Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Péče o děti po rozchodu rodičů

22.07.2018

Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o radu. Má bývalá přítelkyně(nejsme spolu 8 týdnů) s níž mám dvě dcery 3 a 6 let(byli jsme spolu 8 let) nechce očividně podepsat dohodu o střídavé péči. Problém je ovšem daleko složitější. Jedná se o bývalou narkomanku a poslední rok vztahu jsem jí podezříval z opětovného užívání drog, což se mi shodou okolností potvrdilo. Po tomto mém zjištění a informování jejich rodičů mi slíbila, že to ukončí. Ale nadále je v kontaktu s lidmi s kterými užívala a naopak vyplynulo na povrch že s jedním z nich má milostný poměr. Nevím jak nadále postupovat, řešil jsem se spolužačkou která nyní pracuje na OSPODU a i v K centru(v podstatě nemají žádné pravomoce dle mého mínění).
Slečna si nechala udělat testy, které ji samozřejmě vyšly negativně, aspoň mi to tak tvrdí(v esemes zprávách je postupný návod jak dosáhnout aby testy vyšly úspěšně, rada jednoho z těch narkomanů). Informace kde se mi to potvrdilo jsem získal z ode mě půjčeného telefonu v kterém zapomněla smazat konverzace. Konverzací je tam neuvěřitelné množství a jde o pervitin.
Nic jí ale oficiálně nemohu dokázat.
Změnil jsem povolání abych dcery mohl vidět! Pak je pro mne neřešitelný problém aby mé děti nevyrůstaly v tomto sociálním prostředí.(její rodiče bez reakce, snaží se aby se celá záležitost utajila).
Dále jakou mám šanci na sřídavou péči? S přítelkyní už nežiju.
Děkuji za jakoukoli radu
pěkný den

Dobrý den,
jestliže se rodiče nejsou schopni dohodnout na úpravě poměrů k jejich společným dětem po jejich rozchodu, nezbude nic jiného, než přistoupit na "silové" řešení a obrátit se na místně příslušný soud a buď žádat o svěření dcer do své péče a nebo do střídavé péče. Žalobu může podat jak matka, tak otec, takže Vám nic nebrání se u soudu pokusit prokázat svá tvrzení. V případech, které jsou takto komplikované se ale rozhodně doporučuje využít služeb advokáta se specializací na opatrovnická řízení a rodinné právo, protože nepůjde rozhodně o snadný soudní spor a jen takto specializovaný advokát má ve věci dostatek zkušeností.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Rodičovská zodpovědnost

22.07.2018

Dobry den chtěla bych se zepat mam syna v peci 3 roky a syna nevyda uz 2 roky a alimenty mame exekucne jelikoz neplailneplail jak mel...Chci se se synem prestehovat o 120km pryc skola je zajistena,moje prace taky a bydleni též...Potrebuji souhlas otce?uz sme dva roky spolu nemluvili a nemam zadny kontakt.Pred mesicem sem podala navrh na navýšení alimentu a dala sem posledni adresu co znám.Jde mi.o to ze se chcem.kvuli skole pristi mesic stehovat.Nebo jestli se dostavi k soudu zda mu to tam rict ze sme se prestehovali.Dekuji za radu .

Dobrý den,
rodiče se musí na zásadních otázkách týkajících se jejich společného dítěte dohodnout a k takovým zásadním věcem patří samozřejmě i rozhodnutí, kde bude dítě bydlet. Nicméně to předpokládá, že rodiče spolu komunikují a že druhý rodiče projevuje zájem. V případě takto dlouhodobého nezájmu by bylo možno i uvažovat o zbavení rodičovské odpovědnosti otce právě proto, abyste nemusela stále zkoušet řešit základní otázky týkající se dítěte s otcem, který nespolupracuje.
Aby byl rodič zbaven rodičovské odpovědnosti, musela by být splněna podmínka, že svých práv dlouhodobě závažným způsobem zneužívá (například dítě týrá) či že o něj dlouhodobě neprojevuje zájem. Zbavení rodičovských práv nezbavuje povinnosti platit výživné (a už vůbec ne zaplatit případné dlužné výživné). Vždy se však bude posuzovat, zda zbavení rodičovských práv je v zájmu dítěte. Nejde ale o zrušení rodičovství jako takového, kdy by byl rodič vymazán z rodného listu dítěte. Můžete zkusit jít i touto cestou a zajistit tak to, že by se otec do života dítěte už nemohl téměř vůbec zapojovat. Rozhodně však doporučuji se v takto důležitých záležitostech týkajících se dítěte obrátit na zkušeného advokáta s praxí ve sporech v oblasti péče o dítě.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Rozvod manželství

