Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: RP a docházka do předškolního zařízení

10.01.2018

Dobrý den,
máme dítě ve věku 18 měsíců. Dochází do dětské skupiny v rozsahu hodin max. 46/měsíc. Nyní máme ale ze strany úřadu práce informaci, že požadavek sledování počtu hodin na pobyt dítěte v jeslích a podobných zařízeních se od 1/2018 v souvislosti s novelou zákona ruší. Nikde jsme však nedohledali, že by tato část novely opravdu prošla. Poradíte prosím, jak to opravdu je? Děkuji předem za odpověď.

Dobrý den.
Podle § 31 odst. 3 zák.117/1995 sb. O státní sociální podpoře se podmínka osobní celodenní a řádné péče pro nárok na rodičovský příspěvek po celý kalendářní měsíc i tehdy jestliže dítě, které nedosáhlo 2 let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci, podle § 31 zák.117/1995 sb. O státní sociální podpoře se docházka do předškolních zařízení nesleduje u dětí starších 2 let. Dětská skupina spadá, dle mého názoru mezi "jiné obdobné zařízení pro dět".
Právní předpis:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Návrat do zaměstnání po RD, úprava pracovní doby

11.12.2017

Dobrý den, v lednu bych mela nastoupit po rodicovske dovolene zpet do prace. Pred tydnem mi volala moje personalistka a rekla mi, ze moje misto je obsazene. Pritom slecna, ktera nastupovala za me jako zastup ma smlouvu na urcito. Nabidli mi misto sice v mem regionu, ktery mam ve smlouve, ale pro me je toto velice nevyhodne. Jedno pracovni misto je 50km a druhe 60km od meho bydliste a pracovni doba do 17.00 a skolka do ktere dcera chodi funguje pouze do.16.00. Citim, ze delaji vse pro to abych nenastoupila. Zadala jsem o zkraceny uvazek, ktery je v nasi firme bezny, ale to mi bylo take zamitnutu. Tim padem jsem nucena dat ja vypoved, tim padem budu mit i nejnizsi podporu v nezamestnanosti. Zajimalo by me, zda mohu nejak bojovat proti te nucene vypovedi a jaka jsou moje prava. Dekuji

Dobrý den,
podle ustanovení § 241 odst. 2 zák. práce platí, že požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III, IV, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Z citovaného ustanovení vyplývá, že, požádá-li zaměstnankyně pečující o dítě mladší než 15 let o sjednání kratší pracovní doby nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby a nebrání-li tomu vážně provozní důvody, je zaměstnavatel povinen takové žádosti vyhovět. Na kratší pracovní dobu nebo na jinou vhodnou úpravu pracovní doby má tedy zaměstnankyně (právní) nárok, kterého se může domáhat, neuspokojí-li ho zaměstnavatel dobrovolně, u soudu. Odmítá-li zaměstnavatel vyhovět žádosti, musí v řízení před soudem prokázat vážné provozní důvody, které úpravě pracovní doby brání.
Pro posouzení vážnosti provozních důvodů je nutno objektivně zjistit v každém konkrétním případě jednak rozsah, organizaci, funkční náplň i rozvrh práce, které má příslušná zaměstnankyně, jednak provozní poměry zaměstnavatele, tj. charakter jeho činnosti, možnost zajistit zastupování pracovníkem, vykonávajícím v podniku stejnou funkci, finanční možnosti i vztah a návaznost práce zaměstnanců v jednotlivých útvarech podniku apod. Rozhodující je zejména vyhodnocení, jak významný by představovala zásah do provozu zaměstnavatele skutečnost, že by zaměstnankyni byla povolena požadovaná kratší pracovní doba nebo jiná vhodná úprava pracovní doby, ve srovnání se stavem, kdy by pracovala po stanovenou týdenní pracovní dobu. Pouze v případě, že by tím byl znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) zaměstnavatele, lze dovodit, že vyhovění žádosti brání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.
Tady by asi chtělo vědět, z jakého důvodu zaměstnavatel zamítl úpravu pracovní doby a pak se proti tomu případně bránit.

