Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Problémová matka

17.12.2017

Dobrý den,potřebuji poradit ohledně mého dítěte je u babičky v pěstounské péči a matka je drogově závislá a může mit nemoci které ohrožují dítě a už rok to řešíme se sociálkou ať je zamezen styk jelikož je i bezdomovec a Socialka mi řekla že to nemají jak řešit prosím o pomoc mám velký strach o dceru děkuji

Dobrý den.
Dle ustanovení § 888 zák. 89/2012 sb. občanského zákoníku má nezletilé dítě právo se stýkat s druhým rodičem v případě, že je v péči jen jednoho z rodičů, rovněž tak má tento rodič právo se stýkat se svým dítětem. Soud může rozhodnout o omezení či zákazu styku, rovněž tak může určit podmínky styku. Hlavním hlediskem při rozhodování o rozsahu styku a jeho realizaci je zájem dítěte.
Zákon upřednostňuje při stanovení rozsahu styku dítěte s rodičem dohodu obou rodičů. Pouze pokud k dohodě mezi rodiči nedojde či je li to třeba z hlediska zájmu na výchově dítěte nebo poměrů v rodině, rozhodne v souladu s ustanovením § 891 odst. 1 o.z. o úpravě styku soud. Ustanovení § 891 odst. 2 o.z. dává nadto soudu výslovně možnost styk s dítětem omezit, či dokonce zakázat.
Soud právo rodiče omezí, nebo zakáže, pouze tehdy je-li to nutné v zájmu dítěte. Pro omezení či dokonce zákaz styku tak musí být dány závažné důvody. Tyto důvody mohou být jednak na straně druhého rodiče, pokud tento porušuje či neplní zásadní povinnosti ve vztahu k dítěti, jednak na straně přímo nezletilého dítěte, pokud toto styk s druhým rodičem odmítá.
Omezení či zákaz styku tak připadají v úvahu jen u skutečně zásadního problematického jednání či naopak opomenutí druhého rodiče. Zákaz styku též připadá v úvahu u rodičů,jejichž návyky a chování prokazatelně představují riziko možného ohrožení dětí či jejich budoucího vývoje, včetně vývoje psychosociálního.
Tedy ve spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dětí v místě bydliště podejte návrh k soudu na omezení či zákaz styku matky s dítětem, popište zevrubně situaci a stav matky. Je možné,že soud styk matky s dítětem zakáže, rozhodnutí soudu však nelze předjímat.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Styk otce s dítětem

17.12.2017

Dobrý den, rada bych se zeptala, jak je to se stykanim dítěte s otcem, když rodiče spolu nežijí,nejsou sezdani, dítě je u matky a matka a otec se na návštěvách nedomluvili, jak obvykle soud postupuje, jak často musí otec vidět své dítě? Dítě je 5 měsíců staré.
Moc děkuji za odpověď

Dobrý den.
Dle ustanovení § 888 zák. 89/2012 sb. občanského zákoníku má nezletilé dítě právo se stýkat s druhým rodičem v případě, že je v péči jen jednoho z rodičů, rovněž tak má tento rodič právo se stýkat se svým dítětem.
Zákon upřednostňuje při stanovení rozsahu styku dítěte s rodičem dohodu obou rodičů. Pouze pokud k dohodě mezi rodiči nedojde či je li to třeba z hlediska zájmu na výchově dítěte nebo poměrů v rodině, rozhodne v souladu s ustanovením § 891 odst. 1 o.z. o úpravě styku soud.
Rozhodnutí soudu nelze předjímat, u miminka,zvláště je li kojeno soudy obvykle dávají styk tak,aby dítě spalo vždy doma ve svém přirozeném prostředí, s věkem se délka pobytu u druhého rodiče prodlužuje, dítě pak bývá obvykle minimálně ob víkend u druhého rodiče a to i na noc, přidávají se dny nebo týdny o prázdninách atp.Nejdůležitější jsou vždy potřeby a zájem dítěte a dle toho soud i rozhodne.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Noční směny

17.12.2017

Dobrý den rád bych se zeptal na takovou věc. Matka syna 8 let nechává doma v noci samotného, začátkem roku si našla práci na 3 směny. Občas má hlídání,ale v poslední době ne, když je na noc tak je syn doma sám je to v pořádku? Za odpověď děkuji.

