Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Ukončení pracovního poměru po RD

21.09.2018

Dobrý den,
v srpnu 2018 mi skončila rodičovská dovolená. S předstihem jsem informovala zaměstnavatele, že se chci vrátit. Zaměstnavatel mě informoval, že pro mne práci dle prac. smlouvy nemá, protože proběhly v oddělení reorganizace a mé místo bylo zrušeno. Bylo mi řečeno, že dostanu odstupné ve výši 5 platů (3 platy odstupné + 2 platy ve výpovědní době). Jelikož jsem byla ochotná případně pracovat i na jiné pozici, dohodli jsme se, že zkusíme v rámci firmy hledat jinou práci v období 2 měsíců, a tak jsem si na 2 měsíce zažádala o neplacené volno. Když prý do těch 2 měsíců nenajdeme práci, která by se mi líbila a vyhovovala by mi (hledám zkrácený úvazek), pracovní poměr bude ukončen a mám stále nárok na odstupné.
Nic z výše uvedeného mi HR nedalo písemně. Vše se mnou probírali jen ústně. Jen neplacené volno mám v papírové podobě schválené.
V tuto chvíli se zdá, že jinou práci, která by mě uspokojovala, nenajdeme, a tak si chci vzít to odstupné. Donesli se ke mně však různé zvěsti a nyní se obávám, že mi na poslední chvíli pozici dle pracovní smlouvy nabídnou, avšak neschválí mi zkrácený úvazek, který nutně potřebuji.
Kdyby mi mojí původní pozici nakonec nabídli na plný úvazek a já bych ji nemohla přijmout kvůli tomu, že potřebuji poloviční úvazek kvůli péči o syna, ztrácím tím pak nárok na to slíbené odstupné?
Další otázka: Neplacené volno mám do konce října. Lze poměr ze strany zaměstnavatele ukončit dříve a dostat to odstupné už nyní anebo se musí počkat na konec toho neplaceného volna?
Děkuji za radu.
S pozdravem

Dobrý den,
Vrátí-li se rodič do práce po rodičovské dovolené popř. po neplaceném volnu, nemá zaměstnavatel povinnost jej zařadit na původní práci a pracoviště. Má jen obecnou povinnost přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy. Možnosti řešení situace jsou následující:
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, může navrhnout dohodu o změně obsahu pracovního poměru, tj. nabídnout rodiči práci jinou. Obsah pracovního poměru je možné měnit jen po vzájemné dohodě zaměstnavatele a rodiče, a dochází-li i ke změně pracovní smlouvy, je třeba tak učinit písemně.
Zaměstnavatel však nesmí rodiče vracející se z mateřské či rodičovské dovolené nutit ke změně pracovního poměru (např. doby trvání pracovního poměru či ke zkrácení pracovního úvazku.)
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě a nedojde-li k dohodě mezi rodičem a zaměstnavatelem o změně obsahu pracovního poměru, jedná se o jiné překážky na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel je pak povinen poskytnout rodiči (až do skončení pracovního poměru) náhradu mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku.
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, protože zaměstnavatel učinil rozhodnutí o organizačních změnách, pak je možné rozvázat dohodou či výpovědí se zaměstnancem pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti:
V tomto případě je třeba, aby
- existovalo rozhodnutí o organizačních změnách, v jejichž důsledku se zaměstnanec stal nadbytečný
- byla příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizačních změnách a nadbytečností zaměstnance.
V tomto případě má zaměstnanec nárok na odstupné.
Pokud pro Vás zaměstnavatel nebude mít práci odpovídající pracovní smlouvě /nemusí jít o “stejnou židli“ odkud jste odcházela/ může Vás s Vaším svolením přeřadit na jinou práci. Pokud nebudete souhlasit, nemusíte.
Na odstupné je nárok v případě, že byla dána výpověď z důvodu rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele, z důvodu nadbytečnosti nebo i tehdy pokud pracovní poměr byl rozvázán z těchto důvodů dohodou. Odstupné náleží ve výši nejméně:
• jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok;
• dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky;
• trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.

