Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Lázně

17.07.2018

Dobrý den,
mám na základě soudní dohody syna ve své péči a otci je stanoven styk. Syn má 4 roky a od září 2017 chodí do školky, od října do cca února byl velmi často nemocný a proto dětská lékařka i lékařka z alergologie doporučily absolvování lázeňského pobytu. Otec je se zdravotním stavem syna obeznámen a proti lázeňskému pobytu neměl žádné námitky. Návrh na lázně byl synovi zdravotní pojišťovnou schválen a na pobyt má nastoupit 8.8.2018. Termín pobytu stanovují samy lázně, otce jsem o termínu informovala v den, kdy jsem se ho dověděla. Otec má však styk se synem 1.-10.8.2018 a nesouhlasí, aby byl jeho styk se synem jakkoli zkrácen ani není ochoten si jej vzít o dny, do kterých mu lázně do styku zasahují dřív, případně se synem do lázní nastoupit a předat mi ho 10.10.2018 a žádá po mně, ať mu předložím jeho písemný souhlas s lázeňským pobytem, že lázeňský pobyt není neodkladná zdravotní péče a neměla jsem právo bez jeho písemného souhlasu o lázně žádat. Do lázní jsem telefonovala a pokoušela se dohodnout na pozdějším nástupu, ale bylo mi sděleno, že toto není možné a musí se dodržet 28 denní léčba. S pobytem v lázních se pojí i několikatisícový poplatek, který musím v následujících dnech uhradit. Otec na mé dotazy, jak se na nástupu syna do lázní domluvíme nereaguje a odpovídá mi, že mu nebudu svévolně omezovat kontakt se synem... Prosím o radu, jak postupovat, když se důvodně obávám, že mi syna v termínu nástupu do lázní nepředá a lázeňský pobyt nebudeme moci absolvovat. Konzultovala jsem již s OSPOD, sociální pracovnice apeluje na dohodu s otcem, ta však není možná. Moc děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Dle § 877 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku platí, že „nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne soud na návrh rodiče; to platí i tehdy, vyloučil-li jeden rodič z rozhodování o významné záležitosti dítěte druhého rodiče.“
Při rozhodování o nahrazení souhlasu u lékařských zákroků a léčení dítěte obecně je třeba vždy brát v potaz hlavně zdravotní přínos léčby pro dítě a zejména vliv léčby na zlepšení zdravotního stavu dítěte apod. V těchto případech si soud obvykle vyžádá odborné vyjádření, event. znalecký posudek, který nejlépe zhodnotí po odborné stránce pozitiva i negativa daného navrhovaného léčebného postupu (zde lázeňské péče) v souvislosti se zdravotním stavem dítěte.
Vzhledem k tomu, že Vás docela tlačí čas, lze podat i návrh na vydání předběžného opatření, ovšem nejsem si jistá, zda bude předběžné opatření v tomto případě vydáno, jelikož předběžné opatření by z procesního hlediska nemělo nahradit v plném rozsahu případný rozsudek - což by se, obávám se, právě v popsaném případě stalo.
Nicméně pokud se obrátíte na soud, aby svým rozhodnutím nahradil souhlas otce, tak i návrh na vydání předběžného opatření podejte – moc možností stejně nemáte. Sežeňte si vyjádření lékaře o nezbytnosti pobytu v lázních pro synkovo zdraví a celou věc konzultujte s advokátem specialistou na rodinné právo – můžete si jej vyhledat zde:
http://vyhledavac.cak.cz/
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Převoz dítěte do jiné nemocnice