Zaměstnavatel je povinen Vám po skončení rodičovské dovolené přidělit práci podle pracovní smlouvy. tj. dle sjednaného druhu práce a ve sjednaném místě výkonu práce.
Vrátí-li se rodič do práce po rodičovské dovolené popř. po neplaceném volnu, nemá zaměstnavatel povinnost jej zařadit na původní práci a pracoviště. Má jen obecnou povinnost přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy. Možnosti řešení situace jsou následující:
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, může navrhnout dohodu o změně obsahu pracovního poměru, tj. nabídnout rodiči práci jinou. Obsah pracovního poměru je možné měnit jen po vzájemné dohodě zaměstnavatele a rodiče, a dochází-li i ke změně pracovní smlouvy, je třeba tak učinit písemně.
Zaměstnavatel však nesmí rodiče vracející se z mateřské či rodičovské dovolené nutit ke změně pracovního poměru (např. doby trvání pracovního poměru či ke zkrácení pracovního úvazku.)
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě a nedojde-li k dohodě mezi rodičem a zaměstnavatelem o změně obsahu pracovního poměru, jedná se o jiné překážky na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel je pak povinen poskytnout rodiči (až do skončení pracovního poměru) náhradu mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku.
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, protože zaměstnavatel učinil rozhodnutí o organizačních změnách, pak je možné rozvázat dohodou či výpovědí se zaměstnancem pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti:
V tomto případě je třeba, aby
- existovalo rozhodnutí o organizačních změnách, v jejichž důsledku se zaměstnanec stal nadbytečný
- byla příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizačních změnách a nadbytečností zaměstnance.
V tomto případě má zaměstnanec nárok na odstupné.

Zatímco zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu, zaměstnavatel má tyto důvody taxativně vymezeny (§ 52, zákoníku práce). Pokud by Vám dal zaměstnavatel po ukončení neplaceného volna výpověď z důvodů vymezených v § 52 písm. c („stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách“.) /nadbytečnost/, měla byste nárok na tříměsíční odstupné. Nárok na odstupné byste měla i v případě, kdy byste ze zmíněných důvodů skončila pracovní poměr se zaměstnavatelem dohodou, ovšem je nutno v této dohodě vymezit výpovědní důvod (§ 67,odst. 1, zákoník práce). Výpovědní doba u podání výpovědi zaměstnavatelem činí minimálně dva měsíce.
Máte právo nahlédnout do rozhodnutí, kterým jste se stala nadbytečnou. Nevidím ani Vaši pracovní smlouvu, ani zaměstnankyně, která nastoupila na Vaše pracovní místo, nemohu tak rozhodnout, zda k nadbytečnosti opravdu došlo. Dá se o tom pochybovat.
Nevím, jak máte sepsanou pracovní smlouvu, na jakou pozici a jaké je místo výkonu práce. Nebývá obvykle charakterizovat místo výkonu práce celým regionem, ale konkrétní adresou, kde se pracoviště nachází. Pokud tam máte opravdu uveden celý region, a zaměstnavatel Vám práci v rámci tohoto regionu nabízí, splnil svou podmínku nabídnout Vám vhodnou práci dle pracovní smlouvy. Pokud toto místo nemůžete přijmout, budete muset pracovní poměr ukončit Vy. A to buď dohodou k určitému datu, na kterém se domluvíte, nebo podáte výpověď, tady musíte počítat s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Jako důvod výpovědi uveďte péče o dítě mladší 4/7/ let.
Jestliže po RD neodpracujete ani jeden den, podpora v nezaměstnanosti bude jen minimální.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Převod zaměstnanců

21.11.2017

Dobrý den,

Mám dotaz ohledně výpovědi v době těhotenství.