Dobrý den.
Matka by si teoreticky mohla zaměstnavatele požádat o vhodnou úpravu pracovní doby,tak aby s ohledem na péči o syna, neměla třeba ty noční. Dle § 241 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Vůbec není rozhodující, zda dítě je samostatné či ne, jen nesmí být starší 15 let. Zda je vhodné nechat přes noc dítě osmileté či nikoli,to je individuální,záleží na okolnostech a vyspělosti dítěte.
Má se za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním a k chování, co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku,ale přihlíží se i k individuální vyspělosti.Nemám tedy dostatek informací, abych mohla věc posoudit.
Pokud však matka musela vzít práci s nočními směnami jen proto,aby dítě uživila, pak by tato okolnost mohla být např. pro matku nebo i pro OSPOD důvodem, aby se obrátili na soud (v zájmu dítěte) s požadavkem a tedy i návrhem na zvýšení výživného.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Souhlas opatrovnického soudu s prodejem majetku

15.12.2017

Dobrý den chci vás poprosit o radu. Moje děti zdědili auto na půl a já bych ho chtěla prodat.vím že musím dát žádost na opatrovnický soud o schválení prodeje auta,ale mě by zajímalo jestli mám zažádat před prodejem nebo mužu až po sepsání smlouvy. a hlavně bych vás chtěla poprosit jestli by jste mi nenapsal nějaké body co by měla žádost obsahovat. moc vám předem děkuji.

Dobrý den.
Správně byste měla vyhledat advokáta, chápu, že chcete ušetřit, snad to zvládnete.
Pro odpověď jsem použila následující stránky:
http://blog.3tecky.cz/93-prodej-moviteho-majetku-auta-pres-opatrovnicky-soud
Řešení:
1 kolo papírů na soud:
• Žádost o ustanovení kolizních opatrovníků (zákonný zástupce) / vzor / +
• Souhlas s ustanovením kolizních opatrovníků v pro schválení kupní smlouvy (opatrovník/ci) / vzor /
zpět dostanete Usnesení o schválení kolizních opatrovníků…
2 kolo papírů na soud:
• Vzdání se odvolání k ustanovení kolizních opatrovníků (zákonný zástupce, opatrovník/ci) / vzor /
čeká se na nabytí právní moci Usnesení…
3 kolo papírů na soud:
• Návrh na schválení právního úkonu za nezletilé (žádá/podpis zákonný zástupce) / vzor/a k němu:
• Kupní smlouva (kde datum musí být až po nabytí právní moci Usnesení, což bylo urychleno těmi odvoláními se; prodejci jsou nezletilí v zastoupení opatrovníků; doporučení: nepsat žádné paragrafy, nedomlouvat žádné peněžní sankce, a hlavně zkontrolovat všechny údaje – RČ, SPZ, stavy KM aj aj) – (opatrovník/ci + kupce + ověření podpisů od obecního úřadu)
• Prohlášení autobazaru – aktuální tržní cena auta této značky (tohoto roku výroby, vybavení…); a je vhodné, aby byla stejná nebo menší než ta v kupní smlouvě
• Usnesení soudu o dědictví (v případě, že nabyli majetek dědictvím)
Pak dostanete vyrozumění soudu, s datem a časem, kdy se máte stavit na projednání tohoto soudního případu.
Soudní stání je naštěstí jen jedno, rozdělené na 2 části – v té první je “zjišťování stavu”:
• soudce víceméně přečte kompletní spis (žádost, kupní smlouvu, dědictví, souhlasy, prohlášení autobazaru…) – vše do diktafonu
• podrobí zákonného zástupce výslechu (proč prodává, co udělá s penezi a plno dalších věcí okolo)
• zeptá se i opatrovníků, zda souhlasí
• je přítomen i zástupce města (ze sociálního odboru?), tak i jeho, zda souhlasí
následuje přestávka, kdy si soudce vypracuje rozhodnutí, na čež následuje část druhá – oznamovací:
• soudce přečte rozsudek
• a je vhodné se pak vzdát se odvolání proti rozsudku (zákonný zástupce, kolizní opatrovníci, pracovník města)
Vše se (v jednom případě) zvládlo za 50 minut. (s čekáním na opožděný start jednání pak 75 minut).
Plus - mínus za 14 dní by měl přijít Rozsudek jménem republiky (schválení kupní smlouvy). Neplatí se nic.
Poslední zastávka je pak na dopravním inspektorátu, kde přepíšete auto na nového majitele, s sebou pak:
• velký techničák
• rozsudek soudu
• kupní smlouvu (jsou tam iniciály všech dotčených)
Hezký advent.