Pokud Vám zaměstnavatel nabídne pracovní místo dle Vaší pracovní smlouvy a Vy jej odmítnete, nebudete mít nárok na odstupné. Pro Vás je důležité co máte nyní v pracovní smlouvě a to je pravděpodobně celý úvazek. Samozřejmě si můžete požádat o zkrácený úvazek, v tuto chvíli Vám však zaměstnavatel hledá místo na plný úvazek, tak jak je ve smlouvě.

Pracovní poměr můžete ukončit dohodou kdykoliv, tedy i v době neplaceného volna. S ukončením pracovního poměru dohodou však musí souhlasit obě strany, tedy i zaměstnavatel.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Návrat do zaměstnání po RD

21.09.2018

Dobrý den, měla bych dotaz, jestli je možné u zaměstnance, ktery se chce vrátit po rodičovské dovolené, aby mu zaměstnavatel řekl, že aby se mohl vratit zpět na svou pozici, musí jít na řádné výběrové řízení s ostatními uchazeči?

Dobrý den,
Vrátí-li se rodič do práce po rodičovské dovolené popř. po neplaceném volnu, nemá zaměstnavatel povinnost jej zařadit na původní práci a pracoviště. Má jen obecnou povinnost přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy. Možnosti řešení situace jsou následující:
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, může navrhnout dohodu o změně obsahu pracovního poměru, tj. nabídnout rodiči práci jinou. Obsah pracovního poměru je možné měnit jen po vzájemné dohodě zaměstnavatele a rodiče, a dochází-li i ke změně pracovní smlouvy, je třeba tak učinit písemně.
Zaměstnavatel však nesmí rodiče vracející se z mateřské či rodičovské dovolené nutit ke změně pracovního poměru (např. doby trvání pracovního poměru či ke zkrácení pracovního úvazku.)
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě a nedojde-li k dohodě mezi rodičem a zaměstnavatelem o změně obsahu pracovního poměru, jedná se o jiné překážky na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel je pak povinen poskytnout rodiči (až do skončení pracovního poměru) náhradu mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku.
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, protože zaměstnavatel učinil rozhodnutí o organizačních změnách, pak je možné rozvázat dohodou či výpovědí se zaměstnancem pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti:
V tomto případě je třeba, aby
- existovalo rozhodnutí o organizačních změnách, v jejichž důsledku se zaměstnanec stal nadbytečný
- byla příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizačních změnách a nadbytečností zaměstnance.
V tomto případě má zaměstnanec nárok na odstupné.
Pokud pro Vás zaměstnavatel nebude mít práci odpovídající pracovní smlouvě /nemusí jít o “stejnou židli“ odkud jste odcházela/ může Vás s Vaším svolením přeřadit na jinou práci. Pokud nebudete souhlasit, nemusíte.
Na odstupné je nárok v případě, že byla dána výpověď z důvodu rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele, z důvodu nadbytečnosti nebo i tehdy pokud pracovní poměr byl rozvázán z těchto důvodů dohodou. Odstupné náleží ve výši nejméně:
• jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok;
• dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky;
• trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.

Zaměstnavatel Vám po návratu z RD nemusí přidělit stejnou pozici, z které jste odcházela na mateřskou dovolenou, ale musí Vám přidělit práci podle pracovní smlouvy. Výběrovým řízením byste neměla procházet, neboť již máte uzavřen pracovní poměr a jste zaměstnancem.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Rekvalifikace, péče o dítě, dávky

20.09.2018

Dobrý den, je mi 30let.Mam odpracovaných 6let jako pracovník v sociálních službách.Z toho tři roky mateřská.A jsou4roky. V práci děláme na dvanáctky,což mi nevyhovuje.S manželem jsme rozvedeni.Zůstalala jsem sama bez partnera a Andrejku často vyzvedávají ze školky moji rodiče,kteří také chodí do zaměstnání.Otec ani jeho rodina nejeví o malou zajem.Proto bych potřebovala práci nejlépe jen na ranní smeny.Tam mi ale nechtějí vyhovět.navíc dojíždím do Ostravy.já bydlim v Bohumíně.Nevím co dělat.Napadlo mě odejít z prace na dohodu a jít na Kontaktní místo pro soc.příspěvky,ale nevím jestli by mi vůbec přispívali.aby jsme nějak vyžily.Měla bych zájem o kurz Asistenta pedagoga.Dobra prac.doba,ale musela bych si udělat kurz.Může mi ho proplatit prac.úřad?kdybych byla bez prace..?myslim,že po roce?
Předem děkuji za radu.