Pracuji ve firmě, která je aktuálně v insolvenci a předpokládá se řešení insolvence formou konkursu. Partner zaměstnavatele chce všem stávajícím zaměstnancům naší firmy nabídnout převod při zachování stávajících platových podmínek, ale nechce přebrat další závazky, jako například nevyčerpanou dovolenou. Převod zaměstnanců by se měl uskutečnit k 1.1.2018.

Můj dotaz zní jestli mohu tento převod odmítnout? V první polovině ledna bych měla nastoupit na mateřskou dovolenou. Chtěla bych odmítnout z toho důvodu, že se do nově vznikajícího podniku již neplánuji po mateřské ani po rodičovské dovolené vrátit. Zároveň bych u nového zaměstnavatele neměla odpracovaný potřebný počet dnů, abych mohla plynule pokračovat po rodičovské dovolené (plánuji na dva nebo tři roky) další mateřskou dovolenou. U stávajícího zaměstnavatele je pořád aspoň malá naděje, že se konkurs potáhne delší dobu (možná i dva roky) a měla bych následně nárok i na další mateřskou dovolenou. Nepřijdu tím, že nabídku převodu k jinému zaměstnavateli odmítnu o možnost odstupného?

Hezký den a předem moc děkuju za odpověď

Dobrý den.
Pokud se jedná o přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů ve smyslu ustanovení §338 a násl.zák. 262/2006 sb., zákoníku práce,pak Vás nový zamětnavatel musí převzít se vším všudy(včetně nároků zaměstnanců třeba na dovolenou) ,jelikož platí,že dochází-li k převodu činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti zaměstnavatele nebo k převodu úkolů zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli, přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele.
Pokud k přechodu činnosti,nedochází a jde jen o jakousi přátelskou dohodu,mezi dvěma podnikateli,v jejímž rámci Váš stávající zaměstnavatel vlastně jen našel pro své zaměstnance případnou možnost nového zaměstnání,pak by šlo o vznik zcela nového pracovně právního vztahu,který by v popsaném případě započal podpisem pracovní smlouvy s novým zaměstnavatelem. Vy samozřejmě můžete podpis nové smlouvy v takovém případě odmítnout a nový pracovní poměr nevznikne.
Pokud chcete setrvat u svého stávajícího zaměstnavatele, který však patrně v dohledné době zcela skončí s činností, pak Vás jen upozorním,že i jako těhotná můžete obdržet ze strany svého stávajícího zaměstnavatele výpověď. Jedná se totiž o výjimku pro případ výpovědi z důvodu zrušení zaměstnavatele (jeho části) -v takovém případě může výpověď ze strany zaměstnavatele platně obdržet i žena ,která je těhotná.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Ukončení pracovního poměru po ukončení RD, podpora v nezaměstnanosti

13.11.2017

Dobrý den, prosím o poskytnutí rady s následujícím - po 1. MD proběhla ve firmě reorganizace, dostala jsem místo na jin= pozici, ovšem po dobu jiné MD, poté jsem byla přeloženo z místa pracoviště K. Vary do Mostu (vzdálené 84km), bohužel jsem smlouvu podepsala, protože jsem věděla, že nenastoupím a odejdu na 2. MD. Nechtěla jsem přijít o příspěvky v mateřství. Nyní ukončuji mateřskou dovolenou a mám nastoupit do Mostu. Což je vzhledem k 2 dětem a zaměstnanosti manžela nemožné. Prosím o radu, zda mohu v případě výpovědi dostat na pracovním úřadě podporu a zda při výpovědi z důvodu vzdálenosti pracoviště mám nárok na odstupné? Mnohokrát děkuji

