Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Poplatek za doprovod

28.11.2017

Dobrý den,
před pár dny jsem se v jedné pražské porodnici ptala, z jakých položek přesně se skládá poplatek, který vybírají v souvislosti s přítomnosti doprovodu rodičky u porodu. Tiskový mluvčí této porodnice mi tyto položky sdělil – značná část se týká edukace a něco málo za nápoj. Zeptala jsem se tedy, zda když tuto edukaci i nápoj odmítnu, bude po mě ještě někdo vyžadovat tento poplatek, načež mi bylo řečeno, že poplatek je povinný a pokud mi vadí, mám se podívat po jiné porodnici.

To se mi úplně nelíbí, chci se tedy zeptat jestli jsem dobře pochopila nález Ústavního soudu, kde stojí, že za samotnou přítomnost se vybírat nedá a cituji : „Platby spojené s účastí jiné osoby u porodu (nemusí jít pouze o otce dítěte) lze vybírat výhradně za plnění, která jsou poskytována nad rámec povinností podle zákona, ohledně těchto služeb je nutno dát dotčené osobě prostor k vyjádření, zda má o službu zájem.“

Základní edukaci považuji za standard a nadstandard, za který je možné vybírat poplatek, se musí dát odmítnout. Nebo to tak není? Poradíte mi prosím? Chci tohle řešit dál.
Mockrát Vám děkuji.

Dobrý den.
Takže napište jim dopis a v něm vhodně použijte tyto argumeny :
Právo rodičky na doprovod u porodu zakládá Zákon o zdravotních službách v § 28 odst. 3 písm. e) bod 3:
"Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem."
Dále čl. čl. 10 Listiny základních práv a svobod, který v odst. 2 zakotvuje právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života a konečně je zde i zákon 89/2012 sb. Občanský zákoník, který stanoví rodičovskou odpovědnost nejen matky,ale i otce ihned po narození dítěte a právo dítěte na péči rodičů a kontakt s rodiči.
Poučení před porodem lze vnímat jako součást poučení pacientky/klientky porodnické péče, zdravotnický personál je povinen informace podat.Informace o zdravotním stavu musí být pacientovi /klientce porodní péče sděleny při přijetí do péče a dále vždy, je-li to s ohledem na poskytované zdravotní služby nebo zdravotní stav pacienta účelné. Sdělte jim tedy, že nepovažujete základní pučení za nadstandard,že při tomto poučení bude již Váš doprovod s Vámi,jelikož Vy máte právo na sebeurčení jakož i na přítomnost osoby blízké. Nadstandardní instruktáž odmítáte,stejně jako i občerstvení doprovodu během a po porodu a tedy nevidíte důvod proč byste za služby, které nechcete měla platit. Uveďte,že jste ochotna zaplatit jen účelně vynaložené náklady porodnice (např. jednorázové návleky či roušku) ale až po té co Vám tyto náklady porodnice věrohodným způsobem prokáže a v částce v místě i čase obvyklé.
Též jim sdělte, že si nehodláte hledat jinou porodnici, neboť víte že zdravotnické zařízení Vás může odmítnout jen ze zákonných důvodů, ty jsou uvedeny v § 48 Zákona 372/2011 sb. o zdravotních službách. Mezi tyto důvody patří např. kapacitní důvody, nikoli proto,že se „nelíbí“ Váš porodní plán nebo proto,že nechcete platit za doprovod u porodu. V dopisu upozorněte,že zdravotnické zařízení, které odmítne péči z jiných, než zákonných důvodů se dopouští přestupku.
Shrňte v závěru dopisu,že hodláte rodit v dané porodnici,ale nehodláte platit,za přítomnost osoby blízké,na kterou máte za zákona nárok. Sdělte jim,že je Vám známo,že porodnice není oprávněna vyvést Vámi určený doprovod od porodu jen z důvodu nezaplacení poplatku.
Uveďte,že jste se seznámila s vnitřním řádem zdravotnického zařízení (měl by být na webu) a,že jej akceptujete,ale nesouhlasíte s body (a vypište s čím nesouhlasíte,tedy zpoplatnění doprovodu u porodu. Sdělte jim,že je Vám známo,že pokud se vnitřní předpisy dostanou do rozporu se zákonem nebo nadměrným způsobem zasahnou do práv ženy, jsou v tomto rozsahu neplatné a není nutné se jimi řídit. Dle Vašeho názoru ,vnitřní předpis zpoplatněním doprovodu zasahuje do Vašich práv a Vy se tedy v tomto bodě nehodláte vnitřním předpisem řídit. Sdělte jim že jim toto své stanovisko sdělujete po zralé úvaze a považujete jej za konečné.
Pokud budete samotný vnitřní předpis v porodnici při příjmu podepisovat uveďte,že nesouhlasíte se zpoplatněním přítomnosti doprovodu u porodu.
Pokud by po Vás poplatek přesto požadovali,obraťte se se stížností např.ke zdravotní pojišťovně(protože po Vás v průběhu zdravotní péče požadovali platbu za služby,které ve skutečnosti nejsou nadstandardem, vnucovali Vám placené služby o které jste nestála). Můžete se obrátit se stížností na chování personálu porodnice k vedení nemocnice a příp. ke zřizovateli nemocnice.