Dobrý den.
Úprava pracovní doby - na vhodnou úpravu pracovní doby máte nárok. Rodičům dětí do 15 let, těhotné zaměstnankyni nebo zaměstnanci, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), je zaměstnavatel podle ust. § 241 odst. 2zák. 262/2006 sb. zákoníku práce povinen při požádání o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby (např. zkrácení úvazku, poskytnutí pouze ranních směn,posunutí začátku pracovní doby a jejího konce) vyhovět ,nebrání-li tomu vážné provozní důvody- to jsou takové důvody či okolnosti ,které by zapříčinily,že úpravou pracovní doby by byl znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz činnosti zaměstnavatele. Z Vámi uvedeného usuzuji,že takovéto vážné provozní důvody,na straně zaměstnavatele asi nejsou. Požádejte si tedy znovu a písmně o vhodnou úpravu pracovní doby.
Rekvalifikace - Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání.Na úhradu nákladů rekvalifikace a nákladů spojených s rekvalifikací není právní nárok. Výběr uchazečů vhodných pro rekvalifikaci provádí útvar zaměstnanosti kontaktního pracoviště Úřadu práce.
Podle ustanovení §109azák. 435/ 2004 sb.,zákona o zaměstnanosti si může uchazeč/zájemce o zaměstnání (dále jen „zájemce o zvolenou rekvalifikaci“) zabezpečit rekvalifikaci sám. Můžete si zvolit druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat a rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést. Nicméně základní podmínky pro zařazení do rekvalifikace jsou : musíte být ýt v evidenci Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání, musíte mít odpovídající zdravotní a kvalifikační předpoklady, rekvalifikace musí být účelná a potřebná (dosavadní kvalifikace neumožňuje získání vhodného pracovního místa a po rekvalifikaci je reálná možnost získání vhodného zaměstnání)
Tedy vy zatím nejste uchazeč o zaměstnání nárok na rekvalifikaci tak nemáte, až event. budete bez zaměstnání a tedy uchazečkou o zaměstnání zkuste se na ÚP domluvit. Nyní byste však měla především jednat se stávajícím zaměstnavatelem o úpravě pracovní doby.
K otázce nároku na dávky státní sociální podpory se nemohu vyjadřovat, neznám výši vašeho příjmu ani výši výživného dcery,ani jak bydlíte a jaké náklady máte na bydlení.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Ukončení pracovního poměru, odstupné, nevyčerpaná dovolená

15.09.2018

Dobrý den,
mám dvě otázky.
Jsem na rodičovské dovolené, která mi po 3 letech končí k 31.10.2018, k tomuto datu mi končí pracovní poměr, protože zaměstnavatel se při mé RD změnil sídlo společnosti, dohodli jsme se na dohodě o ukončení pracovního poměru, kde mi bude náležet odstupné (trojnásobek měsíčního výdělku), chci se zeptat, jak se to počítá, vím, že je to nějaký pravděpodobný výdělek. Můj průměrný hrubý měsíční příjem na rok 2015 byl 28,5tis (pracovala jsem do 10měsíce 2018, po to jsem nastoupila kolem 25.10.2015 na MD).
Jak se to bude počítat? Jsem na pozici asistentka servisního oddělení.
A další dotaz, dozvěděla jsem se dnes, že když jsem v dubnu 2016 přecházela z MD na RD, vznikl mi nový nárok na dovolenou, která mi mezitím měla být vyplacena, ale bohužel nebyla, nikdo mně o tom neinformoval. Je možnost, abych je požádala, aby mi to teď proplatili? A jak mám volit slova?
Moc děkuji za odpověď.