22.07.2018

Dobry den mam dotaz muj manzal jiz nepni v prodine roli otce dcera seho boji a ja take.Ale ma.me na byte hypoteku pul milionu.Ja pobiram invalidni duchod a dcera je postizena .Mame stejnou nemoc .Otec sni nikdy k lekari nejel ani do nemocnice vse jsem resila ja.Manzel prestal take platit cast hypoteky.Vim ze chodi za jinou.Domu chodi pouze spat.Ja bycg chtela tento stach ukoncit.Ale mam strach ze dceru dostane on do pece,Aze sama hypoteku neutahnu.Ja podpace jit nemohu dcera musi mit i mimo skolu dohled.Co mam takovem pripade delat.Byt n
J
Je napsany na nas oba.

Vážená paní,
manželství je trvalý svazek muže a ženy. Z pohledu legislativy se jedná o základní právní institut, jehož účelem je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Podle občanského zákoníku mají muž a žena v manželství rovné povinnosti a rovná práva, jsou si navzájem povinni úctou, jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svou důstojnost, podporovat se, udržovat rodinné společenství, vytvářet zdravé rodinné prostředí a společně pečovat o děti. Uzavřením manželství vzniká významný právní vztah s mnoha důsledky, např. vznik společného jmění manželů, domněnka otcovství, společný nájem či vzájemná vyživovací povinnost.

Rozvod manželství je jedním ze způsobů zániku manželství. Základní podmínkou pro rozvod manželství je, že soužití manželů je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.

Možnosti rozvodového řízení
tzv. rozvod sporný,
tzv. rozvod nesporný.

Tzv. rozvod nesporný

Předpoklady rozvodu „nesporného“:
1) Pravomocné rozhodnutí soudu o rodičovské zodpovědnosti (právech a povinnostech) rodičů k nezletilým dětem pro dobu do rozvodu, ale i pro dobu po rozvodu manželství. V opatrovnickém řízení musí opatrovnický soud rozhodnout o výchově společných dětí (střídavá, společná péče nebo svěření do péče jednomu z rodičů) a výživě (stanovení výživného). Ideální bude vždy stav, kdy se rodiče dohodnou na budoucí péči o nezletilé. V takovém případě soud schválí dohodu, ovšem za předpokladu, že nebude odporovat zájmům nezletilých dětí. Nedokážu absolutně odhadnout, jak soud rozhodne ve Vašem případ ě a komu by soud svěřil dítě, proto je pro Vás zásadní dohoda o péči o dítě, ve které se dohodnete, že soud svěří dítě Vám a otec se bude s dítětem stýkat. Doporučuji se obrátit na některou z rodinných a manželských poraden které lze vyhledat např. http://www.psychoportal.cz/manzelske-rodinne-poradny.
2) Manželé se dohodli na úpravě vzájemných majetkových poměrů, bydlení, popřípadě výživného pro dobu po rozvodu. Dohoda o naložení s bytem je zásadní. Pokud se nedohodnete byt je možné prodat a z výtěžku zaplatit hypotéku. V žádném případě oběma nedoporučuji neplatit část hypotéky, mohlo by totiž dojít k exekuci a k prodeji bytu v rámci exekuce, což by se vám oběma prodražilo. Jste manželé a svou situaci je nejlepší řešit spolu a dohromady. Je také třeba vzít v úvahu, že i on může být z celé situace unavený. Veškerá výživa za rodinu je na jeho bedrech a současné společenské klima jej neocení. Doporučuji proto jednání s ním začít pozitivně a ocenit jeho snahu, co vše pro Vás a dceru dělá, věřím, že následná jednání o dceři a majetku budou jednodušší.
3) K návrhu na rozvod se připojí druhý manžel.
Ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí.

Zjistí-li soud, že jsou splněny všechny shora uvedené zákonné podmínky pro „nesporný“ rozvod manželství, nebude v řízení vůbec zjišťovat příčiny rozvratu manželství a manželství rozvede. „Nesporný“ rozvod bude soudem vyřízen v poměrně krátké době, oproti rozvodu „spornému“, který bude rozhodně trvat déle.

