Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Práce při PPM

20.08.2017

Dobrý den,

u zaměstnavatele je má družka vedena na HPP a DPP.

Chci se zeptat, zda pokud pobírám PPM mohu pobírat mzdu z DPP u stejného zaměstnavatele (jedná se o částku do 10000kč)

Zda až po šestinedělí nebo to je jedno a žádný limit neplatí. Tedy mzdu z DPP mohu pobírat bez omezení po celou dobu mateřské dovolené.

Je zde nějaké další omezení např. že DPP musí být sjednáno na jinou činnost než HPP?

Děkuji

Dobrý den,
aby trval nárok na peněžitou pomoc v mateřství, nesmí příjemce dávky mít příjem z té činnosti, z jejíhož nemocenského pojištění je dávka vyplácena. Předpokládám tedy, že peněžitá pomoc v mateřství bude čerpána z "hlavního" pracovního poměru. Protože není z dohody o provedení práce odváděno žádné nemocenské pojistné, nemůže ani zakládat nárok na peněžitou pomoc v mateřství a není tedy žádný důvod pro to, aby byla tato výdělečná činnost ukončena nebo přerušena.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Ukončení pracovního poměru v době RD, nový pracovní poměr

15.08.2017

Dobrý den,
se zaměstnavatelem mám dohodnutou rodičovskou dovolenou do 14.11.2017. To bude dceři 2,5 roku.

Zaměstavatel mi ale již nyní sdělil, že práci pro mě mít nebude a nabídl odstupné.

Práci jsem si našla jinde od 28/8/2017. Ztratím tak nárok na odstupné? V jaké výši normálně je?

Nový zaměstnavatel po mě bude požadovat asi zápočtový list. Nicméně pokud by to byl pracovní poměr při rodičovské dovolené, zápočtový list přece nebudu mít. Mohu ho dodat později? Tedy k 14/11/2017?

Přečetla jsem si, že uzavřít smlouvu na hlavní pracovní poměr při rodičovské dovolené lze. Jak se to ale pak řeší s tím zápočtovým listem?

Děkuji a zdravím

Dobrý den,
vrátí-li se rodič do práce po rodičovské dovolené popř. po neplaceném volnu, nemá zaměstnavatel povinnost jej zařadit na původní práci a pracoviště. Má jen obecnou povinnost přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy. Možnosti řešení situace jsou následující:
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, může navrhnout dohodu o změně obsahu pracovního poměru, tj. nabídnout rodiči práci jinou. Obsah pracovního poměru je možné měnit jen po vzájemné dohodě zaměstnavatele a rodiče, a dochází-li i ke změně pracovní smlouvy, je třeba tak učinit písemně.
Zaměstnavatel však nesmí rodiče vracející se z mateřské či rodičovské dovolené nutit ke změně pracovního poměru (např. doby trvání pracovního poměru či ke zkrácení pracovního úvazku.)
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě a nedojde-li k dohodě mezi rodičem a zaměstnavatelem o změně obsahu pracovního poměru, jedná se o jiné překážky na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel je pak povinen poskytnout rodiči (až do skončení pracovního poměru) náhradu mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku.
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, protože zaměstnavatel učinil rozhodnutí o organizačních změnách, pak je možné rozvázat dohodou či výpovědí se zaměstnancem pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti:
V tomto případě je třeba, aby
- existovalo rozhodnutí o organizačních změnách, v jejichž důsledku se zaměstnanec stal nadbytečný
- byla příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizačních změnách a nadbytečností zaměstnance.
V tomto případě má zaměstnanec nárok na odstupné.