Dobrý den,
způsob zjišťování průměrného výdělku pro pracovněprávní účely stanovuje § 351 až § 354 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Průměrný výdělek slouží mimo jiné pro výpočet odstupného, dovolené, náhrady mzdy při pracovní neschopnosti či pro účely úřadu práce.
Průměrný výdělek se určuje z hrubé mzdy (nebo platu), zúčtované k výplatě zaměstnanci v rozhodném období a z doby odpracované v rozhodném období. Rozhodným obdobím je kalendářní čtvrtletí, předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém je průměrný výdělek stanoven pro uspokojení nároků zaměstnance.
Výjimku z rozhodného období tvoří případy, kdy:
- pracovní poměr vznikl v průběhu předchozího kalendářního čtvrtletí – rozhodným obdobím je doba od vzniku pracovního poměru do konce tohoto čtvrtletí,
- zaměstnanec podle předchozího ustanovení neodpracoval alespoň 21 dnů – místo průměrného výdělku se použije pravděpodobný výdělek (§ 355 zákoníku práce) - tak je tomu i ve Vašem případě.
Pravděpodobný výdělek je hrubá mzda (nebo plat), které zaměstnanec dosáhl, nebo které by dosáhl, pokud by pracoval. Přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

Po vyčerpání rodičovské dovolené Vám opravdu vznikl nárok na čerpání řádné dovolené, protože doba MD se považuje jako doba odpracovaná. Pokud jste o dovolenou nepožádala v návaznosti na MD, bude se Vám tato dovolení krátit. Zaměstnavatel nemá žádnou povinnost Vás upozornit na možnost čerpání dovolené, toto je “Vaše starost”, zaměstnavatel nic neporušil. V případě ukončení pracovního poměru je zaměstnavatel nevybranou dovolenou zaměstnanci proplatit´, není třeba o to nijak žádat.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Neplacené volno

14.08.2018

Dobrý den, dočerpala jsem rodičovský příspěvek a v září jsem měla nastoupit do práce. Se zaměstnavatelem jsem se domluvila, že nastoupím až v říjnu, z důvodu
zvykání dítěte ve školce a prodloužil mi rodičovskou dovolenou. Teď si jenom nejsem jistá, jestli se mám hlásit na ÚP a kdo za mě bude platit sociální a zdravotní pojištění. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
rodičovskou dovolenou může rodič čerpat pouze do věku 3 let věku dítěte. Nevím, kolik je Vašemu dítěti, je možné, že jste rodičovský příspěvek čerpala kratší dobu a zároveň i rodičovskou dovolenou. V tom případě si ji můžete prodloužit bez problémů.
V případě, že dítěti již byly 3roky a skončila jste s čerpáním RD, zaměstnavatel Vám může dát neplacené volno na smluvenou dobu. V tom případě je třeba dojít na svou zdravotní pojišťovnu a oznámit toto, že se staráte o dítě mladší 7let a stát za Vás i nadále bude platit zdravotní pojištění, jako když jste byla na RD.
Na ÚP se registrovat nemůžete, protože Váš pracovní poměr nebyl ukončen a stále trvá.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Návrat do zaměstnání po RD, ukončení pracovního poměru

12.08.2018

Dobry den, prosim Vas o radu, dne 3.8. mi skoncila rodicovska dovolena a 6.8. jsem prisla opet do prace, kde mi zamestnavatel rekl, ze pro mne nema pozici a dava mi bud vypoved z orga duvodu vc odstupneho a nebo Dohodu o ukonceni jiz k 15.8. plus dorovnat vysi zakonneho odstupneho. Ve smloive mam uveden termin Pravdepodobna mzda. Je tento termin v poradku nebo jej nahradit cisly, pripadne z ceho se mi vypocitava zaklad pro vypocet nahrady mzdy pro odstupne, kdyz jsem na prekazkach? (Obavam se, aby se pro vypocet nepouzila rodicovsky prispevek, tak jak je to v pripade ze Dam vypoved jeste pred nastupem do zamestnani pred ukoncenim rodicovske). Velice Vam dekuji za radu!

Dobrý den,
průměrný výdělek např. pro výplatu odstupného se počítá s výdělku s předchozího kalendářního čtvrtletí, které předchází výplatě odstupného. V případě, jako je Váš, kdy zaměstnankyně neodpracuje v rozhodném období (kal. čtvrtletí) ani 21 dní, použije se na místo průměrného výdělku, tzv. pravděpodobný výdělek.
Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. Výpočet Vašeho pravděpodobného výdělku by se měl alespoň rovnat Vašemu průměrnému výdělku naposled používanému pro pracovně právní účely, ale spíše by to měl být průměrný výdělek zaměstnance srovnatelného s Vámi.