Právní předpisy
Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Porodní plán

03.11.2017

Dobrý den, při prvním porodu nerespektovali porodní přání, byť ho odsouhlasili a porod byl bezproblému, stejně me nerespektovali téměř v ničem. Rozhodla jsem se tedy u druhého porodu využít Dříve vyslovené přání se všemi náležitostmi. Což je můj ověřený podpis a list od lékaře, jsem jsem poučena o riziku neprodělání rutinních postupů, které prostě nechci. Jenže jsem obešla 3 porodnice a nikdo mi nechce DVP takto posvětit a tím zplatnit. Nic písemně, nic nepodepíšeme, nebudeme se s Vámi bavit. jenže já mám právo učit si,co nechci (do doby, dokud nebude stav akutní) lékaři tímto vyloženě zasahují do mého práva. Nechtějí vůbec respektovat DVP. Co ale s tím? Bez něj do porodnice fakt nejdu, nevěřím jim.
Díky.

Dobrý den.
Porodní plán lze považovat za dříve vyslovené přání pro případ a účel porodu a porodnické péče.
Dříve vyslovené přání je upraveno v § 36 zákona o zdravotních službách zák. 372/2011 sb.
Dříve vyslovené přání musí mít dle výše zmíněného zákona písemnou formu a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta. Součástí musí být písemné poučení lékaře o důsledcích takovéhopacientova rozhodnutí. Podpis lékaře však není zákonem vyžadován, dříve vyslovené přání je tedy platné i bez podpisu lékaře.
Pokud Vám nechtějí porodní plán v porodnici akceptovat, sdělte jim,že jste obeznámena s faktem,že každý lékařský zákrok musí být až na stanovené výjimky, proveden se souhlasem pacienta. Nabídněte jim, že v souvislosti s rutinními zákroky,které si u porodu nepřejete,ráda podepíšete negativní revers,ale očekáváte,že zdravotníci budou respektovat Vaše právo na sebeurčení a nebudou zasahovat do Vaší tělesné integrity bez Vašeho svobodného a informovaného souhlasu.
A vezměte si s sebou k porodu poučený a psychicky odolný doprovod, který bude v případě vypjatější komunikace s personálem,schopen pomoci Vám hájit Vaše práva a přesvědčení.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: VBA2C

17.10.2017

Dobry den.
Nase miminko jsem porodila v 36. tydnu , s.c. kvuli castecne odloucene placente. Asi tri tydny jsem opakovane krvacela. V nemocnici nenasli pro krvaceni zadny zjevny duvod. Az kdyz byl videt hematom pod placentou, rekli , ze je treba s.c. A to nejlepe hned. Aby se neodloucila cela placenta a miminko neumrelo. Jedina dalsi moznost byla cekat, ale s tim, ze se placenta vlastne kdykoliv muze odloucit cela. Za te situace jsme logicky souhladila s sc , i kdyz jsem stala hodne o to , rodit prirozene. Udelala jsem dobre? Je mozne, jeste rodit normalne , i kdyz mam za sebou uz druhy sc? Mezi nimi jsem rodila naseho druhorozeneho prirozene.Dekuji za odpoved.