Tzv. rozvod sporný
Jestliže se manželé nedohodnou na „nesporném rozvodu“, čeká je rozvod „sporný“. Návrh podává jeden z manželů. U sporného rozvodu manželství je soud totiž ze zákona povinen zkoumat příčiny. Každý z účastníků řízení – manželů, pak musí svá tvrzení ohledně souladnosti, nesouladnosti či rozvratu manželství prokázat (listinami, svědeckými výpověďmi apod.).
Zánikem manželství zaniká i společné jmění manželů. Zanikne-li manželství, měli by rozvedení manželé vypořádat společné jmění manželů, v opačném případě po uplynutí tří let od právní moci rozvodu manželství nastane zákonná fikce vypořádání společného jmění manželů.
Zákon stanoví, že nedohodnou-li se manželé nebo bývalí manželé jinak, jsou podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich společného jmění stejné, přičemž každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek, a to, co druhý manžel vynaložil ze svého výhradního majetku na společný majetek.
Při vypořádání společného jmění manželů je nutno přihlédnout především k potřebám nezletilých dětí, dále k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost, a dále k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění.

Dohoda o vypořádání vyžaduje písemnou formu, pokud byla uzavřena za trvání manželství nebo pokud je předmětem vypořádání věc, u které vyžaduje písemnou formu i smlouva o převodu vlastnického práva, s tím, že podpisy manželů musí být úředně ověřeny v případě, kdy se dohoda předkládá soudu u „nesporného“ rozvodu manželství, a v případě, že se vypořádávají nemovitosti.

Mediace patří mezi tzv. alternativní způsoby řešení sporů a je vhodná i pro řešení rodinných sporů.. Jde o metodu, jež je souborem různých, zejména komunikačních technik. Rodiče, kteří řeší spor se obrátí na nezávislou a nestrannou třetí osobu, tzv. mediátora, aby jim zprostředkovala (pomohla) nalézt smírné řešení jejich sporu. Mediace v případě, je-li úspěšná, končí uzavřením tzv. mediační dohody, která mezi stranami ruší dosavadní sporná práva a nahrazuje je právy novými vycházejícími z obsahu mediační dohody. Tvůrci této dohody jsou vždy strany sporu, nikoli mediátor.Více informací ohledně mediace je možné si přečíst na www.mediace.cz

Informace
Podrobnější informace a vzory podání:
http://www.pravnilinka.cz/bezplatna-pravni-poradna-zdarma/rozvod-manzelstvi.html
U každého vzoru naleznete návod, jak jej správně vyplnit.

Právní předpisy
§ 755 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Výřivné na dítě

22.07.2018

Dobrý den.
Chci se zeptat jakým způsobem mohu řešit problém alimentů, které mi platí bývalá manželka na dceru, kterou mám v péči. Jejich současná výše 3400,-Kč je nedostatečná. Po mém výpočtu útrat za jídlo oblečení a pod. bez nahodilých poležek byl cca 4300,-Kč/1rodič. Což poslední dobou finančně převyšuje moje možnosti. Požádal jsem o zvýšení výživného pro dceru bývalou ženu. Žije a pracuje několik let v Praze. Vždy jsem se s ní domluvil a nežádal nikdy soudně, takže neznám její příjmy. Vždy jsem jí věřil, že dává kolik může dát. Má vysokoškolské vzdělání. V současnosti pracuje jako lektorka jazykových kurzů (údajně). S dcerou se momentálně nevídá, jednak sama neměla velký zájem, vzdálenost Brno-Praha, třeba, jednak poslední skoro rok ji nechce dcera vidět. Já se do toho již mnoho neangažuji, zeptám se dcery jestli mám kontakt s matkou vykomunikovat a když řekne ne, neudělám to. Bývalá žena se mnou nekomunikuje, pokud nenapíšu já jí. Takže operovala i tím, že proč má platit na dceru, když ji nevidí.
Ale můj hlavní dotaz je na to, zda mohu požádat soud o zjištění příjmů bývalé ženy a podle nich přihlédnout k tomu, zda je možné, aby platila více, nebo ne. Nechci celou záležitost hned dramatizovat, protože mi bývalá žena řekla, že má teď sama problémy s financemi, ale vzhledem k tomu, že rozvod, třebaže jeho důvod uvedený u soudu byl neslučitelnost povah (nebo tak nějak), moje ztráta důvěry a lhaní manželky v tom sehrály důležitou roli. A taky důvěřuj, ale prověřuj. Průměrný plat v Praze převyšuje 30000,-Kč, to ovšem, vím, není směroplatné.
Jaké je, prosím, Vaše doporučení. Jak bych měl jednat, když chci přeci jen prověřit skutečnost příjmů bývalé manželky?