Pokud dostanete výpověď, poběží od následujícího měsíce /září/ dvouměsíční výpovědní lhůta a pracovní poměr skončí posledního října. Během výpovědní lhůty budete doma na překážkách /protože pro Vás nemá zaměstnavatel práci/ a budete dostávat 100% mzdy. Pak máte nárok na 3 měsíční odstupné. Případná podpora v nezaměstnanosti se bude počítat z výdělku během výpovědní doby.
Pokud budete souhlasit s dohodou, pracovní poměr skončí dle Vašich informací 15.8. a dostanete 3 měsíční odstupné. Nevím, jak je řešena doba od 6. do 15.8. chodíte do práce? Máte za to výplatu? Proč pro Vás během této doby má zaměstnání, ale vrátit se nemůžete? Nebo jste na překážkách a placená průměrem?

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Diskriminace v zaměstnání

07.08.2018

Dobrý den,
dojíždím do zaměstnání a jedna cesta (jen tam) mi zabere téměř dvě hodiny. Z toho důvodu jsem měla se zaměstnavatelem před nástupem na mateřskou sjednán částečný úvazek a práci z domova (2 dny jsem jezdila do kanceláře na 8 hodina a 3 dny pracovala z domova 6 hodin).

Během mé mateřské se vyměnil generální ředitel, a když jsem se po 15 měsících vracela bylo mi sděleno, že práce z domova není povolena. Vzhledem k mému dojíždění a dvěma malým dětem (2 a 4 roky) ale prostě fyzicky nemohu dojíždět do kanceláře denně. Bohužel jsem práci z domova neměla před mateřskou sjednánu ve smlouvě (jen potvrzení e-mailem) a tak jsem tedy přistoupila na to, že budu dojíždět 3 dny na 9 hodina a můj pracovní úvazek se tak snížil na 67%. V důsledku toho se mi ale snížil i plat. Bohužel jsem hlavním živitelem rodiny a to, že se mi snížil plat dosti ovlivňuje náš rodinný rozpočet. Neměl mi zaměstnavatel dát stejné podmínky jako před nástupem na mateřskou a když mi nemohl nabídnout práci z domova, neměl mi zaručit alespoň stejné platové podmínky?

Nicméně jsem souhlasila se snížením mzdy, když mi bylo přislíbeno, že s novým fiskálním rokem se mi zvýší plat kvůli tomu, že mi byly přiděleny nové oblasti práce.
Bohužel, když k tomu došlo, bylo mi navýšení platu odmítnuto (přestože je v naší firmě standardem, že při přidělení nových úkolů se plat zvyšuje a všem ostatním kolegům (mužům) za nové úkoly byly platy zvýšeny. Zároveň mi při nástupu bylo řečeno, že práce navíc, nad můj úvazek, nebude považována za přesčasy a proplácena s příplatkem. Souhlasila jsem, protože vím, že je to v souladu se zákonem, ale zjistila jsem, že jiným kolegyním na obdobné pozici, se zkráceným úvazkem se stejná práce navíc proplácí i s příplatkem. Je to v pořádku?

Při mém 67%ním úvazku, jsme se dohodly na výplatě ve výši 75% mzdy odpovídající plnému úvazku, pan ředitel mi ale výpočet změnil a mzdu mi počítá stejně jako úvazek. A bez mého souhlasu mi firma začala vyplácet takto počítanou mzdu. Přesto, že je standardem, že ostatní zaměstnanci se zkráceným úvazkem mají mzdu o 8% vyšší než úvazek. Když jsem namítla, že nesouhlasím a poukázala na to, jak se standardně mzda ve firmě u zkrácených úvazků počítá, pan ředitel se ještě rozčílil, že se nesmím s ostatními srovnávat.

Přijde mi, že tyto přístupy ale narušují zásadu rovnosti v pracovních podmínkách. Pan ředitel mě jinak za práci velice chválí. Ale sám mi řekl, že pro něj jsou matky s malými dětmi problematickými zaměstnanci a nevím, jestli mě všemi těmito kroky "netrestá". Velice se mě to dotýká a mrzí mě to, protože jsem ve firmě již 13 let.

Můžete mi prosím říct, jestli jsou kroky pana ředitele legitimní a jestli mám případně nějakou možnost se bránit?

