Nové obzory – on-line kurz osobního rozvoje pro rodiče

Část 3 - Komunikace - komunikační styly a techniky, hněv a deprese
Jak komunikovat úspěšně.
Práci s kurzem můžete kdykoliv přerušit a váš dosavadní pokrok v kurzu bude uložen a zachován i po odhlášení z kurzu. Při dalším přihlášení se vám již dokončené lekce zobrazí zeleným kolečkem vpravo od lekcí a můžete pokračovat, kde jste přestali.
Oddíl 1 Úvod do komunikace

Naučte se komunikovat asertivně, využívat neverbálních prostředků, vnímat projevy svého těla, aktivně naslouchat a porozumět negativním důsledkům neúspěšné komunikace.

Lekce 1 Úvod do komunikace
Lekce 2 Co je to komunikace?
Lekce 3 V autobuse
Lekce 4 Proč komunikujeme?
Lekce 5 Zásady dobré komunikace
Lekce 6 Dobrá komunikace je zásadní pro naši vnitřní pohodu
Lekce 7 Jak komunikujeme?
Lekce 8 Neverbální komunikace
Lekce 9 Příklady řeči těla
Lekce 10 Zlepšování neverbálních komunikačních dovedností
Lekce 11 Jak lépe porozumět neverbální komunikaci – praktické tipy
Lekce 12 Jak využívat neverbální komunikaci – praktické tipy
Lekce 13 Umění naslouchat
Lekce 14 Předpoklady umění naslouchat
Lekce 15 Aktivní naslouchání
Lekce 16 Jak se naučit aktivnímu naslouchání
Lekce 17 Jak aktivně (ne)naslouchat
Lekce 18 Co sdělujeme?
Lekce 19 Co je to efektivní komunikace?
Lekce 20 Překážky v komunikaci
Lekce 21 Dopřejte si čas
Oddíl 2 Komunikační styly

Naučte se techniky jasné, efektivní a asertivní komunikace.

Lekce 1 Komunikační styly
Lekce 2 Ještě ke stylům komunikace
Lekce 3 Případová studie: Čtyři chyby v komunikaci
Lekce 4 O jaký komunikační styl se jedná? Martin a Daniela
Lekce 5 O jaký komunikační styl se jedná? Věra a Kristýna
Lekce 6 O jaký komunikační styl se jedná? Jana a Marie
Lekce 7 O jaký komunikační styl se jedná? Bára a Tereza
Lekce 8 Asertivní komunikace (jasná a přímá komunikace)
Lekce 9 Opakování: Čtyři kroky k asertivní komunikaci a dosažení toho, čeho chcete
Lekce 10 Tipy pro asertivní komunikaci
Lekce 11 Další tipy na podporu asertivity
Lekce 12 Shrnutí zásad dobré komunikace
Lekce 13 Kladení otázek / Typy otázek
Lekce 14 Komunikace a naše emoce
Lekce 15 Jak zůstat v klidu, i když jsme pod tlakem
Lekce 16 Jak si poradit se stresem v komunikaci
Lekce 17 Autentická komunikace – Sheryl Sandberg (volitelné)
Oddíl 3 Hněv a pocity deprese (volitelné)

Negativní důsledky neúspěšné komunikace: hněv a pocity deprese.

Lekce 1 Co brání komunikaci – zvládání hněvu
Lekce 2 Co je to hněv?
Lekce 3 Cvičení: Jak si poradit se zlostí?
Lekce 4 Fáze hněvu
Lekce 5 Jak může zlostná emoce ovlivnit tělo?
Lekce 6 Čtyři základní emoce
Lekce 7 Erupce hněvu
Lekce 8 Péče o sebe versus poplašné pocity – změna úhlu pohledu
Lekce 9 Strategie pro zvládání hněvu
Lekce 10 Netlačte na pilu
Lekce 11 Jak si poradit se skleslostí
Lekce 12 Šest tipů, jak si poradit s depresí
Lekce 13 Tip č. 1: Pěstujte vztahy, které vám dávají sílu
Lekce 14 Tip č. 2: Hýbejte se
Lekce 15 Tip č. 3: Zatočte s negativními myšlenkami
Lekce 16 Tip č. 4: Dělejte věci, které vás těší
Lekce 17 Tip č. 5: Krabice, která vás hodí do pohody
Lekce 18 Tip č. 6: Jezte zdravě, vybírejte si pokrmy, které vám zvednou náladu
Lekce 19 Dobrá komunikace není nemožná
Powered By WP Courseware

ÚVOD

Váš první krok
Část 1

VAŠE SEBEVĚDOMÍ

Část 2

ZVLÁDÁNÍ STRESU

Část 3

KOMUNIKACE

Část 4

VAŠE BUDOUCNOST

ODHLÁSIT SE
Aperio
Neziskovka roku 2018
CHCI PODPOŘIT KRIZOVOU POMOC PRO RODIČE
Podpořte nás