Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Irsko- pobyt, porod

25.07.2017

Dobrý den,

omlouvám se, že obtěžuji, ale už nevím, kam se obrátit. Internet jsem pročetla tisíckrát a podobný případ jsem nenalezla. Narazila jsem ovšem na Vaše stránky, kde vidím, že máte velké zkušenosti, proto se obracím s prosbou o radu.

Můj přítel má od 1.10.2017 práci v Irsku,  já pracuji zde v ČR, ale můj zaměstnavatel mi umožnil pracovat pro ně i z Irska.
Stala se nám ovšem taková věc, že jsem nečekaně otěhotněla - termín mám na začátku února 2018. Když jsem se obrátila na pojišťovnu, zda mohu porodit v Irsku, neboť tam chci s přítelem bydlet. Oznámili mi, že porod v cizině není nezbytná péče, takže to nejde.
Nechci zůstávat v ČR až do porodu bez přítele, ale nemohu nalézt žádné řešení naší situace.
Navíc po porodu - tedy po povinné 6 měsíční pauze budu dál pracovat pro svého zaměstnavatele v ČR.
Prosím, není nějaká možnost, jak by to šlo? A pokud porodím mimo ČR mám právo na dávky - mateřská, rodičovská, nebo o ně přijdu?

Předem moc děkuji za odpověď

Dobrý den.
Jelikož Česká republika i Irsko jsou členskými státy Evropské unie, musí postupovat v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 1408/71 a jeho prováděcího nařízení, tato musí respektovat jednak členské státy Evropské unie, jednak státy Evropského hospodářského prostoru a Švýcarsko (dále „členské státy“) a jejich cílem je koordinovat systémy sociálního zabezpečení, kam spadá i zdravotní pojištění, a stanovit administrativní postupy týkající se poskytování zdravotní péče včetně pravidel její úhrady. Obecně platí, že osoba může být zdravotně pojištěna (až na výjimky, které však nejsou Váš případ) pouze v jednom členském státě a primárně je vždy zdravotně pojištěna v tom členském státě, ve kterém vykonává výdělečnou činnost (ne ale při vyslání). Jestliže výdělečnou činnost nevykonává, je zdravotně pojištěna v tom členském státě, ze kterého pobírá dávky v nemoci, mateřství, podporu v nezaměstnanosti nebo důchod (dále „dávky“). Pakliže nevykonává výdělečnou činnost v členském státě, nepobírá žádné dávky a je nezaopatřeným rodinným příslušníkem živitele, bude zdravotně pojištěna v tom členském státě, kde je zdravotně pojištěn její živitel. V ostatních případech je osoba zdravotně pojištěna v členském státě, ve kterém fakticky bydlí .
Ve Vašem případě, v ČR vykonáváte výdělečnou činnost, žijete v Irsku, ale nejste nezaopatřeným rodinným příslušníkem Vašeho partnera, který sice v Irsku vykonává výdělečnou činnost,ale Vy pracujete pro českého zaměstnavatele a jste zdravotně pojištěna v ČR a tam máte nárok na poskytnutí veškeré zdravotní péče. V ostatních členských státech (tj. i v Irsku) máte nárok na poskytnutí lékařsky nezbytné zdravotní péče.
Jestliže chcete porodit v Irsku, požádejte českou instituci, u které jste zdravotně pojištěna,
o vystavení formuláře E 112. Jedná se o formulář, který se týká vyžádaného či plánovaného poskytnutí zdravotní péče v jiném členském státě, než je osoba zdravotně pojištěna. Pakliže Vám tento formulář bude vydán, můžete rodit v Irsku. Náklady za poskytnutou zdravotní péči v tarifech stanovených v Irsku, by tak uhradila česká kompetentní instituce.