11.07.2018

Dobrý den. Prosím moc o radu jak mám postupovat,jak too vyřešit. Můj syn 4,5let trpi myoklonickou epilepsi autizmus a ADHD. 28.6.2018 jsem volalaRZS kvůli častým záchvatum. Převezli nás na JIP v České Lípě na dětské oddělení. V sobotu 29.6.ho propustili s tím,že je v pořádku a žádné záchvaty nemá. Mezi tím jsem kontaktovala FN v Brne a p.přimáři na dětské neurologii jsem vše zdelila a poslala celou zdrav.dokumentaci. Slíbil mi,že syna přijme. No v pondělí 2.7.2018 syn dostal opět sérii záchvatu,byli sme v městě. Volala jsem opět RZS trvalo jim 20minut,no mezitím jsem volala dets.neuroložku Mudr.Henčlovú a ta řekla ať přidem a že mu dá diazepam. Mezitím dorazila sanita a chtela jsem odvézt k neuroložce. Odvezli nás,dali sestričke papiry. Pani doktorka nás nechala čekat asi hodinu a pak mu natáčeli EEG,kde měl znovu sérii záchvatu myoklonii. Dr.ani syna vyšetřila,ani mu nepodala diazepam,prostě jako kdyby sme tam nebyli. Jenom prohidila že se to rozjelo a že v nemocnici nám pomohou. Tak syn je znovu na JIPu a měla jsem dohodnutý příjem syna do Brna ale v České Lípě na dětském mi pani doktorka Petru,zdelila,že je to problém,že js to podotýkám celodennej výlet. Co mám prosím udělat,aby ho převezli sanitou do Brna na detskou neurologii. Mají ho totiž v plánu propustit,protože nemá záchvaty. Ale byl stále na diazepamu. V Brne máme termín přijetí 19.7.,když bude bez záchvatu. No dnes jsem se dozvěděla,že mu nasadili moc vysoké dávky léků a že to není dobrý. Jak mám urychlit převoz,co máme jako rodiče udělat? Podepsat revers a odvézt ho sami? Co když po cestě chytne záchvaty? Prosím mooooc o radu co máme dělat a jak postupovat? Predem moc děkuju za vaši radu,odpověď.

Dobrý den.
Na Vašem místě bych zvolila a domluvila přeložení Vašeho syna do brněnské nemocnice, syn již je přijat do nemocnice v České Lípě, nicméně stále máte jako jeho zákonní zástupci nárok a právo na volbu poskytovatele zdravotních služeb. Pokud jde o způsob převozu, tak ten si budete muset zajistit prostřednictvím dopravní zdravotní služby, nikoli prostřednictvím záchranné zdravotnické služby, nebo sami vlastním dopravním prostředkem. Záchranná zdravotnická služba vozí pacienty pouze k nejbližšímu poskytovateli zdravotních služeb, který je schopen adekvátní zdravotní služby poskytnout (což by byla Česká Lípa - kde Váš syn už je a kde péče není vyhovující), dopravní zdravotní služba může pacienta zavést i do vzdálenějších zdravotnických zařízení.
Pokud převoz doporučí ošetřující lékař, uhradí Vám náklady na převoz zdravotní pojišťovna, pokud ne, budete si muset převoz hradit sami.
V tomto případě doporučuji investovat do převozu. Pokud jde o zdravotní dopravní službu jsou schopni zajistit při převozu zdravotnický dohled. Najděte si tedy poskytovatele zdravotních dopravních služeb a domluvte se.
Nemocnice nemůže převozu bránit, pokud bude třeba ošetřující lékařka přesvědčena o jeho nevhodnosti, může Vám dát podepsat revers, ale nemůže Vám v převozu bránit. Vyžádejte si pro převoz nezbytné léky, které můžete použít, i kdybyste si dítě převáželi vlastním vozem (existují třeba čípky, které se dávají při záchvatu). Převoz předem konzultujte i s Brněnskou nemocnicí. Pokud syn bude mít při převozu záchvat, postupujte podle rad lékařů, případně dle svých zkušeností (určitě už měl záchvat i doma).
Až se stav stabilizuje, zamyslete se i nad dalšími věcmi, postižení není jen o zdravotní péči a rehabilitaci a synovi nebudou věčně čtyři roky. Bude potřebovat školku, školu bude potřebovat školské poradenské zařízení, bude potřebovat ergoterapii, až bude syn dospívat a bude dospělý přijde třeba otázka (chráněného) bydlení, pracovního uplatnění, otázky okolo partnerství atp.
Je to sice daleko, ale je dobré se na vše postupně připravit. Například pobytová zařízení pro lidi s kombinovaným postižením nebo nízkofunkčním autismem mají pořadníky atd. Vím, že teď řešíte hlavně tu zdravotní péči, ale je toho hodně i z toho sociálního a vzdělávacího hlediska.
A jsou služby, které by Vám mohly pomoci už nyní:
Již nyní a to až do věku 7 let synka byste mohla využívat ranou péči - je to terénní služba a je bezplatná.
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?pg=2&zaok=&sd=ran%C3%A1+p%C3%A9%C4%8De&zak=&SUBSESSION_ID=1531303809746_1#results
Držím palce.