Děkuji Vám za přečtení.
S pozdravem

Vážený pane,

obecně platí, že rozhoduje-li soud o vyživovací povinnosti, vychází na straně jedné z odůvodněných potřeb a majetkových poměrů dítěte a na straně druhé ze schopností, možností a majetkových poměrů povinného (plátce výživného). Soud přitom zkoumá, zda se povinná osoba nevzdala bez vážného důvodu výhodného zaměstnání (výdělečné činnosti) nebo majetkového prospěchu, případně zda nepodstoupila nepřiměřená majetková rizika (např. soud nepřihlíží k tomu, že povinná osoba před určením výživného dala bez důvodu výpověď a je vedena jako uchazeč o zaměstnání na úřadě práce).

Rovněž se přihlíží k tomu, že povinný o dítě osobně pečuje, a k míře, v jaké tak činí; přihlédne se popřípadě i k péči o rodinnou domácnost.

Rozsah vyživovací povinnosti je dále určován odůvodněnými potřebami dítěte, které závisejí zejména na jeho věku a zdravotním stavu. Dále se přihlíží k tomu, jakým způsobem se dítě připravuje na své budoucí povolání, k mimoškolním aktivitám, ke koníčkům apod. Při stanovení výše výživného soud přihlíží rovněž k dalším vyživovacím povinnostem rodiče – další dítě (děti), manžel/ka. Soud může určit částku vyšší nebo i nižší, než je navrhovaná. Není stanovená žádná horní ani spodní hranice výše výživného. Dohodnou-li se rodiče na výši výživného, soud většinou jejich dohodu schválí.

Při výpočtu orientační výše výživného se za základ bere čistý příjem povinného rodiče bez jakýchkoliv dalších odpočtů, tedy bez zohlednění nákladů na domácnost, splátek úvěrů, hypoték, leasingů apod.

Tabulka pro určení výše výživného

věk dítěte výše výživného v % z příjmu
do 5 let 11 až 15 %
od 6 do 9 let 13 až 17 %
od 10 do 14 let 15 až 19 %
od 15 do 17 let 16 až 22 %
nad 18 let 19 až 25 %

Tabulka má doporučující charakter, není závazná. Je velmi dobře použitelná pro jedno dítě. V případě dvou dětí se nepoužije pro každé dítě, ale použije se zpravidla procentuální rozpětí stanovené pro starší dítě a součet výživného pro obě děti bude odpovídat horní hranici procentuálního rozpětí. Z praxe vyplývá, že obvykle maximální podíl příjmu rodiče připadající na výživné na děti se pohybuje v rozmezí 30 až 35 %. Nelze ovšem vyloučit ani hraniční případy vyššího podílu.[

O zvýšení výživného je možno žádat. Předpokladem je podstatná změna poměrů od poslední úpravy výživného, např. dítě začne plnit povinnou školní docházku nebo studovat na vysoké škole v jiném městě (proto výrazně vzrostly náklady na dopravu, ubytování, stravování, učební pomůcky atd.) nebo nastane výrazná změna v příjmech rodičů (např. změna zaměstnání).

Povinná osoba (v praxi se jedná zejména o podnikatele) je povinna soudu prokázat své příjmy a předložit podklady o svých majetkových poměrech. Nesplní-li tuto povinnost, má se za to, že její průměrný měsíční příjem činí 25násobek životního minima jednotlivce, tj. 85 250 Kč.

To znamená, že jedinou cestou jak Vaši situaci řešit je podání žádosti o zvýšení výživného k soudu. Vzor návrhu najdete např. zde: ospod.kutnahora.cz/dokumenty/NZVPND.pdf. V návrhu je třeba uvést, jaké jsou náklady na dítě a jaké jsou předpokládané příjmy rodiče. Sepsat návrh Vám může pomoci OSPOD.