Dobrý den.
Ke správnosti a opodstatněnosti rozhodnutí ohledně Vašeho zatím posledního porodu se nemohu vyjadřovat, mimo jiné proto, že nemám dostatek informací.
K otázce vaginálního porodu:
I po dvou císařských řezech je vaginální porod možný(angl. zkratka VBA2C), pokud jej preferujete, ve Vašem případě je dokonce dobrá šance porodit vaginálně, jelikož mezi sekcemi jste již jednou přirozeně porodila.
Císařský řez samozřejmě můžete odmítnout a to i tehdy pokud jste prodělala již dva předcházející císařské řezy nebo i po ruptuře dělohy. Naopak zdravotníci by Vám neměli sekci vnucovat. Měli by Vám nabídnout veškeré alternativy vedení porodu včetně vaginálního. Jelikož o způsobu vedení porodu rozhodujete Vy nikoli zdravotníci,ti Vám mají pouze nabídnout jaké jsou možnosti a vysvětlit Vám a to nezaujatě. Měli by Vám vysvětlit rizika ale i plusy možných alternativ,císařský řez Vám tedy mohou doporučit,nikoli však přikázat, konečné rozhodnutí je na Vás.
Rodička je li při vědomí ,musí veškeré úkony v oblasti zdravotní péče odsouhlasit. Přestože je porod přirozený jev,v jeho průběhu se však dají předpokládat i zásahy do tělesné integrity klientky , proto se i na porod vztahuje požadavek a pravidla informovaného souhlasu. Dospělá osoba způsobilá k právním úkonům tedy má právo odmítnout jakýkoli zákrok. Výjimky stanovené v zákoně se případy plánované sekce nevztahují .
Dokonce i pokud tím ohrozí život svůj nebo život dítěte (dítě je až do narození součástí těla matky) může žena císařský řez odmítat. Pokud by Vám byl proveden císařský řez bez Vašeho souhlasu,nebo byl Vámi daný souhlas získán zmanipulováním informací,nebo zamlčením informací ze strany zdravotníků a toto by se Vám podařilo prokázat,pak by šlo o neoprávněný zásah do Vaší tělesné integrity.Riziko ruptury dělohy po 1 sekci je cca 0.2 procenta po opakovaných sekcích a po prodělané ruptuře je okolo 0.9 procenta až 1.1 procenta , to je co jsem si tak sama našla načetla a spočítala. Oficiální statistika v ČR asi neexistuje, člověk se musí pídit.
Něco lze najít např . na www. uzis.cz v publikaci rodička novorozenec, naleznete zde: http://www.uzis.cz/katalog/zdravotnicka-statistika/rodicka-novorozenec
https://www.facebook.com/notes/jemn%C3%A9-zrozen%C3%AD-hypnoporod-v-%C4%8Dr/vbac-d%C4%9Bl%C3%A1n%C3%AD-z-kom%C3%A1ra-velblouda/551435971593133
http://www.cochrane.org/
http://www.hencigoer.com/
www.iham.cz
www.ferovanemocnice.cz
http://www.caesarean.org.uk/
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Neetické chování zdravotníků u porodu

09.10.2017

Pro paní Vítovou
Dobrý den,
před dvěma měsíci se mi narodila dcera. Přístup personálu v porodnici byl natolik strašlivý, že se z toho vzpamatovávám ještě teď a dva týdny po porodu jsem musela vyhledat psychologickou pomoc. Vyžádala jsem si zdravotnickou dokumentaci a ráda bych podala stížnost. Mám několik dotazů:
1) Porodní plán nebyl dodržený, k některým změnám jsem byla dotlačena výhrůžkami (např.": "Když si nedáte "píchnout vodu", pošlu Vás na císaře"). Je možné na to poukazovat, i když nemám důkazy, že mě k tomu dotlačili?
2)Kam (komu) směřovat stížnost? Je třeba dodržovat hierarchii-např.: musím ji poslat nejdřív vedoucímu oddělení, případně pak zřizovateli? Jde poslat stížnost najednou více institucím?
3)Ve zdravotnické dokumentaci je několikrát uvedeno, že nespolupracuji (např.: po odmítnutí Kristelerovy exprese). je možné to považovat za urážku na cti? Stejně tak se tam objevuje, že lékařku neustále "atakujeme dotazy". Dá se argumentovat tím, že máme právo na informace a že kdyby nám je poskytla, tak jí dotazy nepokládáme (např.: provedla nástřih hráze, aniž by mi to řekla , i přestože jsem měla v PP, že to nechci. Zároveň nám neřekla, že dítě má špatné ozvy, to jsme se dozvěděli až ze ZD).
4) Má smysl, abych k stížnosti přiložila potvrzení od psychologa, že jsem ho navštívila v souvislosti s porodem?
5) Ráda bych byla informována o tom, jak bylo se stížností naloženo. Mám na to právo? Musím do stížnosti uvést svoji představu, jak by s ní mělo být nakládáno-tj.: co požaduju (např.: žádám omluvu).
6) Při registraci jsem zaplatila poplatek za doprovod. Chci si ho vyžádat zpět (udělám to podle Vámi již jednou zodpovězeného dotazu). Zajímalo by mě, ale jak je tohle právně klasifikováno-nerozumím totiž tomu, jak je možné, že určité instituce v zemi jdou plošně proti rozhodnutí Ústavního soudu,

Děkuji moc za odpovědi a přeji vše dobré!