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Rodičovská zodpovědnost, změna příjmení

15.12.2017

Dobrý den,již 6 let jsem rozvedená a během manželství se nám narodila dcera.Exmanzel zjistil,,že je homosexuál,a proto rozvod nebyl az tolik problémový.Pokud jde o péči o naší dceru,tak byla svěřena do mě péče s tím,,že ji exmanžel za moji společnosti může vídat,pokud se dopředu ohlásí.Prvni rok po rozvodu tomu bylo asi tak dvakrát,ale od té doby ji osobně nekontaktoval,zájem jeví pouze jednou za půl roku se zeptá na vysvědčení.K narozeninám ani Vánocům žádné dárky ,žádné SMS ani přání.Vyzivne je strháváno soudně z jeho platu.Vzhledem k tomu,že jiz žiji s novým partnerem,se kterým mám děti a on bere i tu nejstarší jako dceru -,ona mu říká tati,chtěla jsem se zeptat jak bych mohla mít dceru ve vlastní péče s omezením exmanzelovych práv pouze na placení výživného.Radi bychom se s novým partnerem vzali a dcera již nyní těžce trpí tím,že používá jiné příjmení než jeji sourozenci. Co proto mám udělat? S ex nejsem v kontaktu. Oba žijeme na druhé straně republiky. Dekuji za odpověď

Dobrý den,
Zbavit rodiče rodičovské odpovědnosti (práva a povinnosti rodiče) může jedině soud a děje se tak v opravdu mimořádných případech a vámi popsaný případ to není.
Se změnou příjmení dítěte musí souhlasit oba rodiče. Pokud souhlas otce dítěte budete mít, pak podáte žádost. Žádost o povolení změny jména nebo příjmení se podává u matričního úřadu, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu, u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.
Hezký advent.

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: v rozvodovém řízení dítě s přítelem

14.12.2017

Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu jak bych měla správně postupovat. S manželem nežijeme od začátku roku 2015 (tuto skutečnost jsme uvedli i u soudu) a v tomto roce se rozvádíme. Rozvod řešíme dohodou. Rozvod by měl být hotov do konce tohoto roku. S mým novým přítelem jsem ovšem těhotná. Termín porodu mám cca březen/duben 2018. Je mne nejasné kdo bude uznán jako otec dítěte. Prý je ochranná lhůta po rozvodu 365dní. Otec dítěte by tedy měl být manžel se kterým se rozvádím? Prosím o radu jak bych měla postupovat, aby jako otec dítěte byl zapsán můj nynější přítel. Nejlépe bychom rádi, aby se tato otázka vyřešila ještě před narozením dítěte. Stačilo by nějaké čestrné prohlášení nás všech tří? Byl by brán v potaz i rozvod ? Oba dva jsme u rozvodu uvedli a potvrdili, že od začátku roku 2015 spolu nežijeme. Děkuji za radu.

Dobrý den,
právní úprava problematiky je včleněna do občanského zákoníku - z.č. 89/2012 Sb, v platném znění.
Existence otcovství je postavena na existenci tří právních domněnek(předpokládaných skutečnostech, které platí do doby, pokud se nezjistí opak). Jejich aplikace je dána v přesně daném pořadí (první → druhá → třetí), tedy teprve pokud je vyloučena domněnka předchozí, je možné se zabývat domněnkou další v pořadí.
První domněnka je (§ 776 občanského zákoníku), že narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne poté, co manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné, anebo poté, co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného, má se za to, že otcem je manžel matky.
Pokud otcovství nemůže svědčit manželu matky a otcovství nebylo určeno soudem, nastupuje druhá domněnka, dle které se považuje za otce muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů. Takto lze prohlásit otcovství i k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato. Souhlasné prohlášení má být učiněno před matričním úřadem nebo před soudem.
Třetí domněnka nastupuje až jako poslední, a tou je určení otcovství soudem.