Právní předpisy:
Zákon č. 372/2011. Sb., o zdravotních službách
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Náhrada nákladů na cestu

26.06.2018

Dobrý den, byla jsem nahlášena na OSPOD kvůli odkladu očkování, přitom jsem komunikovala a jiné problémy (zanedbání, atp.) nejsou. Víme, že je to špatné chování, stížnost se píše, ale co mne zajímá je to, na kom mám žádat náklady na dopravu, když jsem se musela dostavit na ospod, když nebyl zákonný důvod k nahlášení. Očkování samo o sobě bez jiného důvodu není a nemůže být důvodem k nahlášení na ODPOD. Nevím, proč bych si toto měla hradit já.

Dobrý den.
V úvahu připadá žaloba o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem, podaná podle ustanovení § 22 zákona č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů. Tu byste podávala na obec, jejíž OSPOD nesprávně vyhodnotil situaci a nesprávně postupoval.
Nebo žaloba na náhradu škody na příslušnou lékařku, plus stížnost na ní k České lékařské komoře, jelikož lékařka porušila povinnou mlčenlivost a tím Vám způsobila škodu – žaloba na náhradu škody by byla v tomto případě podaná dle zákona 89/212 sb. občanského zákoníku.
Na lékařku lze podat i žalobu na ochranu osobnosti, též dle zákona 89/212 sb. občanského zákoníku, lékařka porušila povinnou mlčenlivost a zasáhla tím do osobnostních práv Vás i dítěte.
Žaloby však předem konzultujte s advokátem. Můžete si ho vyhledat zde: http://vyhledavac.cak.cz/
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Chyby ve zdravotnické dokumentaci

26.06.2018

Dokumentace.
Posílala jsem stížnost na nemocnici krajskému úřadu. U porodu my bylo uděláno to, co jsem nechtěla- prasknutí vody bez souhlasu a bez toho, aby mi někdo sdělil rizika a já se mohla informovaně rozhodnout. Bohužel v dokumentaci je, že jsem souhlasila a byla jsem poučena. Dokumentaci čtu až po půl roce, tudíž mne nenapadlo jí reklamovat v nemocnici v čase po porodu, koho by tohle napadlo, že tam budou lhát, člověk má po porodu jiné starosti. Bohužel všichni se řídí zpětně tím, co je v dokumentaci a počítá se s tím, že personál nelže, vše zaznamená- to je bláhové. Je nějaká možnost, jak prokázat, že lhali? Jak se vůbec dá dopředu bránit tomu, aby do dokumentace nelhali? Díky A.