Dobrý den,
pokud nemůžete nastoupit zpět do zaměstnání podle pracovní smlouvy /Most/, z důvodu péče o děti, budete muset ukončit pracovní poměr. Jedna možnost je, že se dohodnete se zaměstnavatelem a PP ukončíte dohodou /§ 49 zákoníku práce/. Pokud zaměstnavatel na dohodu nepřistoupí, budete muset dát sama výpověď. Jako důvod uveďte péče o malé děti.
Odstupné náleží při skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou z důvodů uvedených v § 52 pím. a)-d) zákoníku práce, což není Váš případ. Na odstupné nebudete mít nárok.
Pokud se budete chtít po skončení zaměstnání registrovat na ÚP, samozřejmě můžete. Bude Vám náležet podpora v nezaměstnanosti, která však bude pouze minimální.
Co se týká podpory v nezaměstnanosti, pak pokud dáte výpověď, poběží výpovědní lhůta, bude se Vám počítat právě z výdělku dosaženého ve výpovědní lhůtě, po kterou budete muset do zaměstnání docházet, popř. být řádně omluvena. Jestliže se nebudete registrovat na ÚP do 3dní od ukončení pracovního poměru, nebo se budete registrovat po ukončení rodičovské dovolené /neodpracujete ani jeden den, který stačí/, budete pobírat podporu pouze minimální. Minimální podpora v roce 2017 činí: první dva měsíce 4050 Kč měsíčně, další dva měsíce 3240 Kč měsíčně, zbývající měsíc 2970 Kč měsíčně.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Úprava pracovní doby popř. ukončení pracovního poměru

09.11.2017

Dobrý den,
řeším návrat po RD, která mi končí 3.12. Napsala jsem zaměstnavateli e-mail, zda mohu nastoupit do práce na zkrácený úvazek.
Na toto jsem dostala odpověď, zda jsem se po dobu své několikaleté nepřítomnosti zajímala o procesy, směrování a novinky ve firmě. A pan ředitel, že se mnou upřesní případné angažmá ve firmě.
Odepsala jsem, že o firmě vím jen z jejich webových stránek, ale přímo v kontaktu s někým z firmy jsem nebyla. A také že bohužel z důvodu péče o dítě mladší 7 let (dceru nevzali do MŠ) mohu pracovat jen na zkrácený úvazek. A pokud to není možné, že bych se tedy ráda dohodla na nějaké formě výpovědi. Poté jsem dostala odpověď paní z personálního oddělení, že pro mě připraví dohodu o ukončení pracovního poměru.
Ani jednou jsem nedostala odpověď ohledně možnosti pracovat na zkrácený úvazek. Je takové jednání zaměstnavatele v pořádku? Mám prostě podepsat dohodu o ukončení bez nároku na odstupné? Vím, že na mou pozici (kancelářská práce v cestovní agentuře) hledají nové zaměstnance, ale na HPP. Výpověď bych měla jít podepsat v pátek 10. 11. Moc děkuji za odpověď.

Dobrý den,
podle ustanovení § 241 odst. 2 zák. práce platí, že požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III, IV, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Z citovaného ustanovení vyplývá, že, požádá-li zaměstnankyně pečující o dítě mladší než 15 let o sjednání kratší pracovní doby nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby a nebrání-li tomu vážně provozní důvody, je zaměstnavatel povinen takové žádosti vyhovět. Na kratší pracovní dobu nebo na jinou vhodnou úpravu pracovní doby má tedy zaměstnankyně (právní) nárok, kterého se může domáhat, neuspokojí-li ho zaměstnavatel dobrovolně, u soudu. Odmítá-li zaměstnavatel vyhovět žádosti, musí v řízení před soudem prokázat vážné provozní důvody, které úpravě pracovní doby brání.
Pro posouzení vážnosti provozních důvodů je nutno objektivně zjistit v každém konkrétním případě jednak rozsah, organizaci, funkční náplň i rozvrh práce, které má příslušná zaměstnankyně, jednak provozní poměry zaměstnavatele, tj. charakter jeho činnosti, možnost zajistit zastupování pracovníkem, vykonávajícím v podniku stejnou funkci, finanční možnosti i vztah a návaznost práce zaměstnanců v jednotlivých útvarech podniku apod. Rozhodující je zejména vyhodnocení, jak významný by představovala zásah do provozu zaměstnavatele skutečnost, že by zaměstnankyni byla povolena požadovaná kratší pracovní doba nebo jiná vhodná úprava pracovní doby, ve srovnání se stavem, kdy by pracovala po stanovenou týdenní pracovní dobu. Pouze v případě, že by tím byl znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) zaměstnavatele, lze dovodit, že vyhovění žádosti brání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.

