Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Výdělečná činnost a RP

17.07.2018

Dobrý den,chtěla bych se zeptat.
Mam doma 3leteho syna a Rodičovskou mam na 4 roky.Byla mi přidána automaticky neměla jsem na výběr na jak dlouho si ji mužů určit.Naskytla se příležitost si prividelat ale pouze na smlouvu.Mužů byt zaměstnána na HPP a pobírat RD?A nebo si ji zrušit.Děkuji

Dobrý den,
při pobírání rodičovského příspěvku může být rodič výdělečně činný, jeho příjmy nejsou nijak omezeny. Na dobu své výdělečné činnosti je však dítěti povinen zajistit péči jiné zletilé osoby s tím, že dítě nesmí navštěvovat jesle, mateřskou školu či obdobné zařízení nad zákonem stanovený rozsah (tj. 46 hodin měsíčně); u dítěte staršího 2 let není návštěva v předškolním zařízení nikterak omezena.
Pokud tedy máte hlídání pro syna, klidně můžete jít pracovat.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Výdělečná činnost během pobírání PPM

15.07.2018

Dobrý den, dovolím si Vás poprosit o radu s vyřizováním mateřské dovolené a PPM. Mám několik úvazků u více zaměstnavatelů (0,25/ 0,1/ 0,5) a dohodu o provedení práce (pedagogická činnost). Daňové přiznání odevzdávám sama jako OSVČ (umělecká činnost). V září bych měla jít na mateřskou dovolenou. Na ČSSZ mi řekli, že mohu požádat o mateřskou a PPM jen u hlavního zaměstnavatele (úvazek 0,5) a jako OSVČ a malé úvazky si ponechat bez přerušení. (Tak bych to i ráda udělala) - mohu tedy pobírat zároveň PPM a zároveň plat z "malých" úvazků a DPP. Zaměstnavatelé mi ale tvrdí něco jiného. Jeden (0,25) mě nutí jít na mateřskou dovolenou minimálně po dobu šestinedělí, druhý (0,1) na celých 28 týdnů. Chci se tedy zeptat, zda je kombinace mat. dovolené u jednoho a práce u druhého zaměstnavatele možná, popř. zda lze u jednoho zaměstnance být na mateřské celých 28 týdnů a u jiného pouze po dobu šestinedělí. A hlavně, v případě, že jedna z kombinací možná je, poradíte mi, prosím, jak to zaměstnavatelům dokázat? Předem mnohokrát děkuji.

Dobrý den,
pokud chcete pobírat PPM pouze z úvazku 0,5a SVČ, je to možné. Výdělečně čiiná v těchto zaměstnáních nebudete moci být po celou doby výplaty PPM, zpravidla tedy 28 týdnů. U dalších úvazků pracovat můžete s výjimkou šesti týdnů po porodu – viz následující:
V průběhu mateřské dovolené nesmí rodič vykonávat tu práci, ze které čerpá mateřskou dovolenou a PPM, nicméně může pro svého zaměstnavatele /ale i jiného/ pracovat na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, přičemž druh práce musí být odlišný od druhu práce, který vykonává v pracovním poměru. Žádný zaměstnavatel ale nesmí zaměstnat ženu v období šestinedělí.
Tento „zákaz“ práce v šestinedělí se odvozuje od následujících dvou právních předpisů:
1/ zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů:
§ 35
Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství v některých případech
(1) U pojištěnky, která porodila, nesmí být podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství kratší než 14 týdnů a nesmí skončit před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.“
2/ zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů:
§ 195 odst. 5
Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena (§ 198 odst. 2) před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.“
V obou případech se jedná o ochranu zdravotního stavu ženy v šestinedělí.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Dohoda o provedení práce x dohoda o pracovní činnosti - pojistné na zdravotní pojištění