Informace

Weby zaměřené na rodinné právo a pomoc s vymáháním výživného – www.vasevyzivne.cz, vyzivne.cz, www.rodinausoudu.cz.

Právní předpisy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

S pozdravrem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Určení otcovství

22.07.2018

Dobrý den.
Prosím vás, ocitla jsem se ve složitější situaci a nemám pro ni zatím řešení. Chci se zeptat, jaké možnosti by byli pro mě nejlepší a co mám udělat pro, to aby bylo zase vše v pořádku?
Bydlím s malou dcerou (1,8) v podnájemním bytě. Přítel se odstěhoval a platí různé částky nepravidelně. Nemáme to soudně zatím ošetřené. Protože nemám nájemní smlouvu od přímého majitele, příspěvek na bydlení mi nedají. Dávky hmotné nouze také ne, protože táta dcery není napsán v jejím rodném listě, protože asi tři roky žije bez dokladů a pracuje na černo.
Jaké mám možnosti? Odstěhovat se? V Praze jsou vysoké nájmy a nemám na kauci atd. Půjčit si od banky? Zažádat o soud, aby se táta postaral? Existují v Praze sociální byty pro maminky s dětma?
Velice děkuji za odpověď.

Vážená paní,

v Praze řeší sociální bydlení každá městská část např. Praha 1 takto: https://www.praha1.cz/cps/byty-nebyty-a-privatizace-11752.html, je třeba se obrátit na jednotlivé sociální odbory z žádostí. Ve Vaší situaci v žádném případě nedoporučuji si brát úvěr či půjčku od banky. Dítě má otce, Vy oba jste rodiče a máte oba rodičovskou odpovědnost. Práce načerno jen otci škodí, protože se mu tato práce nepočítá jako odpracovaná doba do důchodu. Doporučuji proto určit otcovství k dítě souhlasným prohlášením rodičů na matrice. Dále podepsat dohodu o výživném na dítě a nechat si dohodu odsouhlasit soudem. Vzor takové dohody je ke stažení zde: http://www.rodinausoudu.cz/dohoda-rodicu-o-pomerech-nezletilych-deti-vzor. Vy byste měla získat větší finanční jistotu třeba i nárok na hmotnou nouzi. Také byste se s otcem dohodla na styku a po tuto dobu byste si mohla najít třeba brigádu. Určitě ve dvou se to lépe táhne. Do té doby než věc vyřídíte, doporučuji se obrátit na Arcidiecézní charitu Praha, která pomáhá maminkám v nouzi, nabízí i sociální bydlení http://praha.charita.cz/sluzby/socialni-bydleni/.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Žaloba na určení otcovství

20.07.2018

Dobry den,rozhodla jsem se,že chci podat žalobu o určeni otcovstí.Vůbec si nevim rady...Zhruba pred 5lety jsem žila v Praze kde jsem se seznamila s otcem nasi dcery...Hned po prvnim styku jsem otehotnila.Žili jsme ve spolecne domacnosti zhruba dva mesice pak vse skoncilo.Po celou dobu naseho vztahu jsem byla v domeni ze ho znam ale opak pravdou predstavil se mi dokonce i pod jinym jmenem.V te dobe jsem nemela zadneho jineho partnera nez jeho mala je mu dokonce i podobna.Jsem si 100procentne jista ze je mala jeho.Na to,že ten clovek je jedna velka lez jsem prisla,tak že mi jednoho dne prisel dopis z prazske nevim vazby nebo tak neco.Kde mi priznal,že se vlastne jmenuje jinak a ze je to ten nejvetsi podvodnik na svete a taky recidivista (veskere dopisy mam schovany).Po zjisteni jsem se rozhodla prestehovat zpet do sveho rodneho mesta za rodinou a bohuzel z duvodu ze je to nekolikanasobny recidivista jsem se rozhodla,že nechci aby mel neco spolecnyho semnou a uz vubec s nasi dcerou.Kdyz se mala narodila,jsem se rozhodla mu dat vedet ze ma dceru,přece jen mel pravo se dozvedet o existenci ditete,jak se k tomu bude stavet,atd....Poslala jsem mu dopis kde mu oznamuji ze se nam narodila dcera dne vazila merila atd...Jelikoz vykonaval vykon trestu tak psal docela casto male dopisy kde pise ze az ho pusti tak se ji bude venovat a starat se...Bude ji pravidelne posilat penize ale cas takhle leti mala mela v breznu 4roky on uz byl mezi tim propusten a znovu odsouzen...porad same sliby,neni schopnej niceho jen samych lzi.Ja uz vsak jako matka samozivetlka situaci dost tezce zvladam,bez pomoci mych rodicu bychom byly nejspis s malou uz nekde na ulici.V lednu mi skoncil RP a jsem na pracaku,pobiram jen pridavky 500kc a jeste na zivobyti asi 1700kc jen skolka me stoji mesicne 1300kc proste uz nevim z ktere do ktere.Nevim jak na to.PRed par dny me kontaktoval na Facebooku,že je v praze.Nic vic.Dokonce i socialni pracovnik me pri kazde navsteve upozornuje źe budu muset tu zalobu podat jelikoz pokud otec male je a vim kdo,tak je povinen platit alimenty.Ikdyz nerada (to jen abych malou ochranila,jsem nechtela aby byl v rodnym liste male)musim situaci resit.Praci si jenom tak nenajdu z duvodu matky samozivytelky ptala jsem se na nekolika mistech ale vzdy ten stejny problem pracovni doba.Mame pry narok na alimenty 3roky zpetne...Jsem zoufala nezvladam to.TImto vas prosim o radu,nevim jak vubec sepsat zalobu atd...predem dekuji za vasi odpoved preji hezky zbytek dne.Naschledanou

