitelstvi, lze toto nejak pripadne osetrit v pripadne nasi premanzelske smlouve, aby nas to neohrozilo do budoucna? Co nam pripadne z jejiho rucitelstvi hrozi, kdybychom se pak vzali?

Dekuji za pomoc.

S uctou

Dobrý den, Vážený pane,

jedná se o tak závažnou záležitost, že Vám doporučuji, abyste vyhledali právní pomoc advokáta. Ten přečte všechny listiny (i smlouvu o hypotéce), bude kontaktovat banku (to můžete předběžně i Vy), která se k možnostem vypořádání hypotéky včetně ručitelství musí vyjádřit.

Co se týká předmanželské smlouvy je nutné konzultovat s notářem; jen on ji může podle zákona sepsat, aby byla účinná.

Ručitelství znamená, že když dlužník přestane splácet věřiteli - bance, banka bude dluh vymáhat po ručiteli. Teprve až ručitel dluh splatí, může škodu (zaplacený dluh) vymáhat po dlužníkovi.

Právní předpis:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Ústavní výchova

16.11.2018

muzu se jako matka deti odvolat proti rozhodnuti o ustavni vychove,pokud tak soudce rozhodne.jak dlouho trva rizeni o ustavni vychove nez soudce vyda rozhodnuti . v pripade ze padne rozhodnuti o ustav vychove za jak dlouho od rozhodnuti musi deti nastoupit do deckeho domova. dekuji za odpovezeni dotazu

Dobrý den, Vážená paní,
Podle občanského zákoníku platí:
„Díl 4

Ústavní výchova

§ 971
(1) Jsou-li výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav, anebo jeho řádný vývoj vážně ohroženy nebo narušeny do té míry, že je to v rozporu se zájmem dítěte, anebo jsou-li tu vážné důvody, pro které rodiče dítěte nemohou jeho výchovu zabezpečit, může soud jako nezbytné opatření také nařídit ústavní výchovu. Učiní tak zejména tehdy, kdy dříve učiněná opatření nevedla k nápravě. Soud přitom vždy zvažuje, zda není na místě dát přednost svěření dítěte do péče fyzické osoby.
(2) V případě, že rodiče nemohou z vážných důvodů zabezpečit výchovu dětí na přechodnou dobu, svěří soud dítě do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a to na dobu nejdéle šest měsíců.
(3) Nedostatečné bytové poměry nebo majetkové poměry rodičů dítěte nebo osob, kterým bylo dítě svěřeno do péče, nemohou být samy o sobě důvodem pro rozhodnutí soudu o ústavní výchově, jestliže jsou jinak rodiče způsobilí zabezpečit řádnou výchovu dítěte a plnění dalších povinností vyplývajících z jejich rodičovské odpovědnosti.
(4) Soud v rozhodnutí, kterým nařizuje ústavní výchovu, označí zařízení, do kterého má být dítě umístěno. Přitom přihlédne k zájmům dítěte a k vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Soud dbá na umístění dítěte co nejblíže bydlišti rodičů nebo jiných osob dítěti blízkých. To platí i tehdy, rozhoduje-li soud o přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

§ 972
(1) Ústavní výchovu lze nařídit nejdéle na dobu tří let. Ústavní výchovu lze před uplynutím tří let od jejího nařízení prodloužit, jestliže důvody pro nařízení ústavní výchovy stále trvají. Trvání ústavní výchovy lze prodloužit opakovaně, vždy však nejdéle na dobu tří let. Po dobu, než soud rozhodne o zrušení nebo o prodloužení ústavní výchovy, dítě zůstává v ústavní výchově, i když už uběhla doba dříve rozhodnutím soudu stanovená.
(2) Pominou-li důvody, pro které byla ústavní výchova nařízena, nebo je-li možné zajistit dítěti jinou než ústavní péči, soud neprodleně ústavní výchovu zruší a zároveň rozhodne podle okolností o tom, komu bude napříště dítě svěřeno do péče.