04.07.2018

Dobrý den.
Pobírám rodičovský příspěvek, a ještě budu pobírat do srpna roku 2019.
Od nového roku jsem pracovala na smlouvu DPP, kde jsem do dubna vyčerpala limit pro tento typ smlouvy. Z vydělaných peněz se mi kromě daní nic nestrhávalo.
Od května jsem přešla na DPČ a už se mi strhává z výdělku soc+zdr.organizace, zdr.poj.zam. a soc.poj.zam. Tak výsledný výdělek co mi přijde na účet je mizerný :-(
měla jsem za to, že mi nebudou nic strhávat, když pobírám stále rodičovský příspěvek. Chodím do práce každý den, pracuji cca 4hodiny denně.
Existuje jiný typ pracovní smlouvy nebo se strháváním soc.a zdr., pobírání rodičovského příspěvku nesouvisí?
nebo strhávání soc. a zdr. ovlivňuje výše výdělku?

Moc děkuji za odpověď a přeji hezký den

Dobrý den.
Z dohody o provedení práce s příjmem do 10.000,- Kč měsíčně se pojistné na zdravotní a sociální pojištění neodvádí.
Pokud jste již vyčerpala maximální počet hodin, které lze na základě dohody o provedení práce odpracovat, při uzavření dohody o pracovní činnosti s příjmem přesahujícím 2.500,- Kč měsíčně či pracovní smlouvy se již odvodům nevyhnete. Přestože stát je plátcem pojistného na zdravotní pojištění za příjemce rodičovského příspěvku, v případě, kdy tyto osoby mají příjem, se kterým je spojeno odvádění pojistného na zdravotní pojištění, vztahuje se tato povinnost i na ně, s tím, že pro ně neplatí minimální vyměřovací základ.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Pobírání rodičovského příspěvku a výdělečná činnost

03.07.2018

Dobrý den...omlouvám se zda již byl dotaz položen ale odpověď je pro mě dost akutní a musím se co nejdříve rozhodnout a souhlasit či nesouhlasit.Jsem na mateřské.3 dítě.V lednu příští rok dosáhne věku 3 let a přestanu pobírat rodičovský příspěvek.Nyni můžu od září nastoupit do práce.Jak je to s výdělkem? Můžu si vydělat normálně nebo je to omezené? Mám možnost dávat malýho do jesliček ale stálo by mě to 5 tisíc měsíčně a příspěvek mám 6100.Musim čekat až do ledna kdy mi příspěvek skončí abych mohla pobírat nad 8000 ? Děkuji

Dobrý den,
při pobírání rodičovského příspěvku můře být rodič výdělečně činný, výše přivýdělku není nikterak omezena.
Návštěva dítěte staršího dvou let v jeslích či obdobném zařízení není nikterak omezena.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Přivýdělek na RD

03.07.2018

Dobrý den,

před mateřskou dovolenou jsem pracovala současně ve dvou zaměstnáních - v jednom smlouva na dobu neurčitou a 80 uvazek a v druhém smlouva do konce roku 2020 a 40 uvazek.

V současné době mi končí mateřská dovolená a plánuju rodičovskou dovolenou do dvou let dítěte, ale ráda bych si přivydělala. Je možné rodičovskou dovolenou čerpat a přitom se vrátit do toho zaměstnání s menším úvazkem a v rámci toho hlavního úvazku čerpat rodičovskou dovolenou? Díky.

Dobrý den,

klidně je možné v jednom zaměstnání čerpat rodičovskou dovolenou a současně ve druhém pracovat.

(Jediným zákonným omezením je možnost vykonávat další výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Vzhledem ale k tomu, že jste takto měla uzavřené dva pracovní poměry současně u 2 zaměstnavatelů již před mateřskou dovolenou, toto nejspíše máte vyřešené, pokud jde o takový případ a činnosti obou zaměstnavatelů se shodují. Pokud se činnosti zaměstnavatelů neshodují, není žádné omezení.)

