Aperio > Kurzy > Pro odborníky

Právní aspekty problematiky neúplných rodin

AKREDITOVANÝ KURZ PRO ODBORNÍKY v rámci seminářů věnovaných PRÁCI SE SÓLO RODIČI
Pracujete s rodiči a sólo rodiči? Řešíte s nimi potíže při slaďování práce a rodiny? Narážíte na obtížnou situaci sólo rodičů na pracovním trhu? Chcete se lépe orientovat v nabídce sociálních dávek?
Semináře jsou určené pro odbornou veřejnost.

Zveme zejména:
– sociální pracovnice a pracovníky (OSPOD, azylové domy, dětské domovy, asistenční služby)
– poradkyně a poradce Úřadu práce
– všechny kdo pracují s rodinami a dětmi (na poli psychologie, výchovného poradenství, v rodinných a mateřských centrech, centrech rané péče aj.)


7- 12 osob
13. listopadu 2018, 9:00 – 13:30
bude upřesněno, Praha v dosahu MHD
Koordinátorka kurzů
Milena Jeřábková
tel.: 773 644 569
e-mail: kurzy@aperio.cz
1 300 Kč
PŘIHLÁŠKA

Obsah

9:00-11:00 SÓLO RODIČE A PRACOVNÍ PRÁVO
11:30-13:30 SOCIÁLNÍ DÁVKY A VÝŽIVNÉ – VČERA A DNES

SÓLO RODIČE A PRACOVNÍ PRÁVO

V rámci kurzu budou představeny instituty, které mohou rodičům usnadnit slaďování pracovního a soukromého života:

  • pracovní poměr na kratší pracovní dobu,
  • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • pružná pracovní doba
  • samostatně výdělečná činnost.
SOCIÁLNÍ DÁVKY A VÝŽIVNÉ – VČERA A DNES

Náplní kurzu budou:

  • nejdůležitější dávky sociálního zabezpečení a jak je sólo rodiče mohou nejlépe využít: ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, podpora v nezaměstnanosti,
  • instrumenty aktivní politiky zaměstnanosti,
  • způsoby určování výživného,
  • mediace a možnosti využití spolupracujících advokátů.

Tento kurz následného vzdělávání získal Akreditaci MPSV. Pro získání certifikátu o absolvování akreditovaného kurzu je třeba absolvovat obě dvě části daného kurzu (tedy oba jednotlivé semináře) v plném rozsahu.

Lektorka

¨

JUDr. Jana Seemanová – Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Systematicky se zabývá právním postavením rodičů a sólo rodičů na trhu práce a jejich sociální situací, a to jak teoreticky tak prakticky. Je autorkou několika publikací (každoročně spolupracuje na příručce Aperia Nebojujte se zákony). Dlouhodobě spolupracuje se společností APERIO, kde působí jako koordinátorka a právní poradkyně internetové poradny pro rodiče, lektorka kurzů právního minima pro rodiče a lektorka kurzů pro sociální pracovníky a zaměstnavatele.