Dobrý den.
Informovaný souhlas, který jste musela podepsat a na jehož základě Vám zákroky u porodu byly provedeny, je součástí Vaší zdravotnické dokumentace.
Pokud by informovaný souhlas nebyl součástí Vaší zdravotnické dokumentace, budou zdravotníci muset prokázat, že jste informovaný souhlas podepsala a odůvodnit, proč není součástí zdravotnické dokumentace, přestože v ní dle zákona obsažen být má.
Vyžádejte si možnost nahlédnout do své zdravotnické dokumentace a případně si vyžádejte pořízení kopie či opisu dokumentace – máte na to právo dle zákona 372/2011 sb., o zdravotních službách (§65). Podle toho, co naleznete nebo jste již nalezla v dokumentaci následně postupujte.
Reklamovat dokumentaci nelze, lze však žádat opravu zápisu v ní, nebo podat stížnost.
Právní úprava vedení zdravotnické dokumentace je obsažena v zákoně 372/2011 sb., o zdravotních službách a to zejména v § 53 a v § 54: "Zdravotnická dokumentace, včetně jejích samostatných součástí, musí být vedena průkazně, pravdivě, čitelně a musí být průběžně doplňována. Zápisy se provádějí bez zbytečného odkladu." Základními pravidly jsou tedy dodržování objektivity a pravdivosti při vedení dokumentace a to, že záznamy by měly být ověřitelné a časově dohádatelné.
Každý zápis musí být datován, kdy byl učiněn a musí být jasně identifikovatelná osoba, která takový zápis pořídila.
Podrobné náležitosti vedení zdravotnické dokumentace obsahuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.
Pokud jde o možnou opravu již vytvořeného zápisu ve zdravotnické dokumentaci, lze to udělat, ale nový zápis musí být následně podepsán pacientem a zdravotnickým pracovníkem, který opravu provedl. Zákon, ani vyhláška žádnou takovou lhůtu pro možnost opravy nestanovují. Tedy o opravný zápis můžete případně požádat kdykoliv, ovšem čím později o opravu budete žádat, tím hůře budete prokazovat, že původní zápis je nesprávný.
Lékař, který záměrně nevede dokumentaci správně a pravdivě, postupuje non lege artis – doporučuji podat na něj stížnost také k České lékařské komoře.
Ve Vaší situaci lze zvažovat i žalobu na ochranu osobnosti – tu však předem konzultujte s advokátem, specialistou na zdravotnické právo. Můžete si ho vyhledat zde: http://vyhledavac.cak.cz/
Ptáte se i na to, "Jak se vůbec dá dopředu bránit tomu, aby do dokumentace nelhali?" – můj názor je, že tomu nelze zabránit, nebezpečí lze jen minimalizovat tím, že si budete dokumentaci žádat k nahlédnutí ještě při pobytu v porodnici. Tedy co nejdříve po provedení zápisů.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

04.06.2018

Dobry den, mam nasledujici situaci:
- dcera 3 roky - planovana operace v Motole na Detske kardiologii dne 18.6.2018
- podala jsem na vedeni nemocnice zadost dle zakona c. 106/Sb o informaci, zda mohu byt pritomna u uvedeni do anestezie a u probuzeni
- 21.5. prisla odpoved: "Podle platnych predpisu neni mozne, aby doprovod nezletileho pacienta byl pritomen na operacnim sale pri uvadeni pacienta o anestezie a pri probirani z anestezie. Duvody opatreni: hygienicko-protiepidemicke , provozni a spolecensko-eticke
- v odpovedi se Judr. Dvorakova odkazuje na to, ze "pritomnost doprovodu musi byt v souladu s pravnimi predpisy a vnitrnim radem zdrav. pracoviste."
- nikde vsak konkretne neuvadi jake pravni predpisy, jake zakonne limity, coz dle meho by meli uvest, pokud se na ne odkazuji
Muj dotaz zni - jak postupovat dale, pokud se nechci smirit s touto odpovedi? Odvolani na jejich odpoved, osobni schuzka s vedenim a vzit sebou pravnika (muzete nekoho doporucit) nebo poslat jeste rovnou pozadavek na pritomnost. Je nejake reseni?
Predem dekuji,

