Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Docházka do "školičky" jeselského typu

17.12.2017

Dobrý den,
jsem na RD a od nového roku 2018 bych chtěla začít pracovat u stejného zaměstnavatele na poloviční úvazek (předtím smlouva na neurčito). Synovi budou 2 roky až v březnu 2018. Platí od nového roku 2018 stále omezené hlídání v soukromé školce 46 hodin měsíčně? I když školka není zřizována Ministerstvem školství, ale ministerstvem Práce a sociálních věcí a má podpořit návar maminek do zaměstnání?
Moc děkuji za odpověď.

Dobrý den.¨
Děti mladší 2 let od 1. 9. 2016 nemohou být přijaty do mateřské školy, ať již nestátní anebo státní. V jiných zařízeních určených pro péči o děti předškolního věku (a takové zařízení máte patrně na mysli) je pro děti do dvou let věku docházka nadále omezena bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem tohoto zařízení , a to rozsahem 46 hodin v kalendářním měsíci. Samozřejmě mám na mysli omezení rozsahu docházky, pro účely zachování nároku na rodičovský příspěvek ,dle zákona 117/1995 sb., o státní sociální podpoře. Dle platného znění v § 31 odst. 3 písmene e) se docházka do uvedených zařízení nesleduje u dětí starších 2 let.
Tedy pokud potřebujete pobírat i nadále RP,tak syn může do dvou let chodit do „školičky“ na 46 hodin v kalendářním měsíci, od dvou let dál pak neomezeně.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Práce zakázané těhotným ženám

17.12.2017

Dobrý den,co mám dělat,když dělám v práci na špatně pozici těhotná a nechtějí mě přeřadit na jinou. Dekuji

Vážená paní,

Je zakázáno zaměstnávat těhotnou ženu pracemi:
• které ohrožují její těhotenství (seznam prací uveden ve vyhlášce č. 180/2015 Sb.);
• pro které není podle lékařského posudku zdravotně způsobilá (lékařský posudek vydá lékař na základě prohlídky během těhotenství).
Tyto práce nesmí vykonávat, i kdyby s tím sama souhlasila. Těhotná žena v těchto případech může žádat zaměstnavatele o převedení na jinou práci.

Převedení na jinou práci
Těhotná žena má právo na převedení na jinou práci v případě, že koná práci:
• která je těhotným ženám zakázána;
• která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství;
• noční, a to na základě její žádosti o zařazení na práci denní.
Zaměstnavatel je povinen žádosti ženy o převedení na jinou (popř. denní) práci vyhovět. V případě, že zaměstnavatel nemá pro ženu vhodnou práci, na kterou by mohla být převedena, jde o překážku na straně zaměstnavatele. Těhotná žena pak zůstává doma se 100% náhradou mzdy.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Zaměstnankyně má nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství z nemocenského pojištění, když za práci, na niž byla převedena, dosahuje výdělku nižšího než za dosavadní práci.
Nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství má:
• těhotná zaměstnankyně, která je převedena na jinou práci, protože práce, kterou předtím vykonávala, je zakázána těhotným ženám nebo podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře ohrožuje její těhotenství;
• zaměstnankyně, která je v období do konce devátého měsíce po porodu převedena na jinou práci, protože práce, kterou předtím konala, je zakázána matkám do konce devátého měsíce po porodu nebo podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře ohrožuje její zdraví nebo mateřství;
• zaměstnankyně, která kojí a která je převedena na jinou práci, protože práce, kterou předtím konala, je zakázána ženám, které kojí, nebo podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře ohrožuje její zdraví nebo schopnost kojení.
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství nenáleží zaměstnankyním činným na základě dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce.
Doba výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se poskytuje za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení na jinou práci nebo ustanovení na jiné služební místo. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se vyplácí těhotné zaměstnankyni nejdéle do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, pak po ukončení mateřské dovolené nejdéle do konce devátého měsíce po porodu nebo do skončení kojení.
Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Při žádosti o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství je nutné předložit tiskopis „Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství“, který vydává ošetřující lékař nebo gynekolog. Žádost se předkládá zaměstnavateli.

Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství je stanovena ve výši rozdílu mezi denním vyměřovacím základem zjištěným ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci a průměrem jejích započitatelných příjmů připadajícím na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení. Zjednodušeně řečeno dávka dorovnává novou výši příjmu do výše příjmů před převedením na jinou práci.

V případě, že Vás zaměstnavatel nechce převést na jinou práci, ačkoliv jste mu předložila posudek lékaře, že Vámi konaná práce ohrožuje Vaše těhotenství nebo konáte práci, která je těhotným ženám zakázána a o těhotenství jste zaměstnavatele informovala, pak zaměstnavatel je povinen Vás převést na jinou práci. Pokud tak zaměstnavatel neučiní, hrozí mu pokuta ze strany inspektorátu práce. Jelikož jste těhotná nesmíte tyto práce vykonávat, proto pokud budou splněny výše uvedené podmínky, nejste přidělenou práci povinna vykonávat, resp. je to zakázáno. Jestliže by Vás zaměstnavatel za nekonání práce sankcionoval (např. dal výpověď apod.), bude taková sankce neplatná.
Doporučuji tedy se zaměstnavatelem Vaši záležitost projednat. Pokud u Vašeho zaměstnavatele působí odbory, pak by Vám v tomto jednání mohly významně pomoci. Pochopitelně můžete podat stížnost na inspektorát práce.

Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Rozvázání pracovního pracovního poměru po rodičovské dovolené

17.12.2017

Dobry den,
prosim o radu.V unoru mne konci rodicovska dovolena a vim, ze puvodni zamestnavatel mne da vypoved pro nadbytecnost(souhlasim s tim). Proto se poohlizim po novem zamestatnani. Ale jak mam postupovat, pokud novy zamestnavatel bude chtit drivejsi nastup nez datum konce RD? Neprijdu treba o odstupne?Co, kdy, kde a komu mam ohlasit?
Dekuji

Vážená paní,
i přesto, že budete pracovat u jiného zaměstnavatele, máte u svého původního zaměstnavatele nárok na odstupné, pokud budou splněny zákonné podmínky. právní předpisy tuto možnost nezakazují či nevylučují. Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, protože zaměstnavatel učinil rozhodnutí o organizačních změnách, pak je možné rozvázat výpovědí s rodičem pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti.
V tomto případě je třeba, aby
- existovalo rozhodnutí o organizačních změnách, v jejichž důsledku se zaměstnanec stal nadbytečný
- byla příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizačních změnách a nadbytečností zaměstnance.
V tomto případě má zaměstnanec nárok na odstupné.
Na odstupné je nárok v případě, že byla zaměstnanci dána výpověď z důvodu rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele, z důvodu nadbytečnosti nebo pokud pracovní poměr byl rozvázán z těchto důvodů dohodou. Odstupné náleží ve výši nejméně
• jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok;
• dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky;
• trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.

Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Dohoda o rozvázání pracovního poměru

17.12.2017

Dobrý den,
13.12. 2017 mi končí rodičovská dovolená. Následující den bych měla nastoupit do práce. Bohužel místo pro mě nemají a tlačí na mě, abych podepsala Dohodu o rozvázání pracovní poměru k datu 13. 12.. Pokud ji podepíšeme 14.12., bude prý dohoda neplatná. Navíc nechtějí uvést důvod rozvázání PP- nadbytečnost, že prý to není z organizačních důvodu. Odstupné mi vyplatí formou mimořádné odměny. Výpovědi ze strany zaměstnavatele se evidentně zaměstnavatel chce vyhnout.
Ráda bych se zeptala, jak postupovat, abych měla nárok na vyšší podporu v nezaměstnanosti, než tu minimální? Zaměstnavatel mě nehodlá zaměstnat na pár dnů a následně propustit. Započítává se do průměrného /základního přijmu i odměna, která bude vyplacena místo odstupného, ze které by se teoreticky mohla vypočítat vyšší podpora v nezaměstnanosti?
Moc děkuji