Dobrý den,
s návrhem na sepsání žaloby o určení otcovství by Vám měla pomoci pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí. Dítě má právo na oba rodiče. Chápu Vás, že nechcete mít s otcem nic společného, když jste se dozvěděla, jaký vede život. Tím, že soud určí otcovství /zřejmě na základě genetických testů/, nařídí otci i platit výživné. To lze žádat až 3roky zpětně. Je otázkou, zda bude otec schopný výživné platit, když vede život takový, jaký popisujete. Pro Vás je ale důležité, že dcera bude mít otce zapsaného v RL a vy budete moci žádat popř. i dávky v hmotné nouzi.

Vzor žádosti o určení otcovství může vypadat např. takto:
Okresnímu soudu v …..
Adresa

V ……. dne …………..


ŽALOBA O URČENÍ OTCOVSTVÍ

Žalobkyně:
XX, nar………, bytem…….

Žalovaný:
XY, nar…….., trvale bytem……….

I.
S žalovaným jsme tvořili partnerskou dvojici od ……do……., přičemž z uskutečněného pohlavního styku v ……. vzešlo mé těhotenství, z něhož se mi dne …….narodila dcera…………..

II.
Otcem nezl. …..je bezpochyby žalovaný, neboť v té době jsem neudržovala intimní styky s žádným jiným mužem. Žalovaný však toto a otcovství k nezl. …….odmítl uznat.

III.
Já v současné době již nepobírám rodičovský příspěvek. Od ÚP pobírám tyto dávky……… Žalovaný na výživu nezl. ……nijak nepřispívá a vůbec se o ni nezajímá. Pracuje jako ……..s pravidelným měsíčním příjmem okolo …… Kč. Žalovaný, má/nemá žádnou další vyživovací povinnost.

Důkazy:
- Rodný list nezl. ………
- Výslech účastníků řízení

IV.
Na základě výše uvedených skutečností navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek:
Určuje se, že žalovaný XY ,nar………, je otcem nezletilé ……….narozené dne ………z matky XX

Nezletilá ……….se svěřuje do výchovy matky XX

Žalovaný ………je povinen na výživu nezletilé ………platit výživné ve výši …….měsíčně, a to vždy do každého dvacátého dne v měsíci předem do rukou žalobkyně……. /na účet č………../, a to počínaje dne……….. Žalovaný je také povinen zaplatit dlužné výživné od ……. v částce………../popř. měsíční splátkou v částce………/.

Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náklady řízení.

XX
(vlastnoruční podpis)

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Neplacení výživného, přechod vyživovací povinnosti na prarodiče.