Moc děkuji.

Vážená paní.
Bohžel je problém,že jste se snížením mzdy souhlasila. V případě sporu by pak bylo důležité,jakou formoujste souhlasila a jakou formu měl příslib pozdějšího navýšení odměny. V případě sporu jde vždy o to co lze prokázat a jak.
Obecně je vyžadováno, aby bylo naplňováno právo na rovné zacházení ve vztahu zaměstnavatele ke všem svým zaměstnancům.

Je vyžadováno, aby bylo naplňováno právo na rovné zacházení ve vztahu zaměstnavatele ke svým zaměstnancům. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve svém ustanovení § 16 říká toto :

Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.

V pracovněprávních vztazích je tedy zakázána jakákoliv diskriminace.

Pojmy přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci a případy, kdy je rozdílné zacházení přípustné, upravuje antidiskriminační zákon

Tedy platí, že zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky včetně odměňování za práci a jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.
Například v zákoně 198/2009 sb. Antidiskriminačním zákoně je mimo jiné zakázána jakákoliv diskriminace např. z důvodů pohlaví, věku náboženství, smýšlení, či zdravotního stavu.

Právo rovného zacházení se dotýká v prvé řadě především rovného zacházení pro muže i ženy. Jak již ze znění výše uvedeného ustanovení vyplývá, rovnost pro ženy a muže se dotýká celé řady problémů v pracovním právu., včetně odměňování nebo možností postupu. To samé platí pro rovný přístup k osobám různého věku či zdravotního stavu atp.

Zásada rovnosti v odměňování pramení též z Listiny základních práv a svobod, která ve svém článku 28 stanoví, že zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci. Rovnost v odměňování pod pojem spravedlivé odměny spadá. Zaměstnancům, kteří vykonávají stejnou práci nebo práci stejné hodnoty přísluší stejná odměna- mzda či plat. Zaměstnavatel Vás tedy nemůže jakkoli postihovat na odměně za práci jen proto, že jste rodič s malým dítětem- to by byla diskriminace na základě pohlaví a sociálního postavení.
Pokud Vám byly oproti jiným zaměstnancům sníženy tzv. „odměny „ tedy nenároková složka mzdy (čímž bude zaměstnavatel asi argumentovat, pokud se proti rozdílu v příjmu ohradíte), tak to zaměstnavatel také tak snadno udělat nemůže.
Nenároková složka mzdy je sice charakteristická právě tím, že má povahu pouze fakultativního plnění, tato složka se stane nárokovou složkou mzdy teprve v okamžiku, kdy zaměstnavatel rozhodne o jejím přiznání zaměstnanci. Zda zaměstnavatel a v jakém rozsahu takovéto rozhodnutí učiní, záleží na úvaze zaměstnavatele, ovšem i zde by měl být zaměstnavatel nestranný a objektivní.
Tedy nelze bez důvodu někomu nenárokovou složku přiznat a jinému ve stejné nebo srovnatelné situaci nikoli.
Pro rozdílné poskytování kterékoli složky mzdy, ať už nárokové či nenárokové, by měl být vždy dán nějaký jasný a hlavně věcný důvod. Za věcné hledisko odůvodňující rozdílnost mzdy lze obecně považovat např. výkon práce zaměstnancem v obtížnějších pracovních podmínkách, práce složitá anebo atypická, práce v atypickém rozvrhu pracovní doby oproti ostatním zaměstnancům, větší pracovní výkonnost některého zaměstnance.