Vážená paní,

zaměstnavatel ve Vašem případě s Vámi chce rozvázat pracovní poměr. Ve Všem případě se nejedná o rozvázání pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti, tj. zaměstnavatel nesplnil všechny podmínky zákoníku práce, aby z tohoto důvodu rozvázal s Vámi pracovní poměr. Nemá-li zaměstnavatel totiž možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, protože zaměstnavatel učinil rozhodnutí o organizačních změnách, pak je možné rozvázat dohodou či výpovědí s rodičem pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti:
V tomto případě je třeba, aby
- existovalo rozhodnutí o organizačních změnách, v jejichž důsledku se zaměstnanec stal nadbytečný
- byla příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizačních změnách a nadbytečností zaměstnance.
V tomto případě má zaměstnanec nárok na odstupné.
Ve Vašem případě tedy záleží na Vás, zda a za jakých podmínek na rozvázání pracovního poměru přistoupíte. Je nerozhodné, zda k rozvázání pracovního poměru dojde 13. či. 14.12 či jiný pracovní den. Záleží na Vaší vzájemné dohodě. 14.12. by však zaměstnavateli vznikla povinnost přidělovat práci podle pracovní smlouvy.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč, který splní tyto podmínky:
• v rozhodném období získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností (popř. započítáním náhradní doby zaměstnání) alespoň 12 měsíců důchodového pojištění;
• požádal úřad práce o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti;
Formulář žádosti o podporu v nezaměstnanosti lze vyhledat na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana
K žádosti se přikládají další dokumenty - evidenční list důchodového pojištění, potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, rodný list dětí apod.
Pokud Vám bude vyplacena "odměna" a nikoliv odstupné, pak se odměny odvede pojistné na zdravotní a sociální pojištění, což doložíte úřadu práce evidenčním listem důchodového pojištění. Zaměstnavatel potvrdí v potvrzení výši Vašeho pravděpodobného výdělku. Z tohoto výdělku se bude vypočítávat výše podpory v nezaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že dojde k rozvázání pracovního poměru dohodou bude výše podpory 45 % z průměrného měsíčního čistého výdělku. Pokud by došlo k rozvázání pracovního poměru výpovědí, pak by se výše podpory v nezaměstnanosti stanovila takto: 1.– 2. měsíc ve výši 65 %, 3.– 4. měsíc ve výši 50 % a od 5. měsíce ve výši 45 % z průměrného měsíčního čistého výdělku.

Jestliže ukončíte pracovní poměr dohodou, bude Vám náležet podpora v nezaměstnanosti ihned, při výpovědí z důvodu nadbytečnosti až po uplynutí tří měsíců (za počty odstupných).

Důležité však je se zaevidovat do tří pracovních dnů od skončení zaměstnání. Jinak Vaší poslední činností bude péče o dítě do čtyř let a podpora bude proto minimální.

Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Odstupné

17.12.2017

Dobrý den, nastoupila jsem 3.5.2015 na mateřskou dovolenou. U zaměstnavatele jsem dala 3 letou lhůtu. Bohužel z důvodu finančních, jsem si musela MD zkrátit do 31.8.2017. Zaměstnavateli jsem zaslala žádost o dřívější nástup do práce, ale zaměstnavatel nesouhlasil. Byla jsem si tedy nucena najít jinou práci (původní fakturantka, současná - finanční analytik). Můj dotaz zní, u původního zaměstnavatele jsem stále v pracovním poměru. Čekám na 3.5.2018, zda bude místo či nikoliv. Můj dotaz zní, i přesto, že jsem zaměstnaná na plný úvazek u jiného zaměstnavatele, mám právo na odstupné u původního zaměstnavatele, pokud by pracovní místo od 3.5.2018 nebylo možné? Děkuji za odpověď.