(3) Ústavní výchova zaniká rozhodnutím soudu o osvojení. Bylo-li rozhodnuto o svěření dítěte do péče budoucího osvojitele podle § 823 nebo 829, ústavní výchova se přerušuje.
§ 973
Bylo-li soudem rozhodnuto podle § 971, je soud povinen nejméně jednou za šest měsíců přezkoumat, zda trvají důvody pro nařízení tohoto opatření nebo zda není možné zajistit dítěti náhradní rodinnou péči. Za tím účelem zejména
a) si vyžádá zprávy příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí,
b) si opatří vyjádření názoru dítěte, je-li dítě schopno si jej vytvořit a sdělit poté, co jej soud, s ohledem na jeho věk a rozumovou vyspělost, řádně poučí, a
c) vyzve rodiče dítěte k vyjádření jejich stanoviska.
§ 974
Z důležitých důvodů může soud ústavní výchovu prodloužit až o jeden rok po dosažení zletilosti.
§ 975
Rozhodne-li soud o umístění dítěte do ústavní nebo ochranné výchovy, upraví také rozsah vyživovací povinnosti rodičů.“
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Dále si přečtěte poučení pro rodiče zde: https://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace/dite-v-detskem-domove/.
Do kdy musí dítě do výchovného zařízení nastoupit, o tom rozhodne soud podle okolností konkrétního případu.
Zda se proti rozhodnutí soudu můžete odvolat, o tom Vás poučí soud, ale obvykle je právo na odvolání zachováno; bohužel však neznám podrobnosti Vašeho případu.
Řízení o ústavní výchově je rychlé, ale opět nemohu říct konkrétní čas, když neznám konkrétní případ.
Právní předpisy:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Přeji hezký den.

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: styk s biologickým rodičem-pěstounská péče

14.11.2018

Dobrý večer, chtěla jsem se zeptat ohledně my h dětí.Jsou v pěstounské péči a chtěla jsem se zeptat jak často je můžu vidět řekli mi že mám nárok je vídat 1 za 14 dní.prijde mi to dost málo děkuji za odpověď

Dobrý den
otázka styku dětí v pěstounské péči s biologickými rodičl není jednoduchá a frekvence styku záleží na mnoha okolnostech. 14 dní bývá průměr, někdy je to třeba ale i měsíc. Záleží na tom, jak máte domluvený individuální plán ochrany dítěte. Důležitým faktorem je skutečnost, jak vidíte svou situaci do budoucna, jestli budete usilovat o vrácení dětí.

Právní úprava:
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Změna poměrů - výživné

14.11.2018

Dobry den,

dotaz zasilam za znameho,ktery ma existencni problemy. Z duvodu epilepsie neni schopen na trhu prace nalezt zamestnani a ma povinnost na platbu vyzivneho na dceru. Z duvodu odlouceni rodicu a nuceni odejit ze spolecne domacnosti ze strany druzky neni schopen uzivit sam sebe, je nucen bydlet u vlastnich rodicu a prispivat na bydleni nemalou castkou a ma povinnost platit nemale vyzivne na dceru na ktere financnimi prostredky nedosahuje. Jelikoz ani ze strany UP mu nebylo umozneno najit si adekvatni zamestnani a jeho podpora v nezamestnanosti skoncila,castecny invalidni duchod ktery v minulosti pobiral mu byl odebran z duvodu ze jeho “nemoc” na nej nedosahuje a svepomoci hleda marne prave nema narok na snizeni nebo docasne zruseni platby alimentu? V soucasne dobe neplati alimenty vubec,jelikoz nema z ceho a hrozi mu pdneti svobody. Je dira v zakone co se tyce techto nemocnych lidi v jejich nelehke zivnotni situaci? Bohuzel se ke zdrav problemum pridavaji i dalsi kdy jeho byvala druzka na nej neustale podava ruzna nesmyslna trestni oznameni, provadi stalking aby zjistila co prave dela apod tudiz ma velke psychicke zatizeni, zhorseni spanku, osobni svobody apod coz se podepisuje na jeho zdrav stavu co se tyce vetsiho vyskytu epileptickych zachvatu a diky vysokemu tlaku i jinym potizim diky kterym v posledni dobe skoncil jiz nekolikrat hospitalizovany v nemocnici. Prosim o informaci zdali ma alespon narok na nejakou pomoc co se tyce platby alimentu. Predem moc dekuji za odpoved

Dobrý den, Vážená paní,

situaci, kterou v dotaze popisujete, by měl především řešit sám otec dítěte, a to nejlépe návštěvou některé z občanských poraden, které najdete na internetu. V poradně doloží listiny, popíše situaci, poradce mu položí doplňující otázky. Obecně mohu uvést následující:

• odebrání invalidního důchodu; po čase (alespoň půl roku) je po novém zhodnocení zdravotního stavu podat opětovně návrh na přiznání invalidního důchodu. V této záležitosti se může známý obrátit na Národní radu zdravotně postižených ČR;
• vyživovací povinnost k dítěti – známý může podat návrh na snížení výživného z důvodů změny poměrů na jeho straně, ovšem do doby, než rozhodne soud je povinen platit výživné ve stávající výši;
• pracovní příležitosti; bohužel v situaci v jaké se Váš známý ocitl, nelze poukazovat na to, že mu úřad práce sehnal neadekvátní zaměstnání, je třeba si práci najít také sám nebo např. využít agentury práce.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Určení otcovství

13.11.2018

Dobrý den . Můj bratranec má 17let má syna a není zapsán v RL. Doteď vše bylo v pořádku žily společně se svou přítelkyni u jeho rodičů . Ale teď se odstěhovala nikdo neví kam a syna ma její matka , která mu bráni v kontaktu . Chtěla bych se zeptat co máme dělat ? Může být zapsán do RL i bez jejího souhlasu ? Jak máme v takové situaci postupovat ? Předem děkuji za odpověď

Dobrý den,

nejprve je nutné, aby se Váš bratranec stal z právního hlediska otcem. Jelikož není zapsán v rodném listu, není nyní právně otcem. Otcovství se určuje dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku podle tzv. právních domněnek. Jelikož rodiče nebyli v době narození dítěte manželé a ani nedošlo k souhlasnému prohlášení obou rodičů o otcovství, bude nutné určit otcovství dle třetí domněnky, která je v ustanovení § 783 OZ (viz níže). Otec dítěte má nárok navrhnout, aby otcovství určil soud, a to i bez souhlasu matky. Žaloba na určení otcovství se podává k soudu, v jehož obvodu má nezletilé dítě bydliště. Za otce se pak považuje muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto šedesát a více než tři sta dní, ledaže jeho otcovství vylučují závažné okolnosti. Soud k prokázání otcovství nejspíše nařídí test DNA.
Podání žaloby na určení otcovství není omezeno žádnou lhůtou, žalobu na určení otcovství tedy může otec podat kdykoliv. Za podání žaloby o určení otcovství se neplatí soudní poplatek. Se sepsáním žaloby může pomoci pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) nebo advokát se specializací na rodinné právo. Žaloba musí obsahovat označení soudu, jemuž je určena, označení účastníků řízení (účastníkem řízení je i nezletilé dítě) jménem, příjmením, datem narození a adresou bydliště. Dále v žalobě musí být stručně a srozumitelně vylíčeny skutkové okolnosti, navrženy důkazy a je třeba uvést i výrok, který má být soudem vydán (nejen výrok o určení otcovství, ale také výrok o tom, komu má být dítě svěřeno do výchovy a jaké má být placeno výživné). Žaloba musí být podepsána a datována.
Zde odkaz na příklad vzoru takové žaloby: http://www.pracepropravniky.cz/vzory-smluv/zaloba-na-urceni-otcovstvi-vzorem

Otec dítěte poté bude zapsán do rodného listu a stane se otcem se všemi z toho vyplývajícími povinnostmi a právy. Stejně jako matka dítěte bude mít rodičovskou odpovědnost, ale samozřejmě také vyživovací povinnost. Řízení o určení otcovství je spojeno ze zákona s řízením o výchově a výživě nezletilého dítěte. Pokud tedy soud určí otcovství, zároveň upraví výchovu a výživu nezletilého dítěte. tedy svěří dítě do péče jednoho z rodičů a upraví výživné od narození dítěte. Soud při určování výživného zkoumá, jaké jsou možnosti, schopnosti a majetkové poměry povinného rodiče. Dalším kritériem pro stanovení výživného jsou odůvodněné potřeby dítěte, přičemž rozsah jeho potřeb závisí zejména na jeho věku, zdravotním stavu, způsobu přípravy na budoucí povolání, zájmech a zálibách. Zákon výslovně uvádí, že dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů.

§ 783 občanského zákoníku
(1) Nedojde-li k určení otcovství podle § 776, 777 nebo 778, ani podle § 779, může matka, dítě i muž, který tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud.
(2) Má se za to, že otcem je muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto šedesát a více než tři sta dní, ledaže jeho otcovství vylučují závažné okolnosti.
(3) Není-li domnělý otec naživu, podává se návrh proti opatrovníkovi, kterého k tomu jmenuje soud.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.