Dobrý den.
1. Poukazovat na toto lze,ale bude se Vám toto pochybení špatně prokazovat, ale mohla by stačit i svědecká výpověď Vašeho doprovodu k porodu, nebo někoho,komu jste se svěřila s tím,že nástřih hráze si nepřejete- mohl by to být podpůrný důkaz,že Vám zákrok byl proveden pod nátlakem a tedy bez platně uděleného souhlasu.
2. Lze podat stížnost i více institucím -Můžete podat stížnost na postup lékařů k vedení nemocnice, vyzvat nemocnici k jednání o mimosoudním vyrovnání ve věci, chování lékařky ohodnoťte navíc stížností na neetické chování k ČLK. Můžete si stěžovat i na Ministerstvo zdravotnictví, které má garantovat určitou,únosnou úroveň zdravotních služeb ve státě.
Pokud snahy o mimosoudní řešení selžou, lze podat příslušnou žalobu a dle např. § 2951 a § 2956 OZ požadovat náhradu škody i nemajetkové újmy, která jednáním lékařů a sester vám byla způsobena. Tedy můžete např. žádat náhradu za psychickou újmu způsobenou například vnuceným nástřihem hráze nebo neetickým chováním lékařů, můžete žádat i náhradu nákladů vynaložených na psychologickou péči po porodu.
3. Kristelerova exprese je metoda zakázaná, tedy non lege artis.Pokud napsali do porodopisu,že jste odmítla zakázaný postup,není to o Vaší nespolupráci,ale o jejich hlouposti.Lékař má povinnost klienta informovat, má povinnost s Vámi adekvátně komunikovat a vše Vám vysvětlit, věta o " atakování dotazy" je sama o sobě na stížnost a pro Vás hezký a příhodný důkaz v případě sporu.
4. Ano, rozhodně má.
5. Do stížnosti napište, , že žádáte omluvu a chcete být i informována o způsobu vyřízení stížnosti.
6. To je jen následek toho,že lidé v ČR se v oblasti zdravotnictví málo brání a některé instituce toho využívají.
Právní předpisy
Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
Zákon 89/2012 sb. občanský zákoník
Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Neshody s pediatrem

24.09.2017

Dobrý den,

Může nás pediatr "vyhodit", tedy ukončit spolupráci?
V našem případě jsou důvodem odlišné názory (nesouvisející nijak s mým synem, jednalo se o petici SPD, kterou má paní doktorka v čekárně).

Děkuji a přeji hezký den,

Dobrý den.
Lékařka nemůže ukončit Vaši registraci u ní,způsobem jaký jste popsala.
Podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách platí, že poskytovatel těchto služeb (např. pediatr) může ukončit péči o pacienta v případě, že

a) prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele,

b) pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jde-li o registrujícího poskytovatele;
c) pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb,

d) pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas, nebo se neřídí vnitřním řádem a jeho chování není způsobeno zdravotním stavem,

e) přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jestliže neposkytování součinnosti souvisí se zdravotním stavem pacienta;
ukončením péče nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví pacienta.

Lékařka může každopádně Vaši registraci zrušit pouze ze zákonem stanovených důvodů, například pokud odmítáte veškerou nabízenou léčbu.
Pokud by Vás tedy odhlásila ze své péče jen pro názorový nesoulad, byl by to jednoznačný důvod pro podání stížnosti a dokonce by mohlo jít i o správní delikt, za který mu může být stanovena pokuta.
Lékař Vám navíc musí vystavit zprávu, v které odůvodňuje ukončení Vaší péče. Nevydání této zprávy je také deliktem, který může být pokutován.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Újma na zdraví