Vážená paní,
i přesto, že pracujete u jiného zaměstnavatele, máte u svého původního zaměstnavatele nárok na odstupné, pokud budou splněny zákonné podmínky. právní předpisy tuto možnost nezakazují či nevylučují. Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, protože zaměstnavatel učinil rozhodnutí o organizačních změnách, pak je možné rozvázat výpovědí s rodičem pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti.
V tomto případě je třeba, aby
- existovalo rozhodnutí o organizačních změnách, v jejichž důsledku se zaměstnanec stal nadbytečný
- byla příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizačních změnách a nadbytečností zaměstnance.
V tomto případě má zaměstnanec nárok na odstupné.
Na odstupné je nárok v případě, že byla zaměstnanci dána výpověď z důvodu rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele, z důvodu nadbytečnosti nebo pokud pracovní poměr byl rozvázán z těchto důvodů dohodou. Odstupné náleží ve výši nejméně
• jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok;
• dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky;
• trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.

Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Těhotenství a pracovní poměr na dobu určitou

16.12.2017

Dobrý den,
mám na Vás dotaz. Jsem ve 3 mesici těhotenství a jsem na neschopence ale mám v práci smlouvu na dobu určitou která končí 28.2. 2018. Plánovaný porod mám 24.6. 2018. Chtěla jsem zeptat jestli se mám pak hlásit na socialce až mi skončí pracovní smlouva nebo co delat ?Děkuji za odpověď

Dobrý den,
pokud budete i nadále v pracovní neschopnosti / což můžete i po skončení pracovního poměru/, nikde se hlásit nemusíte. Lístky na peníze budete i nadále nosit svému bývalému zaměstnavateli a bude Vám vypláceno nemocenské.
Jestliže Vám vznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství / z dotazu nemohu vědět/, lékař Vám ukončí PN 6-8 týdnů před plánovaným porodem a vystaví formulář pro výplatu PPM, který odnesete také bývalému zaměstnavateli. Pokud Vám nárok na PPM nevznikne, lékař Vám PN nebude ukončovat před porodem, ale bude v ní pokračovat /na základě potvrzení z OSSZ, že nemáte nárok na PPM/ ještě 6 týdnů po porodu.
V případě, že bude Vaše PN ukončena /nebude již důvod k PN/, po skončení PP se můžete registrovat na ÚP, těhotenství není překážkou.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Včera jsem dostala padáka ...) na konci rodičovské dovolené - pokračování

16.12.2017

Dobrý den, ráda bych vás požádala o pomoc s poradenstvím v této nepříjemné situaci, kdy jsem se po narození mých dvou dětí vracela znovu do práce, kde jsem měla znovu zájem pracovat ..., čekalo mě nemilé překvapení. Také se omlouvám, že píšu ne v příliš vhodné době předvánoční, ale zaměstnavatel si toto rozhodnutí nechával na poslední chvíli i přes moje průběžné informace e-mailem cca půl roku dopředu před skončení mé rodičovské dovolené. Zaměstnavatel mi doporučil dohodu o rozvázání pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně ze dne 8.12.2017, pracovní poměr skončí ke dni 12.12.2017 (nic jsem zatím nepodepsala). Dále se v dohodě píše... zaměstnavatel vyplatí náhradu mzdy za příp. nevyčerpanou dovolenou, odstupné ve výši 5 násobku průměrného měsíčního výdělku. Syn završí věku 3 let dne 29.12.2017.
Jak jsem si pročítala váš portál nabyla jsem pocitu, že tato dohoda není výhodná z toho důvodu, že by mi poté úřad práce vyplácel jen minimální výši státní podpory. A také že jsem ještě po dobu 2 měsíců kdy jsem zaměstnanec pojištěna zdravotně, a také platí soc. a důchodové. 1.Pochopila jsem to tak správně, že když podepíšu dohodu tak dostanu jen min.výši st. podpory?
2.Existují tam ještě další skryté výhody při klasické výpovědi ze strany zaměstnavatele, krom odstupného(což mi i tak v dohodě zaměstnavatel slibuje že bych měla 5 násobek prům.měs.výdělku) ?
3. Co je pro mě tedy celkově výhodnější ? na co mám přistoupit ?
4. Pokud se rozhodnu pro výpověď, tak jde nějak ošetřit že tam v lednu nemusim fyzicky přijít či musim ? (osobně mi to přijde dost zbytečné...můžeme se např. jen domluvit e-mailem, že tam nemusím 2 měs. chodit ?)
5. Do kdy se nahlásit na úřadu práce nejdéle ? pochopila jsem, že nejpozději do 3 dnů po skončení výpovědní lhůty, což znamená do 3.3.2018.
6. A jak je to se zdravotním pojištěním ? musim nahlásit pojištovně ? a do kdy ?
7. Co se týče "doby do 4 let věku dítěte" - vztahuje se k tomuto období nějaké vyjímky ? v podobě toho, že mám nějaké zvýhodnění ? zdravotní pojištění apod ?
8. Pokud nenajdu školku pro syna, a budu muset o něj pečovat až do září 2018 lze si toto omezení nějak zvýhodnit ?
9. Něco dalšího na co myslet ? co s tím souvisí a já to nezmínila a je důležité ?
VELMI DĚKUJI za pomoc, nevím si rady co udělat a na co si dát pozor abych nelitovala svého konání. Chci předem moc poděkovat za vaši pomoc a brzkou odpověď. Mám na to jen týden, pak už v kanceláři budou všichni na dovolených.
S upřímným pozdravem,