Pokud byste však žila v Irsku a nepracovala byť na dálku v ČR, pak byste se stala nezaopatřeným členem rodiny - nezaopatřeným rodinným příslušníkem Vašeho partnera, který sice v Irsku vykonává výdělečnou činnost, takže byste začala být zdravotně pojištěna v Irsku a zde byste čerpala veškerou zdravotní péči. Podle Irských právních předpisů.
K PPM : PPM budete čerpat z ČR,jde o pojistnou dávku a Vy pracujete a jste nemocensky pojištěna v ČR.
K RP : Bude li Vám trvat „český pracovní poměr“ budete mít i nárok na český rodičovský příspěvek, Irsko by poskytovalo případný doplatek, pokud je v Irsku obdobná dávka a ta je vyšší než český RP. Místo porodu není pro nárok na dávky rozhodujícím kritériem.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Zdravotní dokumentace

20.07.2017

Dobrý den,

chystám se vyžádat si zdravotní dokumentaci z porodnice, jak mou, tak mého syna, protože chci poté napsat nemocnici stížnost. Již jednou jsem stížnost podala, ale bohužel nemocnice na ni reagovala tak, že vlastně jen obhájili veškeré své jednání, ačkoli dle mého usouzení proběhly některé věci špatně. Nicméně když mi na mou první stížnost odepsali, zjistila jsem, že zřejmě mají ve zdravotní dokumentaci uvedeny události jinak než se staly. Např. mi v odpovědi tvrdili, že mi syna dovezli na první kojení dříve než jsem uvedla já, ačkoli to není pravda. Také mi napsali, že po porodu dělali synovi glukózový test až do druhého dne od porodu, ale o tom jsem v porodnici při hospitalizaci nebyla vůbec informována, přestože jsem se několikrát opakovaně ptala, proč syna nemohu mít u sebe. O výsledcích testu mě také nikdo neinformoval a pak jsem se dozvěděla, že naměřené hodnoty byly nízké a proto mu bylo podáno speciální umělé mléko. Mám tedy hned několik otázek:

1) Pokud poté, co nahlédnu do zdravotnické dokumentace zjistím, že údaje, které jsou tam uvedeny neodpovídají skutečnosti, jak se mohu proti tomuto bránit?
2) Jak postupovat při podání stížnosti, abych byla úspěšná a dosáhla alespoň omluvy?
3) Jak jinak mohu ještě řešit to, že mne o spoustě věcech v době mého pobytu v porodnici neinformovali?

Porod proběhl v březnu letošního roku, jedná se tedy o relativně čerstvou záležitost.

Děkuji za odpověď.

Dobrý den.

1. Zdravotní dokumentace musí být vedena pravdivě, čitelně a srozumitelně viz. § 54 odst. 2 zákona 372/2011 sb. o zdravotních službách a dále se i na údaje ve zdravotní dokumentaci vztahuje obecná úprava zpracování osobních údajů dle zák. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů. V případě, že dokumentace není vedena pravdivě a řádně můžete požadovat nápravu-pokud v porodnici odmítnout uvést dokumentaci do souladu se skutečností trvejte na zapsání vašeho nesouhlasu s údaji ve zdravotní dokumentaci do této dokumentace.
2. To nelze příliš ovlivnit, snad jen tím,že si shromáždíte co nejvíc důkazů- listiny , svědecké výpovědi atp. a tím,že budete sveřepá, tedy při neúspěchu první stížnosti s obrátíte na na nadřízenou "instanci". Tedy podáte stížnost poskytovateli zdravotních služeb, proti kterému směřuje, tedy lékaři nebo vedoucímu zdravotnického zařízení, v případě neúspěchu pak můžete podat stížnost správnímu orgánu, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb atd. Lze podat i stížnost k ČLK pro porušení etiky.
3. Informace o zdravotním stavu musí být pacientovi sděleny při přijetí do péče a dále vždy, je-li to s ohledem na poskytované zdravotní služby nebo zdravotní stav pacienta účelné. Lékař je povinen klienta informovat o jeho zdravotním stavu a o navrhované péči zejména při každé změně odsouhlasené léčby, či před každým novým zákrokem. Pokud Vás neinformovali jednali non lege artis, případný souhlas se zákrokem by mohl být shledán neplatným. Jde minimálně o porušení profesní etiky. Teoreticky i o zásah do osobnostních práv- pokud šlo o informace o dítěti, pak by mohlo jít i o neoprávněný zásah do výkonu rodičovské odpovědnosti. Doporučuji poradit se případně o dalším postupu s advokátem odborníkem na zdravotnické právo.