§ 304
(1) Zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.
(2) Jestliže zaměstnavatel souhlas podle odstavce 1 odvolá, musí být odvolání písemné; zaměstnavatel je povinen v něm uvést důvody změny svého rozhodnutí. Zaměstnanec je pak povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost skončit způsobem vyplývajícím pro její skončení z příslušných právních předpisů.
(3) Omezení stanovené v odstavci 1 se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.
(4) Ustanovení odstavců 2 a 3 se použijí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: výpomoc kamarádce bez finančního ohodnocení

28.06.2018

Dobrý den.
Jsem na mateřské a ráda bych kamarádce pomáhala v kosmetickém salónu. Nejedná se o finančně ohodnocenou práci , ale o ,,službu za službu" (pomohu v salóně / ona mi poskytne kosmetické služby). Je na
toto nutná smlouva ? Musím nějak informovat svého nynějšího zaměstnavatele ?
Mnohokrát děkuji,
S pozdravem

Dobrý den,

pokud to máte na základě vzájemné kamarádské výpomoci bez nároku na finanční ohodnocení, tak smlouva být nemusí. Stejně tak jako informování zaměstnavatele.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Přivýdělek na mateřské u stejného zaměstnavatele

28.06.2018

Dobrý den,

moc děkuji za to, že je možné u Vás položit dotaz a tuto službu nabízíte! Ráda bych se zeptala, jestli je možné, abych u stejného zaměstnavatele, jako mám stálý pracovní úvazek, pracovala během mateřské dovolené celých 28 týdnů na DPČ na jinou činnost, či zdali je tam nějaké omezení (např. na dobu šestinedělí)? Dále bych se chtěla zeptat, zdali to, že budu pracovat na DPČ nějak ovlivní výši finančního příspěvku, který budu během mateřské dovolené pobírat.

Předem Vám moc děkuji za informaci!

Se srdečným pozdravem

Dobrý den,

při mateřské dovolené a pobírání peněžité pomoci v mateřství (PPM) si můžete přivydělat. Abyste nepřišla o PPM, nesmíte akorát pokračovat v práci, ze které Vám PPM náleží, můžete však u zaměstnavatele vykonávat jiný druh práce na jinou smlouvu, DPČ či DPP.

Na práci v šestinedělí existují dva právní názory - jak úplný zákaz práce v šestinedělí (pro tento závěr ale dle mého názoru není opora v zákoně), tak pouze zákaz práce v šestinedělí na smlouvu na pracovní poměr, ze kterého je zaměstnankyně na mateřské dovolené.

Zde co jsem k tématu našla:
"Podle některých právních výkladů je nezbytné v zájmu ochrany zdraví ženy považovat za minimální dobu mateřské dovolené dobu 6 týdnů po porodu. Po tuto dobu nesmí zaměstnavatel umožnit zaměstnankyni výkon jakékoliv práce (práci v souladu s pracovní smlouvou ani jinou práci, než byla sjednána v pracovní smlouvě, či práci pro jiného zaměstnavatele). Podle názoru odborníků z inspektorátu práce to však za určitých podmínek možné je. Odkazují na ustanovení § 195 odst. 5 zákoníku práce, kdy nesmí být mateřská dovolená v souvislosti s porodem nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. To se však týká jen pracovního poměru, z něhož je odvozena mateřská dovolená. Zákoník práce totiž neobsahuje výslovný zákaz vykonávat práci u daného zaměstnavatele na základě jiného pracovněprávního vztahu. Dodává se, že se však nesmí jednat o stejný druh práce, který by jinak (nebýt mateřské dovolené) dotyčná vykonávala v pracovním poměru, neboť dle ustanovení § 34b odst. 2 zákoníku práce nesmí zaměstnanec v dalším základním pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny. Zákoník práce pak ani výslovně nezakazuje ženám v šestinedělí vykonávat práci u jiného zaměstnavatele.
Ve všech shora uvedených případech si však musí zaměstnavatel uvědomit, že je v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. a zákoníku práce povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. S ohledem na zásadu smluvní volnosti je zaměstnávání žen v období šesti týdnů po porodu zpravidla přípustné, avšak nesmí se jednat o výkon práce na základě pracovního poměru, od kterého je odvozena mateřská dovolená, dále u stejného zaměstnavatele nemůže být se zaměstnankyní uzavřen pro stejný druh práce jiný pracovněprávní vztah, a dotyčná by měla být také zdravotně způsobilá k výkonu předmětné práce.