Dobrý den.
Těší nás, že jste se obrátila na naši poradnu. Většinu informací jste již z našich webových stránkách vyčetla, níže tedy shrnutí k Vašim dotazům.
1) Ano, pokud se zaevidujete na úřadu práce po skončení rodičovské dovolené, aniž byste nastoupila do zaměstnání, bude Vám náležet pouze minimální podpora v nezaměstnanosti. Připomínám, že podpora v nezaměstnanosti náleží teprve poté, co uplyne doba, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného. Skutečnosti týkající se pojistného jsou také pravdivé, nicméně nepovažuji je za zásadní. Předpokládám, že plátcem pojistného na zdravotní pojištění za Vás bude nadále stát (jako za osobu pečující o dítě – viz dále) a doba péče o dítě bude dobou náhradní účasti na důchodovém pojištění.
2) Další výhody mě nenapadají – snad jen, že za výkon práce vzniká nárok na dovolenou.
3) Rozhodnutí je samozřejmě na Vás. Nedokážu odhadnout reakci zaměstnavatele, ani Vaše možnosti nalezení nového zaměstnání. Vzhledem ke skutečnosti, že pro nárok na plnou podporu v nezaměstnanosti není třeba výkon zaměstnání po celou výpovědní dobu, lze uvažovat také o kompromisní variantě, kdy dojde k uzavření pracovního poměru dohodou s tím, že před skončením zaměstnání se do zaměstnání na kratší dobu vrátíte a budete pobírat mzdu.
4) Po dobu výpovědi trvá Vaše pracovní smlouva a zaměstnavatel je povinen Vám přidělovat práci podle pracovní smlouvy. Nemá-li ji, jedná se o překážku v práci na jeho straně a po dobu jejího trvání Vám náleží náhrada mzdy. V době, kdy zaměstnavatel nemá práci podle pracovní smlouvy, se s ním můžete samozřejmě dohodnout na tom, že do zaměstnání chodit nebudete. Nezapomeňte ale, že zaměstnavatel s Vámi chtěl uzavřít pracovní poměr dohodou a není jisté, zda bude ochoten Vám vyjít vstříc.
5) Ano, pokud se zaevidujete do 3 pracovních dnů ode dne skončení zaměstnání, budete zaevidována ode dne následujícího po skončení zaměstnání nebo těchto činností.
6) Pojištěnec je povinen do osmi dnů ode dne, kdy se stal pojištěncem, za kterého je plátcem pojistného stát, oznámit tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně.
7) Péče o dítě do 4 let věku dítěte je považována za náhradní dobu pojištění pro účely důchodového pojištění; do 4 let věku dítěte můžete pobírat rodičovský příspěvek (pokud si jeho výši takto rozložíte). Za osoby pečující o jedno dítě do 7 let věku dítěte je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, pokud dítě nenavštěvuje mateřskou školu či obdobné zařízení v rozsahu přesahujícím 4 hodiny denně. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.
8) Omlouvám se, této otázce bohužel nerozumím.
9) Je vidět, že jste se nad svojí situací pečlivě zamýšlela a studovala dostupné podklady. Nic dalšího mě v uvedené věci nenapadá. Pokud však budete mít další otázky, neváhejte se na naší poradnu opět obrátit.
Držím Vám palce, ať svoji nelehkou situaci dobře zvládnete a přeji Vám pěkný předvánoční čas.