Samozřejmě i již vzniklý nárok na mzdu (část mzdy) lze následně zcela nebo zčásti zrušit (odebrat, odejmout) , ale opět musí být dodržena zásada rovného odměňování.
Pokud Vaši kolegové a kolegyně bez malých dětí, konají práci s Vámi srovnatelnou a přesto mají nesrovnatelně vyšší nenárokovou složku platu- mohlo by se jednat nerovné (diskriminační) zacházení. Ve Vašem případě můžete namítat možnou diskriminaci z důvodu pohlaví.
Sama práce z domova nemůže být důvodem k nerovnému odměňování.
Jako osoba pečující o malé dítě máte nárok na vhodnou úpravu stanovené pracovní doby a zaměstnavatel Vám musí vyhovět nebrání li mu v tom vážné provozní důvody, přičemž prokázání oněch provozních důvodů je na zaměstnavateli – viz. §241 zákoníku práce.
O vhodnou úpravu pracovní doby si požádejte písemně.
Máte právo vědět ,proč nyní nelze pracovat na tzv. home office(když to doposud možné bylo), proč to bylo zakázáno, jaká změna podmínek vedla k tomuto zákazu, který potenciálně zhoršuje podmínky zaměstnanců kteří pečují o děti nebo o handicapované rodinné příslušníky (takový zákazsice může zaměstnavatel vydat nicméně tento zákaz může mít sám o sobě vysoký diskriminační potenciál- nepřímá diskriminace)
Pokud dojde v pracovněprávních vztazích k porušování práv a povinností vyplývajících z rovného zacházení s pohlavími anebo s různými věkovými skupinami má zaměstnanec právo se domáhat, aby bylo upuštěno od tohoto porušování, aby byly odstraněny následky tohoto porušování a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění. Máte právo vědět, proč Vám byla nenároková složka (nebo jiná) složka odměny za práci snížena anebo proč ji máte diametrálně nižší než zaměstnanci konající srovnatelnou práci.
Ptejte se písemně.

Pokud by Vám to nebylo sděleno, ani na písemnou žádost, mohla byste obrátit se stížností na Inspektorát práce
www.suip.cz
Teoreticky by mohla přicházet v úvahu i žaloba Vás jakožto zaměstnankyně na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za nerovné zacházení.
Čistě teoreticky by bylo možno podat na zaměstnavatele žalobu na plnění a požadovat dorovnání rozdílu ve výši odměn . Doporučuji však případné soudní řešení konzultovat s advokátem,specialistou na pracovní právo. Kontakty lze nalézt na webu www.cak.cz
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Ukončení pracovního poměru po RD, podpora v nezaměstnanosti, výplata RP

28.07.2018

Dobrý den,
mám 2 holčičky. Mladší dceři budou v květnu 2019 tři roky. Bude mi tedy končit Rodičovská. Do HPP se vracet nebudu. Přestěhovali jsme se a bylo by to velké dojíždění. Budu tedy dávat výpověď. V tuto chvíli mám živnost (přivýdělek, ne moc vysoký).
Co můžu v květnu 2019 udělat?
Jít na úřad práchttps://aperio.cz/admin/poradna/edit/43624e? Nebo si zažádat o Rodičovskou dovolenou na 4 roky? Jaké jsou podmínky?
Z čeho se vypočítává příspěvek z Úřadu práce? Musela bych zrušit živnost.
Při rodičovské dovolené 4 roky, můžu pobírat 0 Kč příspěvek? Ale nemusela bych rušit živnost.
Přikláním se k rodičovské dovolené (přes léto bych ráda byla ještě s holčičkami doma).
Už jsem psala jednou dotaz, jen toto bych ještě moc prosila dovysvětlit. Předchozí dotaz:http://www.aperio.cz/poradna/42227
Děkuji

Dobrý den,
rodičovskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel maximálně do 3let věku dítěte, pokud bude chtít být po této době i nadále doma s dítětem, můžete zaměstnavatele požádat o neplacené volno, s tím ona však on nemusí souhlasit.
Jiná věc je rodičovský příspěvek, to je dávka státní sociální podpory a lze jí pobírat až do 4let věku dítěte, tedy i v době, kdy již nečerpáte rodičovskou dovolenou. Minimální vyplácená částka RP je 50Kč měsíčně.
V době, kdy pobíráte RP, je Vaše SVČ považována za vedlejší, proto je ideální rozložit si RP až do 4let věku dítěte, zvláště pro situaci, kdy by Váš pracovní poměr měl v 5/19 skončit. Pokud byste se chtěla registrovat na ÚP, musíte být připravená do zaměstnání nastoupit a mít tak zajištěnou péči o dcery. Také Vaší SVČ byste musela přerušit.
Pokud se na ÚP zaregistrujete po ukončení rodičovské dovolené, bude Vám náležet podpora pouze minimální. Minimální podpora v roce 2018 je první dva měsíce 4315 Kč měsíčně, další dva měsíce 3452 Kč měsíčně, zbývající měsíc/e 3164 Kč měsíčně.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.