Nové obzory – on-line kurz osobního rozvoje pro rodiče

Část 1 – Vaše sebevědomí: Budování a udržování sebevědomí
Utváření a udržování sebeúcty
Práci s kurzem můžete kdykoliv přerušit a váš dosavadní pokrok v kurzu bude uložen a zachován i po odhlášení z kurzu. Při dalším přihlášení se vám již dokončené lekce zobrazí zeleným kolečkem vpravo od lekcí a můžete pokračovat, kde jste přestali.
Oddíl 1 Uvedení do tématu sebeúcty
Uvedení do tématu stresu - Porozumění stresu - Zvládání stresu - Stres a moje potřeby.
Lekce 1 Uvedení do tématu sebeúcty
Lekce 2 Co je to sebeúcta? – Šest cest ke zdravé sebeúctě
Lekce 3 První cesta
Lekce 4 Druhá cesta
Lekce 5 Třetí cesta
Lekce 6 Čtvrtá cesta
Lekce 7 Pátá cesta
Lekce 8 Šestá cesta
Lekce 9 Kolo zdravé sebeúcty
Lekce 10 Čeho chcete dosáhnout
Lekce 11 Sebepojetí, sebeúcta a ideál sebe sama
Lekce 12 Pozitivní výroky
Lekce 13 Potřeby
Lekce 14 Hodnoty
Lekce 15 Osobní hodnoty
Lekce 16 Moje hodnoty a role, které by mě mohly bavit
Oddíl 2 Od sebeúcty k sebedůvěře
V tomto oddíle prozkoumáte, jak zacházet s potřebou sebeúcty a dozvíte se, jak posilovat sebedůvěru.
Lekce 1 Skupinová diskuse o sebeúctě a stresu
Lekce 2 Příklady lidí se zdravou sebeúctou
Lekce 3 Sebeúcta & Stres
Lekce 4 Povahové rysy lidí se silnou a slabou sebeúctou
Lekce 5 Nemůžete svůj život srovnávat s ostatními
Lekce 6 Tyranie „Měl/a bych“, „Nemohu“, „Nedělám-Nemám-Nejsem“
Lekce 7 Způsoby, jak si zvýšit sebevědomí
Lekce 8 Další způsoby, jak si zvýšit sebevědomí
Lekce 9 Můj diamant
Lekce 10 V čem si věřím
Lekce 11 Co si o sobě myslím
Lekce 12 Jak vidím sebe sama
Lekce 13 Sebehodnotící kvíz (nepovinné)
Lekce 14 Sebehodnoticí kvíz – výsledky
Powered By WP Courseware

ÚVOD

Váš první krok
Část 1

VAŠE SEBEVĚDOMÍ

Část 2

ZVLÁDÁNÍ STRESU

Část 3

KOMUNIKACE

Část 4

VAŠE BUDOUCNOST

ODHLÁSIT SE
Aperio
Neziskovka roku 2018
CHCI PODPOŘIT KRIZOVOU POMOC PRO RODIČE
Podpořte nás