Právní předpisy
Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Pobyt s dítětem v nemocnici

16.05.2017

Dobrý den,
V červnu nás čeká plastická operace hemangiomu dcerky (12m).
Budeme 24h na JIP a poté nás převezou na klasický pokoj.
Měla bych několik otázek.

Mám nárok být s ní na JIP?
Může se na JIP přijít podívat i manžel?
Mohu být u anestezie (před operací) a při probuzení?
Mohou mě z JIP vykázat ven?

Řídí se toto dle nějakého zákona kromě Charty lidských práv?
Čím mohu argumentovat?
Dopustili by se sestřičky či doktoři něčím ,kdyby mi odepřeli přístup?

Moc Vám děkuji

Dobrý den,
Poskytovatel lůžkové péče je podle § 47 odst. 1 písm. b) zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, je povinen umožnit pobyt rodiče či obecně zákonného zástupce s dítětem. Poskytovatel může však odmítnout umožnit pobyt zákonného zástupce ve smyslu ubytovat jej, pokud nemá nemocnice kapacitu na ubytování zákonného zástupce. Nemocnice tedy nemůže bránit Vašemu požadavku být nepřetržitě přítomna hospitalizaci zvláště u takto malé holčičky, leda by Vaše přítomnost představovala riziko- třeba pokud byste měla nakažlivou chorobu nebo byla zjevně opilá.
Ale i když není kapacita v daném lůžkovém zařízení, tak platí, že pacient má vždy právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li onen pacient nezletilou osobou. Tedy dítě má vždy nárok na nepřetržitou přítomnost rodiče. Pokud pro Vás nemají lůžko,tak si přineste spacák a spěte na zemi, přes den požádejte o židli, nesmějí Vás vykázat. Právo rodiče být při svém dítěti je i dáno Listinou základních práv a svobod v čl 32
Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.
K dílčím dotazům : Mám nárok být s ní na JIP? Ano, jste rodič a dítě má právo na nepřetržitou přítomnost rodiče.
Může se na JIP přijít podívat i manžel? Ano, i manžel je rodič.
Mohu být u anestezie (před operací) a při probuzení? Ano.
Mohou mě z JIP vykázat ven? Ne, ale mohou se o to pokusit,pak Vy můžete pohrozit ,tím,že zavoláte policii nebot Vám neoprávněně brání v kontaktu s dítětem a tím,že Vám říkají, že s dítětem být nemůžete, způsobují Vám vážnou újmu na Vašich právech.

Řídí se toto dle nějakého zákona kromě Charty lidských práv? Např. Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Zákon č. 372/2011 sb., o zdravotních službách
Zákon 89/2012 sb. Občanský zákoník
Čím mohu argumentovat? viz. výše
Dopustili by se sestřičky či doktoři něčím ,kdyby mi odepřeli přístup?
Např. by se dopustili zásahu do osobnostních práv Vás i dítěte třeba tím, že by tím narušili Vaše právo na nerušený soukromý a rodinný život, zasáhli by do práv dítěte a Vám do výkonu rodičovské odpovědnosti. A pokud budou argumentovat vnitřním řádem nemocnice, tak vězte že pokud by se vnitřní předpisy dostaly do rozporu se zákonem nebo nadměrným způsobem zasahovaly do práv klientů, jsou v tomto rozsahu neplatné .
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Vyřazení z registrace pediatra

16.04.2017

Dobrý den, právě jsem byla vyhozena (vyřazena) od lékařky - pediatričky kvůli tomu, že zatím nechci očkovat. Prostě si takové pacietny do své ordinace nepřeje a z důvody čistého svědomí nechce, aby takové neočko pacienti ohrožovali jiné pacienty a je proti tomu. Zdá se mi, že vyřadit mne takto ale nemůže. Bohužel udání důvodu písemně mi odmítla, asi ani nezná povinnost mne předat tedy někomu jinému, když nás do péče nechce. Jak se bránit takovému přístupu? Díky

Dobrý den,

podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách platí, že poskytovatel těchto služeb (např. pediatr) může ukončit péči o pacienta v případě, že

a) prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele,

b) pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jde-li o registrujícího poskytovatele;
c) pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb,

d) pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas, nebo se neřídí vnitřním řádem a jeho chování není způsobeno zdravotním stavem,

e) přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jestliže neposkytování součinnosti souvisí se zdravotním stavem pacienta;
ukončením péče nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví pacienta.