Doporučuji tedy zaměstnavateli podat přímo žádost o úpravu pracovní doby, konkrétně od kdy do kdy na základě citovaného paragrafu a vyčkat na jeho odpověď. /podle dotazu jste se do této doby nyní jen zaměstnavatele dotazovala a nenapsala přímo žádost o úpravu pracovní doby/. Pak si popřípadě nechat zdůvodnit ony vážné důvody, proč Vám nemůže pracovní dobu zaměstnavatel upravit.
Dohodu o ukončení práce doporučuji nyní nepodepisovat.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Praxe

07.11.2017

Dobrý den, obracím se na vás s dotazem.
Od září 1992 až do srpna 2003 jsem pracovala v pojišťovnictví. Od srpna 2003 do dubna jsem byla na neschopence. A pak nastoupila na mateřskou. V květnu 2004 jsem porodila dceru. Byla s ní doma (mateřská, rodičovská) v říjnu 2007 jsem porodila dvojčata a s nimi byla do října 2010 na rodičovské dovolené. V říjnu jsem ukončila pracovní poměr v pojišťovně a byla do ledna 2013 doma jako osoba pečující o děti do 15 let. V únoru 2013 jsem nastoupila do školství jako asistent pedagoga a poté jako vychovatel. Chci se zeptat mám nárok na započítání mateřské dovolené do praxe? A jakou dobu to činí. Děkuji

Dobrý den.
Zařazování zaměstnanců do platového stupně příslušné platové třídy upravuje § 123 odst. 4 zákoníku práce a § 4 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů .
Praxi v oboru požadované práce započte zaměstnavatel zaměstnanci v plném rozsahu. Praxí v oboru požadované práce se pro účely zařazování do platového stupně rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.
Dobu jiné práce započte zaměstnavatel nejvýše v rozsahu dvou třetin.
V plném rozsahu, nejvýše však celkovém rozsahu 6 let(bez ohledu na počet dětí), započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu skutečného čerpání mateřské dovolené, rodičovské dovolené. V plném rozsahu nejvýše však celkovém rozsahu 6 let, dobu osobní péče o osobu závislé na péči jiné osoby, je-li závislou osobou nezletilé dítě.
Tedy z výše uvedeného vyplývá,že MD i RD bude započtena v rozsahu 6 let.
Tzn. započítá se období 04/04-05/07 a 9/07-8/10.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Pracovní poměr na dobu určitou

03.11.2017

Dobry den,
Jedna se mi o Vase vyjadreni se k opakovani pracovnu smlouvy na dobu neurcitou a hlavne nove zkusebni doby na tri mesice. Moje zena pracovala jako asistentka a vychovatelka na zakladni skole. Mela s danou skolou smlouvu na 10.mesicu. Po 10ti mesicich s ni rozvazali pracovni pomer. Minuli mesic pracovnu pomer opet smluvne obnovili, ale znovu s trimesicni zkusebni dobou. Muze to tak byt? Nastoupila na stejnou pozici i podle smlouvy(v podstate je to ta sama smlouva jen se zmenily data). Dekuji za odpoved Hriczo

Dobrý den.