Pokud pro Vás zaměstnavatel nebude mít práci odpovídající pracovní smlouvě /nemusí jít o “stejnou židli“ odkud jste odcházela/ může Vás s Vaším svolením přeřadit na jinou práci. Pokud nebudete souhlasit, nemusíte. Dohoda je o tom, že s tím souhlasí obě strany. Pokud však nebude souhlasit s prací, která odpovídá pracovní smlouvě, zaměstnavatel Vám může dát výpověď. Tu Vám může dát nejdříve první den po ukončení rodičovské dovolené. V tomto případě výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce.
Na odstupné je nárok v případě, že byla dána výpověď z důvodu rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele, z důvodu nadbytečnosti nebo i tehdy pokud pracovní poměr byl rozvázán z těchto důvodů dohodou. Odstupné náleží ve výši nejméně:
• jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok;
• dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky;
• trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.

Pokud s Vámi tedy zaměstnavatel ukončí pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti, z důvodu rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele, pak Vám nárok na odstupné vznikne. Pokud pro Vás nemá zaměstnavatel práci, zkuste se dohodnout na ukončení PP dohodou k dřívějšímu datu. Zaměstnavateli by to mohlo být jedno / pokud s Vámi do budoucna nepočítá/, jen se na tomto datu musíte dohodnout oba. Zápočtový list Vám bude vydán po ukončení pracovního poměru. Pokud při nástupu do nového zaměstnání bude stále ještě trvat Váš stávající pracovní poměr, zápočtový list dodáte dodatečně.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: další pracovní činnost při mateřské dovolené

06.08.2017

Dobrý den,

chtěla bych se optat jsem zaměstnaná na HPP u jedné firmy a na DPČ u jiné firmy (jedná se o úplně odlišné práce). V lednu se mi má narodit dítě a plánuji z práce (kde jsem na HPP) odejít k prosinci.
Můj dotaz zní: zda-li si mohu i nadále (při PPM) přivydělávat na stávající DPČ? Bude mi nějak krácené PPM?

V případě, že bych odešla z práce dřív z důvodu nemoci, lze nemocenskou uplatňovat pouze u zaměstnavatele kde jsem na HPP a dále vykonávat DPČ?

Děkuji za odpověď a omlouvám se za neodborné vyjadřování.

Hezký den.

Dobrý den,

na ochranu zdraví ženy zákoník práce říká, že, zaměstnavatel nesmí zaměstnat ženu v období šestinedělí (§ 195 odstavec 5). Po uplynutí šestinedělí výdělečné činnosti na DPČ nic nebrání, pokud z ní nebudete rovněž uplatňovat nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Peněžitá pomoc v mateřství Vám krácena nebude.
V roce 2012 bylo zrušeno ustanovení o zaměstnání namísto (§ 14 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění). Nárok na PPM se od této doby posuzuje v každém zaměstnání samostatně. Budete-li splňovat podmínky nároku na PPM v obou zaměstnáních, bude Vám pak PPM náležet z obou zaměstnání (přičemž v tomto případě se vyplácí jen jedna dávka, vypočítaná z úhrnu neredukovaných denních vyměřovacích základů z obou zaměstnání).
Pokud tedy není ani jedno trvající zaměstnání zaměstnáním malého rozsahu (vysvětlím níže) a získáte v každém z nich 270 kalendářních dnů účasti na nemocenském pojištění v posledních dvou letech před nástupem na PPM, pak Vám nárok na dávku vznikne v obou zaměstnáních. Zaměstnání malého rozsahu je takové zaměstnání, v němž jsou splněny podmínky účasti zaměstnanců na pojištění ve smyslu místa výkonu práce a délky trvání zaměstnání, ovšem sjednaný započitatelný příjem za kalendářní měsíc nedosahuje ani částky rozhodného příjmu nebo nebyl započitatelný příjem za kalendářní měsíc sjednán vůbec. Rozhodný příjem činí v roce 2014 částku 2 500 Kč. Zaměstnanec činný v zaměstnání malého rozsahu je pak účasten nemocenského pojištění jen v těch kalendářních měsících trvání tohoto zaměstnání, v nichž jeho započitatelný příjem dosáhl aspoň částky rozhodného příjmu. Ze zaměstnání malého rozsahu neplyne ochranná lhůta. Pokud byste chtěla pobírat dávky z obou zaměstnání a splníte potřebné podmínky, musela byste obě činnosti přerušit - jinak práci na DPČ po šestinedělí nic nebrání.