Lékař může každopádně Vaši registraci zrušit pouze ze zákonem stanovených důvodů, například pokud odmítáte veškerou nabízenou léčbu. Vy však s léčbou souhlasíte, chcete ji pouze odložit, proto se pokuste s lékařkou dohodnout. Pokud by Vás tedy odhlásila ze své péče i přesto, že jste se jasně (písemně) domluvili, kdy a jak budete očkovat, byl by to jednoznačný důvod pro podání stížnosti a dokonce i správní delikt, za který mu může být stanovena pokuta až 300 000 Kč.
Lékař Vám navíc musí vystavit zprávu, v které odůvodňuje ukončení Vaší péče. Nevydání této zprávy je také deliktem, který může být pokutován až do 100 000 Kč.

Domnívám se ale, že změnit lékaře pro Vás bude tou nejlepší volbou. Mezi lékařem a pacientem je velmi důležitý vztah vzájemné důvěry a respektu, tím spíše, pečuje-li o Vaše dítě. Z Vašeho popisu plyne, že byl tento vztah již velmi narušen a měla byste tak zvážit, zda chcete skutečně takovéhoto lékaře i přesto nadále navštěvovat. Zákon Vám umožňuje změnit lékaře jednou za každé tři měsíce v rámci Vaší zdravotní pojišťovny a nový lékař Vás navíc může odmítnout jen ze zákonem stanovených důvodů, například naplnění kapacity. Pojišťovna by Vám také měla pomoci najít ve Vašem okolí nového pediatra, rozhodnete-li se pro změnu.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Sanitka

20.02.2017

Děkuju za tuto poradnu. Mám dotaz ohledně převozu sanitkou. Když jsem v pořádku a dítě je v pořádku v porodnici a bohužel mě stále se snaží nějak separovat od dítěte s tím, že nejsem kompetentní se o dítě po porodu sama starat a raději ho odnáší někam tam k nim, tak mi kamarádka říkala, že lze požádat o okamžitý převoz jinam, kde takto nebudou jednat na vlastní náklady. Můžete mi přiblížit tuto možnost, její uplatnění a cenu (jestli se to počítá na kilometr, nebo jak)? A je možné po stížnosti a odůvodnění přesunu z důvodu nerespektování přání tu částku posléze vymáhat? Děkuji.

Dobrý den.
Pokud si přejete převoz do jiné nemocnice, je to samozřejmě právně možné a nemocnice, kde nyní jste by neměla Vaši žádost o převoz odmítnout, převoz by Vám měl být umožněn. Pokud však k převozu nebudete mít zdravotní důvod a doporučení lékaře, převoz sanitkou do Vámi vybrané jiné porodnice, pravděpodobně nebudete mít hrazen. Pokud by byl převoz nutný vzhledem ke zdravotnímu stavu Vás nebo Vašeho miminka, pak se převoz hradí ze zdravotního pojištění .Převoz bude provádět zdravotnická dopravní služba nikoli „záchranka“ (ZZS) . Výši platby za převoz si bude tedy stanovovat zdravotnická dopravní služba.
Cena by se teoreticky měla pohybovat okolo 30 kč za ujetý km, za doprovázející osobu si dopravní služba může naúčtovat příplatek- toto je však jen můj odhad vycházející, ze zprůměrování stránek několika dopravních služeb- cena je v reálu závislá samozřejmě na ujeté vzdálenosti.
Pokud nutnost požádat si o převoz vyvolalo neetické chování zaměstnanců porodnice, pak pokud by se podařilo prokázat , že jednáním zaměstnanců porodnice byla Vám způsobena škoda(např. tím,že jste museli zaplatit převoz jinam) a např. Vám i dítěti nadto byla způsobena psychická újma, můžete se pokusit vymáhat po porodnici omluvu , náhradu škody anebo i finanční náhradu nemateriální újmy .
To byste však museli podat žalobu a před soudem svá tvrzení si obhájit prokázat.
Vhodnější by asi bylo pokusit se o mimosoudní řešení – tedy dohodnout se s vedením nemocnice,že Vám škodu uhradí.
Právní předpisy
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Sekce a neetické chování zdravotníků

