Aperio > Sólo rodiče > Program Naberte dech

Program NABERTE DECH 

Kurzy pro rodiče pečující o blízké osoby s duševními obtížemi

Pomůžeme Vám zorientovat se ve vaší situaci, ať je jakkoli složitá. Dozvíte se, jak zvládat stresové momenty a při tom zůstat dobrým rodičem pro své děti. Naučíte se, jak pečovat sami o sebe, abyste mohli být ostatním oporou.

A navíc poznáte další rodiče, kteří řeší podobné situace jako vy.

Kurzy jsou bezplatné, prakticky zaměřené a vedou je zkušení odborníci: psycholožka, osobní koučka, personalista, právnička, či finanční poradce. Přispějeme vám i  na hlídání dětí v době konání kurzů.

Obsah

 • posílení psychické odolnosti – zvládání stresu, relaxační techniky, sebevědomí, péče o sebe, organizace času, sdílení s ostatními
 • jsme rodina, i když jsme třeba jiní – o komunikaci v rodině i mimo ni; postupy, které vám usnadní vztahy s okolím i s členy vaší rodiny
 • svět práce – jaká práce je pro vás ta pravá, praktické rady a nácviky, osobní koučování
 • právní minimum – dozvíte se, jak se orientovat v možnostech pomoci od státu a na co máte nárok

V obou programech máte také možnost využít bezplatného právního či psychologického poradenství a koučování.

Můžete se přihlásit, pokud:

– jste sólo rodič, nebo máte partnerské problémy a  

– někdo z členů vaší domácnosti má psychické obtíže partner/manžel/rodič/dítě či jiná osoba, o níž pečujete

Co jsou psychické obtíže?

Může jít o autismus vašeho dítěte, deprese vašeho partnera nebo Alzheimerovu chorobu u vašich rodičů, tedy onemocnění blízkých osob, které vyžadují vaši péči. Může jít ale i o lehčí problémy – dítě s poruchou pozornosti a hyperaktivity (ADHD), dítě, které se nesmířilo s rozchodem rodičů a reaguje zvýšeným stresem či úzkostí, nebo dítě s poruchami učení.

Pro účast v projektu nevyžadujeme lékařské potvrzení, pouze čestné prohlášení.

Setkávat se budeme v malé skupině max.15 účastníků. Budeme s vámi jednat s maximálním respektem k vaší situaci.

Kurzy jsou díky grantové podpoře nabízeny zdarma. Vyžadujeme pouze zálohu ve výši 300 Kč, kterou vám vrátíme po absolvování kurzů.

Pokud vás nabídka oslovila, můžete se na kurz předběžně registrovat.

Můžete se zúčastnit jednoho ze dvou kurzů – Naberte dech I. nebo Naberte dech II.

Těšíme se na vás.

DVA KURZY NA VÝBĚR

Oba kurzy pokrývají podobná témata, liší se však délkou a formou.

NABERTE DECH I.

Kurz NABERTE DECH I. trvá celkem 80 hodin (3 dvoudenní a několik půldenních setkání). Poskytuje více prostoru pro sdílení a více času pro specifická témata dotýkající se života s osobami s duševním onemocněním (např. komunikace s ostatními členy rodiny, sebepéče, dávky a pomoc státu a další). 

Termíny setkání v roce 2019 a 2020:

 • 9. – 10.11. 2019 (so – ne)
 • 19.11.
 • 26.11.
 • 3.12.
 • 10.12.
 • 14.1. 2020
 • 4.2.
 • 13. – 14.2. (čt – pá)
 • 3.3.
 • 10.3.
 • 24.3.
 • 31.3.
 • 18. – 19.4. (so – ne)

Časy dvoudenních setkání – 9:00-18:00

Časy půldenních setkání – úterý 15:30-19:00

NABERTE DECH II. 2. běh, leden-květen 2020

Kurz NABERTE DECH II.  trvá celkem 50 hodin (1 dvoudenní a několik půldenních setkání). Navíc je nabídnut on-line program Nové obzory.

Tento kurz se pro vás hodí v tom případě, že máte méně flexibility či času navštěvovat prezenční setkání, a zároveň jste ochotný/á věnovat čas samostatnému učení online. Předpokladem využití on-line programu jsou základní uživatelské znalosti práce na počítači, vlastní PC nebo tablet, přístup k internetu. Obsahově není online program nijak náročný, nejedná se o klasický kurz, spíše o zdroj informací a cvičení, ke kterým se můžete kdykoli vracet. 

Termíny setkání:

Celodenní, 2 dny, pá+so (8.30-17.30)

 • 17.-18.1. 2020 (pá-so)

Odpolední (3 hodiny, 14-17 hodin) – pravidelně úterky

 • 21.1.
 • 4.2.
 • 11.2.
 • 3.3.
 • 7.4.
 • 21.4.
 • 5.5.
 • 19.5.

Delší setkání kurzu  

 • 21.3. (9-16), sobota
 • 29.5. (9-16), pátek 

PRAHA

Koordinátorky kurzů:

Naberte dech I.
Halka Jaklová
e-mail: halka.jaklova@aperio.cz

Naberte dech II.
Lucie Ryntová
e-mail: lucie.ryntova@aperio.cz

zdarma

PŘIHLÁŠKA

Kurz můžeme uskutečnit díky projektu Naberte dech: podpora pro neúplné rodiny s členem s duševním onemocněním. Registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008185

APERIO se věnuje sólo rodičům už od roku 2009. Pořádáme pro vás vzdělávací kurzy a semináře. Ve spolupráci se zkušenými zahraničními organizacemi přinášíme do České republiky postupy, které opravdu fungují.

Aperio
Neziskovka roku 2018
CHCI PODPOŘIT KRIZOVOU POMOC PRO RODIČE
Podpořte nás