Nové obzory – on-line kurz osobního rozvoje pro rodiče

Část 1 – Vaše sebevědomí: Budování a udržování sebevědomí
Utváření a udržování sebeúcty
Práci s kurzem můžete kdykoliv přerušit a váš dosavadní pokrok v kurzu bude uložen a zachován i po odhlášení z kurzu. Při dalším přihlášení se vám již dokončené lekce zobrazí zeleným kolečkem vpravo od lekcí a můžete pokračovat, kde jste přestali.
Module 1 Uvedení do tématu sebeúcty
Uvedení do tématu stresu - Porozumění stresu - Zvládání stresu - Stres a moje potřeby.
Lekce 1 Uvedení do tématu sebeúcty
Lekce 2 Co je to sebeúcta? – Šest cest ke zdravé sebeúctě
Lekce 3 První cesta
Lekce 4 Druhá cesta
Lekce 5 Třetí cesta
Lekce 6 Čtvrtá cesta
Lekce 7 Pátá cesta
Lekce 8 Šestá cesta
Lekce 9 Kolo zdravé sebeúcty
Lekce 10 Čeho chcete dosáhnout
Lekce 11 Sebepojetí, sebeúcta a ideál sebe sama
Lekce 12 Pozitivní výroky
Lekce 13 Potřeby
Lekce 14 Hodnoty
Lekce 15 Osobní hodnoty
Lekce 16 Moje hodnoty a role, které by mě mohly bavit
Module 2 Od sebeúcty k sebedůvěře
V tomto oddíle prozkoumáte, jak zacházet s potřebou sebeúcty a dozvíte se, jak posilovat sebedůvěru.
Lekce 1 Sebeúcta a naše pocity
Lekce 2 Sebeúcta & Stres
Lekce 3 Příklady lidí se zdravou sebeúctou
Lekce 4 Povahové rysy lidí se silnou a slabou sebeúctou
Lekce 5 Nemůžete svůj život srovnávat s ostatními
Lekce 6 Tyranie „Měl/a bych“, „Nemohu“, „Nedělám-Nemám-Nejsem“
Lekce 7 Můj diamant
Lekce 8 V čem si věřím
Lekce 9 Co si o sobě myslím
Lekce 10 Jak vidím sebe sama
Lekce 11 Způsoby, jak si zvýšit sebevědomí
Lekce 12 Další způsoby, jak si zvýšit sebevědomí
Lekce 13 Sebehodnotící kvíz (nepovinné)
Lekce 14 Sebehodnoticí kvíz – výsledky
Powered By WP Courseware

ÚVOD

Váš první krok
Část 1

VAŠE SEBEVĚDOMÍ

Část 2

ZVLÁDÁNÍ STRESU

Část 3

KOMUNIKACE

Část 4

VAŠE BUDOUCNOST

ODHLÁSIT SE
Aperio
Neziskovka roku 2018
CHCI PODPOŘIT KRIZOVOU POMOC PRO RODIČE
Podpořte nás