18.07.2018

Dobrý den, mám syna 2 roky v péči jeho otec mi zaplatil výživné pouze jednou a to za dva měsíce od soudu má určený 1500kc k rukou matky tedy mě a chtěla jsem se zeptat jak dlouho trvá vyřízení trestního oznámení který jsem podávala před čtyřmi měsíci? A pokud bych chtěla dát návrh k soudu aby matka otce mého syna platila za něj výživné kdo vše bude posuzovaný? Děkuji za odpověď

Dobrý den,
podle občanského zákoníku může vyživovací povinnost k dětem přejít na jejich prarodiče, případně i na předky vzdálenější, pokud rodiče nejsou schopni vyživovací povinnost k vlastním dětem plnit. Podle zákona vzniká prarodičům vyživovací povinnost pouze v případě, že rodiče nemohou svoji vyživovací povinnost splnit z objektivních důvodů. Pokud vyživovací povinnost neplní z jiných než zcela objektivních důvodů, např. že se vyhýbají práci, skrývají se a jejich pobyt není znám apod., vyživovací povinnost nepřechází. Jde tedy například o situaci, kdy rodič nemůže plnit svou vyživovací povinnost pro nějakou závažnou chorobu nebo mentální postižení, kdy je zcela vyloučeno, aby měl příjem a tím i možnost živit své dítě. Pro "pouhé" neplnění vyživovací povinnosti ze strany otce velmi pravděpodobně k přechodu vyživovací povinnosti na prarodiče nedojde.
Pro doplnění je třeba uvést, že v případě, že byste se rozhodla k podání návrhu na vymožení výživného od prarodičů, je nutné vás upozornit, že v tomto případě bude řízení o určení vyživovací povinnost zahájeno proti všem čtyřem prarodičům dítěte, tzn. nejen proti rodičům otce, ale i proti Vašim rodičům. Každému z prarodičů je pak vyživovací povinnost upravena samostatně a může dojít k situaci, že placení výživného bude uloženo pouze Vašim rodičům a rodičům otce dítěte stanovena vyživovací povinnost nebude. Také je nutno mít na zřeteli, že u výživného od prarodičů již neplatí zásada, že dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. Zde bude bráno na zřetel již pouze hledisko nezbytných potřeb dítěte, tedy fakt, aby dítě vyloženě netrpělo nedostatkem.

Není nijak stanoveno, jak dlouho má trvat vyřízení trestního oznámení pro neplnění vyživovací povinnosti, nejde zde o nějaké vyřízení ve smyslu správního rozhodování, jde o činnost orgánů činných v trestním řízení a jde pravděpodobně o vyšetřování a o rozhodování, zda bude sděleno obvinění či nikoliv.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Nevhodné chování otce