Pokud nebude výkon práce na DPČ kolidovat s léčebným režimem, který Vám předepsal Váš lékař, pak pracovat na základě této DPČ lze i když budete v pracovní neschopnosti v pracovní poměru.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Výdělečná činnost při mateřské dovolené

02.08.2017

Dobrý den,

u svého zaměstnavatele pracuji na HPP jako administrativní pracovník a dále mám uzavřenou DPP na vedení mzdové agendy. Tato dohoda nezakládá povinnost platit pojistné, tj. nepřesahuje 10 000 Kč.

Vím, že HPP stejného druhu během MD a RD vykonávat nemohu. Jak je to v případě DPP? Mohu i nadále vykonávat mzdovou agendu? A je problém, pokud je v DPP uveden rozsah práce vyšší než 46 h/měsíc, tj. doba, po kterou se musí zajistit péče o dítě?

Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
nesmíte pouze vykonávat tu výdělečnou činnost, z jejíhož nemocenského pojištění budete dostávat peněžitou pomoc v mateřství. Nejde tedy o hlavní pracovní poměr stejného druhu, ale o právě ten pracovní poměr, ve kterém čerpáte mateřskou dovolenou. Dohodu o provedení práce s příjmem do 10 tisíc korun můžete vykonávat i nadále.
Rozsah vykonávané práce je v dohodě vzhledem k nároku na rodičovský příspěvek nepodstatný, nikde není psán, že práci nevykonáváte z domova, nebo, že v případě, že jste v práci, se o dítě nestará například tatínek nebo babička. 46 hodin je maximální možná docházka dítěte ve věku do dvou let do předškolního zařízení. Ničeho jiného se to netýká.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: výdělečná činnost pro zaměstnavatele

29.07.2017

Dobrý den,
mohli byste mi prosím blíže vysvětlit toto tvrzení:

„Abyste mohla čerpat rodičovský příspěvek, nemusíte čerpat rodičovskou dovolenou, můžete tedy pracovat v režimu, který si se zaměstnavatelem dohodnete, stačí jen příslušným způsobem upravit pracovní smlouvu.“

Jsem od ledna na RD a od září mi bylo navrhnuto, zda bych nemohla na pár hodin denně vypomáhat. Dle výše uvedené věty lze pracovat u mého zaměstnavatele jakým způsobem? Jednalo by se totiž o stejný druh práce.

Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
jestliže jste na rodičovské dovolené, pak můžete pro svého zaměstnavatele pracovat pouze na jiný druh práce, než jste pracovala před nástupem na mateřskou dovolenou. Zákoník práce totiž nepřipouští u téhož zaměstnavatele výkon prací stejného druhu na základě jiného pracovněprávního vztahu (§ 34b odst. 2 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění).
Pokud se jedná o stejnou práci pro stejného zaměstnavatele, pak jediné řešení je ukončit rodičovskou dovolenou a dodatkem ke smlouvě snížit úvazek - může být i na dobu přesně vymezenou.Pracovní poměr s kratší pracovní dobou (tj. zkrácení pracovního úvazku podle stávající pracovní smlouvy)- odvádí se z výdělku daně a pojistné na zdravotní pojištění, pokud výdělek přesáhne 2500 Kč měsíčně i pojistné na sociální pojištění.
Výdělečná činnost je u pobírání rodičovského příspěvku neomezená a pobírání rodičovského příspěvku nesouvisí s poskytnutou rodičovskou dovolenou u zaměstnavatele. Nárok na dávku náleží do vyčerpání částky 220 000 do 4 let věku dítěte.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Práce při rodičovské dovolené

27.07.2017

Dobrý den, již jsem se docetla, ze práce při rodicovske dovolené na pracovní smlouvu na částečný úvazek pro jiného zaměstnavatele je možná, při zachování smlouvy na HPP s původním zaměstnavatelem před porodem. Jeste bych se chtěla zeptat, v případě ze bych otěhotněla a nastoupila na materskou dovolenou před ukončením rodicovske dovolené, z čeho by se výše PPM v tomto případě vypocitavala? U původního zaměstnavatele před porodem jsem měla vysoký plat a nevim, zda by se případná druhá mateřská vypocitavala pouze z práce na částečný úvazek pro jiného zaměstnavatele během RD? Děkuji velice předem za pomoc.