16.02.2017

Dobrý den. Žena měla plánovaný císařský řez. Měli jsme domluveno, že budu u operace a měli jsme to sepsáno písemně. Bylo to přislíbeno. Pak, když ženu vezli k operci, najednou sestra zavřela na sál a mě vyšoupla ven. Já tam stál, nemohl jsem nic a slyšel jsem pak už jen plakat syna, když byl na světě. Horko těžko jsem se dostával na dětskou jipku, kam dávají všechny děti po sekci do inkubátoru.Bohužel mi bylo zamítnuto si ho pochovat, i když byl naprosto v pořádku.Žádný bonding na otci. Vše striktně zamítnuto. Dožadoval jsem se toho u všech z personálu, volal jsem i řediteli nemocnice. Nakonec přišel za ženou po císaři primář, co si to dovolujeme dělat skandál. Já jsem odjel s neúspěchem domů. Žena půl dne po císaři vstala a šla na tu jipku za synem. Tam jí odmítli syna vyndat a dokrmovali ho cévkou. Na žádosti o pochování personál reagoval zamítavě. Přirom dítě naprosto v pořádku a žena odmítá všechny nabízené léky, aby mohla kojit a nebyla označena za neschopnou kvůli možnému oblbnutí léky na bolest. Vše zamítnuto. Můžeme to řešit stížností, ale odpověd jistě bude, že bylo vše podle postupů správně a chránilo se dítě, rodiče jsou všem jedno, psychická stránka také všem jedno, podpora kojení všem jedno. Nikdo nepochybil. Můj dotaz má tedy dvě stránky. 1. co dělat v té situaci, co jsem měl dělat, když personál odmítá dítě vyjmout z inkubátoru a nehne s ním nic--- co dělat. A co dělat, když mě sestra odmítne pustit na sál k operaci, když to bylo předem přislíbeno--- co v té konkrétní situaci dělat. Druhá otázka je, co dělat post, aby se tohle nedělo. Jsem z té situace znech