Dobrý den.
Ze zákona o zdravotních službách vyplývá, že je základním právem nezletilého pacienta právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, pěstouna či jiné osoby, která má dítě v péči. Vašemu přání být přítomna u uspávání dcerky by tak měl zdravotnický personál vyhovět. Toto právo sice může být omezeno z důvodu respektování právních předpisů a vnitřního řádu nemocnice a přítomnost tak může být vyloučena, pokud by to mohlo narušit poskytování zdravotních služeb. Nicméně - vnitřní předpisy by neměly neodůvodněně zasahovat do práv pacientů a pokud by se vnitřní předpisy nemocnice dostaly do rozporu se zákonem nebo nadměrně zasahovaly do práv pacienta, jsou v tomto rozsahu neplatné a není třeba se jimi řídit. Právo dítěte a rodičů na bezprostřední nepřetržitý kontakt je nadto zakotveno také v Listině základních práv a svobod a rodiče je možné oddělit od dítěte jen na základě rozhodnutí soudu. Omezení přítomnosti je v popsaném případě motivováno hygienickými předpisy. Nicméně pokud dodržíte hygienické podmínky - tzn. vezmete si roušku, návleky, ochranný oděv - tak není dle mého názoru důvod Vám v přítomnosti u dítěte bránit. Navrhněte tedy, že si na vlastní náklady pořídíte potřebné ochranné prostředky, které jsou při uspávání pacienta vyžadovány. Pokud Vám přítomnost u dcerky nebude ani tak umožněna, sdělte nemocnici, že podáte stížnost k příslušnému orgánu.
Podejte následně stížnost proti postupu nemocnice k správnímu orgánu, který nemocnici udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb, obvykle je to ke Krajskému úřadu. V případě Motola však stížnost směřujte k Ministerstvu zdravotnictví České Republiky.
Vzhledem k tomu, že jde o lidsko-právní téma, můžete se již nyní obrátit na veřejnou ochránkyni práv ČR. Je vhodné využít advokáta specializujícího se medicínské a zdravotnické právo.
Seznam advokátů je na www.cak.cz
http://vyhledavac.cak.cz/
Právní předpisy
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 372/2011. Sb., o zdravotních službách
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

29.05.2018

Dobry den, jsem diabeticka 1 typu LADA ve 36tt. V porodnici mi doporučili porod císařským rezem( po měření dds 2,4mm). Je možné i tak stále trvat na přirozeném porodu když nemam žádné komplikace a jsem přesvědčena ze pokud porod přijde sam tak bude vše v poradku. Dekuji

Dobrý den.
Obecné pravidlo článku 5 Úmluvy o biomedicíně stanoví že jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. „Zákrokem“ se rozumí jakýkoliv zásah do tělesné integrity v oblasti péče o zdraví, tedy jakýkoliv úkon na pacientovi, včetně preventivní péče, stanovení diagnózy, léčby, rehabilitace či výzkumu a samozřejmě se toto pravidlo vztahuje i zdravotní péči o rodičku i o dítě a to i v těhotenství - Úmluva je ratifikovanou mezinárodní smlouvou v oblasti lidských práv a má tedy sílu ústavního zákona.
Tedy i v případě císařského řezu by mělo být respektováno přání rodičky. Pokud jde o plánovaný císařský řez, má rodička právo císařský řez odmítnout.
Podle převládajícího právního názoru je dítě až do svého narození součástí těla matky, převládá tedy právo matky rozhodovat o svém těle.
Můžete tedy zákrok odmítnout. Na Vašem místě bych si vzala k porodu osobu, která Vás v záměru porodit spontánně podpoří - dulu, dobře informovanou kamarádku atp. Svůj záměr rodit přirozeně si sepište do porodního plánu, porodní plán je dříve vysloveným přáním a zdravotníci jej musí respektovat, pokud přání jasně (nikoli pouze suspektně) neohrožuje Vaše zdraví anebo není v rozporu s možnostmi nemocnice anebo není v rozporu s poznatky moderní vědy.
Institut dříve vysloveného přání je upraven v § 36 zákona o zdravotních službách a je možné ho využít i pro porod. Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta. Součástí musí být písemné poučení lékaře o důsledcích takové volby.
Více informací naleznete např. zde: www.iham.cz
Právní předpisy:
Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 372/2011. Sb., o zdravotních službách
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Přítomnost rodiče u dítěte v nemocnici

29.03.2018

Dobrý den, mám dítko na jipu pro zápal plic. Chovám se slušně. Bylo mi řečeno, že pokud neopustím jipku, pak budu vyvedena.Chápete to? Ten, kdo ničemu nebrání a je podpora pro dítě budu vyvedena. Kde je hranice, kdy rodiče mohou vyhodit a kdy ne při právu dítěte na nepřetržitou přítomnost. Hlavně, že je to ukotveno snad všude (kodex, ZZS, Úmluva o lids. právech a biomedicíně), ale oni klidně řeknou, že tam být nemůžu.
Díky.