Dobrý den,
pokud Váš původní pracovní poměr stále trvá, pak budete příští peněžitou pomoc čerpat z tohoto pracovního poměru, jako v prvním případě, pokud mezi tím v tomto zaměstnání nebudete pracovat, pak se výše bude vypočítávat z původního příjmu. Pokud v druhém pracovním poměru (v případě, že jde o příjem, ze kterého je odváděno nemocenské pojištění) také splníte podmínky pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství, bude se tento příjem "připočítávat" a budete peněžitou pomoc v mateřství obírat vyšší.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Nový pracovní poměr, výplata RP

20.07.2017

dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat. mám dvouletou RD do 12/2017. se svým zaměstnavatelem ukončuji pracovní poměr na dohodu 8/2017, vrátit se sem nechci, třetí dítě neplánujeme. s novým zaměsnavatelem budu mít pracovní smlouvu na HPP od 9/2017.současný zaměstnavatel by mi souhlas s prací nepodepsal, jelikož je to přímá konkurence a budu vykonávat stejnou práci. syn jde do státní MŠ, dcera nastoupí v den svých druhých narozenin do jesliček. chci se prosím zeptat, zda je to takto správně? budu na novém pracovním místě odvádět ze mzdy zdravotní a sociální, když budu mít klasickou pracovní smlouvu? po dobu RD do 12/2017 jej za mě bude ještě platit stát, je to tak? děkuji předem velice za odpověď. s pozdravem

Dobrý den,
předpokládám, že pokud ukončujete pracovní poměr dohodou, tak s tím zaměstnavatel souhlasí. Váš pracovní poměr tedy skončí v srpnu a od září nastupujete do nového zaměstnání. V novém zaměstnání budete pracovat na hlavní pracovní poměr, budete tedy odvádět i daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění / to nemá noc společného s tím, že za Vás jako osobu pobírající RP platí stát zdravotní pojištění/.
Jestliže je dítě, které nastoupí do jesliček starší 2let, pak se již nesleduje docházka do předškolního zařízení a RP budete pobírat i nadále.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: rodičovský příspěvek a práce pro jiného zaměstnavatele

19.07.2017

Dobrý den,
jsem na rodičovské dovolené a zbývají mi ještě necelé dva roky. Dostala jsem pracovní nabídku a ráda bych nastoupila do práce. Práce by byla u jiného zaměstnavatele než před nástupem na mateřskou. Bude dál možné i při práci na HPP pobírat rodičovský příspěvek do 3 let dítěte. Děkuji a přji příjemný den

Dobrý den,

výdělečná činnost u jiného zaměstnavatele nebrání pobírání rodičovského příspěvku z původního zaměstnání.
Jen si dovolím připomenout, že během rodičovské dovolené můžete vykonávat výdělečnou činnost i pro jiného zaměstnavatele. Ovšem, je nutno respektovat zákoník práce, který v § 304 uvádí, že zaměstnanci (i na rodičovské dovolené) mohou vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Omezení se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., zákon o státní sociální podpoře, v platném znění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

Legislativní příručka pro rodiče

Nebojujte se zákony 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf  Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

Nové šance - kurz pro rodiče ve složité situaci
- práce, komunikace, výchova, finance
- seberozvoj, právní minimum
- otevřená registrace, počet míst omezen

 Nové šance

APERIO PRŮVODCE PORODNICEMI

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START!2017


Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40.000,- kč

Chcete pomáhat s námi, přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Podpořte nás, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům! Prosíme, přispějte darem na číslo účtu:
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce.


Při nákupu v internetových obchodech přes web GIVT.cz půjde část z vaší útraty na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc!
Děkujeme!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v TV

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.