Aby mohl být přítel určen souhlasným prohlášením jako otec dítěte, musí nejprve dojít k popření otcovství manžela.
Žalobu na popření otcovství je oprávněna podat matka do půl roku po narození dítěte a muž, kterému svědčí zákonná domněnka otcovství. Manžel může popřít u soudu své otcovství do šesti měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o pochybnostech, že je otcem dítěte, které se narodilo matce. Popřít své otcovství u soudu může dle občanského zákoníku nejpozději do šesti let od narození dítěte. Pokud je lhůta překročena, může již návrh na popření otcovství podat pouze ve výjimečných případech v této věci soud. Pokud bude otcovství zapsaného otce popřeno, pak se otevírá možnost určit otcovství k danému dítěti biologickému otci. To je možné učinit souhlasným prohlášením obou rodičů, můžete i před daným soudem.
Doporučuji Vám se obrátit na orgán sociálně právní ochrany dětí, je to vždy na úřadě obce s rozšířenou působností (nejlépe podle místa trvalého pobytu dítěte). Sociální pracovnice tohoto orgánu by měly poradit se sepsáním návrhu na popření otcovství, případně dát k dispozici vzor.
Právní úprava:
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Styk dítěte s otcem, souhlas otce s přestěhováním do zahraničí

13.12.2017

Dobrý den, po 7 letech se s manželem rozvádíme. Máme jednoho syna 4 roky. Rozvod je již nevratný. Já bych ráda syna do péče a otec taky. Oba máme nové partnery, můj partner žije v Londýně. Manžel není přístupný jakékoliv komunikaci a dohodě ohledně života v Londýně a drží mě neustále v šachu. Já samozřejmě nechci syna odvézt, aby se s ním manžel nemohl vídat a tak jsem mu navrhla 3 týdny v Londýně 1 týden v Praze. S tím nesouhlasí. Mohu se prosím zeptat jaké jsou další možnosti? Já nemohu každých 14 dní cestovat se synem do Prahy, jak by manžel chtěl, to nejsem schopna zaplatit a on se na letenkach pro syna podílet nechce. Chápu manžela, ale on mě se pochopit nesnaží. Drží mě zde a nedovolí mi žít, při tom on si žije nový život svobodně . Děkuji za radu jak mohu postupovat. S pozdravem

Dobrý den,
děkuji, že jste se ve své životní situaci obrátila na poradnu Aperia, je dobré, že se v zájmu dítěte snažíte o dohodu s druhým rodičem a hledáte dostupné informace, jak co nejlépe tuto těžkou životní etapu vyřešit. Z Vašeho dotazu vyplývá, že máte oba zájem i nadále pečovat o své společné dítě a ani jeden z Vás nechce o kontakt s dítětem přijít, i když jste jako partneři již svůj společný život ukončili. Uvádíte, že chcete začít nyní žít v Londýně a s otcem se v péči střídat v poměru 3:1. Máte tedy v úmyslu svého 4 letého syna přestěhovat do cizího státu, který brzy již nebude členem Evropské unie a cestovat s ním každé tři týdny na trase Praha - Londýn. Uvádíte, že Vám otec dítěte nedovolí žít svůj život dle Vašich představ tím, že nechce svolit k přestěhování syna do jiného státu.
Při právním poradenství týkajícím se vztahů rodičů k dětem mají naše poradkyně bohužel téměř vždy jen informace jedné ze dvou stran sporu a také nemají další mnohdy relevantní informace, které by mohly při poradenství pomoci. Není mi tedy známo nic o tom, v jaké situaci se nacházíte nyní, zda syn dosud žije s Vámi oběma, jakým zásahem by tedy pro něj bylo takové zásadní stěhování. Obecně tedy nutno podotknout, že navzdory Vašemu vzájemnému rozchodu, stále Vám oběma zůstane rodičovská odpovědnost stejné hodnoty a síly, vlastně jde o společnou rodičovskou odpovědnost a budete se muset vždy na všech podstatných záležitostech týkajících se syna domlouvat. Při každé změně školy, výběru mimoškolních aktivit, zdravotních záležitostech apod. budete muset mít vždy souhlas otce Vašeho syna. Je tedy již nyní si promyslet, jak by mohl život Vašeho dítěte vypadat v budoucnu. U čtyřletého dítěte zatím není příliš problematické z organizačního hlediska, kde aktuálně je a jestli je pracovní den či nikoliv, ale bude třeba uvažovat také o tom, že brzy bude muset nastoupit do základní školy a od aktuálního školního roku je již uzákoněna také povinná docházka do mateřské školy v posledním roce před nástupem do školy. To vše budou záležitosti, které budete s otcem dítěte muset řešit společně a ve shodě.
Je samozřejmě normální, že chcete žít svůj život podle svých představ, ale je se třeba také na vše podívat optikou dítěte samotného, jak by mohlo vnímat vytržení ze svého dosavadního prostředí, ztrátu kontaktu s druhým rodičem a pod.
Vystěhování dítěte do jiného státu (i jen samotné odcestování) nesmí být bez souhlasu druhého rodiče. Je prostě nezbytné, abyste se spolu jako rodiče dokázali dohodnout, protože již napořád budete muset kvůli svému dítěti spolupracovat, a je třeba, aby Vaší motivací byl vždy zásadně zájem dítěte. Pokud nebudete schopni uzavřít dohodu o poměrech k dítěti po dobu po rozvodu, bude muset ve věci direktivně rozhodovat soud, který ze zákona musí hledět výhradně na zájem dítěte.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Styk dítěte s třetí osobou

