Národní síť Global Compact Česká republika

UN Global Compact je největší iniciativa společenské odpovědnosti na světě pod záštitou OSN

UN Global Compact (UN GC) je síť firem a organizací, které se rozhodly sjednotit své poslání i každodenní činnosti s deseti obecně přijímanými principy společenské odpovědnosti v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a korupce. V současné době sdružuje přes 12 000 organizací ze 145 zemí světa.

Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) s pověřením UN Global Compact jako hostitelská organizace budoucí Národní sítě Global Compact Česká republika zvyšuje povědomí o UN Global Compact i u nás. Na jaře 2014 představila Praktického průvodce 10 základními principy UN GC pro malé a střední podniky, pořádá kulaté stoly na toto téma a pomáhá tak šířit v 10 základních principů UN Global Compact v České republice.

Deset principů Global Compact

UN Global Compact žádá společnosti, aby přijaly Deset principů a uplatňovaly je ve své podnikatelské činnosti, vyhledávaly projekty a aktivity, které podpoří principy a širší cíle OSN. Jedním z prvořadých cílů je zasadit principy, tedy dobré obchodní vystupování, do firemní strategie. Tyto principy jsou následující:

Lidská práva

Princip 1 Firmy mají podporovat a respektovat mezinárodně uznávaná lidská práva,
Princip 2 zároveň si mají být jisté, že se neúčastní porušování lidských práv v jakémkoli směru.

Pracovní podmínky

Princip 3 Firmy mají uznat právo na sdružování zaměstnanců a uznat jejich právo na kolektivní vyjednávání,
Princip 4 nedovolit jakoukoli formu nucené práce,
Princip 5 zamezit dětské práci
Princip 6 a bránit jakékoli diskriminaci v zaměstnání.

Životní prostředí

Princip 7 Firmy mají podporovat preventivní přístup k ochraně životního prostředí,
Princip 8 účastnit se iniciativ prosazujících zvyšování odpovědnosti vůči životnímu prostředí
Princip 9 a podporovat vývoj a šíření ekologicky šetrných technologií.

Protikorupční opatření

Princip 10 Firmy mají být proti všem formám korupce, včetně vyděračství a úplatkářství.

Zaujal Vás UN Global Compact? Na webové stránce Asociace společenské odpovědnosti najdete aktuální dětí ke vzniku Národní sítě Global Compact Česká republika.