Zákoník práce, zák.262/2006 sb., obecně s ohledem na nutnost ochrany zaměstnance jakožto slabší strany omezuje časové podmínky trvání pracovního poměru na dobu určitou – tento smí trvat nejdéle tři roky a lze jej „opakovat“ (čímž je myšleno rovněž prodloužení) nejvýše dvakrát.
Samozřejmě existují i výjimky, kdy Zákoník práce pamatuje na zaměstnavatele, u nichž jsou dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze po zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci měli poměr na dobu neurčitou, nicméně tyto výjimky se popsaného případu pravděpodobně netýkají.
Sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem trvání pracovního poměru na dobu určitou v rozporu s výše uvedeným, a oznámil-li zaměstnanec před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, že pak se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.
Pokud zaměstnanec oznámí, že trvá na tom, aby byl dále zaměstnáván, není nutné z jeho strany zahajovat jakékoli soudní řízení . At Vaše žena tedy oznámí zaměstnavateli, že trvá na pokračování pracovního poměru a poukáže na rozpor jednání zaměstnavatele s § 39 zákoníku práce.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Doprovod v nemocnici

31.10.2017

Dobrý den, prosím Vás chtěla bych se zeptat, zdali mám nárok na nemocenskou, kterou by mi měla vypsat nemocnice, když jsem :
jako průvodce hospitalizovaného nezletilého dítěte, zdali mám nárok na nemocenskou, kterou vystaví nemocnice ? Synovi je šest let. A nemocnice mi nechce vystavit nemocenskou na doprovod nezletilé osoby.

Předem Vám děkuji za kladné vyřízení, s pozdravem Malá

Dobrý den.
Dle zákona 187/2006 sb. rozhodne ošetřující lékař o vzniku pracovní neschopnosti m.j. u pojištěnce, který byl přijat do zdravotnického zařízení jako průvodce nezletilého dítěte přijatého k poskytnutí lůžkové péče.
Dle zákona 372/2011 sb. o zdravotních službách má pacient při poskytování zdravotních služeb právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce je-li nezletilou osobou.
A konečně dle zákona 48/1997 sb. o veřejném zdravotním pojištění v případě doprovodu pojištěnce při hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení platí :
Je- li při hospitalizaci pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče nutná celodenní přítomnost průvodce vzhledem
a) ke zdravotnímu stavu pojištěnce, nebo
b) k nutnosti zaškolení průvodce pojištěnce v ošetřování a léčebné rehabilitaci doprovázeného pojištěnce, je pobyt průvodce pojištěnce do dovršení šestého roku věku doprovázeného pojištěnce včetně hrazenou službou; pobyt průvodce pojištěnce staršího 6 let je hrazenou službou jen se souhlasem revizního lékaře.
Takže nezletilé dítě má při hospitalizaci právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, tedy v tomto případě rodiče (Vás). Máte tedy nárok být s dítětem v nemocnici a tedy máte nárok být tam s dítětem přijata jako doprovod. Ať Vám tedy vypíšou příslušné formuláře, jelikož u Vás došlo ke vzniku PN,protože jste se svým dítětem v nemocnici a Vaše dítě má na Vaši nepřetržitou přítomnost zákonem garantovaný nárok. Synovi je 6 let, pobyt v nemocnici máte tedy hrazen ze zdravotního pojištění. Až bude chlapec starší, tak stále trvá jeho nárok na Vaši nepřetržitou přítomnost v nemocnici a Vy budete mít nárok tam být s ním.
A lékař by i v případě doprovázení dítěte staršího 6 let měl rozhodnout o vzniku PN.
Jen si pobyt v nemocnici budete muset hradit sama, pokud revizní lékař nesezná ,že je Vaše přítomnost nutná (pak by byl pobyt hrazen ze ZP i u staršího dítěte- to bývá u dětí a dospívajících s postižením)
Takže rozdíl je jen v úhradě, teorie že do nemocnice můžete jako doprovod jen do 6 ti let věku svého dítěte, je mylná. Navíc je li dítěti 6 let máte pobyt hrazen ze ZP (až do 7. narozenin)
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Vyzkoušeli jsme

 Nežehlící košile

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska

Staňte se mentorkou

...další APERIO kurzy pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.