13.12.2017

Dobrý den, bezprostředně po náhlé tragické smrti manžela v r. 2014 se jeho rodiče od svého vnuka ( v té době 4 letého) distancovali s odůvodněním, že nesnesou pohled na něj, který jim přináší nesmírnou bolest, protože připomíná svého otce - jejich syna. Zároveň si vytvořili velice negativní postoj i ke mne, který odůvodnili hanobením památky zesnulého a zařekli se, že se mnou do smrti nevymění slovo v jakékoli podobě ústní ani písemné. Začali aktivně šířit v mém i svém okolí pomluvy nejhrubějšího charakteru. (Chápu to jako obranný mechanismus z jejich strany k prodělanému zármutku, ale do jisté míry mne to omezuje a lidé se ode mne distancují. Vše je založeno na nepravdě a nedorozumění, ale vysvětlit si nich nenechají viz postoj výše a vlastní přesvědčení o naprosté pravdě.) Syn se po dědovi a babičce ptal, vždy jsem mu vysvětlila, že jsou moc smutní a nevědí si rady.

Postoj k synovi vytrval po dobu jednoho roku. Následně začali posílat balíčky se sladkostmi a drobnými dárky z oblasti papírnictví přes prostředníky do školky a následně do školy. Po nástupu syna do školy jej začali vyhledávat v rámci školních aktivit (školní výlety, obědy v jídelně a lekce plavání) a začali jej přemlouvat, aby se se mnou domluvil a mohl na návštěvu. Syn se z takových návštěv vrací psychicky rozhozený, protože babička a děda mu říkají, že proti mne nic nemají a že ta, kdo ho nechce pustit jsem já. Tedy lžou minimálně v prvním bodě.

Nejsem proti styku s prarodiči, ale vzhledem k tomu, že odmítají promluvit slovo a dohodnout se na pravidlech styku (informace mi nosí syn nebo vyřizuje kamarádka), nejsem si jista, zda jde o rozumné řešení. Mám obavy z informací, které by mohl syn nabrat i z toho, že prarodiče nejsou ve zcela dobré psychické kondici. Vyřizování vzkazů přes dalšího člověka a neschopnost či absolutní odmítání, jakéhokoli kontaktu se mnou mi připadá velmi nebezpečné vzhledem k možnému šumu v informačním toku přes více osob.
Každý rok píši e-mail a dopis, kde nabízím možnost setkávání s vnukem s podmínkou, že je potřeba se sejít a vytvořit pravidla pro předávání i pobyt. Ale marně. Vše zůstává bez odpovědi. Pokoušela jsem se i navrhnout prostředníka v podobě odborného psychologa, bylo odmítnuto.

Jak mám prosím jednat dál. Dát syna sousedce, která jej odveze a přiveze, aniž bych měla jakoukoli možnost se s ním spojit, když bude u babičky a dědy? Předpokládat, že jej přiveze ona nebo někdo jiný? Oba prarodiče jsou velmi aktivní a schopni cestovat i řídit. Dítě je v mé výhradní péči a jsem za ně odpovědná, proto nevědomost o jeho stavu a místě pobytu mne děsí. Zvažuji podání žádosti k soudu o úpravu vztahů.

Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
nejprve se na Váš dotaz zaměříme čistě z právního hlediska. Nemá cenu se obracet nyní na soud s žalobou na úpravu vztahů dítěte k prarodičům, protože není nikde uvedeno, že by prarodiče měli z podstaty věci automaticky nárok na styk s vnoučetem. Jediné, co by mohlo nyní přicházet v úvahu by naopak byla žaloba na soudní zákaz styku s prarodičem, ale k tomu by došlo opravdu jen v situaci, kdy by styk s konkrétní osobou mohl být dítěti natolik k újmě (ohrožení, zneužívání apod.), že by toto extrémní řešení bylo na místě. Úpravu styku s osobou blízkou lze v současné právní úpravě nalézt v § 927 občanského zákoníku, který stanoví: „Právo stýkat se s dítětem mají osoby příbuzné s dítětem, ať blízce či vzdáleně, jakož i osoby dítěti společensky blízké, pokud k nim dítě má citový vztah, který není jen přechodný, a pokud je zřejmé, že by nedostatek styku s těmito osobami pro dítě znamenal újmu. Také dítě má právo se stýkat s těmito osobami, pokud tyto osoby se stykem souhlasí.“ Vedle občanského zákoníku, lze úpravu styku s osobami odlišnými od rodičů nalézt rovněž i v mezinárodní smlouvě, kterou je Česká republika vázána, a sice v Úmluvě o styku s dítětem, vyhlášené pod č. 91/2005 Sb. m. s., která v čl. 5 odst. 1 výslovně stanoví: „Pokud to je v nejlepším zájmu dítěte, lze rozhodnout o styku mezi dítětem a osobami jinými než jeho rodiči, které mají s dítětem rodinná pouta.“ Posouzení, zda styk s prarodiči, kteří dosud o vnuka nejevili zájem, naplní podmínky výše uvedené, by přicházelo na řadu až v okamžiku, kdy by naopak prarodiče podali návrh na soudní určení styku s dítětem. Pokud chcete dát vyhledávání syna ve škole prarodiči nějaký pevný řád, lze samozřejmě ve škole uvést, že tyto osoby nemají právo se se synem stýkat, nesmí ho vyzvednout apod., ale samozřejmě, že silové řešení není tou nejlepší cestou pro Vašeho syna.¨
Právě proto, že podstata Vaší situace netkví jen v rovině právní, ale zejména v rovině lidských vztahů a domluvy mezi osobami, které mohou být pro Vašeho syna důležité a také protože z Vašeho dotazu jednoznačně vyplývá Vaše snaha o řešení domluvou s prarodiči, domnívám se, že daleko podstatnější bude ve Vaší situaci rada psychologická a proto připojujeme také odpověď kolegyně psycholožky.
Kateřina Štěpánková

Dobrý den,

ve zprávě popisujete detailně Vaší situaci a také to, co se stalo, dovolte mi nejprve vyjádřit lítost nad Vaší ztrátou.
Vidím, že máte porozumění pro to, jak hluboce zasáhla ztráta syna jejich rodiče, na druhou stranu je velmi nešťastné, jak zareagovali ve vztahu k Vám a k vnukovi. Vnímám Vaší snahu o domluvu s rodiči, a to i opakovaně, přestože spolupráci nadále odmítají a dokonce bez domluvy se znovu starají o vnuka. Snažím se představit, co za tím je a proč takto prarodiče reagují. Napadá mě, že jak čas uplynul od doby smrti jejich syna a také od následných pomluv (což jak říkáte, byl pravděpodobně obranný mechanismus, tedy smutek maskovaný vztekem a projevovaný ven, proti Vám), mohou nyní situaci hodnotit jinak. Možná pociťují vinu jednak za to, co se stalo, a též již za to, jak se potom zachovali. Těžko říci takto na dálku. Nicméně i tak je důležité, aby matka měla přehled o tom, s kým je dítě v kontaktu a měla kontrolu nad tím, kde dítě je, kdo se o něj stará a jak, zvláště když situace mezi dospělými není vyřešená. Dítě navíc velmi citlivě vnímá napětí, stejně tak pro něj bude pravděpodobně obtížné vyrovnat se se svojí ztrátou, když jeho prarodiče vůči tomu vystupují jinak než matka. Pokud bych mohla doporučit, trvejte na vzájemné domluvě, bez toho nepřistupujte na předávání si syna skrze další osobu. S každou pečující osobou je potřeba domluvit i praktické záležitosti, jak se dítě stravuje anebo jaký má režim, pokud se synem nebyli tak dlouho v kontaktu, tyto skutečnosti nemají jak vědět, a jsou důležité. Chápu, že to pro Vás musí být obtížné, v tuto chvíli budete ale nejspíše tou, kdo se dokáže i přes to všechno posunout dále a udělat vstřícný krok. Proto zkuste se nenechat odbýt a promluvte si s nimi ústně o tom, za jakých podmínek je možné syna vídat a starat se. Pokud jim dáte najevo, že stojíte o to, aby vnuk znovu nepřišel o babičku a dědečka, snad budou lépe slyšet na nutnost domluvy.

Držím Vám palce
Šárka Faltová

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Vyzkoušeli jsme

 Nežehlící košile

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska

Staňte se mentorkou

...další APERIO kurzy pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.