APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství je servisní organizace pro stávající a budoucí rodiče a zaměstnavatele. Spolek byl (jako občanské sdružení) založen v roce 2001.

V naší webové poradně jsme doposud bezplatně poradili přes 29 tisícům osob. Našimi kurzy prošlo 3 400 lidí.

Vydali jsme úspěšnou publikaci Průvodce porodnicemi v ČR, kterou pravidelně aktualizujeme na našich webových stránkách. Každoročně vydáváme bezplatnou příručku pro rodiče Nebojujte se zákony a slaďte práci s rodinou. Jsme jedna z prvních organizací u nás, která nabízí služby sólo rodičům.

Vypracovali jsme první metodiku genderových auditů v ČR a naši nabídku genderového auditu využívá řada významných zaměstnavatelů. Nabízíme jim také školení zaměřená na rovné příležitosti na pracovišti a využívání flexibilních forem práce.

Naše vize

Chceme společnost, ve které:

 • všichni rodiče bez rozdílu mají nezastupitelné postavení.
 • potřeby a role rodičů a rodiny jsou respektovány.
 • si všichni uvědomujeme význam rodičovství pro naši budoucnost.
 • rodiče mají dobré podmínky na trhu práce.
 • stát, obce a zaměstnavatelé aktivně podporují rodiče.
 • rodiče mají dost času, kompetencí, financí a informací být rodiči.
 • ženy a muži mají rovné postavení v rodině i na pracovním trhu.

Naše poslání

Naší činností pomáháme

 • společnosti i státu porozumět rodičům a jejich potřebám.
 • vytvářet podmínky pro zdravé rodičovství.
 • rodičům růst spolu s jejich dětmi.
 • rodičům vyrovnat se s měnícími se nároky dětí i společnosti.
 • vytvářet v rodinách bezpečí a zázemí.
 • zaměstnavatelům vytvářet rovné podmínky pro muže a ženy.
 • přinášet do společnosti nová témata a trendy.

Ocenění

 • Od 2013 máme statut přidružené nevládní organizace k OSN – DPI NGO (Department of Public Information – Non Governmental Organizations)
 • Národní finalista pro ČR v kategorii sociální podnikání v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a solidarity 2012 za vzdělávací koncept pro prarodiče „Dobrodružství prarodiče"
 • 1. místo v soutěži Národní cena kariérového poradenství 2010 v kategorii Celoživotní poradenství za koncept poradenských služeb pro sólo rodiče
 • Organizace uznaná MPSV na léta 2010-2012 pro činnost v oblasti prorodinných aktivit

Více informací na www.aperio.cz