Vážená paní Patočková,
Mnohokrát děkuji za zodpovězení mého dotazu v celé jeho šíři, chtěla bych vás požádat ještě o pár drobností :
1) zaměstnavatel mi přímo nabídl schůdné z jeho strany 2 možnosti a to buď dohodu (podmínky které jsem psala v prvním dotazu) či výpověď. Předpokládám tedy, že je pro mě definitivně výhodnější výpověď, pokud bych se potřebovala o syna starat do září kdy nastoupí do školky. Naopak dohoda by byla výhodnější pokud by se mi syna někam podařilo umístit (např. soukromá školka) co nejdříve a riskla bych, že i zaměstnání by se mi podařilo najít během 5 měsíců (kdy mi vyprší odstupné)
2) Podpora v nezaměstnanosti: by mi tedy začala 1.6.2018 ? (na ÚP bych se musela nahlásit do 3.6.2018) ?
V čem je vlastně dohoda o rozvázání pracovního poměru výhodná ? pochopila jsem, že dostanu více peněz o daň ? Velmi děkuji
Velmi děkuji

Dobrý den.
Doba podpory v nezaměstnanosti se posouvá o počet měsíců odpovídající zákonnému odstupnému, tj. ve Vašem případě 3 měsíce, další odstupné se již nezohledňuje.
Evidovat se u úřadu práce je Vaším právem, nikoli povinností. Pokud se zaevidujete do 3 pracovních dnů ode dne skončení zaměstnání, budete zaevidována ode dne následujícího po skončení zaměstnání. Tj. v případě, že po skončení rodičovské dovolené nastoupíte do zaměstnání, bude se výše podpory odvíjet z příjmů dosahovaných v zaměstnání, třebaže bude vyplácena, až po uplynutí doby odpovídající zákonnému odstupnému (3 měsíce). Pokud byste se zaevidovala u úřadu práce až po uplynutí této doby, pak by poslední činností byla opět péče o dítě a náležela by Vám podpora v nezaměstnanosti v minimální výši.
Z odstupného se neodvádí pojistné na zdravotní ani sociální pojištění, odvádí se pouze daň; v tom je předmětná finanční úspora.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Čerpání dovolené; doprovod dítěte k lékaři

16.12.2017

Dobrý den,
zaměstnavatel mi neumožní vzít dovolenou , když mají děti prázdniny , pokud mi vychází odpolední směna. Nutí mne směnu s někým vyměnit, což není jednoduché někoho za sebe sehnat. Dokonce ani k lékaři s dítětem jsem nemohla, pokud jsem si nevyměnila směnu. Má na to právo? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel (s výjimkou čerpání dovolené v návaznosti na mateřskou dovolenou). Při určení rozvrhu čerpání dovolené je povinen přihlížet k provozním důvodům a k oprávněným zájmům zaměstnance – to však nelze interpretovat tak, že je Vaší žádosti o dovolenou v době prázdnin dětí vždy povinen bez dalšího vyhovět.
Naproti tomu doprovod dítěte k lékaři je důležitou osobní překážkou v práci a zaměstnavatel je povinen Vám poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy k doprovodu dítěte do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu (bod 8. Přílohy nařízení vlády č. 590/2006 Sb., v platném znění).
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Vyzkoušeli jsme

 Nežehlící košile

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska

Staňte se mentorkou

...další APERIO kurzy pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.