21.09.2017

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou o radu.
Před dvěmi měsíci jsem předčasně porodila dceru v 34. týdnu těhotenství. Před porodem jsem měla preeklapsii, klesaly mi krevní destičky a zkracovalo se mi hrdlo, otevírala jsem se. Proto jsem také byla hospitalizovaná. Porod trval 2,5 hodiny, malá vážila 1570g a měřila 40cm. Po té následoval porod placenty, který byl dost nepříemný. Doktor mi mačkal břicho, ukazoval nové sestře, jak se pozná, že je placenta odloučená celá. Následně i placentu zkoumal - na to se ho i manžel ptal, proč ji tak probírá - zda je celá. Po porodu jsem měla ještě 2 hodiny kontrakce. Sestra se smála, zda jsem nikdy neměla silnější menstruaci. Smích ji přešel až tehdy, kdy mě chtěla doprovodit do sprchy a já se po pár metrech složila do vlastní kaluže krve. Nastalo masivní krvácení, povolila mi děloha. Moje dcera zůstala v nemocnici ještě měsíc. Porod byl rizikový. Mě propustili po třech dnech, ale bez jakéhokoli kontrolního ultrazvuku či odběrů. Kontrola po šestinedělí nedopadla dobře. Zůstal ve mě poměrně velký kus placenty. Momentálně jsem po jedné operaci, kdy se nepovedlo téměř nic. Nález je stejný. Byla jsem odkázána na vyšší pracoviště s anamnézou rezidua postpartum (poporodní zbytky) a placenta accreta (zarostlá placenta). Po nastudování několika i odborných článků jsem zjistila, že akretická placenta je život ohrožující, způsobuje předčasné porody, dítě váží většinou o 300g méně než má (dcera byla opravdu malá) a způsobuje poporodní krvácení, které se nemusí povést utišit. Nyní ani nevím, zda mi dělohu ponechají, zda budu moct mít ještě děti vzhledem k tomu, jak je poškozená. Zvažujeme žalobu na nemocnici. Myslíte, že máme nějakou šanci uspět? Mockrát děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Je mi líto, co se stalo. Co se týká Vaší žaloby na nemocnici, nedokážu z hlediska odborného (nejsem lékař) posoudit, zda k pochybení došlo. Pokud byste se k žalobě rozhodla, doporučuji, abyste nejdříve podala trestní oznámení (policie tak zajistí zdravotnickou dokumentaci). Bohužel někdy se dokumentace v případě, že je rovnou podána žaloba či stížnost na nemocnici, „ztratí“. V žádném případě nechci zobecňovat, jsou i seriozní nemocnice, které případnou chybu přiznají.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Zdravotní péče

18.09.2017

Dobrý den,
Rada bych se zeptala na pár dotazů ohledně tehotenske poradny a porodu:
1/ jsem v 22tt, u svého GYN jsem byla zatím jen 2x(dovolena má a pak Dr.) mezitím jsem absolvovala tehotenske UZ v Motole -vše v pořádku. Pak jsem jednou navštívila PA,jelikož jsem nestačila dojít na objednaný termín ke svému GYN. Nyní sestra (velmi nepříjemně) sdělila,že pokud nepůjdu co nejdříve na kontrolu ke svému GYN tak mě on vyřadí. Pan doktor se evidentně urazil,že jsem šla k PA,přitom jsem ho o návštěvě informovala. Nevím,jestli mě může Dr.opravdu odmítnout,když jsem u něj nějakou dobu nebyla a šla jednou k PA. Druhá věc je,že stejně jsem s jeho službami nespokojena (krome tlaku a moci mi nic nevysetril,přitom PA mi alespoň sáhla na břicho a hned odhalila rozestup břišní dutiny -podruhé jsem těhotná)a kdybych měla kontakt na vstřícnejsi GYN,nebránila bych se změny. Seženu někde kontakt na GYN nejlepe z Prahy 6?
2/ Rada bych se u druhého porodu vyhla nastrihu. Je možné se opravdu předem tohoto zákroku vyvarovat? Lékaři se často háji argumenty po zákroku,že to museli udělat,aby nedošlo k většímu natrzeni.
3/ můžu si opravdu jako řidička v 2he době porodní zvolit porod například v klece? Či jiné pozici, jaká mi bude aktuálne vyhovovat?Porodnici a PA to odmítají.. JAk se předem (po příjezdu do porodnice) hájit. Stačí mít s tímto požadavkem sepsany porodní plán?
Předem velice děkuji za odpověď,