I podle tohoto se domnívám, že i při pobírání PPM můžete během šestinedělí, příp. i v době před porodem, vykonávat u zaměstnavatele odlišný druh práce v jiném pracovním poměru, tedy odlišnou činnost na jinou smlouvu (zde nezáleží na tom, zda půjde o HPP, DPČ či DPP).
Pokud byste před a po porodu pracovala na stejnou smlouvu, ze které Vám má plynout PPM, PPM by nebyla vyplácena.
Ve výsledku tedy bude záležet na zaměstnavateli, jak se k práci v šestinedělí postaví a zda nebude proti. Dle mého názoru však práce v šestinedělí na jiný druh práce a jinou smlouvu, než ze které plyne PPM, vyloučena není. Nesmí jít však samozřejmě o práci v rozporu se zdravím ženy.

Přivýdělek při mateřské dovolené nijak neovlivní výši Vaší PPM.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Výdělečná činnost během rodičovské dovolené

20.06.2018

Dobrý den, chtěla bych požádat o radu. Jsem na Rodičovské dovolené s dcerou 18 měsíců. V červenci mi skončí čerpání rodičovského příspěvku (měla jsem zrychleně). Mám možnost pracovat od září buď jako OSVČ nebo na Dohodu o provedení práce pro dva různé zaměstnavatele (jeden z nich je zaměstnavatel, u kterého jsem pracovala před nástupem na MD). U každého mám možnost si vydělat cca 8 tisíc měsíčně. Mám několik otázek:

1, Musím po skončení čerpání rodičovského příspěvku někde něco hlásit?
2, Souvisí nějak ukončení čerpání RP s rodičovskou dovolenou? Nepamatuji se, že bych někde hlásila délku rodičovské dovolené.
3, Která varianta je pro mě výhodnější? Fakturovat jako OSVČ nebo DPP?
4, Mám někam něco platit? Nebo za mě stále platí zdravotní a sociální pojištění stát?

Moc děkuji za Vaši odpověď.

Dobrý den.
Zde jsou odpovědi na Vaše dotazy:
1) Pokud máte uzavřený pracovní poměr na dobu neurčitou, ve kterém čerpáte rodičovskou dovolenou, nemusíte ukončení pobírání rodičovského příspěvku nikde hlásit.
2) Rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená jsou 2 na sobě nezávislé instituty, můžete tedy čerpat rodičovskou dovolenou, aniž byste pobírala rodičovský příspěvek. Pokud jste zaměstnavateli neoznámila, v jakém rozsahu budete čerpat rodičovskou dovolenou, má se za to, že ji budete čerpat do 3 let věku dítěte.
3) Pro uvedený způsob přivýdělku považuji za vhodnější dohodu o provedení práce. Takto můžete vykonávat výdělečnou činnost v rozsahu max. 300 hodin ročně. Při výši příjmu 8.000,- Kč neodvádíte pojistné na zdravotní a sociální pojištění; z příjmů se odvádí pouze daň. Připomínám, že v případě zaměstnání, ve kterém čerpáte rodičovskou dovolenou, nesmíte na základě dohody o provedení práce vykonávat práci stejného druhu. Pokud byste se přeci jen rozhodla pro podnikání, doporučuji Vám si prostudovat naši brožuru „Nebojujte se zákony“, kterou naleznete ve formátu pdf na našich stránkách a kde je uvedená problematika přehledně zpracovaná.
4) Pojistné na zdravotní pojištění platí za osoby na rodičovské dovolené stát, pojistné na sociální zabezpečení se neplatí, doba péče o dítě do 4 let věku je však pro účely důchodového pojištění považována za tzv. náhradní dobu pojištění.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.