18.07.2018

Dobrý den,
mám následující problém: Mám s bývalým přítelem dceru Sáru, nežijeme ve spol.domácnosti, soud ji svěřil do mé péče, v rozsudku je Dohoda, kdy čas není stanoven, je tam zakotveno pouze placení výživného-neplatí od března-rozjíždím soudní spor o zanedbávání povinné výživy.
Můj současný přítel mi dal k narozeninám dárek dovolenou v Egyptu. Poslední týden v červnu jsme odletěli. Po úvahách spojených s cestováním do této země – velká vedra, jiný tlak, podnebí, strava a agresivní slunce – jsme se shodli, že Sáru necháme doma s babičkou, která se o ni postará. Otci jsem sdělila, že jedeme na týden pryč, avšak pro klid mé mamky, aby ji neotravoval, jsem mu neřekla, že Sára zůstane doma. Dozvěděl se to ihned po našem návratu, avšak jednou se stalo, že mamku obtěžoval u známé na zahradě a chtěl si s malou hrát. Co však následovalo při posledním styku v den, kdy se to dozvěděl, Vám chci sdělit.
Řekla jsem mu, že si nepřeji, aby sledoval mou mamku, kdy je s kočárkem a kdy ne, že mamka nemá s naší dohodou nic společného a že bez mého vědomí s malou být nemůže. Odvětil mi, že cituji: „A mám se z tebe po*rat?“ Další konverzace byla stejného ražení, nerespektoval žádné zásady slušného chování a zatímco nesl dceru, mě nazýval „placenou ku*vou“. Došli jsme na venkovní restauraci, kde si objednal pivo a po chvíli, když Sára ukazovala na sklenici, dával jí ho pít. Opět jsem mu slušně řekla, že ta sklenice je z tenkého skla a že malá do ní kouše, že ještě neumí pít, ať jí to nedává pít, neuposlechl a stále mi nadával, jako viz. výše. Po třetím apelování jsem řekla, že jestli ji ještě jednou dá napít z toho skla, jdeme okamžitě domů, exnul zbytek piva, vzal malou a šel pryč, aniž by mi cokoliv řekl. Skoro jsem za nimi běžela s kočárkem. Po chvíli se situace vyostřila natolik, že jsem ztratila trpělivost a posléze dostala i strach. Otec malou po hodině nošení dal do kočárku a dal jí svůj mobil na hraní, načež si ho začala dávat do pusy. Rychle jsem jí ho vyndala, že to není hračka pro děti, že jsou tam bacily a vhodila jsem jej k jejím nohám v kočárku, aby na něj nedosáhla. Tehdy ztratil nervy a začal po mě řvát, abych mu nesahala na jeho věci. Řekla jsem „tak jí to nemáš dávat“. Opravdu to byla přehnaná reakce z jeho strany, začal po mě na ulici ječet, že jsem ku*va a vyčítat, že si jedu do Egypta a děcko nechám doma atd....
Sebrala jsem se a zrychlila směrem domů, nenechám po sobě řvát a nadávat na veřejnosti před svým dítětem, neměl žádné právo se takto ke mně chovat. V tu chvíli křičel ať zastavím, že má mít ještě 15 minut, že si chce vzít svoje věci a rozloučit se s malou. Zastavila jsem tedy ,aby si vzal věci. Jen co si je vzal, chytil rukojeť kočárku a začal se se mnou uprostřed silnice přetahovat o malou. Byly tam dvě holky, asi kolem 15ti let, puberťačky, smály se nám, bohužel jsem je neznala, aby mi to dosvědčily. Křičela jsem, ať mě pustí, byla jsem úplně rozklepaná a měla strach o sebe i o malou. Malá samozřejmě plakala. On házel vinu na mě, že „vidíš co děláš, jaké stresy ji děláš?!“
Pustil rukojeť a postavil se před kočárek, abych nemohla pokračovat v cestě. Bránil mi až do chvíle, kdy jsem mu řekla větu: „tímhle mi jen nahráváš“ - pak přestal. Rychlým krokem jsem spěchala domů a doma jsem se asi půl hodinu uklidňovala, byla jsem psychicky opravdu rozrušená, v noci jsem nemohla spát a malá spala taky špatně. Nevím, jestli miminka přejímají energii od matek, nebo jsou i tak dost vnímavé na okolí, ale bylo to hrozné.
Z jeho chování je zřejmé, že mu vůbec nejde o dobro malé, když ji opakovaně ohrožoval (sklenice s pivem, uprostřed cesty se kdykoliv zastavil a začal se fotit selfie na mobil ikdyž slyšel, že se blíží auto), ale že mu jde o to, mě naštvat, dělá neustále naschvály a vydírá, volal na mě, že přijde s policií a s OSPODem.
Celou situaci jsem byla nahlásit na PČR jako přestupek proti občanskému soužití. Co nevím je, jak se zachovat k otci, až doposud ji pravidelně vídal 2x týdně, od nynějška se bojím vycházet z domu, kde na mě narazí a zda-li se to nebude opakovat. Nebere vůbec moje žádosti, dělá opak toho, co řeknu a odvětí jen to, že se ze mě nepo*ere. Za těchto okolností bych nejraději styk odpírala, avšak do budoucna si nechci nijak soudně ublížit.
Předem děkuji za Vaše rady.

Dobrý den, Vážená paní,

děkujeme za Váš dotaz.

Váš dotaz má rovinu právní a rovinu psychologickou.

Po stránce právní by možná stálo za zvážení dohodu o úpravě styku s dítětem více konkretizovat.

V otázce vymáhání výživného bych se spíše přimlouvala za to, abyste spíše řešila skutečně vymáhání výživného nikoliv podání trestního oznámení na zanedbání povinné výživy (již tak nedobré vztahy s otcem dítěte to ještě víc naruší a kýžený efekt to nemá). S vymáháním výživného Vám mohou pomoci např. zde: www.vasevyzivne.cz.

Co se týká jednání otce dítěte, bych doporučila učinit oznámení na OSPOD (a to každé takovéto chování).

Jak se bránit nebo jak reagovat na neadekvátní jednání otce dítěte Vám poradí naše psycholožka, když vložíte dotaz i s mojí odpovědí znovu do poradny a hned v úvodu uvedete, že je to dotaz pro paní Šárku Faltovou.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.