Dobrý den.
Jste rodiče a jako rodiče máte právo na to, být s vaším dítětem. Toto právo dítěte a rodičů na bezprostřední nepřetržitý kontakt je zakotveno v Listině základních práv a svobod a rodiče je možné oddělit od dítěte jen na základě rozhodnutí soudu. V praxi sice zdravotníci často říkají, že přítomnost rodičů "není možná" . Takový přístup může být v pouze v některých velmi řídkých případech odůvodněný a to z objektivních medicínských důvodů (např. v době epidemií či karantény), ale ve většině případů porodnice kontakt rodičů s dítětem umožnit musí a to nepřetržitý! I vaše žena měla právo mít vás u porodu. Obecně se toto právo osoby blízké být při porodu nebo i jiném ošetření odvozuje z práva na sebeurčení, soukromý život a osobní svobodu. Zdravotníci měli umožnit vám i vaší manželce kontakt s dítětem , to co předvedli je v podstatě jednak bránění ve výkonu rodičovské odpovědnosti a jednak zásah do osobnostních práv vás obou i vašeho syna. Porodnice nemůže oddělit bezdůvodně dítě od rodičů a účelově argumentovat zájmy tohoto dítěte. Dítě není majetkem porodnice, dítě patří k rodičům. Naopak, postupem zaměstnanců porodnice vám i dítěti pravděpodobně byla způsobena psychická újma, můžete se pokusit vymáhat po porodnici omluvu anebo i finanční náhradu nemateriální újmy .
Obě vaše výše uvedená práva lze podložit např. Listinou základních práv a svobod č. 2/1993 Sb., čl. 32 odst. 4) : „Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona."
Tedy v porodnici se dopustili vážných pochybení- jednak bylo zasaženo do Vašich práv garantovaných LZPS a tím šlo i o zásah do práva vaší ženy i syna do práva na ochranu osobnosti dle § 81 a násl. OZ.
Můžete podat stížnost na postup lékařů k vedení nemocnice, vyzvat nemocnici k jednání o mimosoudním vyrovnání ve věci, chování primáře ohodnoťte navíc stížností na neetické chování k ČLK.
Pokud snahy o mimosoudní řešení selžou, lze podat příslušnou žalobu a dle např. § 2951 a § 2956 OZ požadovat náhradu škody i nemajetkové újmy, která jednáním lékařů a sester vám byla způsobena. Tedy žena může např. žádat náhradu za psychickou újmu způsobenou neetickým chováním lékařů při operaci i po ní a následnou separací dítěte atp.
Před podáním žaloby vše konzultujte ještě s advokátem. Manželka ať si vyžádá z porodnice kopii zdravotnické dokumentace své i syna.
Jen pro úplnost v popisované situaci ,kdy jste byl vystrčen ze sálu a silou a bariérami oddělen od ženy a posléze i syna, bylo možné jediné- volat policii- to by ale vaší ženě jen zkomplikovalo porod.
To co se Vám stalo, je jen další ukázka mocenského a neetického přístupu, který bohužel stále v některých zdravotnických zařízeních panuje.
Držím palce vám všem.
Právní předpisy:
Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Císařský řez- vynucený souhlas

15.02.2017

Dobrý den. Mám velice vážný dotaz. To, co se nedávno stalo v nemocnici(porodnici) mne hluboce zasáhlo. Doprovázela jsem ženu k porodu doma, zvolili jsme přesun do porodnice. Ale nebyly žádné komplikace, ale protože to nebyl standartní porod hlavičkou, zvolili jsme po čase přejezd do porodnice. Ovšem žena má z porodnice velké trauma a říkala, že beze mě prostě neporodí už z důvodu, že by jí nutili klasickou polohu na zádech, což je pro tento typ porodu kontraproduktivní a bála se hrozně, že jí budou nutit právě rodit tak, jak to není nejlepší pro konec pánevní, protože tady v ČR už to neumí véct jako světové týmy, které se tím zabývají a mají dobré výsledky právě v poloze na čtyřech. Jako doprovázející osoba- kamarádka jsem nebyla vpuštěna za ženou dovnitř. Ona zazmatkovala, že tam nejsem a dostala na výběr bud dorodit normálně, nebo císařský řez (komplikace nebyly), ale rychle, protože dítě už vstupovalo do pánve. Ona se tak bála, že tam nejsem, že neohlídám polohu na čtyřech, že v panice kývla na císařský řez i když původně vůbec nechtěla. Mě byla vzata možnost jí uklidnit, že tam jsem a že to ohlídáme a byla jsem fyzicky a oslovně vystrčena ven. Tato situace je hodně delikátní. Já osobně za sebe to nechci nechat být, mě to urazilo a zlomilo srdce a za kamarádku- ta je ochotna napsat prohlášení, které mé tvrzení potvrzuje. Jaký by měl být nejlepší postup? Nemocnice to jistě smete ze stolu, nicméně tím to za mě nezkončí.

Děkuji za radu, jak postupovat a co případná žaloba. Děkuji.