Dobrý den.
1. Žádný zákon nezakazuje, abyste nevyužívala služeb gynekologa, využívala služeb porodní asistentky, nebo kombinovala péči gynekologa i porodní asistentky,dítě je až do svého narození součástí těla matky a o svém těle rozhodujete Vy. Máte tedy právo se sama rozhodnout o rozsahu péče kterou chcete v těhotenství akceptovat a máte právo na volbu poskytovatele péče. Prohlídky v těhotenství nejsou povinné,nemusíte ke gynekologovi vůbec chodit,ale gynekolog Vás nesmí „vyřadit z péče“ jen proto,že chodíte také k porodní asistentce. Podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách totiž platí, že poskytovatel těchto služeb (zde gynekolog) může ukončit péči o pacienta v případě, že

a) prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele,

b) pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jde-li o registrujícího poskytovatele
c) pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb,

d) pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas, nebo se neřídí vnitřním řádem a jeho chování není způsobeno zdravotním stavem,

e) přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jestliže neposkytování součinnosti souvisí se zdravotním stavem pacienta;
ukončením péče nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví pacienta.

Lékař může péči o Vás a tedy Vaši registraci zrušit pouze ze zákonem stanovených důvodů, např. tehdy pokud odmítáte veškerou nabízenou léčbu. Vy však s léčbou souhlasíte, chcete ji pouze kombinovat s péčí porodní asistentky a případně si nepřejete některé zákroky či vyšetření. Pokud by Vás tedy lékař odhlásil ze své péče ,byl by to možný důvod pro podání stížnosti a dokonce i správní delikt, za který mu může být stanovena pokuta až 300 000 Kč.
Lékař Vám navíc musí vystavit zprávu, v které odůvodňuje ukončení Vaší péče. Nevydání této zprávy je opět deliktem, který může být pokutován až do 100 000 Kč.
Na Vašem místě bych asi zůstala v péči porodní asistentky. Kontakty na lékaře bohužel nemůžeme poskytnout.
2. Nástřih můžete odmítnout, Vy rozhodujete o svém těle. Nadto i podle čl.5 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, lze jakýkoli zákrok v oblasti péče ozdraví provést jen tehdy dala li k němu dotčená osoba svobodný a informovaný souhlas. Výjimku tvoří pouze zákroky akutní a prokazatelně život a zdraví zachraňující, což ovšem není případ nástřihu.
3. Ano,i polohu by Vám měli při fyziologickém porodu umožnit si vybrat, vše si ošetřete v porodním plánu, vyberte si pokud možno respektující porodnici a tam plán předem konzultujte a trvejte na jeho dodržování- pokud vše bude probíhat fyziologicky.Navíc i kdyby ne, každý navrhovaný zákrok s Vámi musí lékaři konzultovat a Vy můžete,ale také nemusíte souhlasit.Stejně tak je to u polohy při porodu, pokud Vám budou doporučovat nějakou polohu, měli by umět zdůvodnit proč a Vy nemusíte souhlasit - je to Vaše tělo a i porod je Váš a řídíte jej Vy a Vaše dítě. Zdravotníci pouze pomáhají a měli by umět respektovat rodičku a její potřeby.

Odkazy: www.iham.cz
www.ferovanemocnice.cz

Právní předpisy :
Úmluva o lidských právech a biomedicíně
2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

07.09.2017

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli jsou prohlídky v těhotenství povinné a jestli lze chodit v pouze k Porodní asistence a jestli vůbec musím hlásit gynekologovi své těhotenství.Děkuji

Dobrý den.
Žádný zákon nezakazuje abyste využívala služeb porodní asistentky a platí, že co není zakázáno, je povoleno. Máte tedy právo se sama rozhodnout o rozsahu péče kterou chcete v těhotenství akceptovat a máte právo na na volbu poskytovatele péče. Prohlídky v těhotenství nejsou povinné, těhotenství nemusíte nikde hlásit,ani svému gynekologovi. Pouze pokud vykonáváte práci, která je těhotným zakázaná měla byste zaměstnavatele uvědomit o svém stavu, aby Vás převedl na práci jinou. Pokud však nepracujete třeba v dolech či jako dělnice v chemičce, nebo na infekčním oddělení atd. nemusíte své těhotenství nikomu oznamovat.
Právní předpisy : Úmluva o lidských právech a biomedicíně
2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Vyzkoušeli jsme

 Nežehlící košile

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska

Staňte se mentorkou

...další APERIO kurzy pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.