Dobrý den.
Právo dítěte na nepřetržitou přítomnost rodiče tedy zákonného zástupce při poskytování zdravotní péče opravdu vyplývá ze zákona o zdravotních službách,konkrétně z §28, odst. 3, písm. e) Je sice podmíněno souladem s jinými právními předpisy i vnitřním řádem nemocnice,ale nepřetržitá přítomnost rodiče by měla být umožněna vždy, pokud tato přítomnost rodičů nebude narušovat poskytování zdravotních služeb. Poskytovatel zdravotních služeb je tedy povinen umožnit pobyt zákonného zástupce nebo opatrovníka nebo osoby jimi pověřené společně s hospitalizovaným nezletilým pacientem vždy pokud nebude narušeno poskytování zdravotních služeb. Vnitřní řád nemocnice nadto nesmí být v rozporu s právy pacienta.
Ve Vámi popsaném případě pravděpodobně nedochází k narušení poskytování zdravotních služeb,Vaše přítomnost je ku prospěchu dítěte a měla by být umožněna.
Právo dítěte a rodičů na bezprostřední a nepřetržitý kontakt je navíc zakotveno také v Listině základních práv a svobod a dále platí,že rodiče je možné oddělit od dítěte jen na základě rozhodnutí soudu. Tedy nemohou Vás z oddělení vyvést- to by se dopustili jednak zásahu do osobnostních práv Vás i dítěte v extrémním případě by se mohlo jednat i o trestný čin poškození cizích práv.
Pokud by Vás chtěli násilím vyvést, volejte policii.Můžete též nemocnici pohrozit ,že pokud Vás oddělí od dítěte Vy jim odejmete souhlas s poskytováním péče dítěti,pak by nemocnice patrně musela vzhledem ke zdravotnímu stavu dítěte, reagovat podáním návrhu na vydání předběžného opatření k příslušnému soudu,což by pro ně byla komplikace,které se jistě rádi vyhnou. Budou hrozit "sociálkou."Vy kontrujte tím,že pokud kontaktují orgán sociálně právní ochrany dětí bez dostatečného důvodu ,půjde o porušení povinné mlčenlivosti a Vy z tohoto jednání vyvodíte náležité důsledky. Přitom opakujte,že pouze hájíte právo svého dítěte na kontakt s rodiči.
I v případě, že Vám nevznikne nárok na lůžko a stravu jakožto doprovodu dítěte, máte právo na to být nepřetržitě s ním. Pokud Vám i nadále budou v kontaktu s hospitalizovaným dítětem bránit či jej komplikovat,reagujte stížností.
Podejte stížnost proti postupu nemocnice k správnímu orgánu, který ji udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb, patrně ji budete podávat ke Krajskému úřadu. A v případě neúspěchu potom podejte podnět k Ministerstvu zdravotnictví České Republiky. Věc lze následně řešit i soudní cestou, ovšem v takovém případě doporučuji kontaktovat advokáta specializujícího se na medicínské právo,osobnostní práva atp.
Právní předpisy
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Zdravotně-sociální pracovník

06.03.2018

Dobrý den, chtěla bych vás požádat o radu. Mají porodnice povinnost zřizovat pozici zdravotně-sociálního pracovníka? Pokud ano, jaka legislativa jim to nařizuje? Případně lze někde dohledat, které porodnice sociálního pracovníka mají a které nikoliv? Předem moc děkuji za odpověď. S pozdravem, Z

Dobrý den,
podle vyhlášky 99/2012 sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, nemají porodnice povinnost zřizovat pozici zdravotně-sociálního pracovníka. S úvazkem anebo dostupností služeb zdravotně-sociálního pracovníka vyhláška počítá u lůžkových zařízení oborů geriatrie, následné péče, paliativní péče, psychiatrie, LDN, DD pro děti do 3 let věku, dále v léčebnách závislostí. V porodnici pozici zdravotně-sociálního pracovníka mít nemusí.
Informace, které porodnice fakultativního zdravotně-sociálního pracovníka mají, získáte na webech příslušných zdravotnických zařízení.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.