Dobrý den.
Právní úprava poskytování zdravotních služeb obsažená v zákoně o zdravotních službách stojí na zásadě, že lze poskytovat zdravotní služby pouze se souhlasem pacienta, přičemž tento souhlas musí být informovaný, tj. pacientovi musí být předtím, než svůj souhlas udělí, podány nezaujaté informace týkající se navrhovaného zákroku či zdravotní služby a to včetně dopadů a alternativ. Bez tohoto informovaného souhlasu lze poskytnout pacientovi zdravotní služby pouze za podmínek jasně stanovených v zákoně o zdravotních službách, nebo např. při náhlém ohrožení života - tyto výjimky se však netýkají Vámi popsaného případu. Pokud pak poskytovatel zdravotních služeb poskytne zdravotní služby pacientovi bez informovaného souhlasu, je poskytovatel odpovědný (při splnění dalších podmínek) za porušení práva pacienta na ochranu jeho osobnosti, a to nezávisle na tom, zda byl zásah do integrity pacienta proveden dle relevantních lékařských doporučení anebo - zda pacientovi vznikla např. zdravotní újma.
Pacientovi lze poskytnout bez jeho souhlasu pouze neodkladnou péči, a to v případě, kdy zdravotní stav neumožňuje pacientovi souhlas vyslovit, nebo v případě léčby vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo k vážnému poškození zdraví pacienta. Neodkladnou péčí se rozumí péče, jejímž účelem je zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které bezprostředně ohrožují život nebo by mohly vést k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení zdraví, nebo způsobují náhlou nebo intenzivní bolest nebo náhlé změny chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí.
Před a při udělování souhlasu nesmí být na pacienta činěn nátlak.
Dle Vámi uvedeného, rodící žena sice udělila souhlas s provedením císařského řezu, avšak rodička zde nebyla předem poskytovatelem dostatečně informována o zákroku, navíc na ni byl patrně vyvinut nátlak, takže byla velmi stresována. Je tedy pravděpodobné, že souhlas tedy nebyl informovaný ve smyslu zákona o zdravotních službách, a tedy tento souhlas nebyl udělen platně. Zároveň nebyly splněny podmínky pro poskytování zdravotních služeb bez souhlasu pacienta. Tedy zdravotníci provedli sekci bez platného informovaného souhlasu rodičky (dítě v tomto případě bylo ještě součástí těla matky - nelze tedy argumentovat zájmem dítěte). Zdravotníci postupovali v rozporu se zákonem o zdravotních službách. Jde o zásah do práva pacientky na ochranu osobnosti dle § 81 a násl. OZ.
Žena by mohla § 2956 NOZ požadovat náhradu škody i nemajetkové újmy, která jí byla způsobena. Tedy může např. žádat náhradu za psychickou újmu způsobenou operací a následnou separací dítěte atp.
Ať si Vaše kamarádka co nejrychleji vyžádá kopii veškeré zdravotnické dokumentace z porodnice a to své i miminka, a pak zvažte další kroky. Pokud byste byli schopni prokázat nátlak na ženu ze strany zdravotníků, kontaktujte advokáta - specialistu na zdravotnické právo a podejte žalobu na ochranu osobnosti.

Právní předpisy:
Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Doplnění k dotazu "Pediatr"

16.02.2017

Dobrý den, včera jsem Vám zaslala dotaz, zda lékařka může podmiňovat registraci dítěte jeho narozením v porodnici. Dnes jsem s lékařkou telefonovala, řekla jsem jí, že takový přístup si nemůže dovolit, pacienta může odmítnout jen tehdy, má-li plný stav a musí nám o tom vydat písemné potvrzení. Lékařka řekla, že ji můj přístup mrzí. Aby zajistila péči novorozenci narozenému doma, musela by omezit péči o ostatní pacienty a své tři děti.
Jak mám situaci řešit? Mám ustoupit a porodit v porodnici?
S pozdravem

Dobrý den.
Lékařka nesmí podmiňovat přijetí dítěte do péče porodem a pobytem v porodnici.
Více v odpovědi na Váš předchozí dotaz.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

Legislativní příručka pro rodiče

Nebojujte se zákony 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf  Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

Nové šance - kurz pro rodiče ve složité situaci
- práce, komunikace, výchova, finance
- seberozvoj, právní minimum
- otevřená registrace, počet míst omezen

 Nové šance

APERIO PRŮVODCE PORODNICEMI

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START!2017


Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40.000,- kč

Chcete pomáhat s námi, přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Podpořte nás, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům! Prosíme, přispějte darem na číslo účtu:
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce.


Při nákupu v internetových obchodech přes web GIVT.cz půjde část z vaší útraty na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc!
Děkujeme!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v TV

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.